Dosje javnega naročila 003765/2021
Naročnik: OBČINA NAKLO, Stara cesta 61, 4202 Naklo
Storitve: AVTOBUSNI, MINIBUS IN KOMBI PREVOZI OTROK ZA ŠOLSKA LETA 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025
ZJN-3: Odprti postopek

JN003765/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 07.06.2021
Zahtevek za revizijo

    JN003765/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 109-287357
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA NAKLO
Stara cesta 61
4202
SI
Naklo
Slovenija
Bojana Umnik
glavna.pisarna@obcina-naklo.si
+386 42771100
+386 42771111

Internetni naslovi
http://www.naklo.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/401499/RD_-_PREVOZI_OTROK_OBCINA_NAKLO.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=3273
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: AVTOBUSNI, MINIBUS IN KOMBI PREVOZI OTROK ZA ŠOLSKA LETA 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025
Referenčna številka dokumenta: 430-0036/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Avtobusni, minibus in kombi prevozi otrok v šolo
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 480.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: AVTOBUSNI PREVOZI OTROK V OŠ NAKLO
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
60130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje Občine Naklo
II.2.4 Opis javnega naročila
AVTOBUSNI PREVOZI OTROK V OŠ NAKLO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 340.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2021
Konec: 30.06.2025
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: MINIBUS PREVOZI OTROK V OŠ NAKLO IN PŠ PODBREZJE
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: območje Občine Naklo
II.2.4 Opis javnega naročila
MINIBUS PREVOZI OTROK V OŠ NAKLO IN PŠ PODBREZJE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 80.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2021
Konec: 30.06.2025
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: KOMBI PREVOZI OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V OŠ HELENE PUHAR KRANJ
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
60130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
KOMBI PREVOZI OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V OŠ HELENE PUHAR KRANJ
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 60.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2021
Konec: 30.06.2025
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot izhaja iz razpisne dokumentacije
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.07.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.10.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.07.2021   10:01
Kraj: informacijski sistem E-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01.07.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA NAKLO
Stara cesta 61
4202
Naklo
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.06.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.06.2021   07:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnik na predvidenih obrazcih zahteva žig in podpis ponudnika, kar je v nasprotju z namenom elektronske oddaje ponudb. Oddana ponudba po e-sistemu je namreč do naročnika zavezujoča, ker jo je podala prav za ta namen pooblaščena oseba ponudnika. Žig in podpis tega ne spremenita. Namen e-ponudbe je prejem elektronske vloge, zato prosimo naročnika, da v izogib tiskanju in ponovnemu skeniranju izpolnjenih obrazcev, zahtevo po žigu umakne.

Hvala.

ODGOVOR

Pozdravljeni,
naročnik zahteve po žigu in podpisu ne bo spreminjal.
S spoštovanjem,
Bojana Umnik, višji svetovalec I.

Datum objave: 21.06.2021   10:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Po naši oceni 3. odstavek 4. člena pogodbe določa preširok nabor osebnih podatkov, ki jih naročnik posreduje izvajalcu. Ker v zvezi z varstvom osebnih podatkov obstajajo določene zahteve in tveganja, predlagamo, da se ta nabor zoži na minimum, ki je potreben za izvajanje pogodbe: ime šole, ime in priimek učenca, relacijo, naziv plačnika občino.

2. Predlagamo, da se cene letno usklajujejo z indeksom rasti cen prevozov, kar je za obe pogodbeni stranki boljša rešitev, ker je preglednejša. Če se cene ne indeksirajo in ostanejo nespremenjene 4 leta, bodo ponudniki sami ocenjevali, koliko višja mora biti pogodbena cena, da bo pokrita rasti cen prevozov, ki je odvisno od cene nafte, inflacije in drugih kriterijev.
Predlagamo, da se 2. odstavek 4. člena spremeni tako, da se glasi:
Cena prevoza na dan znaša v šolskem letu 2021/2022 _____ EUR brez DDV in z DDV _______ EUR, v letih 2022/2023, 2023/2024 in 2024/2025 pa se cena uskladi z indeksom rasti cene prevozov. Za spremembo cene na podlagi indeksa rasti cene prevozov ni potrebna sklenitev aneksa, je pa izvajalec dolžan naročniku predhodno poslati obvestilo o tem, skupaj z dokazili o spremembi indeksa. Izvajalec ni upravičen do podražitev.ODGOVOR
Pozdravljeni,

