Dosje javnega naročila 003480/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Storitve: Zakup medijskega prostora meso
ZJN-3: Odprti postopek

JN003480/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 27.05.2021
Zahtevek za revizijo

    JN003480/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 102-268087
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
Dunajska cesta 22
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
alenka.kavcic@gov.si, Alenka Kavčič
alenka.kavcic@gov.si
+386 14789126
+386 14789021
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/400342/RD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=2906
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zakup medijskega prostora meso
Referenčna številka dokumenta: JN100
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je Zakup medijskega prostora za promocijo lokalnih kmetijskih in živilskih proizvodov iz sektorja mesa jeseni 2021.

Naročnik za potrebe izvedbe nacionalne kampanje sektorja mesa naroča:
- pripravo medijske strategije, ki vključuje pripravo medijskega načrta in
- zakup oglasnega prostora za izvedbo nacionalne kampanje sektorja mesa za izvedbo kampanje jesen 2021.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je Zakup medijskega prostora za promocijo lokalnih kmetijskih in živilskih proizvodov iz sektorja mesa jeseni 2021.

Naročnik za potrebe izvedbe nacionalne kampanje sektorja mesa naroča:
- pripravo medijske strategije, ki vključuje pripravo medijskega načrta in
- zakup oglasnega prostora za izvedbo nacionalne kampanje sektorja mesa za izvedbo kampanje jesen 2021.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.06.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.06.2021   12:15
Kraj: Elektronsko preko sistema e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.06.2021   12:00

Dodatne informacije:
Niso potrebne.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
Dunajska cesta 22
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.05.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.06.2021   13:08
VPRAŠANJE
1.
V dokumentu Projektna naloga je v točki 2.3 v tretji alineji zapisano, da je potrebno predložiti izpolnjeno posebno tabelo iz dokumentacije za ocenjevanje ponudnika, v kateri se navede zahtevanje parametre, ki se na podlagi projektne naloge ocenjujejo pri posameznem medijskem kanalu.
Vprašanje: V katerem dokumentu se nahaja ta tabela?
2.
V dokumentu Projektna naloga so v točkah 1.4.2.in 1.6.1. pod ZUNANJIM OGLAŠEVANJEM kot format/trajanje omenjeni tudi billboardi, ki se jih potem v točki 2.1 v odstavku Merilo za ZUNANJE OGLAŠEVANJE ne omenja kot merilo (omenjeni so samo avtobusi in city lighti).
Vprašanje: Ali je potrebno vse navedene formate pri ZUNANJEM OGLAŠEVANJU vključiti v predlog oz lahko predlagamo najbolj učinkovito kombinacijo?
3.
V dokumentu Projektna naloga je v točki 2.1 v odstavku Merilo za ZUNANJE OGLAŠEVANJE omenjeno kot merilo število lokacij, v dokumentu Predračun pa so v vrstici Zunanje oglaševanje v koloni Dostavljeni parametri navedeni TRP.
Vprašanje: Verjetno je v dokumentu Predračun prišlo do napake in se pri ZUNANJEM OGLAŠEVANJU upošteva kot merilo število lokacij?
4.
V dokumentu Projektna naloga sta v tabeli v točki 1.6.1. v koloni RADIO v vrstici format zapisani dve dolžini RA oglasov (glede na zapis v točki 1.4.2. vemo, da gre za 2 daljša in 2 krajša RA oglasa).
Vprašanje: Ali ste imeli predvideno kakšno taktiko / razmerje glede predvajanj posameznih dolžin RA oglasov?

ODGOVOR

ad) Zahtevane parametre je potrebno vpisati v obrazec št. 3 Predračun. Ta obrazec je šteti kot tabelo.

ad 2) Potrebno je vključiti vse navedene formate pri zunanjem oglaševanju.
Dodatne zahteve glede izbire medijev za zunanje oglaševanje, ki so navedene v tabeli v poglavju 1.6.1 se nanašajo za billboarde.
V poglavju »2.1 Merila za kanale« dopolnjujemo tekst, ki se nanaša na poglavje: »Merila za ZUNANJE OGLAŠEVANJE« in se po novem glasi:
»Izvajalec medijskega zakupa naredi ustrezen medijski plan na način, da ob upoštevanju pogojev iz projektne naloge in razpoložljivega proračuna za ZUNANJE OGLAŠEVANJE dostavi podatke o številu lokacij, ki jih ponuja za billboard, upoštevajoč dodatne zahteve glede izbire medijev iz poglavja 1.6.1 in podatke o oglasnem prostoru na ostalih kanalih zunanjega oglaševanja (oglaševanje na avtobusih in City Light) za izvedbo kampanje z razpoložljivimi sredstvi.«

ad 3)Da, prišlo je do pomote. V predračunu je potrebno v vrstico »zunanje oglaševanje« v koloni »Dostavljeni parametri« namesto TRP navesti ŠTEVILO LOKACIJ ZA BILLBOARDE, medtem ko je število zahtevanih lokacij za avtobuse in Citylight fiksno določeno v projektni nalogi in tega ni potrebno v tabeli v predračunu navajati.

ad 4) Za 3 daljše oglase (20-sekundne) se zakupi 65% prostora, namenjenega za radio.
Za en krajši oglas (10-sekund) se zakupi 35% prostora, namenjenega za radio.Datum objave: 03.06.2021   12:07
VPRAŠANJE
V projektni nalogi člen 1.4.2 sta pri radijskih formatih navedena 2x30 sek oglas in 2x10 sek oglasa. V zadnjem odgovoru navajate, citiram:
ad 4) Za 3 daljše oglase (20-sekundne) se zakupi 65% prostora, namenjenega za radio.
Za en krajši oglas (10-sekund) se zakupi 35% prostora, namenjenega za radio.

