Dosje javnega naročila 003707/2021
Naročnik: OBČINA DOBROVA-POLHOV GRADEC, Stara cesta 13, 1356 Dobrova
Gradnje: ASFALTIRANJE LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI (LC ŠUJICA-PODUTIK, LC ŽEROVNIK-OSREDEK-TOPOL (I. FAZA) TER JP ČRNI VRH-PLESTENJAK)
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.401.829,71 EUR

JN003707/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 04.06.2021
JN003707/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.06.2021
JN003707/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.06.2021
JN003707/2021-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.06.2021
JN003707/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.07.2021
JN003707/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 23.07.2021
JN003707/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.07.2021
JN003707/2021-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 23.07.2021
JN003707/2021-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 23.07.2021
Zahtevek za revizijo

    JN003707/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA DOBROVA-POLHOV GRADEC
Stara cesta 13
1356
SI
Dobrova
Slovenija
Sandra Bizjan
info@dobrova-polhovgradec.si
+386 13601811
+386 13601805

Internetni naslovi
http://www.dobrova-polhovgradec.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.s-procurement.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://www.s-procurement.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ASFALTIRANJE LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI (LC ŠUJICA-PODUTIK, LC ŽEROVNIK-OSREDEK-TOPOL (I. FAZA) TER JP ČRNI VRH-PLESTENJAK)
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo zajema Izbiro izvajalca za rekonstrukcijo in asfaltiranje lokalnih cest in javnih poti:
- LC Šujica-Podutik
- LC Žerovnik-Osredek-Topol (I. faza) ter
- JP Črni Vrh-Plestenjak
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 1: »LC Šujica-Podutik«
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo zajema Izbiro izvajalca za rekonstrukcijo in asfaltiranje lokalnih cest in javnih poti:
- LC Šujica-Podutik

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določbami vzorca pogodbe.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 2: »LC Žerovnik-Osredek-Topol (I. faza)«
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo zajema Izbiro izvajalca za rekonstrukcijo in asfaltiranje lokalnih cest in javnih poti:
- LC Žerovnik-Osredek-Topol (I. faza)

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določbami vzorca pogodbe.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 3: »JP Črni Vrh-Plestenjak«
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo zajema Izbiro izvajalca za rekonstrukcijo in asfaltiranje lokalnih cest in javnih poti:
- JP Črni Vrh-Plestenjak
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določbami vzorca pogodbe.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.06.2021   13:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.06.2021   13:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.06.2021   13:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA DOBROVA-POLHOV GRADEC
Stara cesta 13
1356
Dobrova
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.06.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.06.2021   12:32
Naročnik je spremenil rok za oddajo ponudbe in datum odpiranja ponudb. Prvotno predvideni datum predstavlja državni praznik in dela prost dan.

Datum objave: 07.06.2021   14:51
VPRAŠANJE
Ali se kot ustrezna referenca za skjlop 1 in 2 upošteva tudi novogradnja objekta?

ODGOVOR
Da, naročnik bo kot ustrezne reference (za sklop 1 in 2 oz. 3) priznal tudi novogradnjo ceste.Datum objave: 16.06.2021   09:55
VPRAŠANJE
Ali se upošteva tudi gradnja kolesarske steze za ustrezno referenco?

ODGOVOR
Ne. Gradnja kolesarske steze nima enakih tehničnih karakteristik.Datum objave: 16.06.2021   09:55
VPRAŠANJE
NAročnika pozivamo, da zniža število referenc. Po poraksi DKOM je dovolj ena ali dve referenci.

ODGOVOR
Naročnik je spremenil referenčnih pogoj. Popravek RD je objavljen pri objavi predmetnega naročila v informacijskem sistemu S-Procurement.Datum objave: 16.06.2021   09:56
VPRAŠANJE
Za osebo vodja gradnje zahtevate referenco s funkcijo vodja gradnje na referenčnem objektu. Objekt smo gradili še po stari zakonodaji, kjer se ta funkcija ni uporabljala. Ali se kot enakovredna funkcija na referenčne objektu upošteva tudi funkcija vodja gradbišča?

