Dosje javnega naročila 004325/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Storitve mobilne telefonije in nakup mobilnih aparatov ter storitve prenosa podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja in nakup opreme za prenos podatkov, v dveh sklopih
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 6.685.449,34 EUR

JN004325/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 25.06.2021
JN004325/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.09.2021
JN004325/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.11.2021
JN004325/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 25.03.2022
JN004325/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.04.2022
JN004325/2021-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 11.04.2022
JN004325/2021-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Popravek, objavljeno dne 21.09.2023
JN004325/2021-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 26.09.2023
JN004325/2021-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 26.09.2023
JN004325/2021-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Popravek, objavljeno dne 27.11.2023
JN004325/2021-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 28.11.2023

Revizijski zahtevki
30.07.2021 Postopek pravnega varstva je zaključen Več informacij
30.07.2021 Vložen je zahtevek za revizijo
30.07.2021 Naročnik je zadržal nadaljnje aktivnosti v postopku javnega naročanja
11.08.2021 Naročnik je zavrnil zahtevek za revizijo
16.08.2021 Državna revizijska komisija je v reševanje prejela zahtevek za revizijo
15.09.2021 Državna revizijska komisija je ugotovila utemeljenost zahtevka za revizijo SKLEP 018-134-2021-5.pdf
19.11.2021 Postopek pravnega varstva je zaključen Več informacij
19.11.2021 Vložen je zahtevek za revizijo
03.12.2021 Naročnik je zavrnil zahtevek za revizijo
08.12.2021 Državna revizijska komisija je v reševanje prejela zahtevek za revizijo
29.12.2021 Državna revizijska komisija je zavrnila zahtevek za revizijo 018-192-21_-_MJU_-_Telekom_Slovenije.pdf
19.11.2021 Postopek pravnega varstva je zaključen Več informacij
19.11.2021 Vložen je zahtevek za revizijo
08.12.2021 Naročnik je zavrnil zahtevek za revizijo
13.12.2021 Državna revizijska komisija je v reševanje prejela zahtevek za revizijo
11.01.2022 Državna revizijska komisija je zavrnila zahtevek za revizijo 018-192-21_-_MJU_-_A1_-_sklop_2.pdf
Zahtevek za revizijo

    JN004325/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 122-323638
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si/

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE
Tržaška cesta 16
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
info@ajpes.si
+386 14774200

Internetni naslovi
https://www.ajpes.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
Naročilo odda centralni organ za nabavo
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=3962
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve mobilne telefonije in nakup mobilnih aparatov ter storitve prenosa podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja in nakup opreme za prenos podatkov, v dveh sklopih
Referenčna številka dokumenta: ODMOB-11/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64212000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Storitve mobilne telefonije in nakup mobilnih aparatov ter storitve prenosa podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja in nakup opreme za prenos podatkov, v dveh sklopih
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 2
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 2
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Storitve mobilne telefonije in nakup mobilnih aparatov
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64212000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve mobilne telefonije in nakup mobilnih aparatov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije.
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Storitve prenosa podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja in nakup opreme za prenos podatkov
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64212000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve prenosa podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja in nakup opreme za prenos podatkov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.07.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.03.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.07.2021   13:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.07.2021   12:00

Dodatne informacije:
To skupno javno naročilo izvaja na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije, št. 43000-7/2020/3, z dne 16. 12. 2020 in Uredbe o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 27/2016) Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana v svojem imenu in za svoj račun in v imenu in za račun posameznih naročnikov, navedenih v prilogi 1 vzorcev krovnih pogodb.

Ponudnik lahko predloži ponudbo za katerikoli sklop, za en ali oba. Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.06.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.07.2021   14:52
VPRAŠANJE
V specifikacijah za mobilne aparate zahtevate Videotelefonijo. Prosimo za potrditev, da je dovolj, če je videotelefonija omogočena prek aplikacij...Viber, Teams,...itd

ODGOVOR
Videotelefonija - integrirana oziroma preko aplikacij, ki so brezplačno na voljo v »trgovini« aplikacij ali na uradnih spletnih straneh proizvajalca telefonov.Datum objave: 07.07.2021   14:54
VPRAŠANJE
V Tehničnih specifikacijah za sklop 1 v točki 2.2.2 Zahteve po razredih zahtevate za Razred 2,3, 4 in 5 da priložen pribor vsebuje: originalen omrežni hitri polnilec za aparat, originalen ovitek za telefon, originalne slušalke, zaščitno steklo za zaslon. Naročnika zelimo opozoriti da večina proizvajalcev (Samsung, Apple ,) iz prodajnih kompletov umika ali je že umaknila polnilec in slušalke, etui in zaščitno steklo nikoli niso bili priložena oprema. Izvajalec ne more uplivati na odločitev proizvajalcev mobilnih aparatov o vsebini priložene opreme. Dodatno vključitev zahtevane opreme bi pomenilo dodatne stroške za naročnika, ker bi izvajalci morali posebaj dodajati opremu. Prosimo za umik zahteve po priloženi orginalni opremi.

ODGOVOR
''Priložen pribor'', kot je določeno po razredih aparatov, mora biti ob dobavi aparata le temu priložen in mora biti vključen v ponudbeno ceno aparata.

Originalna dodatna oprema je oprema, ki jo ponuja proizvajalec aparata. V primeru, da proizvajalec aparata zahtevane opreme ne ponuja, mora izvajalec zagotoviti opremo drugih proizvajalcev, ki mora biti ustrezne kvalitete in narejena za ponujen model aparata.
Datum objave: 08.07.2021   13:36
VPRAŠANJE
Prosimo za ustrezno podaljšanje roka za vprašanja in posledično oddajo ponudbe, saj menimo, da je glede na zahtevnost in obseg razpisne dokumentacije le-ta prekratek. Ponudniki potrebuejmo več časa, za preveritev vseh zahtev, saj kakor tudi naročnik že sam ve, je tudi obdobje poletnih dopustov in posledično večjih odsotnosti.

ODGOVOR
Spoštovani, naročnik je določil obsegu in zahtevnosti razpisne dokumentacije primeren rok. Gre za dokumentacijo, ki je v veliki meri nespremenjena v primerjavi s predhodnimi naročili in tako poznana potencialnim ponudnikom. Določen rok je še daljši kot po zakonu naročilo je namreč portal javnih naročil poslal v objavo dne 23. 6., odpiranje ponudb pa je 30. 7.Datum objave: 14.07.2021   13:41
VPRAŠANJE
SKLOP 1 tehnične specifikacije, točka 2.2.2: Naročnik za aparate v Razredih 2, 3, 4, 5 in 6 kot dodaten pribor zahteva tudi originalni etui za telefon in zaščitno steklo. Ponudnik opozarja, da etuiji in zaščitno steklo za telefon niso pribor, ki je priložen telefonu, pač pa gre za dodatno opremo, ki bi morala biti izključena iz ponudbene cene aparata. Predlagamo, da naročnik to zahtevo briše.

ODGOVOR
Že odgovorjeno z odgovorom: Datum objave: 07.07.2021 ob 14:54Datum objave: 14.07.2021   13:42
VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnilo kaj naročnik smatra kot originalno opremo oz. dodatno opremo za mobilne aparate. Vsa oprema, ki jo ponuja ponudnik, je namreč originalna oprema različnih proizvajalcev. V kolikor pa naročnik kot originalno dodatno opremo smatra le opremo, ki jo zagotavlja proizvajalec mobilne naprave, pa naročniku pojasnjujemo, da vsi proizvajalci mobilnih naprav sploh ne proizvajajo vse opreme, ki jo zahteva naročnik.

ODGOVOR
Že odgovorjeno z odgovorom: Datum objave: 07.07.2021 ob 14:54Datum objave: 15.07.2021   16:05
VPRAŠANJE
V tehničnih specifikacijah za mobilne aparate je tudi postavka tehnologija procesorja (v nm).
Predlagamo da to postavko umaknete iz tehničnih specifikacij, ker je kot prvo težko preverljiva, kot drugo pa nima vpliva na samo kvaliteto aparata.
Na ta način bomo ponudniki lahko z zagotovo in brez dvomov glede tehnične ustreznosti aparatov ponudili kakovosten nabor aparatov za naročnika.

ODGOVOR
Naročnik je naročilo specificiral glede na svoje potrebe in na podlagi raziskave trga. Zahteve ostajajo nespremenjene.Datum objave: 15.07.2021   16:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Res je, da je razpisna dokumentacija v veliki meri podobna prejšnjemu razpisu, kljub temu pa bi opozorili, da je nekaj pomembnih sprememb, ki bodo vplivale na oblikovanje prijave in morebiten nastop s partnerji (kar je odvisno tudi od odgovorov naročnika). Glede na to, da je razpis objavljen v času letnih dopustov, ko je zbiranje informacij s strani dobaviteljev, proizvajalcev in potencialnih partnerjev oteženo, pozivamo naročnika, da podaljša rok za postavljanja vprašanj in oddajo ponudb. Prepričan sem, da se naročnik zaveda, da gre za največji razpis za storitve mobilne telefonije v Sloveniji in da si želi pridobiti kakovostne ponudbe, za kar pa ponudniki in dobavitelji potrebujemo dovolj časa.

ODGOVOR
Že odgovorjeno z odgovorom: Datum objave: 08.07.2021 ob 13:36Datum objave: 15.07.2021   16:08
VPRAŠANJE
Naročnika opozarjamo, da oblikovanje tehničnih zahtev in zahtevane tehnologije na stanje izpred 6 letih ne odraža trenutnega stanja tehnologije. Naročnik je navedeno potrdil tudi s pojasnilom z dne 8.7.2021 ob 13:36, ko je zapisal, da gre za dokumentacijo, ki je v veliki meri nespremenjena v primerjavi s predhodnimi naročili. V večini sodobnih EU držav so skupna javna naročila namenjena tudi vzpodbujanju tehnološkega razvoja, medtem ko smo v Sloveniji očitno ponosni, da kopiramo 6 let stare tehnološke zahteve. V zvezi s tem naročnika prosimo za pojasnilo, da v tistih delih, kjer se bo zaradi zastarelosti spremenil tehnološki standard in se bo posledično spremenila (dvignila) kakovost izvajanja storitve, lahko ponudniki pričakujemo sklenitev aneksov po 95. členu ZJN-3. Ali pravilno razumemo, da vse tehnološke zahteve, ki niso opredeljene, sodijo v okvir dodatnih storitev in bo zanje sklenjen aneks po 95. členu ZJN-3? Na kakšen način bo naročnik navedeno urejal, glede na dopustno spremembo javne pogodbe do največ 30% vrednosti osnovne pogodbe, ali bo v teh primerih predčasno zaključil predmetno javno naročilo?


ODGOVOR
Na navedeno vprašanje ni mogoče odgovoriti, saj ni jasno na kaj se nanaša. Prosimo, da zastavite vprašanje bolj konkretno.Datum objave: 16.07.2021   15:04
VPRAŠANJE

2. Vezano na količine storitev za Sklop 1 naročnika prosimo, da obrazloži, ali podatki v formuli za izračun skupne ponudbene cene na uporabnika na mesec pomenijo porabo izven zakupljenih količin ali je v formuli tudi poraba znotraj zakupljenih količin, ki jih naročnik zahteva v okviru CNAR in CNARZ.

3. Vezano na formulo za izračun skupne ponudbene cene na uporabnika na mesec za Sklop 1 naročnika prosimo:
a. da opredeli vlogo/pomen koeficientov 2,13, 0,22, 0,37, 0,34, 0,21 v enačbi,
b. da opredeli količine paketov CPREPD1, CPREPD2, CPREPD3, ki jih namerava naročnik naročiti v okviru izvajanja predmetnih storitev.

4. »ZTE (Zero Touch Enrollment) Registracija Android naprav preko Zero Touch Enrollment (Android Enterprise) na naročnikov Android Custumer ID« in »DEP Apple Business Manager Registracija Apple naprav preko Device Enrollment Program (z DEP Reseller ID) na naročnikov DEP Custumer ID«:
a. Prosimo za podrobnejši opis procesa, kako naj bi se zahteva izvajala v praksi.
b. Pri ZTE je zahteva ustrezen EMM (https://support.google.com/work/android/answer/7514005?hl=en). Ga naročnik zagotavlja?
c. Glede na https://support.google.com/work/android/answer/7514005?hl=en naj bi »zero-touch enrollment account« za končno stranko kreiral uradni prodajalec naprav, kar pa ponudniki mobilnih storitev v večini primerov nismo. Z računom upravlja končna stranka (v tem primeru naročnik). Kakšna je v procesu torej vloga ponudnikov mobilnih storitev?
d. Podobno velja tudi za DEP. Hvala za pojasnila.

