Dosje javnega naročila 004643/2021
Naročnik: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvedba skupinskih predstavitev slovenskega turističnega gospodarstva na mednarodnih turističnih sejmih in borzah ter dogodkih v Sloveniji v obdobju od 01.09.2021 do 31.12.2023
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.512.800,00 EUR

JN004643/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 08.07.2021
JN004643/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.08.2021
JN004643/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.08.2021
JN004643/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 21.12.2021
JN004643/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.12.2021
Zahtevek za revizijo

    JN004643/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 131-347531
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma
Dimičeva ulica 13
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Rudi Bernik
rudi.bernik@slovenia.info
+386 15898550
+386 15898560

Internetni naslovi
http://www.slovenia.info

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/404651/razpisna_dokumentacija_STOJNICA.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4369
I.4 Vrsta javnega naročnika
Nacionalna ali zvezna agencija/urad
I.5 Glavna področja dejavnosti
javna agencija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba skupinskih predstavitev slovenskega turističnega gospodarstva na mednarodnih turističnih sejmih in borzah ter dogodkih v Sloveniji v obdobju od 01.09.2021 do 31.12.2023
Referenčna številka dokumenta: JNV-0013/2021-S-POG-STO
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
92331100
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila obsega izvedbo naslednjih storitev:
a.) Postavitev stojnice slovenskega turizma,
b.) Postavitev razstavnega prostora za sestanke z lesenimi predelnimi stenami.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
92331100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila obsega izvedbo naslednjih storitev:
a.) Postavitev stojnice slovenskega turizma,
b.) Postavitev razstavnega prostora za sestanke z lesenimi predelnimi stenami.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 28
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.08.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.09.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.08.2021   12:05
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.07.2021   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma
Dimičeva ulica 13
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.07.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.07.2021   08:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Kot zavarovalnica-garant izdajamo garancije oz. kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe po ZJN. V zvezi s tem prosimo za potrditev, da je garancija/kavcijsko zavarovanje izdana s strani zavarovalnice, ki je podpisana kot varno elektronsko podpisan dokument, podpisan s kvalificiranim digitalnim potrdilom , ki ga izvajamo s kvalificiranim potrjevanjem (digitalna e-potrditev) in je skladno z Zakonom o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP) ustrezen instrument zavarovanja, ki ga predloži ponudnik v postopku JN.
Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR
Dokument je ustrezen.


Datum objave: 02.08.2021   15:11
VPRAŠANJE
Prosimo za odgovor, da lažje potrdimo razumevanje. Ali se za potrebni referenci o že izvedenih projektih, upošteva referenca podizvajalca, kot drugega gospodarskega subjekta?

ODGOVOR
Izpolnjevanje pogoja P6 Reference ponudnika lahko izpolnjujejo vsi gospodarski subjekti, ki bodo udeleženi pri izvedbi javnega naročila, skupaj. Kot gospodarski subjekt, ki je udeležen pri izvedbi javnega naročila, šteje tudi v ponudbi prijavljen podizvajalec.

Datum objave: 10.08.2021   12:06
Naročnik pojasnjuje, da je v razpisni dokumentaciji javnega naročila po odprtem postopku, za predmet naročila »IZVEDBA SKUPINSKIH PREDSTAVITEV SLOVENSKEGA TURISTIČNEGA GOSPODARSTVA NA MEDNARODNIH TURISTIČNIH SEJMIH IN BORZAH TER DOGODKIH V SLOVENIJI V OBDOBJU OD 01.09.2021 DO 31.12.2023« prišlo do očitne tipkarske napake. V poglavju 1.15 Merila, v naslovu podpoglavja MERILO 3: Tehnične prednosti je namesto številke 20 nepravilno zapisana številka 10.
Naveden naslov podpoglavja se torej pravilno glasi:
MERILO 3: Tehnične prednosti 20 točk

Podaljšuje se rok za oddajo ponudbe in sicer na 24.8.2021 ob 9:00 ter rok za odpiranje ponudb na 24.8.2021 ob 9:05