Dosje javnega naročila 004850/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov centraliziranih organov z območja RS
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 7.613.060,77 EUR

JN004850/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 15.07.2021
JN004850/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.09.2021
JN004850/2021-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.10.2021
JN004850/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 28.12.2021
JN004850/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.01.2022
JN004850/2021-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 03.01.2022
JN004850/2021-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 03.01.2022
JN004850/2021-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 03.01.2022
JN004850/2021-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 03.01.2022
JN004850/2021-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 03.01.2022
JN004850/2021-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 03.01.2022
JN004850/2021-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 03.01.2022
JN004850/2021-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 03.01.2022
Zahtevek za revizijo

    JN004850/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 136-361434
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=3986
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov centraliziranih organov z območja RS
Referenčna številka dokumenta: ODČI-19/2021; 4300-32/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov centraliziranih organov z območja RS
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 5
Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročila, sestavljena iz naslednjih sklopov ali skupin sklopov:
Ponudnik lahko odda ponudbo za največ 5 (pet) sklopov, katerih seštevek skupnih obsegov čiščenih površin ne sme presegati vključno
55.000 m2, pri čemer se v navedeni omejitvi ne šteje sklop 23.
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 1: Območje Maribor in Lenart
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
90910000
90911200
90911300
90919200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 1: Območje Maribor in Lenart
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 2: Območje Ptuj
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
90910000
90911200
90911300
90919200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 2: Območje Ptuj
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 3: Območje Murska Sobota, Lendava, Gornja Radgona in Ljutomer
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
90910000
90911200
90911300
90919200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 3: Območje Murska Sobota, Lendava, Gornja Radgona in Ljutomer
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 4: Območje Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
90910000
90911200
90911300
90919200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 4: Območje Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 5: Območje Dravograd, Šentjanž pri Dravogradu in Slovenj Gradec
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
90910000
90911200
90911300
90919200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 5: Območje Dravograd, Šentjanž pri Dravogradu in Slovenj Gradec
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 6: Območje Velenje
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
90910000
90911200
90911300
90919200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 6: Območje Velenje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 7: Območje Celje in Šmarje pri Jelšah
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
90910000
90911200
90911300
90919200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 7: Območje Celje in Šmarje pri Jelšah
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 8: Območje Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
90910000
90911200
90911300
90919200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 8: Območje Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 9: Območje Sevnica, Brežice, Krško in Jesenice na Dolenjskem
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
90910000
90911200
90911300
90919200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 9: Območje Sevnica, Brežice, Krško in Jesenice na Dolenjskem
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 10: Območje Novo mesto
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
90910000
90911200
90911300
90919200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 10: Območje Novo mesto
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 11: Območje Črnomelj in Metlika
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
90910000
90911200
90911300
90919200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 11: Območje Črnomelj in Metlika
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 12: Območje Kočevje in Ribnica
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
90910000
90911200
90911300
90919200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 12: Območje Kočevje in Ribnica
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 13: Območje Koper, Izola in Portorož
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
90910000
90911200
90911300
90919200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 13: Območje Koper, Izola in Portorož
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 14: Območje Sežana
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
90910000
90911200
90911300
90919200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 14: Območje Sežana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 15: Območje Postojna
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
90910000
90911200
90911300
90919200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 15: Območje Postojna
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 16: Območje Nova Gorica, Šempeter pri Gorici, Idrija in Ajdovščina
Številka sklopa: 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
90910000
90911200
90911300
90919200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 16: Območje Nova Gorica, Šempeter pri Gorici, Idrija in Ajdovščina
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 17: Območje Zgornji Brnik, Kranj, Naklo, Jesenice, Škofja Loka in Radovljica
Številka sklopa: 17
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
90910000
90911200
90911300
90919200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 17: Območje Zgornji Brnik, Kranj, Naklo, Jesenice, Škofja Loka in Radovljica
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 18: Območje Ljubljana - Center, Vič, Grosuplje
Številka sklopa: 18
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
90910000
90911200
90911300
90919200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 18: Območje Ljubljana - Center, Vič, Grosuplje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 19: Območje Ljubljana - Bežigrad, Domžale in Kamnik
Številka sklopa: 19
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
90910000
90911200
90911300
90919200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 19: Območje Ljubljana - Bežigrad, Domžale in Kamnik
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 20

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 20: Območje Ljubljana - Bežigrad
Številka sklopa: 20
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
90910000
90911200
90911300
90919200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 20: Območje Ljubljana - Bežigrad
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 21

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 21: Območje Ljubljana Center, Vič in Šiška
Številka sklopa: 21
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
90910000
90911200
90911300
90919200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 21: Območje Ljubljana Center, Vič in Šiška
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 22

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 22: Območje Ljubljana - Center
Številka sklopa: 22
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
90910000
90911200
90911300
90919200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 22: Območje Ljubljana - Center
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 23

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 23: Območje Ljubljana - Tržaška (generalno čiščenje)
Številka sklopa: 23
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
90910000
90911200
90911300
90919200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 23: Območje Ljubljana - Tržaška (generalno čiščenje)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.08.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.08.2021   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.08.2021   12:00

Dodatne informacije:
Za določene lokacije znotraj posameznega sklopa se namesto 36 mesecev, zahteva nekoliko krajše obdobje storitve čiščenja, in sicer kot izhaja iz predračuna, ki je del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.07.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.07.2021   09:06
POJASNILO

Naročnik pojasnjuje, da se 8. člen vzorca pogodbe, ki je del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila spremeni tako, da se glasi:

»Izvajalec mora imeti vzpostavljen sistem nadzora kakovosti nad opravljenimi pogodbenimi storitvami in mora zagotavljati redno kontrolo čiščenja poslovnih prostorov.

Izvajalec mora po vsakem tromesečju pripraviti poročilo o opravljenem nadzoru kakovosti čiščenja ob sodelovanju kontaktne osebe uporabnika in ga obvezno priložiti računu. Poročilo vsebuje navedbo naročnikove lokacije, dan izvedenega nadzora kakovosti čiščenja ter morebitne pripombe kontaktne osebe uporabnika in izvajalca. Poročilo podpišeta kontaktni osebi uporabnika, kjer je bila izvedena kontrola in predstavnik izvajalca, ki je opravil kontrolo kakovosti čiščenja.

Oseba, ki opravlja kontrolo kakovosti čiščenja, mora zagotoviti sporazumevanje in komunikacijo s kontaktno osebo uporabnika v slovenskem jeziku.

Če je na podlagi zbranih poročil ugotovljena neustrezna kakovost izvajanja pogodbenih obveznosti je izvajalec dolžan takoj po pisnem opozorilu naročnika odpraviti pomanjkljivosti in izvajati kvalitetno čiščenje. Če gre za nepravilnosti, ki so opredeljene v poglavju o pogodbeni kazni, skrbnik pogodbe na strani naročnika ravna v skladu s predmetnim poglavjem. Pisno opozorilo naročnika se šteje od dneva, ko je naročnik opozorilo po elektronski pošti poslal skrbniku pogodbe na strani izvajalca.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne bo potrdil morebitnega referenčnega potrdila izvajalcu storitev, v primeru ponavljajočega nekakovostnega izvajanja pogodbenih storitev. Kot nekakovostno izvedena storitev se v tem primeru šteje, če je izvajalec s strani uporabnika in/ali naročnika v času izvajanja pogodbenih storitev dvakrat ocenjen z oceno nezadostno.

Obrazec Poročilo o opravljenem nadzoru kakovosti čiščenja je priloga te pogodbe (priloga 4).«

Obenem naročnik pojasnjuje, da se v celotni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ime obrazca »Ocenjevalni list« zamenja s »Poročilo o opravljenem nadzoru kakovosti čiščenja«.


Datum objave: 21.07.2021   15:34
POJASNILO:

Spoštovani,

ogled objekta Ministrstva za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor, Ormoška cesta 3/II, Ljutomer v sklopu 3, ki je predviden za dan 22.07.2021 ob 11.00 uri, odpade.

Morebitnim ponudnikom bo ogled objekta omogočen v rezervnem datumu dne 29.07.2021 ob 11.00 uri, kot je to določeno v excel tabeli »ODČI-19/2021 Urniki ogledov«.


Datum objave: 22.07.2021   11:03
POJASNILO:

Spoštovani,

naročnik organizira dodatni termin ogleda v sklopu 7 za objekt Ministrstva za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije na lokaciji Mariborska 88, Celje.

Naročnik dodatno organizira termine ogledov v sklopu 7 za objekt Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije, DRSV na lokaciji Mariborska 86, 88, Celje in objekt Inšpektorati Celje: IRSD, IRSI, DRSI, ZIRS, TIRS, UVHVVR, IRSOP, IRSKGLR; UPRO na lokaciji Kidričeva 24 b, Celje.

Ogledi lokaciji so neobvezni in informativne narave ter niso pogoj za oddajo ponudbe.

Naročnik bo objavil tabelo »ODČI-19_2021 - Dodatni ogledi za sklop 7« na spletni strani naročnika.


Datum objave: 22.07.2021   12:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v primeru, da npr. oddajamo ponudbo za sklopa 13 in 20 nas zanima ali lahko priložimo samo eno referenco v skupni kvadraturi najmanj 23.000m2 (seštevek kvadratur za sklop 13 in 20 = 3.500m2 + 19.500m2)?

Lp


ODGOVOR
Spoštovani,

v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, mora ponudnik, ki odda ponudbo za dva ali več sklopov (vendar ne več kot za pet), izpolnjevati vse pogoje zahtevane pri posameznih sklopih.

