Dosje javnega naročila 003400/2021
Naročnik: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana
Storitve: Vzpostavitev in vzdrževanje informacijskega sistema za skrbnike pogodb in kontroling projekta drugi tir Divača - Koper
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003400/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 25.05.2021
JN003400/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.06.2021
JN003400/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.06.2021
JN003400/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.10.2021
JN003400/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 10.11.2021

Revizijski zahtevki
26.10.2021 Postopek pravnega varstva je zaključen Več informacij
26.10.2021 Vložen je zahtevek za revizijo
09.11.2021 Naročnik je ugodil zahtevku za revizijo
Zahtevek za revizijo

    JN003400/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
Železna cesta 18
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mitja Breznik
mitja.breznik@2-tdk.si
+386 41777018

Internetni naslovi
https://www.drugitir.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/400442/Za_OBJAVO_IT_Kontroling.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=2937
I.6 Glavna področja dejavnosti
Organizacija gradnje železniške proge


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzpostavitev in vzdrževanje informacijskega sistema za skrbnike pogodb in kontroling projekta drugi tir Divača - Koper
Referenčna številka dokumenta: JN-01/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72232000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Vzpostavitev in vzdrževanje informacijskega sistema za skrbnike pogodb in kontroling projekta drugi tir Divača - Koper
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72232000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
JN-01/2021
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt bo sofinanciran z evropskimi sredstvi iz sklada IPE (CEF).


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot navedeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.06.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.06.2021   10:20
Kraj: Odpiranje ponudb poteka avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb je javno. Zapisnik o odpiranju ponudb se kreira avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.06.2021   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.05.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.06.2021   15:23
VPRAŠANJE
Projektna naloga točka 10.1.:
- Ali se lahko rok za implementacijo pilotske verzije podaljša na 4 mesece?
- Ali se lahko rok za implementacijo končne verzije podaljša na 6 mesecev?

ODGOVOR

Pozdravljeni,

naročnik vztraja pri rokih, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.

Lep pozdrav,
2TDK

Datum objave: 23.06.2021   15:25
VPRAŠANJE
Točka 3.1.3: Ali lahko gospodarski subjekt kot referenčna projekta navede dva projekta izvedena v zadnjih petih letih katerih skupna vrednost presega 150.000 EUR?

ODGOVOR


Pozdravljeni,

kot je navedeno v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe (točka 3.1.3) mora Ponudnik navesti najmanj dve (2) storitvi, katere predmet je bila izvedba primerljivega projekta (opis primerljivega projekta se nahaja v RD, pod točko 3.1.3, 1. Seznam zahtevanih referenčnih poslov (tehnična sposobnost), označeno z »*«), v vrednosti vsaj 100.000 EUR, po projektu brez DDV, pri čemer je v vrednost projekta všteta tudi vrednost vzdrževanja.

Ker mora biti vrednost posameznega projekta v višini vsaj 100.000,00 EUR brez DDV, mora skupna vrednost dveh projektov presegati 200.000,00 EUR brez DDV.

Lep pozdrav,
2TDK


Datum objave: 23.06.2021   15:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v okviru tega razpisa bi vam želeli zastaviti sledeča vprašanja:

1) licence
Ali razumemo pravilno, da lahko ponudnik pri ponudbi sistema upošteva, da družba 2TDK že uporablja dokumentni sistem M-Files, ki ga želi uporabiti kot repozitorij dokumentov in podatkov o dokumentih za razpisani sistem in da ima 2TDK zagotovljene licence le za interne uporabnike M-Files.

2) dodatne licence
Ali to pomeni, da moramo ponudniki predvideti tudi morebitne dodatne licence za sistem M-Files za uporabnike, ki trenutno ne uporabljajo sistema M-Files (zunanji uporabniki, ki bodo dostopali do dokumentov in podatkov o dokumentih, ki bodo hranjeni v sistemu M-Files)?

3) Integracija
Ali razumemo pravilno, da zahtevana integracija ponujenega sistema z dokumentnim sistemom M-Files predvideva, da bodo dokumenti in metapodatki o dokumentih o investicijskih dogodkih (plan, pogodba, račun) hranjeni in arhivirani v sistemu M-Files in da moramo ponudniki zagotoviti poln nabor takšne integracije in da moramo predvideti vse stroške, ki bodo s takšno integracijo nastali (na naši strani in na strani M-Files sistema)?

4) Integracija
Ali razumemo pravilno, da se moramo za pripravo integracije s sistemom M-Files za pridobitev natančnih vsebinskih in tehničnih informacij ter v izogib kršenju pravic intelektualne lastnine, povezati z vašim ponudnikom M-Files sistema?

5) V razpisni dokumentaciji ne najdemo poglavja 3.2.3. Ali gre morda za administrativno napako?

6) Pri Referencah za merilo nas zanima ali je pomembna višina vrednosti projekta, ki se ob tem navaja?


Najlepša hvala.

Lp


ODGOVOR


Pozdravljeni,

naročnik v nadaljevanju podaja odgovore po točkah, kot so zastavljena vprašanja.

1. Naročnik ne pogojuje uporabe dokumentnega sistema M-Files, kot repozitorija dokumentov in podatkov. Opozarjamo, da naročnik v nobeni zbirki podatkov nima zajetih vseh potrebnih podatkov za zagotavljanje vseh funkcionalnosti, ki so navedene v projektni nalogi. Licence imamo zagotovljene le za interne uporabnike.

2. Da, vaša rešitev mora zagotoviti vse ustrezne licence.

3. V kolikor vaša rešitev predvideva, da bo osnovni repozitorij M-files, potem razumete pravilno. V kolikor bo repozitorij dokumentov nek drug sistem, potem mora ponudnik zagotoviti, da se bodo dokumenti z osnovnimi metapodatki avtomatsko prenašali v M-files. Ponudnik mora predvideti vse stroške, ki bi mu s tem nastali (na strani ponudnika in na strani M-files).

4. Razumete pravilno.

5. Da, gre za tiskarsko napako, ki bo odpravljena v spremembi razpisne dokumentacije, ki bo objavljena v najkrajšem možnem času.

6. Kot je navedeno 2.3.10 Merila za izbiro ponudbe pri oddaji javnega naročila pridobi ponudnik točke za dodatne reference za vsakega izmed zahtevanih strokovnjakov. Za katero izmed dodatnih referenc je relevantna višina vrednosti projekta je razvidno iz zahtevanih osnovnih referenc (pogoji v točki 3.1.3 Tehnična sposobnost, točka 2. Kadrovska sposobnost).

Lep pozdrav,
2TDK