Dosje javnega naročila 004859/2021
Naročnik: MESTNA OBČINA MARIBOR, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor
Gradnje: »Dograditev in rekonstrukcija vrtca Pobrežje enota Brezje«, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki- ponovitev postopka«
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004859/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.07.2021
JN004859/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.07.2021
JN004859/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.09.2021
JN004859/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 06.10.2021
Zahtevek za revizijo

    JN004859/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA MARIBOR
Ulica heroja Staneta 1
2000
SI
Maribor
Slovenija
Rok Selinšek
rok.selinsek@maribor.si
+386 22201288

Internetni naslovi
https://www.maribor.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.maribor.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4786
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: »Dograditev in rekonstrukcija vrtca Pobrežje enota Brezje«, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki- ponovitev postopka«
Referenčna številka dokumenta: 4102-488/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214200
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Dograditev in rekonstrukcija vrtca Pobrežje enota Brezje«, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki- ponovitev postopka
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
4102-488/2021
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 180
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.08.2021   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.08.2021   09:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.07.2021   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.07.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.07.2021   13:36
VPRAŠANJE
Prosimo za preveritev postavke C 56 pri dozidavi , strojna dela, zmnožek ne deluje !

ODGOVOR


Pri popisu del dozidave, strojna dela, postavka C56 se naj vpiše višina nepredvidenih del za sklop del C vodovod in kanalizacije.

Datum objave: 27.07.2021   13:36
VPRAŠANJE
Spoštovani !

Prosimo za preveritev seštevkov in zmnožkov na dozidavi NN dela postavka 4 in seštevkov instalacije moči.

ODGOVOR


Pri popisu del dozidave, elektro dela, 1.6. NN razvod, postavka 4: podati je potrebno skupno ceno na komplet za vgradno dvodelno priključno merilno omaro. Nadalje ta postavka 4 specificira katero opremo mora merilna omara imeti in koliko kosov posameznih delov te opreme je potrebnih, vendar za te dele ni potrebno podati cene. Cena mora biti podana za komplet vgradno dvodelno priključno merilno omaro v vrstici 160. Enako velja za postavko 3, kjer v skupni seštevek sešteje vrstico 152, kjer je podana skupna cena za komplet razdelilno omaro RO. V okviru postavke 3 je nadalje prav tako specificirana oprema za komplet razdelilno omaro RO, vendar za te posamezne dele opreme ni potrebno podati ceno, saj je potrebno podati ceno na komplet.

Datum objave: 27.07.2021   13:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,
glede na nepričakovane razmere na trgu gradbenih materialov se cene dnevno spreminjajo. Naprošamo podatek, kolikšna sredstva so zagotovljena, da ne pripravljamo zaman ponudbe.(Ali ste pridobili dodatna sredstva glede na pretekli razpis?)
Kdaj je predviden rok izvedbe del.

ODGOVOR

Naročnik je za predmetno javno naročilo zagotovil dodatna sredstva vendar višine naročnik ne bo razkril.

Predviden pričetek del je v začetku meseca septembra.
Datum objave: 27.07.2021   13:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ker je čas dopustov in ( zaslužene) odsotnosti mnogi potencialnih dobaviteljev in izvajalcev naprošamo za podaljšanje roka oddaje ponudbe vsaj za 14 dni
Hvala za razumevanje

ODGOVOR


Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudb za 7 dni.

Datum objave: 29.07.2021   12:26
VPRAŠANJE
Prosimo za dodatno pojasnilo glede postavke 2.48 Izdelava plavajočega poda.
Kaj je potrebno v postavki upoštevati in v kakšni debelini ?

ODGOVOR

Pozdravljeni.

V postavki 2.48 popisa del za dograditev je točno zapisano kaj je potrebno upoštevati, tudi debelina je navedena. Vse je razvidno tudi iz PZI dokumentacije.