Dosje javnega naročila 000956/2021
Naročnik: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Blago: DROBNI MATERIAL
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 253.713,54 EUR

JN000956/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 19.02.2021
JN000956/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.04.2021
JN000956/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 04.06.2021
JN000956/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.06.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000956/2021-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2021/S 108-284708

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
SI
Celje
Slovenija
Oddelek za JN, Ida Car Meh
ida.car@dars.si
+386 13009908
+386 13009929

Internetni naslovi
http://www.dars.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Naročnik v lasti države
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gradnja in vzdrževanje avtocest v RS


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DROBNI MATERIAL
Referenčna številka dokumenta: 000024/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava drobnega materiala na lokacije naročnika po vsej Sloveniji. Naročilo je razdeljeno na pet sklopov, ponudnik lahko ponudi en ali več sklopov. Sklop predstavlja enovito celoto.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 207.961,91 EUR
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Pomožni materiali
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44111000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava pomožnih materialov na lokacije naročnika po vsej Sloveniji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Vijaki in strojno orodje
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44531700
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava vijakov in strojnega orodja na lokacije naročnika po Sloveniji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Cevi, nosilci in profili
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44170000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava cevi, nosilcev in profilov na lokacije naročnika po vsej Sloveniji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Vodovodne instalacije in centralno ogrevanje
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44160000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava vodovodnih instalacij in pripomočkov za centralno ogrevanje na lokacije naročnika po vsej Sloveniji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Ostali gradbeni materiali
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44111000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava gradbenih materialov na lokacije naročnika po vsej Sloveniji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN000956/2021-B01
Številka obvestila v UL: 2021/S 036-089603
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 17.02.2021
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka naročila: 000024/2021
Številka sklopa: 1
Naslov: Pomožni materiali

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
27.05.2021
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 5
Število prejetih ponudb MSP-jev: 5
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 5

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
INPOS, Tehnična trgovina na debelo in drobno, d.o.o., Celje
Opekarniška cesta 2
3000
SI
Celje
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 112.867,50 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 74.894,76 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 2

Številka naročila: 000024/2021
Številka sklopa: 2
Naslov: Vijaki in strojno orodje

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
27.05.2021
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 4
Število prejetih ponudb MSP-jev: 4
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 4

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
IMEXA trgovina in storitve, d.o.o.
Zaloška cesta 163
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 160.511,80 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 60.030,75 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 3

Številka naročila: 000024/2021
Številka sklopa: 3
Naslov: Cevi, nosilci in profili

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Ne
V.1 Informacije o neoddaji naročila
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene.

Sklop 4

Številka naročila: 000024/2021
Številka sklopa: 4
Naslov: Vodovodne instalacije in centralno ogrevanje

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
27.05.2021
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 5
Število prejetih ponudb MSP-jev: 5
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 5

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
IMEXA trgovina in storitve, d.o.o.
Zaloška cesta 163
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 19.983,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 13.925,25 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 5

Številka naročila: 000024/2021
Številka sklopa: 5
Naslov: Ostali gradbeni materiali

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
27.05.2021
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 4
Število prejetih ponudb MSP-jev: 4
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 4

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
INPOS, Tehnična trgovina na debelo in drobno, d.o.o., Celje
Opekarniška cesta 2
3000
SI
Celje
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 87.091,50 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 59.111,15 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
Celje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.06.2021