ODGOVOR

2. V CNAR in CNARZ so že vključene zakupljene količine kot izhaja iz obrazca predračun, v drugih delih formule za izračun skupne ponudbene cene na uporabnika na mesec, pa podatki pomenijo porabo izven zakupljenih količin.

3. 2,13 minut/uporabnik/mesec, 0,22 minut/uporabnik/mesec, 0,37 minut/uporabnik/mesec, 0,34 SMS/uporabnik/mesec, 0,21 paket/uporabnik/mesec
b. količine paketov CPREPD1, CPREPD2, CPREPD3, ki jih namerava naročnik naročiti v okviru izvajanja predmetnih storitev izhajajo iz formule, ob upoštevanju števila uporabnikov iz točke 16 navodil.

4. a.) Ponudnik naprave vzpostavi sistem za registracijo iOS in Android naprav. V primeru, da ima naročnik vzpostavljeno storitev za upravljanje mobilnih naprav (MDM/EMM/UEM), je potrebno naprave registrirati in jih dostaviti naročniku na naslov, ki je zahtevan.

b.) Posamezni naročniki imajo vzpostavljen ustrezen UEM sistem, nekateri naročniki so v fazi uvedbe sistema ali pa ga bodo tekom pogodbe uvedli za te naročnike je potrebno zagotavljati to storitev

c.) Vloga ponudnikov je, da zagotovijo vpis naprav v sistem in dobavi naprave s podatki o vpisu naročniku

d.) Enako velja za DEP
Datum objave: 16.07.2021   15:06
VPRAŠANJE
V obrazcu seznam držav po območjih je naročnik Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske umestil v območje 1 skupaj z državami Evropske Unije. Glede na to, da Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske ni več del Evropske unije in za cene mednarodnih klicev (podobno kot za roaming) ne velja regulativa Evropske unije, predlagamo, da se Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske umesti v območje 2 ali 3. Cene za države v območju 1 so ravno zaradi regulative EU nižje in bi jih umestitev Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske zvišala, kar za naročnika vsekakor ni ekonomsko sprejemljivo.

ODGOVOR
Naročnik je naročilo specificiral glede na svoje potrebe in na podlagi raziskave trga. Zahteve ostajajo nespremenjene.Datum objave: 16.07.2021   15:12
VPRAŠANJE
V zvezi s točko 9.1.1 Razlogi za izključitev prosimo za pojasnilo, ali lahko potrdila o nekaznovanosti, ki niso starejša od 3 mesecev od roka za oddajo ponudb in odražajo zadnje stanje, predložimo že v ponudbi in v tem primeru na poziv naročnika (po roku za oddajo) potrdil o nekaznovanosti ne bo treba ponovno prilagati. Za tuje zakonite zastopnike ponudnika je namreč težko pridobiti potrdila o nekaznovanosti v kratkih rokih, kot jih ponavadi določijo naročniki v pozivu.

ODGOVOR
Ponudnik v ponudbi priloži le dokumente, ki so navedeni v točki 11.1.

Na predložitev ostalih dokazil bo ponudnik pozvan v času pregleda ponudb.
Datum objave: 16.07.2021   15:15
VPRAŠANJE
Referenčni pogoj je glede na velikost javnega naročila, število naročnikov, število uporabnikov in kompleksnost naročila nesorazmerno nizek in niti približno ne izkazuje sposobnosti ponudnika, da izvede tako kompleksno in veliko javno naročilo. Ali se naročnik zaveda tveganj, ki iz tega naslova izhajajo? Nenazadnje se trošijo proračunska sredstva, pri čemer zahtevo po dveh referencah s po 800 uporabniki izpolnijo vsi ponudniki na trgu, ki imajo sklenjeni dve pogodbi z malo večjima javnima zavodoma. Naročnika pozivamo, da jasno potrdi, da se zaveda tveganj, ki izhajajo iz tega, da praktično ne zahteva nobenih primerljivih referenc in da je o tem obvestil tudi vse druge naročnike v imenu katerih izvaja to skupno javno naročilo. V kolikor se bo izkazalo, da izbrani ponudnik ne bo dorasel izvajanja predmeta javnega naročila, ker nima nobenih izkušenj s posli primerljivega obsega, bomo zaradi malomarnega ravnanja naročnika sprožili vse potrebne pravne postopke, saj ste s tem vprašanjem jasno opozorjeni na posledice takšne naročnikove odločitve in nanje malomarno pristajate.


ODGOVOR
Naročnik je postavil vse pogoje in zahteve sorazmerno predmetu naročila in ob spoštovanju temeljnih načel ZJN-3.Datum objave: 16.07.2021   15:16
VPRAŠANJE
Določba 10. člena krovne pogodbe je nepoštena in v nasprotju s pravili Obligacijskega zakonika. Naročnik nepošteno izrablja svoj status javnega naročnika na način, da breme negativnih bodočih sprememb predpisov, ki so v njegovi domeni, prevali na ponudnika, v primeru sprememb, ki bi bile v korist ponudnika pa spremembe niso predvidene in posledično dopustne. Takšna določba je nezakonita in nepoštena, zato jo naročnik naj uravnoteži ali pa črta.


ODGOVOR
Na navedeno vprašanje ni mogoče odgovoriti, saj ni jasno na kaj se nanaša. Prosimo, da zastavite vprašanje bolj konkretno.Datum objave: 16.07.2021   15:18
VPRAŠANJE
V zvezi z predložitvijo referenčne izjave nas zanima naslednje: Pogodba, katere predmet so storitve mobilne telefonije, je sklenjena z matično družbo in družbami »v skupini«, torej z družbami, ki so z matično družbo lastniško ali kako drugače povezane. Vse družbe skupaj izpolnjujejo pogoj števila naročniških razmerij, določen v razpisni dokumentaciji. Zanima nas, ali zadostuje, da referenčno izjavo za vse družbe skupaj poda in podpiše le matična družba?

ODGOVOR
Zadostuje referenčna izjava, ki jo poda in podpiše le matična družba.Datum objave: 16.07.2021   15:20
VPRAŠANJE
V tehnični specifikaciji za SKLOP 1 v točki 1.2. zahtevate: »nadzor porabe preko SMS, klicnega centra ponudnika, oziroma aplikacije«. Prosimo za dodatno pojasnilo kakšen nadzor naročnik z to zahtevo želi.

ODGOVOR
Uporabnik mora imeti možnost z ukazom preko SMS sporočila ali preko klicnega centra ali preko aplikacije, pridobiti informacije o trenutni porabi, vključenih paketih, opcijah ipd.Datum objave: 16.07.2021   15:21
VPRAŠANJE
V tehnični specifikaciji za SKLOP 1 v točki 1.1. zahtevate: «Na poziv naročnika le-temu posredovati številke vseh uporabnikov iz tega naročila na anonimiziran način (seznam številk brez podatkov o naročnikih oz. uporabnikih),«. Prosimo za pojasnilo kako pogosto bo naročnik takšne podatke zahteval (npr. ali bo to največ 1 krat letno)?

ODGOVOR
1x -2x letno oziroma po potrebi.Datum objave: 16.07.2021   15:22
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji pod točko 9.1.2. zahtevate, da ima ponudnik na dan objave obvestila o predmetnem naročilu sklenjeni vsaj dve pogodbi za storitve mobilne telefonije. Ali razumemo pravilno, da se pod pojmom »mobilna telefonija« štejejo samo uporabniki pogovornih storitev in ne uporabniki »M2M« storitev (t.i. komunikacija med napravami)?

ODGOVOR
Tehnični pogoj za sklop 1, naveden pod točko 5, v poglavju 9.1.2. navodil ponudnikom, se nanaša na storitve mobilne telefonije kot so opredeljene v Tehničnih specifikacij za sklop 1: prenos govora, SMS/MMS sporočila, prenos podatkov.Datum objave: 16.07.2021   15:23
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji v točki 11.2.1 je navedeno, da morajo ponujene cene vključevati vse zahteve iz predmetnega naročila, stroške, ki jih bo ponudnik imel z realizacijo naročila - razpisano-ponujeno storitev, morebitne trošarine, takse, zavarovanje, davke, morebitne popuste, vklop/izklop določene storitve, preklope med različnimi paketi, priključnino idr. Gre tukaj za zaključen seznam stroškov ali je še kakšen drug strošek, s katerim ponudnik ni seznanjen. Če je, prosimo za navedbo vseh stroškov. Prosimo tudi za pojasnilo kakšno zavarovanje mora vključevati ponujena cena.

ODGOVOR
Kot primer so navedeni le nekateri morebitni stroški. Idr. pomeni, da mora izvajalec v ceni upoštevati vse stroške, ki jih bo imel z izvedbo naročila ves čas njegovega trajanja.Datum objave: 16.07.2021   15:27
VPRAŠANJE
1. V obrazci Predračun za SKLOP 1 je potrebno navesti ceno pogovorov v Telekomovo stacionarno omrežje. Ali se bodo klici v ostala stacionarna omrežja obračunavali po veljavnem ceniku ponudnika?

2. Tehnične specifikacije za Sklop 1, točka 2.1. in krovna pogodba, člen 6: Naročnik zahteva možnost testiranja opreme. Prosimo za pojasnilo, če v primeru, da ponudnik za potrebe testiranja naročniku izroči nov aparat, in bo naročnik z aparatom zadovoljen, obdrži ta aparat, ki se potem smatra kot novo-dobavljen aparat?


ODGOVOR
1. Da, po najugodnejšem veljavnem ceniku za poslovne uporabnike.

2. Gre za testni aparat, ki ga naročnik vrne.
Datum objave: 16.07.2021   15:30
VPRAŠANJE
1. V obrazcu Predračun je pri sklopu 2 naročnik zahteva ceno za Paket storitve prenosa posatkov v državah Evripske unije/EEA z omejitvijo uporabe 10 GB - CEU1. Zanima nas ali je ta storitev mišljena kot samostojni naročniški paket ali je naročnina (opcija), ki se na zahtevo naročnika vklaplja kot dodaten paket k mesečni naročnini izbranega paketa storitev prenosa podatkov?
2. Prosim za detaljno razlago Paketa storitve prenosa posatkov v državah Evripske unije/EEA z omejitvijo uporabe 10 GB - CEU1. Ali pravilno razumemo da naročnik ne zahteva prenos podatkov v Sloveniji v tem paketu?


ODGOVOR
1. Navedene storitve se lahko vklapljajo kot dodaten paket ali pa kot zamenjava paketa, na način kot je določeno v 5. členu vzorca krovne pogodbe za sklop 2.

2. V tem paketu ni prenosa podatkov v Sloveniji.
Datum objave: 16.07.2021   15:32
VPRAŠANJE
Splošni pogoji, točka 7.3. ter 3. člen Krovne pogodbe (oba sklopa) določata, da mora Izvajalec za naročniku dobavljeno opremo, v času garancijskega roka, nemoteno zagotavljati popravilo opreme na lastne stroške. Prosimo za potrditev, da se to nanaša le za popravila garancijskih napak, ne pa tudi npr. napak, ki so posledica ravnanj uporabnikov.

ODGOVOR
Garancija se bo izvajala v skladu z garancijskimi pogoji proizvajalca.Datum objave: 16.07.2021   15:33
VPRAŠANJE
Ali je mogoče oceniti možna odstopanja od predvidenih količin (uporabniških razmerij in mobilnih aparatov/opreme za prenos podatkov). Ponudniki namreč lahko dajo optimalno ponudbo le v primeru, da so ocenjeni odstopi od okvirnih količin.

ODGOVOR
Predvidene količine so razvidne iz točke 16. navodil. Gre za okvirne količine lahko so večje ali manjše od predvidenih. V predhodnih izvajanjih istega predmeta naročila do večjih odstopanj ni prihajalo.Datum objave: 16.07.2021   15:34
VPRAŠANJE
Ali lahko naročnik vsaj navzgor omeji pričakovano odstopanje od predvidenih količin posameznih tipov telefonskih aparatov, ki jih je potrebno ponuditi po ceni v ponudbi razumemo, da natančno tega ni mogoče napovedati, vendar pa bo naročnik z definiranjem zgornje meje odstopanja (npr. 15%) od predvidenih količin posameznega tipa dobil boljše cene, saj ponudnikom ne bo potrebno kalkulirati velikega odstopanja števila naprav v posameznem razredu, cene pa bodo zato za naročnika ugodnejše.

ODGOVOR
Že odgovorjeno z odgovorom: Datum objave: 16.07.2021 ob 15:33Datum objave: 16.07.2021   15:36
VPRAŠANJE
Ali pravilno razumemo, da so cene fiksne, razen v primeru spremembe davkov oz. drugih dajatev, ki neposredno vplivajo na razpisane storitve in blago?

ODGOVOR
Cene so fiksne kot je to določeno v točki 11.2.1 navodil.Datum objave: 16.07.2021   15:38
VPRAŠANJE
Ali pravilno razumemo, da so cene fiksne, razen v primeru spremembe davkov oz. drugih dajatev, ki neposredno vplivajo na razpisane storitve in blago?

