Dosje javnega naročila 004771/2021
Naročnik: ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC, Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec
Blago: Nakup opreme za 2. fazo novogradnje objekta Šolskega centra Slovenj Gradec, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki.
ZJN-3: Odprti postopek

JN004771/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 13.07.2021
JN004771/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.09.2021
Zahtevek za revizijo

    JN004771/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 134-355957
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC
Koroška ulica 11
2380
SI
Slovenj Gradec
Slovenija
Kotnik Gabrijela
tajnistvo@sc-sg.si
+386 28846500
+386 28846506

Internetni naslovi
http://www.sc-sg.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.sc-sg.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4036
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup opreme za 2. fazo novogradnje objekta Šolskega centra Slovenj Gradec, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki.
Referenčna številka dokumenta: 430-1/2021-1
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
V okviru javnega naročila je predviden nakup opreme za 2. fazo novogradnje objekta Šolskega centra Slovenj Gradec, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Računalniška oprema
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI033 - Koroška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Slovenj Gradec
II.2.4 Opis javnega naročila
Računalniška oprema
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili vzorca pogodbe
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Tehnološka oprema ozvočenje šola in telovadnica
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Slovenj Gradec
II.2.4 Opis javnega naročila
Tehnološka oprema ozvočenje šola in telovadnica
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili vzorca pogodbe.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Stroji in naprave
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42995000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Slovenj Gradec
II.2.4 Opis javnega naročila
Stroji in naprave
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Stroji in naprave
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Oprema učilnic ZGO, GEO, turizma in lesarstva
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30100000
39100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Slovenj Gradec
II.2.4 Opis javnega naročila
Oprema učilnic ZGO, GEO, turizma in lesarstva
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Oprema učilnic ZGO, GEO, turizma in lesarstva
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Oprema laboratorija
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Slovenj Gradec
II.2.4 Opis javnega naročila
Oprema laboratorija
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili vzorca pogodbe
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Oprema učilnic glasbe in likovne
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Slovenj Gradec
II.2.4 Opis javnega naročila
Oprema učilnic glasbe in likovne
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili vzorca pogodbe
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Oprema učilnice zdravstvene nege
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Slovenj Gradec
II.2.4 Opis javnega naročila
Oprema učilnice zdravstvene nege
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili vzorca pogodbe
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Dodatna oprema
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32322000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Slovenj Gradec
II.2.4 Opis javnega naročila
Dodatna oprema
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 30
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili vzorca pogodbe
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Opredeljeni v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Opredeljeni v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.08.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.08.2021   10:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.07.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Ponudniki imajo v predmetnem postopku v vseh fazah postopka možnost uveljavljanja pravnega varstva skladno z določili ZPVPJN.
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC
Koroška ulica 11
2380
Slovenj Gradec
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.07.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.07.2021   18:14
VPRAŠANJE
Spoštovani

znova vas prosimo, da nas usmerite do dokumentacije javnega naročila

Hvala

ODGOVOR
Razpisna dokumentacija in tehnična dokumentacija je dosegljiva na naslovu www.sg-sg.si/novogradnja

VPRAŠANJE
Spoštovani, kje lahko dostopamo do razpisne dokumentacije? Hvala za vaš odgovor.

ODGOVOR
Razpisna dokumentacija in tehnična dokumentacija je dosegljiva na naslovu www.sg-sg.si/novogradnja

VPRAŠANJE
Razpisne dokumentacije na vaši strani ne najdemo. Prosimo za objavo.
Hvala.

ODGOVOR
Razpisna dokumentacija in tehnična dokumentacija je dosegljiva na naslovu www.sg-sg.si/novogradnja

VPRAŠANJE
Prosimo za objavo razpisne dokumentacije. Na spletni strani Šolskega centra je ne najdemo.
Hvala in lep dan.

ODGOVOR
Razpisna dokumentacija in tehnična dokumentacija je dosegljiva na naslovu www.sg-sg.si/novogradnja

VPRAŠANJE
Spoštovani!

Žal na vaši strani ne najdemo dostopa do razpisne dokumentacije. Zadnji objavljen razpis na vaši strani je iz leta 2016.
lp

ODGOVOR
Razpisna dokumentacija in tehnična dokumentacija je dosegljiva na naslovu www.sg-sg.si/novogradnja

VPRAŠANJE
Na strani naročnik ni nikjer dostopne dokumentacije.
Prosim za povezavo, kjer je razpisna dokumentacija.

