Dosje javnega naročila 004766/2021
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE, Oblakova ulica 5, 3000 Celje
Storitve: ČIŠČENJE PROSTOROV SPLOŠNE BOLNIŠNICE CELJE ZA OBDOBJE ŠTIRIH (4) LET
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 6.579.287,44 EUR

JN004766/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 13.07.2021
JN004766/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.08.2021
JN004766/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.09.2021
JN004766/2021-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.10.2021
JN004766/2021-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.10.2021
JN004766/2021-K05 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.11.2021
JN004766/2021-K06 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.11.2021
JN004766/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.12.2021
JN004766/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 03.03.2022
JN004766/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.03.2022
Zahtevek za revizijo

    JN004766/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 134-356978
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE
Oblakova ulica 5
3000
SI
Celje
Slovenija
Vanja Herman Gril, Matjaž Štinek
vanja.herman@guest.arnes.si
+386 34233078
+386 34233756

Internetni naslovi
http://www.sb-celje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/405713/SBC_Ciscenje_4_leta.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4576
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ČIŠČENJE PROSTOROV SPLOŠNE BOLNIŠNICE CELJE ZA OBDOBJE ŠTIRIH (4) LET
Referenčna številka dokumenta: JN-4576
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90900000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
ČIŠČENJE PROSTOROV SPLOŠNE BOLNIŠNICE CELJE ZA OBDOBJE ŠTIRIH (4) LET
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
JN-4576
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.08.2021   08:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.08.2021   08:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.08.2021   08:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE
Oblakova ulica 5
3000
Celje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.07.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.07.2021   13:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
- V obrazcu OBR-15 se kot naročnik omenja Občina Šmartno pri Litiji, predmet naročila pa prevozi otrok. Je morda prišlo do pomote? Lahko ponudniki sami popravimo naročnika in predmet naročila?
- Ali lahko kot dokazilo o neblokiranih transakcijskih računih namesto potrdil bank priložimo obrazec BON-2, ki ga izdaja AJPES in iz katerega so prav tako razvidni vsi zahtevani podatki? Takšna je praksa tudi pri drugih javnih naročilih.
Lep pozdrav!

ODGOVOR
V OBR-15 je prišlo do pomote, ponudniki lahko sami popravijo podatke o naročniku in predmetu naročila sicer pa bo naročnik popravek obrazca objavil.

Naročnik je žele ponudnikom olajšati delo, saj nekateri ponudniki prosijo ravno obratno. Naročnik bo vsekakor kot dokaz o neblokiranih transakcijskih računih namesto potrdil bank upošteval tudi obrazec BON-2, ki ga izdaja AJPES in iz katerega so prav tako razvidni vsi zahtevani podatki.Datum objave: 19.07.2021   13:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,
vljudno vas prosimo za dodatna pojasnila:
1. Za dokazovanje finančne sposobnosti ponudnika zahtevate predložitev potrdil bank, da nismo imeli v zadnjih šestih mesecih blokiranih transakcijskih računov. Ta podatek izkazujejo tudi ustrezni BON obrazci, ki jih izdaja AJPES. Prosimo vas, da dopustite možnost, da lahko namesto potrdil bank predložimo ustrezen BON obrazec.
2. Ali moramo v ponudbi predložiti načrt čiščenja ter metodologijo čiščenja ali ju bo moral predložiti le izbrani ponudnik?
3. V obrazcu št. 15 (OBR-15) so navedeni podatki Občine Šmartno pri Litiji. Ali lahko te podatke ustrezno spremenimo?
Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR

1.V OBR-15 je prišlo do pomote, ponudniki lahko sami popravijo podatke o naročniku in predmetu naročila sicer pa bo naročnik popravek obrazca objavil.
2. Le izbrani ponudnik.
3.Naročnik je žele ponudnikom olajšati delo, saj nekateri ponudniki prosijo ravno obratno. Naročnik bo vsekakor kot dokaz o neblokiranih transakcijskih računih namesto potrdil bank upošteval tudi obrazec BON-2, ki ga izdaja AJPES in iz katerega so prav tako razvidni vsi zahtevani podatki.
Datum objave: 19.07.2021   13:54
Načrt čiščenja se ne predloži v ponudbi pač pa se podpiše izvaja OBR-6.

Datum objave: 23.07.2021   11:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb in zastavljanje vprašanj, saj so v teku časi dopustov in s tem povezane kadrovske odsotnosti.
Hvala za razumevanje.

Lep pozdrav,

ODGOVOR
Naročnik žal ne more podaljšati. Ponudnike prosimo da naj skrbno preučijo razpisno dokumentacijo in vendarle v čim večjem številu oddajo ponudbe. V primeru, da bi se po roku za oddajo vprašanj pojavilo resno vprašanje imajo ponudniki vedno možnost neposrednega kontaktiranja naročnika. Naročnik pa bo transparentno odgovarjal na vsa vprašanja.
Datum objave: 23.07.2021   11:53
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ali boste organizirali ogled objekta?

Navajate zahtevo , da mora ponudnik pripraviti načrt čiščenja za posamezno lokacijo, ki mora biti priložen v pisni v pisni obliki ( OBR-6). Prosimo, da natančneje definirate pojem " posamezna lokacija" ?

Navajate zahtevo, da bo izvajalec na vseh zahtevanih deloviščih naročnika zagotovil po 1 delavca. Prosimo, da poimenujete delovišča in da definirate časovno prisotnost za posamezno delovišče posebej za dneve ponedeljek-petek in posebej za soboto, nedeljo,praznike ter nočno delovišče?

S spoštovanjem!

ODGOVOR
Ogled je možen vsak dan dopoldan, po predhodni najavi pri naročniku.

Posamezna lokacija pomeni posamezno delovišče, ki je lahko oddelek, služba ali pa več delovišč skupaj npr. Negovalni odd in Očesni odd. Ponudnik le podpiše obrazec 6 in s tem poda zavezo, da če bo izbran, da bo pripravil tovrstni načrt.

Časovna prisotnost za posamezno delovišče je odvisno od velikosti tega oz. od očiščene kvadrature, ki jo je potrebno očistiti. delovišča morajo biti pokrita dopoldan (30 delovišč) in popoldan (27), v dnevih, ko obratujejo. do sedaj so bili bolniški oddelki pokriti od 6. do 12.30 ure ali od 7. do 13.30, popoldan od 14. do 20.30 ure eno delovišče je od 15. do 22. ure, nočni delavec od 22. do 6. ure (1 delovišče). sobota, nedelja in prazniki 19 delovišč.


Datum objave: 23.07.2021   12:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo vas, da navedete katero finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo moral predložiti izbrani ponudnik (bianco menico ali bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti?

lep pozdrav

ODGOVOR
Bančno garancijo.

Spremeni se 17. točka razpisne dokumentacije, tako, da se glasi:

"17. Finančna zavarovanja

Izvajalec je dolžan naročniku ob sklenitvi te pogodbe za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih del izročiti lastno bančno garancijo (ali kavcijsko zavarovanje) v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV, brez protesta, z veljavnostjo še najmanj en dan po preteku veljavnosti pogodbe o izvajanju storitev."
Datum objave: 23.07.2021   13:17
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosimo vas za sledeča pojasnila:
1. Kdaj je predviden pričetek izvajanja pogodbe?
2. Ali je možno prestaviti rok za oddajo ponudbe vsaj za 1 teden, glede na to, da je sezona dopustov in bo težko pravočasno pripraviti ponudbo in pridobiti vso zahtevano dokumentacijo?

Hvala za razumevanje in lep pozdrav!


ODGOVOR
1. Po podpisu Sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih.
2. Za enkrat naročnik roka žal ne bo prestavljal. Ponudnike prosimo, da se potrudijo, da oddajo ponudbe.
Datum objave: 25.07.2021   20:44
VPRAŠANJE
Spošotvani,

ali je možen ogled vaših prostorov? V primeru da je možno, prosimo za termine ogledov.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik je že odgovoril na vprašanje, ogled je možen vsak dan dopoldan po predhodni najavi.
Datum objave: 25.07.2021   20:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ker je čas letnih dopustov je zaradi odsotnosti težko pripraviti ponudbo (podpisniki referenc...), zato prosimo za prestavitev roka oddaje ponudb.

Lp

ODGOVOR
Žal trenutno naročnik ne bo podaljševal roka. Skladno z določili ZJN-3 oz. zavzeto prakso DKOM je možno predložiti seznam referenc, sama referenčna dokazila pa v okviru dopolnitve ponudbe na poziv naročnika.Datum objave: 29.07.2021   10:21
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosimo vas za kontakt naročnika zaradi termina ogleda.


S spoštovanjem!

ODGOVOR
Naročnik bo organiziral enoten ogled in bo termin objavil na portalu.
Datum objave: 05.08.2021   16:29
Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudbe ter rok za postavljanje vprašanj, ker namerava v kratkem objaviti spremenjeno razpisno dokumentacijo.

Datum objave: 13.09.2021   15:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!


1. Prosimo, da natančneje definirate kako se bo ponudbena cena dvigovala ali zniževala v primeru dviga ali znižanja minimalne plače.
V 14.členu ste zapisali:
»Pogodbeni stranki se lahko v primeru nastopa spremenjenih okoliščin kot je sprememba zakonodaje (npr. Zakon o minimalni plači, Zakon o davku na dodano vrednost, itd.), ki bi imele vpliv na ponudbeno ceno, dogovorita za korekcijo ponudbene cene (tako za povišanje, kot tudi zmanjšanje).«
S tem, ko ste zapisali da se lahko dogovorita, nam ne poveste ali se bomo dogovorili ali ne, ampak se lahko subjektivno odločate.
Zato prosimo, da navedete ali se bo ali se ne bo spreminjala ponudbena cena na podlagi dviga ali znižanja minimalne plače in na kak način(celoten del mesečne cene?, urne postavke za storitve čiščenje po naročilu?). Le tako lahko oblikujemo ponudbeno ceno, saj v kolikor se ne bo cena spreminjala, moramo predviden dvig minimalne plače upoštevat že pri oddaji ponudbe, zato prosimo da natančneje definirate postopek dviga ali nižanja ponudbenih cen.

2. Prosimo da jasno napišeta kakšno zavarovanje za dobro izvedbo zahtevate; bančna garancija, kavcijsko zavarovanje ali menica? Višina le te?

3. V 26. členu vzorca pogodbe navajate: »Naročnik lahko kadarkoli in ne glede na razlog pisno odpove pogodbo z 1-mesečnim odpovednim rokom, brez obveznosti povračila škode iz naslova predčasne odpovedi.«
To je povsem nerazumljivo. Glede na število zaposlenih, ki jih mora ponudnik zagotavljat, je odpovedni rok 1.mesec, brez kakršnega koli razloga povsem nesprejemljiv. Predlagamo vsaj 3. mesečni odpovedni rok če je ta brez razloga. Kakšen je odpovedni rok iz enakih razlogov na strani izvajalca?


4. Prosimo za navedbo kateri prostori vse se razkužujejo in kako pogosto (koliko krat na dan in katere dni v tednu).

5. Prosimo za navedbo ali morajo vsi naši zaposleni izvajalca izpolnjevat pogoj PCT? Če niso cepljeni ali preboleli, kdo je plačnik testiranje. Glede na to da to predstavlja enega večjih stroškov, prosimo za povsem jasen odgovor.

6. Prosimo za podatke o vrstah talnih površin s kvadraturami, o kvadraturi oken(z navedbo eno ali dvostranska), kvadraturi nedostopnih oken, kvadraturi zunanjih žaluzij, kvadraturi zaves, število svetilnih teles. Brez teh podatkov je nemogoče pripravit ponudbo, saj ne moremo oblikovat ponudbene cene v kolikor nimamo količin.

7. Prosimo za podatek koliko bolniških oddelkov ima bolnišnica in kakšno prisotnost na njih pričakuje naročnik.

8. Ali lahko na objekt namestimo industrijski pralni stroj in sušilec?

9. Ali kje posebej zahtevate prisotnost od-do, kot na primer operacijski prostori, lekarne ipd.?Prosimo za navedbo teh prostorov, vključno z kvadraturo in prisotnostjo od -do.

Lep pozdrav!

ODGOVOR

Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudbe ter rok za postavljanje vprašanj, ker namerava v kratkem objaviti spremenjeno razpisno dokumentacijo. V kolikor bo vprašanje aktualno tudi po objavi spremenjene razpisne dokumentacije vas prosimo, da ga zastavite ponovno.


Datum objave: 13.09.2021   15:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

1. V točki 21. tehnične in/ali kadrovska sposobnost ponudnika navajate: »so vozički za čiščenje opremljeni z vsemi pripomočki in opremo za 7 delovnih ur«. Prosimo da točno opredelite kaj zahtevate vezano na to točko, torej kako more biti opremljen voziček, ter prosimo če jasno odgovorite z da ali ne, da je zahtevana vezana izključno na delovišča kjer je delovišče 7urno (ker so na objektu zaposleni tudi 4h delavci oz. delovišča).

2. V točki 23. tehnične in/ali kadrovska sposobnost ponudnika navajate:
»Ponudnik bo zagotovil transport odpadkov in čiščenje slednjih na naslednji način (OBR-14):
transport odpadkov iz oddelkov v namenskih vozičkih (ki jih zagotovi ponudnik), ločeno za odpadke iz zdravstva (morajo biti zaklenjeni) na dogovorjena zbirna mesta po urniku za odvoz, odpadno steklo se transportira direktno do kontejnerja po dogovoru z naročnikom.«
Glede na to da nam niste omogočili ogleda, prosimo da jasno definirate kakšni vozički in število teh zahtevate. Velikost vozičkov z merami (širina, dolžina, višina), material vozička (ali so lahko kovinski z rešetkami), koliko vozičkov glede na to da je verjetno potrebno ob isti uri odvažat iz večih lokacij.

Omenjate tudi urnik odvozov, glede na to da je to del naše organizacije dela in s tem povezano z pripravo cene ponudbe2, prosimo da zapišete urnike za odvoze za vse oddelke iz katerih se odvaža z navedbo vrsta odpadkov. Prosimo da tudi navedete dolžine transportnih poti do zbiralnega mesta.

Naprej v tej točki navajate: »zbiralne vrečke za odpadke zagotovi izvajalec; vrečke morajo biti take debeline, da je transport odpadkov varen in da se prepreči iztekanje tekočin; velikost vreč naj bo prilagojena košem za odpadke (zagotovi tudi vrečke za negovalne vozičke); označene morajo biti z napisom..
Prosimo za podatek kakšne debeline morajo biti vrečke, kakšne velikosti morajo biti vrečke, kakšna količina vrečk je potrebna?


3. V obrazcu -2/1 struktura cen storitev čiščenja navajate, da je v navedeno bruto površino na posamezni lokaciji zajeta: »intervencije v primeru spusta vode ali klimatskih vplivov (sneg, dež) zaradi večjega vnosa umazanije v prostore«. Ker gre za nepredvidene dogodke in ne navajate količine teh dogodkov, ponudnik ne more oblikovat ponudbene cene na podlagi tega. Zato prosimo da navedete obseg čiščenj in količino teh čiščenj na leto, da lahko oblikujemo/ponudimo ceno za te storitve oziroma predlagamo da se sicer te storitve dodatno plačajo po urni postavki.

V istem obrazcu navajate, , da je v navedeno bruto površino na posamezni lokaciji zajeta: »čiščenje in redno vzdrževanje tepihov, predpražnikov in oblazinjenega pohištva«
Prosimo da navedete število tepihov, predpražnikov in posamezne velikosti teh. Na strani 71. razpisne dokumentacij v točki 1.5. so sicer navedeni predpražniki, vendar ni jasno zapisano ali so to predpražniki last naročnika ali jih mora zagotavljat ponudnik. Prosimo navedite točna števila predpražnikov z merami ,ki so last naročnika in jih je treba prat, ter število predpražnikov z merami ki jih mora zagotovit ponudnik. Za obojne navedite pogostost pranja. Ter število oblazinjenega pohištva in velikost tega, na podlagi trenutnih podatkov je nemogoče oblikovat ponudbo, zato prosimo za zgoraj navedene podatke.


Lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudbe ter rok za postavljanje vprašanj, ker namerava v kratkem objaviti spremenjeno razpisno dokumentacijo. V kolikor bo vprašanje aktualno tudi po objavi spremenjene razpisne dokumentacije vas prosimo, da ga zastavite ponovno.Datum objave: 13.09.2021   15:10
VPRAŠANJE
Na 13. strani razpisne dokumentacije v točki 4 je navedeno, da mora ponudnik uporabljati razkužila, ki morajo biti kompatibilna s čistil ter opremljena z dokumentacijo (varnost...) ter v skladu z veljavno Uredbo o zelenem javnem naročanju.

Razumeti morate, da Uredba o zelenih javnih naročilih določa obvezno uporabo univerzalnih čistil, čistil za stekla, čistil za sanitarije, detergente za ročno in strojno pomivanje posode ter sredstvo za pranje perila, ki morajo ustrezati zahtevam Uredbe. Med zahteve Uredbe o zelenem javnem naročanju ne zapadejo razkužila, zato vaša zahteva, da so razkužila v skladu z veljavno Uredbo o zelenem javnem naročanju, ni smiselna in jo kot tako ni mogoče izpolniti.

Pozivamo vas, da umaknete zahtevo, da so razkužila v skladu z veljavno Uredbo o zelenem javnem naročanju.

ODGOVORNaročnik je podaljšal rok za oddajo ponudbe ter rok za postavljanje vprašanj, ker namerava v kratkem objaviti spremenjeno razpisno dokumentacijo. V kolikor bo vprašanje aktualno tudi po objavi spremenjene razpisne dokumentacije vas prosimo, da ga zastavite ponovno.

Datum objave: 13.09.2021   15:11
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v preteklih dneh/tednih smo vas večkrat zaprosili za termin ogleda. Do danes še niste objavili nobenega odgovora, jutri pa poteče rok za oddajo vprašanj.
Prosimo, da prestavite rok za postavljanje vprašanj in posledično za oddajo ponudbe, saj niste do danes še objavili nobenega odgovora.

Hvala za razumevanje.

ODGOVOR

Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudbe ter rok za postavljanje vprašanj, ker namerava v kratkem objaviti spremenjeno razpisno dokumentacijo. Rok za ogled bo objavljen po objavi spremenjene razpisne dokumentacije .Datum objave: 13.09.2021   15:12
VPRAŠANJE
Naročnik še vedno ni določil termina za enoten ogled prostorov. Prosimo za objavo termina.

ODGOVOR


Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudbe ter rok za postavljanje vprašanj, ker namerava v kratkem objaviti spremenjeno razpisno dokumentacijo. Rok za ogled bo objavljen po objavi spremenjene razpisne dokumentacije .

Datum objave: 13.09.2021   15:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,

dne 5.8.2021 ste navedli, da boste v kratkem objavili spremenjeno razpisno dokumentacijo. Zanima nas:
- Kdaj boste objavili spremenjeno razpisno dokumentacijo?
- Ali boste prestavili rok za postavitev vprašanj in oddajo ponudb?
Hvala.


ODGOVOR


Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudbe ter rok za postavljanje vprašanj, ker namerava v kratkem objaviti spremenjeno razpisno dokumentacijo.

Datum objave: 13.09.2021   15:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v zadnjem pojasnilu navajate, da boste v kratkem objavili spremembo razpisne dokumentacije, ki pa je do danes še niste objavili.
Prosimo za objavo spremembe razpisne dokumentacije in podaljšanje roka za vprašanja oz. dodatna pojasnila, saj se lahko po pregledu spremenjene razpisne dokumentacije, pojavi potreba po dodatnih pojasnilih.

Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR

Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudbe ter rok za postavljanje vprašanj, ker namerava v kratkem objaviti spremenjeno razpisno dokumentacijo.

Datum objave: 13.09.2021   15:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

glede na to da še vedno ni razpisan termin ogleda, danes je pa 3.9.2021, zadnji vaš odgovor iz 29.7. je bil da boste organizirali in podali termin ogleda. Glede na to da je danes petek in boste ogled lahko organizirali komaj v prihodnjem tednu torej 7.9. ali kasneje, bo rok za vprašanja že potekel. Na podlagi ogleda bomo imeli kakšna vprašanja, zato vas prosimo da prestavite rok za oddajo vprašanj in podate termin ogleda.


Lep pozdrav!

ODGOVOR

Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudbe ter rok za postavljanje vprašanj, ker namerava v kratkem objaviti spremenjeno razpisno dokumentacijo. Rok za ogled bo objavljen po objavi spremenjene razpisne dokumentacije .


Datum objave: 13.09.2021   15:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

29.07.2021 ob 10:21, ste zapisali nazadnje da boste objavili termin ogleda. Danes je 5.9.2021, termin ogleda še vedno ni razpisan, ker je zadnji rok za oddajo vprašanj 7.9.2021, termin ogleda bo pa očitno po tem roku, vas naprošamo, da podate termin za ogled prostorov in prestavite rok za oddajo vprašanj in posledično ponudbe, saj bomo po ogledu zagotovo še imeli kakšna vprašanja.

Lep pozdrav!

ODGOVOR


Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudbe ter rok za postavljanje vprašanj, ker namerava v kratkem objaviti spremenjeno razpisno dokumentacijo. Rok za ogled bo objavljen po objavi spremenjene razpisne dokumentacije .

Datum objave: 13.09.2021   15:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

še vedno ni razpisan termin za ogled prostorov, prosimo za termin.

Lep pozdrav.

ODGOVOR


Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudbe ter rok za postavljanje vprašanj, ker namerava v kratkem objaviti spremenjeno razpisno dokumentacijo. Rok za ogled bo objavljen po objavi spremenjene razpisne dokumentacije .

Datum objave: 13.09.2021   15:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za termin ogleda objekta.

Lp!

ODGOVOR

Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudbe ter rok za postavljanje vprašanj, ker namerava v kratkem objaviti spremenjeno razpisno dokumentacijo. Rok za ogled bo objavljen po objavi spremenjene razpisne dokumentacije .


Datum objave: 13.09.2021   15:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za termin ogleda!

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudbe ter rok za postavljanje vprašanj, ker namerava v kratkem objaviti spremenjeno razpisno dokumentacijo. Rok za ogled bo objavljen po objavi spremenjene razpisne dokumentacije .


Datum objave: 13.09.2021   15:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo, da objavite termin ogleda vaših prostorov.

LP

ODGOVOR

Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudbe ter rok za postavljanje vprašanj, ker namerava v kratkem objaviti spremenjeno razpisno dokumentacijo. Rok za ogled bo objavljen po objavi spremenjene razpisne dokumentacije .


Datum objave: 13.09.2021   15:18
VPRAŠANJE
Prosim za pojasnila oz. popravke v zvezi z vzorcem pogodbe (OBR-3) in sicer:
6. člen:
2. odstavek: »Če izvajalec ne izvaja svojih obveznosti v skladu s to pogodbo, je dolžan za vsako posamezno kršitev plačati pogodbeno kazen v višini 100,00 EUR za storitev, ki je bila opuščena, prepozno ali neustrezno opravljena (ena pogodbena kazen za en reklamacijski zapisnik ali eno opravljeno kontrolo čiščenja z nanosom gel markerja ali drugih sredstev za kontrolo čiščenja, pri katerem je bilo ugotovljeno, da je čiščenje opravljeno v manj kot 70 % kontroliranih površin). Podlaga za plačilo je »Reklamacijski zapisnik čiščenja«. - Predmetna določba je vsekakor prestroga. Reklamacija mora biti s strani izvajalca in naročnika sporazumno ugotovljena za upravičeno. Prav tako je potrebno izvajalcu omogočiti razumen rok za odpravo kršitve. Potrebno je vključiti, da v kolikor se ugotovijo pomanjkljivosti ob pregledu se določi rok za odpravo v primeru neodprave napak v določenem roku lahko naročnik unovči pogodbeno kazen.

12. člen:
1. odstavek: »Naročnik je dolžan izvajalcu zagotoviti vodo in električno energijo za obratovanje čistilnih strojev. Izvajalec je dolžan naročniku plačati vodo in električno energijo po porabi.« Navadno to predstavlja strošek naročnika, zato predlagamo, da se 2. stavek izloči iz pogodbe.
V kolikor ostane zapis določbe nespremenjen, pa je potrebno predmetni strošek vključiti v ceno izvajanja storitev čiščenja, zato vas naprošamo, da navedete povprečni mesečni strošek vode in električne energije, ki naj bi bil strošek izvajalca. Na kakšen način bo naročnik ocenil koliko vode/ elektrike je dejansko porabil izvajalec čiščenja in koliko preostali udeleženci?

3. odstavek: »Izvajalec je zadolžen za vzdrževanje teh prostorov - razen inštalacij, ki so vezane na SB Celje (vodovod, elektrika, ogrevanje,...).«- Prosimo za specifikacijo pojma »vzdrževanje prostorov«.

14. člen:
1. odstavek: »Opomba: Predvidene ure so okvirne in ne predstavljajo za naročnika obveznost koriščenja. Naročnik ne bo plačal izvajalcu nadomestilo nekoriščenih ur.«
Izvajalec se mora pripraviti na izvajanje pogodbe (npr. zaposlitev delovne sile, reorganizacija, nakup nove opreme) s čimer mu nastajajo stroški, zato bi bilo nepravično, da bi nato lahko naročnik zgolj z enostransko izjavo zmanjšal obseg naročila, pri čemer izvajalec nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila. Prosimo za uskladitev 14. člena s 15. členom te pogodbe.

2. in 12. odstavek: vključujeta navedbo, da cene vključujejo nepredvidene stroške in stroške nepredvidenih del. Navedeno je neugodno za izvajalca, saj nepredvidenih stroškov izvajalec ne more predvideti in jih vključiti v cenovno strukturo. V primeru nepredvidenih stroškov bi bilo tako bolje, da se sklene aneks k pogodbi.

4. odstavek: »Naročnik ima pravico, da kadarkoli odredi prekinitev čiščenja posameznih prostorov, če teh prostorov ne bi trenutno potreboval ali bi bile podane druge okoliščine zaradi katerih čiščenje teh prostorov ne bi bilo potrebno. Izvajalec nima pravice do odškodnine zaradi take naročnikove odredbe.« V kolikor izvajalcu zaradi tega nastane škoda, jo mora naročnik povrniti.«
Izvajalec se mora namreč pripraviti na izvajanje pogodbe (npr. zaposlitev delovne sile, reorganizacija, nakup nove opreme) s čimer mu nastajajo stroški, zato bi bilo nepravično, da bi nato lahko naročnik zgolj z enostransko izjavo zmanjšal obseg naročila, pri čemer izvajalec nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila. Prosimo za uskladitev 14. člena s 15. členom te pogodbe.

14. odstavek: »Naročnik ne prevzema nobene odgovornosti, če bodo realizirane količine manjše od navedenih količin v specifikaciji.«
Zapisano je potrebno brisati, saj mora izvajalec organizirati delo, s čimer mu nastanejo stroški, in v kolikor bi bile realizirane količine manjše, bi bilo posledično manjše tudi plačilo, s čimer pa bi izvajalcu nastala poslovna škoda. Prosimo za uskladitev 14. člena s 15. členom te pogodbe.

16. člen:
2. odstavek: »Izvajalec bo na podlagi zahteve naročnika prevzel tudi posebne storitve čiščenja prostorov, ki niso zajeta v razpisni dokumentaciji in so praviloma enkratnega značaja v primeru čiščenja po gradbenih posegih in drugih obnovitvenih delih (beljenje in adaptacije ipd.) in da ima stroj za mokro sesanje vode pri omejenih lokalnih izlivih vode ali drugih izjemnih okoliščinah.« Predlagamo da se navedbi doda: »Za navedena storitve bo izvajalec na podlagi ogleda podal cenovno ponudbo.« Gre namreč za izredne situacije katerih cene se na da predhodno ovrednotiti.

3. odstavek: »V primeru izrednih dogodkov je odzivni čas 20 minut. » - Prosimo za pojasnilo pojma »izredni dogodki«.

22. člen:

V zadnji alineji 2. odstavka je navedeno: »druga dokumentacija v zvezi s pogodbo.« Prosimo za pojasnilo katera druga dokumentacija je tu mišljena?

24.člen:
»Pooblaščene osebe naročnika po tej pogodbi so: glavna medicinska sestra bolnišnice ter higienika, od katerih je glavna medicinska sestra bolnišnice tudi skrbnik pogodbe.
Pooblaščene osebe izvajalca po tej pogodbi so ________________________.«

Smiselno bi bilo, da so pooblaščene osebe obeh pogodbenih strank določene in navedene z imenom in priimkom ter da je podan njihov elektronski naslov in /ali telefonska številka.

26. člen:
6. odstavek: »Naročnik lahko kadarkoli in ne glede na razlog pisno odpove pogodbo z 1-mesečnim odpovednim rokom, brez obveznosti povračila škode iz naslova predčasne odpovedi.« Navedba naj se briše iz pogodbe, saj nikakor ni skladna z načelom sorazmernosti, da lahko naročnik enostransko kadarkoli brez utemeljenega razloga odpove pogodbo (z izrazito kratkim odpovednim rokom), medtem ko izvajalcu lahko zaradi odpovedi pogodbe brez utemeljenega razloga nastane škoda.

7.odstavek: »Naročnik lahko brez odpovednega roka pisno odpove pogodbo:
- če se bo izkazalo, da izvajalec več kot trikrat ni opravil, ni opravil pravilno ali v celoti ali je z zamudo opravil katerokoli svojo pogodbeno obveznost, pri čemer ni nujno, da gre za kršitev istovrstne obveznosti,«
Na tem mestu izpostavljamo, da mora biti predhodno podano utemeljeno in pisno opozorilo o storjeni kršitvi in podan razumen rok za odpravo le te. Kršitve morajo biti s strani naročnika ter izvajalca sporazumno ugotovljene za upravičene.


ODGOVOR

Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudbe ter rok za postavljanje vprašanj, ker namerava v kratkem objaviti spremenjeno razpisno dokumentacijo. Rok za ogled bo objavljen po objavi spremenjene razpisne dokumentacije .


Datum objave: 13.09.2021   15:19
VPRAŠANJE
Prosim za pojasnila oz. popravke v zvezi z vzorcem pogodbe (OBR-3) in sicer:
6. člen:
2. odstavek: »Če izvajalec ne izvaja svojih obveznosti v skladu s to pogodbo, je dolžan za vsako posamezno kršitev plačati pogodbeno kazen v višini 100,00 EUR za storitev, ki je bila opuščena, prepozno ali neustrezno opravljena (ena pogodbena kazen za en reklamacijski zapisnik ali eno opravljeno kontrolo čiščenja z nanosom gel markerja ali drugih sredstev za kontrolo čiščenja, pri katerem je bilo ugotovljeno, da je čiščenje opravljeno v manj kot 70 % kontroliranih površin). Podlaga za plačilo je »Reklamacijski zapisnik čiščenja«. - Predmetna določba je vsekakor prestroga. Reklamacija mora biti s strani izvajalca in naročnika sporazumno ugotovljena za upravičeno. Prav tako je potrebno izvajalcu omogočiti razumen rok za odpravo kršitve. Potrebno je vključiti, da v kolikor se ugotovijo pomanjkljivosti ob pregledu se določi rok za odpravo v primeru neodprave napak v določenem roku lahko naročnik unovči pogodbeno kazen.

