Dosje javnega naročila 003749/2021
Naročnik: DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana
Storitve: Pomoč pri recenziji proj. dok. za izdelavo DGD in PZI za ureditev državne kolesarske povezave R28 BrestanicaKozjePodčetrtekŠentjur, v območju Občine Šentjur,Šmarje pri Jelšah,Rog. Slatina,Rogatec
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 12.169,50 EUR

JN003749/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 07.06.2021
JN003749/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.07.2021
JN003749/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 03.08.2021
JN003749/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.08.2021
Zahtevek za revizijo

    JN003749/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o.
Kotnikova ulica 40
1000
SI034
Ljubljana
Slovenija
Sektor za razpise
irena.pogacnik@dri.si
+386 13068164
+386 13068206

Internetni naslovi
http://www.dri.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/401751/Dokumentacija_portal_JN-117-2021.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=3359
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Inženirske in svetovalne storitve


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Pomoč pri recenziji proj. dok. za izdelavo DGD in PZI za ureditev državne kolesarske povezave R28 BrestanicaKozjePodčetrtekŠentjur, v območju Občine Šentjur,Šmarje pri Jelšah,Rog. Slatina,Rogatec
Referenčna številka dokumenta: 000117/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Pomoč pri recenziji projektne dokumentacije za izdelavo DGD in PZI za ureditev državne kolesarske povezave R28 Brestanica Kozje - Podčetrtek - Šentjur, v območju Občine Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Pomoč pri recenziji projektne dokumentacije za izdelavo DGD in PZI za ureditev državne kolesarske povezave R28 Brestanica Kozje - Podčetrtek - Šentjur, v območju Občine Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Podaljšanje roka je mogoče skladno s pogodbenimi določili.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji so razvidno iz dokumentacije v zvezi z javnim naročilom.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.06.2021   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 15.12.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.06.2021   13:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.06.2021   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.06.2021