Dosje javnega naročila 004360/2021
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvajanje strokovnega nadzora nad izvedbo izgradnje Kopališča Ilirija
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 290.970,00 EUR

JN004360/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 28.06.2021
JN004360/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.07.2021
JN004360/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.07.2021
JN004360/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.09.2021
JN004360/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 28.10.2021
JN004360/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.10.2021
Zahtevek za revizijo

    JN004360/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 123-326196
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Cvetka Erzin, Cvetka Erzin
cvetka.erzin@ljubljana.si
+386 13064403
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/403779/RD__Nadzor_Kopalisce_Ilirija__za_objavo.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4039
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje strokovnega nadzora nad izvedbo izgradnje Kopališča Ilirija
Referenčna številka dokumenta: 430-613/2021-6
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje strokovnega nadzora nad izvedbo izgradnje Kopališča Ilirija
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71247000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje strokovnega nadzora nad izvedbo izgradnje Kopališča Ilirija
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 40
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
v razpisni dokumentaciji

Najnižje ravni morebitnih standardov:
v razpisni dokumentaciji

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
v razpisni dokumentaciji

Najnižje ravni morebitnih standardov:
v razpisni dokumentaciji

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.07.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 26.11.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.07.2021   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.07.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.06.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.06.2021   14:34

VPRAŠANJE
Datum prejema: 28.06.2021 18:48

v razpisni dokumentaciji manjka priloga B - tehnični opis gradnje. prosim za dopolnitev.


ODGOVOR:
Naročnik, zaradi preobsežne datoteke, ni mogel objaviti Tehnične dokumentacije, kot priloga B.
Tehnična dokumentacija je objavljena na spletni strani MOL na naslovu:
https://www.ljubljana.si/sl/razpisi-razgrnitve-in-javne-objave/izvajanje-strokovnega-nadzora-nad-izvedbo-gradnje-kopalisca-ilirija/


Datum objave: 05.07.2021   13:18
ODGOVOR:

Naročnik je spremenil referenčni pogoj in po novem glasi, kot je zapisano:

3. REFERENČNI POGOJ
Gospodarski subjekt ali skupina gospodarskih subjektov v okviru skupne ponudbe, mora izkazati, da je v obdobju od 1.1.2011 do oddaje ponudbe, kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbenimi določili in GZ uspešno nadzirala vsaj 1 objekt visokih gradenj, katerih vrednost GOI del je bila najmanj 4mio EUR brez DDV in vsaj 1 objekt visokih gradenj, katerih vrednost GOI del je bila najmanj 1,5 mio. EUR brez DDV, pri čemer je bilo zanju pridobljeno uporabno dovoljenje. Vsaj eden objekt, katerega vrednost GOI je znašala najmanj 1,5 mio EUR brez DDV, mora biti vpisan v register kulturne dediščine pri Ministrstvu za kulturo.
DOKAZILO:
Izpolnjen ESPD obrazec, Referenčna tabela (priloga 5) in Referenčna potrdila (priloga 5/1).

Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, obračun, potrdilo o izplačilu, ... ) o izvedbi navedenega referenčnega dela, oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu.

4. KADROVSKE ZMOGLJIVOSTI
Gospodarski subjekt (Nadzornik) mora razpolagati s tehničnim osebjem oz. strokovnimi kadri, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila in so odgovorni za izvedbo razpisanih del in sicer:

a) Vodja nadzora:
Gospodarski subjekt mora v prijavi izkazati, da oseba, ki bo navedena kot vodja nadzora izpolnjuje pogoje v skladu z Gradbenim zakonom in Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (U. l., št. 61/17, v nadaljevanju GZ in ZAID) in se izkaže, da je v obdobju od 1.1.2011 do oddaje ponudbe kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbenimi določili opravljal funkcijo vodje nadzora pri nadzoru nad gradnjo vsaj:
- enega (1) objekta visokih gradenj katerega vrednosti GOI del je bila najmanj 4 mio EUR brez DDV in je bilo zanj pridobljeno uporabno dovoljenje;
- enega (1) objekta visokih gradenj, ki je vpisan v register kulturne dediščine pri Ministrstvu za kulturo in katerega vrednost GOI del je bila najmanj 1,5 mio EUR brez DDV in je bilo zanj pridobljeno uporabno dovoljenje.

