Dosje javnega naročila 004773/2021
Naročnik: Akademska in raziskovalna mreža Slovenije, Tehnološki park 18, 1000 Ljubljana
Blago: Videokonferenčni sistem v oblaku 2021
ZJN-3: Odprti postopek

JN004773/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 13.07.2021
JN004773/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.08.2021
JN004773/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 19.10.2021
Zahtevek za revizijo

    JN004773/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 134-355961
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Akademska in raziskovalna mreža Slovenije
Tehnološki park 18
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
razpis@arnes.si, pravna služba
razpis@arnes.si
+386 14798877
+386 14798878

Internetni naslovi
http://www.arnes.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/405703/RD_za_objavo.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4566
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Videokonferenčni sistem v oblaku 2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup licenc za storitev videokonferenčnega sistema v oblaku za vzgojno-izobraževalne zavode za obdobje dveh let
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup licenc za storitev videokonferenčnega sistema v oblaku za vzgojno-izobraževalne zavode za obdobje dveh let
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacijo bo sofinancirala Republika Slovenija, MIZŠ in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se bo izvajala v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 20142020, prednostne osi Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID 19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva."
II.2.14 Dodatne informacije
Arnes je kot investitor in upravičenec pristopil k programu »ReactEU - IKT za VIZ« , za izvedbo katerega še nima sklenjene pogodbe o sofinanciranju programa z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju MIZŠ), zato se javno naročilo izvaja pod odložnim pogojem pridobitve sredstev.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.08.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.08.2021   12:10


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.07.2021   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Akademska in raziskovalna mreža Slovenije
Tehnološki park 18
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.07.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.07.2021   09:14
Naročnik podaja naslednje dodatno pojasnilo:

1. Glede NAVODIL PONUDNIKOM in VZORCA POGODBE

Naročnik pojasnjuje, da je odložni pogoj izpolnitve do 1.10.2021 mišljen v smislu, da pogodba ne začne veljati,
v kolikor se pogoj podpisa pogodbe o sofinanciranju in s tem pridobitve sredstev ne izpolni. Enako se
interpretira tudi določilo z enakim besedilom v vzorcu pogodbe.

2. Glede PREDRAČUNA

Naročnik pojasnjuje, da se bo kot merilo upoštevala TABELA 1.

Naročnik ne bo objavljal čistopisov dokumentov, temveč bo popravke pogodbenih določil vnesel pred
podpisom pogodb z izbranimi dobavitelji.


Datum objave: 02.08.2021   14:33
VPRAŠANJE
V razdelku "Točkovanje v okviru meril", 1. zaželena dodatna funkcionalnost za postavko 1 (navadne videokonference) navajate:

(m) Videokonferenčni sistem omogoča gostitelju prenos v živo (streaming) zvoka in slike iz videokonferenčne sobe na zunanje strežnike (Arnesov video portal z Wowza strežniki), pri čemer podpira prenos preko RTMP in RTMPS protokola, glede na zahteve zunanjih strežnikov tako, da se slika prenaša v ločljivosti FullHD 1920x1080p25 ali višje.
Funkcionalnost prinese 1 točko.

VPRAŠANJE:

V specifikacijah za videokonferenčni sistem v oblaku, dokument "05_ePRO_Specifikacije" navajate, da mora videokonferenčni sistem omogočati prikaz videov sodelujočih v videokonferenci, da je mogoče v videokonferenco pošiljati sliko iz kamere v ločljivosti HD 1280x720p25 ali višje. Pri prenosu v živo (streamingu) pa navajate, da se slika prenaša v ločljivost FullHD 1920x1080p25 ali višje.
Ker platforme za videokonferenčni sistem v oblaku tehnično ne izvajajo t.i. upscalinga in če je kakovost slike iz kamere HD 1280x720p25 sprejemljiva, bi morala tudi ločljivost prenosa v živo (streaminga) ločljivosti 1280x720p25 zadostovati.
Predlagamo spremembo ločljivosti prenašanja slike v živo iz trenutnih FullHD na HD 1280x720p25 ali višje.
Na ta način bo tudi več videokonferenčnih sistemov v oblaku zadostovalo zahtevi, ker menimo da je primarno pomemben prenos v živo, ne pa tudi zahteva, da mora nujno ločljivost biti najmanj FullHD.ODGOVOR

Glede na vprašanje/predlog naročnik pojasnjuje:


V dokumentu "05_ePRO_Specifikacije.docx" zahteva po 1280x720p25 govori o minimalnih zahtevah, ki jih platforma mora podpirati, v dokumentu "04_ePRO_Ponudba_predračun.docx" so zaželjene dodatne funkcionalnosti, ki prinašajo dodatne točke, če platforma izpolnjuje tudi te funkcionalnosti. Zato ta zahteva ne izloča nobenega ponudnika, daje pa prednost tistim ponudnikom, ki to dodatno funkcionalnost omogočajo.
V primeru, da platforma omogoča prenos v živo (streaming) v ločljivosti FullHD 1920x1080p25 ali višje, mora platforma tudi udeležencem videokonference omogočati pošiljanje slike iz kamere in sprejemanje slike iz kamere drugih udeležencev, oboje v ločljivosti FullHD 1920x1080p25 ali višje.


