Dosje javnega naročila 003811/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvajanje storitev protivlomnega in požarnega varovanja, reševanja oseb iz dvigal ter fizičnega varovanja v objektih v upravljanju Ministrstva za javno upravo
ZJN-3: Odprti postopek

JN003811/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 08.06.2021
JN003811/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.06.2021
JN003811/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.07.2021
JN003811/2021-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.07.2021
Zahtevek za revizijo

    JN003811/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 110-289394
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=3281
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje storitev protivlomnega in požarnega varovanja, reševanja oseb iz dvigal ter fizičnega varovanja v objektih v upravljanju Ministrstva za javno upravo
Referenčna številka dokumenta: ODVAR-8/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79710000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje storitev protivlomnega in požarnega varovanja, reševanja oseb iz dvigal ter fizičnega varovanja v objektih v upravljanju Ministrstva za javno upravo
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Tehnično varovanje in reševanje oseb iz dvigal na celotnem območju Republike Slovenije
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79711000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Tehnično varovanje in reševanje oseb iz dvigal na celotnem območju Republike Slovenije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 35
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Fizično varovanje na območju zahodne Slovenije
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79713000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI04 - Zahodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Fizično varovanje na območju zahodne Slovenije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 30
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Fizično varovanje na območju vzhodne Slovenije
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79713000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI03 - Vzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Fizično varovanje na območju vzhodne Slovenije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 35
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.07.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.07.2021   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.06.2021   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.06.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.06.2021   14:10
VPRAŠANJE
1. Zanima nas, ali v primeru skupne ponudbe, oceno SB predloži le en ponudnik ali vsi ponudniki v skupni ponudbi?

2. Ali je trajanje naročila za sklop 2 - 35 mesecev (razpisna dokumentacija) ali 30 mesecev (kot je objavljeno na strani www.enarocanje.si)?


ODGOVOR

1. V skladu s prvim odstavkom točke 11.4.1. Navodil gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe št. 4300-20/2021/4 z dne 24. 5. 2021, pogoj iz točke 9.1.3. skupni ponudniki lahko izpolnjujejo kumulativno. Dokument, ki se nanaša na dokazovanje tega pogoja, poda katerikoli gospodarski subjekt v skupni ponudbi. Navedeno torej pomeni, da zahtevano bonitetno oceno lahko priloži en gospodarski subjekt v skupni ponudbi.
2. Trajanje naročila za sklop 2 je 35 mesecev, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo na portalu javnih naročil v tem delu objavil popravek objave, v katerem bo navedeno pravilno trajanje naročila v predmetnem sklopu (torej 35 mesecev).Datum objave: 24.06.2021   12:32
VPRAŠANJE
Ali v primeru skupne ponudbe obrazec IZJAVA PONUDNIKA O ŠTEVILU ZAPOSLENIH izpolnijo vsi gospodarski subjekti (ponudniki)?
Kako se bo navedeno upoštevalo pri točkovanju, če bodo imeli ponudniki v skupni ponudbi različne odstotke mladih/starejših zaposlenih?

ODGOVOR
V primeru skupne ponudbe Izjavo ponudnika o številu zaposlenih lahko podajo vsi sodelujoči gospodarski subjekti v skupni ponudbi ali zgolj en/dva/več od njih ali nihče od njih (v tem primeru ni možno pridobiti dodatnih točk pri merilu) predložitev navedene izjave je torej v domeni ponudnika. V primeru, da poda izjavo en gospodarski subjekt izmed sodelujočih v skupni ponudbi, se izračuna odstotek mladih/starejših glede na njegovo število zaposlenih ter se mu dodeli ustrezne točke. V primeru, da podajo izjave vsi/več sodelujoči(h) gospodarski(h) subjekt(ov), se število vseh njihovih zaposlenih/mladih/starejših sešteje in izračuna (enoten) odstotek ter se dodeli ustrezne točke. Navedeno torej pomeni, da sodelujoči v skupni ponudbi ne morejo imeti različnih odstotkov mladih/starejših - lahko imajo samo različno število zaposlenih/mladih/starejših, ki se, kot navedeno predhodno, sešteje ter nato izračuna (enoten) odstotek in dodeli ustrezne točke.Datum objave: 30.06.2021   13:59
VPRAŠANJE

Glede na obsežnost dokumentacije, ki se jo pri predmetnem javnem naročilu zahteva od ponudnikov, naročnika pozivamo, da podaljša rok za prejem ponudb. Trenutno je čas poletnih dopustov, zaradi česar so številni predstavniki gospodarskih subjektov na dopustu, kar onemogoča ponudnikom, da bi pripravili svojo ponudbo z vso zahtvano dokumentacijo pravočasno.
Nadalje naročnika naprošamo, da podaljša tudi rok za zastavljanje vprašanj. Nedvomno je v interesu naročnika, da se zahteve razpisne dokumentacije razčistijo, saj to preprečuje, da bi prišlo do težav v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb.

ODGOVOR

Naročnik pojasnjuje, da bosta roka, za prejem vprašanj in oddajo ponudb, podaljšana.


Datum objave: 02.07.2021   08:06
VPRAŠANJE
Naročnik v drugem odstavku 13. člena pogodbe določa, da mora izvajalec V primeru nepravilnega izvajanja storitev fizičnega in tehničnega varovanja takoj po ustnem ali pisnem opozorilu naročnika, najpozneje pa v petnajstih (15) minutah po opozorilu, začeti izvajati storitve fizičnega in tehničnega varovanja kvalitetno oz. odpraviti pomanjkljivosti pri izvajanju storitev fizičnega in tehničnega varovanja, in sicer tako, da bo izvajanje fizičnega in tehničnega varovanja potekalo nemoteno.

