Dosje javnega naročila 004850/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov centraliziranih organov z območja RS
ZJN-3: Odprti postopek

JN004850/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 15.07.2021
Zahtevek za revizijo

    JN004850/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 136-361434
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=3986
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov centraliziranih organov z območja RS
Referenčna številka dokumenta: ODČI-19/2021; 4300-32/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov centraliziranih organov z območja RS
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 5
Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročila, sestavljena iz naslednjih sklopov ali skupin sklopov:
Ponudnik lahko odda ponudbo za največ 5 (pet) sklopov, katerih seštevek skupnih obsegov čiščenih površin ne sme presegati vključno
55.000 m2, pri čemer se v navedeni omejitvi ne šteje sklop 23.
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 1: Območje Maribor in Lenart
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
90911000
90911200
90911300
90919200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 1: Območje Maribor in Lenart
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 2: Območje Ptuj
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
90911000
90911200
90911300
90919200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 2: Območje Ptuj
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 3: Območje Murska Sobota, Lendava, Gornja Radgona in Ljutomer
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
90911000
90911200
90911300
90919200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 3: Območje Murska Sobota, Lendava, Gornja Radgona in Ljutomer
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 4: Območje Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
90911000
90911200
90911300
90919200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 4: Območje Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 5: Območje Dravograd, Šentjanž pri Dravogradu in Slovenj Gradec
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
90911000
90911200
90911300
90919200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 5: Območje Dravograd, Šentjanž pri Dravogradu in Slovenj Gradec
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 6: Območje Velenje
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
90911000
90911200
90911300
90919200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 6: Območje Velenje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 7: Območje Celje in Šmarje pri Jelšah
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
90911000
90911200
90911300
90919200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 7: Območje Celje in Šmarje pri Jelšah
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 8: Območje Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
90911000
90911200
90911300
90919200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 8: Območje Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 9: Območje Sevnica, Brežice, Krško in Jesenice na Dolenjskem
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
90911000
90911200
90911300
90919200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 9: Območje Sevnica, Brežice, Krško in Jesenice na Dolenjskem
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 10: Območje Novo mesto
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
90911000
90911200
90911300
90919200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 10: Območje Novo mesto
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 11: Območje Črnomelj in Metlika
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
90911000
90911200
90911300
90919200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 11: Območje Črnomelj in Metlika
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 12: Območje Kočevje in Ribnica
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
90911000
90911200
90911300
90919200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 12: Območje Kočevje in Ribnica
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 13: Območje Koper, Izola in Portorož
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
90911000
90911200
90911300
90919200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 13: Območje Koper, Izola in Portorož
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 14: Območje Sežana
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
90911000
90911200
90911300
90919200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 14: Območje Sežana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 15: Območje Postojna
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
90911000
90911200
90911300
90919200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 15: Območje Postojna
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 16: Območje Nova Gorica, Šempeter pri Gorici, Idrija in Ajdovščina
Številka sklopa: 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
90911000
90911200
90911300
90919200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 16: Območje Nova Gorica, Šempeter pri Gorici, Idrija in Ajdovščina
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 17: Območje Zgornji Brnik, Kranj, Naklo, Jesenice, Škofja Loka in Radovljica
Številka sklopa: 17
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
90911000
90911200
90911300
90919200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 17: Območje Zgornji Brnik, Kranj, Naklo, Jesenice, Škofja Loka in Radovljica
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 18: Območje Ljubljana - Center, Vič, Grosuplje
Številka sklopa: 18
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
90911000
90911200
90911300
90919200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 18: Območje Ljubljana - Center, Vič, Grosuplje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 19: Območje Ljubljana - Bežigrad, Domžale in Kamnik
Številka sklopa: 19
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
90911000
90911200
90911300
90919200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 19: Območje Ljubljana - Bežigrad, Domžale in Kamnik
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 20

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 20: Območje Ljubljana - Bežigrad
Številka sklopa: 20
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
90911000
90911200
90911300
90919200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 20: Območje Ljubljana - Bežigrad
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 21

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 21: Območje Ljubljana Center, Vič in Šiška
Številka sklopa: 21
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
90911000
90911200
90911300
90919200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 21: Območje Ljubljana Center, Vič in Šiška
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 22