Hvala

ODGOVOR
Razpisna dokumentacija in tehnična dokumentacija je dosegljiva na naslovu www.sg-sg.si/novogradnja

VPRAŠANJE
prosimo, da nas usmerite kako pridemo do dokumentacije

hvala

ODGOVOR
Razpisna dokumentacija in tehnična dokumentacija je dosegljiva na naslovu www.sg-sg.si/novogradnjaDatum objave: 16.07.2021   07:30
Pravilni naslov je: http://www.sc-sg.si/novogradnja/

Datum objave: 04.08.2021   21:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri eni od tehtnic je zahteva:
laboratorijska, z računalniškim priključkom, 2000g, na 0,1g natančna

Zanima nas ali želite samo možnost priključka in boste naknadno kupovali povezovalni kabel in programsko opremo ali želite, da vam ponudimo že z tehtnico kabel in programsko opremo?

Lep pozdrav

ODGOVOR
Ponudnik mora zagotoviti možnost priključka na računalnik.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

razpis - pozicija Digestorij;
- poddigestorijske omarice z navedenimi dimenzijam ( 1x 900 in 1x 530 mm) ne ustrezajo širini digestorija; dim.1200/950/2700 mm, prosimo popravite dimenzijo
- kako je s prezračevanjem digestorija in poddigestorijskih omaric; potrebujejo individualno rešitev, ali bodo priklopljene na pripravljen centralni prezračevalni sistem?
Odsesovalne roke za nadpultno montažo
- prosimo navedite dimenzije zahtevanih odsesovalnih rok
- kako je s prezračevanjem za lokalno odsesovalne roke, se priklopijo na centralni pripravljen sistem, ali potrebujejo individualno rešitev?

Hvala, lp

ODGOVOR
razpis - pozicija Digestorij;
- poddigestorijske omarice z navedenimi dimenzijam ( 1x 900 in 1x 530 mm) ne ustrezajo širini digestorija; dim.1200/950/2700 mm, prosimo popravite dimenzijo
O: omarica naj se prilagodi dimenziji digestorija.
- kako je s prezračevanjem digestorija in poddigestorijskih omaric; potrebujejo individualno rešitev, ali bodo priklopljene na pripravljen centralni prezračevalni sistem?
O: Predvideno, izvedeno je prezračevanje digestorija, zagotoviti je potrebno priklop in material do stropnega odvoda, ki je že izveden.
Odsesovalne roke za nadpultno montažo
- prosimo navedite dimenzije zahtevanih odsesovalnih rok
O: Ponudijo naj se odsesovalne roke glede na dimenzijo prostora. Višina prostora od 390-450cm, višina delovne površine 90 cm. Tlorisna postavitev priložena v načrtih za prostor N3.26.
- kako je s prezračevanjem za lokalno odsesovalne roke, se priklopijo na centralni pripravljen sistem, ali potrebujejo individualno rešitev?
O: Predvideno, izvedeno je centralno prezračevanje za potrebe odsesovalnih rok, zagotoviti je potrebno priklop in material do stropnega odvoda in montažo samih odsesovalnih rok. Priklop za odsesovalne roke na odsesovalno cev fi100mm.

VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,
v predmetnem postopku javnega naročanja naročnik v nasprotju z določili 73. člena ZJN-3 in temeljnimi načeli JN (sorazmernosti, zagotavljanja konkurence med ponudniki, gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter enakopravnega obravnavanja ponudnikov) ni razdelil predmetnega naročila v sklope na način, da bi zadostil temeljnim načelom javnega naročanja.
V skladu s prvim odstavkom 73. člena ZJN-3 mora naročnik v primeru, če predmet javnega naročila dopušča in če to prispeva k večji gospodarnosti in učinkovitosti izvedbe javnega naročila, javno naročilo oddati po ločenih sklopih ter določiti velikost in predmet takšnih sklopov. Pri tem mora zagotoviti nediskriminatorno obravnavo in s tem večjo dostopnost javnega naročila gospodarskim subjektom. Sklop torej predstavlja (manjši) del javnega naročila, ki znotraj naročila tvori zaključeno celoto in ga je mogoče oddati ločeno.

