Dosje javnega naročila 003904/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Nadgradnja in vzdrževanje mobilne aplikacije #OstaniZdrav
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 166.080,00 EUR

JN003904/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.06.2021
JN003904/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.07.2021
JN003904/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 26.08.2021
JN003904/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.08.2021
Zahtevek za revizijo

    JN003904/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=2486
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nadgradnja in vzdrževanje mobilne aplikacije #OstaniZdrav
Referenčna številka dokumenta: NMVOZDRAV-7/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Nadgradnja in vzdrževanje mobilne aplikacije #OstaniZdrav

Obseg in vsebina naročila sta razvidna iz Tehničnih specifikacij, predračuna, osnutka pogodbe in ostalih dokumentov, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: kot opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo naročila
II.2.4 Opis javnega naročila
Nadgradnja in vzdrževanje mobilne aplikacije #OstaniZdrav
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 22
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot je navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.06.2021   13:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.06.2021   14:00
Kraj: v sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.06.2021   10:00

Dodatne informacije:
Ponudnik mora izdelati testno različico aplikacije kot je to določeno v poglavju "2.1 Zahteve naročnika za predmet naročila" navodil ponudnikom za pripravo ponudbe.

k točki II.2. 7 tega obvestila: Pogodba začne veljati s 1.7.2021 /če bo pogodba podpisana po navedenem datumu, bo ta začela veljati z dnem obojestranskega podpisa pogodbe/ in velja do 30. 6. 2023.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.06.2021