Datum objave: 02.08.2021   14:33
VPRAŠANJE
V razdelku "Točkovanje v okviru meril", 1. Zaželena dodatna funkcionalnost za postavko 1 (navadne videokonference) navajate:

(f) Videokonferenčni sistem omogoča nastavitev dodatne kode za vstop v videokonferenčno sobo.
Funkcionalnost prinese 1 točko.

VPRAŠANJE:

Prosimo vas, da nam podate primer uporabe in pogoje uporabe dodatne kode za vstop v videokonferenčno sobo.
Ali pod dodatno kodo razumemo opcijo, da gostitelj sestanka, ob sklicu sestanka ne vključi kode/gesla za vstop v videokonferenčno sobo, temveč ga posreduje na drug, bolj varen način?

ODGOVOR

Primer uporabe dodatne kode za vstop v videokonferenčno sobo:

Ob ustvarjanju videokonferenčne sobe ima gostitelj možnost nastavitve/vklop dodatne kode, ki jo bo potrebno naknadno vnesti, da se bo lahko gost priključil v videokonferečno sobo.
Če gostitelj ni vklopil uporabe dodatne kode, se gost lahko priklopi v videokonferenčno sobo že, če pozna celoten spletni (URL) naslov videokonferenčne sobe.
Če gostitelj naknadno vklopi zahtevo za vnos dodatne kode, se gost iz prejšnje točke več ne bo mogel priključiti v videokonfernečno sobo, dokler mu gostitelj ne bo sporočil še dodatne kode za vstop.
Odgovor na zadnji stavek: Gostitelj ima možnost, da dodatno kodo za vstop v videokonferenčno sobo posreduje ločeno od spletne povezave za vstop v videokonferenčno sobo.


Datum objave: 02.08.2021   14:34
VPRAŠANJE
V razdelku "Točkovanje v okviru meril", 1. Zaželena dodatna funkcionalnost za postavko 1 (navadne videokonference) navajate:

(p) Videokonferenčni sistem omogoča priključitev v videokonferenčno sobo in s tem prenos zvoka in slike v obe smeri tudi uporabnikom, ki so priključeno samo na IPv6 omrežje in omrežje pri uporabniku ali njegovemu ponudniku dostopa do interneta ne uporablja translacijskih mehanizmov za dostop do IPv4 omrežja (npr. NAT64).
Funkcionalnost prinese 1 točko.

VPRAŠANJE:
Ker je delovanje videokonferenčnega sistema v oblaku z vsemi svojimi funkcionalnostmi za izvedbo videokonferenc neodvisno od načina IP povezljivosti uporabnikov do storitve v oblaku, predlagamo, da omenjeno funkcionalnost spremenite tako, da je omrežje IPv6 dovoljeno pri uporabnikih in njihovih ponudnikih dostopa do interneta brez translacijskih mehanizmov, vendar neodvisno od implementacije IP povezljivosti pri videokonferenčnemu sistemu v oblaku.

ODGOVOR

Glede na vprašanje/predlog naročnik pojasnjuje:

Če ima uporabnik zgolj IPv6 povezljivost in se ne uporablja translacijskih mehanizmov med IPv6 in IPv4, potem ne more dostopati do ponudnika videokonferenčnih storitev v oblaku, ki ima zgolj IPv4 povezljivost. Da ponudnik videokonferenčnega sistema v oblaku dobi priznano dodatno funkcionalnost za IPv6 povezljivost, mora uporabniku v prejšnjem stavku omogočati uporabo videokonferenčne storitve v oblaku, ki je predmet tega razpisa.
Nekateri naši uporabniki so priključeni na IP omrežje, kjer njihova naprava (npr. računalnik) z internetom komunicira le preko IPv6 protokola. Na njihovi napravi torej IPv4 protokol ni aktiviran. Za takšne uporabnike je optimalno, da tudi celotna videokonferenčna komunikacija s ponudnikom videokonferenčnih storitev poteka izključno preko IPv6 protokola. Zato takšno funkcionalnost priznavamo kot dodatno zaželjeno funkcionalnost.