Iz tega razloga vam v pomoč razdeljujemo sklop 5 laboratorij na več podsklopov in sicer:
laboratorijska oprema
splošni laboratorijski pribor
učila fizika
učila kemija
učila biologija
oprema za Vernier
aparati
razno

Določene pozicije se lahko samo prenesejo v druge sklope, ki ste jih že oblikovali, saj po namenu uporabe bolj ustrezajo tem sklopom (npr. čopič slikarski poz. LAB12 v sklop 6 - GLA,LIK)

LAB. OPREMA TO84 ROKE ZA ODSESOVANJE
LAB. OPREMA LAB0 DIGESTORIJ
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB2 HIGROMETER
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB3 PIPETA
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB4 TERMO TORBA
RAZNO LAB5 TERMOVKA
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB6 PLADENJ1
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB7 PLADENJ2
BIOLOGIJA-UČILA LAB8 SECIRNA POSODA
BIOLOGIJA-UČILA LAB9 ŠKARJE
BIOLOGIJA-UČILA LAB10 PRIBOR ZA MIKROSKOPIRANJE
BIOLOGIJA-UČILA LAB11 HEMOCITOMETER
SKLOP 6 - LIK, GLA LAB12 ČOPIČ
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB13 ŠČETKE
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB14 KPL ZAMAŠKOV
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB15 PLASTIČNE POSODE
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB16 KPL ČAŠ
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB17 ČAŠA 2
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB18 KPL ELERMAJERIC
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB19 KPL MERILNI VALJI
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB20 MERILNI VALJ 2
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB21 MERILNI VALJ 3
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB22 PETRIJEVKA 1
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB23 PETRIJEVKA 2
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB24 EPRUVETA 1
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB25 EPRUVETA 2
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB26 EPRUVETA 3
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB27 EPRUVETA 4
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB28 KPL POSOD ZA GOJIŠČA
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB29 TERILNICA
APARATI LAB32 AVTOKLAV
APARATI LAB33 MIKRO CENTRIFUGA
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB34 ROČNA LUPA
RAZNO LAB35 LOPATKA
BIOLOGIJA-UČILA LAB36 LOVNA MREŽA
BIOLOGIJA-UČILA LAB37 LOVNA MREŽA 2
BIOLOGIJA-UČILA LAB38 PLANKTONSKA MREŽA
RAZNO LAB39 MERILNI TRAK
BIOLOGIJA-UČILA LAB40 SITO 1
BIOLOGIJA-UČILA LAB41 SITO 2
BIOLOGIJA-UČILA LAB42 OPAZOVALNIK
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB43 SONDA
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB44 DEIONIZATOR
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB45 DESTILATOR
APARATI LAB46 TEHTNICA 2
APARATI LAB48 TEHTNICA 4
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB49 pH-mV METER
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB51 pH TESTER
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB52 EKSIKATOR SILIKAGEL
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB54 VISKOZOMETER
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB56 STEKLENICA 1
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB57 STEKLENICA 2
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB58 STEKLENICA PRAHOVKA 1
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB59 STEKLENICA PRAHOVKA 2
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB60 STEKLENICA PRAHOVKA 3
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB61 STEKLENICA PRAHOVKA 4
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB62 STEKLENICA PRAHOVKA 5
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB63 STEKLENICA PRAHOVKA 6
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB64 STEKL. ZA INDIKATORJE
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB65 KAPALKA
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB66 KPL KRISTALIZIRK
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB67 PETRIJEVKA
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB68 URNO STEKLO 1
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB69 URNO STEKLO 2
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB70 URNO STEKLO 3
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB71 URNO STEKLO 4
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB72 EPRUVETA 5
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB73 EPRUVETA 6
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB74 EPRUVETA 7
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB75 EPRUVETA 8
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB76 MERILNI VALJ 4
