Dosje javnega naročila 003676/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA KULTURO, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
Blago: Izvedba stalne prirodoslovne razstave na obnovljenem delu gradu Borl z uporabo okoljsko manj obremenjujočega blaga
ZJN-3: Odprti postopek

JN003676/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 03.06.2021
JN003676/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.06.2021
JN003676/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.06.2021
JN003676/2021-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.06.2021
JN003676/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.07.2021
JN003676/2021-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.07.2021
Zahtevek za revizijo

    JN003676/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 107-279702
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA KULTURO
Maistrova ulica 10
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Miroslav Benulič
miroslav.benulic@gov.si
+386 13695883
+386 13695900

Internetni naslovi
http://www.mk.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/javne-objave/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=3128
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba stalne prirodoslovne razstave na obnovljenem delu gradu Borl z uporabo okoljsko manj obremenjujočega blaga
Referenčna številka dokumenta: JN-3128
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32322000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo storitev predvideva izvedbo stalne prirodoslovne razstave v obnovljenem delu gradu Borl, občina Cirkulane in
sicer v pritličju 538 m2 in v prvem nadstropju 560 m2, skladno z idejnim projektom in izvedbenim načrtom. Javno naročilo je sestavljeno iz dveh sklopov: razstavna oprema in pohištvena oprema. Operacija se izvaja v
okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in je sofinancirana iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 213.500,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 2
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 2
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvedba razstavne in avdiovizualne opreme
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30231320
32321200
32322000
32351200
39151000
39154000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Cirkulane, grad Borl
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba stalne prirodoslovne razstave obsega dobavo in montažo razstavne opreme: izdelavo prevodov, ilustracij,
oblikovanja, tiskovin, razstavnega pohištva, nakup in montažo avdio vizualne opreme, programiranje avdio vizualne opreme, izdelavo 3D modela z video mappingom, kot zahtevano v razpisni dokumentaciji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 170.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
»Interpretacijsko informacijski center območja NATURA 2000 Grad Borl«
II.2.14 Dodatne informacije
Osnovni namen projekta »Interpretacijsko informacijski center območja NATURA 2000 Grad Borl« je inovativna in sodobna
predstavitev območja Natura 2000 Drava v objektu gradu Borl. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za
izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in je sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvedba pohištvene in gostinske opreme
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39113000
39130000
39141000
39172000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Cirkulane, grad Borl
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava in montaža pohištvene in gostinske opreme za recepcijo, pisarne in gostinski lokal, kot zahtevano v razpisni dokumentaciji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 43.500,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
»Interpretacijsko informacijski center območja NATURA 2000 Grad Borl«
II.2.14 Dodatne informacije
Osnovni namen projekta »Interpretacijsko informacijski center območja NATURA 2000 Grad Borl« je inovativna in sodobna predstavitev območja Natura 2000 Drava v objektu gradu Borl. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in je sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot izhaja iz razpisne dokumentacije.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.07.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.09.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.07.2021   12:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.06.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA KULTURO
Maistrova ulica 10
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.06.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.06.2021   10:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Prosimo za načrte za posamezne elemente, iz sklopa B.
Hvala.

ODGOVOR ŠT. 1

Posamezni načrti opreme bodo dodatno objavljeni na spletni strani Ministrstva za kulturo.


Datum objave: 18.06.2021   14:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

na portalih je kot datum objave zaveden datum 03.06.2021. Pri popravku št. 1 ste na dokument zapisali 04.06.2021.
Prosim za informacijo kateri datum se šteje kot datum objave obvestila o javnem naročilu?
Hvala

ODGOVOR na 2. vprašanje

Spoštovani, datum objave obvestila o javnem naročilu je 3.6.2021. Datum, na katerega je bil pripravljen popravek št. 1, na to ne vpliva.«