Dosje javnega naročila 004686/2021
Naročnik: OBČINA BOHINJ, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica
: Javni natečaj za POTNIŠKO SREDIŠČE BOHINJSKA BISTRICA - MULTIMODALNO VOZLIŠČE NA ŽELEZNIŠKI POSTAJI
ZJN-3: Odprti postopek

JN004686/2021-I01 - Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL), objavljeno dne 09.07.2021
JN004686/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.10.2021
JN004686/2021-J01 - Rezultati natečaja (EU 13 - SL), objavljeno dne 16.11.2021
Zahtevek za revizijo

    JN004686/2021-I01 Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL) 2021/S 132-351804
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA BOHINJ
Triglavska cesta 35
4264
SI
Bohinjska Bistrica
Slovenija
natecaji@zaps.si
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javni natečaj za POTNIŠKO SREDIŠČE BOHINJSKA BISTRICA - MULTIMODALNO VOZLIŠČE NA ŽELEZNIŠKI POSTAJI
Referenčna številka dokumenta: 430-10/2021/2
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.2 Opis
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.4 Opis javnega naročila
JAVNI, PROJEKTNI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA:

POTNIŠKO SREDIŠČE BOHINJSKA BISTRICA -
MULTIMODALNO VOZLIŠČE NA ŽELEZNIŠKI POSTAJI
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.10 Merila za izbor udeležencev


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
Skladno z natečajni pogoji, točka 4.17. Identificiranje avtorjev in ugotavljanje sposobnosti - preizkus izpolnjevanja pogojevOddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.2 Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7 Imena že izbranih udeležencev
IV.1.9 Merila za ocenjevanje projektov
Skladno z natečajni pogoji, točka 7, merila za ocenjevanje.
IV.2.2 Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
23.09.2021   16:00
IV.2.3 Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.3 Nagrade in žirija
IV.3.1 Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade:Da

Število in vrednost podeljenih nagrad:
1. nagrada 6.000 EUR
2. nagrada 4.800 EUR
3. nagrada 3.600 EUR
tri priznanja po 1.800 EUR

Skupni znesek nagradnega sklada je: 19.800 EUR

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

IV.3.2 Podatki o izplačilih za vse udeležence
10 odškodnin po 800 EUR

Skupni znesek odškodninskega sklada je: 8.000 EUR
V primeru, da bo podeljenih več kot 10 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

IV.3.3 Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: Da
IV.3.4 Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: Da
IV.3.5 Imena izbranih članov žirije
Namestnica predsednika ocenjevalne komisije (naročnik): Nataša Pavlin, univ. dipl. inž. arh. , Članica (naročnik): Darinka Maraž Kikelj, univ. dipl.geog., Član (naročnik): mag Suzana Habjanič Gorše, univ.dipl.inž.prom., Namestnik članov (naročnik): Klemen Langus, univ.dipl.zgod., Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS): Primož Hočevar, univ. dipl. inž. arh., Članica (ZAPS): dr. Petra Vertelj Nared, univ. dipl. inž. kraj. arh., Namestnica članov (ZAPS): Mima Suhadolc, univ. dipl. inž. arh., Poročevalka A: Mia Crnič, univ. dipl. inž. arh., Poročevalec KA: Janez Dolinar, univ. dipl. inž. kraj. arh., Izvedenec za promet: mag. Andrej Cvar, univ. dipl. inž. grad., Izvedenka za varstvo kulturne dediščine: Nataša Ülen, univ. dipl. inž. arh., konservatorka, Skrbnica natečaja: Katja Ševerkar, mag. inž. arh.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.09.2021   23:59

Dodatne informacije:
Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj 19. 8. 2021
Rok za odgovore na vsebinska vprašanja 26. 8. 2021
Rok za postavljanje formalnih vprašanj (8 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 15. 9. 2021
Rok za odgovore na formalna vprašanja (6 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 17. 9. 2021
Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije četrtek 23 9. 2021 do 16:00 ure
Odločitev o izidu natečaja z zaključnim poročilom predvidoma 22. 10. 2021
Razstava natečajnih elaboratov predvidoma november 2021

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA BOHINJ
Triglavska cesta 35
4264
Bohinjska Bistrica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.07.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.07.2021   09:44
VPRAŠANJE
Dear Organizer!

Is the competition open to architects outside Slovenia? What and how should a participant present to evaulate their participation?

Thank you

ODGOVOR
Competition is opened to participants outside Slovenia under the conditions set in Competition dokumentation (at least one architect shall be Eu recognised).
Competition dokumentation is published here: https://www.zaps.si/index.php?m_id=NATECAJI_AKTUALNI
Public procurement tender and Q&A - link: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=404857
Datum objave: 16.08.2021   09:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zahtevan progam je glede na razpoložljiv prostor zelo, zelo obsežen. Skorajda ne ostane nič maneverskega prostora za kvalitetno zasnovo.