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB77 MERILNI VALJ 5
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB78 MERILNI VALJ 6
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB79 MERILNI VALJ 7
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB80 MERILNI VALJ 8
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB81 MERILNI VALJ 9
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB82 MERILNI VALJ 10
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB83 MERILNI VALJ 11
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB84 BUČKA 1
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB85 KRISTALIZIRKA
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB86 ŽOGICA ZA PIPETIRANJE 1
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB87 ŽOGICA ZA PIPETIRANJE 2
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB88 PUHALKA
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB89 PLADENJ 3
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB90 PLADENJ 4
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB91 MIZICA
RAZNO LAB92 TLAČILKA
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB93 PRIJEMALKA
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB94 VODNA ČRPALKA
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB95 MREŽICA
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB96 STOJALO 1
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB97 STOJALO 2
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB98 STOJALO 3
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB99 STOJALO 4
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB100 STOJALO 5
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB101 STOJALO 6
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB102 PRIŽEMA 1
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB103 PRIŽEMA 2
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB104 PRIŽEMA 3
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB105 PRIŽEMA 4
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB106 OBROČ
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB107 MUFA
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB108 ŽARILNI LONČEK
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB109 TRIKOT
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB110 PINCETA
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB111 KLEŠČE
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB112 PRIJEMALKA 2
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB113 ŽLIČKA 1
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB114 ŽLIČKA 2
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB115 ŽLIČKA 3
KEMIJA-UČILA LAB116 ZBIRKA ANORGANSKIH SOLI
KEMIJA-UČILA LAB117 ZBIRKA ANORGANSKIH KISLIN
KEMIJA-UČILA LAB118 ZBIRKA ANORGANSKIH BAZ
KEMIJA-UČILA LAB119 ZBIRKA OKSIDOV
KEMIJA-UČILA LAB120 KARBIDI
KEMIJA-UČILA LAB121 OKSIDANTI
KEMIJA-UČILA LAB122 ZBIRKA OGLJIKOVODIKOV
KEMIJA-UČILA LAB123 KISIKOVE ORGANSKE SPOJINE
KEMIJA-UČILA LAB124 TOLLENSOV REAGENT
KEMIJA-UČILA LAB125 ZBIRKA KISLINSKO BAZNIH INDIKATORJEV
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB126 STANDARDNE PUFERNE RAZTOPINE
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB127 MOBILNI KOVČEK ZA ANALIZO TAL
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB128 MOBILNI KOVČEK ZA ANALIZO VODE
KEMIJA-UČILA LAB130 KPL MODELI
KEMIJA-UČILA LAB131 KPL ZA GRADNJO KEMIJSKIH MODELOV
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB132 BANJICE
RAZNO LAB133 JEKLENKA
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB135 PLINSKI GORILNIK
FIZIKA LAB136 STROBOSKOP
APARATI LAB137 VAKUUMSKA ROTACIJSKA ČRPALKA
APARATI LAB138 MAGNETNO MEŠALO
FIZIKA LAB139 BARO TERMO HIGROMETER
FIZIKA LAB140 MAGNETNI NOSILCI
FIZIKA LAB141 PALICE 1
FIZIKA LAB142 PALICE 2
FIZIKA LAB143 PALICE 3
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB144 PRIŽEMA 5
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB145 PRIŽEMA 6
FIZIKA LAB146 STATIVNI MATERIAL
FIZIKA LAB147 KPL ŠKRICPI
FIZIKA LAB148 AKUMULATOR
FIZIKA LAB149 FUNKCIJSKI GENERATOR
FIZIKA LAB150 MALONAPETOSTNI IZVIR 1
FIZIKA LAB151 MALONAPETOSTNI IZVIR 2
FIZIKA LAB152 MALONAPETOSTNI IZVIR 3
FIZIKA LAB153 VAN DE GRAFFOV GENERATOR
FIZIKA LAB154 VISOKONAPETOSTNI IZVIR 1
FIZIKA LAB155 VISOKONAPETOSTNI IZVIR 2
FIZIKA LAB156 ELEKTRIČNI MERILNIK 1
FIZIKA LAB157 AREOMETER 1
FIZIKA LAB158 AREOMETER 2
FIZIKA LAB159 ELEKTRIČNI MERILNIK 2
FIZIKA LAB160 DINAMOMETER
FIZIKA LAB161 MULTIMETER 1
FIZIKA LAB162 MULTIMETER 2
FIZIKA LAB163 TERMOMETER
FIZIKA LAB164 KLJUNASTO MERILO
APARATI LAB165 TEHTNICA KUHINJSKA
FIZIKA LAB167 MERILNIK NABOJA
FIZIKA LAB168 METER
FIZIKA LAB169 OSCILOSKOP
FIZIKA LAB170 RAVNILO
