Dosje javnega naročila 004844/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
Blago: Javno naročilo blaga po odprtem postopku za oblikovanje, izdelavo in personalizacijo osebnih izkaznic, št. 430-519/2021
ZJN-3: Odprti postopek

JN004844/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 15.07.2021
JN004844/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.08.2021
JN004844/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.08.2021
Zahtevek za revizijo

    JN004844/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 136-359609
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Špelca Šturm
sn.mnz@gov.si
+386 14284054
+386 14285791

Internetni naslovi
http://www.mnz.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/406004/objava_RD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4628
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javno naročilo blaga po odprtem postopku za oblikovanje, izdelavo in personalizacijo osebnih izkaznic, št. 430-519/2021
Referenčna številka dokumenta: JN-4628
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
22455000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Oblikovanje, izdelava, skladiščenje, personalizacija in odprema na pošto oziroma vročitev osebnih izkaznic ter njihovo uničevanje, izdelava in dobava predstavitvenih brošur z vzorčnimi osebnimi izkaznicami ter izdelava, skladiščenje in uporaba ovojnic ter spremnih dopisov.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 48.892.516,73 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
22455000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje Republike Slovenije.
II.2.4 Opis javnega naročila
Oblikovanje, izdelava, skladiščenje, personalizacija in odprema na pošto oziroma vročitev osebnih izkaznic ter njihovo uničevanje, izdelava in dobava predstavitvenih brošur z vzorčnimi osebnimi izkaznicami ter izdelava, skladiščenje in uporaba ovojnic ter spremnih dopisov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 120
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.08.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 20.01.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.08.2021   11:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.07.2021   15:00

Dodatne informacije:
Opomba k točki I.3:
Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe, spremembe ali dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo naročila) bo objavljena na portalu javnih naročil.

Opomba k točki I.4:
Javno naročilo izvaja Ministrstvo za notranje zadeve po pooblastilu Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za zunanje zadeve in upravnih enot RS.

Opomba k točki II.2.4:
Vrsta in obseg javnega naročila sta podrobneje podana v dokumentaciji v zvezi z oddajo naročila.

Opomba k točki II.2.5:
Merilo je natančno opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo naročila.

Opomba k Oddelku III.:
Pogoji so navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.07.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.08.2021   18:01
VPRAŠANJE
Spoštovani !

Prosimo za odgovore glede potrebne odprtosti čipa osebne izkaznice (vezano na operacijski sistem kartice in medprogramje):
1. Ali mora biti čip odprt na način, da bo lahko končni uporabnik s svojim uporabniškim geslom na kartico dodal tudi še kakšen svoj drug certifikat preko medprogramja (poleg državnega in zdravstvenega), npr. digitalni certifikat izdan od lokalne domene za vstop v računalnik?
2. Ali naj bo brezkontaktni vmesnik čipa odprt na način, ki bo omogočal branje unikatne številke čipa po protokolu ISO-14443 tudi tretjim sistemom, npr. izposoja koles, identifikacija na električni polnilnici ipd. kjer visoka varnost ni primarna potreba?
3. Ali se bo privatni ključ državnega certifikata nahajal samo na čipu osebne izkaznice, ali pa bo shranjen tudi pri izdajatelju? Sprašujemo, če bo mogoče kartico ob okvari ali izgubi zamenjati in nanjo naložiti isti digitalni certifikat?
4. Vezano na prejšnje vprašanje, ali je za kasnejšo fazo predvidena možnost prenosa fizične osebne izkaznice v virtualno obliko na mobilnem telefonu, vsaj v omejeni obliki za uporabo preko NFC vmesnika vmesnika telefona?
5. Ali je glede na predvidene 3 nivoje varnosti, na osebni izkaznici predvideno samo eno uporabniško geslo (PIN) za uporabo digitalnega certifikata, ki ga bo potem potrebno vtipkati tudi npr. pri vsaki uporabi v načinu zdravstvena kartica, npr. v lekarni, kar sedaj ni potrebno?

Najlepša hvala za odgovore.

ODGOVOR
Odgovor na vprašanje pod točko 1:
Naročnik ni predvidel, da bi končni uporabnik lahko na kartico dodajal druga digitalna potrdila.
Odgovor na vprašanje pod točko 2:
Brezkontaktni vmesnik čipa mora biti odprt na način, da bo omogočeno branje unikatne številke čipa po protokolu ISO-14443 tudi tretjim osebam.
Odgovor na vprašanje pod točko 3:
Zasebni ključi za vsa tri digitalna potrdila elektronske osebne izkaznice se bodo nahajali le na čipu osebne izkaznice. Ob zamenjavi osebne izkaznice se bodo nanjo zapisala nova potrdila z novimi ključi.
Odgovor na vprašanje pod točko 4:
Naročnik ni predvidel, da bi se vsebina elektronske osebne izkaznice prenesla v virtualno obliko na mobilnem telefonu. Njegov osnovni namen pa je omogočiti dostop do elementov elektronske osebne izkaznice preko NFC vmesnika telefona in namenske mobilne aplikacije, za kar je potrebno vzpostaviti povezavo med čipom in telefonom po protokolu PACE 2.
Odgovor na vprašanje pod točko 5:
Kot je določeno v razdelku »2.1.6.4. Dostop do podatkov elektronske osebne izkaznice« se bo isto uporabniško geslo uporabljalo tako za dostop do sredstva elektronske identifikacije visoke ravni zanesljivosti kot do kvalificiranega potrdila za elektronski podpis. Dostop do sredstva elektronske identifikacije nizke ravni zanesljivosti pa je mogoč brez uporabniškega gesla in se omogoči že z vstavitvijo osebne izkaznice v kontaktni čitalec oziroma z vzpostavitvijo varne povezave med osebno izkaznico in brezkontaktnim čitalnikom.
Datum objave: 05.08.2021   18:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v prilogi 6 na strani 11 ste pod točko 2.1.5. Zaščitni elementi osebnih izkaznic v drugem odstavku, kjer so navedeni obvezni zaščitni elementi na obrazcu osebne izkaznice, zapisali, da se zahteva »številka dokumenta na obeh straneh kartice«.

Prosimo za potrditev ali razumemo pravilno, da zadostimo zahtevi v kolikor je številka dokumenta natisnjena na prednji strani, na hrbtni strani pa se nahaja v MRZ? V kolikor ni tako, prosimo za dodatno obrazložitev/pojasnilo.

