Dosje javnega naročila 004827/2021
Naročnik: VARSTVENO DELOVNI CENTER ZASAVJE, Cesta 9. avgusta 59C, 1410 Zagorje ob Savi
Gradnje: Prizidava in rekonstrukcija enote VDC Zagorje ob Savi
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 586.083,24 EUR

JN004827/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 15.07.2021
JN004827/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.08.2021
JN004827/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 02.09.2021
JN004827/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.09.2021
JN004827/2021-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 27.10.2021
Zahtevek za revizijo

    JN004827/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
VARSTVENO DELOVNI CENTER ZASAVJE
Cesta 9. avgusta 59C
1410
SI
Zagorje ob Savi
Slovenija
tajništvo
info@vdc-zasavje.si
+386 35669790

Internetni naslovi
http://www.vdc-zasavje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.vdc-zasavje.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4773
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prizidava in rekonstrukcija enote VDC Zagorje ob Savi
Referenčna številka dokumenta: 4300-266/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Prizidava in rekonstrukcija enote VDC Zagorje ob Savi - podrobnosti v razpisni dokumentaciji
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zagorje ob Savi
II.2.4 Opis javnega naročila
Prizidava in rekonstrukcija enote VDC Zagorje ob Savi - podrobnosti v razpisni dokumentaciji
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Podrobnosti v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.08.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 28.02.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.08.2021   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.07.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VARSTVENO DELOVNI CENTER ZASAVJE
Cesta 9. avgusta 59C
1410
Zagorje ob Savi
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.07.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.07.2021   12:19
VPRAŠANJE
Spoštovani, v kakšnem formatu pa imate objavlejno Razpisno dokumentacijo na vaši spletni strani? Mi je namreč nemoremo odpreti. Hvala za hiter odgovor.

ODGOVOR


Spoštovani,

Razpisna je objavljena v Wordu in Excellu (Zipana datoteka).
Lep pozdrav

Datum objave: 20.07.2021   07:42
VPRAŠANJE
Ali se za referenčne objekte priznajo tudi izvedeni projekti brez pridobljenega uporabnega dovoljenja (investicijsko vzdrževanje)?

ODGOVOR
Spoštovani, kot izhaja iz razpisne dokumentacije se za referenčne objekte priznajo le gradnje, rekonstrukcije/prizidave, ki se nanašajo na zahtevne objekte, razvrščenih po enotni klasifikaciji vrst objektov (CC-SI) pod šifro 111 (enostanovanjski objekti), 112 (večstanovanjski objekt) 113 (stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine), 126 (stavbe splošnega družbenega pomena). Kot zaključen posel se upošteva posel, ki je bil izveden po gradbenem dovoljenju skladno s pogodbo in uspešno prevzet s strani investitorja ter pridobljeno uporabno dovoljenje, v pogodbeni vrednosti vsaj 500.000,00 EUR brez DDV na vsak objekt. Investicijsko vzdrževanje temu pogoju ne zadošča.Datum objave: 20.07.2021   07:44
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo načrtov.

ODGOVOR
Spoštovani, načrti so objavljeni pod razpisno dokumentacijo na naši spletni strani: https://vdc-zasavje.si/2021/07/15/javno-narocilo-prizidava-in-rekonstrukcija-enote-vdc-zagorje-ob-savi/