Dosje javnega naročila 004982/2021
Naročnik: KOCEROD, družba za ravnanje z odpadki d.o.o., Mislinjska Dobrava 108A, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
Blago: Nakup in dobava delovnih komunalnih vozil z nizkimi emisijami
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 719.000,00 EUR

JN004982/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 20.07.2021
JN004982/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.08.2021
JN004982/2021-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.08.2021
JN004982/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 23.09.2021
JN004982/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.09.2021
Zahtevek za revizijo

    JN004982/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 139-369290
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
KOCEROD, družba za ravnanje z odpadki d.o.o.
Mislinjska Dobrava 108A
2383
SI
Šmartno pri Slovenj Gradcu
Slovenija
Vesna Skudnik
vesna-skudnik@ko-cerod.si
+386 26203523

Internetni naslovi
http://www.ko-cerod.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.ko-cerod.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4777
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup in dobava delovnih komunalnih vozil z nizkimi emisijami
Referenčna številka dokumenta: 03-07/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144500
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup in dobava delovnih komunalnih vozil z nizkimi emisijami
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kocerod d.o.o., Mislinjska Dobrava 108a, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup in dobava delovnih komunalnih vozil z nizkimi emisijami
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 240
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.08.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.08.2021   10:10


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.08.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
KOCEROD, družba za ravnanje z odpadki d.o.o.
Mislinjska Dobrava 108A
2383
Šmartno pri Slovenj Gradcu
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.07.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.08.2021   10:53
Vprašanje:

Spoštovani, pri finančni sposobnosti je zahtevano, da morajo imeti ponudniki 2 mio eurov letnega prometa za leta 18, 19 in 20. Takšna zahteva se nam zdi znatno pretirana, ker je v času teh zaostrenih razmer takšen promet dosegal samo en ponudnik, ki se ukvarja tudi s komunalno opremo. Tudi pri drugih naročnikih je takšna zahteva najmanj nenavadna. S tem se avtomatsko onemogoči vsem manjšim dobaviteljem delovnih komunalnih vozil sodelovati v tem javnem naročilu, kar je med drugim tudi nedovoljeno omejevanje konkurence.
Naročniku predlagamo, da ohrani znesek 2 mio eurov, vendar za vsa tri leta skupaj, ne pa za vsako posamezno leto. Ker mora ponudnik svojo boniteto izkazati še z BON obrazcem, res ni pravega razloga, da naročnik tega predloga ne bi sprejel.

Odgovor:
Naročnik spreminja zahtevo in jo omejuje v skladu z ZJN-3 na 1,5 mio EUR letnega prometa za vsako posamezno leto 2018, 2019 in 2020.


Datum objave: 16.08.2021   11:47
Ponudnik mora zagotavljati garancijo za vozila minimalno 36 mesecev za kompletno vozilo in nadgradnjo. Začetek veljavnosti garancije od dneva registracije vozila.
V takšnem trajanju bo moral ponudnik tudi predložiti ustrezna finančna zavarovanja.(ne dve leti - napaka na RD).
Hvala za razumevanje!