Dosje javnega naročila 003605/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup in/ali zakup Microsoft programske opreme v naslednjih sklopih: Sklop 1: EA (Enterprise Agreement) Sklop 2: Premier Support
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 32.375.150,55 EUR

JN003605/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 01.06.2021
JN003605/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.07.2021
JN003605/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 13.08.2021
JN003605/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.08.2021
JN003605/2021-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 17.08.2021
JN003605/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 07.11.2022
JN003605/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 07.11.2022
Zahtevek za revizijo

    JN003605/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 105-275972
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://djn.mju.gov.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=2998
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup in/ali zakup Microsoft programske opreme v naslednjih sklopih: Sklop 1: EA (Enterprise Agreement) Sklop 2: Premier Support
Referenčna številka dokumenta: JN-2998
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup in/ali zakup Microsoft programske opreme v naslednjih sklopih: Sklop 1: EA (Enterprise Agreement) Sklop 2: Premier Support
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 2
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 1: EA (Enterprise Agreement)
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48780000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 1: EA (Enterprise Agreement)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
evropski strukturni sklad
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 2: Premier Support
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 2: Premier Support
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
evropski strukturni sklad
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
Pospešen postopek.
Utemeljitev:
Organi potrebujejo čimprejšnjo sklenitev nove krovne in neposredne pogodbe zaradi: izteka veljavnosti obstoječih uporabljenih licenc, zamenjave obstoječih licenc z bogatejšimi in naprednejšimi (, ki vključujejo storitve kot so Exchange, Teams, SharePoint,) ter dokupom dodatnih licenc za nove uporabnike ali storitve. Z ne skrajševanjem roka tvegamo, da bodo nekateri organi informacijsko obstali (saj uporabljajo najemne licence, katerih veljavnost se izteče v prihodnjem mesecu).
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.06.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.09.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.06.2021   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.06.2021   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.05.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.06.2021   16:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Skladno z 2. odstavkom 40. člena ZJN-3 je minimalni rok za sprejem ponudb v odprtem postopku javnega naročanja 35 dni od datuma, ko je bilo poslano v objavo obvestilo o javnem naročilu. Izjemoma je skrajšanje roka mogoče na 15 dni, vendar zgolj v primeru, da naročnik predhodno objavi predhodno informativno obvestilo, česar pa naročnik v primeru zadevnega javnega naročila ni storil. ZJN-3 pri uporabi odprtega postopka javnega naročanja ne dovoljuje t.i. pospešenega postopka iz razloga nujnosti.

V zvezi z zapisanim naročnika pozivamo, da v izogib nepotrebnemu revizijskemu postopku podaljša rok za sprejem ponudb tako, da bo ta skladen z določbami veljavne zakonodaje, ureja javno naročanje.

Lep pozdrav.ODGOVOR
4. odstavek 40. člena ZJN-3 določa: ''Če v nujnem primeru, ki ga naročnik ustrezno utemelji, ni mogoče upoštevati roka iz drugega odstavka tega člena, lahko naročnik določi rok, ki ni krajši od 15 dni od datuma, ko je bilo v objavo poslano obvestilo o javnem naročilu.''

Utemeljitev smo objavili v obrazcu EU2 na portalu javnih naročil.
Datum objave: 07.06.2021   07:14
VPRAŠANJE
Prosim za razširitev obrazcev predračun, da bo možno določiti tudi ceno vseh zadev, ki ne izhajajo iz licenčnega sporazuma. To je na primer:
- 9) dve polni kotizaciji / leto za celotno NT konferenco na včlanitev v EA in 50 % popust za dodatne udeležencev naročnikov, ki so podpisniki programa EA. Na vsakih nadaljnjih 300 vključenih računalnikov na včlanitev v EA pogodbo se prišteje dodatna kotizacija, z omejitvijo maksimalno 6 na včlanitev (skupaj okvirno 87 polnih kotizacij in 30 kotizacij s 50% popustom),

Namreč Microsoft nam ne omogoča da takšne zadeve ponudimo kot del licenčnega sporazuma ampak moramo kot pooblaščeni partner transparentno prikazati ceno vseh ugodnosti, ki jih dobi naročnik.

Prosimo torej za prilagoditev obrazcev da boste lahko pridobili ponudbe v skladu z Microsoft zahtevami in zakonu o javnem naročanju.

ODGOVOR

Tehnične specifikacije predstavljajo skupek (paket) zahtev naročnika. Razmerja in zahteve principala (proizvajalca) do ponudnikov niso predmet javnega naročila. Predračun ostaja nespremenjen.