ODGOVOR
Že odgovorjeno z odgovorom: Datum objave: 16.07.2021 ob 15:36Datum objave: 16.07.2021   15:39
VPRAŠANJE
V tehničnih specifikacijah za sklop 1 in sklop 2 je v točki 1.2. Posebne zahteve navedena zahteva po »on-line spletni nadzor za vsa naročniška razmerja (pregled tekoče in pretekle porabe, vpogled v pretekle račune nastavitev alarmov,)«. Običajno nastavitve alarmov oz. limitov ureja skrbnik na strani naročnika s skrbnikom na strani izvajalca. Glede na navedeno prosimo naročnika, da dovoli, da se lahko nastavitve alarmov izvajajo tudi preko ponudnikovega skrbnika in sicer preko telefona, elektronske pošte itd. (na takšen način je namreč naročnik dal pojasnilo tudi v zadnjem istovrstnem razpisu).

ODGOVOR
Navedena alineja specifikacij se nanaša le na nadzor/vpogled v vsa naročniška razmerja. Same nastavitve se v skladu z vzorcem pogodbe urejajo med skrbnikoma neposredne pogodbe.Datum objave: 19.07.2021   12:36
VPRAŠANJE
Zaradi natančne opredelitve uveljavitve bančne garancije, predlagamo, da se v Obrazec garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758 pod naslov "LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: " doda zahteva, da se predložijo naslednje listine:
1. predloženo izjavo poslovne banke upravičenca, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, in
2. original Garancije št. G xxxxxxxxxx vključno z vsemi morebitnimi dodatki k tej garanciji


ODGOVOR
Obrazec je pripravljen v skladu z Enotnimi pravili za garancije (EPGP) in ostaja nespremenjen.Datum objave: 19.07.2021   12:42
VPRAŠANJE
Predračun, Sklop 2: Prosimo za pojasnilo katere storitve naročnik smatra kot paket ter katere kot opcije.

ODGOVOR
Že odgovorjeno z odgovorom: Datum objave: 16.07.2021 ob 15:30Datum objave: 19.07.2021   13:02
VPRAŠANJE
Predračun, sklop 1, 2: Ali pravilno razumemo, da se za obračunavanje storitev v celoti upošteva regulativa RLAH (pravična raba, pribitki,) in če temu ni tako, prosimo za natančno specifikacijo storitev, ki se bodo obračunavale drugače, kot je določeno v regulativi RLAH. Pri tem naročnika opozarjamo, da t.i. alternativne tarife (drugačno obračunava kot ga določa RLAH) prinaša določene posledice oz. obveznosti, ki se jih naročnik mora zavedati oz. jih poznati.

ODGOVOR
-CNAR zagotovljeno vsaj 1 GB prenosa podatkov med gostovanjem v omrežjih EU/EEA
-CNARZ zagotovljeno vsaj 10 GB prenosa podatkov med gostovanjem v omrežjih EU/EEA
-CPREPD1, CPREPD2 in CPREPD3: med gostovanjem v omrežjih EU/EEA preračunavanje količin v skladu z RLAH
-CDO, CDV, CDN - med gostovanjem v omrežjih EU/EEA preračunavanje količin v skladu z RLAH
Datum objave: 19.07.2021   13:08
VPRAŠANJE
Sklop 2: Ali se količine prenosa podatkov pri vklopu dodatnega paketa CEU1 ki se nanaša na prenos podatkov v tujini v trenutku vklopa sešteva s paketom prenosa podatkov (CDO ali CDV ali CDN)?


ODGOVOR
Paketi se seštevajo na način:
CDO + CEU1 = 1 GB prenosa podatkov v Sloveniji (z vključeno količino med gostovanjem v omrežjih EU/EEA po RLAH) + 10 GB prenosa podatkov v državah Evropske unije/EEA.
Datum objave: 19.07.2021   13:24
VPRAŠANJE
V Predračunu Sklop 2 naročnik zahteva Paket storitev prenosa podatkov v državah Evropske unije/EEA z omejitvijo uporabe 10 GB. Naročinka naprošamo za detaljno razlago predhodno omenjene podstavke. Da bi kot ponudnik lahko ponudili kar naročnik želi nas zanima sledeče ali naročnik želi da se mu ponudi paket ali je mišljena opcija za omenjeno storitev ter ali so vaše želje, da ponudnik ponudi v omenjeni storitvi samo EU/EEA ali se bo prenos podatkov uporabljal tudi v Sloveniji?

ODGOVOR
Že odgovorjeno z odgovorom: Datum objave: 16.07.2021 ob 15:30Datum objave: 19.07.2021   14:22
VPRAŠANJE
V vseh osnutkih krovnih in neposrednih pogodb je v 1. členu določba, da se osebni podatki zaposlenih obdelujejo v skladu z 48. členom ZDR-1 in členom b/1/6 Uredbe (EU) 2016/79. Prosim razložite zakaj je predmetna določba teh pogodb, saj izvajalec ni v delovnem razmerju z zaposlenimi pri naročnikih in navedeni podlagi za obdelavo podatkov s strani izvajalca ne prideta v poštev.

ODGOVOR
Določilo se nanaša na skrbnika pogodbe na obeh straneh.Datum objave: 19.07.2021   14:27
VPRAŠANJE
Krovna pogodba, sklop 1, sklop 2, člen 1: Prosimo za pojasnilo ali je rok 30 delovnih dni za podpis neposrednih pogodb podaljšljiv, če ga ponudnik (in naročnik) ne bi mogel zagotoviti iz objektivnih ali opravičljivih razlogov (npr. odsotnost podpisnikov).

ODGOVOR
Rok se bo lahko podaljševal le v izjemnih okoliščinah.Datum objave: 19.07.2021   15:09
VPRAŠANJE
Glede na dejstvo, da je naročnik standard kvalitete storitve opredelil na stanje tehnologije izpred 6 let, ali lahko pričakujemo kakšno spremembo razpisne dokumentacije na način, da bo med merila vključena tudi kakovost ponujene storitve? Ali za naročnika kakovost storitve ni pomembna?


ODGOVOR
Na navedeno vprašanje ni mogoče odgovoriti, saj ni jasno na kaj se nanaša. Prosimo, da zastavite vprašanje bolj konkretnoDatum objave: 19.07.2021   15:54
VPRAŠANJE
SKLOP 2 tehnične specifikacije: Naročnik želi v okviru Sklopa 2 opremo USB modeme. Naročniku pojasnjujemo, da so USB modemi kot oprema za prenos podatkov zastarela tehnologija in da so jih nadomestile wi-fi dostopne točke, ki niso izključno USB (npr. mifi router). Slednje imajo veliko več funkcionalnosti in so prijaznejše za uporabnika. Naročniku predlagamo, da v razpisni dokumentaciji zamenja USB modeme za wi-fi dostopne točke.

ODGOVOR
Naročnik je določil vsebino naročila glede na potrebe. V naročilo so vključene tudi WI-FI dostopne točke.Datum objave: 19.07.2021   16:33
VPRAŠANJE
Točka 15 Predvidene količine Sklop 2 število opreme za prenos podatkov: 1506 kosov. Navedena predvidena količina se nanaša na USB modeme in WIFI dostopnike skupaj. Prosimo naročnika, da posebej opredeli predvideno količino USB modemov in posebej predvideno količino WI-FI dostopnikov.

ODGOVOR
Že odgovorjeno z odgovorom: Datum objave: 16.07.2021 ob 15:33Datum objave: 20.07.2021   11:52
VPRAŠANJE
V točki 16 Razpisne dokumentacije so določene predvidene količine po posameznih sklopih. Ali gre za podatke za pogodbeno obdobje? Ali sta v predvidenem številu kosov opreme (mobilnih aparatov in opreme za prenos podatkov) všteta tako osnovni kos opreme kot 1 dodatni, ki ga uporabnik lahko zamenja? Prosimo tudi za pojasnilo ali so razlike v številu uporabniških razmerij in številu kosov opreme napaka ali gre za pravilne podatke?

ODGOVOR
Gre za predvidene količine za pogodbeno obdobje 36 mesecev, so pa lahko dejanske količine, kot je v isti točki Navodil določeno, sicer večje ali manjše. Število kosov opreme odraža sporočene potrebe posameznih naročnikov. 5. člen vzorca krovne pogodbe pa določa (najvišje) možno število kosov opreme. Podatki so pravilni.Datum objave: 20.07.2021   11:53
VPRAŠANJE
V obrazci Predračun za SKLOP 1 je navedeno, da se MMS sporočila zaračunavajo v okviru prenosa podatkov in se ne zaračunavajo še posebej po ceni na enoto. Naročnika opozarjamo, da so MMS sporočila samostojna enota in da ne gre za prenos podatkov, zato bi morali biti tudi na predračunu označeni kot samostojna postavka. Prosimo za ustrezno spremembo predračuna.

ODGOVOR
Po Uredbi (EU) št. 2120/2015, dopolnjeno z Izvedbeno Uredbo (EU) Evropske komisije št. 2016/2286 se MMS sporočilo lahko obračunava kot prenos podatkov ali po enoti. Iz navedenega izhaja, da je možno te storitve obračunavati na način kot je določeno v naročilu.Datum objave: 20.07.2021   12:11
VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnilo ali je rok 5 delovnih dni za dobavo opreme, določen v točki 2.1. Tehničnih specifikacij za SKLOP 1 in SKLOP 2 ter Krovni pogodbi podaljšljiv, če ga ponudnik ne bi mogle zagotoviti iz objektivnih ali opravičljivih razlogov (npr. zamuda z dobavo, katere razlog ni na strani ponudnika).

ODGOVOR
Rok praviloma ni podaljšljiv, razen če izbrani ponudnik dokaže, da je do zamude prišlo zaradi nepričakovanega zunanjega vzroka, dogodka, katerega posledicam se ni mogoče povsem izogniti in ga tudi ne odvrniti. Okoliščine, ki bi botrovale zamudi, morajo izvirati izven sfere izbranega ponudnika. Navedeno se bi presojalo ob vsaki morebitni zamudi.Datum objave: 20.07.2021   12:12
VPRAŠANJE
SKLOP 1 tehnične specifikacije, točka 1.1.: Prosimo za pojasnilo kaj točno naročnik zahteva pod postavko »Migracija podatkov in nastavitev telefona. Verjetno ne to, da bo ponudnik vsakemu izmed skoraj 19.500 uporabnikov fizično nastavljal telefon in migriral podatke iz ene naprave na drugo? Slednje bi namreč pomenila, da bi moral ponudnik zaposliti dodaten kader, ki bi se ukvarjal le s tem, kar je absurdno.

ODGOVOR
Izvajalec mora navedeno zagotavljati na način, da lahko naročnik oz. njegovi uporabniki uredijo to brezplačno na katerikoli izpostavi. Ob tem pojasnjujemo, da navedeno v večini primerov naredi uporabnik sam, prav tako pa se ne menjajo vsi aparati naenkrat.Datum objave: 20.07.2021   12:14
VPRAŠANJE
SKLOP 1 tehnične specifikacije, točka 2.2: Naročnik zahteva, da morajo imeti vsi modeli mobilnih aparatov naloženo zadnjo verzijo sistemske programske opreme (angl: »firmware«). Ponudnik pojasnjuje, da programsko oprema na aparate ne nalaga on, pač pa proizvajalec. Ponudnik naročniku dostavi originalno zapakiran aparat z sistemsko programsko opremo proizvajalca. Glede na navedeno predlagamo, da naročnik umakne navedeno zahtevo, saj ponudnik na programsko opremo aparatov nima nobenega vpliva.

ODGOVOR
Zahteva je skladna s 6. členom vzorca krovne pogodbe glede starosti modelov aparatov.Datum objave: 20.07.2021   14:11
VPRAŠANJE
1. Naročnik navaja: »Za vsako lokacijo lastnih baznih postaj v Sloveniji se dodelijo 0,03 točke (vendar največ 38 točk). Naročnik bo dodeljeval točke po stanju na dan objave obvestila o naročilu na portalu JN, in sicer glede na podatke iz zadnjega poročila AKOS, ki bo objavljen na njihovi spletni strani. Trenutno objavljen dokument z nazivom ''Poročilo o pokritosti s storitvami mobilnih tehnologij na podlagi podatkov operaterjev iz junija 2020'' (https://www.akos-rs.si/fileadmin/user_upload/AKOS_Pokritost_s_storitvami_mobilnih_tehnologij_2020.pdf) oziroma dokument, ki bo na navedeni dan nadomestil le tega.«
Naročnika bi opozorili, da podatki iz leta 2020 ne prikazujejo dejanskega stanja števila lokacij baznih postaj ob oddaji ponudbe (kar je edini relevantni podatek, če naročnik predpostavlja, da število lokacij baznih postaj opredeljuje kvaliteto mobilnih storitev; prav tako pa se lahko v enem letu razmerja v številu lokacij baznih postaj krepko spremenijo). Naročnika pozivamo, da se število lokacij baznih postaj opredeli na podlagi podatkov ponudnikov (npr. z uradno izjavo), ki veljajo na dan oddaje ponudbe. V nasprotnem primeru ponudnikom ne boste omogočili prijave glede na dejansko stanje in boste na ta način omejevali konkurenčnost pridobljenih ponudb.