Prav tako prosimo za potrditev ali razumemo pravilno, da zadostimo zahtevi tudi, če zapišemo številko dokumenta v transparentno okno in je le-ta razpoznavna z obeh strani dokumenta? V kolikor ni tako, prosimo za dodatno obrazložitev/pojasnilo.

Hvala za odgovor in lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Da, zahtevi za izpis serijske številke na hrbtni strani je zadoščeno z zapisom serijske številke v OCR-B zapisu, kot izhaja tudi iz nabora podatkov, opredeljenih v poglavju 2.1.2. Serijska številka v OCR-B zapisu je celo obvezna. Izpostavljamo pa, da se na hrbtni strani obrazca osebne izkaznice zahteva tudi izpis »ID« številke: Vsak obrazec mora imeti lastno identifikacijsko št. Vpis ne sme biti odstranljiv s kemičnimi ali fizičnimi sredstvi. Vpisana mora biti izven območja OCR-B zapisa, zapis identifikacijske številke je 7 mestna alfanumerična oznaka, sestavljena iz črke slovenske abecede in 6 številk.

Serijska številka dokumenta je lahko v transparentnem oknu in tako vidna z obeh strani dokumenta, na zadnji strani dokumenta pa je obvezna v OCR-B zapisu.
Datum objave: 05.08.2021   18:02
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V prilogi 6 na strani 12 ste pod točko 2.1.5. Zaščitni elementi osebnih izkaznic v drugem odstavku, kjer so navedeni obvezni zaščitni elementi na obrazcu osebne izkaznice, zapisali, da se zahteva »otipni elementi površine substrata (najmanj vzorec, ki delno sega prek podobe imetnika dokumenta, mikrotekst, zapis OI v Braillovi pisavi)«.

Prosimo za pojasnilo ali je potrebno z vzorci dokazovati sposobnost izdelave vseh zapisanih elementov v vaši navedbi pod otipni elementi površine substrata? Ali že zadostimo temu pogoju z otipnim elementom samim, saj gre pri Braillovi pisavi, mikrotekstu in vzorcu segajočim preko podobe imetnika za oblikovno rešitev? V kolikor ni tako, prosimo za dodatno obrazložitev/pojasnilo.

Hvala za odgovor in lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Zahtevan je prikaz vseh treh navedenih elementov. Če je vzorec, ki sega preko podobe imetnika dokumenta, oblikovan iz mikroteksta, to lahko šteje za prikaz obeh elementov, mikroteksta in vzorca, segajočega preko podobe imetnika.Datum objave: 05.08.2021   18:03
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V prilogi 6 na strani 16 pod točko '2.1.6.3 Zaščitni mehanizmi' je navedeno, da naj čip podpira tako BAC, kot tudi SAC: 'Izvajalec bo ponudil čip ter operacijski sistem, ki mora podpirati tako BAC, kot tudi SAC protokol za dostop do podatkov '. V nadaljevanju pa sledi, da BAC protokola ni potrebno implementirati: 'Skladno s standardom ICAO 9303 na podlagi katerega od 1.1. 2018 ni več potrebno obvezno implementirati BAC protokola, se implementirajo zgolj varnostne zaščite, ki temeljijo na PACE 2 (Password Authenticated Connection Establishment) protokolu (SAC - Supplemental Access Control) za povezavo med čipom in inšpekcijskim sistemom oz. za dostop do podatkov shranjenih na čipu. Tako, da bo osebna izkaznica ustrezala standardom PACE-only dokumenta.'

Prosimo za potrditev da razumemo pravilno, da BAC protokola ni potrebno implementirati.

Že vnaprej se vam zahvaljujemo za odgovor.

ODGOVOR
Da, BAC protokola ni potrebno implementirati.Datum objave: 05.08.2021   18:04
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V prilogi 6 na strani 16 pod točko '2.1.6.4 Dostop do podatkov elektronske osebne izkaznice' je navedeno: 'Pred uporabo elementov elektronske osebne izkaznice preko brezkontaktnega vmesnika se vzpostavi povezava po protokolu PACE 2, pri čemer sta kot zaščitna koda podprta uporabniško geslo in SAC PIN KODA'.

Prosimo za potrditev ali je naša interpretacija pravilna:
- uporabniško geslo je sinonim za PIN.
- koda za ponastavitev uporabniškega gesla je sinonim za PUK.
- pred uporabo elementov elektronske osebne izkaznice preko kontaktnega vmesnika se vzpostavi povezava po protokolu PACE 2, pri čemer je zaščitna koda uporabniško geslo (PIN).
- pred uporabo elementov elektronske osebne izkaznice preko brezkontaktnega vmesnika se vzpostavi povezava po protokolu PACE 2, pri čemer je najprej potrebno vzpostaviti varen kanal med čitalcem in čipom z vpisom CAN-a, nato pa še PIN za uporabo privatnega ključa na čipu.

Hvala in lepo pozdravljeni!

ODGOVOR
Odgovor na vprašanje oz. trditev pod prvo alinejo:
Uporabniško geslo je opisano v isti točki in ga lahko razumemo kot PIN, s katerim je zaščiten dostop do vsebine e-osebne izkaznice, pri čemer pa lahko vključuje tudi druge znake, ne samo številke.
Odgovor na vprašanje oz. trditev pod drugo alinejo:
Tudi koda za ponastavitev uporabniškega gesla je opisana v isti točki in jo lahko razumemo kot PUK, ki omogoča ponovno nastavitev uporabniškega gesla, pri čemer pa lahko vključuje tudi druge znake, ne samo številke.
Odgovor na vprašanje oz. trditev pod tretjo alinejo:
Pred uporabo elementov elektronske osebne izkaznice preko kontaktnega vmesnika ni potrebno vzpostavljati povezave po protokolu PACE 2, mora pa uporabnik vpisati uporabniško geslo (PIN) za uporabo zasebnega ključa.
Odgovor na vprašanje oz. trditev pod četrto alinejo:
Zapisano ustreza specifikacijam.
Datum objave: 05.08.2021   18:05
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V prilogi 6 na strani 16 pod točko '2.1.6.4 Dostop do podatkov elektronske osebne izkaznice' je navedeno: 'Pred uporabo elementov elektronske osebne izkaznice preko brezkontaktnega vmesnika se vzpostavi povezava po protokolu PACE 2, pri čemer sta kot zaščitna koda podprta uporabniško geslo in SAC PIN KODA'.