Datum objave: 07.06.2021   07:16
VPRAŠANJE
Spoštovani, Microsoft od pooblaščenih prodajalcev programske opreme zaradi transparentnosti postopka zahteva razčlenitev skupne ponujene cene na ceno licenc ter ostalih ponujenih ugodnosti, ki jih naročnik zahteva v okviru naročila in dodatnih stroškov, ki jih ponudnik ima z oddajo naročila. K objavljeni ponudbeni dokumentaciji moramo ponudniki zato priložiti lasten dokument, kjer bo takšna razčlenitev razvidna. Prosimo za potrditev, da bo ponudba z dodanim lastnim ponudnikovim dokumentom kot prilogo sprejeta s strani naročnika. Hvala.

ODGOVOR
Navedena priloga, v skladu z dokumentacijo naročila ni del zahtevane ponudbene dokumentacije. V kolikor bo priloga priložena, bo naročnik, v primeru razhajanj z ostalo zahtevano ponudbeno dokumentacijo, štel da velja to kar je ponudnik navedel v zahtevani ponudbeni dokumentaciji.Datum objave: 07.06.2021   07:52
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V javnem naročilu zahtevate sledeče:
Cene z DDV za vso opremo, ki je predmet tega naročila so fiksne za čas veljavnosti krovne pogodbe.
Prosimo za izbris te zahteve.

Namreč naročilo predvideva možnost oddaje ponudb tudi iz tujine. Ponudniki iz tujine pa ne izkazujejo lokalnega DDV, zato za njim cene z DDV ne morejo biti fiksne, saj naročnik ne more vplivati na višino DDV v tujini. To sicer rešujete z nesmiselno zahtevo da mora tuji ponudnik navesti tudi 22% kar pa je nesmiselno in tudi nepravilno saj je to samo navidezna številka, ki za tujega ponudnika, ki nima nobenega pomena. Namreč tuji ponudnik bo v svoji državi odvedel DDV po lokalni davčni stopnji, ki ni nujno 22%.

Na ta način naročnik očitno daje prednost tujim ponudnikom, saj imajo lokalni ponudniki riziko povečanja DDV, ki je v 3 letnem obdobju mogoče in kar je že bila praksa v preteklosti. V tem primeru gre ta zahteva v očitno škodo lokalnim ponudnikom pred tujim.


ODGOVOR
Besedilo v 3 odstavku točke 11.2.1 Navodil se spremeni tako, da se glasi:
Ponudbena cena mora zajemati vse davke, popuste, stroške, ki vplivajo na oblikovanje ponudbene cene. Cene brez DDV za vso opremo, ki je predmet tega naročila so fiksne za čas veljavnosti krovne pogodbe.''

V 10. členu vzorca krovne pogodbe za sklop 1 se spremeni besedilo v poševnicah tako, da se glasi:
/V primeru, da bo izbran ponudnik, ki nima sedeža v državi naročnika in je iz območja EU, bo naročnik sam obračunaval DDV, zato se v tem primeru vse vrednosti iz tega člena zapišejo brez DDV./

V vseh vzorcih pogodb se spremeni naslednji stavek ''Cene so fiksne in vključujejo davek na dodano vrednost ter vse stroške za izvedbo predmeta pogodbe'' tako, da se glasi: ''Cene brez DDV so fiksne in vključujejo vse stroške za izvedbo predmeta pogodbe.''

Naročnik bo pred podpisom pogodb pripravil čistopis osnutkov pogodb, v skladu z odgovorom.

Datum objave: 07.06.2021   07:56
VPRAŠANJE
Prosim za izbris sledeče zahteve:

Cene z DDV za vso opremo, ki je predmet tega naročila so fiksne za čas veljavnosti krovne pogodbe.

Ta zahteva je namreč v nasprotju s sledečo zahtevo:
Tudi ponudnik, ki nima sedeža v državi naročnika in je iz države članice EU, mora vpisati ceno z 22% DDV. V primeru, da bo izbran ponudnik, ki nima sedeža v državi naročnika in je iz območja EU, bo naročnik sam obračunaval DDV.

S temi zahtevami naročnik očitno preferira tujega ponudnika. Namreč v primeru spremembe DDV v škodo ponudnika imajo ta vpliv samo slovenski ponudniki, na tuje pa ta sprememba ne vpliva.

Namreč kako boste ravnali v primeru spremembe DDV recimo na 23%. NAvjamo sledeče pravno sporne situacije:
- v primeru slovenskega ponudnika, ko je cena z DDV fiksna, bo ponudnik v svojo škodo moral zmanjšati neto ceno
- v primeru tujega ponudnika pa je neto cena za ponudnika enaka, naročnik pa bo odvedel višji DDV 23%, kar pomeni da se je cena z DDV zvišala.

Kako torej rešujete takšne zahteve?
Prosim torej za popravek takšnih pogojev in ureditev razpisa tako da ne preferira tujih ponudnikov.

