Dosje javnega naročila 004934/2021
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica
Storitve: Izvedba storitev gradbenega nadzora, koordinacije varnosti in zdravja pri delu in geodetskih storitev
ZJN-3: Omejeni postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 56.636,00 EUR

JN004934/2021-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 19.07.2021
JN004934/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.09.2021
JN004934/2021-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.09.2021
JN004934/2021-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.09.2021
JN004934/2021-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.09.2021
JN004934/2021-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.09.2021
JN004934/2021-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.09.2021
JN004934/2021-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.09.2021
JN004934/2021-ODL08 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.09.2021
JN004934/2021-ODL09 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.09.2021
JN004934/2021-ODL10 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.09.2021
JN004934/2021-ODL11 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.05.2022
JN004934/2021-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje dinamičnega nabavnega sistema, objavljeno dne 28.07.2022
JN004934/2021-ODL12 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.01.2023
JN004934/2021-ODL13 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.01.2023
JN004934/2021-ODL14 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.01.2023
JN004934/2021-ODL15 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.01.2023
JN004934/2021-F02 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje dinamičnega nabavnega sistema, objavljeno dne 09.03.2023
JN004934/2021-F03 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje dinamičnega nabavnega sistema, objavljeno dne 09.03.2023
JN004934/2021-F04 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje dinamičnega nabavnega sistema, objavljeno dne 09.03.2023
JN004934/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.03.2023
JN004934/2021-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 16.03.2023
JN004934/2021-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 16.03.2023
Zahtevek za revizijo

    JN004934/2021-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2021/S 138-368445
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Erjavčeva ulica 22
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija
javna.narocila@elektro-primorska.si
+386 53396600

Internetni naslovi
http://www.elektro-primorska.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.eponudbe.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://www.eponudbe.si
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba storitev gradbenega nadzora, koordinacije varnosti in zdravja pri delu in geodetskih storitev
Referenčna številka dokumenta: 11-S/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvedba storitev gradbenega nadzora, koordinacije varnosti in zdravja pri delu in geodetskih storitev.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: KATEGORIJA 1: Gradbeni nadzor
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71520000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve gradbenega nadzora se bodo naročale za potrebe načrtovane gradnje in obnove distribucijskega elektroenergetskega omrežja in drugih objektov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 96
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: KATEGORIJA 2: Geodetske storitve
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71355000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Geodetske storitve se bo naročalo za potrebe priprave projektne in druge dokumentacije pri izgradnji novih in evidentiranju obstoječih objektov elektroenergetskih drugih objektov, ki jih gradi družba Elektro Primorska d.d..
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 96
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: KATEGORIJA 3: Koordinacija varnosti in zdravja pri delu
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71317200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve koordinacije iz varnosti in zdravja pr delu se bo naročalo za potrebe načrtovane gradnje in obnove distribucijskega elektroenergetskega omrežja in drugih objektov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 96
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Omejeni postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.08.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.08.2021   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Erjavčeva ulica 22
5000
Nova Gorica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.07.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.07.2021   09:05
VPRAŠANJE
Zanima nas kako pridemo do razpisne dokumentacije.

ODGOVOR št.1
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na portalu www.eponudbe.si, in sicer pod rubriko DNS - AKTUALNI DNS NAROČNIK: ELEKTRO PRIMORSKA PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.D.; NAZIV: Izvedba storitev gradbenega nadzora, koordinacije varnosti in zdravja pri delu in geodetskih storitev.


Datum objave: 21.07.2021   09:06
VPRAŠANJE

Pozdravljeni!
Na portalu ni objave razpisne dokumentacija.
"Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.eponudbe.si"

Lep pozdrav!

ODGOVOR št.2
Odgovorjeno v odgovoru št.1Datum objave: 21.07.2021   10:40
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Ali lahko oddamo potrjene reference tudi na drugih obrazcih ?

Hvala za odgovor.


ODGOVOR št.3

Ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni obliki, vendar morajo biti na potrdilu navedeni vsi zahtevani podatki iz vzorca.