Prosimo za potrditev ali je naša interpretacija pravilna:
- uporabniško geslo je sinonim za PIN.
- koda za ponastavitev uporabniškega gesla je sinonim za PUK.
- pred uporabo elementov elektronske osebne izkaznice preko kontaktnega vmesnika se vzpostavi povezava po protokolu PACE 2, pri čemer je zaščitna koda uporabniško geslo (PIN).
- pred uporabo elementov elektronske osebne izkaznice preko brezkontaktnega vmesnika se vzpostavi povezava po protokolu PACE 2, pri čemer je najprej potrebno vzpostaviti varen kanal med čitalcem in čipom z vpisom CAN-a, nato pa še PIN za uporabo privatnega ključa na čipu.

Hvala in lepo pozdravljeni!

ODGOVOR
Naročnik je odgovore že podal pri odgovoru na prejšnje vprašanje.Datum objave: 05.08.2021   18:07
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V navodilih za izdelavo ponudbe ste na str. 4 pod točko 2.3. »Rok dobave blaga/izvedbe storitve« v 5 in 6 odstavku definirali nujne vloge kot:
»V primerih iz prejšnjega odstavka lahko pooblaščena oseba naročnika zahteva, da se personalizacija in vročitev izvedeta najkasneje v roku 1 ure od prejema naročila, tudi izven rednega delovnega časa izvajalca.
V primeru, da dnevni obseg naročil osebnih izkaznic, ki jih prejme izvajalec, presega število 2.000 vlog za izdajo osebnih izkaznic, se dobavni rok, za vsakih nadaljnjih 500 naročenih osebnih izkaznic, podaljša za 1 (en) delovni dan, na način in po postopku, določenem v tehničnih specifikacijah.«
in v Okvirnem sporazumu v odstavku 3 in 4 7. člena kot: »
V nujnih primerih (Vloga za izdajo osebne izkaznice se obravnava kot nujna brez doplačila upravne takse v primerih zdravljenja, bolezni ali smrti ožjega družinskega člana in nujnih službenih obveznosti. Vloga za izdajo osebne izkaznice se obravnava kot nujna tudi v drugih primerih, vendar je potrebno doplačilo upravne takse v skladu z zakonom, ki ureja upravne takse.), ko to zahtevajo uporabniki, morajo biti naročene osebne izkaznice še isti dan personalizirane in dostavljene uporabnikom oziroma vročene imetnikom na lokaciji obrata za personalizacijo.

V primerih iz prejšnjega odstavka lahko pooblaščena oseba naročnika zahteva, da se personalizacija in vročitev na lokaciji obrata za personalizacijo, izvedeta najkasneje v roku 1 ure od prejema naročila, tudi izven rednega delovnega časa izvajalca (zahteva za personalizacijo v popoldanski in nočni izmeni ter ob sobotah in nedeljah oz. drugih dela prostih dneh).«.

Naša vprašanja vezana na izdelavo nujne osebne izkaznice so naslednja:

1. Nujne osebne izkaznice so lahko tudi dostavljene uporabnikom (torej Ministrstvu za zunanje zadeve, Upravne enote) še isti delovni dan preko vašega pogodbenika za hitro dostavo poštnih storitev v okviru njihovega delovnega časa. Ali se šteje, da izpolnjujemo vašo zahtevo, če še isti delovni dan predamo osebno izkaznico vašemu pogodbeniku za hitro dostavo poštnih storitev? Prosimo za potrditev, da smo pravilno razumeli vašo zahtevo oziroma za dodatno pojasnilo.

2. Zahteva po izdelavi in vročitvi nujnih osebnih izkaznic, vročenih v roku 1 ure, je nesorazmerna zahteva, saj pomeni, da potrebuje izvajalec za zagotovitev te zahteve 24-urno dežurstvo vsak dan v letu, kar bistveno vpliva tudi na končno ceno osebne izkaznice. Predlagamo, da se ta zahteva nadomesti tako, da lahko pooblaščena oseba naročnika naroči osebne izkaznice v roku 1 ure v rednem delovnem času izvajalca oziroma po predhodnem dogovoru z izvajalcem izven delovnega časa, kjer naročnik nemudoma obvesti izvajalca, ko je seznanjen z nujno zadevo, da lahko izvajalec organizira ekipo za personalizacijo. Prosimo za preučitev predloga in za ustrezno dopolnitev zahteve.

3. Prosimo za potrditev, da pravilno razumemo, da v primeru izdaje nujnih osebnih izkaznic s kvalificiranim digitalnim potrdilom, rok začne teči šele po prejemu vseh podatkov (vključno s kvalificiranim digitalnim potrdilom in geslom).

Vljudno prosimo za vse odgovore oziroma pojasnila.
Hvala in lepo pozdravljeni!


ODGOVOR
Odgovor na vprašanje pod točko 1:
Da. Od pogodbenega izvajalca se zahteva, da v navedenih rokih izdela osebne izkaznice ter jih preda pogodbenemu partnerju naročnika, ki izvaja prenos poštnih pošiljk, oziroma, če je tako opredeljeno ob vlogi, izvede vročitev sam.

Odgovor na vprašanje pod točko 2:
Pojasnjujemo, da je potrebno ločiti med nujno izdelavo osebne izkaznice, ki jo zahteva uporabnik (Ministrstvo za zunanje zadeva ali upravna enota) in nujno izdelavo osebne izkaznice, ki jo zahteva naročnik, kot to izhaja tudi iz tretjega in četrtega odstavka 7. člena osnutka okvirnega sporazuma.

V nujnih primerih, ko to zahtevajo uporabniki, morajo biti naročene osebne izkaznice personalizirane in (skladno s pojasnilom k predhodnemu vprašanju predane pogodbenemu partnerju naročnika, ki izvaja prenos poštnih pošiljk) oziroma vročene na lokaciji obrata za personalizacijo, še isti dan. Ob tem je pomembno pojasnilo, da uporabniki sprejemajo vloge za izdajo osebnih izkaznic zgolj v času uradnih ur oziroma v svojem poslovnem času, zato za tovrstno izdelavo osebnih izkaznic, izvajalcu ni potrebno zagotavljati 24 urnega dežurstva vsak dan v letu.

Zgolj v nujnih primerih, ko personalizacijo in vročitev na lokaciji obrata za personalizacijo zahteva pooblaščena oseba naročnika, velja, da je potrebno naročilo izvesti najkasneje v roku 1 ure od prejema in tudi izven rednega delovnega časa izvajalca.