Poleg tega da je nepravilno je tudi sramotno in žalostno da na tak način naročnik preferira tuje ponudnike.


ODGOVOR
Že odgovorjeno z odgovorom z datumom objave: 07.06.2021 ob 07:52.Datum objave: 07.06.2021   07:59
VPRAŠANJE
Prosimo za dodatna pojasnila glede sledečih zahtev:
- Ponudbena cena mora zajemati vse davke, popuste, stroške, ki vplivajo na oblikovanje ponudbene cene. Cene z DDV za vso opremo, ki je predmet tega naročila so fiksne za čas veljavnosti krovne pogodbe.
- Tudi ponudnik, ki nima sedeža v državi naročnika in je iz države članice EU, mora vpisati ceno z 22% DDV. V primeru, da bo izbran ponudnik, ki nima sedeža v državi naročnika in je iz območja EU, bo naročnik sam obračunaval DDV. Predmetno je določeno v vzorcu pogodbe, ki je del dokumentacije za
oddajo javnega naročila.

Obrazec in dokumentacija ne predvideva možnost specifikacije WHT. Za ponudnike iz tujine je potrebno obračunati tudi tega. Ali je potrebno navesti tudi tega v ponudbi in na kakšen način, saj lahko bistveno vpliva na končno ceno?
Ker gre za veliko število naročnikov morajo te zadeve biti znane v naprej da ni možna kasnejša manipulacija in prilagajanje cen v korist ponudnika ali naročnika.

Prosimo torej za natančne definicije kako opredeliti vse davke - torej WHT, saj trenutno kaže kot da naročnik preferira tujega ponudnika, kjer je možno s pomočjo manipulacije z WHT kasneje vplivati na končno ceno.


ODGOVOR
Ponudbena cena mora zajemati vse davke, popuste, stroške, ki vplivajo na oblikovanje ponudbene cene. Glede na navedeno mora ponudbena cena vsebovati tudi stroške drugih davčnih odtegljajev.Datum objave: 07.06.2021   08:00
VPRAŠANJE
Prosim za odstranitev tega pogoja:

Tudi ponudnik, ki nima sedeža v državi naročnika in je iz države članice EU, mora vpisati ceno z 22%
DDV. V primeru, da bo izbran ponudnik, ki nima sedeža v državi naročnika in je iz območja EU, bo
naročnik sam obračunaval DDV. Predmetno je določeno v vzorcu pogodbe, ki je del dokumentacije za
oddajo javnega naročila.

V primeru da se oddaja ponudba iz tujine ni prvilno zapisati davek 22%, saj tak predračun ni v skladu s slovensko zakonodajo.
Prosimo da izbrišete ta kriterij, ki prisili ponudnika v oddajo dokumentov, ki niso v skladu z zakonodajo.

ODGOVOR
Navedena določba ne sili ponudnika, da odda dokumente, ki niso v skladu z zakonodajo. Iz dokumentacije naročila jasno izhaja, da ponudnik, ki nima sedeža v državi naročnika, vpiše cene z DDV, glede na določbe točke 10 navodil, le za izvedbo merila za izbor najugodnejšega ponudnika, ki se, ob izpolnjevanju vseh pogojev iz razpisne dokumentacije, izračuna po zapisani formuli iz katere izhaja, da se v njej upoštevajo ponudbene vrednosti z DDV. Naročnik bo v skladu z navedeno določbo ponudnike razvrstil glede na merilo od najbolj do najmanj ekonomsko najugodnejše ponudbe (najugodnejši ponudnik je tisti, z najnižjim M). Navedeno merilo omogoča enakopravno in nediskriminatorno obravnavo ponudnikov.

Ponudnik s sedežem v tujini poda cene z DDV tako samo za potrebe merila na podlagi katerega se razvrsti ponudnike. Kot že spodaj zapisano, je nadalje v dokumentaciji določeno, da v primeru, da bo izbran ponudnik, ki nima sedeža v državi naročnika in je iz območja EU, bo naročnik sam obračunaval DDV. Predmetno je določeno v vzorcu pogodbe, ki je del dokumentacije za oddajo javnega naročila.
Datum objave: 07.06.2021   08:04
VPRAŠANJE
Prosimo za detaljno pojasnilo sledeče navedbe:

Ponudbena cena mora zajemati vse davke, popuste, stroške, ki vplivajo na oblikovanje ponudbene cene. Cene z DDV za vso opremo, ki je predmet tega naročila so fiksne za čas veljavnosti krovne pogodbe.

Prosimo pojasnite kako moramo v primeru ponudbe iz tujine opredeliti WHT, ki se pojavi v primeru prodaje programske opreme v sklopu 1.