ODGOVOR
Da. Popravek RD je objavljen pri objavi predmetnega naročila v informacijskem sistemu S-Procurement.Datum objave: 16.06.2021   09:56
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da upošteva reference zadnjih 5 let, kar je skladno z ZJN-3.

ODGOVOR
Naročnik bo upošteval reference zadnjih petih let. Popravek RD je objavljen pri objavi predmetnega naročila v informacijskem sistemu S-Procurement.Datum objave: 16.06.2021   09:56
VPRAŠANJE
za sklop 1 pri odvodnjavanju post. 41 243
zanima nas ali so v popisu mišljene hudourniške kanalete

vprašanje ša za sklop 2. enako kot pri sklopu 1 post. 41 231 so v popisu mišljene hudourniške kanalete


ODGOVOR
sklop1: 41 243- predvidene navadne kanalete
sklop2: 41 231- predvidene hudourniške kanalete.
Datum objave: 16.06.2021   09:56
VPRAŠANJE
vprašanje vezano na sklop 2., odvodnjavanje prepusti
sprašujemo ali gre za napako ker so v 1 sklopu upoštevani v popisu betonske cevi fi 40cm in fi 60cm
v sklopu 2. pa se upoštevajo PVC cevi za prepust fi 40 in fi 60 z obbetoniranjem.
Naročnika prosim za pojasnilo.

ODGOVOR
V obeh primerih so predvidene betonske cevi z obbetoniranjem.Datum objave: 16.06.2021   09:57
VPRAŠANJE
armiranje brežine v sklopu 2. (zemljska dela) postavka 25 231 in postavka 26 251
pri postavki 25 231 nas zanima kaj zajema postavka (samo dobavo in vgrajevanje humusa + kokosova mreža ??)
pri postavki 26 251 nas zanima ali se v tej postavki upošteva samo dobavo in polaganje geomreža

Naročnika prosim za pojasnila

ODGOVOR
25 231(ROLIRANJE) zajema dobavo in vgrajevanje skal fi 30 cm in zapolnitev fug med skalami s humusum in travnim semenom
26 251(GEOMREŽA) zajema dobavo in vgradnjo in humuziranje
Datum objave: 17.06.2021   14:58
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, če lahko sproti odgovarja na vprašanja.

ODGOVOR
Pojasnila so objavljena skladno z določbami ZJN-3.Datum objave: 17.06.2021   14:59
VPRAŠANJE
Neobičajno je, da naročnik zahteva referenco za vodjo gradnje za funkcijo vodjo gradnje.
Običajno naročniki navedejo, da ima vodja gradnje referenco, na katetri je bil vodja del ali vodja gradnje.

ODGOVOR
Naročnik je oblikoval zahteve sorazmerno predmetu naročila. Funkcijo vodje del in vodje gradnje lahko opravlja ista oseba, v kolikor izpolnjuje zakonske zahteve za opravljanje obeh funkcij.Datum objave: 17.06.2021   14:59
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika, da zniža število referenc za vodjo del in vodjo gradnje na eno referenco.

ODGOVOR
Pojasnilo je bilo že objavljeno.Datum objave: 17.06.2021   15:00
VPRAŠANJE
Izvajalec iz prvega odstavka tega člena mora za vodenje gradnje določiti vodjo del, ki glede na vrsto del prevladuje (v nadaljnjem besedilu: vodja gradnje) in ki je zaposlen pri njem. Vodja gradnje vodilnemu izvajalcu pri gradnji odgovarja za uskladitev del na gradbišču, za skladnost izvajanja del s projektno dokumentacijo, za varnost in zdravje pri delu na gradbišču in vodi gradbišče.

Ali vodji del pripada funkcija vodje gradnje, če je na referenčnem objektu nastopal kot vodja del in ni bilo prisotnih drugih izvajalcev?

ODGOVOR
Da, v kolikor ponudnik lahko izkaže, da je vodja del kot edini izvajalec na gradbišču dejansko opravljal funkcijo vodje del in vodje gradnje.Datum objave: 17.06.2021   15:01
VPRAŠANJE
Prosimo vas, da se za referenčne objekte za vodjo gradnje, zgrajene po ZGO, upošteva kot enakovredna funkcija vodja gradbišča. Ravno tako za vodjo del upoštevajte funkcijo odgovorni vodja del.