V spodnji tabeli so navedeni statistični podatki o številu osebnih izkaznic, ki so bile vročene pri pogodbenem izdelovalcu po posameznih letih:

Leto 2021 (do 28.7.) - 24
Leto 2020 - 50
Leto 2019 - 83
Leto 2018 - 102
Leto 2017 -87
Leto 2016 - 45
Leto 2015 - 32
Leto 2014 -38
Leto 2013 -22
Leto 2012 -51

Od navedenih skupaj 534 vročitev pri proizvajalcu v obdobju desetih let, je bilo zgolj 54 nujnih vlog opredeljenih s strani naročnika. Statistični podatki se nanašajo na vse nujne vloge, za katere je bila izvedena vročitev pri proizvajalcu, torej tiste, ki so se obravnavale v rednem delovnem času, kot tiste, ki so se obravnavale izven rednega delovnega časa in so praviloma izredno redke.

Glede na navedeno naročnik v okviru zahtev ne pričakuje zagotavljanje vsakodnevne dežurne ekipe temveč organizacijo dela na način, da pooblaščena oseba naročnika izvaja predhodni dogovor o organizaciji personalizacije s pooblaščeno osebo izvajalca.

V nujnih primerih (Vloga za izdajo osebne izkaznice se obravnava kot nujna brez doplačila upravne takse v primerih zdravljenja, bolezni ali smrti ožjega družinskega člana in nujnih službenih obveznosti. Vloga za izdajo osebne izkaznice se obravnava kot nujna tudi v drugih primerih, vendar je potrebno doplačilo upravne takse v skladu z zakonom, ki ureja upravne takse.), ko to zahtevajo uporabniki, morajo biti naročene osebne izkaznice še isti dan personalizirane in dostavljene uporabnikom oziroma vročene imetnikom na lokaciji obrata za personalizacijo.

V primerih iz prejšnjega odstavka lahko pooblaščena oseba naročnika zahteva, da se personalizacija in vročitev na lokaciji obrata za personalizacijo, izvedeta najkasneje v roku 1 ure od prejema naročila, tudi izven rednega delovnega časa izvajalca (zahteva za personalizacijo v popoldanski in nočni izmeni ter ob sobotah in nedeljah oz. drugih dela prostih dneh).«

Odgovor na vprašanje pod točko 3:
Da, rok za izdelavo nujne osebne izkaznice prične teči šele po prejemu vseh podatkov, ki so potrebni za izdelavo osebne izkaznice.
Datum objave: 06.08.2021   08:33
VPRAŠANJE
Opis predmeta, poglavje 4."Ponudnik mora za vsako vrsto zaščitnega elementa, ki je naveden v točki 2.1.5. Tehničnih specifikacij, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, predložiti referenčni vzorec s priloženim opisom, v 5 enakih izvodih, kateregakoli dokumenta lastne izdelave, ki je zaščiten pred prenarejanjem (osebna izkaznica, vozniško dovoljenje, biografska stran potnega lista, dovoljenje za prebivanje ali drug dokument, izdelan iz polikarbonata) in na katerem je določen zaščitni element implementiran. "
Ali lahko naročnik potrdi, da je lahko 5 enakih kopij vzorcev strani z osebnimi podatki ali potnim listom, dovoljenja za prebivanje ali drugih osebnih dokumentov? Tako da izvajalcu ni treba zagotoviti 5 vzorcev vsake vrste dokumenta, pod pogojem, da vključeni vzorci vključujejo vse zahtevane varnostne funkcije.

ODGOVOR
Izvajalcu ni treba zagotoviti celih dokumentov, zadostujejo deli. Posamezni zaščitni elementi so lahko prikazani na različnih vzorcih. Vsak vzorec mora predložiti v petih enakih izvodih.Datum objave: 06.08.2021   08:33
VPRAŠANJE
Opis predmeta, poglavje 4: "V primeru, da referenčni vzorec vsebuje več zaščitnih elementov je dovolj, da ponudnik predloži vzorec (v 5 enakih izvodih) za zajete zaščitne elemente le enkrat, za ostale zaščitne elemente pa ravna skladno s prvim odstavkom te točke, pri čemer pa je potrebno to navesti v opisu referenčnega vzorca"
Ali lahko naročnik potrdi, da mora ponudnik predložiti samo 5 kosov enega vzorca, ki vsebuje vse zahtevane varnostne elemente?

ODGOVOR
Če so vsi zahtevani zaščitni elementi na enem referenčnem vzorcu, zadostuje, da ponudnik pošlje pet enakih izvodov tega referenčnega vzorca.Datum objave: 06.08.2021   08:34
VPRAŠANJE
Navodilo za izdelavo ponudbe, Poglavje 2, točka 2.2: "Hranjenje izdelanih in še ne personaliziranih kartic osebnih izkaznic z vgrajenim predpripravljenim čipom za personalizacijo, delovni procesi grafične in električne personalizacije, kontrola zapisanih podatkov in priprava na odpremo osebnih izkaznic, morajo pri izvajalcu potekati na isti lokaciji in morajo, upoštevajoč prvi odstavek 8. člena Zakona o osebni izkaznici (Uradni list RS, št. 35/11 in 41/21), potekati izključno na ozemlju Republike Slovenije"
V1: Ali lahko naročnik potrdi, da mora biti grafična in električna personalizacija izvedena v Sloveniji?


ODGOVOR
Da, grafična in električna personalizacija morata biti izvedeni na ozemlju Republike Slovenije.Datum objave: 06.08.2021   08:35
VPRAŠANJE
Lepo pozdravljeni,

v osnutku okvirnega sporazuma (8. člen) je pogodbena kazen za zamudo določena zelo visoko, in sicer 10% cene na enoto brez DDV za vsak začeti dan zamude oziroma za vsako začeto uro zamude v nujnih primerih, ko pooblaščena oseba naročnika zahteva, da se vročitev izvede na lokaciji obrata za personalizacijo. Pogodbene kazni na trgu za vsak dan zamude večinoma znašajo manj kot 1% vrednosti blaga, ki je v zamudi, zato omenjeno določbo ocenjujemo za nesorazmerno. Z ozirom na pomembnost pravočasnega izvajanja takšnih storitev predlagamo spremembo v 5% cene na enoto brez DDV za vsak začeti dan zamude oziroma za vsako začeto uro zamude.

Prosimo za popravek oziroma pojasnilo zavrnitve predloga.


