Dosje javnega naročila 004946/2021
Naročnik: ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3A, 4000 Kranj
Blago: Nadgradnja podatkovnega centra in nakup strežniške opreme
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.164.103,07 EUR

JN004946/2021-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 19.07.2021
JN004946/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.09.2021
JN004946/2021-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 23.09.2021
JN004946/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.09.2021
JN004946/2021-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 27.09.2021
JN004946/2021-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 13.12.2021
JN004946/2021-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 20.12.2021
JN004946/2021-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 25.07.2022
JN004946/2021-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 26.07.2022
Zahtevek za revizijo

    JN004946/2021-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2021/S 138-368331
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Ulica Mirka Vadnova 3A
4000
SI
Kranj
Slovenija
Špela Sajovic
spela.sajovic@elektro-gorenjska.si
+386 42083000
+386 42083600

Internetni naslovi
https://www.elektro-gorenjska.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/406589/objava_rd_pc_JN21-008.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4764
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nadgradnja podatkovnega centra in nakup strežniške opreme
Referenčna številka dokumenta: JN21-008
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48800000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nadgradnja podatkovnega centra in nakup strežniške opreme
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48800000
50312600
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nadgradnja podatkovnega centra in nakup strežniške opreme.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 65
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.08.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.08.2021   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.08.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Ulica Mirka Vadnova 3A
4000
Kranj
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.07.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.07.2021   09:44
VPRAŠANJE
Spoštovani.
V javnem razpisu JN21-008 naročnik zahteva, da je vsa oprema od istega/enega proizvajalca. Nato v nadaljevanju, kjer so tehnične specifikacije za diskovno polje, je zapisana zahteva po replikaciji z obstoječim sistemom HP 3PAR 8200. Na ta način je dovoljena možnost za oddajo samo enemu proizvajalcu, in sicer ponudniku HP opreme. Zato pozivamo naročnika, da spremeni tehnične zahteve tako, da dovoli zamenjavo obstoječega HP 3PAR 8200 z novo opremo, poleg preostalih zahtev za dodatno IT opremo. V primeru možnosti zamenjave obstoječe opreme, prosimo naročnika za specifikacijo trenutne opreme, ki jo je potrebno zamenjati.
Hvala.


ODGOVOR 1
Zaradi zmanjšanja tveganja pri prenosu podatkov, zahtevanega enotnega upravljavskega sistema in neprekinjenega delovanja ter zaščite predhodnih investicij, v tem projektu ni predvidena zamenjava celotne infrastrukture. Predmet naročila je nadgradnja sistema in na trgu je več ponudnikov opreme, ki v celoti ustreza zahtevanim pogojem. Naročnik ne bo spremenil razpisnih pogojev.
Datum objave: 05.08.2021   07:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

V ponudbenem predračunu se točka 6 navezujete na V. poglavje točka 1.7 in 1.8 razpisne dokumentacije.

Žal točke 1.7 in 1.8 v V. poglavju ni v vaši razpisni dokumentaciji in izdelava ponudbe ni mogoča.

Prosim za popravek razpisne dokumentacije skladno z zahtevanim predračunom oz. popravek zahtevanega predračuna.

Lep pozdrav


ODGOVOR 2
Naročnik je na svoji spletni strani objavil nov predračun.