Dosje javnega naročila 004927/2021
Naročnik: OBČINA SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH, Trojiški trg 26, 2235 Sv. Trojica v Slov. goricah
Storitve: IZVAJANJE PREVOZOV OSNOVNOŠOLSKIH OTROK V OBČINI SVETA TROJICA za šolska leta 2021/2022, 2022/2023
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 107.353,00 EUR

JN004927/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.07.2021
JN004927/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.08.2021
JN004927/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 13.08.2021
JN004927/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.08.2021
Zahtevek za revizijo

    JN004927/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH
Trojiški trg 26
2235
SI
Sv. Trojica v Slov. goricah
Slovenija
Trojiški trg 26
direktorica@svetatrojica.si
+386 27295020
+386 27295025

Internetni naslovi
http://www.sv-trojica.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.sv-trojica.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4688
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZVAJANJE PREVOZOV OSNOVNOŠOLSKIH OTROK V OBČINI SVETA TROJICA za šolska leta 2021/2022, 2022/2023
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
IZVAJANJE PREVOZOV OSNOVNOŠOLSKIH OTROK V OBČINI SVETA TROJICA za šolska leta 2021/2022, 2022/2023
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
IZVAJANJE PREVOZOV OSNOVNOŠOLSKIH OTROK V OBČINI SVETA TROJICA za šolska leta 2021/2022, 2022/2023
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 20
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.08.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.08.2021   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.07.2021   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.07.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.07.2021   07:00
VPRAŠANJE
Prosimo vas, da podaljšate rok za prejem prijav za sodelovanje na 30 dni od datuma, ko je bilo obvestilo o javnem naročilu poslano v objavo,
saj je 14 dnevni rok absolutno prekratek za pripravo ponudbe.

ODGOVOR


Rok se ne podaljša, saj je primeren in zakonit in zaradi začetka izvajanja storitve (začetek šolskega leta) to ni mogoče.

Datum objave: 26.07.2021   15:06
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji navajate.
Za posamezno smer je potrebno zagotoviti prevoz za okvirno 15 otrok. Oba avtobusa skupaj mora zagotavljati najmanj 25-36
registriranih sedežev + 1 za voznika + vsaj en avtobus najmanj 1 mesto za prevoz invalida na invalidskem vozičku in zato omogočati vstop in izstop z invalidskim vozičkom.
Kaj pojmujete pod besedo okvirno?

Torej najmanj koliko sedežev mora imeti vozilo 1 in vozilo 2?

ODGOVOR

Beseda okvirno je uporabljena zato, ker ni natančno znano koliko otrok se dnevno pelje v šolo.

Vsaj eno vozilo mora imeti najmanj 17 sedežev.