ODGOVOR
Naročnik meni, da je pogodbena kazen v 8. členu okvirnega sporazuma, ki je določena v odstotnem deležu od cene na enoto brez DDV za blago dobavljeno z zamudo, glede na vrednost in pomen predmeta, ustrezna, ni nesorazmerno visoka in je skladna z določili Obligacijskega zakonika, ki urejajo pogodbeno kazen.
Pojasnjujemo, da osebna izkaznica državljanu Republike Slovenije zagotavlja izvrševanje ustavne pravice do svobode gibanja, v prekršku pa je vsak polnoletni državljan s stalnim prebivališčem na območju Republike Slovenije, ki nima osebne izkaznice, če nima drugega uradnega identifikacijskega dokumenta, opremljenega s fotografijo, ki ga je izdal državni organ. Imetništvo osebne izkaznice je ključno za izkazovanje istovetnosti in državljanstva, nastopanje v pravnem prometu in prehod državne meje v sicer omejeno število držav. Glede na navedeno predmeta naročila ni mogoče enačiti ali primerjati z večino drugih pogodbenih kazni na trgu, zato predlog popravka zavračamo.
Datum objave: 06.08.2021   08:36
VPRAŠANJE
Opis predmeta javnega naročila, odstavek 1.1.
Ali lahko naročnik potrdi, da je osnovni tip osebnih izkaznic (SVN / ANG, SVN / ANG / ITA, SVN / ANG / HUN) bo opredeljen med grafično personalizacijo osebne izkaznice, tako da bo moral izvajalec na zalogi hraniti samo 1 vrsto nepersonaliziranih kartic?

ODGOVOR
Ne. Zakon o osebni izkaznici (Uradni list RS, št. 35/11 in 41/21) v 7. členu določa, da se osebna izkaznica izda na obrazcu, ki se tiska v slovenskem in angleškem jeziku. Državljanu s prijavljenim stalnim prebivališčem na območju, določenem z zakonom, kjer živita avtohtoni italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, se izda osebna izkaznica na obrazcu, ki se tiska v slovenskem, angleškem in italijanskem oziroma slovenskem, angleškem in madžarskem jeziku. Osebna izkaznica na takšnem obrazcu se izda tudi državljanu s prijavljenim začasnim prebivališčem na območju določenem z zakonom, kjer živita avtohtoni italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, ki nima prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji ali v tujini, in državljanu, ki nima prebivališča, če vloži vlogo pri upravni enoti, ki posluje na tem območju. Osebno izkaznico, ki se izda tudi v italijanskem in madžarskem jeziku, lahko izda samo upravna enota, ki posluje na območju, določenem z zakonom, kjer živita avtohtoni italijanska oziroma madžarska narodna skupnost.

Glede na jezikovne različice bo moral torej izvajalec na zalogi hraniti tri osnovne tipe kartic osebnih izkaznic s prednatisnjenimi imeni podatkovnih polj v treh jezikovnih različicah. Izvajalec bo v svoj informacijski sistem prejel informacijo o tem, katero jezikovno različico mora uporabiti ob grafični personalizaciji posamezne vloge.
Datum objave: 06.08.2021   08:37
VPRAŠANJE
Navodilo za izdelavo ponudbe, Poglavje 2, točka 2.2: "Hranjenje izdelanih in še ne personaliziranih kartic osebnih izkaznic z vgrajenim predpripravljenim čipom za personalizacijo, delovni procesi grafične in električne personalizacije, kontrola zapisanih podatkov in priprava na odpremo osebnih izkaznic, morajo pri izvajalcu potekati na isti lokaciji in morajo, upoštevajoč prvi odstavek 8. člena Zakona o osebni izkaznici (Uradni list RS, št. 35/11 in 41/21), potekati izključno na ozemlju Republike Slovenije"
Ali lahko naročnik potrdi, da je izdelavo nepersonalizirane osbene izkaznice je mogoče izvesti zunaj Slovenije?

ODGOVOR
Ne. Zakon o osebni izkaznici v prvem stavku prvega odstavka 8. člena določa: »Obrazce osebnih izkaznic na območju Republike Slovenije izdeluje, skladišči in personalizira izvajalec, izbran v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila, v skladu s sklenjeno pogodbo.« Glede na navedeno je povsem nedvoumno, da se zahteva, da tudi izdelava obrazcev poteka izključno na območju Republike Slovenije.Datum objave: 06.08.2021   08:42
VPRAŠANJE
Navodila za izdelavo ponudb, poglavje 2, točka 2.3 Rok dobave blaga
Ali lahko naročnik približno napove koliko nujnih primerov (v roku 1 dneva) se pričakuje na mesec (potrebno je za izračun stroškov izvajalca)?

ODGOVOR
Dnevnega ali mesečnega števila vlog ni mogoče vnaprej točno opredeliti, glede na podatke o načinu obravnave vlog v obdobju zadnjih desetih let, pa v tabeli spodaj navajamo odstotek števila vseh vlog, ki so bile pri organih, pristojnih za izdajo, obravnavane kot nujne to je vloge, za katere je bila potrebna izdelava v roku 1 dneva:

Leto 2021 (do 28.7.) - 9,95%
Leto 2020 - 9,27%
Leto 2019 - 12,68%
Leto 2018 - 14,14%
Leto 2017 - 14,68%
Leto 2016 - 13,37%
Leto 2015 - 13,44%
Leto 2014 - 11,55%
Leto 2013 - 10,80%
Leto 2012 - 7,98%

Hkrati podajamo dodatno pojasnilo, da se prioritetna izdelava vrši na dnevni bazi na način, da izvajalec ob prejemu podatkov za izdelavo osebnih izkaznic prejme tudi podatek, ali je določeno vlogo potrebno obravnavati kot prednostno. V tem primeru mora izvajalec ob prevzemu podatkov v svoj informacijski sistem zagotoviti prednostno listo za takšne vloge »postavitev paketa nujnih vlog pred ostale redne vloge, ki čakajo na personalizacijo«. Proces mora biti v tem delu torej povsem avtomatiziran. Ob tem mora izvajalec zagotavljati, da so vse ne nujne vloge izdelane v pogodbenem roku, ki se lahko podaljšuje glede na število vseh dnevno prejetih vlog.
Datum objave: 06.08.2021   08:47
VPRAŠANJE
Navodila za izdelavo ponudb, poglavje 2, točka 2.3 Rok dobave blaga
Ali lahko naročnik približno napove koliko nujnih primerov (v roku 1 ure) na mesec se pričakuje (potrebno je za izračun stroškov izvajalca)?