12. člen:
1. odstavek: »Naročnik je dolžan izvajalcu zagotoviti vodo in električno energijo za obratovanje čistilnih strojev. Izvajalec je dolžan naročniku plačati vodo in električno energijo po porabi.« Navadno to predstavlja strošek naročnika, zato predlagamo, da se 2. stavek izloči iz pogodbe.
V kolikor ostane zapis določbe nespremenjen, pa je potrebno predmetni strošek vključiti v ceno izvajanja storitev čiščenja, zato vas naprošamo, da navedete povprečni mesečni strošek vode in električne energije, ki naj bi bil strošek izvajalca. Na kakšen način bo naročnik ocenil koliko vode/ elektrike je dejansko porabil izvajalec čiščenja in koliko preostali udeleženci?

3. odstavek: »Izvajalec je zadolžen za vzdrževanje teh prostorov - razen inštalacij, ki so vezane na SB Celje (vodovod, elektrika, ogrevanje,...).«- Prosimo za specifikacijo pojma »vzdrževanje prostorov«.

14. člen:
1. odstavek: »Opomba: Predvidene ure so okvirne in ne predstavljajo za naročnika obveznost koriščenja. Naročnik ne bo plačal izvajalcu nadomestilo nekoriščenih ur.«
Izvajalec se mora pripraviti na izvajanje pogodbe (npr. zaposlitev delovne sile, reorganizacija, nakup nove opreme) s čimer mu nastajajo stroški, zato bi bilo nepravično, da bi nato lahko naročnik zgolj z enostransko izjavo zmanjšal obseg naročila, pri čemer izvajalec nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila. Prosimo za uskladitev 14. člena s 15. členom te pogodbe.

2. in 12. odstavek: vključujeta navedbo, da cene vključujejo nepredvidene stroške in stroške nepredvidenih del. Navedeno je neugodno za izvajalca, saj nepredvidenih stroškov izvajalec ne more predvideti in jih vključiti v cenovno strukturo. V primeru nepredvidenih stroškov bi bilo tako bolje, da se sklene aneks k pogodbi.

4. odstavek: »Naročnik ima pravico, da kadarkoli odredi prekinitev čiščenja posameznih prostorov, če teh prostorov ne bi trenutno potreboval ali bi bile podane druge okoliščine zaradi katerih čiščenje teh prostorov ne bi bilo potrebno. Izvajalec nima pravice do odškodnine zaradi take naročnikove odredbe.« V kolikor izvajalcu zaradi tega nastane škoda, jo mora naročnik povrniti.«
Izvajalec se mora namreč pripraviti na izvajanje pogodbe (npr. zaposlitev delovne sile, reorganizacija, nakup nove opreme) s čimer mu nastajajo stroški, zato bi bilo nepravično, da bi nato lahko naročnik zgolj z enostransko izjavo zmanjšal obseg naročila, pri čemer izvajalec nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila. Prosimo za uskladitev 14. člena s 15. členom te pogodbe.

14. odstavek: »Naročnik ne prevzema nobene odgovornosti, če bodo realizirane količine manjše od navedenih količin v specifikaciji.«
Zapisano je potrebno brisati, saj mora izvajalec organizirati delo, s čimer mu nastanejo stroški, in v kolikor bi bile realizirane količine manjše, bi bilo posledično manjše tudi plačilo, s čimer pa bi izvajalcu nastala poslovna škoda. Prosimo za uskladitev 14. člena s 15. členom te pogodbe.

16. člen:
2. odstavek: »Izvajalec bo na podlagi zahteve naročnika prevzel tudi posebne storitve čiščenja prostorov, ki niso zajeta v razpisni dokumentaciji in so praviloma enkratnega značaja v primeru čiščenja po gradbenih posegih in drugih obnovitvenih delih (beljenje in adaptacije ipd.) in da ima stroj za mokro sesanje vode pri omejenih lokalnih izlivih vode ali drugih izjemnih okoliščinah.« Predlagamo da se navedbi doda: »Za navedena storitve bo izvajalec na podlagi ogleda podal cenovno ponudbo.« Gre namreč za izredne situacije katerih cene se na da predhodno ovrednotiti.

3. odstavek: »V primeru izrednih dogodkov je odzivni čas 20 minut. » - Prosimo za pojasnilo pojma »izredni dogodki«.

22. člen:

V zadnji alineji 2. odstavka je navedeno: »druga dokumentacija v zvezi s pogodbo.« Prosimo za pojasnilo katera druga dokumentacija je tu mišljena?

24.člen:
»Pooblaščene osebe naročnika po tej pogodbi so: glavna medicinska sestra bolnišnice ter higienika, od katerih je glavna medicinska sestra bolnišnice tudi skrbnik pogodbe.
Pooblaščene osebe izvajalca po tej pogodbi so ________________________.«

Smiselno bi bilo, da so pooblaščene osebe obeh pogodbenih strank določene in navedene z imenom in priimkom ter da je podan njihov elektronski naslov in /ali telefonska številka.

26. člen:
6. odstavek: »Naročnik lahko kadarkoli in ne glede na razlog pisno odpove pogodbo z 1-mesečnim odpovednim rokom, brez obveznosti povračila škode iz naslova predčasne odpovedi.« Navedba naj se briše iz pogodbe, saj nikakor ni skladna z načelom sorazmernosti, da lahko naročnik enostransko kadarkoli brez utemeljenega razloga odpove pogodbo (z izrazito kratkim odpovednim rokom), medtem ko izvajalcu lahko zaradi odpovedi pogodbe brez utemeljenega razloga nastane škoda.

7.odstavek: »Naročnik lahko brez odpovednega roka pisno odpove pogodbo:
- če se bo izkazalo, da izvajalec več kot trikrat ni opravil, ni opravil pravilno ali v celoti ali je z zamudo opravil katerokoli svojo pogodbeno obveznost, pri čemer ni nujno, da gre za kršitev istovrstne obveznosti,«
Na tem mestu izpostavljamo, da mora biti predhodno podano utemeljeno in pisno opozorilo o storjeni kršitvi in podan razumen rok za odpravo le te. Kršitve morajo biti s strani naročnika ter izvajalca sporazumno ugotovljene za upravičene.


ODGOVOR


Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudbe ter rok za postavljanje vprašanj, ker namerava v kratkem objaviti spremenjeno razpisno dokumentacijo. V kolikor bo vprašanje aktualno tudi po objavi spremenjene razpisne dokumentacije vas prosimo, da ga zastavite ponovno.Datum objave: 13.09.2021   15:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

še vedno ni razpisan termin ogledov, glede na to da bo se ponudnikom zagotovo porajalo več vprašanj po terminu in so uradni odgovori samo preko portala, vas prosimo, da po tem ko boste objavili termin ogledov, ki bo glede na to da je danes četrtek 5.8. v tednu 9.8-15.8.
Rok za oddajo je 17.8., rok za postavitev vprašanj je 7.8., prosimo da prestavite oba roka, da lahko izvedete vse v skladu z ZJN-3.

ODGOVOR


Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudbe ter rok za postavljanje vprašanj, ker namerava v kratkem objaviti spremenjeno razpisno dokumentacijo. V kolikor bo vprašanje aktualno tudi po objavi spremenjene razpisne dokumentacije vas prosimo, da ga zastavite ponovno. Rok za ogled bomo objavili po objavi spremenjene razpisne dokumentacije.Datum objave: 13.09.2021   15:20
VPRAŠANJE
Spoštovani!

1. V OBR-6 v tretji točki navajate, da morajo biti vsa čistila v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju.
Univerzalno čistilo, čistilo za sanitarne prostore, čistilo za čiščenje oken ustrezajo Uredbi ( ES) št.1272/2008.
Odstranjevalci premazov , belilna sredstva, razkužila presegajo določene vrednosti iz uredbe. Zanima nas ali bo ponudba ustrezna, če podamo v seznam čistil npr. belilno sredstvo, ki vsebuje več kot 0,01% posamezne sestavine za katero velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije ali Uredbe ( ES) št. 1272/2008 .

2. Ali je potrebno že ob oddaji ponudbe priložiti dokazila za vsa čistila ali jih bo kasneje podal samo izbrani ponudnik? Če da, prosimo navedite katera dokazila naj priložimo?

3. Ali čistila označena z ekološko marjetico zadostujejo zahtevanim pogojem določenih v razpisni dokumentaciji?

4. Na trgu po nam znanih podatkih ni dobavljivih razkužil, ki bile v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju. Prosimo vas, da ustrezno spremenite zahtevo.

5. V primeru izvedbe storitev v COVID območju, vas prosimo za podatek katero zaščitno opremo zagotavljate kot naročnik? V primeru, da je ne zagotavljate, vas prosimo za tehnične zahteve osebne varovalne opreme.

6. Zahtevate fiksnost cene za obdobje enega leta. Zaradi tega , ker se osnova za uskladitev cene ( npr. Zakon o minimalni plači) spreminja v začetku vsakega leta, vas prosimo za podatek ali boste upoštevali razliko minimalne plače , npr od okt 2022 dalje oz. samo za tri mesece nasl. leta?
Ali bo glede na morebiten dvig minimalne plače v letu 2023 naslednja uskladitev potem v januarju 2023?

7.
ODGOVOR

Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudbe ter rok za postavljanje vprašanj, ker namerava v kratkem objaviti spremenjeno razpisno dokumentacijo. V kolikor bo vprašanje aktualno tudi po objavi spremenjene razpisne dokumentacije vas prosimo, da ga zastavite ponovno. Rok za ogled bomo objavili po objavi spremenjene razpisne dokumentacije.


Datum objave: 13.09.2021   15:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,
glede na to, da na dan 05.08.2021 ob 11:25 uri še vedno niste objavili termina ogleda in ker je rok za oddajo vprašanj 07.08.2021 do 8:00 ure, prosimo, da prestavite rok za postavitev vprašanj ter posledično rok za oddajo ponudb.
Lep pozdrav.

ODGOVOR


Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudbe ter rok za postavljanje vprašanj, ker namerava v kratkem objaviti spremenjeno razpisno dokumentacijo. V kolikor bo vprašanje aktualno tudi po objavi spremenjene razpisne dokumentacije vas prosimo, da ga zastavite ponovno. Rok za ogled bomo objavili po objavi spremenjene razpisne dokumentacije.

Datum objave: 13.09.2021   15:21
VPRAŠANJE
Vprašanja:
1. V točki 12.3. Tehnična in / ali strokovna sposobnost pod točko 4 navajate: Ponudnik mora
uporabljati razkužila, ki morajo biti kompatibilna s čistili ter opremljena z dokumentacijo (varnost pri delu, toksičnost, alergogenost, kancerogenost, higienska neoporečnost, prijazno okolju) ter v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju«.
Ker razkužila po definiciji spadajo med biocide, ne morejo ustrezati Uredbi o Zelenem javnem naročanju. Prosimo za razlago, katere vrste razkužil ustrezajo Uredbi o Zelenem javnem naročanju in so primerne za profesionalno čiščenje v bolnišnicah? Po nam znanih podatkih (preverjenih tudi pri večjih dobaviteljih razkužil) ekološka razkužila za ta namen ne obstajajo.
Glede na zahteve bolnišničnega okolja bi bilo bolj primerno, da navedete, na katere spektre mikroorganizmov morajo razkužila učinkovati, katere EN norme zahtevate kot dokazilo in katere teste glede kompatibilnosti materialov (kovina, plastika) je treba za razkužilo priložiti.
Prosimo, da ta pogoj popravite tako, da bo smiselen, saj tudi sama Uredba predpisuje zahteve samo za univerzalna čistila, čistila za sanitarne prostore in čistila za čiščenje oken. Prav tako ustrezno spremenite ostale zahteve v razpisni dokumentaciji, ki se nanašajo na skladnost čistil in razkužil z Uredbo o Zelenem javnem naročanju.
2. V Strokovnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na str. 65, zadnja alineja je zahteva: - da bo ponudnik zagotovil za vse izvajalce pred pričetkom izvajanja del precepljenost proti hepatitisu B, in da bo naročniku pred podpisom pogodbe predložil seznam o precepljenosti.
Kot je znano, celoten cikel cepljenja proti Hep B traja najmanj 5 mesecev, saj mora oseba za precepljenost prejeti 3 doze cepiva v predpisanih časovnih razmikih. To praktično pomeni, da pogoj izpolnjuje le trenutni izvajalec in postavlja ostale ponudnike v neenakovreden položaj. Prosimo, da pogoj prilagodite tako, da »ponudnik za vse izvajalce pred pričetkom izvajanja del zagotovi, da so prejeli prvo dozo cepiva in pred podpisom pogodbe predloži seznam, ki ga bo kasneje dopolnil«.
3. V Strokovnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na str. 63, 11. alineja je zahteva, da se z eno krpo lahko očisti 20 m2 tal. Krpe so lahko različne vpojnosti, kar pomeni, da se lahko z eno krpo očisti tudi večja površina. Prosimo, da dopustite možnost, da se z eno krpo očisti 20 25 m2, saj to vpliva na zapis v Metodologiji čiščenja, podatki so skladni tudi z navedbami v deklaraciji proizvajalca.


ODGOVOR

Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudbe ter rok za postavljanje vprašanj, ker namerava v kratkem objaviti spremenjeno razpisno dokumentacijo. V kolikor bo vprašanje aktualno tudi po objavi spremenjene razpisne dokumentacije vas prosimo, da ga zastavite ponovno. Rok za ogled bomo objavili po objavi spremenjene razpisne dokumentacije.


Datum objave: 13.09.2021   15:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,

lepo prosimo, da odgovorite na vsa zastavljena vpašanja in objavite termin ogleda vaših prostorov!

Glede na to, da je rok oddaje ponudbe 17.08.2021 in ponudniki še nimamo vseh potrebnih podatkov za pripravo ponudbe menimo, da je NUJNO potrebno prestaviti rok oddaje ponudbe. V tako kratkem času, sploh v času letnih dopustov, je nemogoče ustrezno pripraviti ponudbo.

Pozdav.


ODGOVOR

Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudbe ter rok za postavljanje vprašanj, ker namerava v kratkem objaviti spremenjeno razpisno dokumentacijo. V kolikor bo vprašanje aktualno tudi po objavi spremenjene razpisne dokumentacije vas prosimo, da ga zastavite ponovno. Rok za ogled bomo objavili po objavi spremenjene razpisne dokumentacije.


Datum objave: 13.09.2021   15:22
VPRAŠANJE
Spoštovani!

VPRAŠANJE 1
Ali prav razumemo, da zahtevate naslednjo časovno prisotnost delavcev:
- v dnevih ponedeljek- petek oz. v dnevih ko obratujejo:
dopoldan 30 delavcev od 6.h do 12.30 h ali od 7.h do 13.30 h
popoldan 27 delavcev od 14.h do 20.30 h, eno delovišče od 15.h do 22.h, 1x nočni delavec od 22.h do 6.h

Koliko ur prisotnosti za 19 delovišč pa zahtevate ob sobotah, nedeljah in praznikih in ali je to deljen delovni čas?

VPRAŠANJE 2
Prosimo vas, da ustrezno spremenite zahtevo za zavarovanje pogodbenih obveznosti, ki je sedaj v odgovoru z dne 23.7.2021 določena v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV saj je to v praksi nesorazmeren znesek zavarovanja. Prosimo vas , da zahtevo ustrezno spremenite , kot jo imate določeno v 19.členu pogodbe in sicer, 10 % LETNE pogodbene vrednosti.

VPRAŠANJE 3
Pričetek del definirate " po podpisu Sporazuma o varnostnih ukrepih". Prosimo vas, da vsaj okvirno definirate željeni časovni rok pričetka izvedbe od pravnomočnosti odločitve, saj je potreben določen čas za pripravo dela, od tega je odvisna tudi fiksna cena za obdobje enega leta od sklenitve pogodbe , saj vemo, da se vsako leto januarja usklajujejo plače za določen odstotek.

S spoštovanjem!

ODGOVOR

Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudbe ter rok za postavljanje vprašanj, ker namerava v kratkem objaviti spremenjeno razpisno dokumentacijo. V kolikor bo vprašanje aktualno tudi po objavi spremenjene razpisne dokumentacije vas prosimo, da ga zastavite ponovno. Rok za ogled bomo objavili po objavi spremenjene razpisne dokumentacije.


Datum objave: 13.09.2021   15:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

opazili smo, da zahtevate dve referenci za čiščenje operacijskih prostorov. V Sloveniji je trenutno zelo malo čistilnih servisov, ki imajo dve referenci za čiščanje operacijskih prostorov. Ti so namreč največkrat izvzeti iz čiščenja zato menimo, da je razpis pripravljen za specifičnega ponudnika in zato diskriminatoren za ostale ponudnike, ki smo prav tako sposobni čistiti bolnišnične prostorore in imamo ustrezne izkušnje.

Predlagamo, da ustrezno spremnite zahtevo.


ODGOVOR
Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudbe ter rok za postavljanje vprašanj, ker namerava v kratkem objaviti spremenjeno razpisno dokumentacijo. V kolikor bo vprašanje aktualno tudi po objavi spremenjene razpisne dokumentacije vas prosimo, da ga zastavite ponovno. Rok za ogled bomo objavili po objavi spremenjene razpisne dokumentacije.Datum objave: 13.09.2021   15:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naše podjetje ima večletne izkušnje in storitve čiščanja izvajamo tudi po več zdravstvenih domovih in bolnišnicah. Prav tako zaposlujemo več sanitarnih inžinirjev, ki imajo večletne izkušnje na področju vodenja in nadzora čiščenja v bolnišnicah.
V razpisni dokumetaciji zahtevate, da ponudniki priložimo referenčna potrdila za čiščenje bolnišničnih prostorov, kjer se izvaja hospitalna, ambulantna in operacijska ter intenzivna nega in terapija. Kljub temu, da izvajamo čiščenje po bolnišnicah so v veliki meri prostori, kjer se izvajajo operacije, izvzete iz čiščenja. Smatramo, da je naročniku v interesu, da prejme čim več ponudb in posledično izbere ponudnika, ki je skladno z zahtevami naročnika, pripravil najugodnejšo ponudbo, zato predlagamo, da spremeni zahtevo iz razpisne dokumetacije in dovoli, da ponudniki priložimo referenčna potrdila za čiščenje bolnišničnih prostorov brez čiščenja operacijskih prostorov.

Lep pozdrav.

ODGOVOR


Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudbe ter rok za postavljanje vprašanj, ker namerava v kratkem objaviti spremenjeno razpisno dokumentacijo. V kolikor bo vprašanje aktualno tudi po objavi spremenjene razpisne dokumentacije vas prosimo, da ga zastavite ponovno. Rok za ogled bomo objavili po objavi spremenjene razpisne dokumentacije.

Datum objave: 13.09.2021   15:23
VPRAŠANJE
Spoštovani!
1. Ali je potrebno obrazec OBR-14 priložiti v ponudbo?
2. Ali je potrebno metodologijo čiščenja priložiti v ponudbo ali jo bo predložil samo izbrani ponudnik?
Lep pozdrav!

ODGOVOR


Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudbe ter rok za postavljanje vprašanj, ker namerava v kratkem objaviti spremenjeno razpisno dokumentacijo. V kolikor bo vprašanje aktualno tudi po objavi spremenjene razpisne dokumentacije vas prosimo, da ga zastavite ponovno. Rok za ogled bomo objavili po objavi spremenjene razpisne dokumentacije.

Datum objave: 11.10.2021   10:48
Spoštovani,

naročnik objavlja popravek razpisne dokumentacije na svoji spletni strani.

Ponudnike vabimo k preučitvi spremenjene razpisne dokumentacije.

Naročnik je tudi podaljšal rok za oddajo ponudb na dan 29.10.2021 do 12:00 ure, kar bo vidno iz popravka objave.

Ponudniki imajo možnost ogleda lokacije in sicer v četrtek, 14 oktobra . Zbirno mesto pri naročniku vhod številka 13 ob 9:00.

Dodatni terminov ogleda naročnik ne načrtuje.

Datum objave: 11.10.2021   10:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ponovno vas pozivamo za podaljšanje roka za vprašanja in oddajo ponudbe, saj še vedno niste objavili razpisne dokumentacije in določili datum ogleda prostorov. Jutri 8.10.2021 se namreč izteče rok za vprašanja.

Lep pozdrav,

ODGOVOR
Naročnik je podaljšal rok za vprašanja do dne 22.10.2021 do 8:00 ure, ravnotako je podaljšal rok za oddajo ponudbe na dan 29.10.2021 do 12:00 ure. Sprememba bo razvidna preko popravka Eu14.

Ponudniki imajo možnost ogleda lokacije in sicer v četrtek, 14 oktobra . Zbirno mesto pri naročniku vhod številka 13 ob 9:00.

Dodatni terminov ogleda naročnik ne načrtuje.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

še enkrat vas opozarjamo, da podaljšate rok za oddajo vprašanj in posledično rok za oddajo ponudb, saj ne moremo postavljati vprašanj, ker nimamo vsebine(razpisne dokumentacije).
Nazadnje ste podali odgovore da boste objavili novo razpisno dokumentacijo, ki je do danes še niste!
Prav tako vas prosimo za termin ogleda prostorov. V kolikor termin ne bo razpisan, nam podajte kvadrature po posameznih oddelkih, kvadrature po vrstah talnih površin, kvadrature oken, kvadrature nedostopnih oken, kvadrature žaluzij, vse ostale točne površine in količine storitev za generalno čiščenje!

Lp.


ODGOVOR

Naročnik je podaljšal rok za vprašanja do dne 22.10.2021 do 8:00 ure, ravnotako je podaljšal rok za oddajo ponudbe na dan 29.10.2021 do 12:00 ure. Sprememba bo razvidna preko popravka Eu14.

Ponudniki imajo možnost ogleda lokacije in sicer v četrtek, 14 oktobra . Zbirno mesto pri naročniku vhod številka 13 ob 9:00.

Dodatni terminov ogleda naročnik ne načrtuje.

Naročnik je na spletni strani objavil popravek razpisne dokumentacije, ki bo razvidna tudi preko popravek EU 14.

Datum objave: 11.10.2021   10:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,

rok za postavljanje vprašanj je po novem do 8.10.2021. Glede na to, da nam še vedno niste omogočili ogled prostorov, niti niste objavili spremembo razpisne dokumentacija, vas prosimo, da rok za vprašanja podaljšate, da bomo ponudniki po ogledu prostorov imeli možnost zastaviti uradno vprašanje.

Lep pozdrav,

ODGOVOR

VPRAŠANJE
Spoštovani,

ponovno vas pozivamo za podaljšanje roka za vprašanja in oddajo ponudbe, saj še vedno niste objavili razpisne dokumentacije in določili datum ogleda prostorov. Jutri 8.10.2021 se namreč izteče rok za vprašanja.

Lep pozdrav,

ODGOVOR
Naročnik je podaljšal rok za vprašanja do dne 22.10.2021 do 8:00 ure, ravnotako je podaljšal rok za oddajo ponudbe na dan 29.10.2021 do 12:00 ure. Sprememba bo razvidna preko popravka Eu14.

Ponudniki imajo možnost ogleda lokacije in sicer v četrtek, 14 oktobra . Zbirno mesto pri naročniku vhod številka 13 ob 9:00.

Dodatni terminov ogleda naročnik ne načrtuje.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

še enkrat vas opozarjamo, da podaljšate rok za oddajo vprašanj in posledično rok za oddajo ponudb, saj ne moremo postavljati vprašanj, ker nimamo vsebine(razpisne dokumentacije).
Nazadnje ste podali odgovore da boste objavili novo razpisno dokumentacijo, ki je do danes še niste!
Prav tako vas prosimo za termin ogleda prostorov. V kolikor termin ne bo razpisan, nam podajte kvadrature po posameznih oddelkih, kvadrature po vrstah talnih površin, kvadrature oken, kvadrature nedostopnih oken, kvadrature žaluzij, vse ostale točne površine in količine storitev za generalno čiščenje!

Lp.


ODGOVOR
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ponovno vas pozivamo za podaljšanje roka za vprašanja in oddajo ponudbe, saj še vedno niste objavili razpisne dokumentacije in določili datum ogleda prostorov. Jutri 8.10.2021 se namreč izteče rok za vprašanja.

Lep pozdrav,

ODGOVOR
Naročnik je podaljšal rok za vprašanja do dne 22.10.2021 do 8:00 ure, ravnotako je podaljšal rok za oddajo ponudbe na dan 29.10.2021 do 12:00 ure. Sprememba bo razvidna preko popravka Eu14.

Ponudniki imajo možnost ogleda lokacije in sicer v četrtek, 14 oktobra . Zbirno mesto pri naročniku vhod številka 13 ob 9:00.

Dodatni terminov ogleda naročnik ne načrtuje.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

še enkrat vas opozarjamo, da podaljšate rok za oddajo vprašanj in posledično rok za oddajo ponudb, saj ne moremo postavljati vprašanj, ker nimamo vsebine(razpisne dokumentacije).
Nazadnje ste podali odgovore da boste objavili novo razpisno dokumentacijo, ki je do danes še niste!
Prav tako vas prosimo za termin ogleda prostorov. V kolikor termin ne bo razpisan, nam podajte kvadrature po posameznih oddelkih, kvadrature po vrstah talnih površin, kvadrature oken, kvadrature nedostopnih oken, kvadrature žaluzij, vse ostale točne površine in količine storitev za generalno čiščenje!

Lp.


ODGOVOR
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ponovno vas pozivamo za podaljšanje roka za vprašanja in oddajo ponudbe, saj še vedno niste objavili razpisne dokumentacije in določili datum ogleda prostorov. Jutri 8.10.2021 se namreč izteče rok za vprašanja.

Lep pozdrav,

ODGOVOR
Naročnik je podaljšal rok za vprašanja do dne 22.10.2021 do 8:00 ure, ravnotako je podaljšal rok za oddajo ponudbe na dan 29.10.2021 do 12:00 ure. Sprememba bo razvidna preko popravka Eu14.

Ponudniki imajo možnost ogleda lokacije in sicer v četrtek, 14 oktobra . Zbirno mesto pri naročniku vhod številka 13 ob 9:00.

Dodatni terminov ogleda naročnik ne načrtuje.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

še enkrat vas opozarjamo, da podaljšate rok za oddajo vprašanj in posledično rok za oddajo ponudb, saj ne moremo postavljati vprašanj, ker nimamo vsebine(razpisne dokumentacije).
Nazadnje ste podali odgovore da boste objavili novo razpisno dokumentacijo, ki je do danes še niste!
Prav tako vas prosimo za termin ogleda prostorov. V kolikor termin ne bo razpisan, nam podajte kvadrature po posameznih oddelkih, kvadrature po vrstah talnih površin, kvadrature oken, kvadrature nedostopnih oken, kvadrature žaluzij, vse ostale točne površine in količine storitev za generalno čiščenje!

Lp.


ODGOVOR
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ponovno vas pozivamo za podaljšanje roka za vprašanja in oddajo ponudbe, saj še vedno niste objavili razpisne dokumentacije in določili datum ogleda prostorov. Jutri 8.10.2021 se namreč izteče rok za vprašanja.

Lep pozdrav,

ODGOVOR
Naročnik je podaljšal rok za vprašanja do dne 22.10.2021 do 8:00 ure, ravnotako je podaljšal rok za oddajo ponudbe na dan 29.10.2021 do 12:00 ure. Sprememba bo razvidna preko popravka Eu14.

Ponudniki imajo možnost ogleda lokacije in sicer v četrtek, 14 oktobra . Zbirno mesto pri naročniku vhod številka 13 ob 9:00.

Dodatni terminov ogleda naročnik ne načrtuje.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

še enkrat vas opozarjamo, da podaljšate rok za oddajo vprašanj in posledično rok za oddajo ponudb, saj ne moremo postavljati vprašanj, ker nimamo vsebine(razpisne dokumentacije).
Nazadnje ste podali odgovore da boste objavili novo razpisno dokumentacijo, ki je do danes še niste!
Prav tako vas prosimo za termin ogleda prostorov. V kolikor termin ne bo razpisan, nam podajte kvadrature po posameznih oddelkih, kvadrature po vrstah talnih površin, kvadrature oken, kvadrature nedostopnih oken, kvadrature žaluzij, vse ostale točne površine in količine storitev za generalno čiščenje!

Lp.


ODGOVOR

Naročnik je podaljšal rok za vprašanja do dne 22.10.2021 do 8:00 ure, ravnotako je podaljšal rok za oddajo ponudbe na dan 29.10.2021 do 12:00 ure. Sprememba bo razvidna preko popravka Eu14.

Ponudniki imajo možnost ogleda lokacije in sicer v četrtek, 14 oktobra . Zbirno mesto pri naročniku vhod številka 13 ob 9:00.

Dodatni terminov ogleda naročnik ne načrtuje.

Naročnik je na spletni strani objavil popravek razpisne dokumentacije, ki bo razvidna tudi preko popravek EU 14.
Naročnik je podaljšal rok za vprašanja do dne 22.10.2021 do 8:00 ure, ravnotako je podaljšal rok za oddajo ponudbe na dan 29.10.2021 do 12:00 ure. Sprememba bo razvidna preko popravka Eu14.

Ponudniki imajo možnost ogleda lokacije in sicer v četrtek, 14 oktobra . Zbirno mesto pri naročniku vhod številka 13 ob 9:00.

Dodatni terminov ogleda naročnik ne načrtuje.

Naročnik je na spletni strani objavil popravek razpisne dokumentacije, ki bo razvidna tudi preko popravek EU 14.
Naročnik je podaljšal rok za vprašanja do dne 22.10.2021 do 8:00 ure, ravnotako je podaljšal rok za oddajo ponudbe na dan 29.10.2021 do 12:00 ure. Sprememba bo razvidna preko popravka Eu14.

Ponudniki imajo možnost ogleda lokacije in sicer v četrtek, 14 oktobra . Zbirno mesto pri naročniku vhod številka 13 ob 9:00.

Dodatni terminov ogleda naročnik ne načrtuje.

Naročnik je na spletni strani objavil popravek razpisne dokumentacije, ki bo razvidna tudi preko popravek EU 14.
Naročnik je podaljšal rok za vprašanja do dne 22.10.2021 do 8:00 ure, ravnotako je podaljšal rok za oddajo ponudbe na dan 29.10.2021 do 12:00 ure. Sprememba bo razvidna preko popravka Eu14.

Ponudniki imajo možnost ogleda lokacije in sicer v četrtek, 14 oktobra . Zbirno mesto pri naročniku vhod številka 13 ob 9:00.

Dodatni terminov ogleda naročnik ne načrtuje.

Naročnik je na spletni strani objavil popravek razpisne dokumentacije, ki bo razvidna tudi preko popravek EU 14.
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

1. 13.9.2021 ste zapisali da boste objavili novo razpisno dokumentacijo, danes je 29.9.2021 in še vedno niste objavili razpisne dokumentacije. Kdaj lahko pričakujemo, da boste objavili novo razpisno dokumentacijo,.. rok za vprašanja je 8.10. v kolikor ne objavite razpisne dokumentacije, ponudniki ne moremo postavljati vprašanj na razpisno dokumentacijo, čeprav rok za vprašanja teče, torej kljub temu da nam omogočate postavljanje vprašanj, je to povsem ne relevantno, saj niste objavili vsebine razpisa na katero bi imeli vprašanja (Ravnanje v skladu z ZJN-3!)..

2. Prosimo vas za objavo termina ogleda.

Lep pozdrav!

ODGOVOR
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ponovno vas pozivamo za podaljšanje roka za vprašanja in oddajo ponudbe, saj še vedno niste objavili razpisne dokumentacije in določili datum ogleda prostorov. Jutri 8.10.2021 se namreč izteče rok za vprašanja.