Naročnika pozivamo, da odzivni čas, ki je določen na 15 (petnajst) minut spremeni, tako da se določi minimalno 30 (trideset) minut. Povsem neživljenjsko je, da bi bil izvajalec zmožen odpraviti pomanjkljivost v izvajanju storitev v roku 15 minutah po opozorilu. Če je npr. varnostnik, ki je napoten na izvajanje varovanja na objektu naročnika, udeležen v prometni nesreči, o čemer nemudoma obvesti delodajalca (t.j. izvajalca storitev varovanja), je nemogoče, da bi izvajalec storitev varovanja napotil novega varnostnika, tako da bi bil ta v 15 minutah že na kraju varovanja. Glede na to, da naročnik za vsako nepravilno izvajanje storitev fizičnega varovanja določa pogodbeno kazen v višini 2 % vrednosti mesečne storitve varovanja za objekt, na katerem je prišlo do zamude, kar je visoka pogodbena kazen je primerno, da se dejansko določi odzivni čas, ki bo omogočil odpravo nepravilnosti in zagotovitev kvalitetnega izvajanja varovanja. Le v tem primeru ima odzivni čas sploh svoj pomen.
Naročnika zato pozivamo, da določbo drugega odstavka spremeni, tako da določi daljši odzivni čas, vsaj 30 (trideset) minut.


ODGOVOR
Predmetna pogodbena določba ostaja nespremenjena. Pri varovanih objektih se mora namreč s strani izvajalca zagotavljati neprekinjeno varovanje. Naročnik je zaradi navedenega določil predmetni pogoj in varovanje se mora izvajati na način, kot je za posamezne varovane objekte opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Primer, ki ga navajate ne sodi pod nepravilno izvajanje storitev. Prav tako zahtevani čas, najpozneje 15 minut, začne teči šele po opozorilu naročnika.Datum objave: 02.07.2021   08:08
VPRAŠANJE
Naročnik v 9. Členu pogodbe določa, da je cena za izvedbo predmeta te pogodbe z DDV fiksna za obdobje veljavnosti pogodbe. Naročnika pozivamo, da navedeno določbo ustrezno spremeni, tako da bo le-ta skladna s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04). Naročnik nima pravice zahtevati, da so cene fiksne za celotno obdobje veljavnosti pogodbe, saj je izvajalec do povišanja upravičen.

ODGOVOR
Gospodarski subjekt mora kot potencialni ponudnik in strokovnjak na področju predmeta naročila ter v povezavi s petim odstavkom točke 11.2.1 Navodil, pri oblikovanju ponudbene cene, upoštevati vse stroške in tudi morebitne rizike povišanja cene, ki jih bo oz. bi jih lahko imel z naročilom. Predmetni Pravilnik, ki ga navajate, nikjer tega obligatorno ne nalaga naročniku, tako da je predmetna določba v vzorcu pogodbe skladna s Pravilnikom. Predmetna zahteva ostaja nespremenjena.Datum objave: 02.07.2021   08:10
VPRAŠANJE
Naročnik zahteva izdelavo varnostnih načrtov le v sklopu 1, ne pa tudi v sklopu 2 in sklopu 3, čeprav je pa Zakonu o zasebnem varovanju potrebno izdelati načrt varovanja tudi za fizično varovanje in ne le za tehnično in požarno varovanje. Naročnika zato prosimo za pojasnilo, ali so dolžni ponudniki, ki ponudbo oddajajo v sklopu 2 in sklopu 3 v ponudbeni ceni upoštevati tudi strošek izdelave varnostnega načrta ali pa bo naročnik to storitev (izdelavo varnostnega načrta) plačal kot dodatno storitev.

ODGOVOR
Izvajalec za razpisana sklopa 2 in 3 ni dolžan v okviru tega naročila izdelati varnostnega načrta.


Datum objave: 02.07.2021   08:13
VPRAŠANJE
V 16. členu pogodbe je določeno, da kadri (varnostniki), ki bodo opravljali delo fizičnega varovanja na lokaciji Kotnikova 5 (Sklop 2) in/ali lokaciji Trubarjeva ulica 11 (Sklop 3), Maribor upravljali s tajnimi podatki. Glede na to obveznost kadrov izvajalca storitev varovanja, bi moral naročnik od ponudnikov zahtevati, da imajo dovoljenje za upravljanje s tajnimi podatki. S tajnimi podatki lahko upravlja le subjekt, ki pridobi dovoljenje za dostop do tajnih podatkov skladno z Zakonom o tajnih podatkih. Glede na to, da postopek pridobitve dovoljenja v praksi traja najmanj mesec dni, bi posledično naročnik moral že v fazi roka za prejem ponudb od ponudnikov zahtevati, da imajo dovoljenje za dostop do tajnih podatkov. Le na ta način bo namreč naročnik pridobil izvajalca storitev varovanja, ki bodo lahko izvajali storitve varovanja, glede na to, da sam naročnik navaja, da bodo varnostniki pri svojem delu dostopali do tajnih podatkov.

Po prepričanju potencialnega ponudnika naročnik tega pogoja ni določil že v fazi roka za prejem ponudb iz razloga, ker privilegira določenega gospodarskega subjekta, ki tega dovoljenja še ni pridobil in z njim še ne razpolaga.

Naročnika pozivamo, da razpisno dokumentacijo uskladi s pogoji pogodbe in zahteva, da ponudnik izkaže, da ima dovoljenje za dostop do tajnih podatkov skladno z Zakonom o tajnih podatkih.


