Dosje javnega naročila 003782/2021
Naročnik: SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana
Storitve: Vrednotenji izvajanja specifičnih ciljev "Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij" in "Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju"
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003782/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.06.2021
JN003782/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.07.2021
JN003782/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 12.07.2021
Zahtevek za revizijo

    JN003782/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO
Kotnikova ulica 5
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Lucija Ogrinc
lucija.ogrinc@gov.si
+386 14003607

Internetni naslovi
http://www.svrk.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/401845/5.RD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=3388
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vrednotenji izvajanja specifičnih ciljev "Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij" in "Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju"
Referenčna številka dokumenta: JN 14/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet: Vrednotenji izvajanja specifičnih ciljev "Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij" in "Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju". Naročilo je razdeljeno na dva sklopa, in sicer: Sklop 1: Vrednotenje učinkovitosti in uspešnosti izvajanja specifičnega cilja "Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij" in Sklop 2: Vrednotenje izvajanja v okviru PN 4.1. Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in v stanovanjskem sektorju, Specifični cilj 1: Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Vrednotenje učinkovitosti in uspešnosti izvajanja specifičnega cilja "Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij"
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet je Vrednotenje učinkovitosti in uspešnosti izvajanja specifičnega cilja "Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij"
Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz tehničnih specifikacij, vzorca pogodbe ter drugih dokumentov, ki so del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 8
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Tehnična pomoč ESRR 2014-2020, Šifra EP projekta v NRP: 1541-16-0001, Šifra projekta v NRP 1541-15-0039, Proračunske postavke št. 153150, 153151, 153152 in 153153.

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Vrednotenje izvajanja v okviru PN 4.1. Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja..., Specifični cilj 1
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet je Vrednotenje izvajanja v okviru PN 4.1. Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja..., Specifični cilj 1
Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz tehničnih specifikacij, vzorca pogodbe ter drugih dokumentov, ki so del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 7
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Tehnična pomoč ESRR 2014-2020, Šifra EP projekta v NRP: 1541-16-0001, Šifra projekta v NRP 1541-15-0039, Proračunske postavke št. 153150, 153151, 153152 in 153153.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.06.2021   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.06.2021   09:30
Kraj: Javno odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.06.2021   15:00

Dodatne informacije:
Naročnik bo, najpozneje do 22. 06. 2021 do 15:00, preko Portala javnih naročil odgovarjal samo na vprašanja vezana na razpisno dokumentacijo in ne bo odgovarjal na komentarje.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.06.2021