Lep pozdrav,

ODGOVOR
Naročnik je podaljšal rok za vprašanja do dne 22.10.2021 do 8:00 ure, ravnotako je podaljšal rok za oddajo ponudbe na dan 29.10.2021 do 12:00 ure. Sprememba bo razvidna preko popravka Eu14.

Ponudniki imajo možnost ogleda lokacije in sicer v četrtek, 14 oktobra . Zbirno mesto pri naročniku vhod številka 13 ob 9:00.

Dodatni terminov ogleda naročnik ne načrtuje.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

še enkrat vas opozarjamo, da podaljšate rok za oddajo vprašanj in posledično rok za oddajo ponudb, saj ne moremo postavljati vprašanj, ker nimamo vsebine(razpisne dokumentacije).
Nazadnje ste podali odgovore da boste objavili novo razpisno dokumentacijo, ki je do danes še niste!
Prav tako vas prosimo za termin ogleda prostorov. V kolikor termin ne bo razpisan, nam podajte kvadrature po posameznih oddelkih, kvadrature po vrstah talnih površin, kvadrature oken, kvadrature nedostopnih oken, kvadrature žaluzij, vse ostale točne površine in količine storitev za generalno čiščenje!

Lp.


ODGOVOR

Naročnik je podaljšal rok za vprašanja do dne 22.10.2021 do 8:00 ure, ravnotako je podaljšal rok za oddajo ponudbe na dan 29.10.2021 do 12:00 ure. Sprememba bo razvidna preko popravka Eu14.

Ponudniki imajo možnost ogleda lokacije in sicer v četrtek, 14 oktobra . Zbirno mesto pri naročniku vhod številka 13 ob 9:00.

Dodatni terminov ogleda naročnik ne načrtuje.

Naročnik je na spletni strani objavil popravek razpisne dokumentacije, ki bo razvidna tudi preko popravek EU 14.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Zanima nas kdaj boste objavili spremembo razpisne dokumentacije in termin ogleda prostorov?
2. Zanima nas ali boste odgovorili na vsa vprašanja, ki smo jih ponudniki predhodno zastavili in na katera niste podali odgovora?

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo vas za čimprejšnji termin ogleda prostorov.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ponovno vas pozivamo za podaljšanje roka za vprašanja in oddajo ponudbe, saj še vedno niste objavili razpisne dokumentacije in določili datum ogleda prostorov. Jutri 8.10.2021 se namreč izteče rok za vprašanja.

Lep pozdrav,

ODGOVOR
Naročnik je podaljšal rok za vprašanja do dne 22.10.2021 do 8:00 ure, ravnotako je podaljšal rok za oddajo ponudbe na dan 29.10.2021 do 12:00 ure. Sprememba bo razvidna preko popravka Eu14.

Ponudniki imajo možnost ogleda lokacije in sicer v četrtek, 14 oktobra . Zbirno mesto pri naročniku vhod številka 13 ob 9:00.

Dodatni terminov ogleda naročnik ne načrtuje.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

še enkrat vas opozarjamo, da podaljšate rok za oddajo vprašanj in posledično rok za oddajo ponudb, saj ne moremo postavljati vprašanj, ker nimamo vsebine(razpisne dokumentacije).
Nazadnje ste podali odgovore da boste objavili novo razpisno dokumentacijo, ki je do danes še niste!
Prav tako vas prosimo za termin ogleda prostorov. V kolikor termin ne bo razpisan, nam podajte kvadrature po posameznih oddelkih, kvadrature po vrstah talnih površin, kvadrature oken, kvadrature nedostopnih oken, kvadrature žaluzij, vse ostale točne površine in količine storitev za generalno čiščenje!

Lp.


ODGOVOR

Naročnik je podaljšal rok za vprašanja do dne 22.10.2021 do 8:00 ure, ravnotako je podaljšal rok za oddajo ponudbe na dan 29.10.2021 do 12:00 ure. Sprememba bo razvidna preko popravka Eu14.

Ponudniki imajo možnost ogleda lokacije in sicer v četrtek, 14 oktobra . Zbirno mesto pri naročniku vhod številka 13 ob 9:00.

Dodatni terminov ogleda naročnik ne načrtuje.

Naročnik je na spletni strani objavil popravek razpisne dokumentacije, ki bo razvidna tudi preko popravek EU 14.Datum objave: 11.10.2021   14:31
Naročnik je podaljšal rok za vprašanja do dne 22.10.2021 do 8:00 ure, ravno tako je podaljšal rok za oddajo ponudbe na dan 29.10.2021 do 12:00 ure.

Naročnik je objavil popravek razpisne dokumentacije na svoji spletni strani ter PJN.

Ponudniki imajo možnost ogleda lokacije in sicer v četrtek, 14 oktobra . Zbirno mesto pri naročniku vhod številka 13 ob 9:00.

Dodatnih terminov ogleda naročnik ne načrtuje.


Datum objave: 26.10.2021   14:12
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Ali boste upoštevali referenčna potrdila, ki smo jih pridobili na obrazcih iz prejšnje razpisne dokumentacije? V kolikor ne, vas prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb, da bomo lahko pridobili nove reference.
Hvala za razumevanje.

ODGOVOR

V kolikor referenčna dokazila (ne glede na obrazec in starost) izkazujejo izpolnjevanje zahtev, določenih v okviru referenčnih pogojev so ustrezna in zadostna.


Datum objave: 26.10.2021   14:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Ali se pri merilu C2 kot število polnih mesecev zaposlitve upošteva zaposlitev samo v času od 1. 7. 2011 do 31. 8. 2021 ali boste upoštevali dejansko delovno dobo torej tudi št. mesecev pred 1.7.2011, v kolikor so bili delavci zaposleni že pred tem datumom?

Navajate, da bo moral ponudnik pripraviti načrt čiščenja za posamezno delovišče. Zanima nas, ali razumemo pravilno, da bo načrt pripravil samo izbrani ponudnik po začetku del in ga ni potrebno prilagati v ponudbo?

Lep pozdrav

ODGOVOR


1. Pri izračunu po merilu se upošteva obdobje od 1.7.2011 dalje, ne glede na to, da je bil kader že prej zaposlen.

2. Da, načrt pripravi izbrani ponudnik in ga ni treba prilagati v ponudbo.Datum objave: 26.10.2021   14:21
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosimo, če lahko potrdite, da naročnik zagotavlja vso toaletno sanitarno galanterijo, izvajalec pa jo samo namešča. Na strani 5 RD je namreč zapisano, da mora ponudnik med drugim upoštevati tudi stroške dobave sanitarno higienskega materiala ter potrošnega materiala kot so podajalniki za milo in papir
Kaj točno je mišljeno ( člen 11, str 13 ) s tem, da mora ponudnik na lastne stroške v okviru ponudbene cene zagotoviti izpolnitev vseh drugih zahtev in pogojev vsakokrat veljavne zakonodaje glede na trenutno epidemiološko sliko ? Ali se to nanaša na PCT ?
Glede na časovnico oddaje ponudbe je ponudbo možno pripraviti na izhodišču minimalne plače veljavne v letu 2021. Ali bo izbranemu ponudniku omogočena uskladitev dviga ponudbene cene povezano z dvigom minimalne plače za leto 2022 ? Tega namreč v tem trenutku ni možno upoštevati, saj višina minimalne plače za 2022 še ni potrjena.

Hvala in lep pozdrav!


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Na strani 12, je pri točki 4 zahteva po predložitvi ESPD obrazca in Izjave ponudnika OBR-6. Sprememba razpisne dokumentacije vsebuje obrazec OBR-6-potrdilo o referenčnem poslu in ne gre za izjavo ponudnika glede načrta čiščenja. Prosimo da zahtevo po izjavi ponudnika OBR-6 črtate oz. dopolnite razpisno dokumentacijo, da bomo ponudniki lahko predložili zahtevani dokument.ODGOVOR

OBR-6 je potrdilo o referenčnem projektu, ki ga potrdi naročnik posla (referencodajalec), zato se mora predložiti v ponudbi.


Datum objave: 26.10.2021   14:41
VPRAŠANJE
1. Katero oprema po naročnikovem razumevanju, se šteje kot zaščitna oprema za delavce, ki jo ponudnik mora zagotoviti?

2.
a) Ali morajo osebe za nadzor s 3-letnimi izkušnjami biti prisotne 40 ur/teden?
b) Ali osebe za nadzor s 3-letnimi izkušnjami lahko opravljajo hkrati tudi storitve čiščenja?
c) Ali je prisotnost vseh 3 oseb za vodenje in nadzor všteto v skupni minimalni obseg 2430 ur/teden?

3. Kategorija IV.-PODROČJE IZOLACIJSKIH PROSTOROV:
a) V kategoriji IV, so navedene bolniške sobe s pacienti v izolaciji, ki se čistijo 1x dopoldan in 1x popoldan. Število postelj znaša 40/dan. Zanima nas ali gre za čiščenje 40 postelj dopoldan in 40 postelj popoldan?
b) V kategoriji IV so navedene sobe za invazivne posege pacientov v izolaciji. Storitev se bo opravljal po posegu na klic. Zanima nas koliko je v povprečju mesečno takih posegov, ko bo potrebno čiščenje?
c) Pi sobah za invazivne posege ni navedena kategorija, prav tako v obrazcu Struktura cene, pri kategoriji IV, ni navedenega tipa prostorov sobe za invazivne posege. Zanima nas zakaj prostor ni vključen v predračun?
d) Ali se bo storitev čiščenja sob za invazivne posege na klic, dejansko obračunalo po naročilu v sklopu dodatnih ur?

4. V obrazcu Obr-3/1 Struktura cene se podatki o površinah ne ujemajo s podatki iz specifikacij Obr-11 v delu kategorij tipov prostorov v naslednjih točkah:
a) V specifikacijah znaša seštevek površine prostorov kategorije I A 14.686,80 m2, medtem ko je v obr-3/1-struktura cene, naveden seštevek prostorov kategorije I A v višini 14.645,67 m2. Razlika med seštevkoma znaša 41,13 m2. Prosimo za popravek števila v obrazcu Obr-3/1, saj le ta ne vsebuje celotne površine?
b) V obrazcu Obr-3/1-Struktura cene je navedena napačna površina prostorov Kategorije IB, navedeno je 531,77 m2, medtem ko je v specifikacijah navedena površina 490,64 m2. Razlika je zopet v 41,13 m2. Prosimo za popravek obrazca?
c) V obrazcu Obr-3/1-Struktura cene je navedena napačna površina prostorov Kategorije I E, navedeno je 572,91 m2, medtem ko je v specifikacijah navedena površina 573,21 m2. Prosimo za popravek obrazca?
d) Ne ujema se površina iz obr-3/1 Struktura cene pri postavki kategorija I H, ki znaša 2524,14 m2, medtem ko je v specifikacijah navedena skupna površina 1.262,07 m2. Prosimo za popravek?
e) V specifikacijah kategorije II v zadnji vrstici pri tipu prostorov »sanitarije v na oddelku/kopalnice« ni navedena kategorija prostora temveč samo površina v izmeri 63,6 m2. Ali je navedena postavka zajeta v Obr-3/1-Struktura cene in kje je zajeta?
f) Ne ujema se površina v Obr-3/1-Struktura cena za kategorijo V C, ki znaša 717,02 m2, medtem ko je v specifikacijah skupna površina 716,75 m2. Prosimo za popravek navedbe v Obr-3/1?

5. V obrazcu Obr-3/1- Struktura cene, je v opombah v 6 alineji navedeno, da so v navedeno bruto površino vključene intervencije v primeru spusta vode ali klimatskih vplivov (sneg, dež) zaradi večjega vnosa umazanije v prostore. Navedba je sporna, saj ni mogoče intervencij vključiti v redni obseg del, prav tako jih je nemogoče oceniti v naprej za obdobje 4 let. Intervencije so dodatna dela, ki se obračunajo posebej. Pozivamo vas, da sporno dikcijo umaknete?

6. V Obr-11 je v predzadnjem odstavku navedeno, da mora ponudnik predložiti specifikacijo stroja oz. dokazilo o ustrezni teži. Ali ponudnik predloži že v fazi ponudbe navedeno dokazilo?

7. Kakšna je točna površina začasnih zbirnih mest za odpadke iz kategorije V A, za katere ste navedli, da je površina všteta v kletnih hodnikih, glede na to, da nikjer ni podatka o površini niti za kletne hodnike? a) Prosimo še za podatek o površini kletnih hodnikov?
b) Ali je v Obr-3/1 -struktura cene, dejansko zajeta površina zbirnih mest in kletnih hodnikov ter iz katere postavke je to razvidno?
8. V OBR-11, stran 63, navajate povprečno število odpustov/premestitev na dan, kjer je navedeno, da je po odpustu cca 110 postelj na dan. Zanima nas ali je ta podatek zajet tudi v Obr-3/1 in v kateri kategoriji je zajet?
a) Ali je v število 110 postelj po odpustih zajeto tudi 40 postelj/dan znotraj kategorije IV-področje izolacijskih prostorov?
9. V razpisni dokumentaciji navajate na spodaj navedenih mestih zahtevo čiščenja »po potrebi«, ki je nedoločljiva in zelo škodljiva za ponudnika, saj je ni mogoče ovrednotiti, zahteve po takem čiščenju pa so zelo obsežne, zato vas pozivamo, da čiščenje po potrebi umaknete oz. določite maximalno število izvedb čiščenja po potrebi:
- str. 55 : Vzdrževanje vhodnih predpražnikov, tepihov in tal se izvaja 2-krat dnevno in po potrebi skladno z obremenjenostjo površin.
- str. 57: temeljito čiščenje po principu od zgoraj navzdol in čistega (manj umazanega) proti umazanemu oz. po potrebi razkuževanje;
- str. 63: dnevno sesanje ob čiščenju vhodov, po potrebi tudi večkrat,
- str. 65/66: pobiranje smeti, menjava vrečk za odpadke (izpraznjevanje vrečk in ponovna uporaba ni dovoljeno) in transport smeti do zbirnih mest (do 2 X dopoldan in 1 X popoldan ter po potrebi);
- str. 68: v nočnem času fizični pregled prostorov IPP in KPP s čiščenjem po potrebi,
- str. 68: Urgentne ambulante, mavčarna, urgentni laboratorij 3 x dnevno in po potrebi,
- str. 69: pobiranje smeti, menjava vrečk za odpadke (vrečke za odpadke zagotovi izvajalec) in transport smeti do zbirnih mest (do 2 x dopoldan in 1 x popoldan ter po potrebi)
- str. 72: nega opreme in pohištva iz rjeprostega materiala z negovalnim oljem Inoxol mesečno in po potrebi,
- str. 72: stari op blok med tednom popoldan, popoldan po potrebi ob sobotah in nedeljah oz. po dogovoru,
- str. 73: urološka operacijska med tednom popoldan, po potrebi ob sobotah in nedeljah,
- pobiranje smeti, menjava vrečk za odpadke (izpraznjevanje vrečk in ponovna uporaba ni dovoljeno) in transport smeti do zbirnih mest (do 2 X dopoldan in 1 X popoldan ter po potrebi);
- KONTROLNO ČIŠČENJE pomeni mokro čiščenje (in/ali razkuževanje) zgornjih in talnih površin po potrebi, čiščenje kontaktnih površin in praznjenje košev za odpadke.

10. V razpisni dokumentaciji na str. 72 podajate zahtevo: nega opreme in pohištva iz rjeprostega materiala z negovalnim oljem Inoxol mesečno in po potrebi. Prosimo, da umaknete znamko zahtevanega negovalnega olja ali dopišete zahtevo po podobnem olju, saj zahteva točno določene znamke izdelka ni dovoljena?

11. Na 63. strani razpisne dokumentacije navajate podatke o GLAVNI KUHINJI, KUHINJI, SLAŠČIČARNI IN JEDILNICI ter JEDILNICI, KAVARNI NA POLIKLINIKI IN V KLETI. Vendar pa nikjer ni navedenih površin predmetnih prostorov.
V razpredelnicah prostorov po kategorijah smo zasledili samo čajne in mlečne kuhinje v izmeri 271, 28 m2.
a) Prosimo za podatek o površinah GLAVNE KUHINJE, KUHINJE, SLAŠČIČARNE, JEDILNICE ter JEDILNICE, KAVARNE NA POLIKLINIKI IN V KLETI?
b) Prosimo, da predmetne prostore s površinami vključite v Obr-3/1-Struktura cene, glede na to, da zahtevate čiščenje teh prostorov?


12. Zakaj v OBR-3/1 Struktura cene niso vključeni tudi predpražniki, ki jih zahtevate oz. pod katero postavko naj ponudniki vštejejo predpražnike?
13. Na strani 65 je navedeno, da se osnovni seznam predpražnikov lahko dopolni po predhodnem dogovoru z naročnikom tj. 5 dodatnih predpražnikov. Ali bo naročnik dodatne predpražnike dodatno plačal?

14. Na 65. strani, je pod točko 1.4-Periodična čiščenja navedeno, da je potrebno ob deževnem vremenu ali snegu povečati frekvenco čiščenja tal dogovoru z naročnikom. Ali bo naročnik povečanje naročil kot dodatno storitev in le to dodatno poravnal?


ODGOVOR

1.Da
2.Toaletni program , mila ter razkužila za roke za zagotovi naročnik. Razkužila za površine zagotovi izvajalec. Polnjenje zagotavlja izvajalec. Naročnik zagotavlja nosilce ter dozatorje
3.Da
4.Načrt čiščenja mora predložiti izbrani ponudnik/izvajalec najmanj v roku 30 dni po podpisu pogodbe.
5. a)Dokazila, ki jih je treba predložiti za osebe za vodenje in nadzor (torej za vse tri osebe) so opredeljena potrdilo o izobraževanju vsaj v obdobju 6 mesecev ali državljanstvo Republike Slovenije ali potrdilo o znanju jezika po CEFR lestvici najmanj B2 stopnje.
b) Za vse tri osebe
6V kolikor referenčna dokazila (ne glede na obrazec in starost) izkazujejo izpolnjevanje zahtev, določenih v okviru referenčnih pogojev so ustrezna in zadostna.
7.Da
8.Da
9.a)- izpolnjen in podpisan obrazec Izjava o spoštovanju zahtev iz Uredbe o zelenem javnem naročanju IN
predloži ustrezna dokazila:
- točka 1 in 2: ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene, ALI potrdilo, da ima blago znak za okolje EU za čistila (angl. Ecolabel for Hard Surface Cleaning products), ALI varnostne liste za vse izdelke, ki so predmet ponudbe;
- točka 4: Kot dokazilo o skladnosti se prizna vzpostavljen sistem ravnanja z okoljem (kot sta npr. EMAS
ali ISO 14001).
glede sesalnikov - izpolnjen in podpisan obrazec Izjava o spoštovanju zahtev iz Uredbe o zelenem javnem naročanju izjavo, da bo pri izpolnil zahtevo, in ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene, ali tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene, ali nalepko o energijski učinkovitosti, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.
b)Da, saj je takšna zahteva iz Uredbe o zelenem javnem naročanju
c)Da in sicer Izjava o spoštovanju zahtev iz Uredbe o zelenem javnem naročanju
10.Da, to je dopustno kot eno izmed predvidenih dokazil.


Datum objave: 26.10.2021   15:48
VPRAŠANJE
1. V zvezi z merilom »Povprečna delovna doba 8 zaposlenih, ki delajo na delovnem mestu čistilec« ste na strani 7 navedli zahtevo, da ponudnik v ponudbi navede podatke o kadru, ki je nominiran v okviru socialnega merila ter predloži dokazila o delovni dobi pri ponudniku za vse osebe, katerih delovne dobe se je upoštevala pri izračunu dobe po merilu C2.
Zanima nas ali lahko predložimo izpis oz. potrdilo izdano s strani ZZZS, ki izkazuje podatke o delovni dobi?

2. V razpisni dokumentaciji je v zvezi z dobavo sanitarno higienskega materiala navedeno različno in sicer
- str. 5, str. 34 : ..ponudbene cene morajo zajemati vse stroške za izvedbo dogovorjenih del, med drugim tudi stroške sanitarno higienskega materiala npr. higienskega papirja, mila, vreč za koše, razkužil in ostalega potrošnega materiala določenega v tehničnih specifikacijah npr. podajalnikov za milo in papir,
- str. 22: »Toaletni program (zloženke, brisače, ter razkužila za roke za zagotovi naročnik. Razkužila za površine zagotovi izvajalec.«
- str. 25-Predračun: Opombe: - redna polnitev toaletnega programa (toaletni papir, papirne brisače, mila) ter razkužila in drugo se izvaja v skladu z navodili naročnika. Toaletni program ter razkužila zagotovi naročnik.
- str. 71 : nameščanje mil/razkužil za roke in papirnatih brisač in čiščenje zunanjosti dozatorjev (mila in razkužila da na razpolago naročnik);
- str. 72: nameščanje mila/razkužila za roke (ob namestitvi je potrebno napisati na plastenko datum uporabnosti «do po navodilih naročnika) in papirnatih brisač in čiščenje zunanjosti dozatorjev (da na razpolago naročnik), v primeru menjave plastenke se dozator očisti temeljito (navodila v prilogi)

Glede na navedbe ni jasno, kdo zagotavlja oz. dobavlja/da na razpolago sanitarno higienski material. V izogib nejasnostim prosimo za jasno navedbo:
a) Kdo zagotavlja toaletni papir in toaletne brisače?
b) Kdo zagotavlja milo za roke?
c) Kdo zagotavlja razkužila za roke?
d) Kdo zagotavlja razkužila za površine?
e) Kdo zagotavlja podajalnike za papir, brisače in milo?
f) V primeru, da ponudnik zagotavlja podajalnike za toaletni material, prosimo za navedbo koliko podajalnikov za papir, koliko podajalnikov za brisače in koliko podajalnikov za milo mora ponudnik zagotoviti?

3. Ali lahko ponudniki za dokazovanje izpolnjevanja ekonomske in finančne sposobnosti namesto potrdil bank predložimo BON2 obrazec izdan s strani AJPES, ki izkazuje neblokiranost računov v zadnjih 6 mesecih pred izdajo potrdila?

4. Na strani 12 razpisne dokumentacije, Tehnična in/ali kadrovska sposobnost ponudnika, je v točki 4 navedena zahteva: »Ponudnik mora ob ponudbi predložiti načrt čiščenja za posamezno delovišče.
Dokazilo: ESPD obrazec, izjava ponudnika (OBR-6).«
Na strani 55 razpisne dokumentacije je navedeno: »Načrt čiščenja za posamezno lokacijo mora biti priložen v pisni obliki najmanj 1 mesec po začetku del, z njim mora biti seznanjena tudi posamezna GMS ali vodja oddelka.«
Prav tako je v nadaljevanju navedeno: »Po izboru izvajalca čiščenja bo načrt čiščenja dopolnjen in oblikovan za posamezni oddelek v dogovoru z odgovorno medicinsko sestro/higienikom/vodjem delovne enote in predstavnikom zunanjega izvajalca čiščenja, najkasneje v 90 dneh od podpisa pogodbe in potrjen od strokovne komisije.«
Zanima nas kater navedba je pravilna, kdaj ponudnik dejansko predloži načrt čiščenja?

5. Na strani 13 je pri pogoju glede seznama kadra navedeno, da je potrebno za nominirani kader predložiti potrdilo o izobrazbi (sanitarni inženir) ter življenjepis iz katerega izhaja izpolnjevanje pogoja glede delovnih izkušenj iz znanja jezika.
a) Ne razumemo navedbe »iz znanja jezika«. Ali je potrebno posebej predložiti tudi dokazilo iz znanja jezika za vse tri osebe?
b) Ali je potrebno predložiti potrdilo o izobrazbi samo za sanitarnega inženirja ali za vse tri osebe za vodenje in nadzor?
6. Glede na to, da smo na podlagi prvotne razpisne dokumentacije že pridobili referenčna potrdila s strani naših naročnikov, nas zanima ali lahko v ponudbo predložimo že pridobljena referenčna potrdila?

7. Ali je 40 ur prisotnosti vodje za nadzor že všteto v skupni minimalni obseg ur 2430 tedensko?

8. Ali prav razumemo, da se opis metodologije čiščenje in nadzora predloži ob podpisu pogodbe?
9. V točki 15 na strani 14 razpisne dokumentacije je navedeno: »Izvajalec mora ob podpisu pogodbe predložiti seznam čistil, ki jih bo uporabil in jih mora KOBO potrditi. V kolikor KOBO meni, da čistilo ni ustrezno mora izvajalec nemudoma navesti in uporabiti drugi čistilo, ki je skladno z zahtevami KOBO in Uredbo o zelenem javnem naročanju. Dokazilo: Ponudnik izpolni ESPD obrazec«.

V točki 17 na strani 14 razpisne dokumentacije je navedena zahteva po spoštovanju zahtev okoljske zakonodaje kot izhaja iz Uredbe o zelenem javnem naročanju ter opisan način dokazovanja (potrdila o znaku okolja tipa I, varnostni listi, itd..). Dokazila naj bi se predložila že v ponudbi.
V obrazcu 8 Izjava o spoštovanju zahtev Uredbe o zelenem javnem naročanju prav tako določa obvezne priloge kot so določene v poglavju »Spoštovanje zahtev iz Uredbe o zelenem javnem naročanju.

Nadalje je na strani 58 navedeno: » da bo sam zagotovil delovna sredstva za čiščenje in čistila, kjer bo upošteval kriterije za čistila in razkužila; izbor čistil in razkužil, ki jih bo uporabljal v procesu čiščenja pripravi v soglasju s KOBO (predloži v svojo ponudbo lastno pisno izjavo);«

a) Glede na naročnikove večkrat zapisane nasprotujoče si zahteve glede čistil in dokazovanja izpolnjevanja okoljskih zahtev, vas pozivamo, da poenotite navedbe glede zahtev v zvezi s čistili ter jasno navedete katera dokazila v zvezi s čistili ponudniki predložijo v ponudbo?
b) Ali je potrebno predložiti dokazila za čistila že v fazi ponudbe, glede na to, da se bo seznam čistil pripravil v soglasju s KOBO?
c) Ali je potrebno v ponudbi predložiti lastno pisno izjavo o zagotavljanju čistil kot je določeno na strani 58?

10. Ali zadostuje za izpolnjevanje pogoja glede sesalnikov, navedenega v točki 5 na strani 16, in sicer v primeru rabljenih sesalnikov, da ponudnik kot ustrezno dokazilo predloži lastno izjavo, da razpolaga z rabljenimi sesalniki in namerava za izvedbo naročila uporabiti le te?


ODGOVOR

1. Da
2. Toaletni program, mila ter razkužila za roke za zagotovi naročnik. Razkužila za površine zagotovi izvajalec.Podajalnike in nosilce zagotovi naročnik. Izvajalec je zadolžen za polnitev.
3Da
4. Načrt čiščenja mora predložiti izbrani ponudnik/izvajalec najmanj v roku 30 dni
5. a.Dokazila, ki jih je treba predložiti za osebe za vodenje in nadzor (torej za vse tri osebe) so opredeljena potrdilo o izobraževanju vsaj v obdobju 6 mesecev ali državljanstvo Republike Slovenije ali potrdilo o znanju jezika po CEFR lestvici najmanj B2 stopnje.
b.Samo za osebo, pristojno za vodenje sanitarni inženir
6. V kolikor referenčna dokazila (ne glede na obrazec in starost) izkazujejo izpolnjevanje zahtev, določenih v okviru referenčnih pogojev so ustrezna in zadostna.
7.Da
8.Da
9.a.- izpolnjen in podpisan obrazec Izjava o spoštovanju zahtev iz Uredbe o zelenem javnem naročanju IN
predloži ustrezna dokazila:
- točka 1 in 2: ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene, ALI potrdilo, da ima blago znak za okolje EU za čistila (angl. Ecolabel for Hard Surface Cleaning products), ALI varnostne liste za vse izdelke, ki so predmet ponudbe;
- točka 4: Kot dokazilo o skladnosti se prizna vzpostavljen sistem ravnanja z okoljem (kot sta npr. EMAS
ali ISO 14001).
glede sesalnikov - izpolnjen in podpisan obrazec Izjava o spoštovanju zahtev iz Uredbe o zelenem javnem naročanju izjavo, da bo pri izpolnil zahtevo, in ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene, ali tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene, ali nalepko o energijski učinkovitosti, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.
b.Da, saj je takšna zahteva iz Uredbe o zelenem javnem naročanju
c.
Da in sicer Izjava o spoštovanju zahtev iz Uredbe o zelenem javnem naročanju
10.Da, to je dopustno kot eno izmed predvidenih dokazil.


Datum objave: 26.10.2021   15:49
VPRAŠANJE
Na PJN ste dne 11.10.2021 ob 14:31 uri navedli: »Naročnik je podaljšal rok za vprašanja do dne 22.10.2021 do 8:00 ure, enako piše tudi na vaši spletni strani«. Dne 14.10.2021 pa ste v popravku navedli, da je rok za oddajo vprašanj do 21.10.2021 do 08:00 ure. Kateri datum je pravilen?

ODGOVOR
21.10.2021 do 8:00 ure.Datum objave: 26.10.2021   15:51
VPRAŠANJE
Spoštovani!

1. V navodilih v točki 10/4, ki se nanaša na načrt čiščenja (str. 12) in točki 10/13 (str. 14), ki se nanaša na evidenco nadzora čiščenja, kot dokazilo za izpolnjevanje teh pogojev navajate »Izjava ponudnika (OBR-6). Obrazec OBR-6 je Potrdilo o referenčnem poslu. Ali je prišlo do pomote?

2. Ali je že v ponudbo potrebno priložiti načrt čiščenja za posamezno delovišče, ali šele ob podpisu pogodbe, tako kot je to navedeno tudi za metodologijo čiščenja?

3. Ali je potrebno obrazec 11 priložiti k ponudbi?

4. Navajate, da bo naročnik obravnaval kot zaupne tiste dokumente, ki bodo imeli zapisano oznako »Zaupno«, pod oznako »Zaupno« pa mora biti še podpis osebe, ki je podpisala ponudbo. Prosimo, da zahtevo po podpisu pod oznako »Zaupno« umaknete, saj ponudnik že s samo oznako določa zaupnost dokumenta in je dodatno podpisovanje popolnoma nepotrebno.

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR


1. Predloži se izpolnjeno Potrdilo o referenčnem poslu, kot je vsebina obrazca OBR -6.
2.Že objavljen odgovor
3.Ne, saj z oddajo ponudbe ponudnik sprejema vse zahteva in izjavlja, da jih izpolnjuje.
4. Ponudniku ni treba podpisati pod oznako »Zaupno«


Datum objave: 26.10.2021   15:52
VPRAŠANJE
Ali je v ponudbi potrebno priložiti dokazila za čistila?

Na st. 14 razpisne dokumentacije je navedeno, da se seznam in dokazila priloži ob podpisu pogodbe in jih je KOBO potrdi, na strani 16 pa je to potebno priložiti v ponudbi.

Hvala.

ODGOVOR

Da, že objavljen odgovor.


Datum objave: 26.10.2021   16:01
VPRAŠANJE
Spoštovani!
V zvezi z merilom C2 povprečna delovna doba 8 zaposlenih nas zanima sledeče: ali dobimo maksimalno št. točk v primeru, če imamo 8 čistilcev, ki so zaposleni pri nas v obdobju od 1. 7. 2011 do 31. 8. 2021, kar pomeni, da ima vsak posameznik v tem obdobju polnih 122 mesecev delovne dobe, vseh osem skupaj torej 976 mesecev, kar se navede v obrazec OBR-3?
Lep pozdrav!