Reference v zahtevanem skupnem obsegu čiščenih površin za sklope izhajajo kot navajate iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, v hipotetičnem primeru, da ponudnik odda ponudbo za sklop 13 in sklop 20, lahko predloži eno referenco v skupnem obsegu čiščenih površin poslovnih prostorov ob upoštevanju ostalih zahtev naročnika. Glede na navedeno tako ena referenca v višini najmanj 23.000 m2 izpolnjuje zahteve naročnika za oddajo ponudbe za sklop 13 in sklop 20.
Datum objave: 26.07.2021   15:57
VPRAŠANJE

Pozdravljeni,
31.07.2020 je podjejte naredilo oddelitev dejavnosti čiščenja. Od 01.08.2020 imamo ločeno podjetje za čiščenja. Na razpis se bomo prijavili z oddeljenim podjetjem. Za katero podjetje naročimo bonitetno oceno po pravilih Basel II.
Hvala in lep pozdrav,ODGOVOR

Pozdravljeni,

skladno z določili točke 9.1.2 navodil v predmetnem postopku, mora izkazati zahtevano bonitetno oceno ponudnik, torej subjekt, ki bo nastopil kot ponudnik v predmetnem javnem naročilu oz. v posameznem/ih sklopu/ih.Datum objave: 26.07.2021   16:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na podane klasifikacije pogostosti čiščenja, prosimo za eno od razjasnitev in sicer;

Pri vsaki lokaciji ste navedli koliko m2 se čisti dnevno, 2x tedensko in 1x tedensko.
Ali to pomeni, da moramo tudi v prostorih, ki so navedeni za 2x tedensko ali 1x tedensko čiščenje izvajati aktivnosti
dnevnega čiščenja kot npr. praznjenje košev za smeti, brisanje miz ipd.?
Se pravi mora čistilka vsak dan tudi v prostore (pisarne), ki so predvidene "zgolj" za 1x tedensko čiščenje in tam sprazniti koš, pobrisati mizo,
odstraniti morebitne madeže ipd., poleg tega pa potem 1x tedensko tako pisarno tudi pomiti?

Namreč iz dokumentacije le to posebej ne izhaja, prosimo za razjasnitev.

Najlepša hvala.

Lep pozdrav,

ODGOVOR
Pozdravljeni!

Čiščenje poslovnih prostorov se izvaja v skladu z urnikom, ki je za vsak posamezni objekt zapisan v datoteki Opis objektov.

V kolikor je v polju urnik čiščenja zapisano, da se čiščenje poslovnih prostorov izvaja le dvakrat tedensko, se torej čiščenje izvaja samo 2 dni v tednu, in sicer se v tem primeru, v terminih, določenih v urniku čiščenja, izvajajo vse aktivnosti, ki so navedene pod dnevnim, 2x tedenskim, tedenskim, mesečnim, 2 x letnim in letnim čiščenjem.

Pri objektih, kjer se čiščenje izvaja vsak dan, pa se izvaja vsakodnevno čiščenje v času, kot je navedeno v urniku čiščenja. Čiščenje se izvaja v skladu s specifikacijo del, zapisano v obsegu storitev (točka 1.2.3. Tehničnih specifikacij). To pomeni, da se vsak dan izvaja dnevno čiščenje, ki vključuje:

- praznjenje košev za smeti ter odnašanje smeti v zabojnik,
- nameščanje vrečk za smeti po potrebi,
- brisanje prostih delovnih površin, miz, ipd.,
- brisanje vidnih umazanij (prstnih odtisov, madežev, ipd.) s pohištva, steklenih vitrin, ogledal, ipd.,
- čiščenje in dezinfekcija sanitarij (čiščenje wc školjk, pisoarjev, umivalnikov, sanitarnih baterij,
- ogledal stenskih ploščic, ipd.),
- čiščenje in dezinfekcija kljuk v sanitarijah,
- nameščanje toaletnih brisačk, WC papirja, tekočega mila,
- pometanje pred vhodom v zgradbo (pločniki, dvorišča, ipd.),
- vlažno brisanje ali sesanje talnih površin prostorov tip I;

obenem se izvaja tudi aktivnosti, navedene pod 2 x tedensko, tedensko, mesečno, 2x letno in letno.

Klasifikacija prostorov po tipih pa je namenjena le določitvi pogostosti čiščenja talnih površin posameznega prostora v objektu. To pomeni, da se v navedenem primeru vsak dan izvajajo vse aktivnosti, ki so zapisane zgoraj, obenem pa se pomiva/sesa prostore, ki so označeni s tipom I.
Datum objave: 27.07.2021   08:57
VPRAŠANJE
Glede na to da so kvadrature oken v opisu objektov neobičajno majhne, prosimo za podatek ali gre za enostransko ali obojestransko izmero. Kako bo naročnik ravnal v primeru, da se ob izmeri ugotovi da so kvadrature večje od zapisanih.

ODGOVOR
Pri opisih objektov gre za podatke glede enostranskih steklenih površin. Glede na to, da so vrste steklenih površin različne, nekatere se odpirajo/ne odpirajo, nekatere so dosegljive le z dvigali, ipdnaročnik za lažjo predstavo in možnost konkretnejše seznanitve s posameznimi elementi oz. deli objektov, omogoča dva neobvezna ogleda posameznega objekta. Cena za storitev generalnega čiščenja je fiksna in vse storitve čiščenja se bodo plačevale po cenah, kot jih bo ponudnik ponudil v ponudbenem predračunu, skladno z določili vzorca pogodbe, ki je del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.Datum objave: 27.07.2021   08:59
VPRAŠANJE
Ali je pri seštevku sklopa1 Krekova ulica 17 prišlo do napake. Prosimo za popravek oz. pravilen podatek o kvadraturi prostorov tip 1,2,3.

Lp

ODGOVOR
Pri objektu Krekova 17 v Mariboru, je pravilen seštevek površin za čiščenje tipov I-III 327,51 m2. Končni seštevek vseh površin za čiščenje je pravilno zapisan in znaša 365,79 m2.Datum objave: 27.07.2021   09:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali so vsi podatki - m2, vezani na generalna čiščenja zajeti v opisu objektov, ali moramo posebej še upoštevat ustna navodila iz ogledov objektov.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Vsi potrebni podatki za pripravo ponudbe so zajeti v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Za lažjo predstavo in možnost konkretnejše seznanitve s posameznimi elementi oz. deli objektov, naročnik omogoča dva neobvezna ogleda posameznega objekta.Datum objave: 27.07.2021   14:12
VPRAŠANJE
pozdravljeni!


zanima nas ali morajo biti Izjave ponudnika za referenco potrjene s strani referenčnega naročnika?

lep pozdrav

ODGOVOR
Pozdravljeni!

Predmetne izjave ponudnika ni potrebno potrditi na strani referenčnega naročnika.Datum objave: 30.07.2021   12:27
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Zanima nas ali je cena fiksna za celotno obdobje t.j. 36 mesecev izvajanja storitve?

S spoštovanjem!

ODGOVOR
Spoštovani,

cene so fiksne za celotno 3 letno obdobje opravljanja storitev.


Datum objave: 02.08.2021   13:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Vzorcu pogodbe ni predviden dvig cene v skladu z dvigom minimalne plače. Ker to za izvajalce predstavlja največji del strukture ponudbene cene, moramo v primeru da ta dvig ni predviden že v prvem letu in vseh nadaljnjih letih dvignit ponudbeno ceno, zaradi najverjetnejšega dviga minimalne plače. V zadnjih 10 letih se le eno leto minimalna plača ni dvignila z koncem leta.
Ker to za naročnika pomeni, da bodo ponudbene cene višje od realnih (ker bo v ceni predviden dvig plače) za izvajalce pa pomeni to, da ne vemo ali bomo za dovolj visok odstotek v ponudbi dvignili ponudbeno ceno, glede na pretekle dvige minimalne plače, prosimo da se v predlog pogodbe doda člen:

»Na zahtevo izvajalca se lahko cene spremenijo, ko se spremeni minimalna plača od roka za prejem ponudb. Cena se uskladi na način, da se za višino spremembe v % poveča 75% vrednosti postavke. Vrednost se nato nadalje usklajuje na zahtevo izvajalca ob vsakokratni nadaljnji spremembi minimalne plače, in sicer na način, da se poveča 75% vrednosti postavke, oddane na dan roka za prejem ponudb za razliko v povečanju minimalne plače v % od dneva oddaje ponudbe do zadnje spremembe, s katero je bila zahtevana uskladitev cen. Uskladi se torej 75% vrednosti pogodbene cene.
Na enak način se lahko kadarkoli (torej ob vsakokratnem znižanju minimalne plače ) na zahtevo naročnika uskladijo cene, vendar samo v primeru znižanja postavke.ODGOVOR
Pozdravljeni.
Naročnik se zahvaljuje za predlog vendar ostaja dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila v tem delu nespremenjena.Datum objave: 03.08.2021   15:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pri pregledu specifikacije prostorov za Sklop 21 - prostori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, objekt Masarykova 16, smo opazili da ne vsebuje podatka o kvadraturi steklenih površin. Ker gre za objekt, kjer je potrebno za čiščenje steklenih površin najemati alpiniste, prosimo za točno specifikacijo. Zanima nas tudi, ali je čiščenje zunanjih steklenih površin na objektu Kotnikova 38 vključeno v ta razpis?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Notranjih steklenih površin, ki so predmet čiščenja po tem javnem naročilu je, na objektu na Masarykovi 16, 4.500 m2 in na objektu na Kotnikovi 38, 3.500 m2. Čiščenje zunanjih steklenih površin na teh objektih pa ni predmet tega javnega naročila.


