Dosje javnega naročila 003616/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MLADINO, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
Storitve: Organizacija digitalnih dogodkov Evropska mladinska konferenca in Srečanje generalnih direktorjev za mladino
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003616/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 02.06.2021
JN003616/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.06.2021
Zahtevek za revizijo

    JN003616/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MLADINO
Masarykova cesta 16
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Aleš Susman
ales.susman@gov.si
+386 14784649

Internetni naslovi
http://ursm.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/401209/Razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.sigov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=3191
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Organizacija digitalnih dogodkov Evropska mladinska konferenca in Srečanje generalnih direktorjev za mladino
Referenčna številka dokumenta: JN-3191
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98390000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila »Organizacija digitalnih dogodkov Evropska mladinska konferenca in Srečanje generalnih direktorjev za mladino« je organizacija in izvedba digitalnih dogodkov Evropska mladinska konferenca v nadaljevanju EMK in Srečanje generalnih direktorjev na področju mladine v nadaljevanju SGD.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98390000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila »Organizacija digitalnih dogodkov Evropska mladinska konferenca in Srečanje generalnih direktorjev za mladino« je organizacija in izvedba digitalnih dogodkov Evropska mladinska konferenca v nadaljevanju EMK in Srečanje generalnih direktorjev na področju mladine v nadaljevanju SGD. JN-3191
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.06.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.10.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.06.2021   10:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.06.2021   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.06.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.06.2021   15:28
Naročnik vse potencialne ponudnike obvešča, da umika obrazec 2/M in več ne zahteva, da ponudnik predloži s strani referenčnega naročnika podpisano potrdilo o dobro opravljenem delu kadra (priloga št. 2/M), iz katerega bi izhajalo, da so izpolnjeni vsi elemente merila.
Zadostuje, da ponudnik izpolni obrazec za merila (PRILOGA št. 1/M).