Dosje javnega naročila 004733/2021
Naročnik: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik
Storitve: IZVAJANJE OKOLJSKO MANJ OBREMENJAJOČIH STORITEV PRANJA PERILA
ZJN-3: Odprti postopek

JN004733/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 12.07.2021
JN004733/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.09.2021
JN004733/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 07.10.2021
Zahtevek za revizijo

    JN004733/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 133-354202
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik
Golnik 36
4204
SI
Golnik
Slovenija
Rok Kikel
rok.kikel@klinika-golnik.si
+386 42569444
+386 42569442

Internetni naslovi
https://www.klinika-golnik.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/405529/JN-11-2021-PRANJE_PERILA.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4515
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZVAJANJE OKOLJSKO MANJ OBREMENJAJOČIH STORITEV PRANJA PERILA
Referenčna številka dokumenta: JN-11-2021-PRANJE PERILA
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98310000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
IZVAJANJE OKOLJSKO MANJ OBREMENJAJOČIH STORITEV PRANJA PERILA
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
IZVAJANJE OKOLJSKO MANJ OBREMENJAJOČIH STORITEV PRANJA PERILA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.08.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.08.2021   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.07.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik
Golnik 36
4204
Golnik
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.07.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.08.2021   09:55
VPRAŠANJE
Spoštovani, prosimo za pojasnilo pod točko XII. Merilo:
Razred A in B - oba imata pripisano količino z enkratnim odvozom, medtem, ko se število točk razlikuje.
Pri izpolnjevanju ponudbenega predračuna, pa je razvidno, da sta to dve ločeni postavki : 1x z enkratnim odvozom in 1x z dvakratnim odvozom - OBR-4/1
Ali je prišlo do napake, ali si napačno razlagamo merilo?
hvala za pojasnilo

ODGOVOR

Pozdravljeni,

Prišlo je do napake pri prepisovanju.

Pravilne številke so v predračunu.

Zato popravljamo tudi besedilo merila, ki se pravilno glasi:

Naročnik bo ekonomsko najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi naslednjih meril:

1. Skupna ponudbena vrednost za razpisane storitve 100 %

Najvišje možno število točk, ki jih lahko doseže ponudnik, je 100.

Merila bodo uporabljena na naslednji način:

Razred število obrokov na dan ENOTA MERE
A količina perila z enkratnim odvozom
B količina perila z dvakratnim odvozom
C najem skladiščnega prostora

Cena ponujenih storitev se ovrednoti po naslednjih ponderjih:
M1 = število doseženih točk v razredu A; največje možno število točk je 50
M2 = število doseženih točk v razredu B; največje možno število točk je 40
M3 = število doseženih točk v razredu C; največje možno število točk je 10

Končno število točk ponudnika (T) predstavlja seštevek doseženih točk po posameznih merilih, pomnožen s ponderjem 0,9:

T= (M1 + M2 + M3) * 1.

Pri tem je:
M1:
CA = cena storitve v razredu A
CAmin =najnižja cena storitve v razredu A
M1 = CAmin / CA x 50

M2:
CB = cena storitve v razredu B
CBmin =najnižja cena storitve v razredu B
M2 = CBmin / CB x 40

M3:
CC = cena storitve v razredu C
CCmin =najnižja cena storitve v razredu C
M3 = CCmin / CC x 10


Dodatno merilo:
V primeru, da bo naročnik dva ali več ponudnikov ocenil z enakim številom točk, bo izveden žreb vlečenje lističev. Na žrebanju bodo lahko prisotni tisti ponudniki, ki bodo zbrali enako število točk. O datumu, uri in kraju žrebanja bo naročnik te ponudnike pisno obvestil. Žrebanje bo izvedel naročnik.

Protokol žreba:
o Žreb bo javen in se bo izvedel v prostorih naročnika.
o Ponudniki, bodo o tem obveščeni in povabljeni po e-pošti najmanj tri delovne dni pred izvedbo žreba.
o Postopek žrebanja bo izvedla imenovana komisija naročnika.
o Žreb bo izvedel predstavnik komisije naročnika v enem krogu.
o Za vsakega ponudnika, ki bo sodeloval na javnem žrebu, bo napisan en listek z njegovim imenom podjetij. Vsi listki bodo vstavljeni v vrečo za žreb.
o Predstavnik komisije naročnika bo iz vreče izvlekel en listek.
o Ponudnik, ki bo naveden na izvlečenem / izžrebanem listku, bo izbran kot najugodnejši.
O žrebanju bo imenovana komisija sestavila zapisnik, ki bo posredovan vsem povabljenim ponudnikom.