Datum objave: 27.07.2021   12:59
VPRAŠANJE
Pri specifikaciji geodetskih storitvah so navedene naslednje storitve :

Predmet povpraševanj bodo naslednje geodetske storitve:

ureditev meje,

lokacijska izboljšava,

parcelacija,

izravnava meje,

označitev meje v naravi,

določitev zemljišča pod stavbo,

vpis stavbe z enim delom stavbe v kataster stavb,

vpis stavbe in delov stavbe v kataster stavb,

sprememba podatkov katastra stavb,

pogodbena komasacija

nova izmera

evidentiranje objektov gospodarske javne infrastrukture

zakoličenje stavb in objektov

geodetski načrt


Pogoj iz razpisne dokumentacije pa zahteva :
POGOJ ZA SODELOVANJE

C: Tehnična in strokovna sposobnost

b.) KATEGORIJA 2:

Gospodarski subjekt je kadarkoli v zadnjih treh (3) letih pred rokom za prejem prijav uspešno izvedel geodetske storitve, za infrastrukturne objekte po klasifikaciji CC-SI 22140 ali CC-SI 22240, pri čemer je skupna vrednost izvedenih storitev višja od 20.000,00 EUR brez DDV.

ZAKLJUČEK :

Glede na zahtevane reference kateri so navedene kot pogoj za sodelovanje, ki se nanašajo izključno na geodetske storitve- meritve :
CC-SI 22240 lokalni (distribucijskih) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja
CC-SI 22140 daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi

Smatramo, da zahtevane reference ne izražajo upravičenost (sorazmernost) glede na predmet povpraševanj iz razpisne dokumentacije. S tako ozkim specifičnim - zahtevanim profilom referenc razpis ni v skladu z ZJN-3, 5.člen, ki govori o načelu zagotavljanja konkurence med ponudniki.


ODGOVOR št.4
Naročnik bo izvajal naštete vrste storitev, vendar zahteva predložitev referenc zgolj v delu, ki je naročniku specifičen, saj želi pridobiti ponudnike, ki imajo z zahtevano specifično vrsto storitev izkušnje. Vsak (referenčni) pogoj je sicer diskriminatoren, saj loči izvajalce z izkušnjami od tistih brez izkušenj na področju, ki je za naročnika specifičen (to je tudi namen referenc). Vendar pa so zahtevane reference sorazmerne in povezane s specifiko del, ki jih bo naročal naročnik, zato niso v nasprotju s temeljnimi načeli javnega naročanja. Naročnik zato vztraja pri zahtevanih referencah, saj te ločijo gospodarske subjekte, ki so istovrstna dela že izvajali, od tistih, ki poznajo zgolj splošne izmed naštetih nalog, ki se bodo izvajale za naročnika, praviloma v kombinaciji s temi, ki so zahtevane v referenčni zahtevi.
Datum objave: 27.07.2021   13:00
VPRAŠANJE
naprosamo za tocen naslov kjer je objavljeno javno narocilo

ODGOVOR št.5
Točen URL naslov je:
https://eponudbe.si/sl/DNS/Aktualni-DNS/Posamezen-dinamicni-nabavni-sistem-DNS/t/Izvedba-storitev-gradbenega-nadzora+-koordinacije-varnosti-in-zdravja-pri-delu-in-geodetskih-storitev/n/1ce9238fb64c2e6917e328e86f143870

Opomba: vtipkate v vrstico za URL naslov brskalnika: dns.eponudbe.si, od tam imate več možnosti. 1. sistem prikaže prvih 10 vnosov, na dnu strani se premaknete na naslednjih 10 vnosov ali 2. zgoraj namesto Prikaži 10 vnosov, izberete prikaži 25 vnosov in prikaže vam še nadaljnje DNS objave ali 3. pod Iskanje na desni strani nad seznamom vtipkate primorska in prikaže vam vse zadetke nazivov, ki vsebujejo to besedo (trenutno 4 zadetki) ter izberete Izvedba storitev gradbenega nadzora, koordinacije varnosti in zdravja pri delu in geodetskih storitev.

Datum objave: 27.07.2021   13:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

na obrazcu REFERENCE ni rubrike, kjer bi naročnik referenčnega posla potrjeval reference.

Ali to pomeni, da referenc ni potrebno potrjevati s strani naočnika referenčnega posla?

Hvala za odgovor in lep pozdrav

ODGOVOR št.6
Drži, podpis ni zahtevan; zakonodaja predvideva predložitev seznama referenc. Naročnik ima naknadno pravico preveriti resničnost navedb pri kontaktni osebi naročnika, ki jo navedete.
Datum objave: 27.07.2021   13:01
VPRAŠANJE
Zdravo!