ODGOVOR
Upoštevano. Popravek navodil je bil objavljen.Datum objave: 17.06.2021   15:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Ali bo ponudnik, ki bo prekoračil ocenjeno vrednost naročila izločen?
hvala lepa

ODGOVOR
Skladno z določbami ZJN-3 se kot nedopustna šteje ponudba, ki presega naročnikova zagotovljena sredstva.Datum objave: 17.06.2021   15:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Ali se kot ustrezen referenčni pogoj upošteva posel, ki je namesto asfaltiranja ceste neprekinjeno 400 m ali asfaltiranje v skupni površini najmanj 2.400 m2, obsegal asfaltiranje dovozne poti in parkirišča v zahtevani dolžini oz.skupni površini?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Da, kot »asfaltiranje ceste« bo kot enakovredno upoštevano tudi asfaltiranje dovozne poti in parkirišča v zahtevani dolžni oz. skupni površini.Datum objave: 17.06.2021   15:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali se za primer, ko je bila 1 pogodba sklenjena za rekonstrukcijo in asfaltiranje več različnih cest, na različnih lokacijah, vsaka cesta posebej je bila dolga več kot 600 m, upošteva kot 1 referenčni posel ali lahko vsaka cesta šteje za svoj referenčni posel?
Hvala.

ODGOVOR
Da, naročnik bo kot ustrezno referenco upošteval vsako cesto posebej, če izpolnjuje zahteve glede zahtevane dolžine.Datum objave: 17.06.2021   15:03
VPRAŠANJE
Prosimo, da se reference za vodjo gradnje oz. vodjo del upoštevajo za zadnjih 5 let.

ODGOVOR
Popravek RD je bil objavljen.Datum objave: 17.06.2021   15:03
VPRAŠANJE
Ne najdemo spremenjene dokumentacije.

ODGOVOR
Za dostop do RD se lahko obrnete na ekipo za tehnično podporo S-ProcurementDatum objave: 17.06.2021   15:03
VPRAŠANJE
Naročnik v popravku ni upošteval referenčnega obdobja 5 let za ponudnika in vodjo del/vodjo gradnje.

ODGOVOR
Popravek RD je bil objavljen.Datum objave: 17.06.2021   15:04
VPRAŠANJE
V RD ne najdemo popravka glede funkcije vodje del in vodje gradnje.

ODGOVOR
Popravek RD je bil objavljen. Za dostop do RD se lahko obrnete na ekipo za tehnično podporo S-Procurement.Datum objave: 17.06.2021   15:04
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da novo dokumentacijo objavi pod popravek.

ODGOVOR
Popravek RD je bil objavljen kot popravek RD.Datum objave: 17.06.2021   15:06
VPRAŠANJE
Ali se kot ustrezna referenca za kader in ponudnika upošteva cesta zgrajena v sklopu komunalne infrastrukture?

ODGOVOR
Da, v kolikor je bilo v okviru ureditve komunalne infrastrukture izvedeno tudi asfaltiranje ceste v zahtevani dolžni oz. površini.Datum objave: 17.06.2021   15:09
VPRAŠANJE
Ali boste popravili obrazec REFERENČNI POSLI KADROV, da bomo lahko označili še funkcije po stari zakonodaji - odgovorni vodja del in odgovorni vodja gradbišča?

ODGOVOR
Da. Naročnik je objavil popravek OBR-Kadri.Datum objave: 17.06.2021   15:10
VPRAŠANJE
Ali referenčne obrazce potrdi naročnik ali investitor, če smo nastopali kot podizvajalec na referenčnem objektu? Po praksi DKOM podizvajalcu potrjuje investitor.