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 22: Območje Ljubljana - Center
Številka sklopa: 22
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
90911000
90911200
90911300
90919200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 22: Območje Ljubljana - Center
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 23

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 23: Območje Ljubljana - Tržaška (generalno čiščenje)
Številka sklopa: 23
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
90911000
90911200
90911300
90919200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 23: Območje Ljubljana - Tržaška (generalno čiščenje)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.08.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.08.2021   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.08.2021   12:00

Dodatne informacije:
Za določene lokacije znotraj posameznega sklopa se namesto 36 mesecev, zahteva nekoliko krajše obdobje storitve čiščenja, in sicer kot izhaja iz predračuna, ki je del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.07.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.07.2021   09:06
POJASNILO

Naročnik pojasnjuje, da se 8. člen vzorca pogodbe, ki je del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila spremeni tako, da se glasi:

»Izvajalec mora imeti vzpostavljen sistem nadzora kakovosti nad opravljenimi pogodbenimi storitvami in mora zagotavljati redno kontrolo čiščenja poslovnih prostorov.

Izvajalec mora po vsakem tromesečju pripraviti poročilo o opravljenem nadzoru kakovosti čiščenja ob sodelovanju kontaktne osebe uporabnika in ga obvezno priložiti računu. Poročilo vsebuje navedbo naročnikove lokacije, dan izvedenega nadzora kakovosti čiščenja ter morebitne pripombe kontaktne osebe uporabnika in izvajalca. Poročilo podpišeta kontaktni osebi uporabnika, kjer je bila izvedena kontrola in predstavnik izvajalca, ki je opravil kontrolo kakovosti čiščenja.

Oseba, ki opravlja kontrolo kakovosti čiščenja, mora zagotoviti sporazumevanje in komunikacijo s kontaktno osebo uporabnika v slovenskem jeziku.

Če je na podlagi zbranih poročil ugotovljena neustrezna kakovost izvajanja pogodbenih obveznosti je izvajalec dolžan takoj po pisnem opozorilu naročnika odpraviti pomanjkljivosti in izvajati kvalitetno čiščenje. Če gre za nepravilnosti, ki so opredeljene v poglavju o pogodbeni kazni, skrbnik pogodbe na strani naročnika ravna v skladu s predmetnim poglavjem. Pisno opozorilo naročnika se šteje od dneva, ko je naročnik opozorilo po elektronski pošti poslal skrbniku pogodbe na strani izvajalca.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne bo potrdil morebitnega referenčnega potrdila izvajalcu storitev, v primeru ponavljajočega nekakovostnega izvajanja pogodbenih storitev. Kot nekakovostno izvedena storitev se v tem primeru šteje, če je izvajalec s strani uporabnika in/ali naročnika v času izvajanja pogodbenih storitev dvakrat ocenjen z oceno nezadostno.

Obrazec Poročilo o opravljenem nadzoru kakovosti čiščenja je priloga te pogodbe (priloga 4).«

Obenem naročnik pojasnjuje, da se v celotni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ime obrazca »Ocenjevalni list« zamenja s »Poročilo o opravljenem nadzoru kakovosti čiščenja«.


Datum objave: 21.07.2021   15:34
POJASNILO:

Spoštovani,

ogled objekta Ministrstva za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor, Ormoška cesta 3/II, Ljutomer v sklopu 3, ki je predviden za dan 22.07.2021 ob 11.00 uri, odpade.

Morebitnim ponudnikom bo ogled objekta omogočen v rezervnem datumu dne 29.07.2021 ob 11.00 uri, kot je to določeno v excel tabeli »ODČI-19/2021 Urniki ogledov«.


Datum objave: 22.07.2021   11:03
POJASNILO:

Spoštovani,

naročnik organizira dodatni termin ogleda v sklopu 7 za objekt Ministrstva za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije na lokaciji Mariborska 88, Celje.

Naročnik dodatno organizira termine ogledov v sklopu 7 za objekt Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije, DRSV na lokaciji Mariborska 86, 88, Celje in objekt Inšpektorati Celje: IRSD, IRSI, DRSI, ZIRS, TIRS, UVHVVR, IRSOP, IRSKGLR; UPRO na lokaciji Kidričeva 24 b, Celje.

