Dosje javnega naročila 003627/2021
Naročnik: KOMUNALA TRŽIČ d.o.o., Mlaka 6, 4290 Tržič
Storitve: IZVAJANJE ZAVAROVALNIH STORITEV
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 162.032,22 EUR

JN003627/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 02.06.2021
JN003627/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.06.2021
JN003627/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.07.2021
JN003627/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 26.08.2021
JN003627/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.08.2021
Zahtevek za revizijo

    JN003627/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
KOMUNALA TRŽIČ d.o.o.
Mlaka 6
4290
SI
Tržič
Slovenija
Jana Čebašek
jana.cebasek@komunala-trzic.si
+386 45971316
+386 45971320

Internetni naslovi
http://komunala-trzic.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/401230/RD_objava.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=3198
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZVAJANJE ZAVAROVALNIH STORITEV
Referenčna številka dokumenta: 01/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
IZVAJANJE ZAVAROVALNIH STORITEV
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 165.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66000000
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
IZVAJANJE ZAVAROVALNIH STORITEV
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.07.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 13.10.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.07.2021   10:01
Kraj: Portal E-JN,


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.07.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
KOMUNALA TRŽIČ d.o.o.
Mlaka 6
4290
Tržič
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.06.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.06.2021   16:41
VPRAŠANJE
Prosim, da dodate pri potresnem zavarovanju poleg objektov tudi letnico gradnje.

ODGOVOR


Spoštovani.

Letniki gradnje so razvidni iz priloge 5 varovalni ukrepi.

Datum objave: 09.06.2021   16:42
VPRAŠANJE
V vzorcu pogodbe 7. člena navajate ocenjeni pogodbeni znesek ob objavi javnega naročila. Prosimo za potrdite, da je ta znesek mišljen v višini - vrednost brez DPZP: 165.000,00 EUR

ODGOVOR


Spoštovani.

Potrjujemo ocenjeno vrednost 165.000 EUR brez DPZP.

Datum objave: 09.06.2021   16:46
VPRAŠANJE
Prosimo za potrditev, da potencialni ponudnik lahko obrazec št. 10 - vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti le parafira. Potencialni ponudnik s parafo in žigom potrdi, da se strinja z vsebino.

ODGOVOR


Spoštovani.

Pri oddaji ponudbe se vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti le parafira. Potencialni ponudnik s parafo in žigom potrdi, da se strinja z vsebino. izbrani ponudnik pa potem predloži izpolnjeno bančno garancijo skladno z razpisno dokumentacijo.

Datum objave: 11.06.2021   10:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pod točko veljavnost ponudbe navajate, da mora ponudba veljati najmanj do 31.3.2022. V Obrazcu številka 1 - ponudba - povzetek predračuna pa navajate, da je rok veljavnosti ponudbe najmanj 90 dni po datumu določenem za prejem ponudb. Prosimo, da uskladite rok veljavnosti ponudbe ter korigirate razpisno dokumentacijo.

ODGOVOR


Spoštovani.

Popravek razpisne dokumentacije je bil narejen in poslan v objavo na portal javnih naročil.