ODGOVOR
1. Naročnik je v okviru merila določil, da bo dodelil točke za število lastnih baznih postaj v Sloveniji glede na uradno preverljive podatke, torej podatke v poročilu izdanem s strani AKOS. Prav tako je določil tudi presečni datum, na katerega bo število lastnih baznih postaj v Sloveniji presojal. Število lastnih baznih postav v Sloveniji pri posameznem potencialnem ponudniku se, kot tudi sami navajate, namreč lahko spreminja. Primeroma, tudi če bi bilo poročilo AKOS objavljeno glede na stanje v marcu 2021, podatki o številu baznih postaj ne bi nujno odsevali stanja števila baznih postaj na današnji dan oziroma kot je določeno v naročilu, na dan objave obvestila o naročilu na portalu JN. Na ta način so vsi ponudniki obravnavani enakopravno.
Datum objave: 20.07.2021   15:02
VPRAŠANJE
Krovna pogodba, SKLOP 1, SKLOP 2, člen 3: Skladno z veljavno zakonodajo je rok za odpravo napak na podlagi garancijskega zahtevka 45 dni, naročnik pa zahteva odpravo garancijskih napak v roku 7 oziroma 3 dni, pri čemer mu mora ponudnik za čas odprave napake zagotoviti enakovreden nadomestni aparat. Menimo, da je rok 3 oziroma 7 dni za odpravo napake absolutno prekratek ter nesorazmeren, glede na to, da bo imel naročnik v obdobju odprave napake na voljo enakovreden nadomestni aparat. Predlagamo, da naročnik podaljša rok za odpravo napak na zakonsko določen (45 dni).

ODGOVOR
Rok odprave napake v času garancije kot tak z zakonodajo ni določen. Rok 45 dni je določen kot najdaljši rok za odpravo napak za potrošnike. Naročnik je določil vsebino predmeta naročila oziroma storitve na način, kot jih potrebuje in kot so se izvajale do sedaj. Zahteva ostane nespremenjena.Datum objave: 20.07.2021   15:05
VPRAŠANJE
Krovna pogodba, SKLOP 1, člen 7 določa, da se zamenjava paketa izvede 1. dan v mesecu, ki sledi zahtevi za zamenjavo. Pri dodatnih paketih iz priloge 5 se vklop izvede na dan in uro, ki ga izvajalcu sporoči naročnik. Prosimo za potrditev, da se v primeru, da je 1. dan v mesecu dela prost dan (sobota, nedelja, praznik) zamenjava izvede prvi naslednji delovni dan. Prosimo tudi za potrditev, da bo naročnik zahteval vklop dodatnih paketov na dan in uro znotraj delovnega časa ponudnika (ponedeljek pete, od 8 do 16h).

ODGOVOR
Da, v primeru, da je 1. dan v mesecu dela prost dan (sobota, nedelja, praznik) se lahko zamenjava izvede prvi naslednji delovni dan. Vklop dodatnih paketov bo naročnik zahteval na dan in uro znotraj delovnih dni naročnika med 8:00 in 16:00.Datum objave: 20.07.2021   15:07
VPRAŠANJE
Sklop 1 - Krovna pogodba 7. člen in Sklop 2 Krovna pogodba 5. člen, naročnik zahteva da se vklop dodatnih paketih izvede »na dan in uro, ki ga izvajalcu sporoči naročnik.« Prosimo, da se zahteva spremeni, tako da se vklop izvede med ponedeljkom in petkom med 8.00 in 16.00 uro, saj bi zagotavljanje teh storitev 24 ur na dan in 7 dni v tednu povsem neupravičeno povišala ponudbeno ceno in s tem stroške naročnika, kar je v nasprotju z načelom ekonomičnosti.ODGOVOR
Že odgovorjeno z odgovorom: Datum objave: 20.07.2021 ob 15:05Datum objave: 20.07.2021   15:12
VPRAŠANJE
Ponudniki bodo ponudbe oddajali elektronsko, v informacijski sistem e-JN. V kolikor pred rokom za oddajo ponudb sistem e-JN ne bo deloval, ali bo naročnik podaljšal rok za oddajo ponudbe in nas o tem pravočasno obvestil.


ODGOVOR
Naročnik ne more vnaprej napovedati kako bo ravnal v primeru nedelovanja sistema e-JN, bo pa v vsakem primeru ravnal tako, da bodo enakopravno obravnavani vsi potencialni ponudniki.Datum objave: 20.07.2021   15:30
VPRAŠANJE
3. Predlagamo naročniku da v razpisno dokumentacijo doda zahtevo za storitev VoLTEv za ponujene mobilne naprave, saj predstavlja naročniku pomembno dodano vrednost (zagotavljanje višje kakovosti) za namen zagotavljanje hkratnega hitrega prenosa podatkov in kvalitetnega govora prek omrežja 4G(Voice Over LTE), katerega uporabniki potrebujejo za opravljenje svojega dela. V nasprotnem primeru mora mobilna naprava vedno preklopiti za opravljanje glasovnega klica na omrežje 3G. Slednje poleg slabe uporabniške izkušnje(prekinjanje povezave, slaba kakovost pogovora) prinaša tudi po naših izkušnjah bistveno večjo porabo baterije zaradi nenehne menjave omrežja 4G in 3G.V luči trendov in napovedi telekomunikacijskih operaterjev da bodo v bližnji prihodnosti pričeli z izklapljanjem omrežja 3G je VoLTE tehnična alternativa katera bo poleg boljše uporabniške izkušnje postala tudi nepogrešlljiva storitev v bližnji prihodnosti. V nasprotnem primeru je edina rešitev da med zahteve omrežja dodate tudi zahtevo po 5G omrežju, kjer sta govor in hkratni prenos podatkov omogočena.
ODGOVOR
3. Ponudnik mora vse storitve, ki so predmet javnega naročila, omogočati z najnaprednejšo tehnologijo, ki jo ima, kar vključuje VoLTE, VoWiFi, tehnologije omrežja 5G in tehnologije naslednjih generacij omrežij, vedno ko je to mogoče.

Navedeno izhaja tudi iz obrazcev ponudba in predračun.
Datum objave: 20.07.2021   15:34
VPRAŠANJE
V Predračunu zahtevate ceno za USB modem in Wi-Fi dostopno točko. Iz formule za C za Sklop 2 ni razvidna razdelitev količin določenih v Točki 15 - Predvidene količine Sklop 2. Prav tako ta razdelitev ne izhaja iz odgovora na vprašanje z dne 16.07.2021 ob 15:33. Prosimo naročnika, da posebej opredeli procentualno predvideno količino USB modemov in WI-FI dostopnih točk.

ODGOVOR
Okvirno število izhaja iz točke 16, razmerje med napravama pa je 67% USB modem in 33 % WI-FI dostopna točka.Datum objave: 20.07.2021   16:12
VPRAŠANJE
1. V luči naraščajočih kibernetskih groženj tudi na mobilnih napravah, predlagamo da naročnik med zahteve doda rešitev Mobile Threat Defense (MTD) za celovito zaščito mobilnih naprav pred napredni kibernetskimi grožnjami. Uporabo računalnika brez vključene antivirusne zaščite si nihče več ne more predstavljati, mobilne naprave pa so postale po tehničnih zmogljivostih primerljive ter po količini uporabe celo prekašajo računalnike.
Ker je v razpisnih dokumentaciji omenjena vpeljava rešitve ZeroTouchEnrollment za nameščanje MDM/EMM/UEM rešitve na mobilne naprave, predlagamo da MTD rešitev podpira tudi integracijo z vodilnimi MDM/EMM/UEM rešitvami navedenimi prepoznanimi s strani neodvisne hiše Gartner v zadnjem poročilu ter ponuja tudi centralno upravljavsko konzolo za lažje upravljanje. Seveda mora biti rešitev GDPR skladna na način da za delovanje lahko pridobiva samo metapodatke iz mobilnih naprav. S tem bo naročnik zagotovil vsaj minimalen standard varnosti zahtevanih storitev.


2. Pri tehničnih specifikacijah pri modelih telefonov v Osnovnem razredu ni zahteve po Google play trgovini. Slednje predstavlja varnostno grožnjo kot tudi oteženo upravljanje s strani MDM/EMM/UEM rešitev.Varnostno grožnjo zato ker so aplikacije na mobilnih napravah preverjene in zaščitene s strani Googla (Google Play Protect). Uporabniki veliko aplikacij naložijo iz nepreverjenih strani(predstavlja varnostno grožnjo), ker jih ne dobijo na mobilnih napravah, saj nimajo Google Play trgovine ampak uporabljajo okrnjene trgovine z aplikacijami razvite s strani proizvajalca.
Prav tako tovrstni mobilni telefoni niso podprti s strani ZTE rešitev.
Hkrati tudi Google priporoča nakup le naprav z oznako Android Enterprise Recommended:
https://androidenterprisepartners.withgoogle.com/devices/#!?device_type=phone®ion_names=europe&device_features=zero_touch
Razlog:
Android Enterprise Recommended je pobuda, ki jo vodi Google in pomaga strankam najti najbolje opremljeno rešitev Enterprise Mobility Management (EMM) za uspešno uvajanje svojih naprav Android. Ta program razvijalcem omogoča, da podporo za Android v svoje rešitve EMM vključijo prek API-jev in drugih orodij. Google play trgovina je tudi predpogoj za uporabo mobilne naprave v Android Enterprise načinu tj. način upravljanja naprave prek MDM/EMM/UEM rešitve. Slednje pomeni da naprave ki nimajo Google play trgovine se ne morejo upravljati s strani MDM/EMM/UEM rešitve oz. le v Android Legacy načinu kateri pa se z naslednjim letom ukinja s strani Googla. Naročnika prosimo za pojasnilo kako se bo navedeno vprašanje reševalo glede na zahteve javnega razpisa in ob spoštovanju določb 95. člena ZJN-3, da se predmet javnega naročila tekom javnega razpisa ne sme bistveno spreminjat. Navedene spremembe so namreč bistvene saj vplivajo na ponudbeno ceno.


ODGOVOR
1. Naročniki bodo Mobile Threat Defense reševali v sklopu MDM/EMM/UEM rešitev.

2. Naročnik za naprave iz Sklopa 1 ne zahteva ZTE rešitve.
Datum objave: 20.07.2021   16:36
VPRAŠANJE
1. Naročnika pozivamo, da v razpisni dokumentaciji doda in natančno opredeli dejanske količine opravljenega tel. klicev, SMS in prenosa podatkov za obdobje zadnjih treh let, ki bodo osnova za pripravo ponudbo. Trenutno le obstoječ ponudnik razpolaga s temi podatki, kar ga postavlja vse preostale ponudnike v neenakopravnem položaju. Ponudniki za pripravo korektne ponudbe potrebujemo jasno opredeljene količine, ki jih lahko realno ocenimo le na podlagi preteklih podatkov, s katerimi naročnik razpolaga, saj je te storitve naročal in plačeval. S tega vidika od naročnika zahtevamo objavo navedenih podatkov, sicer bomo vložili zahtevek za revizijo zaradi neenakopravne obravnave ponudnikov in preferiranja obstoječega izvajalca.

2. "5G je peta generacija mobilne telefonije in kot nadaljevanje predhodnih tehnologij predstavlja tehnološki preboj, saj predvideva giga bitne prenosne hitrosti, zakasnitve, ki bodo omogočale prenos podatkov v realnem času, neomejeno ali več 100 GB mesečne porabe ter množične komunikacije stroj-stroj (M2M), poznani tudi pod imenom internet stvari (IoT). Razvoj gre v smeri čim cenejših napravic z vgrajenimi SIM karticami in majhno porabo baterije. Te napravice bodo gonilo avtomatizacije industrije (t. i. industrija 4.0), avtomatiziranega prometa, pametnih mest, pametnega doma, pametnih zgradb in podobno. 5G tehnologija naj bi omogočila velik napredek pri implementaciji avtonomnih vozil in transporta naslednjih generacij.

