Dosje javnega naročila 003947/2021
Naročnik: JAVNO KOMUNALNO PODJETJE ŽALEC, d.o.o., Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec
Gradnje: Obnova vodovodnih priključkov s sklenitvijo okvirnega sporazuma za 4 leta
ZJN-3: Odprti postopek

JN003947/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 14.06.2021
JN003947/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.08.2021

Revizijski zahtevki
15.09.2021 Predrevizijski postopek v teku Več informacij
15.09.2021 Vložen je zahtevek za revizijo
24.09.2021 Naročnik je zavrgel zahtevek za revizijo
Zahtevek za revizijo

    JN003947/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE ŽALEC, d.o.o.
Ulica Nade Cilenšek 5
3310
SI
Žalec
Slovenija
igor.glusic@jkp-zalec.si, Igor Glušič univ.dipl.inž.
igor.glusic@jkp-zalec.si
+386 37136750

Internetni naslovi
https://www.jkp-zalec.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.jkp-zalec.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=3599
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Obnova vodovodnih priključkov s sklenitvijo okvirnega sporazuma za 4 leta
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45232100
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Obnova vodovodnih priključkov s sklenitvijo okvirnega sporazuma za 4 leta
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45232150
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Obnova vodovodnih priključkov s sklenitvijo okvirnega sporazuma za 4 leta
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.06.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.06.2021   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.06.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE ŽALEC, d.o.o.
Ulica Nade Cilenšek 5
3310
Žalec
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.06.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.06.2021   13:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,

na spletni strani komunale ni videti popisnih listov in ostale dokumentacije.

lp

ODGOVOR

Spoštovani, vsa dokumentacija je že objavljena na spletni strani naročnika.Datum objave: 16.06.2021   08:31
Naročnikov ESPD bo na spletni strani objavljen danes.
Zamuda je nastala zaradi tehnične težave.


Datum objave: 16.06.2021   13:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v popisih definirate cestno kapo za hišne priključke kot Hawle art.185. Ker na spletni strani proizvajalca tega art. ni mogoče najti, nas zanima, ali ponudimo art.180.

hvala,

Lp

ODGOVOR

V popisih smo navedli primer cestne kape za hišne priključke kap z oznako art. 185.

Kot ste navedli v vprašanju ima dejansko predlagan tip cestne kape za hišne priključke kot npr. Hawle, kataloško številko 1800050000.
V osnovi je to cestna kapa TIP 180-01, ki pa ima zaradi dodatnega varovala pred odtujitvijo ali odstranitvijo pokrova vgrajeno varovalo in je namenjena vgradnji za vodovode..

Kapa z oznako 180-00 istega proizvajalca (kot navajamo primer) tega varovala nima, zato za naročnika ni sprejemljiva.
Datum objave: 16.06.2021   13:58
VPRAŠANJE
spoštovani,

V razpisni dokumentaciji javnega naročila, ni naročnikovega ESPD.
Prosim za odgovor,

S spoštovanjem

ODGOVOR

obrazec ESPD je objavljen na spletni strani naročnika
Datum objave: 16.06.2021   16:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v popisih je potrebno ovrednotiti "Dobava in montaža vodovodne instalacije iz alumplasta in tipskih fitingov v objektu". Ali lahko specificirate kaj naj bi bilo tukaj zajto?

lp

ODGOVOR

V popisih del smo v pozicijah 1.6 in 2.6 navedli enako vsebino:
Dobava in montaža vodovodne instalacije iz alumplasta in tipskih fitingov v objektu
Dolžina navedene instalacije (predračunska količina) je 5m.

Predmet razpisa je obnova celotnih obstoječih vodovodnih priključkov (od navrtnega zasuna do vključno vodomerne garniture) s prestavitvijo vodomera v zunanji vodomerni jašek. V primerih, ko je obstoječa vodomerna garnitura v kateremkoli prostoru v objektu, se mora v celoti zamenjati tudi instalacija v objektu do mesta obstoječe vodomerne garniture. Pri obstoječih priključkih je le ta lahko iz pocinkanih cevi, plastičnih cevi , pri starejših objektih pa tudi juvidur cevi.

Kaj torej predstavlja specifikacijo izvedbe nove instalacije v objektu:

- alumplast cevi ustrezne dolžine in premera v odvisnosti od postavke predračuna (v konkretnem primeru je to 5m)
- tipski spojni kosi in kolena za alumplast ustrezne dimenzije
- tipski prehodni kos za navezavo na PE cev na prehodu čez zunanjo steno stavbe in
- tipski prehodni kos za navezavo alumpast cevi na obstoječo interno instalacijo v objektu (mesto stare vodomerne garniture oziroma holandca za vodomerom).


Datum objave: 22.06.2021   14:44
VPRAŠANJE
Spoštovani.

glede zaščitnih cevi 750N. Ali se lahko ponudijo cevi kot npr. A FLEX, STIGMA FLEX, .... 450N, kot so že vgrajene na vašem področju?

lp

ODGOVOR

v predračunu so kot primer navedene zaščitne cevi MAPITEL dimenzije 75 in 110 mm v odvisnosti od cevovoda.

Naročnik zahteva dobavo in vgradnjo zaščitnih cevi modre barve (vodovod) z minimalno temensko togostjo 450 N


Datum objave: 22.06.2021   14:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali lahko v primeru združevanja dveh ponudnikov , ponudba ločeno nastopata za reference OVD (1x gradbena dela , 1X montažno strojna dela)

lp

ODGOVOR

Ponudnik mora predložiti referenco za OVD, ki se navezuje na izvedbo celotnega predmeta naročila - torej skupno gradbena dela in strojne instalacije (zunanji in notranji vodovodni priključek).


Datum objave: 22.06.2021   14:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali lahko ponudnik za potrditev referenc (obr 4) predloži (delno ) referenčno listo potrjeno s strani zasebnega sektorja??

Hvala za odgovor

lp

ODGOVOR

Naročnik zahteva referenco s katero ponudnik dokazuje, da je v zadnjih petih letih od objave javnega naročila samostojno ali skupni ponudbi že izvedel obnovo vsaj 40 priključkov na leto, katerih naročnik so bili izvajalci obveznih GJS .