Datum objave: 05.08.2021   14:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pri sklopu št. 18 - organ Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu v opisu čiščenja tip II je v oklepaju zapisano 2-3 x tedensko čiščenja. Ker je strošek čiščenja odvisen od količine porabljenih ur, prosimo za točno opredelitev frekvence čiščenja (ali 2 x tedensko čiščenje ali 3 x tedensko?).

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Pozdravljeni,

naročnik pojasnjuje, da je za poslovne prostore organa Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, frekvenca čiščenja tipa II, 2x na teden.
Datum objave: 05.08.2021   16:11
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naročnik vztraja pri fiksnih cenah za celotno obdobje. Izvajalci čiščenja na žalost ne moremo predvideti dviga minimalne plače v naslednjih treh letih, saj ne moremo predvideti gospodarskih gibanj oz. inflacije v teh "covidnih" časih. Država je tista, ki predpiše rast minimalne plače, ministrstvo za javno upravo pa je država! Zelo neodgovorno, zavajajoče in nesramno je vztrajanje naročnika na fiksnih cenah 36 mesecev! Na koncu bodo nosili posledice delavci zaposleni pri naročnikih, saj jih bomo morali bolj obremeniti, da bomo lahko pokrili razliko v rasti plač.
Prav tako bomo ponudbe oddajali konec avgusta 2021, ko se sploh še ne ve kakšna bo minimalna plača v 2022, ko je začetek dela, kaj šele potem za leto 2023 in 2024.
S popravkom v razpisni dokumentaciji bi omogočili izvajalcem, da kalkulirajo za prvo leto realne cene, ki bi jih v naslednjih letih popravili z odstotkom rasti minimalne plače. To bi bil tudi edini pošteni način do naročnika storitev. Vztrajanje na fiksnih cenah je nepošteno do izvajalcev čiščenja, še bolj pa do zaposlenih v tej branži!


ODGOVOR
Pozdravljeni.

Dokumentacija v zvezi z oddajo naročila ostaja v tem delu nespremenjena. Morebitne stroške, ki bi nastali z morebitnim povišanjem minimalne plače, ponudniki upoštevajo pri oblikovanju ponudbene cene.Datum objave: 06.08.2021   16:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

sklop št. 23 je generalno čiščenje prostorov - zanima nas, ali se lahko referenca v obsegu 3.500 m2 lahko ponovi, če se hkrati prijavimo na več sklopov.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Pozdravljeni,

kot izhaja iz navodil v predmetnem postopku, ponudnik lahko predloži eno referenco, ki po obsegu čiščenih površin znaša najmanj toliko, kolikor znaša zahtevani skupni, kumulativni obseg čiščenih površin poslovnih prostorov za več sklopov, na katere se prijavlja, ob upoštevanju ostalih zahtev naročnika.

Reference (tj. isti obseg čiščenih površin reference), ki so bile že upoštevane za izpolnjevanje pogojev v določenih sklopih, pa se ne smejo podvajati in se ne bodo upoštevale kot ustrezne reference v drugih prijavljenih sklopih.
Datum objave: 09.08.2021   14:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za podatek katera kvadratura je pri sklopu 13 pravilna saj se pojavljata dva različna podatka v prilogi tehničnih specifikacij- opis objektov.

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Spoštovani,

pravilna kvadratura pri sklopu 13 je 5.794,34 m2.
Datum objave: 09.08.2021   14:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naročnika pozivamo, da glede na trenutne razmere na trgu ter konstantno višanje cen v vseh segmentih in dvige minimalne plače, ki jih ni možno predvideti vnaprej, v ponudbeno dokumentacijo vključi uskladitve cen z dejanskim stanjem na trgu.
Dvig minimalne plače je zakonsko predpisan, na kar ne ponudniki ne naročniki nimamo vpliva (višja sila), ima pa bistven vpliv na ceno storitve, zato morajo naročniki v daljšem podogbenem obdobju dopustiti možnost uskladitve z zakonsko predpisano višino minimalne plače kot tudi ostalega materiala. Zagotavljanje enakih cen za tri leta je v tem primeru nedopustno oziroma nezakonito, saj boste s tem dosegli, da zaposlenim ne bomo mogli izplačati zakonsko predpisanih plač, ker s poslom ne bomo ustvarili dovolj prihodkov oziroma da bomo delali v svojo škodo ter s tem oslabili stabilnost in likvidnost podjetja. Ker ne eno ne drugo ni cilj javnega naročanja, naročnika ponovno pozivamo, da dopusti uskladitve cen kot je navedeno.

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Spoštovani,

dokumentacija v zvezi z oddajo naročila ostaja v tem delu nespremenjena. Morebitne stroške s povišanjem minimalne plače, ponudniki upoštevajo v ponudbeni ceni.
Datum objave: 10.08.2021   07:54
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ugotavljamo da je na dosti sklopih napačen popis površin oken in kvadrature po vrstah talnih površin. Kako bo naročnik ravnal ko se bo pri izvajanju ugotovilo odstopanje od popisa iz razpisne dokumentacije. Ali bo se to obračunavalo po priloženem ceniku za dodatna čiščenja?

Ker informacije prejete na ogledu objekta niso zavezujoče in se moramo ravnati po podatkih, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji, vas prosimo za popravke kvadratur oz. vas prosimo, da zapišete kako bomo z posameznimi ministrstvi postopali, ko bomo ugotovili odstopanja.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani,

ponudnik oblikuje ponudbeno ceno v skladu z objavljenimi podatki iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. V skladu z določili vzorca pogodbe, se cene obračunavajo na podlagi predračuna za sklop, za katerega se oddaja javno naročilo in vključujejo vse stroške za izvedbo predmeta pogodbe. Pogodbene cene vključujejo vse stroške storitev in blaga iz tehničnih specifikacij za storitve čiščenja: delo, stroške tehničnih in delovnih pripomočkov, potne stroške ter stroške za sanitarno higienski material in čistila, vključno z dostavo. Naročnik nima v zvezi s čiščenjem poslovnih prostorov po tej pogodbi nobenih dodatnih stroškov. Naročnik stroškov, ki niso zajeti v ponudbeni ceni, naknadno ne bo priznaval.
Datum objave: 10.08.2021   09:17
VPRAŠANJE
Ali razumemo pravilno, da za sanitarno - higienski material in čistila ni potrebno prilagati dokazil?

Lp.

ODGOVOR
Spoštovani,

v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, ponudniku ob predložitvi ponudbe ni potrebno prilagati dokazil v zvezi z sanitarno - higienskim materialom in čistili.
Datum objave: 10.08.2021   09:22
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali lahko predložimo samo en obrazec "Izjava ponudnika za referenco", na katerega navedemo vse sklope na katere se prijavljamo, ter skupno kvadraturo reference, ki zadošča vsem sklopom.

Lp.

ODGOVOR
Spoštovani,

v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, iz obrazca »Izjava ponudnika za referenco« izhaja, da mora ponudnik priložiti obrazec »Izjava ponudnika za referenco« posebej za vsak sklop, za katerega bo oddal ponudbo tolikokrat, da izpolni zahteve naročnika iz točke 9.1.3 Navodil gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe.
Datum objave: 10.08.2021   11:43
VPRAŠANJE

Spoštovani,

prosimo vas za naslednja pojasnila, dopolnitve, spremembe ali izbris pogodbenih določil:

1. Prosimo za podajo pojasnil predmetnega zapisa 4. člena pogodbe: »V primeru epidemije COVID-19, se izvajalec zavezuje, da bo zagotovil ravnanje oseb, ki bodo izvajale storitev čiščenja, v skladu z veljavnimi navodili in priporočili pristojnih institucij«.
V kolikor le to vključuje tudi testiranje zaposlenih pri izvajalcu oziroma podizvajalcu, pojasnjujemo, da v skladu s trenutnimi predpisi, obvezno testiranje za zaposlene v storitvah čiščenja ni predpisano, zato tega stroška pri oblikovanju cen ta trenutek ne moremo upoštevali pri pripravi ponudbenih cen. Kaj pa bo v primeru, če se bodo ti predpisi tekom izvedbe storitev čiščenja po predmetnem javnem naročilu spremenili? Kako se bo odločala Vlada RS ne moremo vedeti in na to nimamo vpliva in bi bilo nepravično, da se ta strošek prevali na ponudnika.

