Dosje javnega naročila 004442/2021
Naročnik: NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško
Storitve: Nadzor izdelave komponent za shranjevanje IJG
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodnega javnega razpisa

JN004442/2021-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 01.07.2021
JN004442/2021-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 14.07.2021
JN004442/2021-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 18.11.2021
Zahtevek za revizijo

    JN004442/2021-F01 Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL)

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o.
Vrbina 12
8270
SI
Krško
Slovenija
Nabava, Jernej Bizjak
jernej.bizjak@nek.si
+386 74802180
+386 74921528

Internetni naslovi
http://www.nek.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nadzor izdelave komponent za shranjevanje IJG
Referenčna številka dokumenta: 443/21
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71700000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Nadzor izdelave komponent za shranjevanje IJG
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 83.150,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71700000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, US - United States
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nadzor izdelave komponent za shranjevanje IJG
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 50 Direktive 2004/25/EU
  • Gradnje, blago ali storitve lahko zagotovi samo določen gospodarski subjekt iz naslednjega razloga: odsotnost konkurence iz tehničnih razlogov

Razlaga:
c. točka, 1 odstavek, 46 člen ZJN-3. Utemeljitev: Utemeljitev postopka: Iz tehničnih razlogov lahko naročilo izpolni le določen ponudnik. Marting d.o.o. od jeseni 2019 za NEK nadzira kvaliteto izdelave komponent HI-STORM FW in DFC za shranjevanje izrabljenega jedrskega goriva (IJG) v podjetju Holtec (ZDA). Zaradi COVID-19 pandemije je prišlo do odstopanj v proizvodnji in dodatnih vplivov na dinamiko proizvodnje in odpravljanja težav, zato je plan proizvodnje po trenutno znanih podatkih podaljšan od konca novembra 2021, s tem pa tudi čas potreben za nadzor kvalitete za 5 mesecev. Marting zaradi dosedanjega angažiranja zelo dobro pozna specifiko proizvodnih procesov na treh Holtec lokacijah, njihov sistem kvalitete, izvedbeno dokumentacijo in postopke, ter vzpostavljene poti komuniciranja. Za podaljšanje nadzora kvalitete izdelave komponent HI-STORM FW za shranjevanje IJG bi bilo uvajanje novega partnerja tako s stališča zagotavljanja vzpostavljenega visokega nivoja kvalitete ter časovne zahtevnosti drugačnega postopka nesprejemljivo.

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN004442/2021-L01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 01.07.2021
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
01.07.2021
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
MARTING, d.o.o.
Nova cesta 171
10000
HR
Zagreb
Hrvaška

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 75.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 83.150,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
V.2.6 Plačana cena za ugodne nakupe
Vrednost brez DDV:
V.2.7 Število oddanih naročil
1
V.2.8 Država porekla izdelka ali storitve
S poreklom iz Skupnosti
V.2.9 Naročilo je bilo oddano ponudniku, ki je predložil varianto
Ne
V.2.10 Ponudbe so bile izločene, ker so bile neobičajno nizke
Ne


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o.
Vrbina 12
8270
Krško
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.07.2021