Pričakuje se da bodo omrežja 5G pospešila implementacijo novih uporabniških storitev in omogočila operaterjem nove prihodke iz tega naslova. Pričakuje se tudi razvoj danes še nepredstavljivih novih naprav, ki bodo dodatno pospešile razvoj elektronske industrije in z njo povezanih dobaviteljev aplikacij in vsebin. Še močneje se bo poudarila potreba po uporabi novih omrežnih pristopov, ki ga prinašata koncepta virtualizacije omrežnih funkcionalnosti (NFV) in programsko definiranih omrežij (SDN). Implementacija 5G tehnologij bo vzpostavila tudi potrebo po razvoju novih anten in antenskih sistemov (Multiple-User Multiple Input Multiple Output MU MIMO) in načinov kodiranja brezžičnega prenosa (Sparse Code Multiple Access SCMA). Naročnika pozivamo, da se jasno opredeli do navedene tehnologije in opredeli vpliv tehnologije 5G na vsebino izvajanja pogodb sklenjenih po tem javnem naročilu. Na kakšen način bo naročnik tovrstne spremembe vključil v spremembe javne pogodbe v fazi njihovega izvajanja, glede na dejstvo, da tehnologiji 5G ni namen nobene pozornosti pri pripravi javnega naročila. "

3. V tehničnih specifikacijah za sklop 1 naročnik v več točkah zahteva "ZTE (Zero Touch Enrollment) Registracija Android naprav preko Zero Touch Enrollment (Android Enterprise) na naročnikov Android Custumer ID." Naročnika prosimo za pojasnilo, na kakšen način ponudniki dokazujemo usposobljenost za vzpostavitev takšne storitve in ali to usposobljenost dokazujemo do rok oddaje ponudbe. Na kakšen način bo naročnik zagotovil transparentnost postopka in enakopravno obravnavo ponudnikov vezano na zastavljaeno vprašanje? 


ODGOVOR
1.Predmetni podatki izhajajo iz formule, ki kot je že bilo pojasnjeno, predstavlja mesečno porabo povprečnega uporabnika naročnika. Uteži, ki so uporabljene v formuli predstavljajo statistiko pretekle porabe ter vključujejo manjše korekcije predvidevanj porabe za naslednje triletno obdobje.

2. Že odgovorjeno z odgovorom: Datum objave: 20.07.2021 ob 15:30

3. Izbrani ponudnik bo moral zagotavljati vse storitve, v skladu s tehničnimi specifikacijami in drugimi dokumenti razpisne dokumentacije.
Datum objave: 20.07.2021   16:45
VPRAŠANJE
Glede vprašanja Datum objave: 15.07.2021 16:08
VPRAŠANJE
Naročnika opozarjamo, da oblikovanje tehničnih zahtev in zahtevane tehnologije na stanje izpred 6 letih ne odraža trenutnega stanja tehnologije. Naročnik je navedeno potrdil tudi s pojasnilom z dne 8.7.2021 ob 13:36, ko je zapisal, da gre za dokumentacijo, ki je v veliki meri nespremenjena v primerjavi s predhodnimi naročili. V večini sodobnih EU držav so skupna javna naročila namenjena tudi vzpodbujanju tehnološkega razvoja, medtem ko smo v Sloveniji očitno ponosni, da kopiramo 6 let stare tehnološke zahteve. V zvezi s tem naročnika prosimo za pojasnilo, da v tistih delih, kjer se bo zaradi zastarelosti spremenil tehnološki standard in se bo posledično spremenila (dvignila) kakovost izvajanja storitve, lahko ponudniki pričakujemo sklenitev aneksov po 95. členu ZJN-3. Ali pravilno razumemo, da vse tehnološke zahteve, ki niso opredeljene, sodijo v okvir dodatnih storitev in bo zanje sklenjen aneks po 95. členu ZJN-3? Na kakšen način bo naročnik navedeno urejal, glede na dopustno spremembo javne pogodbe do največ 30% vrednosti osnovne pogodbe, ali bo v teh primerih predčasno zaključil predmetno javno naročilo?
ODGOVOR
Na navedeno vprašanje ni mogoče odgovoriti, saj ni jasno na kaj se nanaša. Prosimo, da zastavite vprašanje bolj konkretno.

Podajamo dodano obrazložitev vprašanja: Ponudniki ponudbene cene oblikujemo glede na zahteve naročnika iz javnega naročila. Naročnik je standard tehnologije povzel po 6 let starih izhodiščih in je temu primerno določil standard storitve. Standard storitev danes na trgu je bistveno višji. Naše vprašanje je, glede na to da bomo cene oblikovali za standard storitve izpred 6 letih, ali bo naročnik morebiten dvig standarda storitev tekom izvajanja javne pogodbe obravnaval v okviru dodatnih storitev in bo za dvig standarda sklenil aneks po 95. člena ZJN-3.
Glede na to, da se sklepa dolgoročna pogodba lahko pričakujemo, da bo teh aneksov veliko, kar pomeni, da bo kmalu presežena vrednost 30% vrednosti osnovne pogodbe, ali bo v tem primeru naročnik predčasno zaključil izvajanje tako sklenjene pogodbe?
Upamo, da je naročnik tokrat razumel vprašanje, ki je ključno z vidika dopustnih sprememb javne pogodbe tekom njenega izvajanja. Ni namreč racionalno pričakovati, da bodo vsi naročniki zadovoljni s standardom storitve izpred 6 let, ampak bodo zahtevali normalno sodobno storitev. V tej luči je treba ugotoviti, da se uveljavlja tudi standard 5G, ki v javnem naročilu sploh ni omenjen.


ODGOVOR
Iz vaše dodatne obrazložitve še vedno ni razvidno konkretno kateri deli razpisne dokumentacije naj bi bili zastareli. Prosimo, da jih navedete.

Že odgovorjeno z odgovorom: Datum objave: 20.07.2021 ob 15:30.
Datum objave: 21.07.2021   09:48
VPRAŠANJE
V Navodilih v točki 16 so predvidene količine uporabniških razmerij in mobilnih aparatov. Enako so tudi v členih 7 in 8 neposredne pogodbe za sklop 1 in sklop 2 predvidene količine naročniških razmerij in opreme ter predvidena pogodbena vrednost. Naročnik izrecno izpostavi, da je število uporabniških razmerij in mobilnih aparatov lahko večje ali manjše. Zaradi ustreznosti ponudb, ki bodo zasledovale za naročnika pomembno načelo stroškovne ekonomičnosti, predlagamo, da se v razpisni dokumentaciji določi možen odstotek odstopanja od predvidenih količin. Če se ta odstotek ne bo določil, bodo ponudniki primorani ponuditi višje cene za pokrivanje rizika previsokih odstopanj od predvidenih količin, kar ni skladno z načelom ekonomičnosti poslovanja naročnika.

ODGOVOR
Že odgovorjeno z odgovorom: Datum objave: 20.07.2021 ob 11:52 in Datum objave: 16.07.2021 ob 15:33Datum objave: 21.07.2021   09:59
VPRAŠANJE
Točka 10 Merila - dodatne točke BP, naročnik bo sam dodeljeval točke na poslagi zadnjega poročila AKOSA. Prosimo za potrditev da boste vzeli podatke iz tabele 1 na str. 4 AKOS poročila (https://www.akos-rs.si/fileadmin/user_upload/AKOS_Pokritost_s_storitvami_mobilnih_tehnologij_2020.pdf) .ODGOVOR
daDatum objave: 21.07.2021   10:50
VPRAŠANJE
1. V zvezi z zahtevo tehnične specifikacije za sklop 1, točka 2.2.2., predlagamo, da se pri razredu 2 Standardni Android in razredu 3 Zmogljivi Android izbriše zahteva ZTE Registracija Android naprav preko Zero Touch Enrollment (Android Enterprise) na naročnikov Android Customer ID in pri razredu 4 Zmogljivi iOS in razredu 5 Napredni iOS izbriše zahteva DEP Apple Business Manager Registracija Apple naprav preko Device Enrollment Program (z DEP Reseller ID) na naročnikov DEP Customer ID. Za takšen predlog podajamo naslednje utemeljitve:
- Z navedenima zahtevama naročnik določa lastnosti za posamezne razrede opreme, ki je za navedeno opremo ne zagotavlja noben proizvajalec. Opreme, ki bi izpolnjevala takšne zahteve, ponudnik na trgu ne more pridobiti in je kot take ne more ponuditi naročniku.
- Navedeni zahtevi naročnika dejansko pomenita zahtevo za ponudbo za posebne storitve, ki jo lahko ponudnik ponudi zgolj preko sklenjenih pogodb z Apple in Google, ki pa jih ni mogoče skleniti in realizirati v tako kratkem časovnem obdobju od objave razpisa, do roka oddaje ponudb. Prepričani smo, da lahko takšne zahteve izpolnjuje le ponudnik, ki je bil na kakršenkoli protipraven način predhodno obveščen o takšni zahtevi, zato je treba takšno zahtevo izločiti že iz razloga diskriminacije ponudnikov na trgu.
- Zahteva je nejasna in dopušča velik razpon storitev, ki jih je dolžan zagotoviti ponudnik. Razumemo sicer, da ponudnik ponudi le (i) registracijo Apple naprav preko Device Enrollment Program na naročnikov DEP Customer ID brez Mobile Device Management storitve (v nadaljevanju: DEP) oziroma (ii) registracijo Android naprav preko Zero Touch Enrollment na naročnikov Android Customer ID brez Mobile Device Management storitve (v nadaljevanju: ZTE). V zvezi s tem bi bilo treba storitev v razpisni dokumentaciji jasneje opredeliti. Zagotoviti bi moral tudi, da ponudniki storitvi DEP in ZTE posredujejo naročniku izključno pod pogoji Apple in Google, da lahko storitev kadarkoli spremenijo in prenehajo zagotavljati, če jo spremenita in prenehata izvajati Apple in Google, da se za izvajanje storitve uporabljajo vsakokrat veljavni pogoji Apple in Google, vključno a ne omejeno na določbe glede varstva osebnih podatkov, nadzora in vpogleda v vsebine, jamstva in odgovornosti. Vse to je treba jasno zapisati v razpisni dokumentaciji. Zaradi nejasnosti zahteve, ponudniki na podlagi razpisne dokumentacije ne morejo posredovati ustrezne ponudbe.
- Ponudnik storitve DEP in ZTE ne more zagotoviti, če vsak posamezen naročnik iz Priloge 1 vzorca krovne pogodbe (v nadaljevanju: vsak posamezen naročnik) ne zagotovi svoje pogodbe z Apple in Google za storitev DEP in ZTE kot končni uporabnik in pogodbe s katerimkoli ponudnikom za Mobile Device Management. Naročnik bi moral v razpisni dokumentaciji ponudniku zagotoviti, da bo ob aktivaciji storitev DEP in ZTE vsak posamezen naročnik imel z Apple in Google sklenjene pogodbe za storitvi DEP in ZTE kot končni uporabniki in ustrezno pogodbo za MDM, na podlagi katerih naročnik sprejme vse pogoje te storitve postavljene s strani Apple in Google in ustreznega ponudnika MDM storitve. Namreč, če posamezen naročnik take pogodbe nima sklenjene, ponudnik takemu naročniku storitve DEP in ZTE ne more zagotavljati in je potrebno to zahtevo iz razpisne dokumentacije izbrisati.


ODGOVOR
-proizvajalci, ki ponujajo funkcionalnost DEP ali ZTE za svoje naprave zagotavljajo, da se le te lahko vpišejo v sistem za uporabo funkcionalnosti DEP ali ZTE

- izbrani ponudnik mora predmetne storitve zagotavljati od začetka uporabe krovne pogodbe za Sklop 1 - 11. 2. 2022 (oz. v primeru kasnejšega podpisa od dneva podpisa obeh pogodbenih strank)

- izbrani ponudnik mora zagotavljati predmetne storitve v skladu z veljavnimi pogoji/predpisi APPLE in GOOGLE

- izbrani ponudnik bo zagotavljal storitve DEP in ZTE za naročnike, ki imajo, vpeljujejo, oziroma bodo v času uporabe krovne pogodbe vpeljali MDM/EMM/UEM rešitev
Datum objave: 21.07.2021   11:10
VPRAŠANJE
V krovni pogodbi v členu 3. so roki prekratki in bodo za naročnika pomenili dodatne stroške, kar je v nasprotju z načelom ekonomičnosti. Predlagamo, da se, razen za res nujne primere, roki določijo kot sledi:
- v drugem odstavku določen odzivni čas 4 ure ali manj oziroma 2 uri ali manj naj se spremeni v naslednji delovni dan;
- v tretjem odstavku določen čas za odpravo napake 7 dni ali manj oziroma 3 delovne dni naj se spremeni v 45 dni, saj je tudi v Zakonu o varstvu potrošnikov 45 dni predvidenih kot ustrezen rok. V vsakem primeru se mora vsak rok glasiti na delovne dni, saj v kolikor pade rok na čas praznikov ali dopustov, postane le-ta še bolj pretiran, kot sicer.
- V četrtem odstavku skrajni rok za popravilo opreme naj se iz 10 dni podaljša na 45 dni iz enakih razlogov, kot je omenjeno v prejšnji alineji. V vsakem primeru se mora vsak rok glasiti na delovne dni, saj v kolikor pade rok na čas praznikov ali dopustov, postane le-ta še bolj pretiran, kot sicer.