ODGOVOR
Število točk se izračuna se kot seštevek polnih mesecev delovne dobe pri ponudniku s 8 najdlje zaposlenimi čistilci na dan oddaje ponudbe. Če ima ponudnik zaposlenih manj kot 8 zaposlenih čistilcev, se upošteva vse zaposlene čistilce.

Da, navede se seštevek vrednosti mesecev vseh priglašenih kadrov v okviru merila.
Datum objave: 26.10.2021   16:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v razpisni dokumetaciji moramo ponudniki poleg sanitarnega inženirja navesti tudi dve osebi za nadzor nad delom izvajalcev storitev čiščanja. Zanima nas ali se zahteva kakšna posebna izobrazba zanju in kakšno dokazilo o delovnih izkušnjah vodje del in vodij nadzora moramo priložiti?

Pozdrav.ODGOVOR


Ponudnik mora razpolagati z vsaj tremi osebami za vodenje/nadzor in sicer za :
- za vodenje ena oseba (najmanj VI stopnja izobrazbe sanitarni inženir ali druge zdravstvene smeri z vsaj tremi leti delovnih izkušenj na področju vodenja)
- nadzor najmanj dve osebi z vsaj tremi leti delovnih izkušenj za nadzor-.
Dokazilo: ESPD obrazec ter izpolnjen Seznam kadra. Za nominirani kader je treba predložiti potrdilo o izobrazbi (sanitarni inženir) ter življenjepis iz katerega izhaja izpolnjevanje pogoja glede delovnih izkušenj iz znanja jezika.


. Osebe za vodenje in nadzor morajo obvladati aktivno znanje slovenskega jezika. Osebe, ki bodo izvajale storitev čiščenja morajo biti sposobne komunicirati(govorno, pisno) v slovenskem jeziku. Šteje se, da osebe za vodenje in nadzor znajo slovenski jezik, v kolikor bo državljani Republike Slovenije ali so opravili izobraževanje v Sloveniji vsaj v obdobju šestih mesecev. V kolikor noben od naštetih dveh okoliščin ni izpolnjen, mora ponudnik za te osebe (vodenje in nadzor) predložiti potrdilo o znanju jezika po CEFR lestvici najmanj B2 stopnje.
Dokazilo: ESPD izjava in življenjepis oseb za vodenje in nadzor.


Datum objave: 26.10.2021   16:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,

že pred objavo popravljene razpisne dokumetacije je eden izmed potencialnih ponudnikov spraševal glede referenčnih potrdil. Kot je že navedel so operacijski prostori v večini bolnišnic izvzeti iz čiščenja čistilnih servisov. Bolnišnice imajo za čiščenje teh prostorov, zaposlene svoje delavce. Ni nam jasno kako lahko imate v razpisni dokumetaciji takšno zahtevo! Ali plasirate zgolj obstoječega ponudnika? Z navedeno zahtevo si zapirate pot k prejemu večjega števila konkurenčnih ponudb.

Na ogledu ste nam povedali, da se izvajalcu zaračuna poraba električne energije za pranje krp. Zanima nas povprečni strošek. Koliko je dosedanji izvajalec plačeval za porabo električne energije?

LP

ODGOVOR

Naročnik je podal zahtevo, da mora ponudnik izkazati izkušnje z referenčnimi projekti in sicer, da je od leta 2016 za enega naročnika vsaj za obdobje 24 mesecev izvajal storitve čiščenja v objektih, kjer se izvaja hospitalna, ambulantna in operacijska dejavnost ter primerljiva intenzivna nega in terapija Za priznanje usposobljenosti mora ponudnik predložiti vsaj 2 referenčna projekta.

Zahteva je sorazmerna in povezana s predmetom naročila ter kot takšna objektivno opravičljiva, zato naročnik zahteve ne spreminja.

Izvajalcu sta se zaračunala tako voda kot elektrila. Strošek skupaj cca 8.000 EUR. Strošek je odvisen.

Datum objave: 26.10.2021   16:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Prosimo, če lahko potrdite, da naročnik zagotavlja vso toaletno sanitarno galanterijo, izvajalec pa jo samo namešča. Na strani 5 RD je namreč zapisano, da mora ponudnik med drugim upoštevati tudi stroške dobave sanitarno higienskega materiala ter potrošnega materiala kot so podajalniki za milo in papir
Kaj točno je mišljeno ( člen 11, str 13 ) s tem, da mora ponudnik na lastne stroške v okviru ponudbene cene zagotoviti izpolnitev vseh drugih zahtev in pogojev vsakokrat veljavne zakonodaje glede na trenutno epidemiološko sliko ? Ali se to nanaša na PCT ?
Glede na časovnico oddaje ponudbe je ponudbo možno pripraviti na izhodišču minimalne plače veljavne v letu 2021. Ali bo izbranemu ponudniku omogočena uskladitev dviga ponudbene cene povezano z dvigom minimalne plače za leto 2022 ? Tega namreč v tem trenutku ni možno upoštevati, saj višina minimalne plače za 2022 še ni potrjena.
Lep pozdrav

ODGOVOR

1. Toaletni program zagotovi naročnik, polnjene je v domeni izvajalca
3.Kot izhaja iz pogodbe, so cene iz izvajalčeve ponudbe so fiksne za obdobje enega leta od sklenitve te pogodbe, nato se lahko dvigne/zniža vrednost mesečnega pavšala (ne pa tudi vrednost storitve na uro), v kolikor se bo spremenila višina minimalne plače in vrednost obveznih dodatkov. Pri tem se za spremembo vrednost pavšala zaradi spremembe višine minimalne plače in obveznih dodatkov upošteva le za prisotnost oseb v višini 2430 ur tedensko.
Navedeno pomeni, da je skladno z Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja cena fiksna prvo leto, nato se usklajuje za spremembo v višini minimalne plače glede na višino le-te ob oddaji ponudbe.


Datum objave: 26.10.2021   17:10
VPRAŠANJE
1. Katero oprema po naročnikovem razumevanju, se šteje kot zaščitna oprema za delavce, ki jo ponudnik mora zagotoviti?

2.
a) Ali morajo osebe za nadzor s 3-letnimi izkušnjami biti prisotne 40 ur/teden?
b) Ali osebe za nadzor s 3-letnimi izkušnjami lahko opravljajo hkrati tudi storitve čiščenja?
c) Ali je prisotnost vseh 3 oseb za vodenje in nadzor všteto v skupni minimalni obseg 2430 ur/teden?

3. Kategorija IV.-PODROČJE IZOLACIJSKIH PROSTOROV:
a) V kategoriji IV, so navedene bolniške sobe s pacienti v izolaciji, ki se čistijo 1x dopoldan in 1x popoldan. Število postelj znaša 40/dan. Zanima nas ali gre za čiščenje 40 postelj dopoldan in 40 postelj popoldan?
b) V kategoriji IV so navedene sobe za invazivne posege pacientov v izolaciji. Storitev se bo opravljal po posegu na klic. Zanima nas koliko je v povprečju mesečno takih posegov, ko bo potrebno čiščenje?
c) Pi sobah za invazivne posege ni navedena kategorija, prav tako v obrazcu Struktura cene, pri kategoriji IV, ni navedenega tipa prostorov sobe za invazivne posege. Zanima nas zakaj prostor ni vključen v predračun?
d) Ali se bo storitev čiščenja sob za invazivne posege na klic, dejansko obračunalo po naročilu v sklopu dodatnih ur?

4. V obrazcu Obr-3/1 Struktura cene se podatki o površinah ne ujemajo s podatki iz specifikacij Obr-11 v delu kategorij tipov prostorov v naslednjih točkah:
a) V specifikacijah znaša seštevek površine prostorov kategorije I A 14.686,80 m2, medtem ko je v obr-3/1-struktura cene, naveden seštevek prostorov kategorije I A v višini 14.645,67 m2. Razlika med seštevkoma znaša 41,13 m2. Prosimo za popravek števila v obrazcu Obr-3/1, saj le ta ne vsebuje celotne površine?
b) V obrazcu Obr-3/1-Struktura cene je navedena napačna površina prostorov Kategorije IB, navedeno je 531,77 m2, medtem ko je v specifikacijah navedena površina 490,64 m2. Razlika je zopet v 41,13 m2. Prosimo za popravek obrazca?
c) V obrazcu Obr-3/1-Struktura cene je navedena napačna površina prostorov Kategorije I E, navedeno je 572,91 m2, medtem ko je v specifikacijah navedena površina 573,21 m2. Prosimo za popravek obrazca?
d) Ne ujema se površina iz obr-3/1 Struktura cene pri postavki kategorija I H, ki znaša 2524,14 m2, medtem ko je v specifikacijah navedena skupna površina 1.262,07 m2. Prosimo za popravek?
e) V specifikacijah kategorije II v zadnji vrstici pri tipu prostorov »sanitarije v na oddelku/kopalnice« ni navedena kategorija prostora temveč samo površina v izmeri 63,6 m2. Ali je navedena postavka zajeta v Obr-3/1-Struktura cene in kje je zajeta?
f) Ne ujema se površina v Obr-3/1-Struktura cena za kategorijo V C, ki znaša 717,02 m2, medtem ko je v specifikacijah skupna površina 716,75 m2. Prosimo za popravek navedbe v Obr-3/1?

5. V obrazcu Obr-3/1- Struktura cene, je v opombah v 6 alineji navedeno, da so v navedeno bruto površino vključene intervencije v primeru spusta vode ali klimatskih vplivov (sneg, dež) zaradi večjega vnosa umazanije v prostore. Navedba je sporna, saj ni mogoče intervencij vključiti v redni obseg del, prav tako jih je nemogoče oceniti v naprej za obdobje 4 let. Intervencije so dodatna dela, ki se obračunajo posebej. Pozivamo vas, da sporno dikcijo umaknete?

6. V Obr-11 je v predzadnjem odstavku navedeno, da mora ponudnik predložiti specifikacijo stroja oz. dokazilo o ustrezni teži. Ali ponudnik predloži že v fazi ponudbe navedeno dokazilo?

7. Kakšna je točna površina začasnih zbirnih mest za odpadke iz kategorije V A, za katere ste navedli, da je površina všteta v kletnih hodnikih, glede na to, da nikjer ni podatka o površini niti za kletne hodnike? a) Prosimo še za podatek o površini kletnih hodnikov?
b) Ali je v Obr-3/1 -struktura cene, dejansko zajeta površina zbirnih mest in kletnih hodnikov ter iz katere postavke je to razvidno?
8. V OBR-11, stran 63, navajate povprečno število odpustov/premestitev na dan, kjer je navedeno, da je po odpustu cca 110 postelj na dan. Zanima nas ali je ta podatek zajet tudi v Obr-3/1 in v kateri kategoriji je zajet?
a) Ali je v število 110 postelj po odpustih zajeto tudi 40 postelj/dan znotraj kategorije IV-področje izolacijskih prostorov?
9. V razpisni dokumentaciji navajate na spodaj navedenih mestih zahtevo čiščenja »po potrebi«, ki je nedoločljiva in zelo škodljiva za ponudnika, saj je ni mogoče ovrednotiti, zahteve po takem čiščenju pa so zelo obsežne, zato vas pozivamo, da čiščenje po potrebi umaknete oz. določite maximalno število izvedb čiščenja po potrebi:
- str. 55 : Vzdrževanje vhodnih predpražnikov, tepihov in tal se izvaja 2-krat dnevno in po potrebi skladno z obremenjenostjo površin.
- str. 57: temeljito čiščenje po principu od zgoraj navzdol in čistega (manj umazanega) proti umazanemu oz. po potrebi razkuževanje;
- str. 63: dnevno sesanje ob čiščenju vhodov, po potrebi tudi večkrat,
- str. 65/66: pobiranje smeti, menjava vrečk za odpadke (izpraznjevanje vrečk in ponovna uporaba ni dovoljeno) in transport smeti do zbirnih mest (do 2 X dopoldan in 1 X popoldan ter po potrebi);
- str. 68: v nočnem času fizični pregled prostorov IPP in KPP s čiščenjem po potrebi,
- str. 68: Urgentne ambulante, mavčarna, urgentni laboratorij 3 x dnevno in po potrebi,
- str. 69: pobiranje smeti, menjava vrečk za odpadke (vrečke za odpadke zagotovi izvajalec) in transport smeti do zbirnih mest (do 2 x dopoldan in 1 x popoldan ter po potrebi)
- str. 72: nega opreme in pohištva iz rjeprostega materiala z negovalnim oljem Inoxol mesečno in po potrebi,
- str. 72: stari op blok med tednom popoldan, popoldan po potrebi ob sobotah in nedeljah oz. po dogovoru,
- str. 73: urološka operacijska med tednom popoldan, po potrebi ob sobotah in nedeljah,
- pobiranje smeti, menjava vrečk za odpadke (izpraznjevanje vrečk in ponovna uporaba ni dovoljeno) in transport smeti do zbirnih mest (do 2 X dopoldan in 1 X popoldan ter po potrebi);
- KONTROLNO ČIŠČENJE pomeni mokro čiščenje (in/ali razkuževanje) zgornjih in talnih površin po potrebi, čiščenje kontaktnih površin in praznjenje košev za odpadke.

10. V razpisni dokumentaciji na str. 72 podajate zahtevo: nega opreme in pohištva iz rjeprostega materiala z negovalnim oljem Inoxol mesečno in po potrebi. Prosimo, da umaknete znamko zahtevanega negovalnega olja ali dopišete zahtevo po podobnem olju, saj zahteva točno določene znamke izdelka ni dovoljena?

11. Na 63. strani razpisne dokumentacije navajate podatke o GLAVNI KUHINJI, KUHINJI, SLAŠČIČARNI IN JEDILNICI ter JEDILNICI, KAVARNI NA POLIKLINIKI IN V KLETI. Vendar pa nikjer ni navedenih površin predmetnih prostorov.
V razpredelnicah prostorov po kategorijah smo zasledili samo čajne in mlečne kuhinje v izmeri 271, 28 m2.
a) Prosimo za podatek o površinah GLAVNE KUHINJE, KUHINJE, SLAŠČIČARNE, JEDILNICE ter JEDILNICE, KAVARNE NA POLIKLINIKI IN V KLETI?
b) Prosimo, da predmetne prostore s površinami vključite v Obr-3/1-Struktura cene, glede na to, da zahtevate čiščenje teh prostorov?


12. Zakaj v OBR-3/1 Struktura cene niso vključeni tudi predpražniki, ki jih zahtevate oz. pod katero postavko naj ponudniki vštejejo predpražnike?
13. Na strani 65 je navedeno, da se osnovni seznam predpražnikov lahko dopolni po predhodnem dogovoru z naročnikom tj. 5 dodatnih predpražnikov. Ali bo naročnik dodatne predpražnike dodatno plačal?

14. Na 65. strani, je pod točko 1.4-Periodična čiščenja navedeno, da je potrebno ob deževnem vremenu ali snegu povečati frekvenco čiščenja tal dogovoru z naročnikom. Ali bo naročnik povečanje naročil kot dodatno storitev in le to dodatno poravnal?


ODGOVOR


NAROČNIK BO PODAL ODGOVOR NA TA SKLOP VPRAŠANJ. Že objavljeni odgovori so vsebinsko na predhodno vprašanje.

Datum objave: 26.10.2021   17:22
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosimo vas za dodatna pojasnila:
1. Ali lahko v ponudbo priložimo reference, ki smo jih že pridobili na obrazcu iz prejšnje razpisne dokumentacije, ki je bila objavljena dne 13.7.2021? Iz njega so namreč razvidni vsi podatki, ki jih zahtevate v popravljeni dokumentaciji.
2. Dne 14.10.21 ste objavili novo razpisno dokumentacijo, niste pa objavili novega ESPD obrazca. Ali to pomeni, da je veljaven ESPD obrazec, ki je bil objavljen pri prejšnji razpisni dokumentaciji dne 13.7.2021?
3. Ali lahko kot dokazilo o neblokiranih transakcijskih računih namesto potrdil bank priložimo obrazec BON-2, ki ga izdaja AJPES in iz katerega so prav tako razvidni vsi zahtevani podatki? Takšna je praksa tudi pri drugih javnih naročilih.

Hvala in lep pozdrav!


ODGOVOR


1. V kolikor referenčna dokazila (ne glede na obrazec in starost) izkazujejo izpolnjevanje zahtev, določenih v okviru referenčnih pogojev so ustrezna in zadostna.
2.Da
3.Da


Datum objave: 26.10.2021   17:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v razpisni dokumetaciji je navedeno:

" 8. Ponudnik mora izkazati izkušnje z referenčnimi projekti in sicer, da je od leta 2016 za enega naročnika vsaj za obdobje 24 mesecev izvajal storitve čiščenja v objektih, kjer se izvaja hospitalna, ambulantna in operacijska dejavnost ter primerljiva intenzivna nega in terapija Za priznanje usposobljenosti mora ponudnik predložiti vsaj 2 referenčna projekta.
Dokazilo: ESPD obrazec, izpolnjen obrazec Seznam referenc ter s strani naročnika posla potrjen obrazec Potrdilo o referenčnem poslu za vsako referenco posebej. "

Zanima nas koliko referenčnih potrdil je potrebno priložiti 1 ali 2?

Lep pozdrav.ODGOVOR


Za priznanje sposobnosti je treba predložiti potrdilo o dveh referenčnih projektih

Datum objave: 26.10.2021   17:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

kako naročnik ravna (bo ravnal) v primeru adaptacij na oddelkih, ali bo to vplivalo na mesečni račun, če da, na kak način.

Lep pozdrav!

ODGOVOR


Obračun v okviru razne storitve čiščenja: ob selitvah, posebnimi dogodki ,čiščenja: po večjih gradbenih preureditvah prostorov oz. po obrtniških in instalacijskih delih, ipd

Datum objave: 26.10.2021   17:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo da opišete oz navedete primer kako se bo izračunal dvig mesečne fakture v kolikor se dvigne minimalna plača. V 8.odstavku omenjate da se bo dvig upošteval za prisotnost oseb v višini 2430 ur tedensko.
Ali to pomeni da izvajalec zagotavlja 2430 ur tedensko skupaj z bolniškimi in dopusti?
Ali imate v mislih da izvajalec prevzame strošek dviga minimalne plače za delavce ki jih potrebujemo za nadomeščanja?

Lep pozdrav!

ODGOVOR

Dvig pavšala se ob po preteku enega leta izračunaval glede na spremembo minimalne plače in vrednost obveznih dodatkov za obseg 2430 ur tedensko- to je zahteva, ki se nanaša na prisotnost kadra.Datum objave: 26.10.2021   17:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali moremo že ob oddaji ponudbe upoštevat predviden dvig plače, ki se bo najverjetneje zgodil v začetku prihodnjega leta.
ZSSS je predlagal: "Upoštevajoč okrevanje gospodarstva, podatke o napovedani rasti cen življenjskih potrebščin in druge navedene kazalnike, ki so podlaga za redno uskladitev zneska minimalne plače, in tudi zaradi trenutno veljavnega prenizkega zneska minimalnih življenjskih stroškov v višini 613,41 evra, pozivamo, da se znesek minimalne plače januarja 2022 poviša od 1024,24 evra na 1133,35 evra oziroma za 10,65 odstotka."

Ali ponudniki že ob oddaji ponudbe upoštevamo predviden dvig plače in za izračun vzamemo znesek 1133,35 ali v izračunu plače upoštevamo znesek minimalne plače ob oddaji ponudbe, ki je 1024,24 in nam boste ob pričetku izvajanja storitev priznali dvig mesečnega zneska za dvig plače ki se bo najverjetneje zgodil v začetku leta 2022. Trenutni 14.člen tega namreč ne omogoča, kar ni smiselno sej bi tudi sedanjemu izvajalcu, v kolikor se ponudba ne bi iztekla dvignili mesečno fakturo za znesek dviga minimalne plače.

1. Prosimo za jasen odgovor, kakšno višini minimalne plače upoštevamo ob oddaji ponudbe?
2. V kolikor se bo minimalna plača od časa oddaje ponudbe do časa izvajanja storitev spremenila, ali boste izvajalcu takoj omogočili uskladitev cene?
3. V kolikor izvajalcu ne boste omogočili uskladitev cene takoj, kdaj če sploh kdaj boste izvajalcu omogočili uskladitev dviga minimalne plače iz leta 2021 na 2022 (čas oddaje ponudbe do pričetka del), ker trenutno 14. člen tega ne omogoča.
4. Predlagamo spremembo 8 odstavka 14.člena in sicer

Cene iz izvajalčeve ponudbe so fiksne, vrednost mesečnega pavšala se dvigne/zniža (ne pa tudi vrednost storitve na uro), v kolikor se bo spremenila višina minimalne plače in vrednost obveznih dodatkov. Osnova za dvig/znižanje je višina minimalne plače ob oddaji ponudbe. Pri tem se za spremembo vrednost pavšala zaradi spremembe višine minimalne plače in obveznih dodatkov upošteva le za prisotnost oseb v višini 2430 ur tedensko.

Lep pozdrav!ODGOVOR

Sprememba pogodbene cene ni možna prvo leto po podpisu pogodbe, kar pomeni, da mora ponudnik skladno s svojo poslovno politiko oblikovati ponudbo tako, da bo le -ta izkazovala spoštovanje vse delovnopravne in socialnopravne zakonodaje, ki velja ob času oddaje ponudbe.

1. Plačo, ki velja ob času oddaje ponudbe, pri čemer pa mora ponudnik, skladno z lastno poslovno odločitvijo v ceno vključiti tudi morebitne spremembe za obdobje enega leta od podpisa pogodbe, saj morajo biti skladno s predpisi prvo leto cene fiksne.

2. Uskladitev cen je mogoča, kot to predvideva pogodba.
3. Določilo omogoča, saj se bodo cene uskladile glede na spremembo minimalne plače in dodatkov glede na vrednosti, ki so veljale ob času oddaje ponudbe in vrednostmi, ki veljajo v času valorizacije.
4. Naročnik pogodbeni določil v predlaganem besedilu ne bo spreminjalDatum objave: 26.10.2021   17:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,
naše podjetje ima večletne izkušnje in storitve čiščenja izvajamo tudi po več zdravstvenih domovih in bolnišnicah. Prav tako zaposlujemo več sanitarnih inženirjev, ki imajo večletne izkušnje na področju vodenja in nadzora čiščenja v bolnišnicah.
V razpisni dokumentaciji zahtevate, da ponudniki priložimo dve (2) referenčni potrdili za čiščenje bolnišničnih prostorov, kjer se izvaja hospitalna, ambulantna in operacijska ter intenzivna nega in terapija. Kljub temu, da izvajamo čiščenje po bolnišnicah so v veliki meri prostori, kjer se izvajajo operacije, izvzete iz čiščenja. Trenutno razpolagamo z zgolj eno referenco, kjer se je izvaja hospitalna, ambulantna in operacijska ter intenzivna nega in terapija, druga referenca pa se nanaša zgolj na čiščenje hospitalnih, ambulantnih prostorov in intenzivna nega in terapija. Imamo pa tudi referenco, kjer se izvaja samo operacijska dejavnost.
Smatramo, da je naročniku v interesu, da prejme čim več ponudb in posledično izbere ponudnika, ki je skladno z zahtevami naročnika, pripravil najugodnejšo ponudbo, zato predlagamo, da spremeni zahtevo iz razpisne dokumentacije in dovoli, da ponudniki priložimo referenčna potrdila za čiščenje bolnišničnih prostorov brez čiščenja operacijskih prostorov oz reference, kjer se izvaja samo operacijska dejavnost ali zgolj hospitalna, ambulanta in intenzivna nega in terapija.
Lep pozdrav.


ODGOVOR

Naročnik zahtev ne bo spreminjal, saj so potrebne glede na kompleksnost in obsežnost čiščenja SB Celje.


Datum objave: 26.10.2021   17:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,
vljudno vas prosimo za dodatna pojasnila:
1. Za dokazovanje finančne sposobnosti ponudnika zahtevate predložitev potrdil bank, da nismo imeli v zadnjih šestih mesecih blokiranih transakcijskih računov. Ta podatek izkazujejo tudi ustrezni BON obrazci, ki jih izdaja AJPES. Prosimo vas, da dopustite možnost, da lahko namesto potrdil bank predložimo ustrezen BON obrazec.
2. Ali moramo v ponudbi predložiti načrt čiščenja za posamezno delovišče (točka 10, podtočka 4) ali ju bo moral predložiti le izbrani ponudnik?
3. V točki 10, podtočka 4 ste zapisali, da je dokazilo k predložitvi načrta čiščenja za posamezno delovišče ESPD obrazec in izjava ponudnika (OBR-6). OBR-6 je v razpisni dokumentaciji referenčno potrdilo. Ali je navedena izjava morda izpadla?
4. V novi razpisni dokumentaciji ste spremenili obrazec »referenčno potrdilo«. Sklepamo, da lahko uporabimo obrazce iz predhodne razpisne dokumentacije, objavljene dne 13.7.2021, saj smo referenčna potrdila že pridobili.
5. Ali moramo v primeru, da so osebe za vodenje in nadzor slovenski državljani, tudi predložiti dokazilo o znanju slovenskega jezika in če da, kakšno dokazilo?
6. V točki 10, podtočka 13 ste zapisali, da je dokazilo za zagotavljanje vpogleda v pisno evidenco nadzora čiščenja izjava ponudnika (OBR-6). OBR-6 je v razpisni dokumentaciji referenčno potrdilo. Ali je navedena izjava morda izpadla?
Hvala za odgovore in lepo pozdravljeni.


ODGOVOR

Da, seveda se lahko predloži ustrezen bonitetni obrazec.
Le izbrani ponudnik.
Načrt čiščenja predloži izbrani ponudnik, potrdilo referencodajalaca -OBR 6/1 se predloži v času oddaje ponudbe.
V kolikor referenčna dokazila (ne glede na obrazec in starost) izkazujejo izpolnjevanje zahtev, določenih v okviru referenčnih pogojev so ustrezna in zadostna.
Ne, glej Navodila ponudnikom.

Ponudnik predloži OBR 6-1, pisna evidenca do predmet razmerja z izbranim izvajalcem .Datum objave: 26.10.2021   17:51
VPRAŠANJE
Na strani 12, je pri točki 4 zahteva po predložitvi ESPD obrazca in Izjave ponudnika OBR-6. Sprememba razpisne dokumentacije vsebuje obrazec OBR-6-potrdilo o referenčnem poslu in ne gre za izjavo ponudnika glede načrta čiščenja. Prosimo da zahtevo po izjavi ponudnika OBR-6 črtate oz. dopolnite razpisno dokumentacijo, da bomo ponudniki lahko predložili zahtevani dokument.ODGOVOR

Pod točko 10. Tehnična in/ali kadrovska sposobnost ponudnika upoštevajte za točko 4 kot ustrezno dokazilo ESPD obrazec.
Tako velja
4. Ponudnik mora ob ponudbi priložiti načrt čiščenja za posamezno delovišče.
Dokazilo: Dokazilo: ESPD obrazecDatum objave: 26.10.2021   18:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Ker do danes še niste odgovorili na dodatna vprašanja, rok za oddajo ponudb pa je že naslednji teden, vas prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb. Glede na to, da ste potrebovali 2 meseca, da ste objavili popravljeno razpisno dokumentacijo, v kateri je veliko nejasnosti in površnosti, vas prosimo, da tudi ponudnikom daste dovolj časa, da lahko pripravimo ponudbo.


ODGOVOR

Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudbe.


Datum objave: 26.10.2021   18:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Ali se pri merilu C2 kot število polnih mesecev zaposlitve upošteva zaposlitev samo v času od 1. 7. 2011 do 31. 8. 2021 ali boste upoštevali dejansko delovno dobo torej tudi št. mesecev pred 1.7.2011, v kolikor so bili delavci zaposleni že pred tem datumom?

Navajate, da bo moral ponudnik pripraviti načrt čiščenja za posamezno delovišče. Zanima nas, ali razumemo pravilno, da bo načrt pripravil samo izbrani ponudnik po začetku del in ga ni potrebno prilagati v ponudbo?

Lep pozdrav

ODGOVOR
1.. Pri izračunu po merilu se upošteva obdobje od 1.7.2011 dalje, ne glede na to, da je bil kader že prej zaposlen.

2. Da, načrt pripravi izbrani ponudnik in ga ni treba prilagati v ponudbo.
Datum objave: 09.11.2021   08:22
Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudbe do 19.11.2021 do 12 ure. Odpiranje ponudb se izvede 19.11.2021 ob 12:01.

Datum objave: 10.11.2021   12:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Ali se pri merilu C2 kot število polnih mesecev zaposlitve upošteva zaposlitev samo v času od 1. 7. 2011 do 31. 8. 2021 ali boste upoštevali dejansko delovno dobo torej tudi št. mesecev pred 1.7.2011, v kolikor so bili delavci zaposleni že pred tem datumom?

Navajate, da bo moral ponudnik pripraviti načrt čiščenja za posamezno delovišče. Zanima nas, ali razumemo pravilno, da bo načrt pripravil samo izbrani ponudnik po začetku del in ga ni potrebno prilagati v ponudbo?

Lep pozdrav

ODGOVOR

1. Pri izračunu po merilu se upošteva obdobje od 1.7.2011 dalje, ne glede na to, da je bil kader že prej zaposlen.
2. Da, načrt pripravi izbrani ponudnik in ga ni treba prilagati v ponudbo.Datum objave: 10.11.2021   12:16
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosimo, če lahko potrdite, da naročnik zagotavlja vso toaletno sanitarno galanterijo, izvajalec pa jo samo namešča. Na strani 5 RD je namreč zapisano, da mora ponudnik med drugim upoštevati tudi stroške dobave sanitarno higienskega materiala ter potrošnega materiala kot so podajalniki za milo in papir
Kaj točno je mišljeno ( člen 11, str 13 ) s tem, da mora ponudnik na lastne stroške v okviru ponudbene cene zagotoviti izpolnitev vseh drugih zahtev in pogojev vsakokrat veljavne zakonodaje glede na trenutno epidemiološko sliko ? Ali se to nanaša na PCT ?
Glede na časovnico oddaje ponudbe je ponudbo možno pripraviti na izhodišču minimalne plače veljavne v letu 2021. Ali bo izbranemu ponudniku omogočena uskladitev dviga ponudbene cene povezano z dvigom minimalne plače za leto 2022 ? Tega namreč v tem trenutku ni možno upoštevati, saj višina minimalne plače za 2022 še ni potrjena.

Hvala in lep pozdrav!


ODGOVOR

1. Toaletni program zagotovi naročnik, polnjenje je v domeni izvajalca
2. .Kot izhaja iz Navodil ponudnikom, mora ponudnik na lastne stroške, v okviru ponudbene cene, zagotoviti izpolnitev vseh drugih zahtev in pogojev vsakokrat veljavne zakonodaje glede na trenutno epidemiološko sliko, med drugim tudi PCT, v kolikor bo z veljavnimi predpisi le-ta zahtevan
3.Kot izhaja iz pogodbe, so cene iz izvajalčeve ponudbe so fiksne za obdobje enega leta od sklenitve te pogodbe, nato se lahko dvigne/zniža vrednost mesečnega pavšala (ne pa tudi vrednost storitve na uro), v kolikor se bo spremenila višina minimalne plače in vrednost obveznih dodatkov. Pri tem se za spremembo vrednost pavšala zaradi spremembe višine minimalne plače in obveznih dodatkov upošteva le za prisotnost oseb v višini 2430 ur tedensko.
Navedeno pomeni, da je skladno z Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja cena fiksna prvo leto, nato se usklajuje za spremembo v višini minimalne plače glede na višino le-te ob oddaji ponudbe.Datum objave: 10.11.2021   12:17
VPRAŠANJE
1. Katero oprema po naročnikovem razumevanju, se šteje kot zaščitna oprema za delavce, ki jo ponudnik mora zagotoviti?

