Dosje javnega naročila 004908/2021
Naročnik: OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU, Ferrarska ulica 9, 6000 Koper - Capodistria
Storitve: Fizično, tehnično, intervencijsko in požarno varovanje z receptorskimi deli ter storitev prevoza gotovine na Okrožnem sodišču v Kopru in okrajnih sodiščih koprskega sodnega okrožja
ZJN-3: Odprti postopek

JN004908/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 16.07.2021
JN004908/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.08.2021
JN004908/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 26.08.2021
Zahtevek za revizijo

    JN004908/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 137-365143

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU
Ferrarska ulica 9
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Milan Repovž
milan.repovz@sodisce.si
+386 56683100
+386 56395247

Internetni naslovi
https://www.sodisce.si/okrokp/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.sodisce.si/okrokp/nabava_blaga_in_storitev/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4708
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Pravosodni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Sodstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Fizično, tehnično, intervencijsko in požarno varovanje z receptorskimi deli ter storitev prevoza gotovine na Okrožnem sodišču v Kopru in okrajnih sodiščih koprskega sodnega okrožja
Referenčna številka dokumenta: JN-4708
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79710000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Storitve fizičnega, tehničnega, intervencijskega in požarnega varovanja z receptorskimi deli ter storitev prevoza gotovine na Okrožnem sodišču v Kopru in okrajnih sodiščih koprskega sodnega okrožja
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 786.885,25 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79710000
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Koper, Ilirska Bistrica, Piran, Postojna, Sežana
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve fizičnega, tehničnega, intervencijskega in požarnega varovanja z receptorskimi deli ter storitev prevoza gotovine na Okrožnem sodišču v Kopru in okrajnih sodiščih koprskega sodnega okrožja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 786.885,25 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
navedeno v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
Zakon o zasebnem varovanju - ZZasV-1 (Uradni list RS, št. 17/2011 in spremembe)

III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
navedeno v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.08.2021   13:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.08.2021   13:30
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu E-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.07.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU
Ferrarska ulica 9
6000
Koper - Capodistria
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.07.2021