Ogledi lokaciji so neobvezni in informativne narave ter niso pogoj za oddajo ponudbe.

Naročnik bo objavil tabelo »ODČI-19_2021 - Dodatni ogledi za sklop 7« na spletni strani naročnika.


Datum objave: 22.07.2021   12:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v primeru, da npr. oddajamo ponudbo za sklopa 13 in 20 nas zanima ali lahko priložimo samo eno referenco v skupni kvadraturi najmanj 23.000m2 (seštevek kvadratur za sklop 13 in 20 = 3.500m2 + 19.500m2)?

Lp


ODGOVOR
Spoštovani,

v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, mora ponudnik, ki odda ponudbo za dva ali več sklopov (vendar ne več kot za pet), izpolnjevati vse pogoje zahtevane pri posameznih sklopih.

Reference v zahtevanem skupnem obsegu čiščenih površin za sklope izhajajo kot navajate iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, v hipotetičnem primeru, da ponudnik odda ponudbo za sklop 13 in sklop 20, lahko predloži eno referenco v skupnem obsegu čiščenih površin poslovnih prostorov ob upoštevanju ostalih zahtev naročnika. Glede na navedeno tako ena referenca v višini najmanj 23.000 m2 izpolnjuje zahteve naročnika za oddajo ponudbe za sklop 13 in sklop 20.
Datum objave: 26.07.2021   15:57
VPRAŠANJE

Pozdravljeni,
31.07.2020 je podjejte naredilo oddelitev dejavnosti čiščenja. Od 01.08.2020 imamo ločeno podjetje za čiščenja. Na razpis se bomo prijavili z oddeljenim podjetjem. Za katero podjetje naročimo bonitetno oceno po pravilih Basel II.
Hvala in lep pozdrav,ODGOVOR

Pozdravljeni,

skladno z določili točke 9.1.2 navodil v predmetnem postopku, mora izkazati zahtevano bonitetno oceno ponudnik, torej subjekt, ki bo nastopil kot ponudnik v predmetnem javnem naročilu oz. v posameznem/ih sklopu/ih.Datum objave: 26.07.2021   16:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na podane klasifikacije pogostosti čiščenja, prosimo za eno od razjasnitev in sicer;

Pri vsaki lokaciji ste navedli koliko m2 se čisti dnevno, 2x tedensko in 1x tedensko.
Ali to pomeni, da moramo tudi v prostorih, ki so navedeni za 2x tedensko ali 1x tedensko čiščenje izvajati aktivnosti
dnevnega čiščenja kot npr. praznjenje košev za smeti, brisanje miz ipd.?
Se pravi mora čistilka vsak dan tudi v prostore (pisarne), ki so predvidene "zgolj" za 1x tedensko čiščenje in tam sprazniti koš, pobrisati mizo,
odstraniti morebitne madeže ipd., poleg tega pa potem 1x tedensko tako pisarno tudi pomiti?

Namreč iz dokumentacije le to posebej ne izhaja, prosimo za razjasnitev.

Najlepša hvala.

Lep pozdrav,

ODGOVOR
Pozdravljeni!

Čiščenje poslovnih prostorov se izvaja v skladu z urnikom, ki je za vsak posamezni objekt zapisan v datoteki Opis objektov.

V kolikor je v polju urnik čiščenja zapisano, da se čiščenje poslovnih prostorov izvaja le dvakrat tedensko, se torej čiščenje izvaja samo 2 dni v tednu, in sicer se v tem primeru, v terminih, določenih v urniku čiščenja, izvajajo vse aktivnosti, ki so navedene pod dnevnim, 2x tedenskim, tedenskim, mesečnim, 2 x letnim in letnim čiščenjem.

