Dosje javnega naročila 002498/2021
Naročnik: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Storitve: Razvoj, vzdrževanje in podpora IS GIS DARS
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 653.127,00 EUR

JN002498/2021-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 20.04.2021
JN002498/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 03.06.2021
JN002498/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.06.2021
Zahtevek za revizijo

    JN002498/2021-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2021/S 107-282266

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
SI
Celje
Slovenija
Služba za nabavo
javno.narocanje@dars.si
+386 13009908
+386 13009929

Internetni naslovi
http://www.dars.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Naročnik v lasti države
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gradnja in vzdrževanje avtocest v RS


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Razvoj, vzdrževanje in podpora IS GIS DARS
Referenčna številka dokumenta: 000022/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72252000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Razvoj, vzdrževanje in podpora IS GIS DARS.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 535.350,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72252000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Razvoj, vzdrževanje in podpora IS GIS DARS.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Gradnje, blago ali storitve lahko zagotovi samo določen gospodarski subjekt iz naslednjega razloga: zaščita izključnih pravic, vključno s pravicami intelektualne lastnine

Razlaga:
Sistem GIS DARS ter z njim povezani sistemi (PISGI, DARSEN), ki jih je vzpostavilo podjetje Realis, d.o.o., za svoje delovanje uporablja strežniške rešitve ewMap, ewTile in ewGeocode, nad katerimi ima Realis, d.o.o., Ljubljanska cesta 33, SI-1236 Trzin, Slovenija izključne licenčne pravice. Izbira drugega izvajalca bi tako pomenila izključitev pomembnih komponent iz sistema, sistem pa bi bil brez ponovnega razvoja teh komponent neuporaben.

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN002498/2021-L01
Številka obvestila v UL: 2021/S 077-198370
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 16.04.2021
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka naročila: 000022/2021
Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
27.05.2021
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
REALIS informacijske tehnologije, d.o.o.
Ljubljanska cesta 33
1236
SI
Trzin
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 535.850,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 535.350,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem

Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam:
Vrednost brez DDV: 35.000,00 EUR
Delež: %

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:
TK modul - priprava in obdelava podatkov.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
Celje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
31.05.2021