2. Pozivamo vas, da se navedba v 5. členu pogodbe omeji na naklep in hudo malomarnost »Izvajalec odgovarja za škodo, ki jo povzročijo pri njem zaposleni delavci ali njegovi podizvajalci.«

3. Prosimo vas, da v 3. odstavku 7. člena pogodbe spremenite zadnji stavek tako, da bo zapis bolj življenjski. Naročnik lahko zavrne kader, a ne brez utemeljenega razloga: »Ob zamenjavi kadra si kontaktna oseba uporabnika pridržuje pravico potrditi oziroma zavrniti zamenjavo kadra.«

4. Prosimo vas, da v 4. odstavku 8. člena pogodbe podaljšate rok »takoj«, saj je le ta prekratek. Toliko bolj, ker se pisno opozorilo naročnika šteje od dneva, ko je naročnik opozorilo po elektronski pošti poslal skrbniku pogodbe na strani izvajalca in ne ko je skrbnik pogodbe na strani izvajalca po elektronski pošti prejel pisno opozorilo naročnika: »Če je na podlagi zbranih poročil ugotovljena neustrezna kakovost izvajanja pogodbenih obveznosti je izvajalec dolžan TAKOJ po pisnem opozorilu naročnika odpraviti pomanjkljivosti in izvajati kvalitetno čiščenje. Če pa gre za nepravilnosti, ki so opredeljene v poglavju o pogodbeni kazni, pa skrbnik pogodbe na strani naročnika ravna v skladu s predmetnim poglavjem. Pisno opozorilo naročnika se šteje od dneva, ko je naročnik opozorilo po elektronski pošti poslal skrbniku pogodbe na strani izvajalca.«

5. Prosimo za jasno definicijo spodaj navedenega odstavka 8. člena pogodbe, v kakšnem primeru se storitev čiščenja oceni z oceno neuspešno? »Naročnik si pridržuje pravico, da ne bo potrdil morebitnega referenčnega potrdila izvajalcu storitev, v primeru ponavljajočega nekakovostnega izvajanja pogodbenih storitev. Kot nekakovostno izvedena storitev se v tem primeru šteje, če je izvajalec s strani uporabnika in/ali naročnika v času izvajanja pogodbenih storitev dvakrat ocenjen z oceno neuspešno.«

6. Prosimo vas za korekcijo 12. člena pogodbe: »Izvajalec bo med opravljanjem pogodbenih obveznosti v prostorih uporabnika SAMOSTOJNO poskrbel za vse zakonsko predpisane ukrepe varstva pri delu, narave, okolja, higienskega minimuma in za izvajanje teh ukrepov v skladu z izjavo o varnosti z oceno tveganja in zakonskimi predpisi, ki urejajo področje zdravja, varstva pri delu, narave, okolja in prevzema polno odgovornost za posledice njihove opustitve.«
Izvajalec bo med opravljanjem pogodbenih obveznosti v prostorih uporabnika SPOŠTOVAL vse zakonsko predpisane Izvajalec ne more skrbeti za zahtevano samostojno temveč mora biti breme porazdeljeno med obe pogodbeni stranki.

7. Prosimo vas za korekcijo 3. odstavka 15. člena pogodbe: »Storitev dodatnih čiščenj po predhodnem naročilu se šteje za opravljeno z dnem, ko v celoti opravljeno storitev pisno potrdi kontaktna oseba uporabnika.«, in sicer, da se šteje storitev dodatnih čiščenj po predhodnem naročilu za opravljeno z dnem, ko je storitev v celoti in pravilno opravljena in ne šele po podani potrditvi kontaktne osebe uporabnika.

8. Prosimo vas, da se beseda TAKOJ iz drugega odstavka 18. člena črta, saj je določba prestroga, prav tako pa je predlagan rok prekratek: »Izvajalec je v primeru izvajanja storitev v nasprotju z določili te pogodbe ali v primeru nekvalitetnega izvajanja storitev dolžan takoj oziroma najkasneje naslednji dan po opozorilu naročnika/uporabnika odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti. V kolikor izvajalec pomanjkljivosti po opozorilu naročnika/uporabnika ne odpravi v prej navedenem roku, uporabnik/naročnik pisno (poslano na elektronski naslov skrbnika pogodbe na strani izvajalca) opozori izvajalca.«

9. Prosimo vas, spremembo drugega odstavka 19. člena pogodbe: »V primeru sprememb, se izvajalec zaveže na poziv naročnika izvesti ustrezne ukrepe v smeri vzpostavitve stanja, ki je odražalo položaj izvajalca kot najugodnejšega, sicer je naročnik upravičen odstopiti od pogodbe z eno mesečnim odstopnim rokom in unovčiti zavarovanje po tej pogodbi.« Gre za nesorazmerno sankcijo, v kolikor so razlogi nastopa le tega izven sfere izvajalca. Upoštevati je potrebno objektivne okoliščine izven sfere izvajalca.

10. Prosimo vas za dopolnitev zadnjega odstavka 21. člena pogodbe: »Naročnik stroškov, ki niso zajeti v ponudbeni ceni, naknadno ne bo priznaval.« Razen, če se le ti pojavijo brez krivde izvajalca.

11. Prosimo vas za spremembo določbe šestega odstavka 24. člena, ki je trenutno nesorazmerna: »V primerih zamud ali kršitev, za katere je v tej pogodbi določena pogodbena kazen, se prvenstveno obračuna pogodbena kazen na način, določen s to pogodbo, zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pa se lahko unovči poleg zaračunavanja pogodbene kazni, če zamuda za vsako posamezno kršitev oziroma nepravilnost traja več kot pet dni.« Naročnik ne more uveljavljati obojega, lahko le izbira med eno ali drugo, obe sankciji imata namreč isti namen.

12. Določba v drugem odstavku 25. člena pogodbe je prestroga, zato prosimo, da se beseda »takoj« črta, prav tako je predlagan rok prekratek: »V primeru nepravilnega izvajanja pogodbenih obveznosti je izvajalec dolžan TAKOJ PO PISNEM OPOZORILU NAROČNIKA, NAJPOZNEJE PA NASLEDNJI DAN, izvesti kvalitetno čiščenje oz. odpraviti nepravilnosti.

13. Prosimo vas, da namesto besede »poslal« v drugem odstavku 25. člena pogodbe zapišete določbo »ko je skrbnik pogodbe/ kontaktna oseba na strani izvajalca prejel«: »Pisno opozorilo naročnika se šteje od dneva, ko je naročnik opozorilo po elektronski pošti POSLAL skrbniku pogodbe/kontaktno osebo na strani izvajalca. Izvajalec je v tem primeru za vsak dan nepravilnega izvajanja dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v višini dveh odstotkov (2%) mesečne vrednosti storitev čiščenja, za vsak objekt, na katerem prihaja do nepravilnosti pri izvajanju storitve čiščenja. Tako določena kazen se obračuna za celoten čas nepravilnega izvajanja storitev.

14. V drugem odstavku 25. člena pogodbe imata obe sankciji isti namen in posledično unovčenje obojega ni primerno in pravično, zato vas prosimo, da dikcijo spremenite, da bo bolj sorazmerna in pravična: »V primeru kršitev iz tega odstavka, ki trajajo več kot pet dni, pa lahko naročnik poleg zaračunavanja pogodbene kazni izvajalcu unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in lahko začne postopek prekinitve pogodbenega razmerja s pisnim odstopom od pogodbe.«

15. Podana določba v tretjem odstavku 25. člena pogodbe postavlja izvajalca v nesorazmerno neugoden položaj ter je prestroga in predlagamo njen izbris: »V primerih iz prejšnjega odstavka lahko naročnik v primeru kršitev znotraj posamezne vrste storitve iz Priloge 2, poleg kazni iz prejšnjega odstavka zniža plačilo cene na enoto posamezne storitve iz Priloge 2 za deset odstotkov (10 %) te cene.«

16. Podana določba v četrtem odstavku 25. člena pogodbe je prestroga in predlagamo njen izbris. V kolikor bo zapis le te ohranjen, predlagamo podajo predhodnega opozorila s podanim razumnim rokom za odpravo napake: »V kolikor zaradi nepravilnega izvajanja pogodbenih obveznosti naročniku nastaja škoda ali bi ta lahko nastala ali izvedba storitve izgublja pomen, lahko naročnik nadomestno storitev naroči pri drugem izvajalcu na stroške kršitelja oziroma zamudnika ter od slednjega zahteva povrnitev celotne nastale škode.«

17. Kdaj in na kakšen način se izvajalec seznani z internimi predpisi naročnika, ki so omenjeni v prvem odstavku 27. člena pogodbe: »Izvajalec se je dolžan seznaniti in se ravnati po internih predpisih naročnika glede varovanja in zaščite podatkov. Naročnik je dolžan izvajalca obvestiti o spremembi, dopolnitvi oziroma razveljavitvi svojih internih predpisov glede varovanja in zaščite podatkov.«

18. Pozivamo vas k spremembi prvega odstavka 37. člena pogodbe, ki se dejansko nanaša na institut odpovedi: »Naročnik lahko odstopi od pogodbe. Odstop mora biti pisen in podan vsaj tri mesece prej. Odstopni rok je tri mesece in začne teči naslednji dan od dneva, ko je izvajalec prejel odstop.« Načeloma pri pogodbah sklenjenih za določen čas ni opcije odpovedi pogodbe in se z zapisanim ne strinjamo. V kolikor pri zapisanem vztrajate, pa mora zaradi spoštovanja načela enakopravnosti imeti možnost odstopa od pogodbe tudi izvajalec.

V naprej se vam najlepše zahvaljujemo za vaše odgovore.

Lepo pozdravljeni!


ODGOVOR
Spoštovani,

v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, naročnik v nadaljevanju podaja odgovore:

1. Prosimo za podajo pojasnil predmetnega zapisa 4. člena pogodbe: »V primeru epidemije COVID-19, se izvajalec zavezuje, da bo zagotovil ravnanje oseb, ki bodo izvajale storitev čiščenja, v skladu z veljavnimi navodili in priporočili pristojnih institucij«.

V kolikor le to vključuje tudi testiranje zaposlenih pri izvajalcu oziroma podizvajalcu, pojasnjujemo, da v skladu s trenutnimi predpisi, obvezno testiranje za zaposlene v storitvah čiščenja ni predpisano, zato tega stroška pri oblikovanju cen ta trenutek ne moremo upoštevali pri pripravi ponudbenih cen. Kaj pa bo v primeru, če se bodo ti predpisi tekom izvedbe storitev čiščenja po predmetnem javnem naročilu spremenili? Kako se bo odločala Vlada RS ne moremo vedeti in na to nimamo vpliva in bi bilo nepravično, da se ta strošek prevali na ponudnika.