2.
a) Ali morajo osebe za nadzor s 3-letnimi izkušnjami biti prisotne 40 ur/teden?
b) Ali osebe za nadzor s 3-letnimi izkušnjami lahko opravljajo hkrati tudi storitve čiščenja?
c) Ali je prisotnost vseh 3 oseb za vodenje in nadzor všteto v skupni minimalni obseg 2430 ur/teden?

3. Kategorija IV.-PODROČJE IZOLACIJSKIH PROSTOROV:
a) V kategoriji IV, so navedene bolniške sobe s pacienti v izolaciji, ki se čistijo 1x dopoldan in 1x popoldan. Število postelj znaša 40/dan. Zanima nas ali gre za čiščenje 40 postelj dopoldan in 40 postelj popoldan?
b) V kategoriji IV so navedene sobe za invazivne posege pacientov v izolaciji. Storitev se bo opravljal po posegu na klic. Zanima nas koliko je v povprečju mesečno takih posegov, ko bo potrebno čiščenje?
c) Pi sobah za invazivne posege ni navedena kategorija, prav tako v obrazcu Struktura cene, pri kategoriji IV, ni navedenega tipa prostorov sobe za invazivne posege. Zanima nas zakaj prostor ni vključen v predračun?
d) Ali se bo storitev čiščenja sob za invazivne posege na klic, dejansko obračunalo po naročilu v sklopu dodatnih ur?

4. V obrazcu Obr-3/1 Struktura cene se podatki o površinah ne ujemajo s podatki iz specifikacij Obr-11 v delu kategorij tipov prostorov v naslednjih točkah:
a) V specifikacijah znaša seštevek površine prostorov kategorije I A 14.686,80 m2, medtem ko je v obr-3/1-struktura cene, naveden seštevek prostorov kategorije I A v višini 14.645,67 m2. Razlika med seštevkoma znaša 41,13 m2. Prosimo za popravek števila v obrazcu Obr-3/1, saj le ta ne vsebuje celotne površine?
b) V obrazcu Obr-3/1-Struktura cene je navedena napačna površina prostorov Kategorije IB, navedeno je 531,77 m2, medtem ko je v specifikacijah navedena površina 490,64 m2. Razlika je zopet v 41,13 m2. Prosimo za popravek obrazca?
c) V obrazcu Obr-3/1-Struktura cene je navedena napačna površina prostorov Kategorije I E, navedeno je 572,91 m2, medtem ko je v specifikacijah navedena površina 573,21 m2. Prosimo za popravek obrazca?
d) Ne ujema se površina iz obr-3/1 Struktura cene pri postavki kategorija I H, ki znaša 2524,14 m2, medtem ko je v specifikacijah navedena skupna površina 1.262,07 m2. Prosimo za popravek?
e) V specifikacijah kategorije II v zadnji vrstici pri tipu prostorov »sanitarije v na oddelku/kopalnice« ni navedena kategorija prostora temveč samo površina v izmeri 63,6 m2. Ali je navedena postavka zajeta v Obr-3/1-Struktura cene in kje je zajeta?
f) Ne ujema se površina v Obr-3/1-Struktura cena za kategorijo V C, ki znaša 717,02 m2, medtem ko je v specifikacijah skupna površina 716,75 m2. Prosimo za popravek navedbe v Obr-3/1?

5. V obrazcu Obr-3/1- Struktura cene, je v opombah v 6 alineji navedeno, da so v navedeno bruto površino vključene intervencije v primeru spusta vode ali klimatskih vplivov (sneg, dež) zaradi večjega vnosa umazanije v prostore. Navedba je sporna, saj ni mogoče intervencij vključiti v redni obseg del, prav tako jih je nemogoče oceniti v naprej za obdobje 4 let. Intervencije so dodatna dela, ki se obračunajo posebej. Pozivamo vas, da sporno dikcijo umaknete?

6. V Obr-11 je v predzadnjem odstavku navedeno, da mora ponudnik predložiti specifikacijo stroja oz. dokazilo o ustrezni teži. Ali ponudnik predloži že v fazi ponudbe navedeno dokazilo?

7. Kakšna je točna površina začasnih zbirnih mest za odpadke iz kategorije V A, za katere ste navedli, da je površina všteta v kletnih hodnikih, glede na to, da nikjer ni podatka o površini niti za kletne hodnike? a) Prosimo še za podatek o površini kletnih hodnikov?
b) Ali je v Obr-3/1 -struktura cene, dejansko zajeta površina zbirnih mest in kletnih hodnikov ter iz katere postavke je to razvidno?
8. V OBR-11, stran 63, navajate povprečno število odpustov/premestitev na dan, kjer je navedeno, da je po odpustu cca 110 postelj na dan. Zanima nas ali je ta podatek zajet tudi v Obr-3/1 in v kateri kategoriji je zajet?
a) Ali je v število 110 postelj po odpustih zajeto tudi 40 postelj/dan znotraj kategorije IV-področje izolacijskih prostorov?
9. V razpisni dokumentaciji navajate na spodaj navedenih mestih zahtevo čiščenja »po potrebi«, ki je nedoločljiva in zelo škodljiva za ponudnika, saj je ni mogoče ovrednotiti, zahteve po takem čiščenju pa so zelo obsežne, zato vas pozivamo, da čiščenje po potrebi umaknete oz. določite maximalno število izvedb čiščenja po potrebi:
- str. 55 : Vzdrževanje vhodnih predpražnikov, tepihov in tal se izvaja 2-krat dnevno in po potrebi skladno z obremenjenostjo površin.
- str. 57: temeljito čiščenje po principu od zgoraj navzdol in čistega (manj umazanega) proti umazanemu oz. po potrebi razkuževanje;
- str. 63: dnevno sesanje ob čiščenju vhodov, po potrebi tudi večkrat,
- str. 65/66: pobiranje smeti, menjava vrečk za odpadke (izpraznjevanje vrečk in ponovna uporaba ni dovoljeno) in transport smeti do zbirnih mest (do 2 X dopoldan in 1 X popoldan ter po potrebi);
- str. 68: v nočnem času fizični pregled prostorov IPP in KPP s čiščenjem po potrebi,
- str. 68: Urgentne ambulante, mavčarna, urgentni laboratorij 3 x dnevno in po potrebi,
- str. 69: pobiranje smeti, menjava vrečk za odpadke (vrečke za odpadke zagotovi izvajalec) in transport smeti do zbirnih mest (do 2 x dopoldan in 1 x popoldan ter po potrebi)
- str. 72: nega opreme in pohištva iz rjeprostega materiala z negovalnim oljem Inoxol mesečno in po potrebi,
- str. 72: stari op blok med tednom popoldan, popoldan po potrebi ob sobotah in nedeljah oz. po dogovoru,
- str. 73: urološka operacijska med tednom popoldan, po potrebi ob sobotah in nedeljah,
- pobiranje smeti, menjava vrečk za odpadke (izpraznjevanje vrečk in ponovna uporaba ni dovoljeno) in transport smeti do zbirnih mest (do 2 X dopoldan in 1 X popoldan ter po potrebi);
- KONTROLNO ČIŠČENJE pomeni mokro čiščenje (in/ali razkuževanje) zgornjih in talnih površin po potrebi, čiščenje kontaktnih površin in praznjenje košev za odpadke.

10. V razpisni dokumentaciji na str. 72 podajate zahtevo: nega opreme in pohištva iz rjeprostega materiala z negovalnim oljem Inoxol mesečno in po potrebi. Prosimo, da umaknete znamko zahtevanega negovalnega olja ali dopišete zahtevo po podobnem olju, saj zahteva točno določene znamke izdelka ni dovoljena?

11. Na 63. strani razpisne dokumentacije navajate podatke o GLAVNI KUHINJI, KUHINJI, SLAŠČIČARNI IN JEDILNICI ter JEDILNICI, KAVARNI NA POLIKLINIKI IN V KLETI. Vendar pa nikjer ni navedenih površin predmetnih prostorov.
V razpredelnicah prostorov po kategorijah smo zasledili samo čajne in mlečne kuhinje v izmeri 271, 28 m2.
a) Prosimo za podatek o površinah GLAVNE KUHINJE, KUHINJE, SLAŠČIČARNE, JEDILNICE ter JEDILNICE, KAVARNE NA POLIKLINIKI IN V KLETI?
b) Prosimo, da predmetne prostore s površinami vključite v Obr-3/1-Struktura cene, glede na to, da zahtevate čiščenje teh prostorov?


12. Zakaj v OBR-3/1 Struktura cene niso vključeni tudi predpražniki, ki jih zahtevate oz. pod katero postavko naj ponudniki vštejejo predpražnike?
13. Na strani 65 je navedeno, da se osnovni seznam predpražnikov lahko dopolni po predhodnem dogovoru z naročnikom tj. 5 dodatnih predpražnikov. Ali bo naročnik dodatne predpražnike dodatno plačal?

14. Na 65. strani, je pod točko 1.4-Periodična čiščenja navedeno, da je potrebno ob deževnem vremenu ali snegu povečati frekvenco čiščenja tal dogovoru z naročnikom. Ali bo naročnik povečanje naročil kot dodatno storitev in le to dodatno poravnal?


ODGOVOR

1. Katero oprema po naročnikovem razumevanju, se šteje kot zaščitna oprema za delavce, ki jo ponudnik mora zagotoviti? OdgovorVse vrste zaščitnih rokavic, ki se uporabljajo pri izvajanju čiščenje bolnišnic; zaščitne maske z elastiko tip IIR, po potrebi zaščitni predpasnik za mokra opravila - skladno kot je napisal naročnik pod tč. 16 tehnična in kadrovska sposobnosti ponudnika.

2.
a) Ali morajo osebe za nadzor s 3-letnimi izkušnjami biti prisotne 40 ur/teden?
Odgovor Da
b) Ali osebe za nadzor s 3-letnimi izkušnjami lahko opravljajo hkrati tudi storitve čiščenja?
Odgovor Ne
c) Ali je prisotnost vseh 3 oseb za vodenje in nadzor všteto v skupni minimalni obseg 2430 ur/teden?
Odgovor Da

3. Kategorija IV.-PODROČJE IZOLACIJSKIH PROSTOROV:
a) V kategoriji IV, so navedene bolniške sobe s pacienti v izolaciji, ki se čistijo 1x dopoldan in 1x popoldan. Število postelj znaša 40/dan. Zanima nas ali gre za čiščenje 40 postelj dopoldan in 40 postelj popoldan?
Odgovor Da, število 40 postelj je samo povprečje in ne dejansko število, v primeru morebitnega povišanja števila postelj, ponudnik ni upravičen do dodatnega plačila.
b) V kategoriji IV so navedene sobe za invazivne posege pacientov v izolaciji. Storitev se bo opravljal po posegu na klic. Zanima nas koliko je v povprečju mesečno takih posegov, ko bo potrebno čiščenje?
Odgovor Po zadnjih podatkih je takih klicev do 10/mesec, v primeru morebitnega povišanja števila klicev, ponudnik ni upravičen do dodatnega plačila. .
c) Pi sobah za invazivne posege ni navedena kategorija, prav tako v obrazcu Struktura cene, pri kategoriji IV, ni navedenega tipa prostorov sobe za invazivne posege. Zanima nas zakaj prostor ni vključen v predračun?
Odgovor Sodijo v kategorijo IIIA (1x dnevno in dodatno 6/dan).
d) Ali se bo storitev čiščenja sob za invazivne posege na klic, dejansko obračunalo po naročilu v sklopu dodatnih ur? Odgovor Ne, te storitve morajo biti vključene v mesečni pavšal. In ponudnik ni upravičen od posebnega plačila.

4. V obrazcu Obr-3/1 Struktura cene se podatki o površinah ne ujemajo s podatki iz specifikacij Obr-11 v delu kategorij tipov prostorov v naslednjih točkah:
a) V specifikacijah znaša seštevek površine prostorov kategorije I A 14.686,80 m2, medtem ko je v obr-3/1-struktura cene, naveden seštevek prostorov kategorije I A v višini 14.645,67 m2. Razlika med seštevkoma znaša 41,13 m2. Prosimo za popravek števila v obrazcu Obr-3/1, saj le ta ne vsebuje celotne površine?
Odgovor
Naročnik v zvezi s kvadraturo podaja splošno pravilo, ki se nanaša na vse sorodna vprašanja in sicer, da so možna tudi manjša odstopanja od navedenih kvadratur, ter da mora ponudnik to dejstvo upoštevati pri pripravi ponudbe. V kolikor bi se izkazalo, da dani podatki o kvadraturi niso čisto natančni, to me pomeni, da je izvajalec upravičen do dodatnega plačila, pač pa mora biti storitev čiščenja vseh delovišč vključena v mesečni pavšal.
Naročnik bo popravil obrazec Obr-3/1, v katerega morajo ponudniki vpisati ceno na enoto mere in sicer m2. V kolikor bi dejanska količina odstopala od navedene v Obr-3/1, ponudnik ni upravičen ne bo spremembe v višini pavšala, niti v spremembi cene m2.

Upošteva naj se 14.686,80 m2 .

.
b) V obrazcu Obr-3/1-Struktura cene je navedena napačna površina prostorov Kategorije IB, navedeno je 531,77 m2, medtem ko je v specifikacijah navedena površina 490,64 m2. Razlika je zopet v 41,13 m2. Prosimo za popravek obrazca?
Odgovor
Upošteva naj se kvadratura 490,64 m2,
c) V obrazcu Obr-3/1-Struktura cene je navedena napačna površina prostorov Kategorije I E, navedeno je 572,91 m2, medtem ko je v specifikacijah navedena površina 573,21 m2. Prosimo za popravek obrazca?
Odgovor Pri oddaji ponudbe naj se upošteva 573,21 m2.
d) Ne ujema se površina iz obr-3/1 Struktura cene pri postavki kategorija I H, ki znaša 2524,14 m2, medtem ko je v specifikacijah navedena skupna površina 1.262,07 m2. Prosimo za popravek?
Odgovor Upoštevajte 1262,07 m2.
e) V specifikacijah kategorije II v zadnji vrstici pri tipu prostorov »sanitarije v na oddelku/kopalnice« ni navedena kategorija prostora temveč samo površina v izmeri 63,6 m2. Ali je navedena postavka zajeta v Obr-3/1-Struktura cene in kje je zajeta?
Odgovor Naročnik bo objavil popravek tabele. V tabeli je prišlo do zamika vrstic. Skupna površina vseh sanitarij in kopalnic (gre za prostore, ki so samostojni, niso vštete kopalnice z WC-ji, ki so v okviru bolniških sob in je frekvenca čiščenja všteta v čiščenje bolniške sobe) je 1381,19 m2, od tega je kategorija IIE 277,87 m2, v nočnem času se dodatno čisti 63,6 m2. 1103,32 m2 so ostali WC-ji na oddelku. 473,54 m2 je površina kopalnic na oddelkih, ki so kategorija IIB.
f) Ne ujema se površina v Obr-3/1-Struktura cena za kategorijo V C, ki znaša 717,02 m2, medtem ko je v specifikacijah skupna površina 716,75 m2. Prosimo za popravek navedbe v Obr-3/1?
Odgovor V kategoriji V C je navedenih 132,35 m2. Gre za 1x tedensko čiščenje dela Oddelka za patomorfologijo in citologijo v izmeri 132,35 m2.

5. V obrazcu Obr-3/1- Struktura cene, je v opombah v 6 alineji navedeno, da so v navedeno bruto površino vključene intervencije v primeru spusta vode ali klimatskih vplivov (sneg, dež) zaradi večjega vnosa umazanije v prostore. Navedba je sporna, saj ni mogoče intervencij vključiti v redni obseg del, prav tako jih je nemogoče oceniti v naprej za obdobje 4 let. Intervencije so dodatna dela, ki se obračunajo posebej. Pozivamo vas, da sporno dikcijo umaknete?
Odgovor Vključeno v mesečni pavšal, pri čemer naročnik ne more vnaprej predvideti morebitnih tovrstnih situacij. Ponudnik mora kot izkušen izvajalec, ki ima izkušnje s čiščenjem primerljivih objektov skladno z lastno poslovno politiko tveganje vključiti v mesečni pavšal.


6. V Obr-11 je v predzadnjem odstavku navedeno, da mora ponudnik predložiti specifikacijo stroja oz. dokazilo o ustrezni teži. Ali ponudnik predloži že v fazi ponudbe navedeno dokazilo?.
Odgovor Naročnik je podal omejitev teže stroja, ki mora biti pri izvedbi storitev upoštevan, dokazilo o tem, da bo izvajalec uporabljal ustrezno opremo, pa mora izvajalec predložiti ob podpisu pogodbe kot prilogo metodologije čiščenja.

7. Kakšna je točna površina začasnih zbirnih mest za odpadke iz kategorije V A, za katere ste navedli, da je površina všteta v kletnih hodnikih, glede na to, da nikjer ni podatka o površini niti za kletne hodnike? a) Prosimo še za podatek o površini kletnih hodnikov?
Odgovor Upošteva naj se p ovršina kletnih hodnikov je 1577,99 m2 in so zajeti v kategorijo I A.
b) Ali je v Obr-3/1 -struktura cene, dejansko zajeta površina zbirnih mest in kletnih hodnikov ter iz katere postavke je to razvidno?
Odgovor Da
8. V OBR-11, stran 63, navajate povprečno število odpustov/premestitev na dan, kjer je navedeno, da je po odpustu cca 110 postelj na dan. Zanima nas ali je ta podatek zajet tudi v Obr-3/1 in v kateri kategoriji je zajet?
Odgovor Podatek o številu odpustov je vključen z namenom seznanitev z okvirnim številom odpustov, odpusti so vključeni v različne kategorije. Vse storitve povezane s čiščenjem po odpustu pa morajo biti zajeto okviru storitev rednega čiščenje bolniških sob.
a) Ali je v število 110 postelj po odpustih zajeto tudi 40 postelj/dan znotraj kategorije IV-področje izolacijskih prostorov? Odgovor Ne.
9. V razpisni dokumentaciji navajate na spodaj navedenih mestih zahtevo čiščenja »po potrebi«, ki je nedoločljiva in zelo škodljiva za ponudnika, saj je ni mogoče ovrednotiti, zahteve po takem čiščenju pa so zelo obsežne, zato vas pozivamo, da čiščenje po potrebi umaknete oz. določite maximalno število izvedb čiščenja po potrebi:
- str. 55 : Vzdrževanje vhodnih predpražnikov, tepihov in tal se izvaja 2-krat dnevno in po potrebi skladno z obremenjenostjo površin.
- str. 57: temeljito čiščenje po principu od zgoraj navzdol in čistega (manj umazanega) proti umazanemu oz. po potrebi razkuževanje;
- str. 63: dnevno sesanje ob čiščenju vhodov, po potrebi tudi večkrat,
- str. 65/66: pobiranje smeti, menjava vrečk za odpadke (izpraznjevanje vrečk in ponovna uporaba ni dovoljeno) in transport smeti do zbirnih mest (do 2 X dopoldan in 1 X popoldan ter po potrebi);
- str. 68: v nočnem času fizični pregled prostorov IPP in KPP s čiščenjem po potrebi,
- str. 68: Urgentne ambulante, mavčarna, urgentni laboratorij 3 x dnevno in po potrebi,
- str. 69: pobiranje smeti, menjava vrečk za odpadke (vrečke za odpadke zagotovi izvajalec) in transport smeti do zbirnih mest (do 2 x dopoldan in 1 x popoldan ter po potrebi)
- str. 72: nega opreme in pohištva iz rjeprostega materiala z negovalnim oljem Inoxol mesečno in po potrebi,
- str. 72: stari op blok med tednom popoldan, popoldan po potrebi ob sobotah in nedeljah oz. po dogovoru,
- str. 73: urološka operacijska med tednom popoldan, po potrebi ob sobotah in nedeljah,
- pobiranje smeti, menjava vrečk za odpadke (izpraznjevanje vrečk in ponovna uporaba ni dovoljeno) in transport smeti do zbirnih mest (do 2 X dopoldan in 1 X popoldan ter po potrebi);
- KONTROLNO ČIŠČENJE pomeni mokro čiščenje (in/ali razkuževanje) zgornjih in talnih površin po potrebi, čiščenje kontaktnih površin in praznjenje košev za odpadke.
Odgovor
Naročnik ne more vnaprej predvideti vseh potreb, ki spadajo v storitve čiščenja, ki omogočajo funkcionalno in varno uporabo prostorov bolnišnice, skladno z normativi čiščenja. Ponudnik mora izvesti minimalen obseg čiščenja, kot je določen v razpisini dokumentaciji in v tem vprašanju, po potrebi pa tudi dodatne storitve, ki bomo zagotovile ustrezno čišče in varne prostore. Tako morajo vsi ti morebitni dodatni dogodki vključeni mesečni pavšal. Ponudnik mora kot izkušen izvajalec, ki ima izkušnje s čiščenjem primerljivih objektov skladno z lastno poslovno politiko to tveganje vključiti v mesečni pavšal. Z namenom kakovostnega čiščenja, je naročnik določil minimalno prisotnost kadra ter minimalne storitve čiščenja. Prisoten kader mora po potrebi opraviti tudi dodatne storitve, da je opravljeno čiščenje bolnišnice skladno z normativi in potrebami naročnika.

10. V razpisni dokumentaciji na str. 72 podajate zahtevo: nega opreme in pohištva iz rjeprostega materiala z negovalnim oljem Inoxol mesečno in po potrebi. Prosimo, da umaknete znamko zahtevanega negovalnega olja ali dopišete zahtevo po podobnem olju, saj zahteva točno določene znamke izdelka ni dovoljena?
Odgovor
Izvajalec naj zagotovi olje Inoxol ali enakovredno ustrezno negovalno olje, naročnik je določili proizvajalca le primeroma.

11. Na 63. strani razpisne dokumentacije navajate podatke o GLAVNI KUHINJI, KUHINJI, SLAŠČIČARNI IN JEDILNICI ter JEDILNICI, KAVARNI NA POLIKLINIKI IN V KLETI. Vendar pa nikjer ni navedenih površin predmetnih prostorov.
Odgovor

Približne kvadrature so vštete v tabele:
SLUŽBA ZA PREHRANO PRITL. MAZANJE TAL 224,33
SLUŽBA ZA PREHRANO PRITL. HODNIK 50,85
SLUŽBA ZA PREHRANO 1.N. MAZANJE TAL 280
SLUŽBA ZA PREHRANO 1.N. WC 16,1
SLUŽBA ZA PREHRANO 1.N. UMIVALNICA 11,8
SLUŽBA ZA PREHRANO 1.N. HODNIK 27,4
610,48

V razpredelnicah prostorov po kategorijah smo zasledili samo čajne in mlečne kuhinje v izmeri 271, 28 m2.
a) Prosimo za podatek o površinah GLAVNE KUHINJE, KUHINJE, SLAŠČIČARNE, JEDILNICE ter JEDILNICE, KAVARNE NA POLIKLINIKI IN V KLETI?
Odgovor
Odgovor pod tč. 11
b) Prosimo, da predmetne prostore s površinami vključite v Obr-3/1-Struktura cene, glede na to, da zahtevate čiščenje teh prostorov?
Odgovor
So že vključeni v navedene kvadrature.


12. Zakaj v OBR-3/1 Struktura cene niso vključeni tudi predpražniki, ki jih zahtevate oz. pod katero postavko naj ponudniki vštejejo predpražnike?
Odgovor
Čiščenje predpražnikov je vključeno v redno mesečno čiščenje v pavšalu.
13. Na strani 65 je navedeno, da se osnovni seznam predpražnikov lahko dopolni po predhodnem dogovoru z naročnikom tj. 5 dodatnih predpražnikov. Ali bo naročnik dodatne predpražnike dodatno plačal?
Odgovor
Morebitni nakup predpražnika ni predmet storitev čiščenja in ni vključen v pavšal.

14. Na 65. strani, je pod točko 1.4-Periodična čiščenja navedeno, da je potrebno ob deževnem vremenu ali snegu povečati frekvenco čiščenja tal dogovoru z naročnikom. Ali bo naročnik povečanje naročil kot dodatno storitev in le to dodatno poravnal?
Odgovor
Ne, glej že podane odgovore v zvezi z obsegom storitev, ki mora biti vključen v mesečni pavšal.Datum objave: 10.11.2021   12:20
VPRAŠANJE
Vprašanja za JN SB Celje
1. Ali je pri podatku o steklenih površinah na strani 63, mišljena kvadratura obeh strani steklenih površin ali samo ena stran?
a) Ali površina 4530 m2 obsega obojestransko površino steklenih površin ali pa dejansko znaša obojestranska površina 9060 m2?
b) Ali skupna površina 4530 m2 zajema tudi 1180 m2 nedostopnih steklenih površin?
c) Ali gre pri navedbi površine nedostopnih steklenih površin v izmeri 1180 m2 za enostransko površino nedostopnih steklenih površin?
2.
a) Zanima nas kaj je mišljeno z navedenim podatkom na strani 63, da podatki o dostopnih in nedostopnih oknih niso znani, glede na to, da ste na tej isti strani dobrih 6 vrstic višje navedli kvadraturo dostopnih steklenih površin in koliko od tega je nedostopnih površin?
b)Kateri podatek je pravilen?
3. Kakšna je kvadratura vsakega od navedenih prostorov na strani 63 in 64, kjer se zahteva generalno čiščenje in nanos novih talnih premazov 1x letno? Ti prostori so: kuhinja, slaščičarna, jedilnica na polikliniki in jedilnica v kleti.
4. Ali višine omar, kjer se zahteva mesečno temeljito čiščenje zgornjih površin, presegajo 2,5m?
5.
a) Prosim za podatek o kvadraturi notranjih okenskih stekel (naj vključuje obe strani okna), ker so frekvence čiščenja drugačne od frekvence čiščenja ostalih steklenih površin? Notranja okenska stekla naj bi se čistila 4x letno, ostala dostopna stekla 3x letno in nedostopna stekla 1x letno.
b) Ali imajo vsa notranja okna tudi žaluzije? Če ne, koliko je kvadratura notranjih žaluzij?
6. Koliko je vhodov, kjer so nameščene železne rešetke kot predpražniki?
7. Kolikšno je število dvigal, katere je potrebno dnevno čistiti?
8. Kakšna je kvadratura vseh stropnih lamel, katere se čistijo 1x letno?
9. Kakšno je število postelj, za katere je potrebno izvajanje globinskega sesanja posteljnih vložkov 1x letno?
10. Kolikšno je število postelj, ki jih je potrebno dnevno čistiti?
11. Kolikšno je število nočnih posod, katere je potrebno polirati 1x tedensko?
12. Ali se pri mesečnem čiščenju po adaptacijah (stran 67) zahteva urna postavka za takšno čiščenje in se dodatno obračuna po dejansko opravljenih čiščenjih ali pa mora biti to vključeno v skupno ceno?
13.
a) Kolikšno je število rozet zračnikov, katere je potrebno temeljito čistiti 1x mesečno?
b) Kakšna je približna kvadratura ene rozete zračnika?
c) Kakšna je kvadratura rozet na talnih odtokih, ki jih je potrebno čistiti 4x letno?
14.
a) Kaj točno se misli pod zahtevo »čiščenje zračnikov sterilizaciji« (10. alineja točke 2.6 na strani 67)? b) Ali gre le za čiščenje rozet teh zračnikov ali tudi vseh dovodnih in odvodnih cevi na katere so priključene rozete zračnikov?
c) Koliko je teh rozet zračnikov in kolikšna je dolžina cevi, ki jih je potrebno očistiti 1x tedensko?
15. V tretji in četrti alineji točke 2.6. na strani 67 navajate potrebo po poliranju oz. ribanju tal 2x letno in po dogovoru. Ker gre za zelo obsežno storitev in ker je zahtevana fiksna cena storitve, mora biti frekvenca točno določena in ne po dogovoru. Zato prosimo, da navedete točno frekvenco in odstranite besedi »po dogovoru«?
16.
a) Ali izraz »RP kotli« pomeni, da so kotli narejeni iz inoxa?
b) Kolikšno je število teh RP kotlov, ki jih je potrebno polirati v sterilizaciji?
c) Ali se polira samo dostopna zunanjost ali tudi notranjost teh kotlov?
d) Kolikšna je približna kvadratura zunanje površine posameznega kotla?
17.
a) Kakšni so kanistri, ki so omenjeni za odnašanje med dodatnimi določili v 2.alineji točke 2.8 na strani 68?
b) Kolikokrat na dan jih je potrebno odnesti, kako so veliki, koliko so težki in kako daleč jih je potrebno odnesti?
18.
a) Ali je mišljeno pod nočno čiščenje in razkuževanje na hemodializi kot vsakodnevno nočno opravilo? Kajti v tabeli na strani 61 je navedeno le čiščenje 1x dop in 1x pop od ponedeljka do petka, potrebe po nočnem čiščenju in razkuževanju ni navedene.
b) Če je potrebno tudi redno nočno čiščenje ali se čisti vseh 333 m2 (kot je navedena površina celotnega oddelka) ali se ponoči čistijo kakšne manjše površine (kolikšna je ta kvadratura, če ni mišljen celotni oddelek)?
19. Prosimo za dodatna pojasnila glede navedb v točki 2.9. na strani 68. Kolikšna je kvadratura prostorov reanimacije, IPP in KPP. Navedeno je, da se čisti po potrebi. Kolikokrat na dan je bila v preteklosti takšna potreba (v povprečju)? Kajti po potrebi je lahko enkrat na dan ali 10 krat na dan ali še večkrat, glede na to, da gre za najbolj obremenjene prostore, kjer delo nikdar ne »počiva«.
20. Ali vrečke za smeti zagotovi izvajalec le v prostorih III. kategorije, kot piše v prvi alineji točke 3.1. na strani 69 ali tudi v prostorih I., II.,IV. In V. kategorije? V razpisni dokumentaciji namreč pri ostalih kategorijah ni navedeno, da mora izvajalec zagotoviti vrečke za smeti. Kolikšno je število košev, kjer je izvajalec dolžan zagotoviti vrečke.
21. Kolikšno je število blateksov in izlivnikov, ki jih je potrebno redno dnevno čistiti in 1x mesečno odstranjevati vodni kamen v notranjosti?
22. Pod točko 3.5. na strani 70 je navedeno, da se morajo izvajati čiščenja pred in po posegu po programu.
a) Ali je »po programu« mišljeno po programu posegov ali je za tovrstno čiščenje mišljen poseben program čiščenja?
b) Če je to mišljeno kot poseben program čiščenja, kaj konkretno obsega takšen program?
c) Kolikokrat na dan se izvaja takšno čiščenje, oz. kolikšno je bilo v preteklih letih povprečno število takih posegov na dan?
d) Kakšna je kvadratura prostorov oddelka za intenzivno interno medicino?
23. Kolikšna je kvadratura vseh operacijskih sob in porodniških sob, ki med vikendi obratujejo v času dežurstva?
24. Kolikšna je kvadratura centralnega in ambulantnega operacijskega bloka in kolikšna je kvadratura zunanjega hodnika centralnega operacijskega bloka.
25. Kolikšno je število stropnih svetlobnih teles v prostorih III. kategorije? Koliko od tega je svetlobnih teles v prostorih centralnega in ambulantnega operacijskega bloka?
26. Ali je potrebno pri čiščenju svetlobnih teles opraviti tudi demontažo luči? Če da, kdo opravi to demontažo (ali naročnik ali izvajalec)?
27. V 3.alineji točke 3.7. na strani 72 navajate, da je potrebno čiščenje stropa v COB 3x letno. Hkrati navajate v 4.alineji točke 3.9. na strani 73, da je potrebno čistiti strop 1x mesečno. Kateri podatek je pravilen?
28. V 3.alineji točke 3.7. na strani 72 navajate, da je potrebno čiščenje svetlobnih teles v COB 3x letno. Hkrati navajate v 4.alineji točke 3.9. na strani 72, da je potrebno čistiti svetlobna telesa 2x letno. Kateri podatek je pravilen? Saj so verjetno vse operacijske sobe v operacijskem bloku ali gre to za ločene prostore?
29. Kolikšno je število blateksov in izlivnikov v prostorih kategorije IV?
30. Ali se sanitarije za osebje na oddelku patologije (prostor kategorije V) res čistijo le 1x tedensko, kot je navedeno v 7. alineji prvega odstavka točke 5, na strani 75. Ali je frekvenca drugačna? Če je drugačna kakšna je?
31. Kolikšna je kvadratura prostorov oz. sob v prostorih kategorije IV področje izolacijskih prostorov.
32. Kolikšno je število stropnih luči in kolikšna je kvadratura površine lamel v prostorih V. kategorije?
33. Prosimo za natančnejša navodila glede snemanja in obešanja tekstilnih pregradnih zaves. Kolikokrat se naj bi to počelo (ali je to na dan, na teden, na mesec, na leto?) in koliko tekočih metrov je teh zaves? To naj bi se delalo v prostorih vseh kategorij, tako da tega verjetno ni malo, zato prosimo za natančen odgovor.
34. Prosimo za podrobnejšo navedbo kvadrature tal, kjer se izvajajo občasna čiščenja z različnimi frekvencami glede na vrsto tal. Zato prosimo, da navedete glede na prostore po vsaki kategoriji (I, II, III, IV in V) kakšna je površina posamezne vrste tal v m2 in sicer:
- tal, kjer ni kamen (ali je poleg vrste tal »Norament«, »Noraplan« in »tekstilna tla« še kakšna dodatna vrsta tal
- tal, kjer je kamen
- tal, kjer so nameščene tekstilne talne obloge
- tal kjer imenujete »modri hodnik« v prostorih II. kategorije (kakšna so tukaj tla?)
- tal, kjer je podloga Norament in Noraplan
Da bo odgovor popolnoma jasen, vas prosimo, da izpolnite spodnjo tabelo, kamor vpišete kvadraturo:
Kategorije prostorov
Vrsta tal I. II. III. IV. V.
tekstilne obloge
tako imenovani modri hodnik
norament in noraplan
kamen
ostale vrste tal, če je poleg naštetih še kakšna druga vrsta tal