Katero skundažo torej upoštevamo - 3x20 sek ali 2x30 sek?

ODGOVOR

Na tem deli spreminjamo prvotno zapisano določilo v projektni nalogi. V poglavju »1.4.2 Formati« se tako zamenja besedilo v alineji, ki se nanaša na radio in se po novem glasi:
Radio: 4 radijski oglasi (3 daljši - 20 sekundni in 1 krajši - 10 sekundni). Za zakup treh daljših oglasov se skupaj nameni 65% sredstev, za en krajši oglas pa 35% sredstev, ki so v tej projektni nalogi namenjena za zakup na radijskih kanalih.


Datum objave: 09.06.2021   13:10
VPRAŠANJE
Med prebiranjem dokumentacije nismo zasledili, kakšna je metodologija računanja TRP za radio.
Vprašanje: ali za osnovo računanja TRP-jev za radio vzamemo povprečno poslušanost (trg) urnega intervala posameznega radia, v katerem je objava planirana.

ODGOVOR

Za osnovo računanja TRP-jev za radio se upošteva urni RTG na nacionalnem nivoju (tudi pri lokalnih in regionalnih radijskih postajah).


Datum objave: 09.06.2021   13:11
VPRAŠANJE
V projektni nalogi navajate sekundarno ciljno skupino HORECA, ki jo je potrebno upoštevati. Prosimo vas za definicijo t.i. medijske ciljne skupine za ta segment, da bomo imeli vsi enaka izhodišča pri kalkulaciji TRP-jev.

ODGOVOR

HORECA je ciljna skupina hotelov, restavracij in catering, katero želimo nagovarjati. Ta oblika oglaševanja zaenkrat nima meritev na doseg. Za ciljno skupino HORECA je potrebno obvezno zagotoviti objave v obsegu predvidenega proračuna, kot je naveden v razpisni dokumentaciji (30% sredstev, ki so namenjena za tisk). Znane so revije, ki so namenjene tej ciljni skupini: Pet zvezdic, Vin, Dolce Vita


Datum objave: 18.06.2021   08:32
VPRAŠANJE
- Pri tiskanih medijih je navedeno, da je potrebno 30% proračuna nameniti HORECA medijem. Prosimo za opis oz. navedbo konkretnih medijev, ki ste jih imeli v mislih.
- Pri velikosti oglasov za HORECA medije je na 7. strani projektne naloge navedeno »1-2 strani«. Prosimo za natančno opredelitev velikosti oglasov za te medije.
- Pri citylightih je navedeno, da želite 4 CL v Ljubljani in 4 v Mariboru. Edini ponudnik CL v Sloveniji ponuja v obeh mestih samo paketni zakup, v LJ najmanj 40 CL in v MB najmanj 30 CL. Edina opcija so mobilni CL, za katere pa mora soglasje za postavitev priskrbeti naročnik oz. se lahko postavijo samo na vašem zemljišču.
- V projektni nalogi je navedeno: 20% proračuna za splet se nameni vsebinam, ki nagovarjajo potrošnika k povpraševanju po slovenskem mesu v HORECA. Kakšne so te vsebine? 20% je mišljeno od celotnega digitalnega proračuna ali od CPM oz. CPC/CPV dela?ODGOVOR

ad 1) To so revije: Pet zvezdic, Vino in Dolce Vita

ad 2) Podajamo natančnejše pojasnilo: ena stran A4 formata

ad 3)

Glede števila Citylight površin, lokacij in trajanja zakupa za Citylight spreminjamo določila v projektni nalogi. Na strani 7 projektne naloge v poglavju 1.6.1 se v tabeli spremeni besedilo v stolpcu »Zunanje oglaševanje« v dveh vrsticah in sicer:

1) v vrstici »trajanje« se po novem tekst glasi: Billboard 20. 9. do 15. 10. 2021 in 5.11.do 20.11; Avtobus 20.9. do 20.10.2021; Citylight en teden med 20. septembrom in 20. novembrom.

