Dosje javnega naročila 004033/2021
Naročnik: OBČINA HRPELJE - KOZINA, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Gradnje: Adrenalinski park Žaga
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 176.463,74 EUR

JN004033/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.06.2021
JN004033/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.06.2021
JN004033/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.06.2021
JN004033/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 11.08.2021
JN004033/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.08.2021
Zahtevek za revizijo

    JN004033/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA HRPELJE - KOZINA
Reška cesta 14
6240
SI
Kozina
Slovenija
maja.korosec@hrpelje.si
obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si
+386 56800150

Internetni naslovi
https://www.hrpelje-kozina.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.hrpelje-kozina.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=3725
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Adrenalinski park Žaga
Referenčna številka dokumenta: 430-3/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Vzdrževalna dela v javno korist ob Istrski ulici in ureditev adrenalinskega parka Žaga
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kozina
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževalna dela v javno korist ob Istrski ulici in ureditev adrenalinskega parka Žaga
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 45
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ZJN-3
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.06.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 26.09.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.06.2021   10:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 28. 6. 2021 in se bo začelo ob 10:01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.06.2021   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.06.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.06.2021   13:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, kot dokazilo za izpolnjevanje ekonomskega in finančnega položaja ste zapisali:
Kot dokazilo v fazi preverjanja izjave bo naročnik upošteval S.BON-1 ali S.BON-1/P oziroma drugo ustrezno potrdilo, ki ne sme biti starejše od dneva objave javnega naročila...
Zanima nas, če bo "faza preverjanja izjave" nastopila že na dan odpiranja ponudb, ali bo možno bon predložiti tudi naknadno, v fazi morebitnih dopolnitev in pogajanj? Prosimo, da ponudnikom objasnite tudi, če kot "drugo ustrezno potrdilo" šteje tudi BON2.

Hvala, lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik je na strani 17 navedel, da bo v fazi preverjanja kot dokazilo upošteval S.BON-1 ali S.BON-1/P oziroma drugo ustrezno potrdilo, ki ne sme biti starejše od 30 dni od dneva objave javnega naročila. Glede na navedeno naročnik v fazi predložitve ponudb ne zahteva predložitve obrazca S.BON-1 ali S.BON-1/P ali drugega ustreznega potrdila.

Drugo ustrezno potrdilo je vsako potrdilo, iz katerega je razvidno, da ponudnik/ponudniki/podizvajalci izpolnjujejo pogoj za sodelovanje. Torej, da je iz potrdila razvidno, da v zadnjih šestih (6) mesecih, šteto najpozneje pred objavo javnega naročila, ni imel blokiranih poslovnih računov. BON 2 je ustrezno potrdilo.
Datum objave: 21.06.2021   13:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zanima me, če se okrogli macesnovi koli lahko nadomestijo z jelkinimi, borovimi oz. smrekovimi koli?
Vnaprej hvala za odgovor.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Ne. Zaradi zunanje uporabe materiala ter naravnega izgleda je naročnikova zahteva macesnov les.
Datum objave: 22.06.2021   21:05
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
pri postavkah "Obloga asfaltnih površin s tartanom ..." (zadnji zavihek) je prišlo do napak.
Omenjeno je barvno vezivo, čeravno vezivo ni nikoli barvno, temveč so EPDM granule v različnih barvah.
Ravno tako je prišlo do napak pri navedbi debelin. V obeh primerih gre za podcenjene vrednosti debelin.
Prosim za korekcijo popisa.
Vnaprej hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Naročnik obvešča morebitne ponudnike, da objavlja popravljen ponudbeni predračun (pri navedbi skupne debeline sloja gume je popravljena napaka), ki ga morajo ponudniki oddati v svoji ponudbi.

Debeline posamičnih slojev SBR + EPDM gume ostajajo nespremenjeni, saj kot taki zagotavljajo ustrezno debelino za varovanje pred predpostavljenim padcem za posamezno igralo. Popravljena je skupna debelina ter barvna sestava EPDM gume.


Datum objave: 23.06.2021   08:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, imam vprašanji, ki se navezujeta na macesnove kole:
Ali morajo biti struženi, torej brez skorje?
Kaj pomeni »koli s porezano glavo«?
Vnaprej hvala za odgovore in lep pozdrav.

ODGOVOR
Ali morajo biti struženi, torej brez skorje? Da

Kaj pomeni »koli s porezano glavo«? Mišljeno je, da ima kol strojno obdelano(odrezano) glavo, da ni npr. grobo obdelan in ne bi s tem prihajalo do cepitve lesa, že pred samo vgradnjo.