Zakon o javnem naročanju je v delu, ki se nanaša na oblikovanje ponudbene cene, zelo strog in spreminjanja cen na enoto ne dovoljuje. Treba je upoštevati, da je ponudbeni predračun eden izmed najpomembnejših delov ponudbe, saj se na njegovi podlagi določi skupna vrednost ponudbe, ki je ne samo bistvena sestavina pogodbe, temveč tudi najpomembnejše merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika, zaradi česar špekulacij v zvezi z njim ni mogoče dopustiti, ne glede na pozneje sprejete predpise, ki so jih vsi subjekti dolžni spoštovati.

2. Pozivamo vas, da se navedba v 5. členu pogodbe omeji na naklep in hudo malomarnost »Izvajalec odgovarja za škodo, ki jo povzročijo pri njem zaposleni delavci ali njegovi podizvajalci.«

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročil v tem delu ostane nespremenjena. Kot izhaja iz 31. člena vzorca pogodbe bosta pogodbeni stranki pri tolmačenju posameznih določb te pogodbe ter za ostala razmerja in vprašanja, ki niso urejena med strankama po tej pogodbi, uporabljali ZJN-3, v delu, ki ga ta zakon ne ureja pa se dogovorita, da bosta uporabljali Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 uradno prečiščeno besedilo, 64/16 odl. US in 20/18 OROZ631).

3. Prosimo vas, da v 3. odstavku 7. člena pogodbe spremenite zadnji stavek tako, da bo zapis bolj življenjski. Naročnik lahko zavrne kader, a ne brez utemeljenega razloga: »Ob zamenjavi kadra si kontaktna oseba uporabnika pridržuje pravico potrditi oziroma zavrniti zamenjavo kadra.«

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročil v tem delu ostane nespremenjena. Naročnik si pravico pridržuje iz objektivnih razlogov, ob upoštevanju dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in področno zakonodajo.

4. Prosimo vas, da v 4. odstavku 8. člena pogodbe podaljšate rok »takoj«, saj je le ta prekratek. Toliko bolj, ker se pisno opozorilo naročnika šteje od dneva, ko je naročnik opozorilo po elektronski pošti poslal skrbniku pogodbe na strani izvajalca in ne ko je skrbnik pogodbe na strani izvajalca po elektronski pošti prejel pisno opozorilo naročnika: »Če je na podlagi zbranih poročil ugotovljena neustrezna kakovost izvajanja pogodbenih obveznosti je izvajalec dolžan TAKOJ po pisnem opozorilu naročnika odpraviti pomanjkljivosti in izvajati kvalitetno čiščenje. Če pa gre za nepravilnosti, ki so opredeljene v poglavju o pogodbeni kazni, pa skrbnik pogodbe na strani naročnika ravna v skladu s predmetnim poglavjem. Pisno opozorilo naročnika se šteje od dneva, ko je naročnik opozorilo po elektronski pošti poslal skrbniku pogodbe na strani izvajalca.«

Kontaktne osebe uporabnikov so dolžne čistilce sproti opozarjati na neustrezno čiščenje in jih pozivati k odpravi nepravilnosti pri čiščenju. Na podlagi teh opozoril so čistilci dolžni sproti odpravljati nepravilnosti, na katere so bili opozorjeni. V kolikor torej čistilci uspešno in sproti odpravljajo nepravilnosti, na katere so bili opozorjeni, le-te ne bodo evidentirane in zapisane v 3 mesečnih poročilih o nadzoru čiščenja. V kolikor pa čistilci ne upoštevajo sprotnih pripomb uporabnikov glede izvedenega čiščenja, se pripombe vnesejo v kontrolne liste oz. poročila o nadzoru čiščenja. To torej pomeni, da so se napake ponavljale dalj časa in je naročnik po prejemu kontrolnih listov ugotovil, da kvaliteta čiščenja ni ustrezna, zato je dolžan na to opozoriti izvajalca, ki mora nemudoma odpraviti neustrezno čiščenje.

5. Prosimo za jasno definicijo spodaj navedenega odstavka 8. člena pogodbe, v kakšnem primeru se storitev čiščenja oceni z oceno neuspešno? »Naročnik si pridržuje pravico, da ne bo potrdil morebitnega referenčnega potrdila izvajalcu storitev, v primeru ponavljajočega nekakovostnega izvajanja pogodbenih storitev. Kot nekakovostno izvedena storitev se v tem primeru šteje, če je izvajalec s strani uporabnika in/ali naročnika v času izvajanja pogodbenih storitev dvakrat ocenjen z oceno neuspešno.«

Periodične 3 mesečne nadzore čiščenja sta skupaj dolžna izvesti kontaktna oseba uporabnika in predstavnik izvajalca ter na podlagi skupnega ogleda poslovnih prostorov ugotoviti ali kvaliteta čiščenja ustrezna. Na podlagi izvedenega ogleda izvajalec pripravi trimesečno poročilo, ki ga mora priložiti k računu. V poročilu o nadzoru kvalitete čiščenja se navede morebitne pripombe, priporočila, pohvale ipd.. V kolikor se ob nadzoru čiščenja ugotovi, da so poslovni prostori zanemarjeni oziroma da se nepravilnosti in problemi pri čiščenju, na katere so bili čistilci opozorjeni, niso sproti odpravljali, in da se dela niso izvajala v skladu z nalogami, navedenimi z opravili, navedenimi pod dnevnimi, 2x tedenskimi, tedenskimi in mesečnimi, 2x letnimi in letnimi opravili, se lahko kvaliteta čiščenja oceni z neuspešno. V kolikor torej izvajalec upošteva sprotne pripombe in opozorila ne neustrezno čiščenje in jih sproti odpravlja, se čiščenje ne more oceniti z oceno neustrezno.

6. Prosimo vas za korekcijo 12. člena pogodbe: »Izvajalec bo med opravljanjem pogodbenih obveznosti v prostorih uporabnika SAMOSTOJNO poskrbel za vse zakonsko predpisane ukrepe varstva pri delu, narave, okolja, higienskega minimuma in za izvajanje teh ukrepov v skladu z izjavo o varnosti z oceno tveganja in zakonskimi predpisi, ki urejajo področje zdravja, varstva pri delu, narave, okolja in prevzema polno odgovornost za posledice njihove opustitve.«

Izvajalec bo med opravljanjem pogodbenih obveznosti v prostorih uporabnika SPOŠTOVAL vse zakonsko predpisane Izvajalec ne more skrbeti za zahtevano samostojno temveč mora biti breme porazdeljeno med obe pogodbeni stranki.

Delovni proces naročnika ne zajema oseb, ki izvajajo okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov centraliziranih organov z območja RS (tj. čistilcev), zato je dolžnost izvajalca izpolniti obveznosti iz določbe predmetnega člena. Naročnik namreč ne najema čistilcev, temveč oddaja javno naročilo za izvedbo storitev. Izvajalec tako v celoti in samostojno poskrbi za izvajanje storitev v skladu z predmetno določbo. Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročil v tem delu ostane nespremenjena.

7. Prosimo vas za korekcijo 3. odstavka 15. člena pogodbe: »Storitev dodatnih čiščenj po predhodnem naročilu se šteje za opravljeno z dnem, ko v celoti opravljeno storitev pisno potrdi kontaktna oseba uporabnika.«, in sicer, da se šteje storitev dodatnih čiščenj po predhodnem naročilu za opravljeno z dnem, ko je storitev v celoti in pravilno opravljena in ne šele po podani potrditvi kontaktne osebe uporabnika.

Vsa morebitna izvedena dodatna dela je dolžna potrditi kontaktna oseba uporabnika, zato dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročil v tem delu ostane nespremenjena.

8. Prosimo vas, da se beseda TAKOJ iz drugega odstavka 18. člena črta, saj je določba prestroga, prav tako pa je predlagan rok prekratek: »Izvajalec je v primeru izvajanja storitev v nasprotju z določili te pogodbe ali v primeru nekvalitetnega izvajanja storitev dolžan takoj oziroma najkasneje naslednji dan po opozorilu naročnika/uporabnika odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti. V kolikor izvajalec pomanjkljivosti po opozorilu naročnika/uporabnika ne odpravi v prej navedenem roku, uporabnik/naročnik pisno (poslano na elektronski naslov skrbnika pogodbe na strani izvajalca) opozori izvajalca.«

Naročnik je z drugim odstavkom predmetnega člena dopustil, da se izvajanje storitev v nasprotju z določili pogodbe ali v primeru nekvalitetnega izvajanja storitev, odpravijo najkasneje naslednji dan po opozorilu naročnika/uporabnika. Namen člena je zagotavljanje ustrezne kakovosti čiščenja, ki pa ni dosežen, če se storitve čiščenja ne izvajajo v skladu z določili pogodbe. Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročil v tem delu ostane nespremenjena.

9. Prosimo vas, spremembo drugega odstavka 19. člena pogodbe: »V primeru sprememb, se izvajalec zaveže na poziv naročnika izvesti ustrezne ukrepe v smeri vzpostavitve stanja, ki je odražalo položaj izvajalca kot najugodnejšega, sicer je naročnik upravičen odstopiti od pogodbe z eno mesečnim odstopnim rokom in unovčiti zavarovanje po tej pogodbi.« Gre za nesorazmerno sankcijo, v kolikor so razlogi nastopa le tega izven sfere izvajalca. Upoštevati je potrebno objektivne okoliščine izven sfere izvajalca.