ODGOVOR
Naročnik glede na potrebe in predmet naročila od izvajalca za navedene lokacije zahteva, da pred začetkom opravljanja storitev varnostniki, ki bodo opravljali delo fizičnega varovanja, podpišejo izjavo, da so seznanjeni z določbami veljavnega Zakona o tajnih podatkih in drugimi predpisi, ki urejajo varovanje tajnih podatkov in hkrati, da se s podpisano izjavo zavezujejo, da bodo s tajnimi podatki ravnali v skladu z navedenimi predpisi. Kadri izvajalca storitev varovanja na predmetnih lokaciji ne bodo upravljali s tajnimi podatki, zato posledično ni potrebe po predmetnem dovoljenju, ampak zadostuje izjava.Datum objave: 02.07.2021   08:15
VPRAŠANJE

Glede na obsežnost dokumentacije, ki se jo pri predmetnem javnem naročilu zahteva od ponudnikov, naročnika pozivamo, da podaljša rok za prejem ponudb. Trenutno je čas poletnih dopustov, zaradi česar so številni predstavniki gospodarskih subjektov na dopustu, kar onemogoča ponudnikom, da bi pripravili svojo ponudbo z vso zahtvano dokumentacijo pravočasno.
Nadalje naročnika naprošamo, da podaljša tudi rok za zastavljanje vprašanj. Nedvomno je v interesu naročnika, da se zahteve razpisne dokumentacije razčistijo, saj to preprečuje, da bi prišlo do težav v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb.

ODGOVOR
Že odgovorjeno z odgovorom, objavljenim dne 30.06.2021 ob 13:59 uri.Datum objave: 02.07.2021   14:36
VPRAŠANJE
Naročnik v poglavju 11.4.2 Ponudba s podizvajalci od ponudnikov zahteva, da mora za posameznega podizvajalca priložiti enaka dokazila za izpolnjevanje pogojev, kot je določeno pri posameznem pogoju, kot jih mora priložiti zase, razen pri pogojih, kjer so že predvidena dokazila, ki jih mora podizvajalec predložiti.
Navedena zahteva je v nezakonita in v nasprotju s pojmom in vlogo podizvajalca. Neupravičeno naročnik zahteva, da morajo vsi podizvajalci, s katerimi nastopa ponudnik izpolnjevati pogoje, kot so zahtevani za ponudnika in priložiti ista dokazila, kot jih mora predložiti ponudnik. Podizvajalec je namreč gospodarski subjekt, ki izvaja za ponudnika le del javnega naročila, lahko npr. izvaja le intervencijsko varovanje. Iz tega razloga je zahteva po izpolnjevanju istih pogojev kot so določeni za ponudnika nesorazmerna in nezakonita. Naročnik ne more za vsakega podizvajalca, četudi npr. en podizvajalec izvaja le 3 % storitev javnega naročila istih pogojev. Med pogoji so namreč določeni tudi pogoji, ki niti nimajo veze z opravljanjem določenih storitev, ki so del javnega naročila in jih lahko ponudnik odda v podizvajanje. Naročnik mora določiti, kateri pogoji veljajo tudi za podizvajalce sorazmerno glede na pomen, vlogo in naravo podizvajalca in podizvajalskega razmerja.
Glede na pojasnjeno naročnika pozivamo, da citirano zahtevo briše, saj je nezakonita. V kolikor je ne bo črtal, bomo primorani vložiti zahtevek za revizijo.

ODGOVOR
Predmetni odstavek si potencialni ponudnik napačno interpretira, saj ga je potrebno brati v kontekstu celotne točke 11.4.2 navodil. Naročnik dodatno pojasnjuje predmetni odstavek, in sicer v primeru nominacije podizvajalca, v sklopih v katerih ga le-ta nominira, mora ponudnik predložiti enaka dokazila za izpolnjevanje izključitvenih pogojev, kot jih mora predložiti zase. Za namen izpolnjevanja pogojev v povezavi s posameznimi zahtevami iz celotne točke 11.4.2 navodil pa, kot je določeno za posamezen pogoj, ko mora podizvajalec pogoj izpolniti poleg ponudnika oziroma ko ga namesto ponudnika izpolnjuje podizvajalec.Datum objave: 05.07.2021   13:46
VPRAŠANJE
Zahteva v točki 11.4.3, ki se glasi:

Naročnik v poglavju 11.4.3 Uporaba zmogljivosti drugih subjektov med drugim določa, da lahko gospodarski subjekt, katerega zmogljivost se uporabi, namesto ponudnika izpolnjuje ekonomsko sposobnost in tehnično sposobnost oziroma druge točke 9.1.4 teh navodil, le v kolikor bo v ponudbi za posamezen sklop nastopal kot izvajalec teh storitev v petinosemdesetih odstotkih (85 %) ali več v posameznem sklopu. Citirana zahteva naročnika je nezakonita in v nasprotju s samim pojmom in namenom, ki ga ima po ZJN-3 uporaba zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov. V 81. členu ZJN-3 ni nikjer omejitve na odstotek del, ki bi jih moral prevzeti v izvajanje gospodarski subjekt, katerega zmogljivosti uporablja ponudnik, zato da bi ponudnik lahko uporabil zmogljivosti tega gospodarskega subjekta. Še več, takšno omejevanje je strogo prepovedano in v nasprotju z 81. členom ZJN-3, kar je potrdila tudi že Državna revizijska komisija (glej npr. sklep Dkom št.: 018-142/2019). Iz določbe 81. člena ZJN-3 je razvidno, da imajo ponudniki načeloma vedno, kadar je to primerno, možnost, da se pri izpolnjevanju pogojev sklicujejo na zmogljivosti drugih subjektov. Združevanje kapacitet več gospodarskih subjektov zaradi zadostitve minimalnim zahtevam glede sposobnosti, ki jih določi naročnik, je dopustno, če ponudnik naročniku dokaže, da bo ob izvedbi naročila dejansko razpolagal s sredstvi drugih subjektov, na katere se sklicuje. Takšna možnost skupnega nastopa vpliva na povečanje konkurenčnosti na trgu javnih naročil ter spodbuja vključevanje malih in srednje velikih podjetij, kar je eden od temeljnih ciljev javnega naročanja. Možnost sklicevanja na zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov mora biti zato praviloma vedno podana, čeprav ni absolutna, saj je omejena na položaje, v katerih je uporaba tujih zmogljivosti primerna glede na konkretni predmet naročila.
Omejitve možnosti sklicevanja na zmogljivosti drugega subjekta morajo biti določene glede na ključne naloge oz. vsebinsko in ne smejo biti avtomatične in splošne, temveč v vsakem konkretnem primeru utemeljene, upravičene, nujne in povezane s predmetom posameznega naročila. Poleg tega omejitve ne smejo biti količinske določba razpisne dokumentacije, s katero se sklepanje pogodb s podizvajalci za abstraktno določen delež naročila omeji na določen odstotek naročila, ne glede na to, ali je mogoče preveriti sposobnosti morebitnih podizvajalcev, in brez kakršne koli navedbe o tem, da so določene naloge bistvenega pomena, ni skladna s pravili javnega naročanja (prim. sodbo Sodišča EU št. C-406/14 Wroclaw).