ODGOVOR
Že odgovorjeno z odgovorom: Datum objave: 20.07.2021 ob 15:02

Naročnik je določil vsebino predmeta naročila oziroma storitve na način, kot jih potrebuje in kot so se izvajale do sedaj. Zahteve ostajajo nespremenjene.
Datum objave: 21.07.2021   11:21
VPRAŠANJE
2. Pri tehničnih specifikacijah pri modelih telefonov v Osnovnem razredu ni zahteve po Google play trgovini. Slednje predstavlja varnostno grožnjo kot tudi oteženo upravljanje s strani MDM/EMM/UEM rešitev.Varnostno grožnjo zato ker so aplikacije na mobilnih napravah preverjene in zaščitene s strani Googla (Google Play Protect). Uporabniki veliko aplikacij naložijo iz nepreverjenih strani(predstavlja varnostno grožnjo), ker jih ne dobijo na mobilnih napravah, saj nimajo Google Play trgovine ampak uporabljajo okrnjene trgovine z aplikacijami razvite s strani proizvajalca.
Prav tako tovrstni mobilni telefoni niso podprti s strani ZTE rešitev.
Hkrati tudi Google priporoča nakup le naprav z oznako Android Enterprise Recommended:
https://androidenterprisepartners.withgoogle.com/devices/#!?device_type=phone®ion_names=europe&device_features=zero_touch
Razlog:
Android Enterprise Recommended je pobuda, ki jo vodi Google in pomaga strankam najti najbolje opremljeno rešitev Enterprise Mobility Management (EMM) za uspešno uvajanje svojih naprav Android. Ta program razvijalcem omogoča, da podporo za Android v svoje rešitve EMM vključijo prek API-jev in drugih orodij. Google play trgovina je tudi predpogoj za uporabo mobilne naprave v Android Enterprise načinu tj. način upravljanja naprave prek MDM/EMM/UEM rešitve. Slednje pomeni da naprave ki nimajo Google play trgovine se ne morejo upravljati s strani MDM/EMM/UEM rešitve oz. le v Android Legacy načinu kateri pa se z naslednjim letom ukinja s strani Googla. Naročnika prosimo za pojasnilo kako se bo navedeno vprašanje reševalo glede na zahteve javnega razpisa in ob spoštovanju določb 95. člena ZJN-3, da se predmet javnega naročila tekom javnega razpisa ne sme bistveno spreminjat. Navedene spremembe so namreč bistvene saj vplivajo na ponudbeno ceno.


ODGOVOR
Popravek odgovora št. 2. Datum objave: 20.07.2021 ob 16:12

Naročnik za naprave ''RAZRED 1 Osnovni'' ne zahteva ZTE rešitve, kot izhaja iz razpisne dokumentacije.


Datum objave: 21.07.2021   11:32
VPRAŠANJE
1. V odgovoru z dne 16.07.2021 ob 15:04 je naročnik odgovoril, da je v formuli opredeljena poraba izven zakupljenih količin. Naročnika prosimo, da ponudnikom posreduje tudi porabo znotraj zakupljenih količin (količine klicev, SMS/MMS, prenosa podatkov v Sloveniji; mednarodne klice in SMS (razdeljene po državah in/ali conah); količine klicev, SMS in prenosa podatkov v gostovanju (razdeljene po conah in/ali državah)). Podatek je lahko prikazan v smislu povprečne porabe na uporabnika, v nasprotnem primeru pa potrebujemo tudi podatek o povprečnem številu uporabnikov za obdobje na katerega se nanašajo posredovani podatki o porabi. Prav tako prosimo za opredelitev naročnika glede predvidene porabe po koncu epidemije, ob normalizaciji razmer.
Obrazložitev: za ponudnike je vsaka minuta klicev, vsak SMS ali vsak MB prenesenih podatkov strošek, ki ga je potrebno upoštevati pri izračunu končne ponudbene cene. V primeru paketov z neomejenimi/zakupljenimi količinami to ni mogoče oz. naročnik najverjetneje ne bi bil zadovoljen z neomejeno ceno paketa. Prav tako bi opozorili, da ima trenutni ponudnik dostop do teh podatkov in s tem konkurenčno prednost pred ostalimi ponudniki. Kot naročnik morate vsem potencialnim ponudnikom zagotoviti enakovredne vstopne informacije in se tako izogniti neupravičenemu omejevanju konkurence med ponudniki.ODGOVOR
1. Že odgovorjeno z odgovorom: Datum objave: 20.07.2021 ob 16:36Datum objave: 21.07.2021   11:40
VPRAŠANJE
Sklop 1 Krovna pogodba 9.člen in Sklop 2 Krovna pogodba 8. člen naročnik zahteva: »Na zahtevo mora izvajalec naročniku posredovati tudi druge podatke« Prosimo za razlago kaj obsegajo "drugi podatki«?

ODGOVOR
Podatki, za katere bi se izkazalo, da jih naročnik potrebuje pri izvajanju naročila.Datum objave: 21.07.2021   13:10
VPRAŠANJE
V točki 5 Informacije v zvezi z odpiranjem ponudb naročnik navaja, da bo na odpiranju prikazana »Skupna ponudbena vrednost«. Prosimo za razlago kako izvajalec izračuna »Skupno ponudbeno vrednost«. Ali je »Skupna ponudbena vrednost« seštevek ponudbenih vrednosti za oba sklopa? Ali mora torej ponudnik, ki ponuja oba sklopa, za vsaki sklop posebej izračunati »Skupno ponudbeno vrednost«, to je »Skupno ponudbeno vrednost« za sklop 1 in »Skupno ponudbeno vrednost« za sklop 2 in ju sešteti, da dobi »Skupno ponudbeno vrednost«?

ODGOVOR
Kot določajo navodila:

»Skupna ponudbena vrednost« je skupna ponudbena cena na uporabnika na mesec (C), ki se izračuna za vsak sklop posebej skladno s točko 10. MERILA.

V kolikor odda ponudnik ponudbo za oba sklopa, v e-JN za vsak sklop vpiše skupno ponudbeno ceno na uporabnika na mesec za ta sklop.

V primeru, da bo ponudnik poleg cen, vpisanih v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« ali v obrazcu »Predračun« v drugi ponudbeni dokumentaciji predložil dokumente z vpisanimi ponudbenimi vrednostmi, naročnik teh vpisov ne bo upošteval in se bo štelo, da ponudnik ponuja vrednosti, kot bodo vpisane v delu »Predračun«.
Datum objave: 23.07.2021   11:54
Naročnik kot pojasnilo v povezavi z zastavljenimi vprašanji in podanimi odgovori na koncu 21. člena vzorca krovne pogodbe za sklop 1 in za sklop 2 dodaja naslednji odstavek:

»Izvajalec zagotavlja, da:
- ni podvržen nadzoru tujih vlad, brez neodvisne sodne presoje in da je sposoben na zahtevo naročnika to izkazati,
- bo na zahtevo naročnika zagotovil preglednost lastništva, partnerstev in struktur upravljanja podjetij in bo spoštoval zahteve predpisov, ki se nanašajo na preglednost upravljavske prakse,
- je zavezan k inovativnosti in da spoštuje pravice intelektualne lastnine in da je sposoben na zahtevo naročnika to izkazati,
- njegovo poslovanje temelji na etičnosti in da je sposoben na zahtevo naročnika to izkazati.«


Datum objave: 23.07.2021   15:40
VPRAŠANJE

4. "Vprašanje:
Naročnik je v delu svojih storitev oziroma za del uporabnikov, v imenu katerih sklepa to javno naročilo, po Zakonu o informacijski varnosti prepoznan kot izvajalec bistvenih / kritičnih storitev. Zato je zanj bistveno neprekinjeno delovanje v javnem naročilu zahtevanih storitev v vseh situacijah in pogojih (npr. zagotavljanje delovanja v obdobju epidemij / pandemij, naravnih nesrečah,) ter preprečevanje morebitnih kibernetskih napadov in drugih zlorab.

Naročnika pozivamo, da skladno (vendar ne izključno) z veljavno zakonodajo:
Zakon o informacijski varnosti (ZInfV), (primarno, vendar ne izključno členi 11., 12., 13., 16., 17. in drugi)
Uredba o informacijski varnosti v državni upravi, (primarno, vendar ne izključno členi 8., 9., 13., 15., 16., 17., 18., 19. in drugi)
ter posebej s 26. in 27. členom Uredbe (nadzor nad storitvami dobaviteljev) že v fazi izbire najustreznejšega ponudnika storitev izvede aktivnosti in postopke preverjanja dobave izdelkov in storitev informacijske in komunikacijske tehnologije in nadzor nad storitvami dobaviteljev oziroma ugotavlja njihovo usposobljenostjo za zagotavljanje: visoke razpoložljivosti, odpornosti na kibernetske in druge varnostne dogodke, ter sposobnostjo dobavitelja za identifikacijo, preprečevanje, ter izvajanje aktivnosti aktivne kibernetske zaščite predmetnih storitev.

Naročnika pozivamo, da izpolnjuje svoje zakonske obveznosti in od ponudnikov predmetnih storitev zahteva, da imajo:
vpeljane interne postopke ter pridobljene in vzpostavljene operativne ekipe, s katerimi dokazuje svojo sposobnost izpolnjevanja naročnikovih zahtev, ki izhajajo iz veljavne zakonodaje,
imajo gradnike, ki zagotavljajo varno delovanje ponujenih storitev, ščitene z operativno storitvijo Varnostno operativnega centra, za potrebe preprečevanja kibernetskih napadov,
zagotavljanje njegove operativnost v režimu 24/7,
Imajo kot pogodbeni izvajalci naročnika vzpostavljeno in operativno delujočo, ter z ustreznimi referencami podprto sposobnost obveščanja skladno z drugim odstavkom 19., ter členi 20., 21. in 22. Uredbe.
Lahko z referencami in kompetencami dokažejo takšno delovanje pri naročnikih s področja kritične / bistvene infrastrukture. V kolikor naročnik predmeta javnega naročila ne bo oblikoval skladno z zakonsko določenimi zahtevami bomo vložili zahtevek za revizijo, saj brez teh zahtev na zakonit in strokovno korekten način ni mogoče izvajati storitev, ponudniki pa ne moremo oddati primerljvih ponudb ob upoštevanju načela enakopravne obravnave.


ODGOVOR

Naročnik bo pregledal in preveril ponudbe glede izpolnjevanja vseh pogojev in zahtev, ki jih je določil v dokumentaciji za oddajo naročila. Naročilo je oblikovano skladno z zakonskimi zahtevami, dodatno pa je bila vsebina naročila pojasnjena tudi preko odgovorov na vprašanja in preko pojasnil.


Datum objave: 23.07.2021   15:43
VPRAŠANJE
1. Predmet razpisa so elektronske komunikacijske storitve, ki so široko regulirane in jih izvajalci izvajajo skladno s splošnimi pogoji, ki so objavljeni na spletni strani izvajalca in natančneje določajo način poslovanja. Predlagamo, da se v hierarhijo pogodbenih dokumentov, kot priloga 7 in 8 h krovni pogodbi vključijo tudi ti in sicer tako, da bo hierarhija sledeča: (i) neposredna pogodba, (ii) krovna pogodba, (iii) splošni del pogodbe splošni pogoji, (iv) splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za pravne osebe in podjetnike, (v) posebni pogoji za izvajanje mobilnih storitev.
2. V splošnih pogojih v točki 3.2 je določeno, da je pri prevzemu opreme v primeru količinskih pomanjkljivosti in očitnih napak, le-te treba odpraviti najkasneje v 8 dneh od datuma reklamacijskega zapisnika. Predlagamo, da se rok spremeni tako, da se bo glasil na 8 delovnih dni, saj v primeru praznikov in dopustov, rok 8 dni ni ustrezen rok za odpravo navedenih pomanjkljivosti.
3. V splošnih pogojih v točki 5.1 je določeno, da mora izvajalec vse pogodbene storitve zagotavljati 24 ur na dan in 7 dni v tednu. Predlagamo, da se (podobno kot je za odzivni čas in za čas za odpravo napak določeno v točki 7.3) v predmetnem določilu doda izjema za ne-nujne storitve, ki se zagotavljajo le od ponedeljka do petka med 8.00 in 16.00 uro, saj bi zagotavljanje vseh tudi ne-nujnih storitev 24 ur na dan in 7 dni v tednu (npr. dobava novega telefonskega aparata v soboto ponoči) povsem neupravičeno povišala ponudbeno ceno in s tem stroške naročnika, kar je v nasprotju z načelom ekonomičnosti.
4. V točki 8.2 splošnih pogojev je določena pavšalna odškodnina. Predlagamo, da se določi pavšalna odškodnina kot alternativna možnost, če višine škode v konkretnem primeru ni mogoče ugotoviti.
5. V točki 9.4 splošnih pogojev je določena zahteva, da izvajalec zagotovi sledljivost posameznih dostopov. Sledljivost je izvajalec kot upravljalec osebnih podatkov dolžan zagotavljati že v skladu z veljavno zakonodajo, zato predlagamo, da se del drugega odstavka, ki se glasi »z omogočeno sledljivostjo posameznih dostopov« izbriše. Ta del je namreč nejasen, hkrati pa je zajet že z zavezo izvajalca, da bo deloval skladno z veljavno zakonodajo in je zato nepotreben.