FIZIKA LAB171 SILOMER 1
FIZIKA LAB172 SILOMER 2
FIZIKA LAB173 SILOMER 3
FIZIKA LAB174 SILOMER 4
FIZIKA LAB175 SILOMER 5
FIZIKA LAB176 SILOMER 6
FIZIKA LAB177 SILOMER 7
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB178 ŠTOPARICA
APARATI LAB179 TEHTNICA 5
APARATI LAB180 TEHTNICA 6
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB181 TERMOMETER
FIZIKA LAB182 BALISTIČNO NIHALO
FIZIKA LAB183 CEV ZA PROSTI PAD
FIZIKA LAB184 CEV Z ZRAČNIM MEHURČKOM
FIZIKA LAB185 DESKE
FIZIKA LAB186 JOULOVO VRETENO
FIZIKA LAB187 KVADER
FIZIKA LAB188 MANOMETER
RAZNO LAB189 NAPRAVA ZA PRIKAZOVANJE NEODVISNOSTI TLAKA OD SMERI
FIZIKA LAB190 PLOŠČA ZA PRIKAZ NAVORA
FIZIKA LAB191 SVETLOBNA DRČA S PRIBOROM
FIZIKA LAB192 VZMETI
FIZIKA LAB193 VZVOD ZA RAVNOVESJE NAVOROV
FIZIKA LAB194 MODEL SONCE ZEMLJA LUNA
FIZIKA LAB195 KALORIMETER
FIZIKA LAB196 KUHALNA PLOŠČA
FIZIKA LAB197 MERJENJE LINEARNEGA RAZTEZKA
FIZIKA LAB198 MODEL ZA PRIKAZ KINETIČNE TEORIJE PLINOV
FIZIKA LAB199 POTOPNI GRELNIK
FIZIKA LAB200 SONČNA CELICA Z MOTORČKOM
FIZIKA LAB201 SVETLOBNI MLINČEK
FIZIKA LAB202 TEMPERATURNO RAZTEZANJE SNOVI
FIZIKA LAB203 ALU TRAK
FIZIKA LAB206 HALLOVA SONDA
FIZIKA LAB208 KPL ZA POSKUSE V ELEKTROSTATIKI
FIZIKA LAB209 KOVINSKA LOPARČKA
FIZIKA LAB210 MODEL ELEKTROMOTORJA
FIZIKA LAB211 MODEL INSTRUMENTA NA VRTLJIVO TULJAVICO
FIZIKA LAB212 MODEL PLOŠČATEGA KONDENZATORJA
FIZIKA LAB213 MODEL PRENOSA ELEKTRIČNE ENERGIJE
FIZIKA LAB214 COLUMBOV ZAKON
FIZIKA LAB215 PRIKAZ ELEKTRIČNIH POLJ_ELEKTRODE
FIZIKA LAB216 RAZSTAVLJIVI TRANSFORMATOR
FIZIKA LAB217 TRAJNI MAGNETI_OBROČI
FIZIKA LAB221 CEV Z BATOM
FIZIKA LAB222 GLASBENE VILICE
FIZIKA LAB223 KUNDTOVA CEV
FIZIKA LAB224 MEHANSKA NIHALA
FIZIKA LAB225 MEHANSKA VALOVANJA
FIZIKA LAB227 DOPPLERJEV POJAV
FIZIKA LAB228 VALOVNA KAD S PRIBOROM
FIZIKA LAB229 HENE-LASER
FIZIKA LAB230 KOMPLET OPTIKA ZA UČITELJA
FIZIKA LAB231 KOMPLET OPTIKA UČENCI
FIZIKA LAB232 KOMPLET OPTIKA 3 UČENCI
FIZIKA LAB233 KOMPLET ZRCAL IN LEČ NA MAGNETNI TABLI
FIZIKA LAB234 LASERSKI KAZALNIK
FIZIKA LAB235 POLIZATORJI
FIZIKA LAB236 UKLONSKE MREŽICE
FIZIKA LAB237 SPEKTROMETER
FIZIKA LAB238 VALOVNA OPTIKA KOMPLET
FIZIKA LAB239 GEIGER MILERJEV ŠTEVEC
FIZIKA LAB240 KOMPLET ZA PRIKAZ FOTOEFEKTA
FIZIKA LAB241 MEGLIČNA CELICA
FIZIKA LAB242 ZBIRKA POSKUSOV S POLPREVODNIKI
FIZIKA LAB243 VRTLJIVA ZVEZDNA KARTA
FIZIKA LAB244 DALJNOGLED
FIZIKA LAB246 KOMPAS
FIZIKA LAB247 SEKSTANT
SKLOP 7 -ZDRAVSTVENA LAB249 PRVA POMOČ
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB250 IZPIRALKA ZA OČI
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB251 ZAŠČITNA SREDSTVA
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB252 ZAŠČITNI ZASLON
FIZIKA LAB253 KPL KROGLIC
FIZIKA LAB259 VEZNE ŽICE
FIZIKA LAB260 VRVICE VRVI
FIZIKA LAB262 ŽARNICA AVTOMOBILSKA
FIZIKA LAB263 UPOROVNA ŽICA
FIZIKA LAB265 KOVINSKE PLOŠČICE
FIZIKA LAB266 ŽICE
FIZIKA LAB267 BATERIJSKI ČLENI
FIZIKA LAB268 POLNILEC ZA POLNJENJE BATERIJ
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB269 CEVKE
FIZIKA LAB270 MERJENCI ZA MERJENJE GOSTOTE
FIZIKA LAB271 MERJENCI ZA TEHTANJE
FIZIKA LAB272 ŽOGICE
VERNIER LAB273 KOMPLET ZA BIOLOŠKO DELO
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB274 DRŽALO ZA EPRUVETE
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB275 KOMPLET PLUTOVRTOV
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB276 BAKTERIOLOŠKA ZANKA
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB277 ŽLICA 4
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB278 VEDRO
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB280 TERMOMETER 2
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB281 PIPETA 2
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB282 MIKROPIPETA
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB283 STEKLENI LIJ
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB284 STEKLENI ALI PLASTIČNI LIJ
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB285 STEKLENA PALČKA
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB286 STEKLENA CEV
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB287 KAPALKA 2
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB288 STEKLENIČKA S KAPALKO
SPLOŠNI LABORATORIJSKI PRIBOR LAB289 REAGENČNA STEKLENICA
BIOLOGIJA-UČILA LAB290 MIKROSKOP DIJAKI
BIOLOGIJA-UČILA LAB293 STEREOLUPA
SKLOP 7 -ZDRAVSTVENA LAB294 MERILCI ZA KRVNI TLAK
APARATI LAB296 APARAT ZA ELEKTROFEREZO
APARATI LAB300 STERILIZATOR
VERNIER LAB301 VMESNIK ZA MERITVE
VERNIER LAB302 ULTRAZVOČNI SLEDILNIK
VERNIER LAB306 MERILNIK TLAKA PLINA
VERNIER LAB307 MIKROFON Z OJAČEVALNIKOM
VERNIER LAB309 RAČUNALNIŠKI MERILNI SISTEM V-SCOPE
VERNIER LAB310 ŠKRIPEC S SVETLOBNIMI VRATI