ODGOVOR
Naročnik bo kot ustrezna upošteval referenčna potrdila, potrjena s strani naročnika (npr. glavnega izvajalca) in potrdila, potrjena s strani investitorja.Datum objave: 17.06.2021   15:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Razpisno dokumentacijo na portalu S-procurment ste objavili vendar jo ne moremo odpreti.
Prosimo, da jo objavite v takem programu, da jo lahko odpremo.
Lepo pozdravljeni

ODGOVOR
Za pomoč pri dostopu do RD se lahko obrnete na ekipo za tehnično podporo S-Procurement.Datum objave: 17.06.2021   15:11
VPRAŠANJE
čnika pozivamo, da popravi še ta del RD:V tem primeru zadostujeta dva referenčna posla, v kolikor je
imenovana oseba pri obeh opravljala funkcijo vode del in vodje gradnje.

Naj se dodajo še funkcije po ZGO.

ODGOVOR
Popravek RD je bil objavljen.Datum objave: 17.06.2021   15:12
VPRAŠANJE
Prosimo za pravilen zapis funkcij:

Torej vodja gradnje/odgovorni vodja gradbišča in odgovorni vodja del/vodja del

ODGOVOR
Naročnik bo kot pravilne upošteval funkcije vodja gradnje/odgovorni vodja gradbišča in odgovorni vodja del/vodja delDatum objave: 17.06.2021   15:15
VPRAŠANJE
Ali sami popravimo referenčni obrazec in napišemo funkciji odgovorni vodja gradbišča in odgovorni vodja del?

ODGOVOR
Ponudniki lahko funkcije dopišejo sami ali uporabijo popravljen OBR-Referenčni posli kadrov, ki je bil objavljen s popravkom.Datum objave: 17.06.2021   15:15
VPRAŠANJE
NAROČNIKA PROSIMO, DA PODALŠA ROK ZA ODDAJO PONUDB.

ODGOVOR
Naročnik je podaljašal rok za oddajo ponudb in datum odpiranja.Datum objave: 17.06.2021   15:17
VPRAŠANJE
Referenčne zahteve se nam zdijo pretirane. Tudi če se sklopi izvajajo hkrati, ne pomeni, da jih bo bolje izvedlo tisto podjetje, ki ima 4 reference. Dovolj je zahteva po dveh referencah za vse sklope.

ODGOVOR
Naročnikove zahteve so oblikovane sorazmerno predmetu naročila in glede na predvideno dinamiko izvajanja del. Poleg kvalitete, ponudnik z referencami izkazuje tudi organizacijske in logistične prednosti. Naročnik referenčnega pogoja v tem delu ne bo spreminjal.Datum objave: 17.06.2021   15:25
VPRAŠANJE
Ali pravilno razumemo, da če se prijavljamo na vse sklope, da moramo za sklop 3 predložiti 4 reference novogradnje? Ali se upošteva tudi rekonstrukcija? Zapisano ni.

Katere pogoje morajo obsegati 4 reference, če se prijavljamo na vse sklope?

ODGOVOR
Da, poleg novogradnje se upošteva tudi rekonstrukcija.
Če se ponudnik prijavlja na 2 ali 3 sklope, mora zagotoviti, da najmanj ena referenca ustreza zahtevani dolžini za vsak posamezni sklop. Ostale reference ne smejo biti nižje od zahtevane najnižje dolžine.Datum objave: 17.06.2021   15:28
VPRAŠANJE
Ali moramo za vsak sklop predložiti 4 reference?

ODGOVOR
Pojasnilo je bilo objavljeno.Datum objave: 17.06.2021   15:29
VPRAŠANJE
Popis del zahtevate v xml obliki?

ODGOVOR
Napaka v zapisu. Popisi del naj bodo podani v zapisu .xlsx (tj. datoteka excel).Datum objave: 17.06.2021   15:30
VPRAŠANJE
Obrazec Referenčni posli kadrov ne vsebuje mesta za podpis in žig naročnika.

ODGOVOR
Naročnik je objavil popravek obrazca.Datum objave: 17.06.2021   15:31
VPRAŠANJE
Kdo potrdi referenco če smo nastopali kot podizvajalec? Naročnik ali investitor?

ODGOVOR
Naročnik bo kot ustrezna upošteval referenčna potrdila, potrjena s strani naročnika (npr. glavnega izvajalca) in potrdila, potrjena s strani investitorja.