Iz pojasnjenega izhaja, da je zahteva naročnika nezakonita in tudi v nasprotju z ustaljeno prakso Dkom in Sodišča EU, zato naročnika pozivamo, da navedeno zahtevo umakne. V nasprotnem primeru bomo primorani svoj pravni položaj zaščititi z zahtevkom za revizijo.

ODGOVOR
Naročnik bo v zvezi s tem objavil spremembo razpisne dokumentacije naročila.Datum objave: 05.07.2021   13:48
VPRAŠANJE
Naročnik v točki 4 poglavja 9.1.4 Tehnični pogoji oziroma sposobnost od ponudnikov zahteva, da imajo veljaven certifikat pooblaščene institucije o skladnosti s standardom SIST EN 50518, ki ga izda priglašeni certifikacijski organ za primarni in nadomestni VNC.
Naročnikov pogoj je nesorazmeren s predmetom javnega naročila ter v nasprotju z načelom enakopravne obravnave in načelom zagotavljanja konkurence, saj zahteva, da mora imeti ponudnik veljaven certifikat pooblaščene institucije o skladnosti s standardom SIST EN 50518 tudi za nadomestni VNC. Pogoj ni skladen z Zakonom o zasebnem varovanju (ZZasV-1). ZZasV-1 določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec zasebnega varovanja. Pogoj za opravljanje zasebnega varovanja je med drugim, da ima izvajalec lasten ali s pogodbo zagotovljen VNC. ZZasV-1 v ničemer ne razlikuje med primarnim in nadomestnim VNC-jem. Izvajalec zasebnega varovanja je, za to da lahko opravlja zasebno varovanje, dolžan le zagotoviti VNC center. VNC center, ki si ga zagotovi izvajalec storitev zasebnega varovanja mora imeti licenco za upravljanje z VNC. S tem ko izvajalec zasebnega varovanja najame VNC, stopi v pogodbeno razmerje z upravljalcem VNC-ja, ki ima licenco. Izvajalec zasebnega varovanja si ni dolžan priskrbeti tudi nadomestnega VNC-ja, ampak je k večjemu upravljalec VNC-ja, ki ga najema izvajalec storitev zasebnega varovanja tisti, ki si mora priskrbeti nadomestni VNC, zato da lahko pridobi licenco za upravljanje z VNC. Nadomestni VNC nima nobene veze z izvajalcem zasebnega varovanja, saj je upravljalec nadomestnega VNC-ja v celoti v sferi upravljalca VNC-ja, ki ga najema izvajalec zasebnega varovanja. Posledično je neupravičena zahteva naročnika, da se predloži certifikat tudi za nadomestni VNC.

Glede na pojasnjeno naročnika pozivamo, da spremeni pogoj iz točke 4, poglavja 9.1.4, tako da zahteva da ima veljaven certifikat pooblaščene institucije o skladnosti s standardom SIST EN 50518, ki ga izda priglašeni certifikacijski organ lastni ali najeti VNC ponudnika.

V kolikor naročnik ne bo spremenil pogoja, bomo primorani vložiti zahtevek za revizijo.

ODGOVOR
Naročnik bo v zvezi s tem objavil spremembo razpisne dokumentacije naročila.Datum objave: 05.07.2021   13:50
VPRAŠANJE
Naročnik v točki 4 poglavja 9.1.4 Tehnični pogoji oziroma sposobnost od ponudnikov zahteva, da imajo veljaven certifikat pooblaščene institucije o skladnosti s standardom SIST EN 50518, ki ga izda priglašeni certifikacijski organ za primarni in nadomestni VNC.
Naročnikov pogoj je nesorazmeren s predmetom javnega naročila ter v nasprotju z načelom enakopravne obravnave in načelom zagotavljanja konkurence, saj zahteva, da mora imeti ponudnik veljaven certifikat pooblaščene institucije o skladnosti s standardom SIST EN 50518 tudi za nadomestni VNC. Pogoj ni skladen z Zakonom o zasebnem varovanju (ZZasV-1). ZZasV-1 določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec zasebnega varovanja. Pogoj za opravljanje zasebnega varovanja je med drugim, da ima izvajalec lasten ali s pogodbo zagotovljen VNC. ZZasV-1 v ničemer ne razlikuje med primarnim in nadomestnim VNC-jem. Izvajalec zasebnega varovanja je, za to da lahko opravlja zasebno varovanje, dolžan le zagotoviti VNC center. VNC center, ki si ga zagotovi izvajalec storitev zasebnega varovanja mora imeti licenco za upravljanje z VNC. S tem ko izvajalec zasebnega varovanja najame VNC, stopi v pogodbeno razmerje z upravljalcem VNC-ja, ki ima licenco. Izvajalec zasebnega varovanja si ni dolžan priskrbeti tudi nadomestnega VNC-ja, ampak je k večjemu upravljalec VNC-ja, ki ga najema izvajalec storitev zasebnega varovanja tisti, ki si mora priskrbeti nadomestni VNC, zato da lahko pridobi licenco za upravljanje z VNC. Nadomestni VNC nima nobene veze z izvajalcem zasebnega varovanja, saj je upravljalec nadomestnega VNC-ja v celoti v sferi upravljalca VNC-ja, ki ga najema izvajalec zasebnega varovanja. Posledično je neupravičena zahteva naročnika, da se predloži certifikat tudi za nadomestni VNC.