ODGOVOR
Že odgovorjeno z odgovorom z datumom objave: 07.06.2021 ob 07:52 in 07.06.2021 ob 07:59.Datum objave: 07.06.2021   08:09
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Menimo da niste dovolj opredelili možne scenarije, ki se lahko pojavijo pri ponudnikih iz tujine in da na ta način dajete prednost tujim ponudnikom, kar ni v skladu z zakonom o javnem naročanju.

Težava je v sledečih zahtevah:
- Cene z DDV za vso opremo, ki je predmet tega naročila so fiksne za čas veljavnosti krovne pogodbe.
- Tudi ponudnik, ki nima sedeža v državi naročnika in je iz države članice EU, mora vpisati ceno z 22% DDV. V primeru, da bo izbran ponudnik, ki nima sedeža v državi naročnika in je iz območja EU, bo naročnik sam obračunaval DDV. Predmetno je določeno v vzorcu pogodbe, ki je del dokumentacije za oddajo javnega naročila.

Prosim pojasnite kakšna bodo pravila v primeru spremembe DDV za tujega ponudnika? Ali za tujega ponudnika tudi pomeni da so cene z DDV fiksne?
Tujemu ponudniku boste na podlagi razpisa virtualno pripisali DDV 22%. Ali se za tujega ponudnika v primeru spremembe DDV torej tudi spremeni njegova neto cena brez DDV?
Menimo da je to v nasprotju z zakonom o javnem naročanju, ker na ta način vplivate na neto ceno ponudnika po končanem razpisu.

Prosimo da razmislite o vseh možnih scenarijih in naročilo prilagodite tako da ne bo preferiral nobenega ponudnika.

ODGOVOR
Že odgovorjeno v odgovorih, ki so bili objavljeni 07.06.2021 ob 07:52 in 07.06.2021 ob 08:00.Datum objave: 07.06.2021   08:17
VPRAŠANJE
V javnem naročilu navajate:

- Ponudbena cena mora zajemati vse davke, popuste, stroške, ki vplivajo na oblikovanje ponudbene cene.
in
- Tudi ponudnik, ki nima sedeža v državi naročnika in je iz države članice EU, mora vpisati ceno z 22% DDV.

Za prodajo programske opreme iz tujine niste predvideli tudi davka WHT. Če mora cena vsebovati vse davke in če ste za tuje ponudnike opredelili da morajo vpisati 22%, potem prosim da enako transparentno zahtevate v predračunu prikaz WHT dajatev, ki so pri tako velikih zneskih lahko zelo velike.
Torej vprašanje je kako moramo ponudniki opredeliti WHT za primer prodaje iz tujine?

ODGOVOR
Že odgovorjeno v odgovorih, ki so bili objavljeni 07.06.2021 ob 07:52, 07.06.2021 ob 07:59 in 07.06.2021 ob 08:00.Datum objave: 07.06.2021   08:20
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosim pojasnite kako zagotavljate enakost ponudnikov glede na sledeči zahtevi:
- Cene z DDV za vso opremo, ki je predmet tega naročila so fiksne za čas veljavnosti krovne pogodbe.
- Tudi ponudnik, ki nima sedeža v državi naročnika in je iz države članice EU, mora vpisati ceno z 22% DDV. V primeru, da bo izbran ponudnik, ki nima sedeža v državi naročnika in je iz območja EU, bo naročnik sam obračunaval DDV. Predmetno je določeno v vzorcu pogodbe, ki je del dokumentacije za oddajo javnega naročila.

Primer:
- v primeru ponudnika iz Slovenije, bo v primeru povišanja DDV pondunik moral zmanjšati svojo neto ceno da zagotovi fiksno ceno z DDV.
- v primeru ponudniku iz tujine ne bo potrebno zmanjšati neto cene, saj ne izstavi računa z DDV. V tem primeru si bo naročnik samo obračunal višji DDV in na ta način spremenil fiksno ceno z DDV.

Ali je cilj javnega naročila da vsi ponudniki oddamo ponudbo iz naših podjetij v tujini?

Prosim da torej uredite te nesmiselne zahteve, ki jih opredeljuje javno naročilo.

ODGOVOR
Že odgovorjeno v odgovorih, ki so bili objavljeni 07.06.2021 ob 07:52 in 07.06.2021 ob 08:00.Datum objave: 07.06.2021   08:34
VPRAŠANJE
V razpisu navajate sledeče:
Tudi ponudnik, ki nima sedeža v državi naročnika in je iz države članice EU, mora vpisati ceno z 22% DDV.

Prosimo za izbris tega pogoja saj je tak predračun za ponudnika iz tujine nepravilen in zato v nasprotju z zakonodajo.