S takšno razdelitvijo boste zagotovili konkurenco med ponudniki in s tem zagotovili najnižjo ceno, kar je za naročnika optimalno in gospodarno ter v skladu z načeli javnega naročanja.


Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije, saj je le-ta oblikovana v skladu z objektivnimi potrebami naročnika iz temljnimi načeli in določili ZJN-3.

VPRAŠANJE
sklop 5, lab 85; kristalizirka

Poz. LAB 85, kristalizirka imate v dodatnem opisu navedeno keramična, 100 ml ali imate v mislih izparilnico, saj le-te so keramične.
Kristalizirke, 100 ml so steklene, ali vam lahko ponudimo torej stekleno kristalizirko, 100 ml.

V nasprotnem primeru pozivamo naročnika, da dopolni specifikacijo.

lep pozdrav

ODGOVOR
Lahko se ponudi steklena.

VPRAŠANJE
sklop 5 - pladenj 4 -poz. lab 90

Kakšna so možna odstopanja od dimenzij pladnja 4 - ponudili bi vam pladenj dimenzij 190X260X50MM.

Lep pozdrav,

ODGOVOR
Lahko se ponudi pladenj predlaganih dimenzij.

VPRAŠANJE
SKLOP 5; LAB75, EPRUVETA 8

Naročnika prosimo za dodatni opis, želene dimenzije epruvet.

Vam lahko ponudimo dimenzije 8x70mm?

Lep pozdrav,

ODGOVOR
Lahko se ponudi epruveta predlaganih dimenzij.

VPRAŠANJE
sklop 5, lab 251 - ZAŠČITNA SREDSTVA

Prosimo za dodatni opis želenih zaščitnih očal, rokavic - velikost, pakiranje oziroma vam lahko ponudimo po lastni presoji?
Iz vašega opisa komplet to ni razvidno.

Hvala.

ODGOVOR
Ponudijo naj se kompleti 3 različnih dimenzij: S, M, L

VPRAŠANJE
SKLOP 5; POZ. lab 181 -TERMOMETER

V opisu imate navedeno, da želite termometer z merilnim razponom od -10 do 100°C.
Ponudili bi vam termometer z večjim razponom in sicer od -10 do 150°C.

Hvala,

ODGOVOR
Lahko se ponudi termometer z večjim razponom.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

vprašanje se nanaša na sklop 5, postavke:

LAB116 ZBIRKA ANORGANSKIH SOLI
LAB117 ZBIRKA ANORGANSKIH KISLIN
LAB118 ZBIRKA ANORGANSKIH BAZ
LAB119 ZBIRKA OKSIDOV
LAB120 KARBIDI
LAB121 OKSIDANTI
LAB122 ZBIRKA OGLJIKOVODIKOV
LAB123 KISIKOVE ORGANSKE SPOJINE
LAB124 TOLLENSOV REAGENT
LAB125 ZBIRKA KISLINSKO BAZNIH INDIKATORJEV
LAB126 STANDARDNE PUFERNE RAZTOPINE

vljudno prosim, da pri teh postavkah specificirate CAS številke posameznih komponent in želeno količino.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Specifikacije morajo biti sklade za uporabo z šolami oz. z priporočili Zavod RS za šolstvo, Učila in učni pripomočki, četrtka izdaja 2020, ki je dostopna na spletu.