Ali se lahko na eno kategorijo prijavimo s skupno ponudbo, na drugo kategorijo pa samostojno?
Ali v tem primeru pripravimo dve ločeni ponudbi?

Lep pozdrav!


ODGOVOR št. 7

Da, lahko. Svetujemo, da v tem primeru pripravite in oddate dve ločeni prijavi, saj boste v eni prijavljeni samostojno, v drugi pa boste v sistemu prijavili še partnerja.Datum objave: 30.07.2021   12:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Imamo nekaj vprašanj:
1. Ali mora referenčna dela podpisati naročnik referenčnega posla?
2. Ali moramo oddati potrdilo o nekaznovanosti ali samo podpisan Zahtevek za podatke iz kazenske evidence, ki ga potem vi vložite in preverite?
3. Če smo prav razumeli, boste iz tega razpisa pridobili seznam kvalificiranih kandidatov, ki bodo nato v dinamičnem sistemu oddajali ponudbe. Je tako?
4. V vzorcu pogodbe je določena tudi skupna pogodbena vrednost. Kako jo boste definirali oz. kakšna je pogodbena vrednost za posamezno kategorijo?
5. Kaj bo naročnik storil, če se noben od kvalificiranih izvajalcev ne bo odzval na povpraševanje?

Hvala za odgovore.

ODGOVOR št. 8
Ad 1) Ni zahtevano glejte predhodno naročnikovo pojasnilo na to temo.
Ad 2) V kolikor boste dali Zahtevek za podatke iz kazenske evidence bo naročnik sam vložil in preveril, če bo predložil že dokazilo o nekaznovanosti potem ni potrebno priložiti še Zahtevka.
Ad 3) Razumete pravilno, s tem da se lahko seznam kandidatov povečuje, saj se lahko novi gospodarski subjekti prijavljajo ves čas trajanja dinamičnega nabavnega sistema.
Ad 4) Vzorec pogodbe je mišljen za posamezno odpiranje konkurence, torej za točno določeno nabavo, ne za celotno obdobje (v tem postopku se ne sklepa pogodba z vsakim subjektom, ki pride na seznam, temveč se pogodba sklepa za vsako odpiranje konkurence posebej).
Ad 5) Ima več možnosti: ali bo ponovno objavil obrazec EU, ali bo postopek zaprl (z ustrezno objavo zaključka), ali pa promoviral DNS preko drugih medijev. V tem trenutku naročnik računa, da bo dobil več kvalificiranih izvajalcev v vsakem od sklopov
Datum objave: 30.07.2021   12:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Prosimo vas, da referenčni pogoj za obdobje zadnjih treh (3) let pred rokom za prejem prijav razširite na obdobje zadnjih deset (10) let ali vsaj zadnjih pet (5) let, kot je običajna praksa.
S tem boste pridobili več konkurenčnih ponudb oziroma prijav.

Lep pozdrav.

ODGOVOR št. 9

Za področje storitev določila ZJN-3 predvidevajo referenčno obdobje zadnjih treh let, zato naročnik vztraja pri zapisanem. Pri tem poudarja, da DNS pomeni, da se lahko kandidat prijavi tudi naknadno kadarkoli v času trajanja DNS sistema v trenutku, ko bo izpolnil pogoje za priznanje sposobnosti.


Datum objave: 30.07.2021   12:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Zanima nas ali se kot referenčno delo smatra tudi geodetski načrt z vsebinami energetike kot GJI in njihova obdelava za druge namene?
Nismo zaznali kje se vpiše ponudbena cena - ali je to vrednost točke geodetske storitve, celotna vrednost, ...?

ODGOVOR št. 10

Kot referenčno delo se geodetski načrt z vsebinami energetike kot GJI in njihova obdelava za druge namene ne smatra.
Kandidati, ki bodo v posamezni kategoriji dobili dostop do dinamičnega nabavnega sistema, bodo v drugi fazi ob vsakokratnem povpraševanju v posamezni kategoriji povabljeni k predložitvi ponudb v okviru dinamičnega nabavnega sistema. V tej prvi fazi se cene še ne išče.