Dosje javnega naročila 004055/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Prilagoditev in lokalizacija odprtokodnega orodja IOW
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004055/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.06.2021
JN004055/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.09.2021
JN004055/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 16.09.2021
Zahtevek za revizijo

    JN004055/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo DJN
gp.mju@gov.si
+386 14781880

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila/aktualna-javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=251
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prilagoditev in lokalizacija odprtokodnega orodja IOW
Referenčna številka dokumenta: 4300-101/2020; NMVIOW-19/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Prilagoditev in lokalizacija odprtokodnega orodja IOW
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kot opredeljeno v razpisni dokumentaciji
II.2.4 Opis javnega naročila
NMVIOW-19/2020 Prilagoditev in lokalizacija odprtokodnega orodja IOW
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.09.2021
Konec: 30.11.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
P17C (R2GO)


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji so navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.08.2021   13:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.10.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.08.2021   14:00
Kraj: Samodejno v sistemu eJN na spletnem naslovu http://ejn.gov.si


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.07.2021   10:00

Dodatne informacije:
Ponudnik mora anonimiziran idejni načrt predložiti naročniku do 26.7.2021 do 13:00 ure

Certifikati in dokazila uradnih institucij (potrdila), ki jih predloži ponudnik s sedežem v tuji državi, so lahko v tujem jeziku.

K točki II.2.7 Pogodba začne veljati z dnem obojestranskega podpisa pogodbe in velja do 30. 11. 2023.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.06.2021