35. V 7. alineji pod »občasno« v točki 3.10. na strani 73 navajate, da se čistijo prostori koronarografije na lokaciji stare kirurgije občasno. Prosimo, da navedete frekvenco čiščenja ali vsaj kolikokrat se je to čistilo v povprečju v preteklem letu. »Po dogovoru« lahko pomeni čiščenje 1x dnevno ali 1x tedensko ali 1 mesečno ali Ker se zahteva fiksna cena za celotno obdobje je prav, da navedete frekvenco, sicer je nemogoče podati ocenjeno vrednost del.
ODGOVOR
Vprašanja za JN SB Celje
1. Ali je pri podatku o steklenih površinah na strani 63, mišljena kvadratura obeh strani steklenih površin ali samo ena stran? Odgovor:Samo zunanja stran, vendar mora biti v mesečni pavšal vključeno tudi čiščenja na notranji strani.
a) Ali površina 4530 m2 obsega obojestransko površino steklenih površin ali pa dejansko znaša obojestranska površina 9060 m2?
Odgovor:Obojestranska približna površina oken je 9060 m2.
b) Ali skupna površina 4530 m2 zajema tudi 1180 m2 nedostopnih steklenih površin?
Odgovor: V 4530 m2 ni vključeno tudi 1180 m2 nedostopnih površin, katerih čiščenja obeh mora biti vključeno v mesečni pavšal. .
c) Ali gre pri navedbi površine nedostopnih steklenih površin v izmeri 1180 m2 za enostransko površino nedostopnih steklenih površin?
Odgovor:Samo ena stran, vendar mora biti v mesečni pavšal vključeno tudi nedostopnih steklenih površin.
2.
a) Zanima nas kaj je mišljeno z navedenim podatkom na strani 63, da podatki o dostopnih in nedostopnih oknih niso znani, glede na to, da ste na tej isti strani dobrih 6 vrstic višje navedli kvadraturo dostopnih steklenih površin in koliko od tega je nedostopnih površin?
Odgovor: Kvadratura je samo okvirna. Naročnik v zvezi s kvadraturo podaja splošno pravilo, ki se nanaša na vse sorodna vprašanja in sicer, da so možna tudi manjša odstopanja od navedenih kvadratur, ter da mora ponudnik to dejstvo upoštevati pri pripravi ponudbe. V kolikor bi se izkazalo, da dani podatki o kvadraturi niso čisto natančni, to me pomeni, da je izvajalec upravičen do dodatnega plačila, pač pa mora biti storitev čiščenja vseh delovišč vključena v mesečni pavšal.
b)Kateri podatek je pravilen?
Odgovor: Kvadratura je samo okvirna. Naročnik v zvezi s kvadraturo podaja splošno pravilo, ki se nanaša na vse sorodna vprašanja in sicer, da so možna tudi manjša odstopanja od navedenih kvadratur, ter da mora ponudnik to dejstvo upoštevati pri pripravi ponudbe. V kolikor bi se izkazalo, da dani podatki o kvadraturi niso čisto natančni, to me pomeni, da je izvajalec upravičen do dodatnega plačila, pač pa mora biti storitev čiščenja vseh delovišč vključena v mesečni pavšal.
3. Kakšna je kvadratura vsakega od navedenih prostorov na strani 63 in 64, kjer se zahteva generalno čiščenje in nanos novih talnih premazov 1x letno? Ti prostori so: kuhinja, slaščičarna, jedilnica na polikliniki in jedilnica v kleti.
Odgovor
SLUŽBA ZA PREHRANO PRITL. MAZANJE TAL 224,33
SLUŽBA ZA PREHRANO 1.N. MAZANJE TAL 280
Približna kvadratura 504,33

4. Ali višine omar, kjer se zahteva mesečno temeljito čiščenje zgornjih površin, presegajo 2,5m?
Odgovor Ne.
5.
a) Prosim za podatek o kvadraturi notranjih okenskih stekel (naj vključuje obe strani okna), ker so frekvence čiščenja drugačne od frekvence čiščenja ostalih steklenih površin? Notranja okenska stekla naj bi se čistila 4x letno, ostala dostopna stekla 3x letno in nedostopna stekla 1x letno.
Odgovor Glej ža podan odgovor v tč
.1b) Ali imajo vsa notranja okna tudi žaluzije? Če ne, koliko je kvadratura notranjih žaluzij?
Odgovor Ne, okvirna površina notranjih žaluzij znaša 500 m2.
6. Koliko je vhodov, kjer so nameščene železne rešetke kot predpražniki?
Odgovor Okvirno število je 3, vendar v kolikor se bo tekom izvajanja pogodbe izkazalo, da je število višje, ponudnik ni upravičen do spremembe vrednosti mesečnega pavšala.
7. Kolikšno je število dvigal, katere je potrebno dnevno čistiti?
Odgovor 13.
8. Kakšna je kvadratura vseh stropnih lamel, katere se čistijo 1x letno?
Odgovor: Približno 30 % bolnišnice ima lamele.
9. Kakšno je število postelj, za katere je potrebno izvajanje globinskega sesanja posteljnih vložkov 1x letno?
Odgovor Okvirno 680 postelj.
10. Kolikšno je število postelj, ki jih je potrebno dnevno čistiti?
Odgovor Okvirno 500 postelj. .
11. Kolikšno je število nočnih posod, katere je potrebno polirati 1x tedensko?
Odgovor Trenutno 50, se pa lahko to število spremeni glede na dejanske potrebe. Seveda pa mora biti to čiščenje vključeno v mesečni pavšal.
12. Ali se pri mesečnem čiščenju po adaptacijah (stran 67) zahteva urna postavka za takšno čiščenje in se dodatno obračuna po dejansko opravljenih čiščenjih ali pa mora biti to vključeno v skupno ceno?

Odgovor. Kadar gre za večje gradbene posege ima ponudnik pravico do obračuna dodatni ur - npr. storitve čiščenja ob selitvah, po večjih gradbenih preureditvah prostorov oz. po obrtniških in instalacijskih delih. Kadar gre za popravila- običajna hišniška dela morajo biti storitve čiščenja vključene v mesečni pavšal.
13.
a) Kolikšno je število rozet zračnikov, katere je potrebno temeljito čistiti 1x mesečno?
Odgovor. Vsaka soba ima vsaj 1 rozeto, čiščenje večjega števila rozet mora biti vključeno v mesečni pavšal. .
b) Kakšna je približna kvadratura ene rozete zračnika?
Odgovor. Cca 40 cm2. čiščenje večje kvadrature rozet mora biti vključeno v mesečni pavšal
c) Kakšna je kvadratura rozet na talnih odtokih, ki jih je potrebno čistiti 4x letno?
Odgovor. Premer cca 15 cm, čiščenje večje kvadrature rozet mora biti vključeno v mesečni pavšal

14.
a) Kaj točno se misli pod zahtevo »čiščenje zračnikov sterilizaciji« (10. alineja točke 2.6 na strani 67)? b) Ali gre le za čiščenje rozet teh zračnikov ali tudi vseh dovodnih in odvodnih cevi na katere so priključene rozete zračnikov?
Odgovor. Samo rozete.
c) Koliko je teh rozet zračnikov in kolikšna je dolžina cevi, ki jih je potrebno očistiti 1x tedensko?
Odgovor. Vsaka soba ima vsaj 1 rozeto čiščenje večjega števila rozet mora biti vključeno v mesečni pavšal.
15. V tretji in četrti alineji točke 2.6. na strani 67 navajate potrebo po poliranju oz. ribanju tal 2x letno in po dogovoru. Ker gre za zelo obsežno storitev in ker je zahtevana fiksna cena storitve, mora biti frekvenca točno določena in ne po dogovoru. Zato prosimo, da navedete točno frekvenco in odstranite besedi »po dogovoru«?
Odgovor. Skladno z razpisno dokumentacijo najmanj 2x, v op prostorih 3x, morebitni velji obseg mora biti vključen v mesečni pavšal-
16.
a) Ali izraz »RP kotli« pomeni, da so kotli narejeni iz inoxa?
Odgovor. Da.
b) Kolikšno je število teh RP kotlov, ki jih je potrebno polirati v sterilizaciji?
Odgovor. Okvirno 4.
c) Ali se polira samo dostopna zunanjost ali tudi notranjost teh kotlov?
Odgovor. Samo zunanjost.
d) Kolikšna je približna kvadratura zunanje površine posameznega kotla?
Odgovor. Okvirno 20 m2. ,. čiščenje večje kvadrature mora biti vključeno v mesečni pavšal
17.
a) Kakšni so kanistri, ki so omenjeni za odnašanje med dodatnimi določili v 2.alineji točke 2.8 na strani 68?
Odgovor. Približno 3-5 l, . ,. Čiščenje morebitnih večjih kanistrov mora biti vključeno v mesečni pavšal
b) Kolikokrat na dan jih je potrebno odnesti, kako so veliki, koliko so težki in kako daleč jih je potrebno odnesti?
Odgovor Odnesti jih je treba tolikokrat, kot je potrebno, da je čiščenje izvedeno skladno z zahtevami naročnika in normativi, predmetna storitev čiščenja je obligacija rezultata, ki se s storitvami v mesečnem pavšalu udejanja. ( zgolj kot pojasnilo, ki ni zavezujoče, in je lahko višje:1x, prazna PVC embalaža, do 100m
18.
a) Ali je mišljeno pod nočno čiščenje in razkuževanje na hemodializi kot vsakodnevno nočno opravilo? Da. Kajti v tabeli na strani 61 je navedeno le čiščenje 1x dop in 1x pop od ponedeljka do petka, potrebe po nočnem čiščenju in razkuževanju ni navedene.
Odgovor Pacienti zaključijo s hemodializo med 19. in 20.uro (2x tedensko ena soba do 23. ure) , šele nato lahko poteka čiščenje oddelka, dopoldan in popoldan se izvaja vmesno čiščenje.
b) Če je potrebno tudi redno nočno čiščenje ali se čisti vseh 333 m2 (kot je navedena površina celotnega oddelka) ali se ponoči čistijo kakšne manjše površine (kolikšna je ta kvadratura, če ni mišljen celotni oddelek)?
Odgovor Trenutna organizacija je taka, da se celotna površina očisti ponoči. Dopuščamo drugačno organizacijo dela prostorov, ki jih ne uporabljajo pacienti v dogovoru z oddelkom.
19. Prosimo za dodatna pojasnila glede navedb v točki 2.9. na strani 68. Kolikšna je kvadratura prostorov reanimacije, IPP in KPP. Navedeno je, da se čisti po potrebi. Kolikokrat na dan je bila v preteklosti takšna potreba (v povprečju)? Kajti po potrebi je lahko enkrat na dan ali 10 krat na dan ali še večkrat, glede na to, da gre za najbolj obremenjene prostore, kjer delo nikdar ne »počiva«.
Odgovor Reanimacija l 31,20 m2, reanimacija ll 29,55 m2. Naročnik glede na specifičnost ne more določiti število dogodkov. Izvajalec mora zagotoviti potrebno čiščenja, ki je vključeno v mesečnem pavšalu. i.
20. Ali vrečke za smeti zagotovi izvajalec le v prostorih III. kategorije, kot piše v prvi alineji točke 3.1. na strani 69 ali tudi v prostorih I., II.,IV. In V. kategorije? V razpisni dokumentaciji namreč pri ostalih kategorijah ni navedeno, da mora izvajalec zagotoviti vrečke za smeti. Kolikšno je število košev, kjer je izvajalec dolžan zagotoviti vrečke.
Odgovor Da, velja za vse prostore. Trenutno je v bolnišnici cca 5000 košev različne velikosti in namenov, vrečke zagotovi izvajalec. V kolikor se bo povišalo število košev, mora izvajalec zagotoviti potrebne vrečke za koše. V vrednosti mesečnega pavšala.
21. Kolikšno je število blateksov in izlivnikov, ki jih je potrebno redno dnevno čistiti in 1x mesečno odstranjevati vodni kamen v notranjosti?
Odgovor Vsak bolnišnični oddelek/odsek ima vsaj 1 blateks in 1 izlivnik. Izvajalec izvede čiščenje v okviru čiščenja oddelka. V primeru morebitnega povečanja izvajalec ni upravičen do dodatnega plačila.
22. Pod točko 3.5. na strani 70 je navedeno, da se morajo izvajati čiščenja pred in po posegu po programu.
a) Ali je »po programu« mišljeno po programu posegov ali je za tovrstno čiščenje mišljen poseben program čiščenja?
Odgovor Med posameznimi posegi in po zaključenem dnevnem programu.
b) Če je to mišljeno kot poseben program čiščenja, kaj konkretno obsega takšen program?
Odgovor Glej predhodni odgovor.
c) Kolikokrat na dan se izvaja takšno čiščenje, oz. kolikšno je bilo v preteklih letih povprečno število takih posegov na dan? Odgovor V času rednega programa se izvaja 3-4 posege/dan. Trenutno ta prostor ne obratuje, posegi se izvajajo v prostorih starega koronarografa (glej odgovor v tč. 35.) V primeru morebitnega povečanja izvajalec ni upravičen do dodatnega plačila
d) Kakšna je kvadratura prostorov oddelka za intenzivno interno medicino?
Odgovor Okvirna 601,92 m2, glej že podan odgovor glede kvadratur in vrednosti mesečnega pavšala.
23. Kolikšna je kvadratura vseh operacijskih sob in porodniških sob, ki med vikendi obratujejo v času dežurstva?
Odgovor Glej že podan odgovor glede kvadratur in vrednosti mesečnega pavšala. Naročnik ne more vnaprej predvideti teh potreb, ponudnik mora to vključiti v pavšal.

24. Kolikšna je kvadratura centralnega in ambulantnega operacijskega bloka in kolikšna je kvadratura zunanjega hodnika centralnega operacijskega bloka.
Odgovor COB ima kvadraturo skupaj 1147,60 m2, od tega hodnik 157,6 m2. Ambulantni op blok ima kvadraturo 346,6 m2. Glej že podan odgovor glede kvadratur in vrednosti mesečnega pavšala
25. Kolikšno je število stropnih svetlobnih teles v prostorih III. kategorije?
Odgovor Vsak prostor ima v prostoru vsaj eno svetlobno telo. V primeru morebitnega povečanja izvajalec ni upravičen do dodatnega plačila
Koliko od tega je svetlobnih teles v prostorih centralnega in ambulantnega operacijskega bloka?
Odgovor Vsaj eno svetlobno telo. V primeru morebitnega povečanja izvajalec ni upravičen do dodatnega plačila.
26. Ali je potrebno pri čiščenju svetlobnih teles opraviti tudi demontažo luči? Če da, kdo opravi to demontažo (ali naročnik ali izvajalec)?
Odgovor Ne demontažo zagotovi naročnik.


27. V 3.alineji točke 3.7. na strani 72 navajate, da je potrebno čiščenje stropa v COB 3x letno. Hkrati navajate v 4.alineji točke 3.9. na strani 73, da je potrebno čistiti strop 1x mesečno. Kateri podatek je pravilen?
Odgovor 1x mesečno.
28. V 3.alineji točke 3.7. na strani 72 navajate, da je potrebno čiščenje svetlobnih teles v COB 3x letno. Hkrati navajate v 4.alineji točke 3.9. na strani 72, da je potrebno čistiti svetlobna telesa 2x letno. Kateri podatek je pravilen?
Odgovor 3x letno.
Saj so verjetno vse operacijske sobe v operacijskem bloku ali gre to za ločene prostore?
OdgovorVse operacijske sobe niso v Centralnem op bloku.
29. Kolikšno je število blateksov in izlivnikov v prostorih kategorije IV?
Odgovor Nič, gre za izolacijske bolniške sobe na oddelku, ne za celotne oddelke.

30. Ali se sanitarije za osebje na oddelku patologije (prostor kategorije V) res čistijo le 1x tedensko, kot je navedeno v 7. alineji prvega odstavka točke 5, na strani 75. Ali je frekvenca drugačna? Če je drugačna kakšna je?
Odgovor Da, ker ostale dni v tednu izvaja čiščenje naročnik sam.

31. Kolikšna je kvadratura prostorov oz. sob v prostorih kategorije IV področje izolacijskih prostorov.
Odgovor Gre za v povprečju 40 bolniših sob, ki so velike od 15 do 40 m2.. V primeru morebitnega povečanja kvadrature in potrebe čiščenja, izvajalec ni upravičen do dodatnega plačila
32. Kolikšno je število stropnih luči in kolikšna je kvadratura površine lamel v prostorih V. kategorije?Približno 30 % površin ima lamele
Odgovor V vsakem prostoru je vsaj 1 svetlobno telo. V primeru morebitnega povečanja izvajalec ni upravičen do dodatnega plačila
33. Prosimo za natančnejša navodila glede snemanja in obešanja tekstilnih pregradnih zaves. Kolikokrat se naj bi to počelo tedensko (ali je to na dan, na teden, na mesec, na leto?) in koliko tekočih metrov je teh zaves? To naj bi se delalo v prostorih vseh kategorij, tako da tega verjetno ni malo, zato prosimo za natančen odgovor.
Odgovor Teh zaves ni veliko. Naročnik bo dal natančna navodila izbranemu izvajalcu. Izvajalec to izvede v okviru mesečnega pavšala.
34. Prosimo za podrobnejšo navedbo kvadrature tal, kjer se izvajajo občasna čiščenja z različnimi frekvencami glede na vrsto tal. Zato prosimo, da navedete glede na prostore po vsaki kategoriji (I, II, III, IV in V) kakšna je površina posamezne vrste tal v m2 in sicer:
- tal, kjer ni kamen (ali je poleg vrste tal »Norament«, »Noraplan« in »tekstilna tla« še kakšna dodatna vrsta tal
- tal, kjer je kamen
- tal, kjer so nameščene tekstilne talne obloge
- tal kjer imenujete »modri hodnik« v prostorih II. kategorije (kakšna so tukaj tla?)
- tal, kjer je podloga Norament in Noraplan
Da bo odgovor popolnoma jasen, vas prosimo, da izpolnite spodnjo tabelo, kamor vpišete kvadraturo:
Kategorije prostorov
Vrsta tal I. II. III. IV. V.
tekstilne obloge
tako imenovani modri hodnik
norament in noraplan
kamen
ostale vrste tal, če je poleg naštetih še kakšna druga vrsta tal
Odgovor Izvajalec mora zagotoviti ustrezno čiščenje, ki je potrebno za posamezno vrsto talnih oblog, skupna okvirna kvadratura je podana. Hkraot kot že navedeno, mora biti v primeru spremembe talnih oblog ali povečanja le-teh vključeno v mesečni pavšal..
35. V 7. alineji pod »občasno« v točki 3.10. na strani 73 navajate, da se čistijo prostori koronarografije na lokaciji stare kirurgije občasno. Prosimo, da navedete frekvenco čiščenja ali vsaj kolikokrat se je to čistilo v povprečju v preteklem letu. »Po dogovoru« lahko pomeni čiščenje 1x dnevno ali 1x tedensko ali 1 mesečno ali Ker se zahteva fiksna cena za celotno obdobje je prav, da navedete frekvenco, sicer je nemogoče podati ocenjeno vrednost del.
Odgovor Trenutno se izvaja dnevno 3-4/dan, kar se lahko spremeni, pri čemer se v primeru bolj pogostega čiščenja mesečni pavšal ne spremeni.
Datum objave: 10.11.2021   12:20
VPRAŠANJE
Pozdrav,

ali bo načrt čiščenja za posamezno delovišče pripravil samo izbrani ponudnik ali ga je potrebno pripraviti ob oddaji ponudbe?

Na katerih deloviščih maske in rokavice zagotavlja naročnik?

Koliko adaptacij se planira za obdobje trajanja pogodbenega razmera. Prosimo za predvideno kvadraturo.

Prosimo za informacijo kdo zagotovi predpražnike?

Prosimo za ažurno objavljanje odgovorov, ker je rok za oddajo ponudb kratek.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR


ali bo načrt čiščenja za posamezno delovišče pripravil samo izbrani ponudnik ali ga je potrebno pripraviti ob oddaji ponudbe? Odgovor:Izbrani ponudnik ga predloži ob podpisu pogodbe, skupaj s prilogami.

Na katerih deloviščih maske in rokavice zagotavlja naročnik?
Odgovor:Osnovno zaščitno oprema zagotovi izvajalec (maske, rokavice in podobno, vso dodatno opremo, ki izhaja iz izrednih epidemioloških razmer (specialno opremo, kot je npr. skafander) zagotovi naročnik. Število teh delovišč se spreminja po potrebi glede na razmere.

Koliko adaptacij se planira za obdobje trajanja pogodbenega razmera. Prosimo za predvideno kvadraturo.
Odgovor:Naročnik ne more vnaprej prevideti adaptacij, čiščenja po obsežnih adaptacijah se zaračuna po dodatnih urah, po vrednosti določeni v ponudbi.

Prosimo za informacijo kdo zagotovi predpražnike?
Odgovor:Predpražnike bo zagotovil naročnik.

Prosimo za ažurno objavljanje odgovorov, ker je rok za oddajo ponudb kratek.


Datum objave: 10.11.2021   12:22
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v razpisni dokumetaciji zahtevate, da bo ponudnik na lokaciji naročnika zagotovil:
- 30 delavcev v dopoldanski izmeni;
- 27 delavcev v popoldanski izmeni;
- 19 delavcev ob sobotah, nedeljah in praznikih ter
- 1 delavac v nočni izmeni
Ponudnik mora zagotoviti prisotnost vodje ter nadzora vsaj 40 ur v tednu. Skupen minimalni obseg ur je 2430 tedensko.

a.) Prosim, da nam posredujete točne podatke koliko ur je prosoten/na delavec/ka v dopoldanski izmeni in koliko v popoldanskem času (od/do). Ali zahtevate število dealvcev kot je zgoraj navedeno ali v primer nezagotavljanja števila dealvcev kaj boste storili? Koliko ur se dela v soboto, koliko v nedeljo in koliko za praznike? Ali je potrebno zagotoviti nočnega dealvca tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih? Na katerih dealoviščih dela? Koliko ur se zahteva za nočnega delavca?
b.) Skupno število ur navajate 2430 tedensko. Po naših izračunih nikakor ne pridemo do te številke. Prosim za razčlenitev števila teh ur? Ali je v teh urah vštet tudi vodja (sanitarni inženir)?

2.) Posredujete nam točno število vrečk (velikost, barvo, gramaturo), ki jih boste naročili za negovalne vozičke. Ali vrečke, ki jih boste uporabljali v vaš namen ponudnik zaračuna?
Prav tako prosimo za količinski podatek porabe ostalih vrečk za odpadke. Potrebujemo informacijo katere vrečke je potrebno zagotavljati (barve, mikroni, velikost-dimenzije, višina x širina ???).

Lep pozdrav.
ODGOVOR


Pozdravljeni,

v razpisni dokumetaciji zahtevate, da bo ponudnik na lokaciji naročnika zagotovil:
- 30 delavcev v dopoldanski izmeni;
- 27 delavcev v popoldanski izmeni;
- 19 delavcev ob sobotah, nedeljah in praznikih ter
- 1 delavac v nočni izmeni
Ponudnik mora zagotoviti prisotnost vodje ter nadzora vsaj 40 ur v tednu. Skupen minimalni obseg ur je 2430 tedensko.

a.) Prosim, da nam posredujete točne podatke koliko ur je prosoten/na delavec/ka v dopoldanski izmeni in koliko v popoldanskem času (od/do). Ali zahtevate število dealvcev kot je zgoraj navedeno ali v primer nezagotavljanja števila dealvcev kaj boste storili? Koliko ur se dela v soboto, koliko v nedeljo in koliko za praznike? Ali je potrebno zagotoviti nočnega dealvca tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih? Na katerih dealoviščih dela? Koliko ur se zahteva za nočnega delavca?
Odgovor:
Naročnik je določil minimalno število kadra, ki mora biti v izmeni prisoten in skupno mesečno število ur. Naročnik je določil število kadra, ki mora biti stalno prisoten v izmeni. Ali bo ponudnik zagotovil večje število kadra po manj časa prisotnosti je v pristojnosti izvajalca , pomembno je, da je prisotno minimalno število kadra na izmeno.

b.) Skupno število ur navajate 2430 tedensko. Po naših izračunih nikakor ne pridemo do te številke. Prosim za razčlenitev števila teh ur? Ali je v teh urah vštet tudi vodja (sanitarni inženir)?
Odgovor: Da. Navedene ure so minimalne ure. V kolikor izvajalec potrebuje za izvedbo del več ur.

2.) Posredujete nam točno število vrečk (velikost, barvo, gramaturo), ki jih boste naročili za negovalne vozičke. Ali vrečke, ki jih boste uporabljali v vaš namen ponudnik zaračuna?

Odgovor:
Vrečke morajo biti primerne velikosti, debeline oz. ustrezne gramature, da prepreči iztekanje tekočin in omogoča varni transport ter izvajanje storitev čiščenja skladno z normativi in pravilniki s področja omejevanja bolnišničnih okužb.

Prav tako prosimo za količinski podatek porabe ostalih vrečk za odpadke. Potrebujemo informacijo katere vrečke je potrebno zagotavljati (barve, mikroni, velikost-dimenzije, višina x širina ???).

Odgovor:Glej že podane odgovore, vrečke morajo biti vključene v mesečni pavšal.


Datum objave: 10.11.2021   12:24
VPRAŠANJE
1. V 12. členu vzorca pogodbe, v 1. odstavku navajate: »Naročnik je dolžan izvajalcu zagotoviti vodo in električno energijo za obratovanje čistilnih strojev. Izvajalec je dolžan naročniku plačati vodo in električno energijo po porabi.« Navadno to predstavlja strošek naročnika, zato predlagamo, da se 2. stavek izloči iz pogodbe.
1.1. V kolikor ostane zapis določbe nespremenjen, pa je potrebno predmetni strošek vključiti v ceno izvajanja storitev čiščenja, zato vas naprošamo, da navedete kakšen je povprečni mesečni strošek vode in električne energije, ki naj bi bil strošek izvajalca?
1.2. Na kakšen način bo naročnik ocenil koliko vode/ elektrike je dejansko porabil izvajalec čiščenja in koliko preostali udeleženci?
2. V 12. členu vzorca v 3. odstavku navajate »Izvajalec je zadolžen za vzdrževanje teh prostorov - razen inštalacij, ki so vezane na SB Celje (vodovod, elektrika, ogrevanje,...).«- Prosimo za specifikacijo pojma »vzdrževanje prostorov«.
3. V 14. členu vzorca pogodbe je navedeno, da vrednost storitve na uro ne bo uskladila v primeru spremembe višine minimalne plače. Zahteva je neupravičena glede na to, da ima minimalna plača velik vpliv na ceno urne postavke, saj delovna ura izhaja ravno iz minimalne plače. Prosimo za popravek navedene zahteve, da se bo urna postavka prav tako uskladila v primeru spremembe minimalne plače.
4. V obrazcu predračuna na strani 22, je pod tabelo navedeno, da navedene vrednosti iz predračuna vključujejo med drugim tudi ostale nepredvidene stroške. Navedeno je neugodno za izvajalca, saj nepredvidenih stroškov izvajalec ne more predvideti in jih vključiti v cenovno strukturo. V primeru nepredvidenih stroškov se sklene aneks k pogodbi. Prosimo za umik sporne dikcije?

5. V 14. členu vzorca pogodbe je navedeno, da ima naročnik pravico, da storitev po postavki B. ponudbenega predračuna ne koristi če za to niso podane potrebe

6. V 14. členu vzorca pogodbe je navedeno: »Naročnik ima pravico, da kadarkoli odredi prekinitev čiščenja posameznih prostorov, če teh prostorov ne bi trenutno potreboval ali bi bile podane druge okoliščine zaradi katerih čiščenje teh prostorov ne bi bilo potrebno. Izvajalec nima pravice do odškodnine zaradi take naročnikove odredbe.«
V kolikor izvajalcu zaradi tega nastane škoda, jo mora naročnik povrniti. Izvajalec se mora namreč pripraviti na izvajanje pogodbe (npr. zaposlitev delovne sile, reorganizacija, nakup nove opreme) s čimer mu nastajajo stroški, zato bi bilo nepravično, da bi nato lahko naročnik zgolj z enostransko izjavo zmanjšal obseg naročila, pri čemer izvajalec nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila. Prosimo za uskladitev 14. člena s 15. členom te pogodbe.

