Dosje javnega naročila 004902/2021
Naročnik: INSTITUT JOŽEF STEFAN, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana
Blago: NADGRADNJA MREŽNE HRBTENICE RAČUNALNIŠKE GRUČE
ZJN-3: Odprti postopek

JN004902/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 16.07.2021
JN004902/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.09.2021
JN004902/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 14.10.2021
Zahtevek za revizijo

    JN004902/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 137-364308
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
INSTITUT JOŽEF STEFAN
Jamova cesta 39
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mojca Eržen
mojca.erzen@ijs.si
+386 14773310
+386 14773569

Internetni naslovi
http://www.ijs.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo odda centralni organ za nabavo
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.ijs.si/ijsw/Objave

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4718
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
javni zavod
I.5 Glavna področja dejavnosti
znanost


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NADGRADNJA MREŽNE HRBTENICE RAČUNALNIŠKE GRUČE
Referenčna številka dokumenta: JN-4718
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48810000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
NADGRADNJA MREŽNE HRBTENICE RAČUNALNIŠKE GRUČE
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
JN-4718
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 48.100,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 7
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.08.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 28.02.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.08.2021   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.08.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
INSTITUT JOŽEF STEFAN
Jamova cesta 39
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.07.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.08.2021   12:40
VPRAŠANJE
Ali se potrebujejo tudi L3 funkcionalnosti (usmerjevalni protokoli)?

ODGOVOR

L3 protokola zaenkrat naročnik ne potrebuje.


Datum objave: 02.08.2021   12:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V zahtevah navajate:
»Zajamčeno mora biti pravilno delovanje pri temperaturah vpihanega zraka do 45 oC.«

To je zahteva, ki močno omeji konkurenco. Opravili smo analizo primernih stikal različnih proizvajalcev. Od vodilnih svetovnih proizvajalcev nismo našli niti enega stikala, ki bi to omogočalo, razen navedbe za stikalo, ki ga navajate za primer (»Dell EMC S5232F-ON«). Celo za omenjeno Dell stikalo je tehnična dokumentacija dvoumna, saj so zapisane informacije, ki si nasprotujejo. Tako je npr. v določeni dokumentaciji proizvajalca Dell navedeno, da je dopustno trajanje delovanje pri 45C do 90 ur na leto, stalno pa pri 40C.

Verjamemo, da je naročniku pomembno, da dobi kvalitetno, tehnično ustrezno opremo, pod najboljšimi pogoji. Dvomimo, da ima naročnik dejansko stanje, kjer bi temperatura vpihanega zraka bila 45° C. Zato vas v skladu z sledečimi določbami ZJN-3 pozivamo, da dopustite tudi stikala, kjer je temperaturno območje delovanja do 40° C (v ostalih pomembnih značilnostih, npr latenci in prepustnosti pa so bistveno zmogljivejša, kot so razpisne zahteve):

- 3. člen, 1. odstavek (v nasprotju z načeli gospodarnosti, učinkovitosti, zagotavljanja konkurence med ponudniki, enakopravna obravnava ponudnikov, sorazmernosti)
- 4. člen (gospodarna in učinkovita poraba javnih sredstev)
- 5. člen, 1. odstavek (javno naročilo ne sme neupravičeno omejevati konkurence med ponudniki)
- 7. člen, 1. odstavek (sorazmernost zahtev naročnika glede na predmet naročila)
- 7. člen, 2. odstavek (stvarna diskriminacija ponudnikov)
- 8. člen (izvedba sorazmerna predmetu javnega naročanja, predvsem glede izbire, določitve in uporabe pogojev, zahtev in meril, ki morajo biti smiselno povezana s predmetom javnega naročila)


ODGOVOR
Temperature so lahko do 40 stopinj, želimo si, da je switch sposoben stalno delati pri 40 stopinjah.Datum objave: 02.08.2021   13:40
VPRAŠANJE
Se pri 10 Gb kablih s priklopom QSFP28-SFP+ pričakuje že zaključene kable s konektorji ali zgolj optične vrvice (LC/MPO12) - mišljeni so kabli na strani 13, zadnji dve alineji?

ODGOVOR

Mišljeni so zaključeni kabli s konektorji (torej optične vrvice in ustrezni transceiverji na obeh koncih kabla).


Datum objave: 11.08.2021   14:32
VPRAŠANJE
Zadnji odstavek 3. člena vzorca pogodbe razumemo kot, da mora ponudnik brezplačne nadgradnje programske opreme (firmware, operacijski sistem) in licenc za stikala za obdobje 5 let dati le na voljo naročniku, ni pa mu jih potrebno tudi namestiti. Prosimo za potrditev te razlage ali pa za dopolnitev tega odstavka z zahtevo po namestitvi.
LP

ODGOVOR
Potrjujemo razlago. Nove različice morajo biti na voljo naročniku, ki jih bo namestil sam. Ponudnik mora jamčiti, da v obdobju 5 let ne bo dodatnih stroškov za nadgradnje in licence.Datum objave: 11.08.2021   14:32
VPRAŠANJE
V zvezi z izobraževanjem oz. šolanjem uporabnikov opreme in demonstracijo zmogljivosti opreme iz 2. odstavka 4. člena vzorca pogodbe prosimo za dopolnitev tehničnih specifikacij naročila glede števila uporabnikov, ki bodo vključeni v izobraževanje in pričakovane vsebine izobraževanja oz. ravni znanja, ki bi jo uporabniki naj osvojili. Podobno prosimo za dopolnitev glede vsebine demonstracije zmogljivosti opreme.

ODGOVOR

V zvezi z izobraževanjem: zadostuje, da se sistemskemu administratorju (eni osebi) poda ustna navodila ali pa pisni dokument o tem, kako je oprema konfigurirana in kakšni so postopki pri dodajanju novih strežnikov (z enojnimi ali dvojnimi povezavami v konfiguraciji MLAG).
V zvezi z demonstracijo zmogljivosti: ponudnik mora pokazati pravilno delovanje celotne postavitve in doseganje pričakovane mrežne prepustnosti. Preizkus bo potekal v sodelovanju z naročnikom.