Pri objektih, kjer se čiščenje izvaja vsak dan, pa se izvaja vsakodnevno čiščenje v času, kot je navedeno v urniku čiščenja. Čiščenje se izvaja v skladu s specifikacijo del, zapisano v obsegu storitev (točka 1.2.3. Tehničnih specifikacij). To pomeni, da se vsak dan izvaja dnevno čiščenje, ki vključuje:

- praznjenje košev za smeti ter odnašanje smeti v zabojnik,
- nameščanje vrečk za smeti po potrebi,
- brisanje prostih delovnih površin, miz, ipd.,
- brisanje vidnih umazanij (prstnih odtisov, madežev, ipd.) s pohištva, steklenih vitrin, ogledal, ipd.,
- čiščenje in dezinfekcija sanitarij (čiščenje wc školjk, pisoarjev, umivalnikov, sanitarnih baterij,
- ogledal stenskih ploščic, ipd.),
- čiščenje in dezinfekcija kljuk v sanitarijah,
- nameščanje toaletnih brisačk, WC papirja, tekočega mila,
- pometanje pred vhodom v zgradbo (pločniki, dvorišča, ipd.),
- vlažno brisanje ali sesanje talnih površin prostorov tip I;

obenem se izvaja tudi aktivnosti, navedene pod 2 x tedensko, tedensko, mesečno, 2x letno in letno.

Klasifikacija prostorov po tipih pa je namenjena le določitvi pogostosti čiščenja talnih površin posameznega prostora v objektu. To pomeni, da se v navedenem primeru vsak dan izvajajo vse aktivnosti, ki so zapisane zgoraj, obenem pa se pomiva/sesa prostore, ki so označeni s tipom I.
Datum objave: 27.07.2021   08:57
VPRAŠANJE
Glede na to da so kvadrature oken v opisu objektov neobičajno majhne, prosimo za podatek ali gre za enostransko ali obojestransko izmero. Kako bo naročnik ravnal v primeru, da se ob izmeri ugotovi da so kvadrature večje od zapisanih.

ODGOVOR
Pri opisih objektov gre za podatke glede enostranskih steklenih površin. Glede na to, da so vrste steklenih površin različne, nekatere se odpirajo/ne odpirajo, nekatere so dosegljive le z dvigali, ipdnaročnik za lažjo predstavo in možnost konkretnejše seznanitve s posameznimi elementi oz. deli objektov, omogoča dva neobvezna ogleda posameznega objekta. Cena za storitev generalnega čiščenja je fiksna in vse storitve čiščenja se bodo plačevale po cenah, kot jih bo ponudnik ponudil v ponudbenem predračunu, skladno z določili vzorca pogodbe, ki je del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.Datum objave: 27.07.2021   08:59
VPRAŠANJE
Ali je pri seštevku sklopa1 Krekova ulica 17 prišlo do napake. Prosimo za popravek oz. pravilen podatek o kvadraturi prostorov tip 1,2,3.

Lp

ODGOVOR
Pri objektu Krekova 17 v Mariboru, je pravilen seštevek površin za čiščenje tipov I-III 327,51 m2. Končni seštevek vseh površin za čiščenje je pravilno zapisan in znaša 365,79 m2.Datum objave: 27.07.2021   09:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali so vsi podatki - m2, vezani na generalna čiščenja zajeti v opisu objektov, ali moramo posebej še upoštevat ustna navodila iz ogledov objektov.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Vsi potrebni podatki za pripravo ponudbe so zajeti v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Za lažjo predstavo in možnost konkretnejše seznanitve s posameznimi elementi oz. deli objektov, naročnik omogoča dva neobvezna ogleda posameznega objekta.Datum objave: 27.07.2021   14:12
VPRAŠANJE
pozdravljeni!


zanima nas ali morajo biti Izjave ponudnika za referenco potrjene s strani referenčnega naročnika?

lep pozdrav

ODGOVOR
Pozdravljeni!

Predmetne izjave ponudnika ni potrebno potrditi na strani referenčnega naročnika.Datum objave: 30.07.2021   12:27
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Zanima nas ali je cena fiksna za celotno obdobje t.j. 36 mesecev izvajanja storitve?

S spoštovanjem!

ODGOVOR
Spoštovani,

cene so fiksne za celotno 3 letno obdobje opravljanja storitev.