pod točko 1: naročnik se strinja s predlogom, da se nabor podatkov zoži na minimum: ime šole, ime in priimek učenca, relacijo, naziv plačnika občino;

pod točko 2: naročnik se strinja s predlogom za spremembo 2. odstavka 4. člena pogodbe, doda pa se še opredelitev obdobja izračuna indeksa:
Cena prevoza na dan znaša v šolskem letu 2021/2022 _____ EUR brez DDV in z DDV _______ EUR, v letih 2022/2023, 2023/2024 in 2024/2025 pa se cena uskladi z indeksom rasti cene prevozov za preteklo obdobje od 1.9. preteklega leta do 31.8. tekočega leta . Za spremembo cene na podlagi indeksa rasti cene prevozov ni potrebna sklenitev aneksa, je pa izvajalec dolžan naročniku predhodno poslati obvestilo o tem, skupaj z dokazili o spremembi indeksa. Izvajalec ni upravičen do podražitev.

S spoštovanjem,
Bojana Umnik, višji svetovalec I.Datum objave: 21.06.2021   10:33
VPRAŠANJE
Prosim za podaljšanje roka za podpis pogodbe iz 5 delovnih dni na 10 delovnih dni (počitniško obdobje).
Zanaima me če je merilo "najnižja ponudbena cena za posamezni sklop" (točka 8) razumeti kot Ponudbena cena ali kot Ponudbena cena s popustom in z DDV (Obrazec 2).
Hvala in lp.

ODGOVOR
Pozdravljeni,

naročnik roka za podpis pogodbe ne bo spreminjal.

Merilo najnižja ponudbena cena za posamezni sklop se nanaša na ponudbeno ceno s popustom (brez DDV)

S spoštovanjem,
Bojana Umnik, višji svetovalec I.Datum objave: 24.06.2021   09:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
kot zainteresiran ponudnik predlagam, da naročnik ponovno preveri ustreznost višine zagotovljenih sredstev, ki jih navaja v objavi. Menim da so prenizke
Razpis je namreč objavljen za 4 šolska leta.
Hvala in lp.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

po ponovni preveritvi ocenjene vrednosti za posamezne sklope, se le-ta spremeni pri sklopu 1, ki po novem znaša 370.000,00 EUR brez DDV in pri sklopu 2, ki po novem znaša 100.000,00 EUR brez DDV. Ocenjena vrednost pri sklopu 3 je ustrezna.. Skupna ocenjena vrednost (za vse 3 sklope) po preveritvi znaša 530.000,00 EUR brez DDV.

S spoštovanjem,

Bojana Umnik, višji svetovalec I.Datum objave: 01.07.2021   07:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

V izjavi o zmogljivosti je potrebno pod točko 1 (vozniki) navesti veljavnost vozniškega dovoljenja od-do. Ali je potrebno navesti veljavnost vozniškega dovoljenja ali veljavnost za D-kategorijo? Datuma se lahko razlikujeta.

V točki 2 (vozila) zahtevate pogoj, da imajo vozila v prometnem dovoljenju vpisan namen uporabe "prevoz skupin otrok" ali kombinacijo "prevoz skupin otrok/javni prevoz". Ta vpis se je v prometna dovoljenja vpisoval v času, ko vozila niso bila serijsko opremljena z varnostnimi pasovi na vseh sedežih in je ta podatek pomenil, da je avtobus opremljen z varnostnimi pasovi. V zadnjem času pa tega podatka več ne vpisujejo v prometna dovoljenja, saj je v novejših vozilih to standardna in obvezna oprema. Ali zadošča lastna izjava prevoznika, da so vozila primerna za prevoz skupin otrok in imajo vgrajene varnostne pasove oziroma ali boste ta pogoj vpisa v prometno dovoljenje odstranili?ODGOVOR
Pozdravljeni,

1. veljavnost vozniškega dovoljenja: navesti je potrebno veljavnost vozniškega dovoljenja za kategorijo, ki je zahtevana pri posameznem sklopu (sklop 1 in sklop 2), pri sklopu 3 se za vozilo kombi 8+1 navede veljavnost vozniškega dovoljenja za B kategorijo;

2. pogoja glede vpisa namena uporabe v prometnem dovoljenju naročnik ne bo spreminjal.

S spoštovanjem,
Bojana Umnik, višji svetovalec I.