ODGOVOR

Vprašanja 1., 2., 3., 4., 5.: Naročnik je določil vsebino naročila na način, kot jo potrebuje in kot so se naročila izvajala do sedaj. Ostane nespremenjeno.
K vprašanju 1: Predlagani prilogi sta dokumenta, ki veljata za potencialne ponudnike. Predlagano pa je sicer že vključeno v krovno pogodbo oziroma splošne pogoje, ki so priloga krovne pogodbe, na primer z zahtevami iz poglavja II, V, VIII.
K vprašanju 3: v poglavju V., v točki 5.1 gre za storitve mobilne telefonije (oziroma za sklop 2 prenos podatkov) in storitve, navedene v točki 5.2 in 5.3.


Datum objave: 23.07.2021   15:47
VPRAŠANJE
Glede na navedbe AKOS-a je 5G tehnologija: »5G je peta generacija mobilne telefonije, ki nadgrajuje prejšnje generacije:
1G (NMT): analogna tehnologija, ki omogoča mobilnost pri govornih klicih,
2G (GSM): digitalna tehnologija, ki je primerna za klicanje in pošiljanje besedilnih sporočil,
3G (UMTS): tehnologija, ki omogoča učinkovitejši dostop do interneta prek mobilnega telefona in
4G (LTE): tehnologija, ki omogoča večje prenosne hitrosti in prednostno podpira "All-IP" komunikacije.
5G (NR) ali po definiciji ITU tudi IMT-2020 je nova generacija mobilne telefonije, ki skladno z zahtevami ITU, določenimi v ITU poročilu M.2410, na radijskem delu zagotavlja tri glavne uporabniške primere:
eMBB (extreme MBB/capacity) podpora ekstremnih hitrosti prenosa za ekstremne količine podatkov (največje DL prenosne hitrosti 20 Gb/s in ciljna uporabniška izkušnja 100 Mb/s, največje UL prenosne hitrosti 10 Gb/s in 50 Mb/s) in zakasnitve na uporabniškem nivoju največ 4 ms,
mMTC(massive MTC/extended coverage) podpora množični komunikaciji (minimalna zahteva milijon naprav/km2),
URLLC (ultra-reliable and low-latency communications) podpora ultra zanesljivi komunikaciji in hitri komunikaciji z zakasnitvami na uporabniškem nivoju največ 1 ms.
Poleg tega podaja zahteve spektralno in energetsko učinkovitost, zanesljivost, predpisano spektralno učinkovitost v (bit/s/Hz) uporabo pri višjih hitrostih (npr. avtomobili do 120 km/h, hitri vlaki od 120 500 km/h).
Prednostne vizije tehnološkega razvoja 5G so:
Izredno učinkovito mobilno omrežje, ki omogoča boljše karakteristike mobilnega omrežja za nižje investicijske stroške. Naslavlja potrebo operaterjev, da za približno isto ceno zagotovijo naraščanje potrebe po večjih prenosnih hitrostih.
Izredno hitro mobilno omrežje, ki vključuje naslednjo generacijo gosto postavljenih majhnih baznih postaj z veliko prenosno hitrostjo. Uporabljene bodo tudi frekvence pod 700MHz in nad 4GHz ter koncept dinamičnega dostopa do spektra (Dynamic Spectrum Access).
Združevanje optičnega in brezžičnega omrežja, ki bo na milimetrskih valovnih dolžinah (20 60 GHz) omogočal prenosne hitrosti internetnega dostopa do 10 Gbit/s in bo poleg mobilnega dostopa namenjen tudi nomadskim storitvam (kot je na primer Wi-Fi).
Omrežja 5G naj bi pokrivala potrebe nekaterih vertikalnih sektorjev, predvsem avtomobilske industrije, transporta, zdravstva, energetike, proizvodnje ter medijev in zabave.«
Ob zgoraj navedenem je treba ugotoviti, da je javna dražba za frekvence na katerih bo delovalo 5G omrežje zaključena in je RS, preko AKOS-a že izbrala operaterje in sicer je RS iz tega naslova iztržila 164,5 mio evrov.
Glede na zgoraj zapisane prednosti 5G omrežja, ki jih navaja AKOS nas zanima:
a) Ali naročnik ne vidi prednosti 5G omrežja in ne predvideva njegove uporabe v času izvajanja tega javnega naročila?
b) Kako bo naročnik ravnal v primerih, ko bo kateri od naročnikov, ki sodelujejo v javnem naročilu, želel vključiti storitve tehnologije 5G?
c) Ali je skladno z vizijo digitalne preobrazbe Slovenije, da se RS, kot največji naročnik, odloči, da v dolgoročnem javnem naročilu, ne vključi 5G tehnologije?
d) Ali RS s tem, ko ni vključila 5G tehnologije v predmetno javno naročilo ne krši svojih strateških dokumentov (npr. Strategija informacijske družbe Digitalna Slovenija, dostopna na: https://www.gov.si/teme/digitalizacija-druzbe/)? Ali naročnik s tem ne krši lastnih usmeritev in ciljev, ki si jih je zastavil v strateških dokumentih?
e) Ali naročnik, upravičeno pričakuje, da bo s tehnološkimi zahtevami izpred 3 let, dosegel cilje iz Strategija informacijske družbe Digitalna Slovenija?
f) Ali RS pričakuje, da bo s tehnološkimi zahtevami izpred 3 let, vzpostavila vzpodbudno okolje za izpolnitev zavez iz Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) v delu digitalna preobrazba gospodarstva ter javnega sektorja in javne uprave, ki je bil posredovan na Evropsko Komisijo in naj bi predstavlja cca. 22% celotnega NOO?
g) Prosimo, da skladno z načelom transparentnosti objavite vse dokumente in analize, ki jih je naročnik pripravil v fazi oblikovanja zahtev za predmetno javno naročilo in da objavite vse zunanje strokovnjake, ki so pri tem sodelovali?


ODGOVOR

Kot je naročnik 20.07.2021 ob 15:30 že odgovoril, ''Ponudnik mora vse storitve, ki so predmet javnega naročila, omogočati z najnaprednejšo tehnologijo, ki jo ima, kar vključuje VoLTE, VoWiFi, tehnologije omrežja 5G in tehnologije naslednjih generacij omrežij, vedno ko je to mogoče.'' Naročnik naroča storitev uporabe mobilne telefonije in ne tehnologijo 5G, mora na ponudnik omogočati vse storitve z najnaprednejšo tehnologijo, ki jo ima. Odgovor velja za vse točke od a) do f).
Na vprašanje pod točko g) naročnik pojasnjuje, da je v dokumentaciji predmetnega naročila objavil vse dokumente, ki so potrebni za pripravo ponudbe. Hkrati pojasnjuje, da zunanji strokovnjaki pri pripravi naročila niso sodelovali, se je pa naročnik v določenih delih posvetoval z AKOS.Datum objave: 23.07.2021   15:50
VPRAŠANJE
- Določba zadnjega odstavka 6. člena krovne pogodbe ni jasna. Treba je določiti rok, v katerem bo naročnik testiral aparat in ga nato vrnil izvajalcu.
- V 16. členu je določen rok dobave 5 delovnih dni. Glede na to, da gre za opremo, ki jo izvajalec naroča pri proizvajalcih in glede na to, da so razmere na trgu nepredvidljive sploh glede na situacijo, ko je lahko razglašena epidemija, predlagamo, da se obveznost dobave omeji na dobavo iz zaloge izvajalca. V kolikor opreme izvajalec nima na zalogi, pa jo dobavi v roku 5 delovnih dni od dneva, ko jo prejme od proizvajalca.
- Zadnji stavek 18. člena krovne pogodbe določa, da lahko naročnik odstopi od pogodbe, če izvajalec z dobavo zamuja za več kot 10 dni. Glede na to, da gre za opremo, ki jo izvajalec naroča pri proizvajalcih in glede na to, da so razmere na trgu nepredvidljive sploh glede na situacijo, ko je lahko razglašena epidemija, predlagamo, da se posledica odstopa od pogodbe predvidi le za primer zamude izvajalca pri dobavi iz zaloge izvajalca. V vsakem primeru se mora vsak rok glasiti na delovne dni, saj v kolikor pade rok na čas praznikov ali dopustov, postane le-ta še bolj pretiran, kot sicer.
- 20.člen krovne pogodbe predvidena je pogodbena kazen za zamudo pri dobavi opreme v višini 0,5% od pogodbene vrednosti opreme, z dobavo katere zamuja izvajalec, vendar ne manj kot 100 eur na dan in sicer do vključno 10 dni zamude. Po 10 dneh se lahko unovči bančna garancija. Navedena pogodbena kazen je pretirana glede na zahtevnost kršitve izvajalca. Predlagamo spremembo v 0,2% od pogodbene vrednosti opreme z dobavo katere zamuja izvajalec za vsak dan zamude in ne manj kot 50 eur na dan in sicer do vključno 10 dni. Unovčitev bančne garancije mora biti omejena le na najbolj resne kršitve, saj gre za vrednost 3% celotne okvirne vrednosti po krovni pogodbi in je vrednost oderuška, če jo bo naročnik lahko uporabil za vsako bagatelno kršitev.
- 20.člen krovne pogodbe predvidena je pogodbena kazen za zamudo pri odzivnih časih in garancijskih obveznosti v višini 100 eur na dan in sicer do vključno 10 dni zamude. Po 10 dneh se lahko unovči bančna garancija. Navedena pogodbena kazen je pretirana glede na zahtevnost kršitve izvajalca. Predlagamo spremembo v 50 eur na dan in sicer do vključno 10 dni. Unovčitev bančne garancije mora biti omejena le na najbolj resne kršitve, saj gre za vrednost 3% celotne okvirne vrednosti po krovni pogodbi in je vrednost oderuška, če jo bo naročnik lahko uporabil za vsako bagatelno kršitev.
- 20.člen krovne pogodbe predvidena je pogodbena kazen za nepravilno izpolnitev, ki ni zamuda, v višini 10% pogodbene vrednosti posamezne neposredne pogodbe, kjer je nepravilna izpolnitev. Navedena pogodbena kazen je pretirana glede na zahtevnost kršitve izvajalca. Predlagamo spremembo v 2% od pogodbene vrednosti po neposredni pogodbi, kjer je prišlo do nepravilne izpolnitve. Unovčitev pogodbene kazni mora biti omejena le na najbolj resne kršitve, saj je vrednost oderuška, če jo bo naročnik lahko uporabil za vsako bagatelno kršitev.
- Račun za pogodbeno kazen je treba plačati v roku 8 dni od prejema. Rok je absolutno prekratek in neupravičen. Predlagamo 30 dnevni plačilni rok, tako kot pri vseh ostalih obveznostih.
- Pri osnutke neposredne pogodbe za sklop 2 je napaka v drugi alineji 1. člena, saj navaja, da gre za pogodbo za storitve mobilne telefonije in nakup mobilnih aparatov.
- V osnutku neposredne pogodbe za sklop 1 in sklop 2 je člen 15 nejasen. Ali prav razumemo, da se neposredna pogodba uporablja za 36 mesecev od dneva podpisa vsake neposredne pogodbe?


ODGOVOR

1. testiranje se opravi v dogovoru z izvajalcem;
2., 3. že odgovorjeno z odgovorom: Datum objave: 20.07.2021 ob 12:11. Predlagani način zapisa roka dobave pomeni, da rok ni določen, zaradi česar predlog za naročnika ni sprejemljiv.;
4., 5., 6., 7. naročnik je določil vsebino naročila na način, kot jo potrebuje in kot so se izvajala naročila do sedaj. Krovna pogodba določa morebitno obračunavanje pogodbenih kazni le v primerih, ko je do zamude ali neizpolnitve prišlo po izključni krivdi izvajalca. Prav tako določa, da se pogodbena kazen lahko obračuna. Zahteva ostane nespremenjena;
8. Gre za napako, besedilo se pravilno glasi enako kot v krovni pogodbi za sklop 2:: '' - da je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik za SKLOP 2: storitve prenosa podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja in nakup opreme za prenos podatkov na osnovi odločitve o oddaji naročila št. , z dne ;''
9. Ne. Člen določa, da se neposredna pogodba sklepa za obdobje uporabe krovne pogodbe. Neposredne pogodbe se torej sklepajo za obdobje uporabe krovne pogodbe, kot je navedeno v 24. členu krovnih pogodb.