Po proučitvi sinergij programov "prometnege gleve" se izkaže, da je program PZA najmanj povezan oz. smiseln na območju prometne glave, ker gre prirarno za turistično vsebino, ne pa za nekaj, kar prispeve k mobilnosti, trajnostni mobilnosti.

Ali se lahko vsaj PZA premakne iz postajnega območja na neko primernejše (in za obiskovalce tudi ambientalno lepše) lokacijo? In s tem omogoči kolikor toliko kvalitetno zasnovo zasnovo prostora s fokusom na izboljšanje mobilnosti?

Lep pozdrav,

ODGOVOR

Želja naročnika in upravljavca obstoječega PZA je, da se znotraj natečajnega območja ohrani postajališče za avtodome v približno enakem obsegu. V občini ne razpolagamo z velikim številom PM za avtodome, niti s prostori, kamor bi PZA lahko umestili, povpraševanje pa je iz leta v leto večje.


Datum objave: 18.08.2021   13:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
zanima nas ali so za pristop k natečaju potrebne kakeršnekoli reference?
Hvala za odgovor

ODGOVOR

Reference niso zahtevane.


Datum objave: 23.08.2021   08:44
VPRAŠANJE
URGENTNO VPRAŠANJE

Pozdravljeni!

Zaradi trenutne situacije (porast okužb v vseh regijah in premajhne precepljenosti populacije) je delo v arhitekturnih birojih uteženo, spet zahteva ponovni zagon dela na daljavo. Poleg tega ima veliko natečajnikov v delu že več ZAPS projektov, ki jih ne moremo opraviti kvalitetno, če bi se odločili za upravljanje projektrov, ki so prišli v javnost kasneje, kot je ta za Potniški center v Bohinjski Bistrici. Zato Vas prosimo, če bi oddajo natečaja, možno prestaviti.

Njalepša hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR


Rok za oddajo natečajnih elaboratov ostaja nespremenjen.

Datum objave: 23.08.2021   08:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V natečajni nalogi je navedeno, da naj bodo tri parkirna mesta za avtobuse nadkrita.
So lahko vsa parkirišča za avtobuse delno nadkrita (nadstrešek nad sprednjim delom avtobusa z vstopnimi vrati)?

Lep pozdrav!


ODGOVOR

Tri parkirna mesta za avtobuse so del avtobusne postaje, zato je predvideno da so nadkrita. Ostala mesta so le parkirna mesta za turistične avtobuse in avtobuse, ki na postaji čakajo dalj časa, potniki vanje ne vstopajo. Seveda pa so tudi ta parkirišča lahko delno nadkrita.


Datum objave: 23.08.2021   08:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Je mogoče predvideti delno poglobitev Triglavske in Ajdovske ceste na najvišji koti pred železniško postajo v namen izboljšane prometne zasnove, s primernejšo ločitvijo motornega in peš prometa?

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR

Delna poglobitev na najvišji točki je možna.


Datum objave: 24.08.2021   16:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Pred obstoječo postajo je platforma in oporni zid. Na tem delu se zgosti veliko aktivnosti: pešci, avtobus, avto, kolesa, ipd. Prav tako je to osrednji prostor pred postajo. So možni posegi v oporni zid, teren oz. relief, če bi to omogočilo kvalitetnejšo zasnovo?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR


Na vsebinska vprašanja, prejeta po roku za postavljanje vsebinskih vprašanj, naročnik ne bo več odgovarjal.

Datum objave: 24.08.2021   16:57
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
glede na to, da podloge kretniškega stolpa ni v natečajnem gradivu, predvidevamo, da se za ta objekt samo pove, kakšne naj bi bil program, se ga pa ne rešuje. To drži?
Lep pozdrav.

ODGOVOR


Drži.

Datum objave: 24.08.2021   16:58
VPRAŠANJE
Spoštovani!
V smernicah ZVKD piše, da se obstoječim objektom ne sme prizidavati novih ali se lahko z novimi strukturami sega do njih?
Lp

ODGOVOR


Nove strukture morajo biti odmaknjene in se ne smejo stikati z obstoječimi objekti. Objektom je namreč treba zagotoviti prostorski okvir v katerega se ne posega z gradnjami, površine naj se skladno z originalnimi načrti parkovno uredijo.

Datum objave: 24.08.2021   16:58
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Ali je historične vrtove potrebno ohraniti v takšnem obsegu in na istem mestu, kot so bili originalni?
Lp

ODGOVOR


Še vedno ohranjen historični vrt severno od glavnega postajnega poslopja in med poslopjem sanitarij naj se ohranjata v enakem obsegu in mestu. Oblikovanje se mora zgledovati po arhivski dokumentaciji.

