Dosje javnega naročila 001745/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ, Beethovnova ulica 3, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava osebne varovalne opreme za Upravo Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 471.660,86 EUR

JN001745/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 23.03.2021
JN001745/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.04.2021
JN001745/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.04.2021
JN001745/2021-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.05.2021
JN001745/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.05.2021
JN001745/2021-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.05.2021
JN001745/2021-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.06.2021
JN001745/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 25.06.2021
JN001745/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.06.2021
JN001745/2021-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 29.06.2021
JN001745/2021-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 29.06.2021
JN001745/2021-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 01.12.2022
Zahtevek za revizijo

    JN001745/2021-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2021/S 122-323026

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ
Beethovnova ulica 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tanja Babič
gp.ursiks@gov.si
+386 13005670
+386 13005620

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/uprava-za-izvrsevanje-kazenskih-sankcij/

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava osebne varovalne opreme za Upravo Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij
Referenčna številka dokumenta: JN-533
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava osebne varovalne opreme za zaščito telesa, glave, rok in nog za zavode za prestajanje kazni zapora in Generalni urad.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 386.607,26 EUR
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Zaščita telesa
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18100000
18200000
18400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zavodi za prestajanje kazni za zapora in prevzgojni dom
II.2.4 Opis javnega naročila
Oprema za zaščito telesa - plašči, hlače, majice ipd.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
cena90
popust na dodatni cenik10

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Zaščita nog
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18800000
18830000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zavodi za prestajanje kazni zapora in prevzgojni dom
II.2.4 Opis javnega naročila
Oprema za zaščito nog - delovni čevlji, škornji, nogavice ipd.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
cena90
popust na dodatni cenik10

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Zaščita rok
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18100000
18141000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zavodi za prestajanje kazni zapora in prevzgojni dom
II.2.4 Opis javnega naročila
Oprema za zaščito rok - razne zaščitne rokavice za različne namene
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
cena90
popust na dodatni cenik10

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Zaščita glave in ostala OVO
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18100000
18142000
18143000
18444000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zavodi za prestajanje kazni zapora, prevzgojni dom in Generalni urad
II.2.4 Opis javnega naročila
Oprema za zaščito glave in ostala osebna varovalna oprema - kot so npr. očala, celoobrazne maske, kombinezoni
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
cena90
popust na dodatni cenik10

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN001745/2021-B01
Številka obvestila v UL: 2021/S 058-146121
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 19.03.2021
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka sklopa: 1
Naslov: Zaščita telesa

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
11.06.2021
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
RECINKO, družba za proizvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o., Kočevje
Roška cesta 41
1330
SI
Kočevje
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 50.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 214.177,98 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 2

Številka sklopa: 2
Naslov: Zaščita nog

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
09.06.2021
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
TEKONT trgovina in poslovne storitve d.o.o.
Hrastenice 12
1355
SI
Polhov Gradec
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 40.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 146.062,88 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 3

Številka sklopa: 3
Naslov: Zaščita rok

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
14.06.2021
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 2

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
OVERALL Trgovsko podjetje, d.o.o.
Ulica Jožeta Jame 12
1210
SI
Ljubljana - Šentvid
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 20.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 26.366,40 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 4

Številka sklopa: 4
Naslov: Zaščita glave in ostala OVO

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Ne
V.1 Informacije o neoddaji naročila
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ
Beethovnova ulica 3
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.06.2021