Dosje javnega naročila 003524/2021
Naročnik: OBČINA KUNGOTA, Plintovec 1, 2201 Zgornja Kungota
Storitve: Prevozi osnovnošolskih otrok v Občini Kungota za šolska leta 2021/22, 2022/23, 2023/24 in 2024/25
ZJN-3: Odprti postopek

JN003524/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 28.05.2021
Zahtevek za revizijo

    JN003524/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 103-271649
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KUNGOTA
Plintovec 1
2201
SI
Zgornja Kungota
Slovenija
Občina Kungota, Jernej Senekovič
senekovic@kungota.si
+386 26550505
+386 26550506

Internetni naslovi
http://www.kungota.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.kungota.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=2959
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prevozi osnovnošolskih otrok v Občini Kungota za šolska leta 2021/22, 2022/23, 2023/24 in 2024/25
Referenčna številka dokumenta: JN-2959
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60130000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Prevozi osnovnošolskih otrok v Občini Kungota za šolska leta 2021/22, 2022/23, 2023/24 in 2024/25.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: OŠ KUNGOTA
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Kungota.
II.2.4 Opis javnega naročila
Prevozi osnovnošolskih otrok v Občini Kungota za šolska leta 2021/22, 2022/23, 2023/24 in 2024/25.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2021
Konec: 25.06.2025
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: OŠ V MARIBORU
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
OŠ V MARIBORU
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.06.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.06.2021   10:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.06.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA KUNGOTA
Plintovec 1
2201
Zgornja Kungota
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.05.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.06.2021   08:21
VPRAŠANJE
Po razpisni dokumentaciji sta za Sklop 1 potrebna 2 avtobusa. Vendar glede na zapisane odhode zjutraj Jurij (7:00), Svečina (6:55), Morski jarek (7:05) in Kresnica (7:10) ugotavljamo, da so potrebni 3 avtobusi.
Enako je pri zahtevi za naslednji dovoz zjutraj in sicer: Jurij (7:30), ki se podaljša do Svečine, Plač meja (7:50) in Morski jarek (7:45).
Prosimo, da razpisno dokumentacijo popravite na način, da zapišete, da so zjutraj potrebni trije avtobusi ali pa da jasno zapišete da se bodo odhodi prilagodili izvajanju voženj dveh avtobusov. Namreč vi sedaj zahtevate dva avtobusa, časi odhodov pa so za tri avtobuse.
Hvala.

ODGOVOR

Za sklop 1 sta potrebna dva avtobusa, odhodi se bodo prilagodili izvajanju voženj dveh avtobusov.


Datum objave: 16.06.2021   15:54
VPRAŠANJE
Glede 12. člena:

- izvajalec ne more prevzeti odgovornosti za vstopna in izstopna mesta, saj ni upravljalec, niti ni lastnik vstopnih in izstopnih mest. Izvajalec lahko prevzame le odgovornost, da bo na vstopnih in izstopnih mestih varno ustavil ter zagotovil varen vstop v avtobus in izstop iz avtobusa. Naj se 1. odstavek 12. člena spremeni tako, da se glasi: Izvajalec se obvezuje, da bo skrbel za varno vstopanje potnikov v avtobus na vstopnih mestih ter varno izstopanje potnikov iz avtobusa na izstopnih mestih.


ODGOVOR
1. odstavek 12. člena spremeni tako, da se glasi: Izvajalec se obvezuje, da bo skrbel za varno vstopanje potnikov v avtobus na vstopnih mestih ter varno izstopanje potnikov iz avtobusa na izstopnih mestih.


Datum objave: 16.06.2021   15:59
VPRAŠANJE
Glede 6. člena: predlagamo, da se cene letno usklajujejo z indeksom rasti cen prevozov, kar je za obe pogodbeni stranki boljša rešitev, ker je preglednejša. Če se cene ne indeksirajo in ostanejo nespremenjene 4 leta, bodo ponudniki sami ocenjevali, Koliko višja mora biti pogodbena cena, da bo pokrita rasti cen prevozov, ki je odvisno od cene nafte, inflacije in drugih kriterijev.
Predlagamo, da se 6. Člen spremeni tako, da se glasi:
Cene iz ponudbe predračuna so nespremenljive za šolsko leto 2021/2022. V šolski hletih 2022/2023, 2023/2024 in 2024/2025 se cena iz ponudbe uskladi z indeksom rasti cene prevozov. Za spremembo cene na podlagi indeksa rasti cene prevozov ni potrebna sklenitev aneksa, je pa izvajalec dolžan naročniku predhodno poslati obvestilo o tem, skupaj z dokazili o spremembi indeksa. Izvajalec ni upravičen do podražitev.


ODGOVOR
Cene za naslednja 4 šolska leta ostanejo nespremenjene, kot je predvideno z razpisno dokumentacijo.Datum objave: 17.06.2021   13:15
VPRAŠANJE
Ali lahko odhode 15:30 ob ponedeljkih in torkih za Svečino, Plač, Morski Jarek in Kresnico planiramo, da jih odpeljemo z enim avtobusom?
Ali se v Kresnico ob 15:30 vozi vsak dan?
Ugotavljamo, da je skupna dolžina tras glede na število odhodov v sklopu 1 večja od 191 km na dan kakor ste vi zapisali. Prosimo, da pri vsakem odhodu napišete dolžino trase, da bomo lahko natančno izračunali stroške oz. podali ponudbeno ceno.

Hvala.


ODGOVOR
Za sklop 1 sta potrebna 2 avtobusa, 1 veliki 50 sedežni in drugi manjši 34 sedežni midi bus. 1 avtobus ne bo zmogel opraviti vseh relacij hkrati, zraven tega pa je za relacijo Kresnica in Gostišče Donko primeren manjši avtobus (ožja cesta). Število kilometrov je preračunano na urnik za šolsko leto 2020/2021. Ko bo znan novi urnik, so možna tudi manjša odstopanja pri času voženj in opravljenem številu kilometrov. Občina bo poravnala vse prevožene kilometre, ki jih bo dejansko opravil izbrani prevoznik. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najugodnejšo ceno za 1 km. Okvirno število kilometrov na dan, po obstoječem urniku, pa je 191.