Dosje javnega naročila 004832/2021
Naročnik: INSTITUT JOŽEF STEFAN, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana
Blago: NADGRADNJA NANOSCRIBE PHOTONIC PROFESSIONAL NAPRAVE NA OSNOVI DVOFOTONSKE POLIMERIZACIJE ZA TISKANJE 3D OBJEKTOV Z LOČLJIVOSTJO 160 nm
ZJN-3: Odprti postopek

JN004832/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 15.07.2021
JN004832/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.07.2021
JN004832/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.09.2021
JN004832/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 14.10.2021
Zahtevek za revizijo

    JN004832/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
INSTITUT JOŽEF STEFAN
Jamova cesta 39
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
maja.tisler@ijs.si, Maja Tišler
maja.tisler@ijs.si
+386 14773210
+386 14773189

Internetni naslovi
http://www.ijs.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.ijs.si/ijsw/Objave

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: http://eponudbe.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
JAVNI ZAVOD
I.5 Glavna področja dejavnosti
ZNANOST


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NADGRADNJA NANOSCRIBE PHOTONIC PROFESSIONAL NAPRAVE NA OSNOVI DVOFOTONSKE POLIMERIZACIJE ZA TISKANJE 3D OBJEKTOV Z LOČLJIVOSTJO 160 nm
Referenčna številka dokumenta: JN42/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38600000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
NADGRADNJA NANOSCRIBE PHOTONIC PROFESSIONAL NAPRAVE NA OSNOVI DVOFOTONSKE POLIMERIZACIJE ZA TISKANJE 3D OBJEKTOV Z LOČLJIVOSTJO 160 nm
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je posodobitev obstoječe naprave Photonic Professional, ki je bila inštalirana na IJS leta s strani Nanoscribe GmbH, v 3D tiskalno napravo, ki bo po funkcionalnosti podobna napravi Photonic Professional GT2. Obenem mora posodobljena naprava ohraniti v enakem obsegu vse obstoječe funkcionalnosti Photonic Professional tiskalnika.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 8
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Ta projekt je prejel financiranje Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) v okviru raziskovalnega in inovacijskega programa Evropske unije Obzorje 2020 (sporazum o dodelitvi sredstev št. 884928).
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.07.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL), Angleščina (EN)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.10.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.07.2021   10:01
Kraj: http://eponudbe.si/ pri objavi tega javnega naročila


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.07.2021   16:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
INSTITUT JOŽEF STEFAN
Jamova cesta 39
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.07.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.07.2021   21:31
VPRAŠANJE
Dear Sirs,
Would it be possible to postpone or extend the invitation to tender for a week? Thank you in advance for consideration.

ODGOVOR
We have postponed deadline for submission of bids.
New due date for submission of the bids is 6 August 2021 by 10.00.
New due date for Queries about the tender documentation is 30 July 2021 by 16:00


SLO:
Spoštovani,
Bi bilo mogoče rok za predložitev za en teden podaljšati?

ODGOVOR
Preložili smo rok za oddajo ponudb.
Novi rok za oddajo ponudb je 6. avgust 2021 do 10.00.
Nov rok za sprejemanje vprašanj ponudnikov glede razpisne dokumentacije je 30. julij 2021 do 16:00