Vrt južno od postajnega poslopja ni ohranjen. Pozicija in velikost vrta je razvidna iz originalnih načrtov. Južni vrt naj se reinterpretira. Mesto južnega vrta je potrebno urediti kot parterno površino, ki bo s tlakom ali zeleno površino ponazarjala nekdanjo parkovno ureditev na jugu - vključevati mora primerno oblikovan pitnik.

Datum objave: 24.08.2021   16:58
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Ali je mesto električnih koles, za katero je bil narejen PZI fiksno določeno ali ga je možno premestiti na drugo lokacijo?
Lp

ODGOVOR


Postajališča za elekttrična kolesa je možno premestiti na drugo lokacijo.

Datum objave: 24.08.2021   16:59
VPRAŠANJE
Pozderavljeni!

Koliko je zavezujoča programska oz. funkcionalna shema iz preveritve, ki je del natečajne dokumentacije?

Lep pozdrav.

ODGOVOR


Programska in funkcionalna shema iz preveritve ni zavezujoča.

Datum objave: 24.08.2021   16:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Kaj se skladišči v nakladnem poslopju? Na kaj se navezuje ta program? Ali je to isti program, ki je v razpredelnici opisan kot 'skladišče za vzdrževalne naprave'?

Lep pozdrav

ODGOVOR

V nakladalnem poslopju se skladišči naprave in stroje za vzdrževanje proge. Ta program je naveden v razpredelnici. Obstoj objekta pogojuje nujnost zagotavljanja interventne mehanizacije. Objekt se nahaja na lokaciji, ki omogoča hitre dostope do JŽI. Predlagamo, da se lokacija hranjenja te mehanizacije ne spreminja, pogojno se lahko objekt uredi v skladu s smernicami ZVKDS.


Datum objave: 31.08.2021   13:54
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ali se sme posegati v tire ob železniški postaji, namreč širina perona je preozka za manevriranje z nadstreškom.
hvala za odgovor

ODGOVOR
Na vsebinska vprašanja, prejeta po roku za postavljanje vsebinskih vprašanj, naročnik ne bo več odgovarjal.

Odgovore na vsebinska vprašanja naj natečajniki poiščejo v natečajni nalogi oziroma v že objavljenih odgovorih na vsebinska vprašanja.Datum objave: 03.09.2021   15:29
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V natečajni nalogi na strani 35 so v razpredelnici pod številko 6 navedena "parkirišča za motorna vozila". Za katera motorna vozila gre, so mišljena enosledna motorna vozila?

Hvala!

ODGOVOR
Na vsebinska vprašanja, prejeta po roku za postavljanje vsebinskih vprašanj, naročnik ne bo več odgovarjal.Datum objave: 03.09.2021   15:29
VPRAŠANJE
Ali je nujna povezava med različnimi oblikami stoječega prometa?

ODGOVOR


Na vsebinska vprašanja, prejeta po roku za postavljanje vsebinskih vprašanj, naročnik ne bo več odgovarjal.

Datum objave: 03.09.2021   15:29
VPRAŠANJE
Je lahko dovozna pot do parkirnih mest za avtodome deljena z dovozno potjo do čakalnih mest za avtovlak?

ODGOVOR


Na vsebinska vprašanja, prejeta po roku za postavljanje vsebinskih vprašanj, naročnik ne bo več odgovarjal.

Datum objave: 03.09.2021   15:30
VPRAŠANJE
Ali je mogoče vsebino posameznih plakatov (kaj spada na prvi plakat, in kaj na drugi) prilagoditi glede na posamezni elaborat?

ODGOVOR


Delitev vsebin po plakatih je obvezujoča, razporeditev v okviru plakata natečajnik lahko smiselno prilagodi svoji rešitvi.

Datum objave: 03.09.2021   15:30
VPRAŠANJE
Ali je možno urediti promet v krožni promet po Triglavski in Ajdovski cesti?

ODGOVOR
Na vsebinska vprašanja, prejeta po roku za postavljanje vsebinskih vprašanj, naročnik ne bo več odgovarjal.Datum objave: 03.09.2021   15:30
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V natečajni nalogi ni podatka o želeni velikosti parkirnega mesta za avtodome. Obstoječa parkirna mesta za avtodome so manjših dimenzij od standardnih. Kakšno dimenzijo parkirnih mest naj predvidimo?

Lep pozdrav

ODGOVOR


Na vsebinska vprašanja, prejeta po roku za postavljanje vsebinskih vprašanj, naročnik ne bo več odgovarjal.

Datum objave: 14.09.2021   09:06
VPRAŠANJE
Predpisana je uporaba merila 1:200 za postajno poslopje na plakatu 2. Ali je glede na posamezen elaborat dopustna uporaba merila 1:250 za omenjeno gradivo?

ODGOVOR
Merila ni mogoče spreminjati. Zahtevano merilo ostaja 1:200.