Dosje javnega naročila 003687/2021
Naročnik: POŠTA SLOVENIJE d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor
Storitve: Zavarovanje odgovornosti članov organov vodenja in nadzora za Skupino Pošte Slovenije
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 64.758,88 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN003687/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.06.2021
JN003687/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.07.2021
JN003687/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 27.08.2021
JN003687/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.08.2021
JN003687/2021-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 26.10.2021
Zahtevek za revizijo

    JN003687/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
POŠTA SLOVENIJE d.o.o.
Slomškov trg 10
2000
SI
Maribor
Slovenija
Področje investicij in nabave, Andreja Breznik
andreja.breznik@posta.si
+386 24492383
+386 24492379

Internetni naslovi
http://www.posta.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.posta.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=3285
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Poštne storitve


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje odgovornosti članov organov vodenja in nadzora za Skupino Pošte Slovenije
Referenčna številka dokumenta: JN-3285
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Zavarovanje odgovornosti članov organov vodenja in nadzora za Skupino Pošte Slovenije. Razpis vključuje oddajo ponudb po dveh variantah.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
JN-3285
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
So razvidni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.06.2021   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.11.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.06.2021   12:01
Kraj: e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.06.2021   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.06.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.06.2021   13:26
Obrazec ESPD ni potreben.

Datum objave: 10.06.2021   08:13
VPRAŠANJE
Glede na to, da je pri predmetnem javnem naročilu prisoten zavarovalni posrednik, naprošam za objavo želene posredniške provizije.

ODGOVOR
»Podatek po katerem povprašujete je del Izjave zavarovalnega posrednika in je potencialnim ponudnikom na voljo v okviru zaprtega dela razpisne dokumentacije.«


Datum objave: 22.06.2021   07:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vezano na pripravo ponudbe za Pošto Slovenije d. o. o. (JN003687/2021-W01) prosimo za sledeča dodatna pojasnila:
1) Glede na spreminjajoče se in zaostrene razmere na pozavarovalnem trgu (v povezavi z zavarovanjem odgovornosti članov organov vodenja in nadzora) predlagamo, da se poda ločena ponudba samo za Pošto Slovenije d. o. o. (torej brez Intereurope d. d. in njenih odvisnih družb, tako v obliki samostojne ponudbe kot z vključitvijo na polico Pošte Slovenije d. o. o.)?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Skladno z določili razpisne dokumentacije, lahko ponudniki v okviru Variante 1 oddajo ločeno ponudbo samo za Zavarovanje odgovornosti članov organov vodenja za Pošto Slovenije d.o.o. in odvisne družbe (brez družbe Intereuropa d.d.) in sklene se ločena polica in okvirni sporazum. V varianti 1 pa se nadalje pripravi tudi ločena ponudba za Intereuropo d.d. in sklene se ločena polica ter okvirni sporazum.

Vendar pa naročnik prosi, če je le možno, da podate ponudbo vključno z Intereuropo, za katero lahko ponudnik še naknadno preveri zavezujočo ponudbo na pozavarovalnem trgu d.d.. Rok za posredovanje obeh variant ponudbe ostaja 28.6.2021.