ODGOVOR
Napoved števila vlog, ki bodo morale biti obravnavane v roku 1 ure, ni mogoča, saj vnaprej ni mogoče predvideti situacij, zaradi katerih ja takšna obravnava potrebna (npr. nujno zdravljenje v tujini, nujna službena pot ipd.). Merilo so lahko statistični podatki o številu osebnih izkaznic, ki so bile doslej vročene pri pogodbenem izdelovalcu po posameznih letih:

Leto 2021 (do 28.7.) - 24
Leto 2020 - 50
Leto 2019 - 83
Leto 2018 - 102
Leto 2017 - 87
Leto 2016 - 45
Leto 2015 - 32
Leto 2014 -38
Leto 2013 - 22
Leto 2012 - 51

Od navedenih skupaj 534 vročitev pri proizvajalcu v obdobju desetih let, je bilo zgolj 54 nujnih vlog opredeljenih s strani naročnika. Statistični podatki se nanašajo na vse nujne vloge, za katere je bila izvedena vročitev pri proizvajalcu, torej tiste, ki so se obravnavale v rednem delovnem času, kot tiste, ki so se obravnavale izven rednega delovnega časa in so praviloma izredno redke.

Kot je bilo navedeno v odgovoru k enemu od predhodnih vprašanj, naročnik v okviru zahtev ne pričakuje zagotavljanje vsakodnevne dežurne ekipe temveč organizacijo dela na način, da pooblaščena oseba naročnika izvaja predhodni dogovor o organizaciji personalizacije s pooblaščeno osebo izvajalca.
Datum objave: 06.08.2021   08:47
VPRAŠANJE
Navodila za izdelavo ponudb, poglavje 2, točka 2.3 Rok dobave blaga
Ali lahko naročnik potrdi, da se rok pošiljanja 5 delovnih dni nanaša na dostavo personaliziranih kartic poštnemu prevozniku, ne pa končnim uporabnikom?

ODGOVOR
Da. Od pogodbenega izvajalca se zahteva, da v roku 5 delovnih dni izdela osebne izkaznice ter jih preda pogodbenemu partnerju naročnika, ki izvaja prenos poštnih pošiljk, in ne na predajo končnim uporabnikom, kadar je način vročitve osebne izkaznice državljanu po pošti ali pri uporabniku.Datum objave: 06.08.2021   08:48
VPRAŠANJE
Ponudbeni predračun, zap. št. 1.1 in 1.2
Prosimo, če lahko Naročnik pojasni, kaj pomeni "zapisovanje podatkov elektronske osebne izkaznice" in kakšna je razlika med točkama 1.1 in 1.2.

ODGOVOR
»Zapis podatkov elektronske osebne izkaznice« pomeni, da gre za električno personalizacijo s podatki elektronske osebne izkaznice, ki se izvaja na vseh osnovnih tipih osebnih izkaznic, če je državljan ob vlogi star 12 let ali starejši od 12 let. Pomeni torej določitev pravil dostopa (pin policy) do elementov elektronske osebne izkaznice ter njihov zapis na čip.

Elektronska osebna izkaznica vključuje naslednje elemente:
a. sredstvo elektronske identifikacije nizke ravni zanesljivosti v obliki digitalnega potrdila,
b. sredstvo elektronske identifikacije visoke ravni zanesljivosti v obliki digitalnega potrdila,
c. kvalificirano potrdilo za elektronski podpis za tvorjenje kvalificiranega elektronskega podpisa

Razlika med točko 1.1. in 1.2. je:
- v točki 1.1 se navaja ceno za osebno izkaznico, ki se izda državljanu, ki je ob vlogi mlajši od 12 let takšna osebna izkaznica ima poleg grafične personalizacije na pomnilniškem mediju zgolj zapis podatka o biometriji podobe obraza.
- v točki 1.2 se navaja ceno za osebno izkaznico, ki se izda državljanu, ki je ob vlogi star 12 let ali starejši od 12 let takšna osebna izkaznica ima poleg grafične personalizacije na pomnilniškem mediju zapisana oba biometrična podatka (podobo obraza in prstna odtise) ter hkrati vključuje tudi sredstvo elektronske identifikacije nizke ravni zanesljivosti v obliki digitalnega potrdila, sredstvo elektronske identifikacije visoke ravni zanesljivosti v obliki digitalnega potrdila in kvalificirano potrdilo za elektronski podpis za tvorjenje kvalificiranega elektronskega podpisa.
Datum objave: 06.08.2021   08:50
VPRAŠANJE
Osnutek okvirnega sporazuma in osnutek pogodbe člen 8.
Ali lahko naročnik potrdi, da kazni, kot so opredeljene v členu 8, veljajo od začetka proizvodnje 3. januarja 2022, kot je določeno v točki 1.4.1 dokumenta TEHNIČNE SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNEGA NAROČILA?


ODGOVOR
Da. Kazni, ki so opredeljene v 8. členu Okvirnega sporazuma o oblikovanju, izdelavi in personalizaciji osebnih izkaznic veljajo od dne rednega izdelovanja obrazcev osebnih izkaznic in njihove personalizacije, to je 3.1.2022, pri čemer je v točki 1.4.1 dokumenta »TEHNIČNE SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNEGA NAROČILA« dodatno izrecno opredeljeno, da si naročnik pridržuje pravico brez pravnih ali drugih posledic sporočiti kasnejši datum začetka redne izdelave obrazcev in njihove personalizacije.Datum objave: 06.08.2021   08:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v prilogi 6 na strani 14 ste zapisali 'Osnovna implementacija čipa mora biti združljiva s specifikacijami IAS-ECC (Identification Authentication Signature European Citizen Card)'. IAS-ECC je francoski standard razvit za namen prehoda iz IAS v evropski ECC. Nazadnje je bil posodobljen leta 2008 in je sedaj le redko v uporabi. Podpirajo ga praviloma izdelki namenjeni za francoski trg.
Glede na to da mora čip podpirati eIDAS in biti certificiran kot SSCD in QSCD, nas zanima ali se lahko pogoj za podporo IAS-ECC specifikacije izloči.

Prosimo za potrditev izločitve tega pogoja oziroma za pojasnilo te zahteve.

Hvala in lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Zahteva po certifikaciji čipa kot QSCD ni v ničemer povezana z zahtevo za združljivost implementacije čipa s specifikacijami IAS-ECC. Le-ta se lahko razume tudi kot zahteva, da je naročniku na voljo popolna specifikacija protokola za dostop do elementov osebne izkaznice na čipu. Če ponudnik predloži popolno specifikacijo protokola, ni potrebno, da je implementacija čipa združljiva s specifikacijami IAS-ECC.Datum objave: 12.08.2021   08:11
I. Vprašanje potencialnega ponudnika

VPRAŠANJE
Datum prejema: 27.07.2021 14:17
Navodila za izdelavo ponudbe, poglavje 3, točka 3.1: Rok za oddajo ponudb.
Menimo, da zaradi sezone poletnih počitnic in omejitev COVID imajo ponudniki na splošno omejena sredstva za pripravo ponudbe. Zato prosimo Naročnika za podaljšanje roka za oddajo ponudbe za vsaj 6 tednov.