Glede na pojasnjeno naročnika pozivamo, da spremeni pogoj iz točke 4, poglavja 9.1.4, tako da zahteva da ima veljaven certifikat pooblaščene institucije o skladnosti s standardom SIST EN 50518, ki ga izda priglašeni certifikacijski organ lastni ali najeti VNC ponudnika.

V kolikor naročnik ne bo spremenil pogoja, bomo primorani vložiti zahtevek za revizijo.


ODGOVOR
Že odgovorjeno z odgovorom, objavljenim dne 5. 7. 2021 ob 13:48 uri.Datum objave: 12.07.2021   10:14
V zvezi s prvo alineo 2. točke Spremembe razpisne dokumentacije št. 4300-20/2021/8 z dne 2. 7. 2021, naj ponudnik v izpolnjenem obrazcu ESPD (v delu IV: Pogoji za sodelovanje, C: Tehnična in strokovna sposobnost: Delež podizvajanja) pred zaporedne številke postavk, iz priloženih predračunov, ki jih bo podizvajalec izvajal, navede tudi sklop, na katerega se navedeno nanaša.

Datum objave: 13.07.2021   10:14
VPRAŠANJE
1. Naročnik od ponudnikov zahteva, da morajo ves čas opravljanja storitev za naročnika izpolnjevati pogoje za opravljanje zasebnega varovanja in opravljati zasebno varovanje v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju (ZZasV-1) in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi (6. točka, 11.člen, ZZasV-1). Izvajalec storitev varovanja ljudi in premoženja lahko izpolnjuje pogoje Zakona o zasebnem varovanju, ki jih določa z ZZasV-1 s predpisanim standardom SIST EN 50518, samo tako, da ima dva varnostno nadzorna centra - glavnega in nadomestnega (glej prilogo: Pogodba o storitvah zasebnega varovanja strokovno mnenje, Zbornica za razvoj zasebnega varovanje z dne 17.06.2021). Zbornica za razvoj zasebnega varovanja je po 10. členu ZZasV-1 reprezentativno strokovno interesno združenje, ki predlaga vsebine poklicnih standardov predpisanih z ZZasV-1 in je s tem tudi pristojno za razlago njenih vsebin.
Iz priloženega mnenja Zbornica za razvoj zasebnega varovanja je v zadnjem odstavku razvidno, da morata biti v vsaki pogodbi o storitvah varovanja ljudi in premoženja navedena tudi izvajalca storitev glavnega in nadomestnega varnostno nadzornega centra, saj je v nasprotnem pogodba o izvajanju storitev nična, ker ne izpolnjuje 11.člena ZZasV.

Prilagamo tudi primer obvestila kršiteljici, da se izjasni o dejstvih oziroma okoliščinah prekrška, Inšpektorat RS za notranje zadeve z dne 24.08.2020, iz katerega je razvidno, da pristojni inšpektorat za nadzor zasebnega varovanja od imetnika licence, ki je izvajal storitve varovanja ljudi in premoženja, zahteva, da v pogodbi z naročnikom storitev poleg svojega varnostno nadzornega centra navede tudi zagotovilo za kontinuirano delovanje varnostno nadzornega centra, torej nadomestni varnostno nadzorni center. Ko je imetnik licence v pogodbo dodal nadomestni varnostno nadzorni center in ko je predložil certifikata o izpolnjevanju standarda SIST EN 50518 za oba varnostno nadzorna centra, je bil postopek ustavljen.

Glede na zapisano naročnika pozivamo, da zaradi zagotavljanja zakonitosti poslovanja od ponudnikov ali skupine ponudnikov zahteva predložitev:
licenc za glavni in nadomestni varnostno nadzorni center,
potrdili akreditiranega evropskega laboratorija o izpolnjevanju predpisanega standarda SIST EN 50518 za oba varnostno nadzorna centra
potrdilo akreditiranega evropskega laboratorija, da navedeni nadomestni varnostno nadzorni center prevzame sprejem alarmnih sporočil v primeru izpada navedenega glavnega varnostno nadzornega centra
predložitev ESPD obrazca za oba ponudnika storitev varnostno nadzornega centra (glavnega in nadomestnega).

V kolikor naročnik ne bo zahteval navedbe obeh izvajalcev za varnostno nazorni center glavni in nadomestni kot jih zahtevajo pogoji z Zakonom predpisanega standarda SIST EN 50518, bomo o tem obvestili Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve (glej prilogo: Elektronsko sporočilo - UREDITEV POGODBENIH RAZMERIJ - POZIV ČLANOM ZBORNICE, Zbornice za razvoj zasebnega varovanja z dne 1.3.2021), saj ob podpisu pogodbe ne bodo izpolnjeni pogoji po 11. členu Zakona o zasebnem varovanju, kar pomeni, da bo pogodba nična.

