Dosje javnega naročila 003591/2021
Naročnik: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana
Blago: Poslovni najem za tri osebna vozila
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 71.364,00 EUR

JN003591/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 01.06.2021
JN003591/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.06.2021
JN003591/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.07.2021
JN003591/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 23.07.2021
JN003591/2021-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Popravek, objavljeno dne 23.07.2021
JN003591/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.08.2021
Zahtevek za revizijo

    JN003591/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
Železna cesta 18
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mitja Breznik
mitja.breznik@2-tdk.si
+386 41777018

Internetni naslovi
https://www.drugitir.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/401167/Za_OBJAVO.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/401167/espd/Za_OBJAVO.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=3176
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Organizacija gradnje železniške proge


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Poslovni najem za tri osebna vozila
Referenčna številka dokumenta: JN-07/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34115200
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Poslovni najem za tri osebna vozila
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34115200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Poslovni najem za tri osebna vozila
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot navedeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.06.2021   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.06.2021   12:20
Kraj: Odpiranje ponudb poteka avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb je javno. Zapisnik o odpiranju ponudb se kreira avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.06.2021   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.06.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.06.2021   15:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

vezano na JN003591/2021-W01, prosimo naročnika za dodatna pojasnila in odgovore na vprašanja:

1. Ali naročnik v primeru rednega servisa, menjave pnevmatik zahteva nadomestno vozilo? Glede na pisano, smatramo, da se vozilo vozilo prevzame in preda na lokaciji servisa, kjer se storitev opravlja.
2. Ali je pod "asistenco" mišljena asistenca v skladu s pogoji zavarovalnice in asistenca v skladu s pogoji proizvajalca/znamke vozila?
3. Vezano na prilogo 2/1 »podrobna struktura mesečnega najema« in ceno zavarovanje brez DPZP, prosimo naročnika za uskladitev obrazca 2/1 "podrobna struktura mesečnega najema" oz. potrditev, da lahko ponudnik pod ceno zavarovanje brez DPZP in ceno zavarovanje z DPZP napiše enaka zneska, saj kot že pojasnjeno, DPZP posebej ni izkazan na računu za mesečni najem.
4. Glede na fiksnost cene (5. odstavek, 3. člena pogodbe), prosimo za potrditev, da gre za fiksnost cene brez DDV in da naročnik akceptira povišanje cene z DDV kot posledice spremembe davčne stopnje (DDV) oz. spremembe drugih dajatev (cestnih taks) na katere ponudnik nima in ne bo imel vpliva?
5. Ali naročnik nosi stroške popravil, ki jih garancija/jamstvo ne krije in ki so posledica "nepravilne uporabe in ravnanja z vozilom uporabnika" ?
6. Točka 2.3.12 in zahtevano zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: Ali je za naročnika sprejemljivo, da ponudnik predloži zavarovanje v obliki bančne garancije za celoto obdobje najema vozil?
7. Ali naročnik zahteva, da se računi pošiljajo kot e-računi v elektronsko banko?
8. Vezano na 5. člen pogodbe in poračun kilometrov v primeri predčasne prekinitve pogodbe, prosimo za pojasnilo, v katerih primerih lahko pride do predčasne prekinitve pogodbe?
9. Ali naročnik nosi stroške izven rednega vzdrževanja (tekočine za pranje stekel, dolitje olja, tekočina AdBlue)?
10. Zahtevan je servisni interval: ne prej kot na 15.000 km oz. ne prej kot na 12 mesecev. Z vozili bo naročnik prevozil 35.000 KM na leto, zato lahko pride oz. bo prišlo do servisa prej kot na 12 mesecev. Ali je za naročnika sprejemljivo, da se nastavi na vozilih prilagodljivi servisni interval v skladu z navodili proizvajalca vozil? Menimo, da je slednje na strani ponudnika, saj gre za poslovni najem z vzdrževanjem, kjer je strošek servisnih pregledov vozil vključen v redno vzdrževanje vozila, ponudnik deluje v skladu z navodili proizvajalca vozil.
11. V tehničnih specifikacijah je zahtevano 5-letno podaljšano jamstvo. Prosimo za pojasnilo, zakaj naročnik navaja to zahtevo, saj bo pogodba najem vozil trajal 48 mesecev, vzdrževanje vozil, na katero vpliva tudi jamstvo in kritja iz naslova jamstva je vključeno v najem in ga zagotavlja ponudnik, zato smatramo, da se lahko zahteva črta, saj ni relevantna za naročnika.
12. Ali se v primeru, ko posamezno razmerje s pogodbo ni izrecno urejeno uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika, ki ureja najemno pogodbo (čl. 587- čl. 618)?
13. V kolikšnem času bo naročnik podal svojo odločitev?
14. Prosimo za potrditev, da po pravnomočnosti odločitve in po sklenitvi pogodbe, naročnik ne bo spreminjal svoje odločitve v smislu preklica naročila oz. odstopa od pogodbe, saj bi to ponudniku lahko povzročilo dodatne stroške in bi jih bilo potrebno upoštevati v ponudbi.

Lep pozdrav,


ODGOVOR

Spoštovani, naročnik v nadaljevanju podaja odgovore na zastavljena vprašanja, po točkah:

1. Da.
2. Da.
3. Potrjujemo.
4. Potrjujemo.
5. Da.
6. Da.
7. Ne.
8. Razlogi za odstop od pogodbe so navedeni v 13. in 14. členu vzorca pogodbe.
9. Da.
10. Da.
11. Naročnik se strinja in je upošteval pripombo ter črtal zahtevo po 5-letnem jamstvu iz razpisne dokumentacije. Čistopis razpisne dokumentacije je poslan v objavo.
12. Da.
13. Naročnik bo odločitev podal v roku 15 dni od prejema ponudb.
14. Potrjujemo.

Lep pozdrav,
2TDK