Dosje javnega naročila 003369/2021
Naročnik: JAVNI ZAVOD CENTER ZA MLADE RUŠE, Mariborska cesta 31, 2342 Ruše
Storitve: STORITVE REŠEVANJA IZ VODE IN DAJANJA PRVE POMOČI NA POKRITEM BAZENU S SPREMLJAJOČIMI PROSTORI ŠPORTNEGA PARKA RUŠE
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003369/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 25.05.2021
JN003369/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.06.2021
JN003369/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 23.06.2021
Zahtevek za revizijo

    JN003369/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNI ZAVOD CENTER ZA MLADE RUŠE
Mariborska cesta 31
2342
SI
Ruše
Slovenija
Mariborska cesta 31
pisarna@cezam.org
+386 26688446
+386 26688447

Internetni naslovi
http://www.cezam.org

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/400307/Razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=2891
I.4 Vrsta javnega naročnika
Javni zavod
I.5 Glavna področja dejavnosti
Šport, kultura, mladi, turizem, upravljanje z objekti


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: STORITVE REŠEVANJA IZ VODE IN DAJANJA PRVE POMOČI NA POKRITEM BAZENU S SPREMLJAJOČIMI PROSTORI ŠPORTNEGA PARKA RUŠE
Referenčna številka dokumenta: JNMV-0002/2021-S-POG
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
92000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Opravljanje del službe reševanja iz vode in dajanja prve pomoči na POKRITEM BAZENU S SPREMLJAJOČIMI PROSTORI ŠPORTNEGA PARKA RUŠE, Šolska ul. 17, 2342 Ruše (Javnega zavoda Center za mlade Ruše)
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
92600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Pokriti bazen s spremljajočimi prostori Športnega parka Ruše, Šolska ul. 17, 2342 Ruše
II.2.4 Opis javnega naročila
Opravljanje del službe reševanja iz vode in dajanja prve pomoči na POKRITEM BAZENU S SPREMLJAJOČIMI PROSTORI ŠPORTNEGA PARKA RUŠE, Šolska ul. 17, 2342 Ruše (Javnega zavoda Center za mlade Ruše) zimski (pokriti) bazen - skladno z Zakonom o varstvu pred utopitvami (Ur.l. RS, št. 42/2007-UPB1, 9/2011), Pravilnikom o ukrepih za varstvo pred utopitvami na kopališčih (Ur.l. RS, št. 84/2007, 22/2013, 33/2018, 47/2019), Pravilnikom o opremi in sredstvih za dajanje prve pomoči, usposabljanju in preizkusih iz prve pomoči ter zdravniških pregledih reševalcev iz vode (Ur.l. RS, št. 70/2003 (34/2004 popr., 26/2007 ZVU-A) in Pravilnikom o reševalcih iz vode (Uradni list RS, št. 103/2011, 96/2020 in 31/2021).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.06.2021   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 06.09.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.06.2021   12:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.06.2021   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.05.2021