Priloge na internetnem naslovu: https://files.fm/u/6nrmkdau7

Dopis 074/BS-JT/2021 - Pogodba o storitvah zasebnega varovanja strokovno mnenje, Zbornica za razvoj zasebnega varovanje z dne 17.06.2021
Elektronsko sporočilo - UREDITEV POGODBENIH RAZMERIJ - POZIV ČLANOM ZBORNICE, Zbornice za razvoj zasebnega varovanja z dne 1.3.2021
Obvestilo kršiteljici, da se izjasni o dejstvih oziroma okoliščinah prekrška, Inšpektorat RS za notranje zadeve z dne 24.08.2020.


ODGOVOR

ZZasV-1 v 13. členu jasno in nedvoumno navaja, da je treba zasebno varovanje opravljati v skladu s sprejetimi in objavljenimi slovenskimi nacionalnimi standardi oziroma mednarodnimi normami in drugimi standardi v skladu s pravili stroke.

Naročnik v točki 4 poglavja 9.1.4 Navodil gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe (v nadaljevanju: navodila) zahteva, da mora ponudnik imeti za VNC veljaven certifikat pooblaščene institucije o skladnosti s standardom SIST EN 50518, ki ga izda priglašeni certifikacijski organ in ne posega v zakonske določbe ZZasV-1 ter podzakonske akte, kar pomeni, da mora ponudnik za izvajanje storitev varovanja izpolnjevati pogoje ZZasV-1 v skladu s predpisanim standardom SIST EN 50518. Glede na to, da področna zakonodaja in podzakonski akti ter standard SIST EN 50518 jasno opredeljujejo pogoje in zahteve za VNC, naročnik v predmetnem javnem naročilu ne opredeljuje posebej zahtev glede glavnega in nadomestnega VNC.

Zakonodaja in standardi imajo za vse VNC-je enake zahteve. Naročnik zato tudi v razpisni dokumentaciji ne razlikuje med obema VNC.

Naročnik v točki 9.1.4.3 navodil zahteva, da mora imeti ponudnik veljavno licenco za upravljanje z varnostno-nadzornim centrom, ki jo izda Ministrstvo za notranje zadeve, v skladu z ZZasV-1, ali pogodbo o zagotavljanju uporabe varnostno-nadzornega centra ter veljavno licenco njegovega lastnika za upravljanje z varnostno-nadzornim centrom. Nadalje naročnik v točki 9.1.4.4. navodil, kot je bilo predhodno že navedeno zgoraj, zahteva, da mora ponudnik imeti za VNC veljaven certifikat pooblaščene institucije o skladnosti s standardom SIST EN 50518, ki ga izda priglašeni certifikacijski organ. Namesto ponudnika lahko navedena pogoja iz točk 9.1.4.3 in 9.1.4.4 teh navodil izpolnjuje gospodarski subjekt, katerega zmogljivost se uporabi, pri čemer mora ta gospodarski subjekt izpolnjevati točko 9.1.2 navodil, kar izhaja iz četrtega odstavka točke 11.4.3 navodil. Naročnik v razpisni dokumentaciji od vseh gospodarskih subjektov, ki v kakršnikoli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudnik v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci) zahteva predložitev izpolnjenega in podpisanega ESPD, kar je natančneje opredeljeno v točkah 11.2.2 (Obrazec »ESPD« - za vse gospodarske subjekte), peti odstavek točke 11.4.1 (Skupna ponudba), prvi odstavek točke 11.4.2 (Ponudba s podizvajalci) in peti odstavek točke 11.4.3 (Uporaba zmogljivosti drugih subjektov).

Naročnik pojasnjuje, da bodo primeru, v kolikor bo ponudnik za izpolnjevanje pogojev uporabil zmogljivost drugih subjektov oziroma bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, v pogodbi o izvajanju predmetnega naročila v skladu s tretjim odstavkom 11. člena ZZasV-1 le-ti ustrezno navedeni. Med drugim bo torej v pogodbi npr. posebej navedeno, katere licence za upravljanje z VNC poseduje oziroma zagotavlja podizvajalec tako za glavni kot tudi za nadomestni varnostno nadzorni center. Navedeno bo razvidno iz priloge k pogodbi (priloga B vzorca pogodbe).

Naročnik pojasnjuje, da je »potrdilo akreditiranega evropskega laboratorija, da nadomestni VNC prevzame sprejem alarmnih sporočil v primeru, ko primarni VNC ni zmožen obdelave alarmnega sporočila«, konzumirano oziroma vsebovano že v standardu SIST EN 50518 (certifikacijski organ preverja v postopku izdaje certifikata dejanski obstoj navedenega prenosa alarmnega sporočila iz enega v drugi VNC) in jih naročnik v razpisni dokumentaciji dodatno ne navaja.Datum objave: 13.07.2021   10:16
VPRAŠANJE
1. Naročnik je spremenil točko 4 poglavja 9.1.4 Navodil gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe (v nadaljevanju: navodila) tako, da se prvi odstavek spremeni na način, da se glasi: »Ponudnik mora imeti za VNC veljaven certifikat pooblaščene institucije o skladnosti s standardom SIST EN 50518, ki ga izda priglašeni certifikacijski organ.« S to spremembo naročnik od ponudnikov ne zahteva z zakonom predpisano navedbo vseh izvajalcev storitev varovanja ljudi in premoženja, kot je to navedeno v Zakonu o zasebnem varovanju (ZZasV-1) v 6. točki, 11.člen, ZZasV-1) in bo pogodba o izvajanju storitev varovanja ljudi in premoženja nična.