Naročnik pojasnjuje, da je potrebno drugi odstavek 19. člena pogodbe potrebno brati enovito. Izvajalec se v skladu z drugim odstavkom 19. člena pogodbe zaveže, da se v času izvajanja teh storitev okoliščine pri izvajalcu, ki so vplivale na razvrstitev ponudbe iz merila, ki se nanašajo na kakovost ter socialne vidike, ne bodo bistveno spremenile. Navedeno npr. pomeni, da mora izvajalec, ki je dobil 4 dodatne točke v okviru določenega razpona pri merilu, ki določa delež mladih (Mer1 - »Delež zaposlenih mladih«), ves čas trajanja pogodbe ohranjati delež v okviru odstotkov, kot je opredeljeno v merilu. V hipotetičnem primeru se lahko delež mladih zaposlenih pogojno zmanjša v okviru navedenega merila - se pravi, da je dovoljeno, da ima izvajalec po enem letu še vedno npr. 15 odstotkov zaposlenih mladih in ne več prvotnih 20 odstotkov, ne sme pa omenjeni odstotek pasti pod odstotek, kjer bi izvajalec prejel manj točk v okviru tega merila, kar bi pomenilo spremembo. Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročil v tem delu ostane nespremenjena.

10. Prosimo vas za dopolnitev zadnjega odstavka 21. člena pogodbe: »Naročnik stroškov, ki niso zajeti v ponudbeni ceni, naknadno ne bo priznaval.« Razen, če se le ti pojavijo brez krivde izvajalca.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročil v tem delu ostane nespremenjena.

11. Prosimo vas za spremembo določbe šestega odstavka 24. člena, ki je trenutno nesorazmerna: »V primerih zamud ali kršitev, za katere je v tej pogodbi določena pogodbena kazen, se prvenstveno obračuna pogodbena kazen na način, določen s to pogodbo, zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pa se lahko unovči poleg zaračunavanja pogodbene kazni, če zamuda za vsako posamezno kršitev oziroma nepravilnost traja več kot pet dni.« Naročnik ne more uveljavljati obojega, lahko le izbira med eno ali drugo, obe sankciji imata namreč isti namen.

Izvajalec je v primeru nepravilnega izvajanja pogodbenih obveznosti dolžan takoj po pisnem opozorilu naročnika, najpozneje pa naslednji dan, izvesti kvalitetno čiščenje oz. odpraviti nepravilnosti. Izvajalec je v tem primeru za vsak dan nepravilnega izvajanja dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v višini dveh odstotkov (2%) mesečne vrednosti storitev čiščenja, za vsak objekt, na katerem prihaja do nepravilnosti pri izvajanju storitve čiščenja. V primeru, da izvajalec krši svoje pogodbene obveznosti več kot pet dni, to pomeni, da pogodbena kazen za izvajalca ni dovolj velika sankcija in ne vpliva preventivno na preprečevanje kršitev pogodbenih obveznosti. Zato v tem hipotetičnem primeru, naročnik unovči poleg zaračunavanja pogodbene kazni zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki je namenjeno finančnemu zavarovanju pred stroški ali škodo, ki bi jo naročnik utrpel v primeru, da izvajalec neustrezno izvede pogodbene obveznosti. Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročil v tem delu ostane nespremenjena.

12. Določba v drugem odstavku 25. člena pogodbe je prestroga, zato prosimo, da se beseda »takoj« črta, prav tako je predlagan rok prekratek: »V primeru nepravilnega izvajanja pogodbenih obveznosti je izvajalec dolžan TAKOJ PO PISNEM OPOZORILU NAROČNIKA, NAJPOZNEJE PA NASLEDNJI DAN, izvesti kvalitetno čiščenje oz. odpraviti nepravilnosti.

Naročnik je z drugim odstavkom predmetnega člena dopustil, da se kvalitetno čiščenje oz. odprava nepravilnosti opravi najkasneje naslednji dan po pisnem opozorilu. Namen člena je zagotavljanje ustrezne kakovosti čiščenja, ki pa ni dosežen, če se storitve čiščenja ne izvajajo v skladu z določili pogodbe. Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročil v tem delu ostane nespremenjena.

13. Prosimo vas, da namesto besede »poslal« v drugem odstavku 25. člena pogodbe zapišete določbo »ko je skrbnik pogodbe/ kontaktna oseba na strani izvajalca prejel«: »Pisno opozorilo naročnika se šteje od dneva, ko je naročnik opozorilo po elektronski pošti POSLAL skrbniku pogodbe/kontaktno osebo na strani izvajalca. Izvajalec je v tem primeru za vsak dan nepravilnega izvajanja dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v višini dveh odstotkov (2%) mesečne vrednosti storitev čiščenja, za vsak objekt, na katerem prihaja do nepravilnosti pri izvajanju storitve čiščenja. Tako določena kazen se obračuna za celoten čas nepravilnega izvajanja storitev.

Vsebina predmetnega javnega naročila, tj. storitve čiščenja, je pomembna za nemoteno delovanje uporabnikov, zato je pravočasna komunikacija med naročnikom in izvajalcem ključna v primeru nepravilnega izvajanja pogodbenih obveznosti. Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročil v tem delu ostane nespremenjena.

14. V drugem odstavku 25. člena pogodbe imata obe sankciji isti namen in posledično unovčenje obojega ni primerno in pravično, zato vas prosimo, da dikcijo spremenite, da bo bolj sorazmerna in pravična: »V primeru kršitev iz tega odstavka, ki trajajo več kot pet dni, pa lahko naročnik poleg zaračunavanja pogodbene kazni izvajalcu unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in lahko začne postopek prekinitve pogodbenega razmerja s pisnim odstopom od pogodbe.«

Odgovor na vprašanje je zajet v odgovoru na vprašanje pod točko 11 tega vprašanja.

15. Podana določba v tretjem odstavku 25. člena pogodbe postavlja izvajalca v nesorazmerno neugoden položaj ter je prestroga in predlagamo njen izbris: »V primerih iz prejšnjega odstavka lahko naročnik v primeru kršitev znotraj posamezne vrste storitve iz Priloge 2, poleg kazni iz prejšnjega odstavka zniža plačilo cene na enoto posamezne storitve iz Priloge 2 za deset odstotkov (10 %) te cene.«

Namen predmetnega določila je zagotavljanje pogodbene discipline. Sama pogodbena kazen sicer ne prepreči, da do kršitve ne bo prišlo, vendar pa zagotavlja bolj učinkovito varstvo v primeru kršitev in zato odvrača od neizpolnjevanja obveznosti. Naročnik ocenjuje, da je glede na pomen predmeta javnega naročila, določilo ustrezno po vrednosti in vsebini. Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročil v tem delu ostane nespremenjena.

16. Podana določba v četrtem odstavku 25. člena pogodbe je prestroga in predlagamo njen izbris. V kolikor bo zapis le te ohranjen, predlagamo podajo predhodnega opozorila s podanim razumnim rokom za odpravo napake: »V kolikor zaradi nepravilnega izvajanja pogodbenih obveznosti naročniku nastaja škoda ali bi ta lahko nastala ali izvedba storitve izgublja pomen, lahko naročnik nadomestno storitev naroči pri drugem izvajalcu na stroške kršitelja oziroma zamudnika ter od slednjega zahteva povrnitev celotne nastale škode.«

Naročniku je sprotno komuniciranje z izvajalcem pomembno, kar se kaže v določilih pogodbe. Določba 25. člena ureja pogodbeno kazen, ki se uporablja za sankcioniranje kršitev pogodbenih obveznosti, po tem, ko je bil izvajalec že seznanjen, da storitev ni ustrezno opravljena in kršitev ni odpravljena. V četrtem odstavku 25. člena je urejena situacija, ko naročniku zaradi trajajočega nepravilnega izvajanja pogodbenih obveznosti nastaja škoda ali bi ta lahko nastala ali izvedba storitve izgublja pomen. Navedeno pomeni, da noben uporabljen vzvod naročnika, ni dosegel namena. V interesu naročnika pa je, da se storitev čiščenja v vsakem primeru opravlja. Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročil v tem delu ostane nespremenjena.

17. Kdaj in na kakšen način se izvajalec seznani z internimi predpisi naročnika, ki so omenjeni v prvem odstavku 27. člena pogodbe: »Izvajalec se je dolžan seznaniti in se ravnati po internih predpisih naročnika glede varovanja in zaščite podatkov. Naročnik je dolžan izvajalca obvestiti o spremembi, dopolnitvi oziroma razveljavitvi svojih internih predpisov glede varovanja in zaščite podatkov.«

Ob pričetku čiščenja so kontaktne osebe uporabnika izvajalcem dolžne razkazati objekt in jih seznaniti z internimi predpisi glede varovanja in zaščite podatkov.

18. Pozivamo vas k spremembi prvega odstavka 37. člena pogodbe, ki se dejansko nanaša na institut odpovedi: »Naročnik lahko odstopi od pogodbe. Odstop mora biti pisen in podan vsaj tri mesece prej. Odstopni rok je tri mesece in začne teči naslednji dan od dneva, ko je izvajalec prejel odstop.« Načeloma pri pogodbah sklenjenih za določen čas ni opcije odpovedi pogodbe in se z zapisanim ne strinjamo. V kolikor pri zapisanem vztrajate, pa mora zaradi spoštovanja načela enakopravnosti imeti možnost odstopa od pogodbe tudi izvajalec.

