Dosje javnega naročila 003501/2021
Naročnik: OBČINA TURNIŠČE, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče
Gradnje: UREDITEV GOSPODARSKE CONE TURNIŠČE
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003501/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 28.05.2021
JN003501/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.05.2021
JN003501/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.05.2021
JN003501/2021-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.05.2021
JN003501/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.06.2021
JN003501/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 14.07.2021

Revizijski zahtevki
28.06.2021 Postopek pravnega varstva je zaključen Več informacij
28.06.2021 Vložen je zahtevek za revizijo
12.07.2021 Naročnik je ugodil zahtevku za revizijo
Zahtevek za revizijo

    JN003501/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA TURNIŠČE
Ulica Štefana Kovača 73
9224
SI
Turnišče
Slovenija
Občina Turnišče
obcina@turnisce.si
+386 25721323

Internetni naslovi
https://obcinaturnisce.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/400752/RD_Ureditev_gospodarske_cone_Turnisce_2021.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/400752/espd/ESPD_OT_Ureditev_GC_Turnisce.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=3062
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: UREDITEV GOSPODARSKE CONE TURNIŠČE
Referenčna številka dokumenta: 4301-5-2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je ureditev gospodarske cone Turnišče.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: 'Turnišče
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je ureditev gospodarske cone Turnišče
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Podaljšanje je možno iz razlogov, ki so navedeni v 8. členu osnutka pogodbe.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Predmetno javno naročilo sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.06.2021   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.06.2021   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.06.2021   09:00

Dodatne informacije:
Podrobnejši opis del oz. tehnična specifikacija je razvidna iz prilog, ki so sestavni del te razpisne dokumentacije in so objavljene na spletni strani naročnika na povezavi https://obcinaturnisce.si/objava/443552
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.05.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.06.2021   12:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosim, da uredite formule v popisi - nepredvidena dela (elektrotehnika - razsvetljava).
lp

ODGOVOR

Spoštovani,

za vaše opozorilo se najlepše zahvaljujemo.
Naročnik bo na spletni povezavi https://obcinaturnisce.si/razpis/492192 objavil popravek datoteke s popisom del. Ponudnike prosimo, da pri pripravi ponudbe uporabijo omenjeni popravek.

Lep pozdrav.


Datum objave: 07.06.2021   08:20
VPRAŠANJE
prosimo naročnika, če lahko korigira postavko " Izravnava asfaltne podlage z kationsko bituminizirano zmesjo AC 16 base B70/100 A2 ",
ker najbližja asfaltna baza nima certifikata.

ODGOVOR


Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.