Odgovor:
Naročnik je preučil vprašanje ter glede na prošnjo potencialnega ponudnika in na spodaj podana dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe podaljšuje rok za oddajo ponudb, rok za odpiranje ponudb in rok za postavitev vprašanj potencialnih ponudnikov.

V obrazcu obvestila o naročilu se spremeni:
- Oddelek IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje: datum 17. 8. 2021 do
10:00 ure se spremeni v datum 2. 9. 2021 do 10:00 ure.
- Oddelek IV.2.7 Način odpiranja ponudb, v delu »Datum in ura«: datum 17. 8. 2021 ob 11:00 uri se spremeni v datum 2. 9. 2021 ob 11:00 uri.
- Oddelek VI.3 Dodatne informacije: datum 27. 7. 2021 do 15.00 ure se spremeni v datum 20. 8. 2021 do 15.00 ure.

Ostali roki se ne spreminjajo.


II. Dodatna pojasnila naročnika v zvezi s pripravo ponudbe

1. Točka 2.2 Navodil za izdelavo ponudbe

Doda se besedilo:
Naročnik si pridružuje pravico, da si ogleda poslovne prostore in osnovna sredstva na lokaciji ponudnika pred oddajo javnega naročila.

2. Točka 9.2.5 Navodil za izdelavo ponudbe

Besedilo, ki se glasi:

Ponudnik mora naročniku predložiti vzorce zaščitnih elementov in sicer najkasneje do roka za oddajo ponudbe, v skladu z navodili, ki so navedena v točki 4 iz priloge Opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika,

se spremeni, tako se pravilno glasi:

Ponudnik mora naročniku predložiti vzorce zaščitnih elementov in sicer najkasneje naslednji delovni dan po roku za oddajo ponudb, to je 1. 9. 2021 do 15.00 ure. Vzorci zaščitnih elementov morajo biti do navedenega datuma in ure že predloženi pri naročniku. Ponudnik vzorce predloži v skladu z navodili, ki so navedena v točki 4 iz priloge Opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika.

3. Točka 4 Opisa predmeta javnega naročila in zahtev naročnika

Besedilo četrtega in petega odstavka, ki se glasi:

Ponudnik mora naročniku predložiti referenčne vzorce za vsako vrsto ponujenega zaščitnega elementa in sicer najkasneje do roka za oddajo ponudbe.

Vzorce ponudnik dostavi osebno na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, na recepciji, ali jih pošlje po pošti na navedeni naslov. Vzorci bodo šteli za pravočasno oddane, če jih bo naročnik prejel do roka za oddajo ponudbe.

se spremeni, tako se pravilno glasi:

Ponudnik mora naročniku predložiti referenčne vzorce za vsako vrsto ponujenega zaščitnega elementa in sicer najkasneje naslednji delovni dan po roku za oddajo ponudb, to je 1. 9. 2021 do 15.00 ure.

Vzorce ponudnik dostavi osebno na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, na recepciji, ali jih pošlje po pošti na navedeni naslov. Vzorci bodo šteli za pravočasno oddane, če jih bo naročnik prejel do zgoraj navedenega roka.

4. Točka 9.2.1.7 Navodil za izdelavo ponudbe

K točki 9.2.1.7 Navodil za izdelavo ponudbe se skladno z navedbo v točki 7.2.3 Navodil za izdelavo ponudbe, da je zaželeno, da ponudnik v ponudbi predloži referenčna potrdila obrazec Priloga št. 8a ali drugo potrdilo, ki bo izkazovalo izpolnitev pogojev iz navedene točke, doda opomba, in sicer:

Opomba: Zaželeno je, da ponudnik predloži Prilogo št. 8a oz. drugo potrdilo že v ponudbi.

Kjerkoli v dokumentaciji za predmetno javno naročilo je navedeno, da mora ponudnik predložiti referenčna potrdila obrazec Priloga št. 8a ali drugo potrdilo, ki bo izkazovalo izpolnitev pogojev, je potrebno razumeti, da je le zaželeno, da ponudnik navedeno predloži že v ponudbi.

5. Točka 7.2.3 Navodil za izdelavo ponudbe
Pri referenci dobave na področju izdelave ali personalizacije elektronskih osebnih izkaznic ali biometričnih potnih listin ali na področju, kot je tisk denarja ali državnih identifikacijskih dokumentov, naročnik pojasnjuje, da dobava ne pomeni zgolj dobave v smislu dostave, temveč mora referenca izkazati izdelavo ali personalizacijo elektronskih osebnih izkaznic ali biometričnih potnih listin ali na področju, kot je tisk denarja ali državnih identifikacijskih dokumentov.


Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe in spremembe roka za oddajo ponudb, roka za odpiranje ponudb in roka za sprejemanje ponudnikovih vprašanj so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila.

Naročnik bo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe ter spremembo roka za oddajo ponudb, spremembo roka za odpiranje ponudb in spremembo roka za sprejemanje ponudnikovih vprašanj objavil na Portalu javnih naročil z obrazcem EU 14 SL popravek.


Datum objave: 12.08.2021   09:31
Naročnik podaja popravek spodaj navedenih točk (popravljen je datum za predložitev vzorcev)

2. Točka 9.2.5 Navodil za izdelavo ponudbe

Besedilo, ki se glasi:

Ponudnik mora naročniku predložiti vzorce zaščitnih elementov in sicer najkasneje do roka za oddajo ponudbe, v skladu z navodili, ki so navedena v točki 4 iz priloge Opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika,

se spremeni, tako se pravilno glasi:

Ponudnik mora naročniku predložiti vzorce zaščitnih elementov in sicer najkasneje naslednji delovni dan po roku za oddajo ponudb, to je 3. 9. 2021 do 15.00 ure. Vzorci zaščitnih elementov morajo biti do navedenega datuma in ure že predloženi pri naročniku. Ponudnik vzorce predloži v skladu z navodili, ki so navedena v točki 4 iz priloge Opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika.

3. Točka 4 Opisa predmeta javnega naročila in zahtev naročnika

Besedilo četrtega in petega odstavka, ki se glasi:

Ponudnik mora naročniku predložiti referenčne vzorce za vsako vrsto ponujenega zaščitnega elementa in sicer najkasneje do roka za oddajo ponudbe.

