Dosje javnega naročila 003032/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: C-5/21; Vzdrževanje IS nadzora in upravljanja naprav CUVP
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 506.788,00 EUR

JN003032/2021-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 12.05.2021
JN003032/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 31.05.2021
JN003032/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 01.06.2021
Zahtevek za revizijo

    JN003032/2021-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2021/S 104-274599

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Anita Bavdek
jn.drsi@gov.si
+386 014788034
+386 014788036

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: C-5/21; Vzdrževanje IS nadzora in upravljanja naprav CUVP
Referenčna številka dokumenta: 43001--135/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Vzdrževanje IS nadzora in upravljanja naprav CUVP
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 415.400,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje IS nadzora in upravljanja naprav CUVP
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Gradnje, blago ali storitve lahko zagotovi samo določen gospodarski subjekt iz naslednjega razloga: odsotnost konkurence iz tehničnih razlogov

Razlaga:
Konec marca 2016 je Direkcija RS za infrastrukturo prevzela Informacijski sistem nadzora in upravljanja naprav CUVP (po pogodbi št. 2415-12-000233). Vse garancijske obveznosti izvajalca po tej pogodbi so potekle.
Namen sistema je CUVP zagotoviti stalen 24/7 nadzor in upravljanje prometa preko povezanih cestnih naprav in sistemov naprav (predori, semaforji, črpališča, sistem Burja, sistem Slavček, video nadzorne kamere, vremenske postaje, števci prometa, znaki Vi vozite, ipd.) v upravljanju DRSI, spremljanje alarmov in podatkov z naprav in drugih dogodkov povezanih z delovanjem, vključno s prijavami okvar koncesionarjem rednega elektro vzdrževanja DRSI in drugim občinskim vzdrževalnim službam na območju RS za odpravo le-teh.
Za potrebe zanesljivega in kvalitetnega delovanja sistema in stalnega zagotavljanja posodabljanja je potrebno le tega vzdrževati in si zagotoviti stalno ustrezno strokovno podporo tako na nivoju CUVP kot na nivoju naprav oziroma sistemov naprav na terenu in na vseh komunikacijskih povezavah.
Za obdobje od prevzema sistema do 31.5.2019 je bila za vzdrževanje sklenjena pogodba 2431-17-000358/0, od izteka te pogodbe pa do 31.5.2021 je sklenjena pogodba 2431-19-000578/0 in bistvenih sprememb v tem predlogu ni, razen v delu, kjer bo zaradi predvidene prenove prostorov in instalacij v objektu Dragomelj v letu 2021/2022 potrebna večja aktivnost izvajalca vzdrževanja informacijskega sistema.
Za nadaljnje vzdrževanje informacijskega sistema CUVP predlagamo sklenitev nove vzdrževalne pogodbe za obdobje dveh let oz. od 01.06.2021 ali kasneje od podpisa pogodbe do 31.5.2023.


IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN003032/2021-L01
Številka obvestila v UL: 2021/S 093-244816
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 11.05.2021
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
27.05.2021
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ASIST avtomatizacija sistemov d.o.o.
Cesta Ljubljanske brigade 23A
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 395.400,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 415.400,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.05.2021