ODGOVOR
Že odgovorjeno z odgovorom objavljenim 07.06.2021 ob 08:00.Datum objave: 07.06.2021   15:57
VPRAŠANJE
v razpisu navajate sledečo zahtevo:
15) komuniciranje z naročnikom mora potekati izključno v slovenskem jeziku,

Na kak način moram ponudnik dokazati ustrezanje temu pogoju v fazi oddaje?

ODGOVOR
Zahteve iz tehničnih specifikacij se bodo (v kolikor ni zapisano drugače) preverjale v času izvajanja pogodbe. Neizpolnjevanje zahtev je vezano na kršitev pogodbenih obveznosti, saj so tehnične specifikacije priloga in sestavni del pogodbe.Datum objave: 07.06.2021   15:59
VPRAŠANJE
Prosim za pojasnilo kako naj ponudnik izkazuje ta pogoj:

13) dva zaposlena za izvajanje poprodajne podpore naročnikom z osnovnim temeljnim tehničnim znanjem (ne specialist) za pomoč pri uporabi in nameščanju Microsoft programske opreme,

Prav tako nam ni jasno kaj pomeni oseva s tehničnim znanjem, ki ni specialist. Takšnega kadra ne predvidevajo nobene šole ali fakultete niti uradni tečaji proizvajalcev.

ODGOVOR
Naročnik zahteva v skladu s tehničnimi specifikacijami ki so priloga in sestavni del pogodbe, med izvajanjem pogodbe dva zaposlena z osnovnim temeljnim tehničnim znanjem (ne specialističnim) za pomoč pri uporabi in nameščanju licenc. Zahteva je vezana na podporo organom brez IT podpore za reševanje najbolj osnovnih izzivov (nameščanja/uporabe) kupljenih izdelkov, da pridejo do potrebnih informacij/navodil. Naročnik zahteva osnovno tehnično znanje, ki ni pogojeno z izkazovanjem izobrazbe.Datum objave: 07.06.2021   16:04
VPRAŠANJE
1. Javno naročilo je bilo objavljeno 1.6.2021, rok za oddajo ponudb je naročnik postavil 14.6.2021. Glede na to, da gre za javno naročilo, katerega vrednost zahteva objavo v EU je minimalen zakonski rok 30 dni. Naročnik evidentno krši določbo 40. člena ZJN-3 in ponudnikom ne omogoča, da pripravijo in oddajo dopustne ponudbe. Naročnik naj rok za oddajo ponudb uskladi z zakonsko določenim minimalnim rokom, sicer bomo primorani vložiti zahtevek za revizijo.

2. Ponudniki v trenutnih negotovih razmerah ne morejo podati veljavnosti ponudbe, kot jo zahteva naročnik. Naročnik namreč zahteva, da mora biti ponudba veljavna do 31. 9. 2021, pri čemer je naročnik dodal še dodatno zavezo: V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Pri tem ni vidno kakšne so te izjemne okoliščine in za kakšno obdobje naj bi se še dodatno podaljšanje nanašalo. Zahteva naročnika je nesorazmerna in nedopustna ter kot takšna protipravna. Naročnik naj skrajša rok veljavnosti ponudb na max 60 dni in umakne dodatna nezakonito zavezo.

3. Prosimo za pojasnilo naročnika kaj pomeni besedna zveza »nakup in/ali zakup«, v katerih primerih bo uporabljen nakup in v katerih zakup. Naročnik naj navedeno natančno specificira, saj navedeno vpliva na ponudbeno ceno in brez tega ni mogoče oblikovati dopustne ponudbe?

4. Ali naročnik MJU zagotavlja, da bodo vsi naročniki iz seznama nabavljali Microsoft programsko opremo izključno od izbranega ponudnika na tem javnem naročilu? Kakšna jamstva ima na voljo izbrani ponudnik? Kakšen so sankcije za naročnike, če navedene zaveze ne izpolnijo?

5. V 11. členu obrazca 10 vzorec pogodbe je zapisano: »V kolikor posamezni državni organ ali institucija, ki ni posamezni naročnik po tej pogodbi, s področja predmeta pogodbe pri ponudniku z LSP statusom - Licensing Solution Provider v Sloveniji doseže boljše pogoje ali ugodnejšo ceno od doseženih po tej pogodbi, ali cen na tržišču, jih mora dobavitelj posameznemu naročniku obračunavati po teh cenah..« Prosimo za pojasnilo določbe, saj je glede na predmet javnega naročila ne razumemo? Ali bodo naročniki lahko imeli več pogodb za isti predmet?

6. Ali naročnik ocenjuje, da je razvezni pogoj iz 12. člena obrazca 10 vzorec pogodbe korekten, glede na to, da moramo ponudniki zagotavljati fiksnost cen za tri leta? Ali načelo sorazmernosti in poštenja v postopkih javnega naročanja ne velja?