2) v vrstici »Razdelitev medijev ob navedenih zahtevah parametri« se tekst po novem glasi: maximalno število lokacij za Billboard; 1x BUS Ljubljana, 1x BUS Maribor; Citylight: 180 površin na lokaciji Mreža Ljubljana.

ad 4 ) 20% celotnega proračuna za splet (digitalnega proračuna) se nameni vsebinam, ki nagovarjajo potrošnika k povpraševanju po slovenskem mesu v HORECA (to so hoteli, restavracije in Catering, kamor pa prištevamo tudi institucionalne odjemalce hrane - šole, vrtci bolnice..). Te vsebine nagovarjajo potrošnika k zavedanju, da je njihova pravica vedeti od kje meso prihaja, ko ga dobijo serviranega na krožniku.


Datum objave: 23.06.2021   09:29
VPRAŠANJE
V projektni nalogi sta za zunanje oglaševanje navedena dva termina v primeru Billboardov.
Je potrebno pokriti oba termina?

ODGOVOR
Da, pokriti je treba oba termina za zakup oglasnega prostora za Billboarde: 20. 9. do 15. 10. 2021 in 5.11.do 20.11. 2021.Datum objave: 23.06.2021   12:09
VPRAŠANJE
V projektni nalogi sta za zunanje oglaševanje navedena dva termina v primeru Billboardov.
Je potrebno pokriti oba termina?

ODGOVOR
Po ponovni preučitvi možnosti izvedbe, naročnik spreminja svoj prejšnji odgovor, ki se nanaša na termine za Billboarde in ga nadomešča z novim, ki se glasi:

Da, pokriti je treba oba termina za zakup oglasnega prostora za Billboarde.Datum objave: 23.06.2021   14:23
VPRAŠANJE
Obstajajo tudi ponudniki city light površin, pri katerih je možen zakup na posamezno površino.

Vprašanje:
Ali velja zakup city light površin 2xLJ in 2xMB? Ali velja mreža LJ? Ali lahko naredi agencija najbolj optimalno kombinacijo zakupa zunanjih površin glede na cilje kampanje?

ODGOVOR

Obstajajo tudi ponudniki city light površin, pri katerih je možen zakup na posamezno površino.Vprašanje:Ali velja zakup city light površin 2xLJ in 2xMB?
Odgovor: Ne, ker smo to določilo spremenili tekom objave javnega naročila.

Ali velja mreža LJ?
Odgovor: Da, velja zakup Citylight 180 površin na lokaciji mreža Ljubljana.

Ali lahko naredi agencija najbolj optimalno kombinacijo zakupa zunanjih površin glede na cilje kampanje?
Odgovor: Ne. Zaradi zagotavljanja primerljivosti ponudb posameznih ponudnikov na javnem naročilu morajo ponudniki striktno slediti zahtevam javnega naročila, ponujanje drugih kombinacij zakupa se smatra kot neveljavna ponudba.


Datum objave: 23.06.2021   14:24
VPRAŠANJE
V projektni nalogi je v točki 1.6.1 v koloni zunanje oglaševanje v vrstici trajanje zapisano: billboard - 20.9. do 15.10. in 5.11. do 20.11.

Vprašanje:
Pri ponudniki zunanjega oglaševanja:
- lahko zakupimo površine za teden dni, 14 dni ...
- začetek najema billbordov je različen (tor, sre, čet) in odvisen od posameznega ponudnika
Ali želite v prvem valu 14-dnevni, 3-tedenski ali 4-tedenski najem (in v drugem valu verjetno 14-dnevni) in se štart kampanje prilagodi dnevu začetka kampanj posameznega ponudnika? Oziroma želite, da vam agencija sama predlaga čas trajanja najema v posameznem valu?

ODGOVOR


Odgovor: Glede na dejstvo, da se zakupi Billboardov izvajajo na tedenskih nivojih in so začetki kampanje za Billboard različni pri posameznih ponudnikih Billboardov, uvajamo fleksibilen datum začetka in zato popravljamo tekst za Billboarde v tabeli pod točko 1.6.1, stolpec: »Zunanje oglaševanje«, vrstica: »Trajanje«, kjer popravljamo določilo za Billboard, ki se po novem glasi tako:
»Billboard: Dva tedne z začetkom med 20. in 24. septembrom 2021 ter dva tedna z začetkom med 2. in 6. novembrom 2021, pri čemer ni dovoljeno grozdenje Billboardov, prav tako pa se vsaj 50% plakatnih mest v drugem intervalu ne sme ponoviti glede na prvi val.«

Datum objave: 23.06.2021   14:26
VPRAŠANJE
Kot merilo za tisk navajate čim večji TRP. Kaj je referenčna raziskava in kaka je metodologija izračuna?
1) Na voljo so baze za različna leta. A se uporabijo podatki zadnje razpoložljive raziskave TGI Slovenia 2020/02 - 2020/01?
2) Je metodologija za izračun TRP-jev doseg zadnjega izvoda pomnožen s številom objav, kot doseg pa šteje doseg definirane ciljne skupine na nacionalnem nivoju (ne glede na to, a gre za lokalne ali nacionalne medije)?


ODGOVOR

Odgovor: Metodologija za tisk za izračun TRP-jev je doseg zadnjega izvoda pomnožen s številom objav, kot doseg pa šteje doseg definirane ciljne skupine na nacionalnem nivoju (ne glede na to, a gre za lokalne ali nacionalne medije)