Datum objave: 02.08.2021   13:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Vzorcu pogodbe ni predviden dvig cene v skladu z dvigom minimalne plače. Ker to za izvajalce predstavlja največji del strukture ponudbene cene, moramo v primeru da ta dvig ni predviden že v prvem letu in vseh nadaljnjih letih dvignit ponudbeno ceno, zaradi najverjetnejšega dviga minimalne plače. V zadnjih 10 letih se le eno leto minimalna plača ni dvignila z koncem leta.
Ker to za naročnika pomeni, da bodo ponudbene cene višje od realnih (ker bo v ceni predviden dvig plače) za izvajalce pa pomeni to, da ne vemo ali bomo za dovolj visok odstotek v ponudbi dvignili ponudbeno ceno, glede na pretekle dvige minimalne plače, prosimo da se v predlog pogodbe doda člen:

»Na zahtevo izvajalca se lahko cene spremenijo, ko se spremeni minimalna plača od roka za prejem ponudb. Cena se uskladi na način, da se za višino spremembe v % poveča 75% vrednosti postavke. Vrednost se nato nadalje usklajuje na zahtevo izvajalca ob vsakokratni nadaljnji spremembi minimalne plače, in sicer na način, da se poveča 75% vrednosti postavke, oddane na dan roka za prejem ponudb za razliko v povečanju minimalne plače v % od dneva oddaje ponudbe do zadnje spremembe, s katero je bila zahtevana uskladitev cen. Uskladi se torej 75% vrednosti pogodbene cene.
Na enak način se lahko kadarkoli (torej ob vsakokratnem znižanju minimalne plače ) na zahtevo naročnika uskladijo cene, vendar samo v primeru znižanja postavke.ODGOVOR
Pozdravljeni.
Naročnik se zahvaljuje za predlog vendar ostaja dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila v tem delu nespremenjena.Datum objave: 03.08.2021   15:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pri pregledu specifikacije prostorov za Sklop 21 - prostori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, objekt Masarykova 16, smo opazili da ne vsebuje podatka o kvadraturi steklenih površin. Ker gre za objekt, kjer je potrebno za čiščenje steklenih površin najemati alpiniste, prosimo za točno specifikacijo. Zanima nas tudi, ali je čiščenje zunanjih steklenih površin na objektu Kotnikova 38 vključeno v ta razpis?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Notranjih steklenih površin, ki so predmet čiščenja po tem javnem naročilu je, na objektu na Masarykovi 16, 4.500 m2 in na objektu na Kotnikovi 38, 3.500 m2. Čiščenje zunanjih steklenih površin na teh objektih pa ni predmet tega javnega naročila.


Datum objave: 05.08.2021   14:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pri sklopu št. 18 - organ Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu v opisu čiščenja tip II je v oklepaju zapisano 2-3 x tedensko čiščenja. Ker je strošek čiščenja odvisen od količine porabljenih ur, prosimo za točno opredelitev frekvence čiščenja (ali 2 x tedensko čiščenje ali 3 x tedensko?).

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Pozdravljeni,

naročnik pojasnjuje, da je za poslovne prostore organa Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, frekvenca čiščenja tipa II, 2x na teden.
Datum objave: 05.08.2021   16:11
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naročnik vztraja pri fiksnih cenah za celotno obdobje. Izvajalci čiščenja na žalost ne moremo predvideti dviga minimalne plače v naslednjih treh letih, saj ne moremo predvideti gospodarskih gibanj oz. inflacije v teh "covidnih" časih. Država je tista, ki predpiše rast minimalne plače, ministrstvo za javno upravo pa je država! Zelo neodgovorno, zavajajoče in nesramno je vztrajanje naročnika na fiksnih cenah 36 mesecev! Na koncu bodo nosili posledice delavci zaposleni pri naročnikih, saj jih bomo morali bolj obremeniti, da bomo lahko pokrili razliko v rasti plač.
Prav tako bomo ponudbe oddajali konec avgusta 2021, ko se sploh še ne ve kakšna bo minimalna plača v 2022, ko je začetek dela, kaj šele potem za leto 2023 in 2024.
S popravkom v razpisni dokumentaciji bi omogočili izvajalcem, da kalkulirajo za prvo leto realne cene, ki bi jih v naslednjih letih popravili z odstotkom rasti minimalne plače. To bi bil tudi edini pošteni način do naročnika storitev. Vztrajanje na fiksnih cenah je nepošteno do izvajalcev čiščenja, še bolj pa do zaposlenih v tej branži!


ODGOVOR
Pozdravljeni.

Dokumentacija v zvezi z oddajo naročila ostaja v tem delu nespremenjena. Morebitne stroške, ki bi nastali z morebitnim povišanjem minimalne plače, ponudniki upoštevajo pri oblikovanju ponudbene cene.