ODGOVOR
1. Že odgovorjeno z odgovorom objavljenim dne 04.06.2021 ob 16:24.
2. Točka 11.3.6 Navodil se spremeni tako da se glasi: ''Ponudba mora veljati do 30. 9. 2021.'' Izjemne okoliščine so, če naročilo še ne bo oddano (zahtevek za revizijo, ipd.).
3. Naročnik opredeljuje možnost nakupa in/ali zakupa Microsoft programske opreme odvisno od poslovne potrebe naročnika. V primeru fizičnih licenc gre za nakup, v primeru najemnih/oblačnih licenc pa zakup.
4. Kršitve pogodb obeh pogodbenih strank se presojajo po obligacijskem zakonu. Vsak posamezni naročnik se s sklenitvijo pogodbe zaveže, da bo ravnal skladno z neposredno in krovno pogodbo ter odgovarja za izvajanje svojih pogodbenih zavez.
5. Pojasnjujemo, da se določba nanaša na situacijo, ko bi se izkazalo, da so na trgu ugodnejše cene, kot jih imamo po skupnem javnem naročilu.
Posamezni naročniki tega naročila so taksativno navedeni v Prilogi 1 Seznam naročnikov. Iz določbe ne izhaja, da imajo lahko posamezni naročniki predmetnega naročila za isti predmet sklenjenih več pogodb.
6. Določba se nanaša na sprejetje proračuna za posamezno leto. Ob tem pa naročnik pojasnjuje, da gre za določilo, ki mora biti vključeno v pogodbo v skladu z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna.
Datum objave: 07.06.2021   16:05
VPRAŠANJE
Naročnik je pod točko IV.1.1 Vrsta postopka obvestila za objavo zapisal:
Odprti postopek
Pospešen postopek.
Utemeljitev:
Organi potrebujejo čimprejšnjo sklenitev nove krovne in neposredne pogodbe zaradi: izteka veljavnosti obstoječih uporabljenih licenc, zamenjave obstoječih licenc z bogatejšimi in naprednejšimi (, ki vključujejo storitve kot so Exchange, Teams, SharePoint,) ter dokupom dodatnih licenc za nove uporabnike ali storitve. Z ne skrajševanjem roka tvegamo, da bodo nekateri organi informacijsko obstali (saj uporabljajo najemne licence, katerih veljavnost se izteče v prihodnjem mesecu).

Naročnik se ne more sklicevati na nujnost v kolikor je sam povzročil razloge, da so nastali razlogi na nujnost. V kolikor bi naročnik pravočasno pričel s postopkom oddaje javnega naročila potem »nujnost« ne bi obstaja. Razlogi za »nujnost« izvirajo izključno iz sfere naročnika, njegove malomarnosti pri načrtovanju in izvajanju javnih naročil. Naročnik je natančno vedel, kdaj potečejo pogodbe in bi mora pravočasno začeti ustrezne postopke oddaje javnih naročil. S tem svojim ravnanjem pa zdaj ponudnikom onemogoča oddajo dopustnih ponudb, kar je v nasprotju z ZJN-3.


ODGOVOR
Predmetni postopek oddaje naročila je ponovitev postopka oddaje naročila, ki se je oddajal po odprtem postopku in v katerem rok za oddajo ponudb ni bil skrajšan. Glede na navedeno in glede na dokumente, ki jih morajo ponudniki predložiti v skladu s točko 11.1. Navodil ter iz razlogov navedenih v obrazcu EU2, objavljenem na portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU, se rok za oddajo ponudb ne podaljša.Datum objave: 07.06.2021   16:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Predračun v točkah
IV., EA sklop 1, zahtevate da ponudniki vpišemo Enovit popust ponudnika na celotno programsko opremo (z izjemo najemnih licenc in Azure ter Dynamics 365 storitev) programa Enterprise Agreement za aktivnosti TRUE UP, STEP UP, NEW ORDER na uradno veljavni cenik proizvajalca Microsoft za EU za javno upravo v EUR (level D) za program Enterprise Agreement.
o Microsoft ne zagotavlja enakih pogojev pri dodajanju novih licenc, razen za TRUE UP, zato predlagamo da v tej točki izločite/brišete licence tipa STEP UP in NEW ORDER. V primeru da vam ponudimo enovit popust nismo skladni z Microsoft pravili.
o Enovit popust lahko zagotovimo le na povečanje licenc True up in to le na enak način kot Microsoft; po naslednjih sklopih licenc:

Products
M365 E3 full USL, O365 E3 & E1 full USL, WinE3 User SKUs, CoreCAL Bridge
M365 E5 Full USL
M365E3 FromSA (AAA-10726)
O365 Pro Plus full USL (3JJ-00003)
O365 E3 FromSA (AAA-10758)
WindowsEnt SA per device (KV3-00353)
OfficeProPlus ALNG SA MVL Pltfrm (269-12442)
CoreCAL ALNG SA MVL Pltfrm DvcCAL (W06-01069)
O365 Pro Plus FromSA
Other cloud SKUs
Other on-prem SKUs
Azure
Visual Studio/GitHub SKUs
on Professional Services SKUs
Poleg navedenih izjem (Azure, Dynamics 365) so tudi druge skupine licenc, ki jih je potrebno izvzeti iz popusta zaradi Microsoftovih cenovnih politik, to so Power Apps, MS Bing, O365ExtraFileStorage, Power Automate, PowerVirtual Agent, Exchange Online Kiosk, Exch Online Arch for Exch Server, Exchange Online Protection, Import Service for O365, M365 E5 eDiscovery and Audit, M365 E5 Info Prot & Governance, M365 E5 Insider Risk Management.
V. EA sklop 1, zahtevate da ponudniki vpišemo enovit popust ponudnika na celotno programsko opremo najemnih licenc (brez Azure, Dynamics 365 storitev) programa Enterprise Agreement za aktivnosti STEP UP, NEW ORDER, ADD-on na uradno veljavni cenik proizvajalca Microsoft za EU za javno upravo v EUR (level D) za program Enterprise Agreement.
o Microsoft ne zagotavlja pogojev pri dodajanju novih licenc, zato predlagamo da to točko izločite iz predračuna in merila za izbor.
o Enovit popust lahko zagotovimo le na povečanje licenc True up in to le na enak način kot Microsofti; po naslednjih sklopih licenc:

Products
M365 E3 full USL, O365 E3 & E1 full USL, WinE3 User SKUs, CoreCAL Bridge
M365 E5 Full USL
M365E3 FromSA (AAA-10726)
O365 Pro Plus full USL (3JJ-00003)
O365 E3 FromSA (AAA-10758)
WindowsEnt SA per device (KV3-00353)
OfficeProPlus ALNG SA MVL Pltfrm (269-12442)
CoreCAL ALNG SA MVL Pltfrm DvcCAL (W06-01069)
O365 Pro Plus FromSA
Other cloud SKUs
Other on-prem SKUs
Azure
Visual Studio/GitHub SKUs
on Professional Services SKUs
Poleg navedenih izjem (Azure, Dynamics 365) so tudi druge skupine licenc, ki jih je potrebno izvzeti iz popusta zaradi Microsoftovih cenovnih politik, to so Power Apps, MS Bing, O365ExtraFileStorage, Power Automate, PowerVirtual Agent, Exchange Online Kiosk, Exch Online Arch for Exch Server, Exchange Online Protection, Import Service for O365, M365 E5 eDiscovery and Audit, M365 E5 Info Prot & Governance, M365 E5 Insider Risk Management.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Zahteva ostane nespremenjena.Datum objave: 08.06.2021   10:14
Glede WHT bo naročnik v kratkem objavil dodatna pojasnila.

Datum objave: 09.06.2021   21:50
Odgovor objavljen dne 07.06.2021 ob 07:52 uri v delu, ki se nanaša na spremembo določb vzorca krovne pogodbe za sklop 1 in neposredne pogodbe EA za sklop 1 se nadomesti s tem odgovorom, na sledeč način:

V vzorcu krovne pogodbe za sklop 1 se 10. člen glasi:

Skupna predvidena pogodbena vrednost za dobave iz I., II. In III. točke Priloge 3 za vse posamične naročnike je EUR z vključenim DDV.
Skupna predvidena pogodbena vrednost za dobave iz IV. točke Priloge 3 za vse posamične naročnike je EUR z vključenim DDV.
Skupna predvidena pogodbena vrednost za dobave iz V. točke Priloge 3 za vse posamične naročnike je EUR z vključenim DDV.
Skupna predvidena pogodbena vrednost za dobave iz VI. točke Priloge 3 za vse posamične naročnike je EUR z vključenim DDV.
Skupna predvidena pogodbena vrednost za vse posamezne naročnike je EUR z DDV (z besedo 00/100 evrov).