Akreditiran evropski laboratorij TUV je ob certifikaciji vseh DESETIH certificiranih varnostno nazornih centrov v Sloveniji po z zakonom predpisanem standardu zahteval kontinuirano delovanje varnostno nadzornega centa v primeru izpada, kar so vsi navedeni centri zagotavljali z nadomestnim varnostno nadomestnim centrom. Vseh deset varnostno nadzornih centrov so različne pravne osebe z licenco za upravljanje z varnostno nadzornim centrom, izdane s strani MNZ, in certifikatom akreditiranega laboratorija za varnostno nadzorne centre po standardu SIST EN 50518. Certifikata za varnostno center torej ni bilo mogoče pridobiti brez zagotavljanja nadomestnega varnostno nadzornega centra, kar je navedeno v poročilu o certificiranju za vsak naveden varnostno nadzorni center. Nadomestni varnostno nadzorni center mora ves čas svojega delovanja upravljati z vsemi podatki glavnega, saj v nasprotnem primeru ob izpadu glavnega ne more takoj prevzeti njegovega delovanja, kot to zahteva z zakonom predpisan standard SIST EN 50518. Iz zapisanega je razvidno, da ima vsak varnostno nadzorni center svojega nadomestnega in s tem PODIZVAJALCA storitev upravljanja z varnostno nadzornim centrom. Vsak izvajalec ali podizvajalec mora biti v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju (ZZasV-1 - 6. točka, 11.člen, ZZasV-1) jasno naveden v pogodbi o izvajanju storitev varovanja, saj je v nasprotnem pogodba nična.
Glede na to, da se v tem obdobju na javnih razpisih za varovanje ljudi in premoženja tudi nekaterim drugim naročnikom pojavlja enaka dilema naročniku predlagamo, da si prebere odgovor naj vprašanja Okrožnega sodišča v Ljubljani (Javno naročilo JN004008/2021-B01), kjer so natančno preučili problematiko in postavilo jasno zahtevo v zvezi z navedenim.

Glede na zapisano naročnika pozivamo, da zaradi zagotavljanja zakonitosti poslovanja od ponudnikov ali skupine ponudnikov zahtevate predložitev:
licenc za glavni in nadomestni varnostno nadzorni center,
potrdili akreditiranega evropskega laboratorija o izpolnjevanju predpisanega standarda SIST EN 50518 za oba varnostno nadzorna centra
potrdilo akreditiranega evropskega laboratorija, da navedeni nadomestni varnostno nadzorni center prevzame sprejem alarmnih sporočil v primeru izpada navedenega glavnega varnostno nadzornega centra
predložitev ESPD obrazca za oba ponudnika storitev varnostno nadzornega centra (glavnega in nadomestnega).

V kolikor naročnik ne bo zahteval navedbe obeh izvajalcev upravljanje z varnostno nazornim centrom glavni in nadomestni kot jih zahtevajo pogoji z zakonom predpisanega standarda SIST EN 50518, bomo o tem obvestili Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve, saj v pogodbi ne bodo navedeni vsi izvajalci in s tem ne bodo izpolnjeni pogoji po 11. členu Zakona o zasebnem varovanju, kar pomeni, da bo pogodba nična.


ODGOVOR
Že odgovorjeno z odgovorom, objavljenim dne 13. 7. 2021 ob 10:14.Datum objave: 14.07.2021   14:23
VPRAŠANJE
Iz odgovorov naročnika na vprašanja lahko sklepamo, da naročnik ne razume določila 11. člena Zakona o zasebnem varovanju, ki določa, da mora imetnik licence pred opravljanjem zasebnega varovanja z naročnikom storitve skleniti pisno pogodbo o varovanju. Če pri opravljanju zasebnega varovanja pri istem naročniku storitve za varovanje sodelujejo tudi drugi imetniki licence, mora biti to jasno razvidno iz pogodbe. V konkretnem primeru mora izvajalec ali skupina izvajalcev v pogodbi o opravljanju storitev navesti vse imetnike licenc, ki bodo izvajali storitve varovanja ljudi in premoženja, kakor tudi vse imetnike licenc, ki bodo izvajali storitve upravljanja z varnostno nadzornim centrom.
Odredba o določitvi standardov, ki so obvezni na področju zasebnega varovanja (Uradni list RS, št. 24/12), predpisuje obvezne standarde, med katerimi je tudi standard SIST EN 50518.
V Sloveniji je deset varnostno nadzornih centrov, ki so certificirani po predpisanem obveznem standardu SIST EN 50518. Vse te varnostno nadzorne centre je certificiral isti certifikacijski organ (TUV SUD akreditiran certifikacijski organ). Pri vseh certificiranjih je certifikacijski organ zahteval zagotavljanje kontinuiranega delovanja varnostno nadzornega centra v primeru izpada, v skladu s 7.4. točko predpisanega standarda SIST EN 50518-2013, oziroma v skladu s točko 9.1.12 predpisanega standarda SIST EN 50518-2019. Vsak od navedenih desetih varnostno nadzornih centrov je moral ob certifikacijski presoji dokazati, da v primeru izpada zagotavlja nemoteno delovanje tako, da njegovo funkcijo v celoti prevzame eden od ostalih certificiranih varnostno nadzornih centrov.
Torej ima vsak certificirani varnostno nadzorni center za zagotavljanje zakonitega delovanja nedvomno PODIZVAJALCA s certificiranim varnostno nadzornim centrom. Vsak od desetih varnostno nadzornih centrov je samostojna pravna oseba s svojo licenco za upravljanje z varnostno nadzornim centrom. Vsak od njih mora imeti sklenjeno pogodbo za podizvajanje storitev upravljanja z varnostno nadzornim centrom v primeru izpada z drugim imetnikom licence, torej z drugo pravno osebo.
Vsi objekti naročnika so varovani s sistemom aktivne požarne zaščite. Pravilnik o požarnem varovanju (Uradni list RS, št. 92/10), 11. člen, 3. odstavek, se glasi: Prenosne poti med oddajnikom na varovanem objektu s srednjo do zelo veliko požarno ogroženostjo po predpisih o ugotavljanju ocene požarne ogroženosti in sprejemnikom signalov v VNC morajo ob prekinitvi prenosne poti v VNC samodejno zaznati napako najkasneje v času 30 sekund. Sprememba stanja alarma in napake na požarno varovanem objektu se mora samodejno prenesti v VNC najkasneje v času 30 sekund.
Iz Pravilnika o požarnem varovanju je jasno razvidno, da se mora požarni alarm prenesti na varnostno nadzorni center družbe za varovanje najkasneje v 30 sekundah, tudi v primeru izpada varnostno nadzornega centra. V primeru izpada lahko družba za varovanje zagotovi sprejem alarma v 30 sekundah le s takojšnim prenosom vseh funkcij na nadomestni varnostno nadzorni center.
Glede na zgoraj navedeno je popolnoma nerazumljivo, da je naročnik spremenil zahteve razpisne dokumentacije, kjer namesto dveh varnostno nadzornih centrov zahteva navedbo le enega. Naročnik s takšnim ravnanjem tvega, da pred pričetkom izvajanja del v pogodbi ne bo naveden imetnik licence za nadomestni varnostno nadzorni center, ki je nedvomno nujen za zakonito izvedbo pogodbenih del. Posledično bo taka pogodba nična. Kot že navedeno, Zakon o zasebnem varovanju zahteva, da so v pogodbi navedeni vsi izvajalci in podizvajalci, brez izjeme. Na trgu obstaja deset ponudnikov, ki izpolnjujejo vse zgoraj navedene pogoje za varnostno nadzorne centre. Ponudniki, ki pogojev ne izpolnjujejo, pa jih lahko izpolnijo s podizvajalci. Po našem mnenju se z znižanjem zahteve na le en varnostno nadzorni center, iz nam nerazumljivih razlogov, ogroža varnost javnega premoženja in zakonitost izvajanja razpisanih del.