Predmetni prvi odstavek 37. člena se briše. Naročnik bo pred podpisom pogodbe pripravil čistopis v skladu s predmetnim odgovorom.Datum objave: 10.08.2021   13:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali je potrebno da se referenca za sklop 23 nanaša izključno na storitev generalnega čiščenja?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Spoštovani,

referenca za sklop 23 se lahko nanaša storitev rednega ali/in generalnega čiščenja.
Datum objave: 10.08.2021   15:02
VPRAŠANJE
Ali se objekt na sklopu 12; Trg zbora odposlancev 2, 1330 Kočevje čisti dnevno ali 5 x tedensko. Glede na to da se čisti ob sredah ali petkih predpostavljamo da je to 1x tedensko?

ODGOVOR
Spoštovani,

objekt v sklopu 12; Trg zbora odposlancev 2, 1330 Kočevje, se čisti vsak dan od ponedeljka do petka po 15.30 uri. Ostali podatki zapisani v opisu predmetnega objekta dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ostanejo nespremenjeni.
Datum objave: 11.08.2021   12:47
VPRAŠANJE
Navajate, da lahko ponudnik predloži eno referenco, ki po obsegu čiščenih površin znaša najmanj toliko, kolikor znaša zahtevani skupni, kumulativni obseg čiščenih površin poslovnih prostorov za več sklopov, na katere se prijavlja, ob upoštevanju ostalih zahtev naročnika.

Lahko torej za zgoraj navedeno priložimo en skupni obrazec "Izjava ponudnika za referenco", kjer navedemo, da velja npr. za sklope 1,2,3,4, 5?

Hvala za pojasnilo.

ODGOVOR
Spoštovani,

ponudnik lahko predloži en obrazec »Izjava ponudnika za referenco« za več sklopov (tj. največ 5 (pet) sklopov, katerih seštevek skupnih obsegov čiščenih površin ne sme presegati vključno 55.000 m2, pri čemer se v navedeni omejitvi ne šteje sklop 23), če ponudnik predloži eno referenco, ki po obsegu čiščenih površin znaša najmanj toliko, kolikor znaša zahtevani skupni, kumulativni obseg čiščenih površin poslovnih prostorov za več sklopov, na katere se prijavlja, ob upoštevanju ostalih zahtev naročnika.

V tem primeru ponudnik pri razdelku »Izjavo za referenco podajamo za sklop« v obrazcu »Izjava ponudnika za referenco« zapiše za katere vse sklope se prijavlja.

Naročnik s tem odgovorom dopolnjuje odgovor na vprašanje objavljen dne 10.08.2021 ob 09.22 uri.

Datum objave: 12.08.2021   08:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji predvidevate fiksnost cen. Ker je dejavnost čiščenja po naravi pogojena predvsem s stroškom dela, predlagamo, da naročnik v pogodbo vključi člen, da se pogodbeni stranki v primeru dviga minimalne plače in ostale zakonodaje (npr. Zakon o minimalni plači, Zakon o davku na dodano vrednost, ipd.), ki bi imele vpliv na ponudbeno ceno in danes še niso znane, dogovorita za korekcijo ponudbene cene (tako za povečanje, kot tudi na zmanjšanje).

V kolikor določila o usklajevanju cene ne bo v vzorcu pogodbe, bodo ponudniki pri pripravi ponudbenih cenah že danes upoštevali dvig minimalne plače po lastni presoji (lahko tudi višji, kot bo realen), kar pomeni, da ponudbe med seboj ne bodo primerljive, saj ne bodo izhajale iz istih izhodišč in bo naročnik v primeru večkratnega podaljšanja pogodbe plačeval neupravičeno višje cene.

Hvala za vaš odgovor in lep pozdrav.


ODGOVOR
Spoštovani,

oblikovanje ponudbene cene je avtonomna pravica vsakega ponudnika, ki ponudbeno ceno oblikuje v skladu s svojimi poslovnimi odločitvami. Svobodno določanje cen je ena temeljnih značilnosti konkurence na prostem trgu, kjer praviloma velja, da lahko ponudnik ponudi poljubno visoko ceno, če jo trg le sprejme, lahko pa tudi poljubno nizko, če mu takšna cena (še) zagotavlja obstoj na trgu. S ciljem vzpostavitve konkurenčnosti je zato potrebno ponudniku omogočiti, da ponudi najbolj konkurenčno ceno, kot jo je sposoben v določenem trenutku, glede na vsebino in okoliščine predmetnega javnega naročila. Naročnik je v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je na voljo vsem morebitnim ponudnikom pod enakimi pogoji, določil enaka izhodišča za vse morebitne ponudnike (tj. npr. ponudbene cene so fiksne za celotno 3 letno obdobje opravljanja storitev; naročnik stroškov, ki niso zajeti v ponudbeni ceni, naknadno ne bo priznaval), oblikovanje ponudbene cene za posamezen sklop pa je v sferi ponudnika in predstavlja njegovo poslovno odločitev.
Datum objave: 12.08.2021   08:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

vezano na vaš odgovor iz Datum objave: 27.07.2021 08:57, se ne moremo strinjati z vašim odgovorom. Saj očitno v večih primerih kvadrature okenskih površin niso pravilne in glede na to da navajate točne izmere, potemtakem izvajalec ob izvedbi očisti le zapisano kvadraturo za katero dajemo ponudbo. Ne morete pričakovat da bo izvajalec na račun nepravilnih izmer iz vaše strani storitev opravljal brezplačno.
Glede na to da pa so podatki pridobljeni na ogledu ne relevantni in moremo vsi ponudniki upoštevati, kar je zapisano v razpisni dokumentaciji oziroma podatke ki so podani z odgovori na vprašanja, morate določit način reševanja izpostavljene problematike.

Ali izvajalec očisti samo izmerjeno kvadraturo ali pa jo plačate dodatno (po podani urni postavki) oziroma?

ODGOVOR
Spoštovani,

odgovor na vprašanje je zajet v odgovoru na vprašanje objavljenem dne 10.08.2021 ob 07.54 uri.

Ponudnik ponudbeno ceno oblikuje za izvajanje storitev celotnega sklopa za katerega oddaja ponudbo. Ponudnik se zaveže opravljati storitev kot je navedena v ponudbenem predračunu za sklop, za katerega bo ponudnik oddal ekonomsko najugodnejšo ponudbo.

Naročnik nadalje odgovarja, da v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, naročnik predvideva dodatna čiščenja po obrtniških delih in raznih drugih nepredvidenih dogodkih (npr. poplave, izliv vode, požar, ipd..), ki se bodo izvajala po potrebi in po predhodnem dogovoru naročnika. Za vsak posamezni sklop je v času trajanja pogodbe predvideno določeno število dodatnih ur, katerih namen porabe je vnaprej opredeljen. Nadalje mora pred začetkom izvedbe storitve dodatnih čiščenj število ur dodatnega čiščenja potrditi skrbnik pogodbe z vednostjo skrbnika objekta po predhodnem zaprosilu kontaktne osebe uporabnika. Storitve dodatnega čiščenja po naročilu se plačujejo po izvedeni storitvi in po cenah, kot jih je izvajalec ponudil v ponudbenem predračunu in so omejene tako po namenu kot količini. Storitev dodatnih čiščenj šteje za opravljeno z dnem, ko v celoti opravljeno storitev pisno potrdi kontaktna oseba uporabnika.
Datum objave: 12.08.2021   08:48
POJASNILO:
Spoštovani,

naročnik spreminja odgovor na vprašanje objavljen dne 09.08.2021 ob 14:41 uri, na način, da se sedaj glasi:

»Spoštovani,

pravilna kvadratura pri sklopu 13 je 6.249,14 m2.«


Datum objave: 12.08.2021   10:04
POJASNILO:
Spoštovani,

naročnik spreminja odgovor na deveto vprašanje v delu podanega hipotetičnega primera, objavljen dne 10.08.2021 ob 11.43 uri, na način, da se sedaj glasi:

»V hipotetičnem primeru se lahko delež mladih zaposlenih pogojno zmanjša v okviru navedenega merila - se pravi, da je dovoljeno, da ima izvajalec po enem letu še vedno npr. 16 odstotkov zaposlenih mladih in ne več prvotnih 20 odstotkov, ne sme pa omenjeni odstotek pasti pod odstotek, kjer bi izvajalec prejel manj točk v okviru tega merila, kar bi pomenilo spremembo. Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročil v tem delu ostane nespremenjena.«