Za posamezne naročnike, ki imajo naveden kasnejši pristop, se neposredna pogodba prične uporabljati z navedenim dnem pristopa in se uporablja do izteka veljavnosti obdobja uporabe krovne pogodbe.Datum objave: 23.07.2021   15:52
VPRAŠANJE

Ali je naročnik pri pripravi predmetnega javnega naročila upošteval določbe katerega od navedenih dokumentov:
a) SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ Varna uvedba tehnologije 5G v EU - izvajanje nabora orodij EU, Bruselj, 29.1.2020, COM(2020) 50 final
b) Priporočilo (EU) 2019/534 o kibernetski varnosti omrežij 5G, UL L 88
c) COM(2016) 588 z dne 14. junija 2016 z naslovom Akcijski načrt za 5G v Evropi
d) COM(2016) 587 z naslovom Povezljivost za konkurenčen enotni digitalni trg evropski gigabitni družbi naproti
e) Sklepi Sveta o pomenu omrežij 5G za evropsko gospodarstvo in dejstvu, da je treba zmanjšati varnostna tveganja, povezana z njimi. 3. december 2019, 14517/19

Na nivoju EU je, v zvezi z zgoraj navedenim, izpostavljena zaveza: » Javna naročila: spodbujala bo javna naročila na področju omrežij 5G, da bi podpirala zadane cilje varnosti, raznolikosti dobaviteljev in dolgoročne trajnosti omrežij 5G; predvsem si bo prizadevala zagotoviti ustrezno upoštevanje varnostnih vidikov pri oddaji javnih naročil v zvezi s področjem omrežij 5G v skladu s pravili EU o javnih naročilih.«
Ali obstaja izjema po kateri naročnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila navedenih zavez in priporočil EU ne rabi upoštevati?


ODGOVOR

Že odgovorjeno z odgovorom: Datum objave: 20.07.2021 ob 15:30

Dodatne varnostne zahteve, ki so bistvo navedenih dokumentov iz vprašanja, pokriva predlog novega Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2), ki ga pripravlja MJU in njegovega podzakonskega predpisa Splošnega akta za področje varnosti, ki ga pripravlja AKOS. Z omenjenima aktoma se implementira t.i. 5G Toolbox z dodatnimi strateškimi in tehničnimi ukrepi za zagotovitev varnosti v (predvsem) 5G omrežjih. Predlog zakona je na poti v parlament. Če bo zakon sprejet v trenutni obliki, bo seveda veljal tudi za slovenske mobilne operaterje, ki v omrežjih, s katerimi zagotavljajo storitve za kritično infrastrukturo, izvajalce bistvenih storitev in organe državne uprave (pomembno v kontekstu tega javnega razpisa), ne bodo smeli uporabljati opreme in storitev dobaviteljev z visokim tveganjem (High Risk Vendors - HRV), ki jih določi Vlada. Predlog zakona opredeljuje tudi prehodno obdobje 7 let za izločitev obstoječe opreme in storitev HRV.Datum objave: 23.07.2021   15:53
VPRAŠANJE

2. Naročnika bi opozorili, da do danes še ni odgovoril na vsa vprašanja, zastavljena preko Portala dne 08.07.2021, zato ga ponovno pozivamo k podaljšanju roka za oddajo vprašanj in ponudb, saj se želimo izogniti situaciji, ko bomo prejeli odgovore na vprašanja z dne 08.07.2021 po 21.07.2021 in tako ne bo več mogoče zastaviti dodatnih vprašanj. Dodatno pozivamo na podaljšanje rokov tudi zaradi pomanjkljivih podatkov o porabi domnevamo, da bo naročnik potreboval nekaj časa, da priskrbi ustrezno urejene podatke.


ODGOVOR

Že odgovorjeno z odgovorom: Datum objave: 08.07.2021 ob 13:36.


Datum objave: 23.07.2021   15:54
VPRAŠANJE
Prosimo za podaljšanje roka za vprašanja in roka za oddajo ponudb, saj do danes nismo prejeli odgovorov na večino postavljenih vprašanj. Po prejemu vaših odgovorov moramo imeti ustrezen rok, da lahko postavimo še dodatna vprašanja, v kolikor pojasnilo ne bo dovolj jasno. Za ustrezno pripravo ponudbe namreč potrebujemo ustrezne informacije in jasno končno verzijo razpisne dokumentacije.

ODGOVOR

Že odgovorjeno z odgovorom: Datum objave: 08.07.2021 ob 13:36.


Datum objave: 23.07.2021   15:56
VPRAŠANJE
1. Dne 20.07.2021 ob 16:12 je naročnik odgovoril: »Naročnik za naprave iz Sklopa 1 ne zahteva ZTE rešitve.«. Torej ponudnikom ni potrebno nuditi ZTE storitve in lahko smatramo, da zahteva po ZTE ni del razpisne dokumentacije? Ali velja podobno tudi za DEP? Prosimo za podrobno obrazložitev glede zahtev ZTE in DEP, saj v tem trenutku stanje ni jasno (tudi glede na naročnikov 3. odgovor z dne 20.07.2021 ob 16:36 ter na odgovor z dne 21.07.2021 ob 10:50), saj naročnik nasprotuje sam sebi.

2. Vezano na odgovor z dne 20.07.2021 ob 14:11 glede števila baznih postaj: v kolikor bo naročnik pri točkovanju upošteval bazne postaje iz junija 2020 (ki dejansko povzemajo stanje še za par mesecev nazaj) ali to pomeni, da naročnik ne bo uporabljal najnovejših tehnologij, ki jih ponujajo ponudniki, glede na to, da ga pri izboru ne zanima dejansko stanje, ki omogoča uporabo teh tehnologij? Če vzamemo za primer 5G tehnologijo za njeno komercialno uporabo so potrebne dodatne bazne postaje, vsi pa vemo, da 5G v letu 2020 ni bil komercialno na voljo, medtem ko v leto 2021 je. Kot ponudnik, ki 5G (in ostale moderne tehnologije) ponujamo komercialno, smatramo, da smo z vašim neupoštevanjem dejanskega stanja števila baznih postaj na dan oddaje ponudbe obravnavani neenakopravno in posledično oškodovani v postopku tega javnega naročila. Od naročnika zahtevamo, da spremeni navedeno zahtevo, da bo odražala stanje na dan ponudbe ali pa jo umakne iz razpisne dokumentacije.

3. Naročnika bi opozorili, da eno uro pred iztekom roka za zastavljanje vprašanj še ni odgovoril na našo zahtevo po porabi storitev znotraj paketov z zakupljenimi količinami. Ker bo odgovor verjetno objavljen po roku za oddajo dodatnih vprašanj od naročnika zahtevamo, da podaljša rok za zastavljanje vprašanj kot tudi rok za oddajo ponudbe, saj želimo morebitna dodatna vprašanja, vezana na porabo, razčistiti z naročnikom in tako pripraviti optimalno ponudbo za zahtevane storitve.


ODGOVOR

1. Že odgovorjeno z odgovorom: Datum objave: 21.07.2021 ob 11:21
2. Naročnik ne more spremeniti načina ocenjevanja na predlagani način, saj na ta način ne bi zagotovil navedenega v odgovoru z dne 20.07.2021 ob 14:11.
3. Že odgovorjeno z odgovorom: Datum objave: 08.07.2021 ob 13:36 20. 7. 2021 ob 16:36 ter 21. 7. 2021 ob 11:32.


Datum objave: 23.07.2021   15:58
VPRAŠANJE
1. Zaradi nejasnosti zahteve, ponudniki na podlagi razpisne dokumentacije ne morejo posredovati ustrezne ponudbe. V zvezi s tehnično specifikacijo za sklop 1, točka 2.2.2., predlagamo, da se v zvezi z zahtevo pri razredu 2 Standardni Android in razredu 3 Zmogljivi Android ZTE Registracija Android naprav preko Zero Touch Enrollment (Android Enterprise) na naročnikov Android Customer ID in zahtevo pri razredu 4 Zmogljivi iOS in razredu 5 Napredni iOS DEP Apple Business Manager Registracija Apple naprav preko Device Enrollment Program (z DEP Reseller ID) na naročnikov DEP Customer ID:
- Zahteva naj se opredeli izven lastnosti za posamezne razrede opreme. Tehnična dokumentacija za ponujeno opremo, kot se zahteva v točki 11 Ponudbe Ponudbena dokumentacija (stavek 7), namreč ne bo vsebovala DEP oz. ZTE kot lastnosti opreme, saj ne gre za lastnosti, ki bi jih katerikoli proizvajalec vključeval v opis opreme in tako noben ponudnik ne bo mogel zadostiti temu pogoju;
- Zahteva naj se opredeli bolj natančno, saj iz razpisne dokumentacije ni jasno kaj zajema: Naročnik naj jasno zapiše, da ponudniki storitvi registracije Apple naprav (DEP) in registracije Android naprav (ZTE) zagotavljajo naročniku (i) ki zagotovi svojo pogodbo z Apple in Google za storitev DEP in ZTE kot končni uporabnik in pogodbo, s katerimkoli ponudnikom za Mobile Device Management (MDM/EMM/UEM), (ii) skupaj z opremo, to je v roku, kot je predviden za dobavo opreme, (iii) izključno pod pogoji, pod katerimi storitvi ponudnikom nudita Apple in Google, (iv) da lahko storitvi kadarkoli spremenijo in prenehajo zagotavljati, če jo spremenita in prenehata izvajati Apple in Google.


ODGOVOR

Kot že večkrat odgovorjeno, naročnik ne naroča storitev 5G, ampak uporabo storitev mobilne telefonije. 5G je tehnologija, ki jo naročnik lahko uporablja, saj mora ponudnik vse storitve, ki so predmet javnega naročila, omogočati z najnaprednejšo tehnologijo, ki jo ima, kar vključuje VoLTE, VoWiFi, tehnologije omrežja 5G in tehnologije naslednjih generacij omrežij, vedno ko je to mogoče.


Datum objave: 23.07.2021   16:00
VPRAŠANJE
Naročnik je dne 21.07.2021 ob 11:32 odgovoril: »1. Že odgovorjeno z odgovorom: Datum objave: 20.07.2021 ob 16:36«.
Naročnika prosimo, da ponovno prebere vprašanje: »V odgovoru z dne 16.07.2021 ob 15:04 je naročnik odgovoril, da je v formuli opredeljena poraba izven zakupljenih količin. Naročnika prosimo, da ponudnikom posreduje tudi porabo znotraj zakupljenih količin (količine klicev, SMS/MMS, prenosa podatkov v Sloveniji; mednarodne klice in SMS (razdeljene po državah in/ali conah); količine klicev, SMS in prenosa podatkov v gostovanju (razdeljene po conah in/ali državah)). Podatek je lahko prikazan v smislu povprečne porabe na uporabnika, v nasprotnem primeru pa potrebujemo tudi podatek o povprečnem številu uporabnikov za obdobje na katerega se nanašajo posredovani podatki o porabi. Prav tako prosimo za opredelitev naročnika glede predvidene porabe po koncu epidemije, ob normalizaciji razmer.
Obrazložitev: za ponudnike je vsaka minuta klicev, vsak SMS ali vsak MB prenesenih podatkov strošek, ki ga je potrebno upoštevati pri izračunu končne ponudbene cene. V primeru paketov z neomejenimi/zakupljenimi količinami to ni mogoče oz. naročnik najverjetneje ne bi bil zadovoljen z neomejeno ceno paketa. Prav tako bi opozorili, da ima trenutni ponudnik dostop do teh podatkov in s tem konkurenčno prednost pred ostalimi ponudniki. Kot naročnik morate vsem potencialnim ponudnikom zagotoviti enakovredne vstopne informacije in se tako izogniti neupravičenemu omejevanju konkurence med ponudniki.«
Naročnik ni odgovoril na vprašanje. Naše vprašanje je izpostavilo, da potrebujemo količine porabe znotraj paketov z zakupljenimi količinami, medtem ko je naročnik v odgovoru z dne 16.07.2021 ob 15:04 odgovoril, da je v formuli opredeljena poraba izven zakupljenih količin. Zahtevamo, da naročnik objavi celotno porabo, kot izhaja iz našega prvotnega vprašanja, kjer je tudi podana obrazložitev za tovrstno zahtevo.


ODGOVOR

Formule vključujejo podatke glede na povprečno število uporabnikov za preteklo obdobje (12.843), z manjšimi korekcijami predvidevanj porabe glede na potrebe za naslednje triletno obdobje (skladno s točko 16 navodil). Gre za povprečnega uporabnika, ki uporablja storitve kot povprečen uporabnik na trgu. Količine podatkov znotraj paketov so razvidne iz vsebine paketov v obrazcu Predračun.
Večjih sprememb porabe po koncu epidemije ni za pričakovati.