/ V primeru, da bo izbran ponudnik, ki nima sedeža v državi naročnika, bo posamezni naročnik sam obračunaval DDV, zato se v tem primeru vse vrednosti iz tega člena zapišejo brez DDV.
V primeru, da bo izbran ponudnik, ki nima sedeža v državi naročnika, se v ta člen doda naslednje besedilo: »Če dobavitelj nima sedeža v državi naročnika, posamezni naročnik sam obračuna in odvede DDV ter obračuna in odvede davčni odtegljaj davka od dohodka pravnih oseb, za katerega je zavezanec dobavitelj, ter tako dobavitelju, ki nima sedeža v državi naročnika izplača pogodbeno vrednost brez DDV, dodatno zmanjšano za višino davčnega odtegljaja. Dobavitelj lahko na podlagi mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja med Republiko Slovenijo in državo katere rezident je dobavitelj najkasneje ob izstavitvi računa uveljavlja nižjo stopnjo davčnega odtegljaja, kot je predvideno v 70. členu Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/14, 23/15, 82/15, 68/16, 69/17, 79/18 in 66/19) z ustreznim KIDO zahtevkom za zmanjšanje oziroma oprostitev davka od plačil uporabe premoženjskih pravic. Način obračunavanja dobav, v primeru, kot je določen v tem odstavku, velja za vse cene dogovorjene v tej pogodbi.«/

Cene brez DDV so fiksne in vključujejo vse stroške za izvedbo predmeta pogodbe.

V vzorcu neposredne pogodbe EA za sklop 1 se 6. člen glasi:

Skupna predvidena pogodbena vrednost po tej pogodbi znaša EUR z DDV (z besedo 00/100 evrov).

Predvidena pogodbena dinamika za programsko opremo po EA programu iz Priloge 1:

v letu 2021 v znesku EUR z DDV ( EUR brez DDV)
v letu 2022 v znesku EUR z DDV ( EUR brez DDV)
v letu 2023 v znesku EUR z DDV ( EUR brez DDV)

Predvidena pogodbena vrednost za programsko opremo po programu Enterprise Agreement z naslova TRUE UP, STEP UP, NEW ORDER in ADD-on aktivnosti je EUR z DDV.

Predvidena pogodbena vrednost za programsko opremo po programu MPSA je EUR z DDV.

/ V primeru, da bo izbran ponudnik, ki nima sedeža v državi naročnika, bo naročnik sam obračunaval DDV, zato se v tem primeru vse vrednosti iz tega člena zapišejo brez DDV.
V primeru, da bo izbran ponudnik, ki nima sedeža v državi naročnika, se v ta člen doda naslednje besedilo: »Če dobavitelj nima sedeža v državi naročnika, naročnik sam obračuna in odvede DDV ter obračuna in odvede davčni odtegljaj davka od dohodka pravnih oseb, za katerega je zavezanec dobavitelj, ter tako dobavitelju, ki nima sedeža v državi naročnika izplača pogodbeno vrednost brez DDV, dodatno zmanjšano za višino davčnega odtegljaja. Dobavitelj lahko na podlagi mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja med Republiko Slovenijo in državo katere rezident je dobavitelj najkasneje ob izstavitvi računa uveljavlja nižjo stopnjo davčnega odtegljaja, kot je predvideno v 70. členu Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/14, 23/15, 82/15, 68/16, 69/17, 79/18 in 66/19) z ustreznim KIDO zahtevkom za zmanjšanje oziroma oprostitev davka od plačil uporabe premoženjskih pravic. Način obračunavanja dobav, v primeru, kot je določen v tem odstavku, velja za vse cene dogovorjene v tej pogodbi.«/

Cene brez DDV so fiksne in vključujejo vse stroške za izvedbo predmeta pogodbe.

Naročnik bo pred podpisom pogodb pripravil čistopis osnutkov pogodb, v skladu z odgovorom.

S tem odgovorom se dopolnjujejo tudi odgovori na vprašanja objavljeni 07.06.2021 ob 07:59, 07.06.2021 ob 08:04, 07.06.2021 ob 08:17.

Datum objave: 09.06.2021   21:53
VPRAŠANJE
Prosimo za razjasnitev poravnavanja WHT v primeru tujih ponudnikov.

Ali je WHT breme naročnika ali dobavitelja?
Prosimo da se pojasnilo zapiše v razpis prav tako pa v pogodbo da ne bo prišlo do različnih interpretacij pri posameznih naročnikih.

Prav tako prosim za pojasnilo ali so naročniki seznanjeni s postopkom obračunave WHT in ali imajo do tega enotno mnenje?


ODGOVOR
Že odgovorjeno z odgovorom objavljenim 09.06.2021 ob 21:50.Datum objave: 09.06.2021   21:53
VPRAŠANJE
V razpisu navajate sledeče:
Ponudbena cena mora zajemati vse davke, popuste, stroške, ki vplivajo na oblikovanje ponudbene cene. Cene z DDV za vso opremo, ki je predmet tega naročila so fiksne za čas veljavnosti krovne pogodbe.

Prosim za navodila kako navesti WHT za ponudnika iz tujine, saj obrazec tega ne predvideva.

Prav tako prosim za pojasnilo ali mora biti cena fiksna samo za DDV ali tudi v primeru spremembe WHT?

ODGOVOR
Že odgovorjeno z odgovorom objavljenim 09.06.2021 ob 21:50.