Datum objave: 12.08.2021   10:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo vas za naslednja pojasnila:
1. Ali se lahko na vseh lokacijah namesti pralni in sušilni stroj za paranje krp?
2. Ali mora biti tudi papir za kuhinje brisače oz. lističe v skladu z Uredbo o Zelenem javnem
naročanju?
3. V klasifikaciji prostorov je zapisano, da so v opisu vsakega objekta opisane skupne količine
površin, ki so glede na pogostost čiščenja klasificirane na dnevno čiščenje - tip I, 2x tedensko
čiščenje - tip II, tedensko čiščenje tip III, itd. Iz te dikcije gre razumeti, da se v tipih prostorov
II vse aktivnosti izvajajo 2x tedensko, torej tudi praznjenje košev in čiščenje prostih delovnih
površin, itd. Enako si gre razlagati, da se pri čiščenju prostorov tipa III vse aktivnosti izvajajo
1x tedensko. Ali razumemo navedeno dikcijo prav ali je tu mišljeno, da se le talne površin
čistijo dnevno - tip I, 2x tedensko - tip II, 1x tedensko tip III, itd.?
4. Ali razumemo prav, da se tudi pri tipih prostorov II poleg alineje "vlažno brisanje tal ali
sesanje prostorov" izvedejo vse aktivnosti, ki so navedene pod dnevno in 1x tedensko
čiščenje? Torej npr. dnevno se praznijo koši, brišejo proste delovne površine,...2x tedensko
se prebriše kljuke in vidne umazanije na vratih, držalih stopnic ter vlažno prebriše ali posesa
še tla, nato pa sledi še 1x tedensko temeljito čiščenje, mesečno in 2x letno čiščenje.
5. Ali razumemo prav, da se tudi pri tipih prostorov III poleg alineje "vlažno brisanje tal ali
sesanje prostorov" izvedejo vse aktivnosti, ki so navedene pod dnevno in 2x tedensko
čiščenje? Torej npr. dnevno se praznijo koši, brišejo proste delovne površine,... 2x tedensko
se prebriše kljuke in vidne umazanije na vratih, držalih stopnic in nato sledi še 1x tedensko
temeljito čiščenje ter vlažno brisanje ali sesanje tal, mesečno in 2x letno čiščenje.
6. Pozivamo vas, da umaknete 2. odstavek 19. člena pogodbe, saj je nesmiselen ali pa
postavite drugačna merila (certifikat EMAS ali podobne certifikate, ki vključujejo okoljski in
socialni vidik JN), ki na veljavnost pogodbe ne bodo vplivala. Glede na zapisano, bi se
pogodba prekinila, v kolikor bi se v času trajanja pogodbe delež zaposlenih mladih, ki še niso dopolnili 30 leti, zmanjšal zaradi naravnega procesa
staranja. Na proces staranja delavk oz. delavcev ponudniki res nimamo vpliva. Prosimo vas, da
sporno določilo umaknete iz pogodbe.
Zahvaljujemo se vam za vsa vaša pojasnila.
Lep pozdrav!


ODGOVOR
Spoštovani,

v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, naročnik v nadaljevanju podaja odgovore:

1. Ali se lahko na vseh lokacijah namesti pralni in sušilni stroj za paranje krp?

Odgovor: Na objektih, ki se jih čisti, ni dovoljeno nameščanje pralnih in sušilnih strojev.

2. Ali mora biti tudi papir za kuhinje brisače oz. lističe v skladu z Uredbo o Zelenem javnem
naročanju?

Odgovor: Da.

3. V klasifikaciji prostorov je zapisano, da so v opisu vsakega objekta opisane skupne količine
površin, ki so glede na pogostost čiščenja klasificirane na dnevno čiščenje - tip I, 2x tedensko
čiščenje - tip II, tedensko čiščenje tip III, itd. Iz te dikcije gre razumeti, da se v tipih prostorov
II vse aktivnosti izvajajo 2x tedensko, torej tudi praznjenje košev in čiščenje prostih delovnih
površin, itd. Enako si gre razlagati, da se pri čiščenju prostorov tipa III vse aktivnosti izvajajo
1x tedensko. Ali razumemo navedeno dikcijo prav ali je tu mišljeno, da se le talne površin
čistijo dnevno - tip I, 2x tedensko - tip II, 1x tedensko tip III, itd.?

Odgovor:
Pri objektih, kjer se čiščenje izvaja vsak dan, se izvaja vsakodnevno čiščenje v času, kot je navedeno v urniku čiščenja. Čiščenje se izvaja v skladu s specifikacijo del, zapisano v obsegu storitev (točka 1.2.3. Tehničnih specifikacij). To pomeni, da se vsak dan izvaja dnevno čiščenje, ki vključuje:

- praznjenje košev za smeti ter odnašanje smeti v zabojnik,
- nameščanje vrečk za smeti po potrebi,
- brisanje prostih delovnih površin, miz, ipd.,
- brisanje vidnih umazanij (prstnih odtisov, madežev, ipd.) s pohištva, steklenih vitrin, ogledal, ipd.,
- čiščenje in dezinfekcija sanitarij (čiščenje wc školjk, pisoarjev, umivalnikov, sanitarnih baterij,
- ogledal stenskih ploščic, ipd.),
- čiščenje in dezinfekcija kljuk v sanitarijah,
- nameščanje toaletnih brisačk, WC papirja, tekočega mila,
- pometanje pred vhodom v zgradbo (pločniki, dvorišča, ipd.),
- vlažno brisanje ali sesanje talnih površin prostorov tip I;

obenem se izvaja tudi aktivnosti oziroma opravila, navedena pod razporedom za 2 x tedensko, tedensko, mesečno, 2x letno in letnimi opravili. Vse aktivnosti in razpored aktivnosti so natančno specificirane v obsegu storitev v točki 1.2.3 Tehničnih specifikacij.

Klasifikacija prostorov po tipih pa je namenjena le določitvi pogostosti čiščenja talnih površin posameznega prostora v objektu. To pomeni, da se v navedenem primeru vsak dan izvajajo vse aktivnosti, ki so zapisane zgoraj, obenem pa se pomiva/sesa prostore, ki so označeni s tipom I.

4. Ali razumemo prav, da se tudi pri tipih prostorov II poleg alineje "vlažno brisanje tal ali
sesanje prostorov" izvedejo vse aktivnosti, ki so navedene pod dnevno in 1x tedensko
čiščenje? Torej npr. dnevno se praznijo koši, brišejo proste delovne površine,...2x tedensko
se prebriše kljuke in vidne umazanije na vratih, držalih stopnic ter vlažno prebriše ali posesa
še tla, nato pa sledi še 1x tedensko temeljito čiščenje, mesečno in 2x letno čiščenje.

Odgovor:
Da, kot zapisano zgoraj se čiščenje izvaja v skladu z urnikom in v skladu s specifikacijo oziroma obsegom del, zapisano v točki 1.2.3.Tehničnih specifikacij.
Kot ste pravilno zapisali, se v prostorih tipa s talno površino II, izvajajo vse dnevne aktivnosti (praznjenje košev, nameščanje vrečk, brisanje miz, čiščenje sanitarij, itd), obenem pa se v teh prostorih vlažno briše oziroma sesa talne površine le 2x tedensko. Obenem se v prostoru tipa II dvakrat tedensko izvajajo aktivnosti, navedene v obsegu del tehničnih specifikacij (vlažno brisanje kljuk in vidnih umazanij na vratih, držalih stopnic, ipd,), kot tudi enkrat tedensko izvedejo dela navedena pod tedenskimi opravili (temeljito čiščenje sanitarij, vlažno brisanje okenskih polic, ipd..) ter izvajajo tudi mesečna in 2x letna opravila, našteta v tehničnih specifikacijah.
Klasifikacija prostorov po tipih (I-V) določa le pogostost čiščenja talnih površin posameznega prostora v objektu.

5. Ali razumemo prav, da se tudi pri tipih prostorov III poleg alineje "vlažno brisanje tal ali
sesanje prostorov" izvedejo vse aktivnosti, ki so navedene pod dnevno in 2x tedensko
čiščenje? Torej npr. dnevno se praznijo koši, brišejo proste delovne površine,... 2x tedensko
se prebriše kljuke in vidne umazanije na vratih, držalih stopnic in nato sledi še 1x tedensko
temeljito čiščenje ter vlažno brisanje ali sesanje tal, mesečno in 2x letno čiščenje.

Odgovor:
Da, čiščenje se izvaja v skladu z urnikom in v skladu s specifikacijo oziroma obsegom del, zapisano v točki 1.2.3 Tehničnih specifikacij.
Pravilno razumete, da se v prostorih tipa s talno površino III izvajajo vse dnevne aktivnosti (praznjenje košev, nameščanje vrečk, brisanje miz, čiščenje sanitarij, itd), obenem pa se v teh prostorih tla vlažno briše oziroma sesa le 1x tedensko. Obenem se v prostoru tipa III dvakrat tedensko izvajajo aktivnosti, navedene v specifikacijah oz. obsegu del (vlažno brisanje kljuk in vidne umazanije na vratih, držalih stopnic, ipd,), kot tudi enkrat tedensko izvedejo dela navedena pod tedenskimi opravili (temeljito čiščenje sanitarij, vlažno brisanje okenskih polic, ipd..) , kot tudi mesečna in 2x letna opravila.
Klasifikacija prostorov po tipih (I-V) določa le pogostost čiščenja talnih površin posameznega prostora v objektu.

6. Pozivamo vas, da umaknete 2. odstavek 19. člena pogodbe, saj je nesmiselen ali pa
postavite drugačna merila (certifikat EMAS ali podobne certifikate, ki vključujejo okoljski in
socialni vidik JN), ki na veljavnost pogodbe ne bodo vplivala. Glede na zapisano, bi se
pogodba prekinila, v kolikor bi se v času trajanja pogodbe delež zaposlenih mladih, ki še niso dopolnili 30 leti, zmanjšal zaradi naravnega procesa
staranja. Na proces staranja delavk oz. delavcev ponudniki res nimamo vpliva. Prosimo vas, da
sporno določilo umaknete iz pogodbe.

Odgovor:
Odgovor na vprašanje je zajet v odgovoru na vprašanje objavljen dne 10.08.2021 ob 11.43 uri in v pojasnilu objavljen dne 12.08.2021 ob 10.04 uri.
Datum objave: 12.08.2021   10:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zaradi številnih dopustov in obsežnosti razpisa vas lepo prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe.

Lepo pozdravljeni!

ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudbe. Vsi roki ostajajo nespremenjeni.