Dosje javnega naročila 004750/2021
Naročnik: LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper - Capodistria
Gradnje: Obnova pisarniških in sanitarnih prostorov skladišč 22C, 30 in 29A
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 112.838,85 EUR

JN004750/2021-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 13.07.2021
JN004750/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.09.2021
JN004750/2021-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 07.10.2021
JN004750/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.10.2021
Zahtevek za revizijo

    JN004750/2021-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Vojkovo nabrežje 38
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Mara Žerjal
Mara.Zerjal@luka-kp.si
+386 56656940

Internetni naslovi
https://www.luka-kp.si/slo/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.luka-kp.si/slo/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4666
I.6 Glavna področja dejavnosti
Pristaniške dejavnosti


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Obnova pisarniških in sanitarnih prostorov skladišč 22C, 30 in 29A
Referenčna številka dokumenta: JN 106/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je izgradnja objekta »Obnova pisarniških in sanitarnih prostorov skladišč 22C, 30 in 29A«.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Luka Koper, d.d., Vojkovo nabrežje 38, Koper (glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila)
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je izgradnja objekta »Obnova pisarniških in sanitarnih prostorov skladišč 22C, 30 in 29A«.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 45
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.08.2021   13:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.08.2021   13:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.08.2021   13:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Vojkovo nabrežje 38
6000
Koper - Capodistria
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.07.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.07.2021   11:30
Naročnik je na spletni strani objavil korigirane tehnične pogoje za skladišče 22 in skladišče 30 (pdf datoteki).

Datum objave: 16.07.2021   09:53
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, kje so objavljeni popisi del, na vaši spletni strani jih namreč ne najdemo? Hvala in lep dan.

ODGOVOR
Pozdravljeni.

ZA napako se opravičujemo.

Popisi del bodo objavljeni danes v čim krajšem času. Bomo dodali pojasnilo glede tega.Datum objave: 16.07.2021   10:26
Popisi del so objavljeni.

Datum objave: 23.07.2021   10:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vezano na zahtevane reference, ki jih je potrebno predložiti sprašujemo, ali bodo upoštevane tudi reference za enaka GOI dela kot so navedena v razpisu (rekonstrukcija/sanacija/obnova objektov) ki so bila izvedena na objektih kot so bolnišnice, domovi za ostarele, študentski domovi, počitniške kapacitete?

Za odgovor se vam vnaprej zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.

ODGOVOR

V skladu s predlogom smo dopolnili razpisno dokumentacijo in objavili dopolnjeno različico.


Datum objave: 23.07.2021   10:03
Dopolnili smo razpisno dokumentacijo in objavili dopolnjeno različico. Vse spremembe so označene z rumeno barvo.

Datum objave: 03.08.2021   15:21
Pozdravljeni,

naročnik je v objavljeni datoteki z nazivom "popis del s predizmerami sklop 2" prepoznal napako, pri izračunu vrednosti v rekapitulaciji strojnih instalacij, kjer ni bila vključena vsota sanitarne opreme. V zvezi s tem je naročnik objavil novejšo različico omenjene datoteke z nazivom "Popis del s preizmerami Sklop 2 - 03.08.2021".
Zahteva se, da je v ponudbeni dokumentaciji vključena novejša različica popisa del za sklop 2, z odpravljeno napako.