VPRAŠANJE
SKLOP 5 - laboratorij; secirna posoda - lab 8

Prosim, da omogočite ponudbo različnih dimenzij secirne plošče in s tem omogočite večjo izbiro ponudnikov in boljše cene, zaradi večje konkurence.

Ponudili bi vam secirno posodo velikost 15x15x1 cm ali 30x30x1 cm.

Lep pozdrav,

ODGOVOR
Ponudi se lahko lahko večja secirna posoda.

VPRAŠANJE
sklop 5; lab 6 in lab 7: PLADENJ

Ali vam lahko ponudimo pladnje zunanjih dimenzij:
lab 6 - 430X530X105 mm
lab 7 - 240x320x50 mm

Lep pozdrav,

ODGOVOR
Lahko.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

vam lahko ponudimo mikrocentrifugo za naslednjimi odstopanji:
- 14.000min^-1
- velikost: 261x353x228 mm

že vnaprej se vam zahvaljujemo za potrditev.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik vztraja pri prvotno podanih zahtevah.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pri sklopu 1 računalniki, nas zanimam, če lahko ponudimo računalnike in prenosnike, ki nimajo tovarniško gravirane tipkovnice s slovenskimi zanki ampak je gravura naknadna? Ker ne navajate garancijske dobe pri vseh artiklih nas zanima ali zadostuje eno letna garancija.

Pri postavki T01b nas zanima če lahko ponudimo ekvivalentno grafično kartico MX450 2GB

Prav tako nas v sklopu 1 zanima pri postavki blagajna ali iščete samo strojno opremo ali tudi programsko opremo.

Hvala.

ODGOVOR
Pri računalnikih je zahtevana je tipkovnica s tovarniško odtisnjenimi slovenskimi znaki, pri prenosnih računalnikih pa slovenska tipkovnica z originalno odtisnjenimi znaki, nalepke in naknadna gravura niso dovoljeni.
Vsi računalniki in prenosniki 60 mesečno garancijo proizvajalca.
Lahko se ponudi enakovredno grafično kartico.
Naročnik zahteva tudi programsko opremo


VPRAŠANJE
SKLOP 5, LAB157 - AREOMETER 1

Poz. lab 157 imate v dodatnem opisu navedeno merilno območje 0,7-1,3 kg/dm3.
Ali vam lahko ponudimo areometer, standardni, ki ima merilno območje 0,7 -2.0 kg/dm3, saj areometer z merilnim območjem 0,7-1,3kg/dm3 ne obstaja.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Lahko.

VPRAŠANJE
sklop 5, pozicija lab 81-83; merilni valj PP, 10-120 stopinj

Prosim za dodatno pojasnitev za pozicije lab81-83, kaj je mišljeno z 10-120 stopinj.

Ali se ta podatek v opisu nanaša, da boste merilne valje avtoklavirali?
Potem vas pozivamo k spremembi specifikacije in da omogočite ponudbo merilnih valjev iz materiala PMP,
ki je primernejši za avtoklaviranje kot pa PP.

Hvala,

ODGOVOR
Mišljeni so ml.
Naročnik specifikacije ne bo spreminjal.

VPRAŠANJE
Sklop 5; LAB91, Dvižna mizica - 200x200mm, 60 kg

Kakšno je lahko odstopanje dimenzije mizice, ponudili bi vam dvižno mizico dimenzij 300x300 mm.
Lahko ponudimo?


Lep pozdrav,

ODGOVOR
Lahko.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za podaljšanja roka za postavitev vprašanj v zvezi z javnim naročilom ter
podaljšanja roka oddaje ponudb, zaradi obsežnosti javnega naročila in postavljenega roka v času dopustovanj.

Pri tem bo naročnik zagotovil večjo dostopnost javnega naročila gospodarskim subjektom in s tem zagotovil konkurenco med ponudniki, pri čemer si bo zagotovil tudi najnižjo ceno, kar je za naročnika optimalno in gospodarno.

Lep pozdrav,

ODGOVOR
Naročnik roka za oddjo ponudb ne bo spreminjal, saj je postavlen rok skladen z zakonskimi določili.

VPRAŠANJE
sklop 5; LAB 99 - stojalo, ščipalka

Prosim za dodaten opis, sliko za poz. LAB 99 - kaj želite, da je ponujeno.
Iz naziva in dodatnega razpisa ni razvidno.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Stojalo za epruvete in lesene ščipalke za epruvete.