Vzorce ponudnik dostavi osebno na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, na recepciji, ali jih pošlje po pošti na navedeni naslov. Vzorci bodo šteli za pravočasno oddane, če jih bo naročnik prejel do roka za oddajo ponudbe.

se spremeni, tako se pravilno glasi:

Ponudnik mora naročniku predložiti referenčne vzorce za vsako vrsto ponujenega zaščitnega elementa in sicer najkasneje naslednji delovni dan po roku za oddajo ponudb, to je 3. 9. 2021 do 15.00 ure.

Vzorce ponudnik dostavi osebno na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, na recepciji, ali jih pošlje po pošti na navedeni naslov. Vzorci bodo šteli za pravočasno oddane, če jih bo naročnik prejel do zgoraj navedenega roka.

Datum objave: 18.08.2021   07:15
Zadeva: Sprememba dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

V zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za oblikovanje, izdelavo in personalizacijo osebnih izkaznic, št. 430-519/2021, objavljenim v Uradnemu listu Evropske unije 16. 7. 2021, pod objavo št. 2021/S 136-359609 in na portalu javnih naročil 15. 7. 2021, pod objavo št. JN004844/2021-B01, vam v nadaljevanju podajamo spremembo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, kot sledi:


V osnutku okvirnega sporazuma se 26. člen spremeni (doda se zadnja alinea), tako, da se pravilno glasi:

VIII. PRENEHANJE OKVIRNEGA SPORAZUMA

26. člen

Ta okvirni sporazum lahko preneha:
- sporazumno,
- zaradi razlogov, ki jih določa ta okvirni sporazum,
- s pisno odpovedjo pogodbenih strank, z odpovednim rokom, ki ne more biti krajši od enega leta in prične teči od dneva prejema pisne odpovedi ali
- s pisno odpovedjo naročnika, ki je lahko krajša od enega leta (vendar ne manj kot tri mesece), če se zaradi spremembe zakonodaje Evropske unije ali nacionalne zakonodaje v rokih, ki so krajši od enega leta, uvaja novosti, ki bistveno spreminjajo obrazec osebne izkaznice ali način njene izdelave ali personalizacije. Odpovedni rok prične teči od dneva prejema pisne odpovedi.


Glede na navedeno spremembo naročnik preko obrazca EU 14 - SL - popravek podaja osnutek okvirnega sporazuma, kjer je sprememba označena rdeče.

Sprememba dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila.Naročnik bo spremembo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila dokumentacije objavil na Portalu javnih naročil z obrazcem EU 14 SL popravek.


Datum objave: 24.08.2021   15:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vezano na Prilogo 4, Ponudbeni predračun, točka 3.1 ovojnica z začetnim geslom in točka 3.2 dopis s podatki, potrebnimi za zaščito in uporabo elektronske osebne izkaznice, prosimo za dodatna pojasnila.

V tehnični specifikaciji (Priloga št. 6 ) je v točki 2.3.1. ovojnica z začetnim geslom definirana kot PIN mailer. Navajamo: »Ovojnica se tiska kot enolistna zgibanka, odprtega formata 215 x 12'', papir laser 90g, tisk 4/1b, izpis dinamičnih podatkov po eni strani, perforirano, 2x zgibano na format 215 x 4'', lepljeno v pošiljko«.
Ponudbeni predračun, točka 3.2. govori o dopisu s podatki.

Naša vprašanja so naslednja:
1) Ali razumemo pravilno, da so elementi točke 3.2 ponudbenega predračuna (podatki, potrebni za zaščito in uporabo elektronske osebne izkaznice) zapisani na PIN mailerju iz točke 3.1 ponudbenega predračuna?
2) Ali gre pri točki 3.2 ponudbenega predračuna za ločen dopis A4 (zgiban) in vložen v kuverto?
3) Ali gre pri točki 4.2 prav tako kot v točki 3.2 za ločen dopis in kuverto oz. ali so podatki točke 4.2 zapisani na PIN mailerju točke 4.1 ponudbenega predračuna?
V kolikor gre za ločen dopis in kuverto prosim definirajte tisk (število barv) in format dopisa vključno s potrebno gramaturo materiala ter format in tip kuverte za točko 3.2 in 4.2, Priloge 4.

Prosimo za pojasnila. Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
1)
Podatki potrebni za zaščito in uporabo elektronske osebne izkaznice (točka 3.2.) se tiskajo na ovojnico, ki se tiska kot enolistna zgibanka, odprtega formata 215 x 12'', papir laser 90g, tisk 4/1b, izpis dinamičnih podatkov po eni strani, perforirano, 2x zgibano na format 215 x 4'', lepljeno v pošiljko. Ovojnica, kjer so natisnjeni podatki (točka 3.1.), mora biti ustrezno zaščitena pred nepooblaščenim vpogledom, tako da je viden vsak poskus odpiranja ovojnice in onemogočeno branje podatkov v zaprti ovojnici.
2)
Dopis vključno z začetnim geslom je natisnjen na ovojnico. Dopis ni v formatu A4 (210 x 297 mm), temveč je ovojnica enolistna zgibanka v formatu 215 x 12''.
Za osebno izkaznico z električno personalizacijo čipa s podatki elektronske osebne izkaznice se ločeno pripravi tudi ovojnico z začetnim geslom, ki se posreduje na naslov uporabnika oziroma imetnika (odvisno od načina vročitve). Če se posreduje na naslov uporabnika, se ovojnica z začetnim geslom vloži v ovojnico z osebno izkaznico in spremnim dopisom. Če se posreduje imetniku, se ovojnica z začetnim geslom kot navadna poštna pošiljka odda na pošto naslednji delovni dan po oddaji ovojnice z osebno izkaznico in spremnim dopisom.
3)
Pri točki 4.2. gre za enako vrsto in dimenzijo ovojnice kot pri točki 3.2. in ne gre za ločen dopis. Podatki, potrebni za ponastavitev uporabniškega gesla za uporabo elektronske osebne izkaznice so natisnjeni na ovojnico iz točke 4.1 ponudbenega predračuna in niso vloženi kot samostojen dopis.
Datum objave: 24.08.2021   15:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas ali mora biti programskih vmesnik podprt zraven slovenskega jezika tudi v madžarskem in italijanskem jeziku?
Prosimo za pojasnilo.
ODGOVOR
V tehničnih specifikacijah (Priloga št. 6) je navedeno, da mora biti programski vmesnik v slovenskem jeziku. Predvideno je, da programska oprema omogoča večjezičnost. Za prevode v jezike manjšin lahko poskrbi naročnik.