Dosje javnega naročila 004783/2021
Naročnik: LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper - Capodistria
Blago: Postavitev 22 kW polnilnic za električne avtomobile na terminalu avtomobilov
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 15.683,20 EUR

JN004783/2021-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 13.07.2021
JN004783/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.07.2021
JN004783/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.09.2021
JN004783/2021-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 29.11.2021
JN004783/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.12.2021

Revizijski zahtevki
20.09.2021 Postopek pravnega varstva je zaključen Več informacij
20.09.2021 Vložen je zahtevek za revizijo
07.10.2021 Naročnik je zavrnil zahtevek za revizijo
08.10.2021 Državna revizijska komisija je v reševanje prejela zahtevek za revizijo
22.10.2021 Državna revizijska komisija je zavrgla zahtevek za revizijo 018-162-2021_Luka_Koper.pdf
Zahtevek za revizijo

    JN004783/2021-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2021/S 134-357762
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Vojkovo nabrežje 38
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Mara Žerjal
mara.zerjal@luka-kp.si
+386 31772876

Internetni naslovi
https://www.luka-kp.si/slo/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.luka-kp.si/slo/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4570
I.6 Glavna področja dejavnosti
Pristaniške dejavnosti


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Postavitev 22 kW polnilnic za električne avtomobile na terminalu avtomobilov
Referenčna številka dokumenta: JN 120/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31600000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je dobava in postavitev električnih polnilnic na Terminalu avtomobilov.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Luka Koper, d.d., Vojkovo nabrežje 38, Koper (glej dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila)
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je dobava in postavitev električnih polnilnic na Terminalu avtomobilov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 30
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Glej dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Javno naročilo je delno financirano s sredstvi EU projekta CLEAN BERTH v okviru programa Interreg ITALIA-SLOVENIJA, kjer Luka Koper, d.d. sodeluje kot projektni partner.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Glej dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Glej dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Glej dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Glej dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Glej dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Glej dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.08.2021   13:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.08.2021   13:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.07.2021   13:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Vojkovo nabrežje 38
6000
Koper - Capodistria
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.07.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.07.2021   11:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, na linku https://www.luka-kp.si/slo/javna-narocila ne najdemo javnega naročila JN 120/2021, prosimo za povratni info kje točno se nahaja razpisna dokumentacija, hvala

ODGOVOR
Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila je objavljena na spletni strani naročnika: https://www.luka-kp.si/javna-narocila/Datum objave: 19.07.2021   08:50
VPRAŠANJE
Lepo pozdravljeni !

V naslovu javnega naročila glasi, "postavitev 22kW polnilnic", za kar je sklepati da gre za večje število polnilnic.
Iz priloge excel popisa del pa je zaključiti, da gre le za eno polnilnico, za kar naprošam pojasnilo in objavo morebitnega popravka !

Lp in hvala !

ODGOVOR

Pozdravljeni,

naročnik je pri ponovnem pregledu objavljenih dokumentov na njegovi spletni strani ugotovil, da iz le teh izhaja, da so predmet naročila (poleg drugih navedenih del) trije (3) kompleti "Dobave in montaže stenske elektro polnilne postaje vključno z nosilcem za montažo na strop", kar je razvidno iz 5. točke OBR-1A Popis del in materiala.


Datum objave: 19.07.2021   15:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
V popisu je v točki 5. opisano, da mora polnilnica izpolnjevati OCPP protokol verzije 1.6. Ni pa zapisano ali je to format OCPP v1.6 SOAP ali OCPP v1.6 JSON.
Zapisano je tudi, da naj ima polnilnica LCD displej z informacijami o statusu polnjenja priključka. S tem pogojem omejujete konkurenco, saj večina polnilnic nima lokalnih zaslonov ampak samo led signalizacijo, ki z barvami na enostaven način prikazuje status in napako polnjenja. Podrobnejši podatki pa so tako razvidni preko zalednih sistemov (OCPP komunikacija) na računalnikih, tablicah ali pametnih telefonih.
Prosim, da ta pogoj izvzamete.
Hvala že vnaprej za vaš odgovor.

ODGOVOR
ponudnik lahko ponudi tudi polnilnico brez LCD displeja, če se potem podatki izpisujejo v zaledju na PC-jih, tablicah ali pametnih telefonih preko OCCP protokola verzije v1.6 JSON.Datum objave: 21.07.2021   10:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,

kolikšna so predvidena sredstva za to JN?

Hvala.

Lp,

ODGOVOR
Naročnik ima zagotovljena sredstva za izvedbo javnega naročila v znesku 15.000 EUR brez DDV.Datum objave: 02.08.2021   13:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naročnika naprošamo za spremembo v vzorcu pogodbe:

4. člen, 4. alineja: Ali se lahko upošteva popravek iz: »delo opraviti tako, da ne bo ogrožen ali moten delovni proces pri naročniku« v » delo opraviti tako, da bo delovni proces naročnika čim manj moten ali ogrožen«
11. člen, 3. odstavek: Ali se lahko upošteva popravek: Dodati na koncu 3. odstavka: » ali zaradi razlogov na strani naročnika«
12. člen, 1. odstavek: Ali se lahko upošteva popravek: Dodati na koncu 1. odstavka: » ali zaradi razlogov na strani naročnika«

ODGOVOR
Naročnik vzorca pogodbe ne bo spreminjal, za predmet razpisanih del, glede na lokacijo montaže ne vidimo težav glede motenja luških delovnih procesov.