7. V 16. členu pogodbe je v 2. odstavku navedeno: »Izvajalec bo na podlagi zahteve naročnika prevzel tudi posebne storitve čiščenja prostorov, ki niso zajeta v razpisni dokumentaciji in so praviloma enkratnega značaja v primeru čiščenja po gradbenih posegih in drugih obnovitvenih delih (beljenje in adaptacije ipd.) in da ima stroj za mokro sesanje vode pri omejenih lokalnih izlivih vode ali drugih izjemnih okoliščinah.« Predlagamo da se navedbi doda: »Za navedena storitve bo izvajalec na podlagi ogleda podal cenovno ponudbo.« Gre namreč za izredne situacije katerih cene se ne da predhodno ovrednotiti.

8. V 16. členu pogodbe je v 3. odstavku navedeno: »V primeru izrednih dogodkov je odzivni čas 20 minut. » - Prosimo za pojasnilo pojma »izredni dogodki«.
9. V 20. členu navajate v zadnji alineji 7. odstavka je navedeno: »druga dokumentacija v zvezi s pogodbo.« Prosimo za pojasnilo katera druga dokumentacija je tu mišljena?
10. V 22.členu navajate:
»Pooblaščene osebe naročnika po tej pogodbi so: glavna medicinska sestra bolnišnice ter higienika, od katerih je glavna medicinska sestra bolnišnice tudi skrbnik pogodbe.
Pooblaščene osebe izvajalca po tej pogodbi so ________________________.«

Smiselno bi bilo, da so pooblaščene osebe obeh pogodbenih strank določene in navedene z imenom in priimkom ter da je podan njihov elektronski naslov in /ali telefonska številka.

11. V 21. členu je v 2. odstavku navedeno »Naročnik lahko brez odpovednega roka pisno odpove pogodbo:
- če se bo izkazalo, da izvajalec več kot trikrat ni opravil, ni opravil pravilno ali v celoti ali je z zamudo opravil katerokoli svojo pogodbeno obveznost, pri čemer ni nujno, da gre za kršitev istovrstne obveznosti,«
Na tem mestu izpostavljamo, da mora biti predhodno podano utemeljeno in pisno opozorilo o storjeni kršitvi in podan razumen rok za odpravo le te. Kršitve morajo biti s strani naročnika ter izvajalca sporazumno ugotovljene za upravičene. Nadalje, glede na to, da ste v 6. členu določili pogodbeno kazen za katerokoli kršitev pogodbene obveznosti v višini 100,00 ter omejili višino seštevka pogodbenih kazni v višini 5% skupne pogodbene vrednosti z DDV, lahko rečemo, da sta člena nasprotujoča, saj je glede na višino seštevka pogodbenih kazni jasno, da naročnik pričakuje, da se bo v času izvajanja naročila, verjetno zgodile več kot tri reklamacije. Prosimo, da navedbo glede odpovedi pogodbe brez odpovednega roka v primeru, da izvajalec več kot 3x ni opravil neko pogodbeno obveznost spremenite in navedete bolj življenjsko določilo.


ODGOVOR

1. V 12. členu vzorca pogodbe, v 1. odstavku navajate: »Naročnik je dolžan izvajalcu zagotoviti vodo in električno energijo za obratovanje čistilnih strojev. Izvajalec je dolžan naročniku plačati vodo in električno energijo po porabi.« Navadno to predstavlja strošek naročnika, zato predlagamo, da se 2. stavek izloči iz pogodbe.
1.1. V kolikor ostane zapis določbe nespremenjen, pa je potrebno predmetni strošek vključiti v ceno izvajanja storitev čiščenja, zato vas naprošamo, da navedete kakšen je povprečni mesečni strošek vode in električne energije, ki naj bi bil strošek izvajalca?
Odgovor:Okviren letni strošek znaša okoli 8.000 EUR.
1.2. Na kakšen način bo naročnik ocenil koliko vode/ elektrike je dejansko porabil izvajalec čiščenja in koliko preostali udeleženci?
Odgovor:Naročnik ima razdelilnik stroškov, okviren letni strošek je podan.
2. V 12. členu vzorca v 3. odstavku navajate »Izvajalec je zadolžen za vzdrževanje teh prostorov - razen inštalacij, ki so vezane na SB Celje (vodovod, elektrika, ogrevanje,...).«- Prosimo za specifikacijo pojma »vzdrževanje prostorov«.
Odgovor:Izvajalec je zadolžen za čiščenja prostorov, vzdrževanje (npr. popravila) prostora zagotavlja naročnik.
3. V 14. členu vzorca pogodbe je navedeno, da vrednost storitve na uro ne bo uskladila v primeru spremembe višine minimalne plače. Zahteva je neupravičena glede na to, da ima minimalna plača velik vpliv na ceno urne postavke, saj delovna ura izhaja ravno iz minimalne plače. Prosimo za popravek navedene zahteve, da se bo urna postavka prav tako uskladila v primeru spremembe minimalne plače.
Odgovor:Naročnik zahtev ne bo spreminjal.
4. V obrazcu predračuna na strani 22, je pod tabelo navedeno, da navedene vrednosti iz predračuna vključujejo med drugim tudi ostale nepredvidene stroške. Navedeno je neugodno za izvajalca, saj nepredvidenih stroškov izvajalec ne more predvideti in jih vključiti v cenovno strukturo. V primeru nepredvidenih stroškov se sklene aneks k pogodbi. Prosimo za umik sporne dikcije?
Odgovor:Dikcija se nanaša tako na pavšal, kakor dodatne ure. Naročnik zahtev ne bo spreminjal.
5. V 14. členu vzorca pogodbe je navedeno, da ima naročnik pravico, da storitev po postavki B. ponudbenega predračuna ne koristi če za to niso podane potrebe
Odgovor:Naročnik ne more odgovoriti, saj iz vprašanja ne gre razbrati na kaj se nanaša.

6. V 14. členu vzorca pogodbe je navedeno: »Naročnik ima pravico, da kadarkoli odredi prekinitev čiščenja posameznih prostorov, če teh prostorov ne bi trenutno potreboval ali bi bile podane druge okoliščine zaradi katerih čiščenje teh prostorov ne bi bilo potrebno. Izvajalec nima pravice do odškodnine zaradi take naročnikove odredbe.«
V kolikor izvajalcu zaradi tega nastane škoda, jo mora naročnik povrniti. Izvajalec se mora namreč pripraviti na izvajanje pogodbe (npr. zaposlitev delovne sile, reorganizacija, nakup nove opreme) s čimer mu nastajajo stroški, zato bi bilo nepravično, da bi nato lahko naročnik zgolj z enostransko izjavo zmanjšal obseg naročila, pri čemer izvajalec nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila. Prosimo za uskladitev 14. člena s 15. členom te pogodbe.
Odgovor:Naročnik spreminja določilo 15. člena pogodbe tako, da se glasi: »Izvajalec se zaveže, da bo storitve čiščenja ves čas trajanja pogodbe opravljal neprekinjeno s pogostostjo, kot izhaja iz njegove ponudbe oziroma glede na dejanske potrebe naročnika. Spremenjen člen bo vsebina pogodbe, ki se bo podpisala z izvajalcem.
Določilo 14. člena pogodbe se ne spreminja.


7. V 16. členu pogodbe je v 2. odstavku navedeno: »Izvajalec bo na podlagi zahteve naročnika prevzel tudi posebne storitve čiščenja prostorov, ki niso zajeta v razpisni dokumentaciji in so praviloma enkratnega značaja v primeru čiščenja po gradbenih posegih in drugih obnovitvenih delih (beljenje in adaptacije ipd.) in da ima stroj za mokro sesanje vode pri omejenih lokalnih izlivih vode ali drugih izjemnih okoliščinah.« Predlagamo da se navedbi doda: »Za navedena storitve bo izvajalec na podlagi ogleda podal cenovno ponudbo.« Gre namreč za izredne situacije katerih cene se ne da predhodno ovrednotiti.
Odgovor
Naročnik spreminja določila pogodbe: »Izvajalec bo na podlagi zahteve naročnika prevzel tudi posebne storitve čiščenja prostorov, ki niso zajeta v razpisni dokumentaciji in so praviloma enkratnega značaja - v primeru čiščenja po gradbenih posegih in da ima stroj za mokro sesanje vode pri omejenih - lokalnih izlivih vode ali drugih izjemnih okoliščinah.«.
Te storitve se obračunajo po ceni na enoto mere za dodatne ure, ki so predmet ponudbenega predračuna.
Naročnik dodaja, da morajo biti stroški čiščenja po rednih vzdrževalnih delih- običajna hišniška dela, vključena v mesečni pavšal.

8. V 16. členu pogodbe je v 3. odstavku navedeno: »V primeru izrednih dogodkov je odzivni čas 20 minut. » - Prosimo za pojasnilo pojma »izredni dogodki«. Našteto primeroma, a ne izključno:
Odgovor
Elementarne nesreče, izliv vode itd.
9. V 20. členu navajate v zadnji alineji 7. odstavka je navedeno: »druga dokumentacija v zvezi s pogodbo.« Prosimo za pojasnilo katera druga dokumentacija je tu mišljena?
Odgovor
Metodologija čiščenja z obveznimi prilogami (tehnična spremna dokumentacija iz katerih je razvidno, s katerimi delovnimi sredstvi se bo izvajalo čiščenje)

10. V 22.členu navajate:
»Pooblaščene osebe naročnika po tej pogodbi so: glavna medicinska sestra bolnišnice ter higienika, od katerih je glavna medicinska sestra bolnišnice tudi skrbnik pogodbe.
Pooblaščene osebe izvajalca po tej pogodbi so ________________________.«

Smiselno bi bilo, da so pooblaščene osebe obeh pogodbenih strank določene in navedene z imenom in priimkom ter da je podan njihov elektronski naslov in /ali telefonska številka.

Odgovor
Naročnik bo podatke izpolnil v pogodbo.

11. V 21. členu je v 2. odstavku navedeno »Naročnik lahko brez odpovednega roka pisno odpove pogodbo:
- če se bo izkazalo, da izvajalec več kot trikrat ni opravil, ni opravil pravilno ali v celoti ali je z zamudo opravil katerokoli svojo pogodbeno obveznost, pri čemer ni nujno, da gre za kršitev istovrstne obveznosti,«
Na tem mestu izpostavljamo, da mora biti predhodno podano utemeljeno in pisno opozorilo o storjeni kršitvi in podan razumen rok za odpravo le te. Kršitve morajo biti s strani naročnika ter izvajalca sporazumno ugotovljene za upravičene. Nadalje, glede na to, da ste v 6. členu določili pogodbeno kazen za katerokoli kršitev pogodbene obveznosti v višini 100,00 ter omejili višino seštevka pogodbenih kazni v višini 5% skupne pogodbene vrednosti z DDV, lahko rečemo, da sta člena nasprotujoča, saj je glede na višino seštevka pogodbenih kazni jasno, da naročnik pričakuje, da se bo v času izvajanja naročila, verjetno zgodile več kot tri reklamacije. Prosimo, da navedbo glede odpovedi pogodbe brez odpovednega roka v primeru, da izvajalec več kot 3x ni opravil neko pogodbeno obveznost spremenite in navedete bolj življenjsko določilo.
Odgovor:
Naročnik določil pogodbe ne bo spreminjal, postopek reklamacije je v Navodil ponudnikom, ki je sestavni del pogodbe natančno določen.Datum objave: 10.11.2021   12:25
VPRAŠANJE
1. V 6. členu vzorca pogodbe na strani 29 navajate: Ponudnik mora uporabljati razkužila, ki morajo biti kompatibilna s čistili ter opremljena z dokumentacijo (varnost pri delu, toksičnost, alergogenost, kancerogenost, higienska neoporečnost, prijazno okolju) ter v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju«.
Ker razkužila po definiciji spadajo med biocide, ne morejo ustrezati Uredbi o Zelenem javnem naročanju. Prosimo za razlago, katere vrste razkužil ustrezajo Uredbi o Zelenem javnem naročanju in so primerne za profesionalno čiščenje v bolnišnicah? Po nam znanih podatkih (preverjenih tudi pri večjih dobaviteljih razkužil) ekološka razkužila za ta namen ne obstajajo.
Glede na zahteve bolnišničnega okolja bi bilo bolj primerno, da navedete, na katere spektre mikroorganizmov morajo razkužila učinkovati, katere EN norme zahtevate kot dokazilo in katere teste glede kompatibilnosti materialov (kovina, plastika) je treba za razkužilo priložiti.
Prosimo, da ta pogoj popravite tako, da bo smiselen, saj tudi sama Uredba predpisuje zahteve samo za univerzalna čistila, čistila za sanitarne prostore in čistila za čiščenje oken. Prav tako ustrezno spremenite ostale zahteve v razpisni dokumentaciji, ki se nanašajo na skladnost čistil in razkužil z Uredbo o Zelenem javnem naročanju.

2. V obrazcu OBR-11 Vrsta in opis storitev čiščenja ter pogostost čiščenja, v zadnji alineji na strani 58 navajate zahtevo:
- da bo ponudnik zagotovil za vse izvajalce pred pričetkom izvajanja del precepljenost proti hepatitisu B, in da bo naročniku pred podpisom pogodbe predložil seznam o precepljenosti.
Kot je znano, celoten cikel cepljenja proti Hep B traja najmanj 5 mesecev, saj mora oseba za precepljenost prejeti 3 doze cepiva v predpisanih časovnih razmikih. To praktično pomeni, da pogoj izpolnjuje le trenutni izvajalec in postavlja ostale ponudnike v neenakovreden položaj. Prosimo, da pogoj prilagodite tako, da »ponudnik za vse izvajalce pred pričetkom izvajanja del zagotovi, da so prejeli prvo dozo cepiva in pred podpisom pogodbe predloži seznam, ki ga bo kasneje dopolnil«.

3. V strokovnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki (OBR-11) na str. 57, je v 11. alineji zahteva, da se z eno krpo lahko očisti do 20 m2 tal. Krpe so lahko različne vpojnosti, kar pomeni, da se lahko z eno krpo očisti tudi večja površina. Prosimo, da dopustite možnost, da se z eno krpo očisti 20 25 m2, saj to vpliva na zapis v Metodologiji čiščenja, podatki so skladni tudi z navedbami v deklaraciji proizvajalca.


ODGOVOR
1. V 6. členu vzorca pogodbe na strani 29 navajate: Ponudnik mora uporabljati razkužila, ki morajo biti kompatibilna s čistili ter opremljena z dokumentacijo (varnost pri delu, toksičnost, alergogenost, kancerogenost, higienska neoporečnost, prijazno okolju) ter v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju«.
Ker razkužila po definiciji spadajo med biocide, ne morejo ustrezati Uredbi o Zelenem javnem naročanju. Prosimo za razlago, katere vrste razkužil ustrezajo Uredbi o Zelenem javnem naročanju in so primerne za profesionalno čiščenje v bolnišnicah? Po nam znanih podatkih (preverjenih tudi pri večjih dobaviteljih razkužil) ekološka razkužila za ta namen ne obstajajo.
Glede na zahteve bolnišničnega okolja bi bilo bolj primerno, da navedete, na katere spektre mikroorganizmov morajo razkužila učinkovati, katere EN norme zahtevate kot dokazilo in katere teste glede kompatibilnosti materialov (kovina, plastika) je treba za razkužilo priložiti.

Prosimo, da ta pogoj popravite tako, da bo smiselen, saj tudi sama Uredba predpisuje zahteve samo za univerzalna čistila, čistila za sanitarne prostore in čistila za čiščenje oken. Prav tako ustrezno spremenite ostale zahteve v razpisni dokumentaciji, ki se nanašajo na skladnost čistil in razkužil z Uredbo o Zelenem javnem naročanju.
Odgovor:
Uredba o zelenem javnem naročanju se upošteva za

 univerzalna čistila,
 čistila za sanitarne prostore,
 čistila za okna,
 detergenti za ročno pomivanje posode,
 detergenti za pomivalne stroje,
 detergenti za pranje perila,
 storitve čiščenja,
 storitve pranja perila.

In sicer v obsegu kot je določen v prilogi MJU, p19, Primeri okoljskih zahtev in meril, Verzija 2.0, Avgust 2021

Razkužila ni blago, ki je podvrženo pravilom okoljske zakonodaje, kot izhaja iz Uredbe o zelenem javnem naročanju in priloge P19.


2. V obrazcu OBR-11 Vrsta in opis storitev čiščenja ter pogostost čiščenja, v zadnji alineji na strani 58 navajate zahtevo:
- da bo ponudnik zagotovil za vse izvajalce pred pričetkom izvajanja del precepljenost proti hepatitisu B, in da bo naročniku pred podpisom pogodbe predložil seznam o precepljenosti.
Kot je znano, celoten cikel cepljenja proti Hep B traja najmanj 5 mesecev, saj mora oseba za precepljenost prejeti 3 doze cepiva v predpisanih časovnih razmikih. To praktično pomeni, da pogoj izpolnjuje le trenutni izvajalec in postavlja ostale ponudnike v neenakovreden položaj. Prosimo, da pogoj prilagodite tako, da »ponudnik za vse izvajalce pred pričetkom izvajanja del zagotovi, da so prejeli prvo dozo cepiva in pred podpisom pogodbe predloži seznam, ki ga bo kasneje dopolnil«.
Odgovor:
Naročnik dopolnjuje zahtevo tako, da se glasi: »ponudnik za vse izvajalce pred pričetkom izvajanja del zagotovi, da so prejeli prvo dozo cepiva in pred podpisom pogodbe predloži seznam, ki ga bo kasneje dopolnil«.3. V strokovnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki (OBR-11) na str. 57, je v 11. alineji zahteva, da se z eno krpo lahko očisti do 20 m2 tal. Krpe so lahko različne vpojnosti, kar pomeni, da se lahko z eno krpo očisti tudi večja površina. Prosimo, da dopustite možnost, da se z eno krpo očisti 20 25 m2, saj to vpliva na zapis v Metodologiji čiščenja, podatki so skladni tudi z navedbami v deklaraciji proizvajalca.
Odgovor
V kolikor je to skladno z navodili proizvajalca krpe največ 20 in 25 m2. V vsakem primeru se zahteva menjava krpe za vsak prostor, če je ta manjši od 20 - 25 m2.

Datum objave: 10.11.2021   12:27
VPRAŠANJE
Spoštovani!
V zvezi z merilom C2 povprečna delovna doba 8 zaposlenih nas zanima sledeče: ali dobimo maksimalno št. točk v primeru, če imamo 8 čistilcev, ki so zaposleni pri nas v obdobju od 1. 7. 2011 do 31. 8. 2021, kar pomeni, da ima vsak posameznik v tem obdobju polnih 122 mesecev delovne dobe, vseh osem skupaj torej 976 mesecev, kar se navede v obrazec OBR-3?
Lep pozdrav!


ODGOVOR

Število točk se izračuna se kot seštevek polnih mesecev delovne dobe pri ponudniku s 8 najdlje zaposlenimi čistilci na dan oddaje ponudbe. Če ima ponudnik zaposlenih manj kot 8 zaposlenih čistilcev, se upošteva vse zaposlene čistilce.

Da, navede se seštevek vrednosti mesecev vseh priglašenih kadrov v okviru merila.Datum objave: 10.11.2021   12:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Prosimo, če lahko potrdite, da naročnik zagotavlja vso toaletno sanitarno galanterijo, izvajalec pa jo samo namešča. Na strani 5 RD je namreč zapisano, da mora ponudnik med drugim upoštevati tudi stroške dobave sanitarno higienskega materiala ter potrošnega materiala kot so podajalniki za milo in papir
Kaj točno je mišljeno ( člen 11, str 13 ) s tem, da mora ponudnik na lastne stroške v okviru ponudbene cene zagotoviti izpolnitev vseh drugih zahtev in pogojev vsakokrat veljavne zakonodaje glede na trenutno epidemiološko sliko ? Ali se to nanaša na PCT ?
Glede na časovnico oddaje ponudbe je ponudbo možno pripraviti na izhodišču minimalne plače veljavne v letu 2021. Ali bo izbranemu ponudniku omogočena uskladitev dviga ponudbene cene povezano z dvigom minimalne plače za leto 2022 ? Tega namreč v tem trenutku ni možno upoštevati, saj višina minimalne plače za 2022 še ni potrjena.
Lep pozdrav

ODGOVOR


1. Toaletni program zagotovi naročnik, polnjene je v domeni izvajalca
2- Glej že podan odgovor s tem v zvezi z zahtevo po PCT oziroma izvajalec mora zagotavljati zahteve vsakokratnih predpisov v zvezi z omejevanjem okužb
3.Kot izhaja iz pogodbe, so cene iz izvajalčeve ponudbe so fiksne za obdobje enega leta od sklenitve te pogodbe, nato se lahko dvigne/zniža vrednost mesečnega pavšala (ne pa tudi vrednost storitve na uro), v kolikor se bo spremenila višina minimalne plače in vrednost obveznih dodatkov. Pri tem se za spremembo vrednost pavšala zaradi spremembe višine minimalne plače in obveznih dodatkov upošteva le za prisotnost oseb v višini 2430 ur tedensko.
Navedeno pomeni, da je skladno z Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja cena fiksna prvo leto, nato se usklajuje za spremembo v višini minimalne plače glede na višino le-te ob oddaji ponudbe.


Datum objave: 10.11.2021   12:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

kako naročnik ravna (bo ravnal) v primeru adaptacij na oddelkih, ali bo to vplivalo na mesečni račun, če da, na kak način.

Lep pozdrav!

ODGOVOR

Obračun v okviru razne storitve čiščenja: ob selitvah, posebnimi dogodki ,čiščenja: po večjih gradbenih preureditvah prostorov


Datum objave: 10.11.2021   12:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali je kvadratura hodnikov in čakalnic 12055,19m2 mišljena v celotni bolnišnici?

Ali zahtevate količino in velikost strojev za talno čiščenje ali se lahko izvajalec sam odloči koliko strojev bo zagotavljal in kakšne.

V razpisu zahtevate prisotnost ur na teden. Prosimo da točno opredelite kakšno prisotnost pričakujete med tednom in kakšno ob sobotah, nedeljah, in praznikih.

Kakšno prisotnost zahtevate v nočni izmeni od-do in število delavk.

Na strani 14. razpisne dokumentacije v točki 14. je zapisano da je za transport odpadkov ponudnik dolžan zagotovit v zato namenskih vozičkih. Ker na ogledu nismo dobili informacije ali vpogleda po celotni bolnišnici prosimo da navedete kakšno število transportnih vozičkov za odpadke je potrebno zagotovit in opis kakšni vozički morajo bit zaprt/odprt, rešetkast,...
Prav tako prosimo da natančneje opišete zahtevo glede zbiralnih vrečk za odpadke. Iz kakšnega materiala naj bodo zbiralne vrečke, ali morajo biti na "vozičku" ki omogoča premikanje, kakšno število teh je potrebno dnevno.

Prosimo za podatek kakšna kvadratura talnih površin je iz hojge/ itisona/ tepiha, kjer je potrebno sesanje za določitev števila sesalcev? V nasprotnem primeru naj naročnik opredeli minimalno potrebno število sesalcev potrebnih za izvedbo storitev.

Lep pozdrav!


ODGOVOR

ali je kvadratura hodnikov in čakalnic 12055,19m2 mišljena v celotni bolnišnici?
Odgovor: Da.

Ali zahtevate količino in velikost strojev za talno čiščenje ali se lahko izvajalec sam odloči koliko strojev bo zagotavljal in kakšne.
Odgovor: Izvajalec določi sam glede na dejanske zahteve prostorov, pri čemer mora slediti tudi zahtevi glede omejitve teže.

V razpisu zahtevate prisotnost ur na teden. Prosimo da točno opredelite kakšno prisotnost pričakujete med tednom in kakšno ob sobotah, nedeljah, in praznikih. Glej tč. 10 tehnična in kadrovska sposobnost.

Kakšno prisotnost zahtevate v nočni izmeni od-do in število delavk.
Odgovor: Glej tč. 10 tehnična in kadrovska sposobnost.

Na strani 14. razpisne dokumentacije v točki 14. je zapisano da je za transport odpadkov ponudnik dolžan zagotovit v zato namenskih vozičkih. Ker na ogledu nismo dobili informacije ali vpogleda po celotni bolnišnici prosimo da navedete kakšno število transportnih vozičkov za odpadke je potrebno zagotovit in opis kakšni vozički morajo bit zaprt/odprt, rešetkast,
Prav tako prosimo da natančneje opišete zahtevo glede zbiralnih vrečk za odpadke. Iz kakšnega materiala naj bodo zbiralne vrečke, ali morajo biti na "vozičku" ki omogoča premikanje, kakšno število teh je potrebno dnevno.
Odgovor:
..Vsaj 12 vozičkov do okvirno 20 (po ptrebi tudi več, kar je vključeno v vrednost pavšala)Vozički za transport odpadkov iz zdravstva morajo biti zaprti in zaklenjeni.
Prav tako prosimo da natančneje opišete zahtevo glede zbiralnih vrečk za odpadke. Iz kakšnega materiala naj bodo zbiralne vrečke, ali morajo biti na "vozičku" ki omogoča premikanje, kakšno število teh je potrebno dnevno.
Odgovor:
Glej že podan odgovor v zvezi z vrečkami. .

Prosimo za podatek kakšna kvadratura talnih površin je iz hojge/ itisona/ tepiha, kjer je potrebno sesanje za določitev števila sesalcev? V nasprotnem primeru naj naročnik opredeli minimalno potrebno število sesalcev potrebnih za izvedbo storitev.
Odgovor:
Izvajalec mora zagotoviti ustrezno čiščenje, ki je potrebno za posamezno vrsto talnih oblog, skupna okvirna kvadratura je podana. Hkrati kot že navedeno, mora biti v primeru spremembe talnih oblog ali povečanja le-teh vključeno v mesečni pavšal. Naročnik lahko tekom pogodbenega razmerja spreminja vrsto tal. Tekstilne obloge so v minimalnem obsegu in se načeloma ne bodo širileDatum objave: 10.11.2021   12:42
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Ali je površina oken 4530m2 enostranska ali dvostranska.

Prosimo za podatek o kvadraturi zunanjih žaluzij.

Čigava last so predpražniki, ki jih omenjate na strani 65. rd. Kdo skrbi za čiščenje le teh? Ali jih je možno čistiti na licu mesta?

Lep pozdrav!

ODGOVOR

Glej že podane odgovore.
Datum objave: 10.11.2021   12:44
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Prosimo za potrditev, da pri oddaji ponudbe upoštevamo minimalno plačo ki je v RS v trenutku oddaje ponudbe in znaša 1024,24, ter da se bo prvič lahko pogodbena cena uskladila že takoj v letu 2022, v kolikor se bo minimalna plača dvignila/znižala v skladu z 8.odstavkom 14.člena pogodbe.

Pojasnilo: ker se ponudbo oddaja ravno pred koncem leta 2021, pričetek pa ne bo prej kot v začetku letu 2022, pomeni da v skladu z 8.odstavkom 14. člena; dviga, ki se bo zgodil iz leta 2021 na 2022 ne bomo morali nikdar upoštevati, saj navajate: »Cene iz izvajalčeve ponudbe so fiksne za obdobje enega leta od sklenitve te pogodbe..« Sklenitev pogodbe bo v letu 2022. Ker bo ob podpisu nove pogodbe minimalna plača že drugačna kot je v trenutku oddaje ponudbe (najverjetneje), ne bo nobene zakonske podlage za upoštevanje dviga plače iz leta 2021 na 2022, tudi ne v letu 2023. V 2023 se bo lahko torej upošteval samo morebitni dvig plače iz leta 2022 na 2023.

Zato prosimo da se člen spremeni v »cene iz izvajalčeve ponudbe so fiksne do spremembe višine minimalne plače in vrednosti obveznih dodatkov, nato se lahko dvigne/zniža vrednost mesečnega pavšala (ne pa tudi vrednost storitve na uro), v kolikor se bo spremenila višina minimalne plače in vrednost obveznih dodatkov. Osnova za dvig minimalne plače je minimalna plača iz dneva oddaje ponudbe.«

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR

Naročnik pogodbeni določil v predlaganem besedilu ne bo spreminjal, ob tem pa izpostavlja določilo 4. člena Pravilnika o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04), ki se glasi: V pogodbah, ki so sklenjene za obdobje daljše od leta dni, morajo subjekti dogovarjati, da se denarne obveznosti v prvem letu ne smejo valorizirati.

Če je valorizacija utemeljena, se denarne obveznosti po preteku tega obdobja lahko valorizirajo na način, določen s tem pravilnikom.Datum objave: 10.11.2021   12:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,
naše podjetje ima večletne izkušnje in storitve čiščenja izvajamo tudi po več zdravstvenih domovih in bolnišnicah. Prav tako zaposlujemo več sanitarnih inženirjev, ki imajo večletne izkušnje na področju vodenja in nadzora čiščenja v bolnišnicah.
V razpisni dokumentaciji zahtevate, da ponudniki priložimo dve (2) referenčni potrdili za čiščenje bolnišničnih prostorov, kjer se izvaja hospitalna, ambulantna in operacijska ter intenzivna nega in terapija. Kljub temu, da izvajamo čiščenje po bolnišnicah so v veliki meri prostori, kjer se izvajajo operacije, izvzete iz čiščenja. Trenutno razpolagamo z zgolj eno referenco, kjer se je izvaja hospitalna, ambulantna in operacijska ter intenzivna nega in terapija, druga referenca pa se nanaša zgolj na čiščenje hospitalnih, ambulantnih prostorov in intenzivna nega in terapija. Imamo pa tudi referenco, kjer se izvaja samo operacijska dejavnost.
Smatramo, da je naročniku v interesu, da prejme čim več ponudb in posledično izbere ponudnika, ki je skladno z zahtevami naročnika, pripravil najugodnejšo ponudbo, zato predlagamo, da spremeni zahtevo iz razpisne dokumentacije in dovoli, da ponudniki priložimo referenčna potrdila za čiščenje bolnišničnih prostorov brez čiščenja operacijskih prostorov oz reference, kjer se izvaja samo operacijska dejavnost ali zgolj hospitalna, ambulanta in intenzivna nega in terapija.
Lep pozdrav.


ODGOVOR


Naročnik spreminja navodila ponudnikom tako, da se zahteva en referenčni projekt.

Datum objave: 10.11.2021   12:45
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!


1. Prosimo, da natančneje definirate kako se bo ponudbena cena dvigovala ali zniževala v primeru dviga ali znižanja minimalne plače.
V 14.členu ste zapisali:
»Pogodbeni stranki se lahko v primeru nastopa spremenjenih okoliščin kot je sprememba zakonodaje (npr. Zakon o minimalni plači, Zakon o davku na dodano vrednost, itd.), ki bi imele vpliv na ponudbeno ceno, dogovorita za korekcijo ponudbene cene (tako za povišanje, kot tudi zmanjšanje).«
S tem, ko ste zapisali da se lahko dogovorita, nam ne poveste ali se bomo dogovorili ali ne, ampak se lahko subjektivno odločate.
Zato prosimo, da navedete ali se bo ali se ne bo spreminjala ponudbena cena na podlagi dviga ali znižanja minimalne plače in na kak način(celoten del mesečne cene?, urne postavke za storitve čiščenje po naročilu?). Le tako lahko oblikujemo ponudbeno ceno, saj v kolikor se ne bo cena spreminjala, moramo predviden dvig minimalne plače upoštevat že pri oddaji ponudbe, zato prosimo da natančneje definirate postopek dviga ali nižanja ponudbenih cen.