VPRAŠANJE
SKLOP 5

V sklopu 5 imate precej pozicij, kjer so navedeni samo splošni opisi
na primer LAB 283 - stekleni lij, različne velikosti, zato nas zanima ali lahko ponudimo te pozicije po naši izbiri.
V nasprotnem primeru, vas prosimo, da dopolnite specifikacijo.


Lep pozdrav,

ODGOVOR
Specifikacije morajo biti sklade za uporabo z šolami oz. z priporočili Zavod RS za šolstvo, Učila in učni pripomočki, četrtka izdaja 2020, ki je dostopna na spletu.

VPRAŠANJE
sklop 5; lab 301 - VMESNIK ZA MERITVE

Pozicija lab301- vmesnik za meritve (računalniški vmesnik) glede na specifikacijo ustreza računalniški opremi, torej sklopu 1.

Prosimo za izločitev poz. LAB301 iz sklopa 5 in vključitev le-tega v obstoječ sklop 1.

Lep pozdrav,

ODGOVOR
Postavka ostane v sklopu, kot je opredeljeno v osnovnem popisu.

VPRAŠANJE
sklop 5. - LABORATORIJ; LAB3 PIPETA, avtomatska 3 ml
Prosim za dodaten opis glede želenega volumna avtomatske pipete oz. kakšen je želen razpon.


Lep pozdrav,

ODGOVOR
3 ml

VPRAŠANJE
sklop 5., poz. LAB12 - Čopič, slikarski št. 2

Glede na specifikacijo, da želite čopič - slikarski prosim za prestavitev pozicije LAB 12 v sklop 6,
kjer so razpisani materiali za likovno vzgojo (čopiči, valjarji, risalne deske,...).


Lep pozdrav

ODGOVOR
Postavka ostane v sklopu, kot je opredeljeno v osnovnem popisu.

VPRAŠANJE
Sklop 4 -oprema učilnic ZGO, GEO, TURIZMA IN LESARSTVA:

glede na specifikacijo, kjer so navedeni zelo različni artikli in so potrebni za izpolnitev sklopa zelo različni
proizvajalci, katere v Sloveniji nima samo en ponudnik prosimo, da omogočite ponuditi
artikle v tem sklopu pozicijsko.
Na ta način boste omogočili lažjo konkurenco in pridobili optimalne, najnižje cene, saj ste z
načeli javnega naročanja tudi zavezani k odgovorni in gospodarni porabi javnega denarja.

Lep pozdrav,

ODGOVOR
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije, saj je le-ta oblikovana v skladu z objektivnimi potrebami naročnika iz temljnimi načeli in določili ZJN-3.

VPRAŠANJE
Dokumentacija na strani, ki ste jo objavili ni dosegljiva.
Prosimo za link do dokumentacije, ki bo delujoča in seveda hkrati podaljšanje roka za oddajo ponudb, za toliko dni, kolikor link ne deluje.

Hvala

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani

znova vas prosimo, da nas usmerite do dokumentacije javnega naročila

Hvala

ODGOVOR
Naročnik je odgovor na predmetno vprašanje že objavil.

VPRAŠANJE
Spoštovani, kje lahko dostopamo do razpisne dokumentacije? Hvala za vaš odgovor.

ODGOVOR
Naročnik je odgovor na predmetno vprašanje že objavil.

VPRAŠANJE
Razpisne dokumentacije na vaši strani ne najdemo. Prosimo za objavo.
Hvala.

ODGOVOR
Naročnik je odgovor na predmetno vprašanje že objavil.

VPRAŠANJE
Prosimo za objavo razpisne dokumentacije. Na spletni strani Šolskega centra je ne najdemo.
Hvala in lep dan.

ODGOVOR
Naročnik je odgovor na predmetno vprašanje že objavil.

VPRAŠANJE
Spoštovani!

Žal na vaši strani ne najdemo dostopa do razpisne dokumentacije. Zadnji objavljen razpis na vaši strani je iz leta 2016.
lp

ODGOVOR
Naročnik je odgovor na predmetno vprašanje že objavil.

VPRAŠANJE
Na strani naročnik ni nikjer dostopne dokumentacije.
Prosim za povezavo, kjer je razpisna dokumentacija.

Hvala

ODGOVOR
Naročnik je odgovor na predmetno vprašanje že objavil.

VPRAŠANJE
prosimo, da nas usmerite kako pridemo do dokumentacije

hvala

ODGOVOR
Naročnik je odgovor na predmetno vprašanje že objavil.