Datum objave: 02.08.2021   14:35
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

V dokumentu 05_ePRO_Specifikacije.docx v točki 10b zahtevate, da je proizvajalec videokonferenčnega sistema v oblaku v letih 2019 in 2020 vsaj v enem dnevu dosegel vsaj 10 milijonov aktivnih udeležencev (daily meeting participants). Glede na število razpisanih licenc (24.000) in zahtevo iz točke 1, da mora videokonferenčni sistem omogočati, da vsi gostitelji hkrati izvajajo videokonferenco, vsak v svoji videokonferenčni sobi, vsak s svojimi 100-imi hkratnimi gosti, je ta zahteva nesorazmerna, saj postavljeni pogoj nekajkrat presega teoretično maksimalno število vseh istočasnih uporabnikov. Ob upoštevanju faktorja istočasnosti in dejstva, da število učencev posameznega razreda v povprečju ne presega 30 učencev/razred, pa je ta pogoj še toliko bolj nesorazmeren.
Zahteva 10 b istočasno omejuje konkurenco, saj izključuje veliko večino ponudnikov videokonferenčnih sistemov na trgu! Zato smo mnenja, da je ta zahteva diskriminatorna in posledično po našem mnenju pomeni nepošteno konkurenco, predvsem pa tudi izključuje možnost kandidiranja domačih ponudnikov/proizvajalcev videokonferenčnih rešitev na tem razpisu. Izključevanje domačih ponudnikov pa neposredno pomeni tudi zmanjševanje nacionalne digitalne suverenosti ter varnosti podatkov, odmika pa se tudi od usmeritev in prioritet EU.
Prosimo vas za pojasnilo, zakaj ste se odločili za to razpisno zahtevo.

Vezano za zahtevo v točki 7. (dokument 05_ePRO_Specifikacije.docx) pa vas prosimo za pojasnilo ali zahteva, da mora videokonferenčni sistem delovati tako, da se podatki prenašajo izključno preko omrežja in strežnikov, ki so fizično znotraj Evropske unije, veljajo zgolj za multimedijski podatke uporabnikov, ki so priključeni v videokonferenčno sobo (zvok, slika iz kamere, slika celotnega zaslona, slika aplikacije, slika brskalnikovega zavihka, klepet) ali pa to zahtevate tudi za meta podatke, ki jih VK sistem zahteva za delovanje.
Istočasno vas prosimo tudi za podatek o zahtevani razpoložljivosti VK sistema z uporabo EU infrastrukture (dnevni, mesečni, letni) in natačnejšo opredelitev pogojev izjeme izrednih dogodkov prezasedenosti omrežja ali infrastrukture ponudnika, ki dovoljujejo za krajši čas, do izteka izrednih dogodkov, uporabiti omrežje in infrastrutkuro ponudnika izven Evropske unije.

Za vaš odgovor se vam zahvaljujemo.


ODGOVOR

Pojasnilo na vaše mnenje o točki 10b iz dokumenta "05_ePRO_Specifikacije.docx":

Preračunavanje števila licenc in števila hkratnih uporabnikov v posamezni videokonferenčni sobi ni smiselno razlagati z namenom, da bi od ponudnika zahtevali, da njegova platforma zmore vsaj takšno hkratno število videokonferenčnih sob in hkrati priključenih uporabnikov, ampak da takšne kapacitete uporabe videokonferenc pri ponudniku ne smejo predstavljati velikega, kaj šele večinskega deleža uporabe njegove platforme.
S to zahtevo želimo doseči, da ima ponudnik že dlje časa stabilno in kvalitetno videokonferenčno platformo, da ima že veliko izkušenj z zagotavljanjem videokonferenčne storitve tudi bistveno večjemu številu uporabnikov, kot jih mi potrebujemo, da ima ustrezne tehnične in kadrovske kapacitete, ki to zagotavljajo.
Število razpisanih licenc 24.000 se nanaša na 1. naročilo, ki pa mu lahko v primeru dodatnih potreb sledijo še dodatna naročila.
Glede na navedeno naročnik vztraja pri zahtevi iz specifikacij.


Pojasnilo na točko 7:

Metapodatki niso zahtevani in se torej lahko posredujejo tudi izven prostora Evropske unije, vendar v skladu z zahtevami v naslednji točki (8).
Razpoložljivosti nismo posebej definirali, pri čemer pa "izredni dogodek prezasedenosti omrežja ali infrastrukture ponudnika" pomeni, da ima ponudnik v tem času težave z zagotavljanjem storitve videokonferenc za večino uporabnikov na področju Evropske unije.