Dosje javnega naročila 003790/2021
Naročnik: JKP, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE d.o.o. SLOVENSKE KONJICE, Celjska cesta 3, 3210 Slovenske Konjice
Storitve: PREVZEM IN PREDELAVA BIORAZGRADLJIVIH ODPADKOV
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 46.537,50 EUR

JN003790/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.06.2021
JN003790/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.07.2021
JN003790/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 17.08.2021
JN003790/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.08.2021
Zahtevek za revizijo

    JN003790/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
JKP, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE d.o.o. SLOVENSKE KONJICE
Celjska cesta 3
3210
SI
Slovenske Konjice
Slovenija
Andrej Gorjup
jkp.konjice@siol.net
+386 37580400
+386 37580416

Internetni naslovi
http://www.jkp-konjice.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/401888/RD_BIO_01_2021.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=3402
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
OSKRBA S PITNO VODO, ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA, ODPADKI


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: PREVZEM IN PREDELAVA BIORAZGRADLJIVIH ODPADKOV
Referenčna številka dokumenta: JN-01_2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je prevzem in predelava biorazgradljivih odpadkov 20 02 01 biorazgradljivi odpadki (odpadki primerni za kompostiranje) z ocenjeno količino 500t v obdobju od 01.08.2021 do 28.02.2022.

Predmet javnega naročila je prevzem in predelava biorazgradljivih odpadkov 20 02 01 biorazgradljivi odpadki (odpadki primerni za kompostiranje) z ocenjeno količino 500t v obdobju od 01.08.2021 do 28.02.2022.

Ocenjene količine odpadkov se nanašajo na celotno trajanje javnega naročila, to je od 01.08.2021 do 28.02.2022. Vsi prevzemi odpadkov se stehtajo (polno in prazno) na naslovu naročnika JKP d.o.o. Slovenske Konjice, Center za ravnanje z odpadki, CERO SK, Prežigal 9, 3210 Slovenske Konjice.

Naročnik sam dostavi odpadke z zgoraj navedeno klasifikacijsko številko 20 02 01 biorazgradljivi odpadki (odpadki primerni za kompostiranje) na lokacijo ponudnika, ki je od naročnika oddaljena največ 100 kilometrov (merjeno v navigaciji npr. Google Zemljevidi ali podobno).

Na
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: JKP d.o.o. Slovenske Konjice, Center za ravnanje z odpadki, CERO SK, Prežigal 9, 3210 Slovenske Konjice
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je prevzem in predelava biorazgradljivih odpadkov 20 02 01 biorazgradljivi odpadki (odpadki primerni za kompostiranje) z ocenjeno količino 500t v obdobju od 01.08.2021 do 28.02.2022.

Predmet javnega naročila je prevzem in predelava biorazgradljivih odpadkov 20 02 01 biorazgradljivi odpadki (odpadki primerni za kompostiranje) z ocenjeno količino 500t v obdobju od 01.08.2021 do 28.02.2022.

Ocenjene količine odpadkov se nanašajo na celotno trajanje javnega naročila, to je od 01.08.2021 do 28.02.2022. Vsi prevzemi odpadkov se stehtajo (polno in prazno) na naslovu naročnika JKP d.o.o. Slovenske Konjice, Center za ravnanje z odpadki, CERO SK, Prežigal 9, 3210 Slovenske Konjice.

Naročnik sam dostavi odpadke z zgoraj navedeno klasifikacijsko številko 20 02 01 biorazgradljivi odpadki (odpadki primerni za kompostiranje) na lokacijo ponudnika, ki je od naročnika oddaljena največ 100 kilometrov (merjeno v navigaciji npr. Google Zemljevidi ali podobno).

Najvišja dopustna cena v EUR brez DDV za tono odpadkov 20 02 01 biorazgradljivi odpadki (odpadki primerni za kompostiranje) znaša do vključno 85,00 EUR brez DDV. Ponudbe, kjer bo ponujena cena višja od najvišje dopustne cene v EUR brez DDV na tono odpadkov 20 02 01 biorazgradljivi odpadki (odpadki primerni za kompostiranje), bo pred razvrstitvijo glede na merila ocenjena kot nedopustna in bo izključena iz nadaljnjega postopka ocenjevanja in izbire najugodnejšega ponudnika iz razloga, ker ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v razpisni dokumentaciji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.08.2021
Konec: 28.02.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru, da do 28.02.2022 naročnik ponudniku ne dostavi odpadkov v količini 500 ton, se pogodba avtomatično podaljša do izpolnitve navedenih količin.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.06.2021   09:30
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 27.09.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.06.2021   09:31
Kraj: Elektronsko odpiranje ponudb na portalu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.06.2021   10:30
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.06.2021