Naročnika zaradi zagotavljanja zakonitosti opravljanja storitev varovanja ljudi in premoženja pozivamo, da od ponudnikov ali skupine ponudnikov in njihovih podizvajalcev zahteva predložitev:
licenc za glavni in nadomestni varnostno nadzorni center,
potrdili akreditiranega evropskega laboratorija o izpolnjevanju predpisanega standarda SIST EN 50518 za oba varnostno nadzorna centra,
potrdilo akreditiranega evropskega laboratorija, da navedeni nadomestni varnostno nadzorni center prevzame sprejem alarmnih sporočil v primeru izpada navedenega glavnega varnostno nadzornega centra in
predložitev ESPD obrazca za oba ponudnika storitev varnostno nadzornega centra (glavnega in nadomestnega).
V kolikor naročnik ne bo zahteval navedbe obeh izvajalcev upravljanje z varnostno nadzornim centrom (glavnim in nadomestnim), kot jih zahteva predpisani standard SIST EN 50518, bomo prisiljeni o tem obvestiti Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve, saj pri opravljanju storitev ne bodo izpolnjeni pogoji po 11. členu Zakona o zasebnem varovanju. V preteklih inšpekcijskih pregledih so bile v takšnih primerih že izdane ustrezne inšpekcijske odločbe, tako da to ne bo prvi primer, kar je razvidno iz priložene odločbe IRSNZ v že objavljenih vprašanj in njihovih prilog.ODGOVOR
Naročnik ponovno pojasnjuje, da v predmetnem javnem naročilu sledi določilom ZZasV-1, podzakonskim aktom in sprejetim standardom SIST EN 50518. Kot že pojasnjeno v odgovoru na vprašanje, objavljenem na portalu javnih naročil dne 13.7.2021 ob 10:14, področna zakonodaja in podzakonski akti ter standard SIST EN 50518 jasno opredeljujejo pogoje in zahteve za VNC, zato naročnik v predmetnem javnem naročilu ne opredeljuje posebej zahtev glede glavnega in nadomestnega VNC, saj imajo zakonodaja in standardi za vse VNC-je enake zahteve. Iz navedenega torej izhaja, da naročnik s spremembo razpisne dokumentacije nikakor ne znižuje zahtev na le en varnostno nadzorni center, kot v vprašanju zatrjuje potencialni ponudnik.

Naročnik v točki 9.1.4.3 navodil zahteva, da mora imeti ponudnik veljavno licenco za upravljanje z varnostno-nadzornim centrom, ki jo izda Ministrstvo za notranje zadeve, v skladu z ZZasV-1 ali pogodbo o zagotavljanju uporabe varnostno-nadzornega centra ter veljavno licenco njegovega lastnika za upravljanje z varnostno-nadzornim centrom (torej za glavni in nadomestni VNC). Naročnik nadalje v točki 9.1.4.4. navodil zahteva, da mora ponudnik imeti za VNC (torej za glavni in nadomestni) veljaven certifikat pooblaščene institucije o skladnosti s standardom SIST EN 50518, ki ga izda priglašeni certifikacijski organ. Namesto ponudnika lahko navedena pogoja iz točk 9.1.4.3 in 9.1.4.4 teh navodil izpolnjuje gospodarski subjekt, katerega zmogljivost se uporabi, pri čemer mora ta gospodarski subjekt izpolnjevati točko 9.1.2 navodil, kar izhaja iz četrtega odstavka točke 11.4.3 navodil.

V primeru, da bo ponudnik za izpolnjevanje pogojev uporabil zmogljivost drugih subjektov oziroma bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, bodo v pogodbi o izvajanju predmetnega naročila v skladu s tretjim odstavkom 11. člena ZZasV-1 le-ti ustrezno navedeni. Navedeno bo, kot že pojasnjeno, razvidno iz priloge k pogodbi (priloga B vzorca pogodbe).