Dosje javnega naročila 004752/2021
Naročnik: KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Izvajanje komunalnih dejavnosti, d.o.o, Koroška cesta 37B, 3320 Velenje
Gradnje: Obnova krovne plošče in ene vodne celice rezervoarja RZ2 Velenje - I. faza
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 224.262,62 EUR

JN004752/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 13.07.2021
JN004752/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.08.2021
JN004752/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 13.09.2021
JN004752/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.09.2021
Zahtevek za revizijo

    JN004752/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Izvajanje komunalnih dejavnosti, d.o.o
Koroška cesta 37B
3320
SI
Velenje
Slovenija
Lea Hrastnik
lea.hrastnik@kp-velenje.si
+386 40334639

Internetni naslovi
https://www.kp-velenje.si/

MESTNA OBČINA VELENJE
Titov trg 1
3320
SI
Velenje
Slovenija
Lea Hrastnik
lea.hrastnik@kp-velenje.si
+386 40334639

Internetni naslovi
https://www.velenje.si/

OBČINA ŠOŠTANJ
Trg svobode 12
3325
SI
Šoštanj
Slovenija
Lea Hrastnik
lea.hrastnik@kp-velenje.si
+386 40334639

Internetni naslovi
https://www.sostanj.si/

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI
Šmartno ob Paki 69
3327
SI
Šmartno ob Paki
Slovenija
Lea Hrastnik
lea.hrastnik@kp-velenje.si
+386 40334639

Internetni naslovi
https://www.smartnoobpaki.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.kp-velenje.si/
ESPD: https://www.kp-velenje.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4671
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Obnova krovne plošče in ene vodne celice rezervoarja RZ2 Velenje - I. faza
Referenčna številka dokumenta: KPV-22-2021/VI/SIR-105810-LH
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je »Obnova krovne plošče in ene vodne celice rezervoarja RZ2 Velenje, I. faza«.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestna občina Velenje
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je »Obnova krovne plošče in ene vodne celice rezervoarja RZ2 Velenje, I. faza«.

Prva faza sanacije vodohrana zajema naslednje postopke izvedbe:
o izvedbe sanacije krovne plošče ter
o izvedba sanacije notranjosti vodne celice objekta s sodobnimi postopki sanacije armature in betonskih površin.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s pogodbenimi določili.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.07.2021   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 25.12.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.07.2021   11:15
Kraj: Portal e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.07.2021   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.07.2021