b) Pooblaščeni inženir (PI) za področje gradbeništva:
Gospodarski subjekt mora v prijavi izkazati, da oseba, ki bo navedena kot pooblaščeni inženir za področje gradbeništva izpolnjuje pogoje v skladu z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (U. l., št. 61/17, v nadaljevanju ZAID) in se izkaže, da je v obdobju od 1.1.2011 do oddaje ponudbe kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbenimi določili opravljal funkcijo vodje nadzora ali funkcijo pooblaščenega inženirja za področje gradbeništva pri nadzoru nad gradnjo vsaj:
- enega (1) objekta visokih gradenj katerega vrednosti GOI del je bila najmanj 4 mio EUR brez DDV in je bilo zanj pridobljeno uporabno dovoljenje;
- enega (1) objekta visokih gradenj, ki je vpisan v register kulturne dediščine pri Ministrstvu za kulturo in katerega vrednost GOI del je bila najmanj 1,5 mio EUR brez DDV in je bilo zanj pridobljeno uporabno dovoljenje.

c)Pooblaščeni inženir (PI) za področje strojništva:
Gospodarski subjekt mora v prijavi izkazati, da oseba, ki bo navedena kot pooblaščeni inženir za področje strojništva izpolnjuje pogoje v skladu z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (U. l., št. 61/17, v nadaljevanju ZAID) in se izkaže, da je v obdobju od 1.1.2011 do oddaje ponudbe kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbenimi določili opravljal funkcijo pooblaščenega inženirja za področje strojništva pri nadzoru nad gradnjo vsaj:
- enega (1) objekta visokih gradenj katerega vrednosti GOI del je bila najmanj 4 mio EUR brez DDV in je bilo zanj pridobljeno uporabno dovoljenje.

d)Pooblaščeni inženir (PI) za področje elektrotehnike:
Gospodarski subjekt mora v prijavi izkazati, da oseba, ki bo navedena kot pooblaščeni inženir za področje elektrotehnike izpolnjuje pogoje v skladu z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (U. l., št. 61/17, v nadaljevanju ZAID) in se izkaže, da je v obdobju od 1.1.2011 do oddaje ponudbe kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbenimi določili opravljal funkcijo pooblaščenega inženirja za področje elektrotehnike pri nadzoru nad gradnjo vsaj:
- enega (1) objekta visokih gradenj katerega vrednosti GOI del je bila najmanj 4 mio EUR brez DDV in je bilo zanj pridobljeno uporabno dovoljenje.

e)Pooblaščeni inženir (PI) za področje geomehanike:
Gospodarski subjekt mora v prijavi izkazati, da oseba, ki bo navedena kot pooblaščeni inženir za področje geomehanike izpolnjuje pogoje v sklad
in se izkaže, da je v obdobju od 1.1.2011 do oddaje ponudbe kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbenimi določili opravljal funkcijo pooblaščenega inženirja za področje geomehanike pri nadzoru nad gradnjo vsaj:
- en (1) objekt visokih gradenj pri katerih je bila globina gradbene jame vsaj 10m in je bilo zanj pridobljeno uporabno dovoljenje.

DOKAZILO:
Izpolnjen ESPD obrazec, Seznam kadrov in referenčna tabela (priloga 6), dokazila o izpolnjevanju pogojev v skladu z veljavno področno zakonodajo, referenčna potrdila (priloga 6/1).

Iz opisa referenčnega dela mora biti razvidno, da gre za istovrsten posel, kot so dela, ki jih nadzornik prevzema.

Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, obračun, potrdilo o izplačilu, ... ) o izvedbi navedenega referenčnega dela, oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu.


Naročnik bo objavil Popravek Razpisne dokumentacije.Datum objave: 23.07.2021   11:06
NAROČNIK PODALJŠUJE ROK ZA ODDAJO PONUDB IZ 26. 7. 2021 DO 12:00 URE NA DAN 2. 8. 2021 DO 12:00 URE

IN ODPIRANJE PONUDB IZ DNE 26. 7. 2021 OB 12:01 NA 2 8. 2021 OB 12:01 URI