2. Prosimo da jasno napišeta kakšno zavarovanje za dobro izvedbo zahtevate; bančna garancija, kavcijsko zavarovanje ali menica? Višina le te?

3. V 26. členu vzorca pogodbe navajate: »Naročnik lahko kadarkoli in ne glede na razlog pisno odpove pogodbo z 1-mesečnim odpovednim rokom, brez obveznosti povračila škode iz naslova predčasne odpovedi.«
To je povsem nerazumljivo. Glede na število zaposlenih, ki jih mora ponudnik zagotavljat, je odpovedni rok 1.mesec, brez kakršnega koli razloga povsem nesprejemljiv. Predlagamo vsaj 3. mesečni odpovedni rok če je ta brez razloga. Kakšen je odpovedni rok iz enakih razlogov na strani izvajalca?


4. Prosimo za navedbo kateri prostori vse se razkužujejo in kako pogosto (koliko krat na dan in katere dni v tednu).

5. Prosimo za navedbo ali morajo vsi naši zaposleni izvajalca izpolnjevat pogoj PCT? Če niso cepljeni ali preboleli, kdo je plačnik testiranje. Glede na to da to predstavlja enega večjih stroškov, prosimo za povsem jasen odgovor.

6. Prosimo za podatke o vrstah talnih površin s kvadraturami, o kvadraturi oken(z navedbo eno ali dvostranska), kvadraturi nedostopnih oken, kvadraturi zunanjih žaluzij, kvadraturi zaves, število svetilnih teles. Brez teh podatkov je nemogoče pripravit ponudbo, saj ne moremo oblikovat ponudbene cene v kolikor nimamo količin.

7. Prosimo za podatek koliko bolniških oddelkov ima bolnišnica in kakšno prisotnost na njih pričakuje naročnik.

8. Ali lahko na objekt namestimo industrijski pralni stroj in sušilec?

9. Ali kje posebej zahtevate prisotnost od-do, kot na primer operacijski prostori, lekarne ipd.?Prosimo za navedbo teh prostorov, vključno z kvadraturo in prisotnostjo od -do.

Lep pozdrav!

ODGOVOR


1. Prosimo, da natančneje definirate kako se bo ponudbena cena dvigovala ali zniževala v primeru dviga ali znižanja minimalne plače.
V 14.členu ste zapisali:
»Pogodbeni stranki se lahko v primeru nastopa spremenjenih okoliščin kot je sprememba zakonodaje (npr. Zakon o minimalni plači, Zakon o davku na dodano vrednost, itd.), ki bi imele vpliv na ponudbeno ceno, dogovorita za korekcijo ponudbene cene (tako za povišanje, kot tudi zmanjšanje).«
S tem, ko ste zapisali da se lahko dogovorita, nam ne poveste ali se bomo dogovorili ali ne, ampak se lahko subjektivno odločate.
Zato prosimo, da navedete ali se bo ali se ne bo spreminjala ponudbena cena na podlagi dviga ali znižanja minimalne plače in na kak način(celoten del mesečne cene?, urne postavke za storitve čiščenje po naročilu?). Le tako lahko oblikujemo ponudbeno ceno, saj v kolikor se ne bo cena spreminjala, moramo predviden dvig minimalne plače upoštevat že pri oddaji ponudbe, zato prosimo da natančneje definirate postopek dviga ali nižanja ponudbenih cen.
Odgovor:
1.
Naročnik zahtev ne bo spreminjal, hkrati pa napotuje na že podane odgovore s tem v zvezi.
2. V točki 11.2 so dana jasna navodila: »Izbrani ponudnik mora najpozneje v roku osmih (8) dni po sklenitvi pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe izročiti naročniku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 50.000 EUR in z veljavnostjo še 30 dni po izteku veljavnosti pogodbe.


2. Prosimo da jasno napišeta kakšno zavarovanje za dobro izvedbo zahtevate; bančna garancija, kavcijsko zavarovanje ali menica? Višina le te?
Odgovor:
Ponudnik lahko kot zavarovanje predloži kavcijsko zavarovanje zavarovalnice ali bančno garancijo v skladu z Enotnimi pravili za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758 (EPGP-758).

Ponudnik podpiše ter ožigosa Obrazec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758, s čimer se zaveže, da bo v osmih (8) dneh po sklenitvi pogodbe naročniku izročil bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti«.

3. V 26. členu vzorca pogodbe navajate: »Naročnik lahko kadarkoli in ne glede na razlog pisno odpove pogodbo z 1-mesečnim odpovednim rokom, brez obveznosti povračila škode iz naslova predčasne odpovedi.«
To je povsem nerazumljivo. Glede na število zaposlenih, ki jih mora ponudnik zagotavljat, je odpovedni rok 1.mesec, brez kakršnega koli razloga povsem nesprejemljiv. Predlagamo vsaj 3. mesečni odpovedni rok če je ta brez razloga. Kakšen je odpovedni rok iz enakih razlogov na strani izvajalca?

Odgovor: 3. Naročnik zahtev ne bo spreminjal, vse okoliščine za posamezni razlog in rok odstopa je definiran v pogodbi.

4. Prosimo za navedbo kateri prostori vse se razkužujejo in kako pogosto (koliko krat na dan in katere dni v tednu). Odgovor:Razkužujejo se izolacijski prostori in operacijske sobe, ostali prostori po dogovoru glede na epidemiološko situacijo, pri čemer se mesečni pavšal ne spremeni.

5. Prosimo za navedbo ali morajo vsi naši zaposleni izvajalca izpolnjevat pogoj PCT? Če niso cepljeni ali preboleli, kdo je plačnik testiranje. Glede na to da to predstavlja enega večjih stroškov, prosimo za povsem jasen odgovor.
Odgovor:Zahtevano glede na vsakokrat veljavno zakonodajo, glej že podane odgovore..Strošek je izključno v domeni izvajalca in ni upravičen do nobenega dodatnega plačila.

6. Prosimo za podatke o vrstah talnih površin s kvadraturami, o kvadraturi oken(z navedbo eno ali dvostranska), kvadraturi nedostopnih oken, kvadraturi zunanjih žaluzij, kvadraturi zaves, število svetilnih teles. Brez teh podatkov je nemogoče pripravit ponudbo, saj ne moremo oblikovat ponudbene cene v kolikor nimamo količin.
Odgovor:Steklenih površin je obojestransko 9060 m2. Notranjih žaluzij je cca. 500 m2. Zunanjih žaluzij 6000 m2. V vsakem prostoru je vsaj 1 svetlobno telo. Zaves je minimalno število. Glej tudi že podane odgovore.

7. Prosimo za podatek koliko bolniških oddelkov ima bolnišnica in kakšno prisotnost na njih pričakuje naročnik.
Odgovor: 32 oddelkov. Naročnik pričakuje prisotnost v času in obsegu, ki omogoča kakovostno izvedbo pogodbenih del. .

8. Ali lahko na objekt namestimo industrijski pralni stroj in sušilec?
Odgovor: Možno je namestiti, vendar je naročnik prostorsko omejen, kar mora izvajalec upoštevati in se prilagoditi. .

9. Ali kje posebej zahtevate prisotnost od-do, kot na primer operacijski prostori, lekarne ipd.?Prosimo za navedbo teh prostorov, vključno z kvadraturo in prisotnostjo od -do.
Odgovor: Glej tč. 10 tehnična in kadrovska sposobnost.Datum objave: 10.11.2021   12:48
VPRAŠANJE
1. V 12. členu vzorca pogodbe, v 1. odstavku navajate: »Naročnik je dolžan izvajalcu zagotoviti vodo in električno energijo za obratovanje čistilnih strojev. Izvajalec je dolžan naročniku plačati vodo in električno energijo po porabi.« Navadno to predstavlja strošek naročnika, zato predlagamo, da se 2. stavek izloči iz pogodbe.
1.1. V kolikor ostane zapis določbe nespremenjen, pa je potrebno predmetni strošek vključiti v ceno izvajanja storitev čiščenja, zato vas naprošamo, da navedete kakšen je povprečni mesečni strošek vode in električne energije, ki naj bi bil strošek izvajalca?
1.2. Na kakšen način bo naročnik ocenil koliko vode/ elektrike je dejansko porabil izvajalec čiščenja in koliko preostali udeleženci?
2. V 12. členu vzorca v 3. odstavku navajate »Izvajalec je zadolžen za vzdrževanje teh prostorov - razen inštalacij, ki so vezane na SB Celje (vodovod, elektrika, ogrevanje,...).«- Prosimo za specifikacijo pojma »vzdrževanje prostorov«.
3. V 14. členu vzorca pogodbe je navedeno, da vrednost storitve na uro ne bo uskladila v primeru spremembe višine minimalne plače. Zahteva je neupravičena glede na to, da ima minimalna plača velik vpliv na ceno urne postavke, saj delovna ura izhaja ravno iz minimalne plače. Prosimo za popravek navedene zahteve, da se bo urna postavka prav tako uskladila v primeru spremembe minimalne plače.
4. V obrazcu predračuna na strani 22, je pod tabelo navedeno, da navedene vrednosti iz predračuna vključujejo med drugim tudi ostale nepredvidene stroške. Navedeno je neugodno za izvajalca, saj nepredvidenih stroškov izvajalec ne more predvideti in jih vključiti v cenovno strukturo. V primeru nepredvidenih stroškov se sklene aneks k pogodbi. Prosimo za umik sporne dikcije?

5. V 14. členu vzorca pogodbe je navedeno, da ima naročnik pravico, da storitev po postavki B. ponudbenega predračuna ne koristi če za to niso podane potrebe

6. V 14. členu vzorca pogodbe je navedeno: »Naročnik ima pravico, da kadarkoli odredi prekinitev čiščenja posameznih prostorov, če teh prostorov ne bi trenutno potreboval ali bi bile podane druge okoliščine zaradi katerih čiščenje teh prostorov ne bi bilo potrebno. Izvajalec nima pravice do odškodnine zaradi take naročnikove odredbe.«
V kolikor izvajalcu zaradi tega nastane škoda, jo mora naročnik povrniti. Izvajalec se mora namreč pripraviti na izvajanje pogodbe (npr. zaposlitev delovne sile, reorganizacija, nakup nove opreme) s čimer mu nastajajo stroški, zato bi bilo nepravično, da bi nato lahko naročnik zgolj z enostransko izjavo zmanjšal obseg naročila, pri čemer izvajalec nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila. Prosimo za uskladitev 14. člena s 15. členom te pogodbe.

7. V 16. členu pogodbe je v 2. odstavku navedeno: »Izvajalec bo na podlagi zahteve naročnika prevzel tudi posebne storitve čiščenja prostorov, ki niso zajeta v razpisni dokumentaciji in so praviloma enkratnega značaja v primeru čiščenja po gradbenih posegih in drugih obnovitvenih delih (beljenje in adaptacije ipd.) in da ima stroj za mokro sesanje vode pri omejenih lokalnih izlivih vode ali drugih izjemnih okoliščinah.« Predlagamo da se navedbi doda: »Za navedena storitve bo izvajalec na podlagi ogleda podal cenovno ponudbo.« Gre namreč za izredne situacije katerih cene se ne da predhodno ovrednotiti.

8. V 16. členu pogodbe je v 3. odstavku navedeno: »V primeru izrednih dogodkov je odzivni čas 20 minut. » - Prosimo za pojasnilo pojma »izredni dogodki«.
9. V 20. členu navajate v zadnji alineji 7. odstavka je navedeno: »druga dokumentacija v zvezi s pogodbo.« Prosimo za pojasnilo katera druga dokumentacija je tu mišljena?
10. V 22.členu navajate:
»Pooblaščene osebe naročnika po tej pogodbi so: glavna medicinska sestra bolnišnice ter higienika, od katerih je glavna medicinska sestra bolnišnice tudi skrbnik pogodbe.
Pooblaščene osebe izvajalca po tej pogodbi so ________________________.«

Smiselno bi bilo, da so pooblaščene osebe obeh pogodbenih strank določene in navedene z imenom in priimkom ter da je podan njihov elektronski naslov in /ali telefonska številka.

11. V 21. členu je v 2. odstavku navedeno »Naročnik lahko brez odpovednega roka pisno odpove pogodbo:
- če se bo izkazalo, da izvajalec več kot trikrat ni opravil, ni opravil pravilno ali v celoti ali je z zamudo opravil katerokoli svojo pogodbeno obveznost, pri čemer ni nujno, da gre za kršitev istovrstne obveznosti,«
Na tem mestu izpostavljamo, da mora biti predhodno podano utemeljeno in pisno opozorilo o storjeni kršitvi in podan razumen rok za odpravo le te. Kršitve morajo biti s strani naročnika ter izvajalca sporazumno ugotovljene za upravičene. Nadalje, glede na to, da ste v 6. členu določili pogodbeno kazen za katerokoli kršitev pogodbene obveznosti v višini 100,00 ter omejili višino seštevka pogodbenih kazni v višini 5% skupne pogodbene vrednosti z DDV, lahko rečemo, da sta člena nasprotujoča, saj je glede na višino seštevka pogodbenih kazni jasno, da naročnik pričakuje, da se bo v času izvajanja naročila, verjetno zgodile več kot tri reklamacije. Prosimo, da navedbo glede odpovedi pogodbe brez odpovednega roka v primeru, da izvajalec več kot 3x ni opravil neko pogodbeno obveznost spremenite in navedete bolj življenjsko določilo.


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

1. V točki 21. tehnične in/ali kadrovska sposobnost ponudnika navajate: »so vozički za čiščenje opremljeni z vsemi pripomočki in opremo za 7 delovnih ur«. Prosimo da točno opredelite kaj zahtevate vezano na to točko, torej kako more biti opremljen voziček, ter prosimo če jasno odgovorite z da ali ne, da je zahtevana vezana izključno na delovišča kjer je delovišče 7urno (ker so na objektu zaposleni tudi 4h delavci oz. delovišča).

2. V točki 23. tehnične in/ali kadrovska sposobnost ponudnika navajate:
»Ponudnik bo zagotovil transport odpadkov in čiščenje slednjih na naslednji način (OBR-14):
transport odpadkov iz oddelkov v namenskih vozičkih (ki jih zagotovi ponudnik), ločeno za odpadke iz zdravstva (morajo biti zaklenjeni) na dogovorjena zbirna mesta po urniku za odvoz, odpadno steklo se transportira direktno do kontejnerja po dogovoru z naročnikom.«
Glede na to da nam niste omogočili ogleda, prosimo da jasno definirate kakšni vozički in število teh zahtevate. Velikost vozičkov z merami (širina, dolžina, višina), material vozička (ali so lahko kovinski z rešetkami), koliko vozičkov glede na to da je verjetno potrebno ob isti uri odvažat iz večih lokacij.

Omenjate tudi urnik odvozov, glede na to da je to del naše organizacije dela in s tem povezano z pripravo cene ponudbe2, prosimo da zapišete urnike za odvoze za vse oddelke iz katerih se odvaža z navedbo vrsta odpadkov. Prosimo da tudi navedete dolžine transportnih poti do zbiralnega mesta.

Naprej v tej točki navajate: »zbiralne vrečke za odpadke zagotovi izvajalec; vrečke morajo biti take debeline, da je transport odpadkov varen in da se prepreči iztekanje tekočin; velikost vreč naj bo prilagojena košem za odpadke (zagotovi tudi vrečke za negovalne vozičke); označene morajo biti z napisom..
Prosimo za podatek kakšne debeline morajo biti vrečke, kakšne velikosti morajo biti vrečke, kakšna količina vrečk je potrebna?


3. V obrazcu -2/1 struktura cen storitev čiščenja navajate, da je v navedeno bruto površino na posamezni lokaciji zajeta: »intervencije v primeru spusta vode ali klimatskih vplivov (sneg, dež) zaradi večjega vnosa umazanije v prostore«. Ker gre za nepredvidene dogodke in ne navajate količine teh dogodkov, ponudnik ne more oblikovat ponudbene cene na podlagi tega. Zato prosimo da navedete obseg čiščenj in količino teh čiščenj na leto, da lahko oblikujemo/ponudimo ceno za te storitve oziroma predlagamo da se sicer te storitve dodatno plačajo po urni postavki.

V istem obrazcu navajate, , da je v navedeno bruto površino na posamezni lokaciji zajeta: »čiščenje in redno vzdrževanje tepihov, predpražnikov in oblazinjenega pohištva«
Prosimo da navedete število tepihov, predpražnikov in posamezne velikosti teh. Na strani 71. razpisne dokumentacij v točki 1.5. so sicer navedeni predpražniki, vendar ni jasno zapisano ali so to predpražniki last naročnika ali jih mora zagotavljat ponudnik. Prosimo navedite točna števila predpražnikov z merami ,ki so last naročnika in jih je treba prat, ter število predpražnikov z merami ki jih mora zagotovit ponudnik. Za obojne navedite pogostost pranja. Ter število oblazinjenega pohištva in velikost tega, na podlagi trenutnih podatkov je nemogoče oblikovat ponudbo, zato prosimo za zgoraj navedene podatke.


Lep pozdrav.


ODGOVOR

1. V točki 21. tehnične in/ali kadrovska sposobnost ponudnika navajate: »so vozički za čiščenje opremljeni z vsemi pripomočki in opremo za 7 delovnih ur«. Prosimo da točno opredelite kaj zahtevate vezano na to točko, torej kako more biti opremljen voziček, ter prosimo če jasno odgovorite z da ali ne, da je zahtevana vezana izključno na delovišča kjer je delovišče 7urno (ker so na objektu zaposleni tudi 4h delavci oz. delovišča).
Odgovor: Ves material, ki ga potrebujete za izvedbo čiščenja za 7 urno čiščenje.

2. V točki 23. tehnične in/ali kadrovska sposobnost ponudnika navajate:
»Ponudnik bo zagotovil transport odpadkov in čiščenje slednjih na naslednji način (OBR-14):
transport odpadkov iz oddelkov v namenskih vozičkih (ki jih zagotovi ponudnik), ločeno za odpadke iz zdravstva (morajo biti zaklenjeni) na dogovorjena zbirna mesta po urniku za odvoz, odpadno steklo se transportira direktno do kontejnerja po dogovoru z naročnikom.«
Glede na to da nam niste omogočili ogleda, prosimo da jasno definirate kakšni vozički in število teh zahtevate. Velikost vozičkov z merami (širina, dolžina, višina), material vozička (ali so lahko kovinski z rešetkami), koliko vozičkov glede na to da je verjetno potrebno ob isti uri odvažat iz večih lokacij.
Odgovor Naročnik je omogočil ogled, ki je bil izveden. Vozičkov mora biti vsaj 12 do predvidoma 20. Glej že podane odgovore.
Omenjate tudi urnik odvozov, glede na to da je to del naše organizacije dela in s tem povezano z pripravo cene ponudbe2, prosimo da zapišete urnike za odvoze za vse oddelke iz katerih se odvaža z navedbo vrsta odpadkov. Prosimo da tudi navedete dolžine transportnih poti do zbiralnega mesta.
Odgovor
Transport se izvaja izključno po notranjih transportnih poteh. Dolžina je odvisna od lokacije oddelka. Glej str. 77 definicija pojmov. Najdaljša pot je iz 4. nadstropja do kleti. Urnik odvozov se uskladi z izvajalcem - trenutno 3x dopoldan in 2x popoldan.

Naprej v tej točki navajate: »zbiralne vrečke za odpadke zagotovi izvajalec; vrečke morajo biti take debeline, da je transport odpadkov varen in da se prepreči iztekanje tekočin; velikost vreč naj bo prilagojena košem za odpadke (zagotovi tudi vrečke za negovalne vozičke); označene morajo biti z napisom..
Prosimo za podatek kakšne debeline morajo biti vrečke, kakšne velikosti morajo biti vrečke, kakšna količina vrečk je potrebna?
Odgovor
Trenutno je v bolnišnici cca 5000 košev različne velikosti in namenov. Vrečke morajo biti primerne velikosti, debeline oz. ustrezne gramature, da prepreči iztekanje tekočin in omogoča varni transport ter izvajanje storitev čiščenja skladno z normativi in pravilniki s področja omejevanja bolnišničnih okužb.

3. V obrazcu -2/1 struktura cen storitev čiščenja navajate, da je v navedeno bruto površino na posamezni lokaciji zajeta: »intervencije v primeru spusta vode ali klimatskih vplivov (sneg, dež) zaradi večjega vnosa umazanije v prostore«. Ker gre za nepredvidene dogodke in ne navajate količine teh dogodkov, ponudnik ne more oblikovat ponudbene cene na podlagi tega. Zato prosimo da navedete obseg čiščenj in količino teh čiščenj na leto, da lahko oblikujemo/ponudimo ceno za te storitve oziroma predlagamo da se sicer te storitve dodatno plačajo po urni postavki.
Odgovor

Vključeno mora biti v mesečni pavšal, pri čemer naročnik ne more vnaprej predvideti morebitnih tovrstnih situacij. Ponudnik mora kot izkušen izvajalec, ki ima izkušnje s čiščenjem primerljivih objektov skladno z lastno poslovno politiko to tveganje vključiti v mesečni pavšal.V istem obrazcu navajate, , da je v navedeno bruto površino na posamezni lokaciji zajeta: »čiščenje in redno vzdrževanje tepihov, predpražnikov in oblazinjenega pohištva«
Prosimo da navedete število tepihov, predpražnikov in posamezne velikosti teh. Na strani 71. razpisne dokumentacij v točki 1.5. so sicer navedeni predpražniki, vendar ni jasno zapisano ali so to predpražniki last naročnika ali jih mora zagotavljat ponudnik. Prosimo navedite točna števila predpražnikov z merami ,ki so last naročnika in jih je treba prat, ter število predpražnikov z merami ki jih mora zagotovit ponudnik. Za obojne navedite pogostost pranja. Ter število oblazinjenega pohištva in velikost tega, na podlagi trenutnih podatkov je nemogoče oblikovat ponudbo, zato prosimo za zgoraj navedene podatke.
Odgovor
Predpražnike zagotavlja naročnik. Okvirno število in dimenzije so podane v Navodilih ponudnikom, točka 1.5. , stran 65, kjer so podane zadostne informacije v zvezi s čiščenjem predpražnikov, potrebne za pripravo ponudbe.

Oblazinjeno pohištvo je del čiščenja, ki mora biti vključeno v mesečni pavšal. Število in vrsta oblazinjenega pohištva se tekom izvajanja pogodbe lahko spremeni, iz tega naslova izvajalec ni upravičen do spremembe višine mesečnega pavšala-Datum objave: 10.11.2021   12:49
VPRAŠANJE

A. Ali boste odbijali kvadraturo prostorov, ki se ne čisti, npr. v poletnih mesecih, ob gradbenih delih itd.?
B. Kdo zagotovi zaščitne rokavice, zaščitno opremo npr. za intenzivne enote, COVID-oddelke itd.?
C. Glede na to , da zahtevate 30 delovišč dopoldan, 27 popoldan, 19 ob sobotah, nedeljah in praznikih ter 1 nočno, vas prosimo za pojasnilo, da definirate katere dneve v tednu zahtevate 30 delovišč dopoldan oz. 27 delovišč popoldan ter koliko ur prisotnosti zahtevate na posamezno delovišče?
D. Ali boste beležili oz. na kakršenkoli način kontrolirali delovni čas izvajalca?
E. Glede na to, da je v pogodbi definirana uskladitev tudi glede na spremembe Zakona o minimalni plači, vas prosimo za pojasnilo ali boste upoštevali tudi uskladitev plač, ki se nanaša na delavce, ki so potrebni za nadomeščanje bolniških staležev in dopustov, glede na zahtevana delovišča?
Npr.: za ca. 58 redno zaposlenih za 40h/teden glede na zahtevana delovišča, jih je za nadomeščanje dopustov potrebnih še 7 delavcev ter za nadomeščanje bolniških staležev še nadaljni trije delavci. Skupaj torej 68 delavcev.
Ali boste upoštevali dvig plače za vseh 68 delavcev?


ODGOVOR

A. Ali boste odbijali kvadraturo prostorov, ki se ne čisti, npr. v poletnih mesecih, ob gradbenih delih itd.?
Odgovor Da, kot to jasno izhaja iz razpisne dokumentacije.
B. Kdo zagotovi zaščitne rokavice, zaščitno opremo npr. za intenzivne enote, COVID-oddelke itd.?
Odgovor Za običajne razmere zagotovi izvajalec, za covid oddelke (posebna oprema, npr. skafander) zagotovi naročnik. Glej že podan odgovor.

C. Glede na to , da zahtevate 30 delovišč dopoldan, 27 popoldan, 19 ob sobotah, nedeljah in praznikih ter 1 nočno, vas prosimo za pojasnilo, da definirate katere dneve v tednu zahtevate 30 delovišč dopoldan oz. 27 delovišč popoldan ter koliko ur prisotnosti zahtevate na posamezno delovišče?
Odgovor Glej tč. 10 str. 13.
D. Ali boste beležili oz. na kakršenkoli način kontrolirali delovni čas izvajalca?
Odgovor Da, seveda, delovni čas in prisotnost kadra se kontrolira.
E. Glede na to, da je v pogodbi definirana uskladitev tudi glede na spremembe Zakona o minimalni plači, vas prosimo za pojasnilo ali boste upoštevali tudi uskladitev plač, ki se nanaša na delavce, ki so potrebni za nadomeščanje bolniških staležev in dopustov, glede na zahtevana delovišča?Npr.: za ca. 58 redno zaposlenih za 40h/teden glede na zahtevana delovišča, jih je za nadomeščanje dopustov potrebnih še 7 delavcev ter za nadomeščanje bolniških staležev še nadaljni trije delavci. Skupaj torej 68 delavcev.
Ali boste upoštevali dvig plače za vseh 68 delavcev?

Odgovor:
Naročnik bo upošteval dvig minimalne plače za 2430 ur mesečno. Pri tem naročnik nikakor ne omejuje ponudnika, da delavcem izplačuje višjo plačo, kot je minimalna plača, določena s predpisi. Naročnik še poudarja, kot to jasno izhaja iz prakse DKOM, da je oblikovanje ponudbene cene avtonomna pravica vsakega ponudnika, ki ponudbeno ceno oblikuje v skladu s svojimi poslovnimi odločitvami tako, da doseže konkurenčno ponudbeno ceno, ki zagotavlja izvedbo javnega naročila. Ponudnik ima torej možnost, da v ponudbeno ceno vkalkulira tudi tveganje, ki se nanaša na morebiten spremembo predvidenega obsega storitev in s takšno ceno konkurira na razpisu. Kot je zapisala Državna revizijska komisija že v svojih številnih odločitvah, je svobodno določanje cen ena temeljnih značilnosti konkurence na prostem trgu, kjer praviloma velja, da lahko ponudnik ponudi poljubno visoko ceno, če jo trg le sprejme, lahko pa tudi poljubno nizko, če mu takšna cena (še) zagotavlja obstoj na trgu. Ponudnik se torej sam, poznavajoč zahteve iz razpisne dokumentacije in relevantni trg, prosto odloči za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila, pri čemer nase prevzame tudi določeno poslovno tveganje. S stališča pravil javnega naročanja pa je pomembno le to, da določila razpisne dokumentacije ne postavljajo neupravičenih oziroma diskriminatornih zahtev, ki bi določenemu krogu ponudnikov onemogočale predložitev ponudbe. Kot ugotavlja naročnik , imajo informacije, posredovane v razpisni dokumentaciji predmetnega naročila, enak učinek na vse potencialne ponudnike in ne diskriminirajo nobenega izmed njih - naročnik namreč vsem ponudnikom določil minimalne zahteve, pri čemer obstaja možnost, da se le-te tekom izvajanja pogodbe spremenijo.Datum objave: 10.11.2021   13:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v razpisni dokumetaciji je navedeno:

" 8. Ponudnik mora izkazati izkušnje z referenčnimi projekti in sicer, da je od leta 2016 za enega naročnika vsaj za obdobje 24 mesecev izvajal storitve čiščenja v objektih, kjer se izvaja hospitalna, ambulantna in operacijska dejavnost ter primerljiva intenzivna nega in terapija Za priznanje usposobljenosti mora ponudnik predložiti vsaj 2 referenčna projekta.
Dokazilo: ESPD obrazec, izpolnjen obrazec Seznam referenc ter s strani naročnika posla potrjen obrazec Potrdilo o referenčnem poslu za vsako referenco posebej. "

Zanima nas koliko referenčnih potrdil je potrebno priložiti 1 ali 2?

Lep pozdrav.ODGOVOR

Naročnik spreminja referenčni pogoj tako, da se za priznanje sposobnost predloži potrdilo o enem referenčnem projektu.


Datum objave: 11.11.2021   15:24
Spoštovani ponudniki, naročnik obvešča, da je na spletni strani bolnišnice objavil popravek obrazca- kalkulativni elementi, ki ga morajo ponudniki izpolniti in priložiti k ponudbi.
Naročnik še obvešča, da bo podaljšal rok za oddajo ponudb na dan 23.11.2021 ob 12:00 uri, odpiranje 23.11.2021 ob 12:01 uri. Ob podaljšanju roka za oddajo ponudbe bo naročnik po objavi popravka EU14, s katerim je rok podaljšal na 19.11.2021 objavil nov popravek z rokom oddaje ponudb na 23.11.2021 ob 12:00 uri.

Vezano na mesečni pavšal pa naročnik še dodaja, da kot to tudi sicer jasno izhaja iz ustaljene prakse DKOM, da je oblikovanje ponudbene cene avtonomna pravica vsakega ponudnika, ki ponudbeno ceno oblikuje v skladu s svojimi poslovnimi odločitvami tako, da doseže konkurenčno ponudbeno ceno, ki zagotavlja izvedbo javnega naročila. Ponudnik ima torej možnost, da v ponudbeno ceno vkalkulira tudi tveganje, ki se nanaša na morebiten spremembo predvidenega obsega storitev in s takšno ceno konkurira na razpisu. Svobodno določanje cen ena temeljnih značilnosti konkurence na prostem trgu, kjer praviloma velja, da lahko ponudnik ponudi poljubno visoko ceno, če jo trg le sprejme, lahko pa tudi poljubno nizko, če mu takšna cena (še) zagotavlja obstoj na trgu. Ponudnik se torej sam, poznavajoč zahteve iz razpisne dokumentacije, stanje na objektu, kot izhaja iz popisa ter kot se je lahko seznanil na ogledu, upoštevajoč tudi opozorila naročnika glede morebitnih sprememb in dejstva, da dane količine in površine niso nujno čisto točno definirane ter relevantni trg, prosto odloči za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila, pri čemer nase prevzame tudi določeno poslovno tveganje. S stališča pravil javnega naročanja pa je pomembno le to, da določila razpisne dokumentacije ne postavljajo neupravičenih oziroma diskriminatornih zahtev, ki bi določenemu krogu ponudnikov onemogočale predložitev ponudbe. Kot ugotavlja naročnik , imajo informacije, posredovane v razpisni dokumentaciji predmetnega naročila, enak učinek na vse potencialne ponudnike in ne diskriminirajo nobenega izmed njih - naročnik namreč vsem ponudnikom določil minimalne zahteve, pri čemer obstaja možnost, da se le-te tekom izvajanja pogodbe spremenijo.