Dosje javnega naročila 004974/2021
Naročnik: BANKA SLOVENIJE, Slovenska cesta 35, 1000 Ljubljana
Storitve: Fizično varovanje
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.717.493,94 EUR

JN004974/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 20.07.2021
JN004974/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.09.2021
JN004974/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 07.10.2021
JN004974/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.10.2021
JN004974/2021-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 19.05.2022
JN004974/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 20.05.2022
JN004974/2021-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 03.03.2023
JN004974/2021-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 06.03.2023
Zahtevek za revizijo

    JN004974/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 139-370300
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
BANKA SLOVENIJE
Slovenska cesta 35
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Danilo Kodrin
danilo.kodrin@bsi.si
+386 14719505

Internetni naslovi
http://www.bsi.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.bsi.si/razpisi/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4702
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gospodarske in finančne zadeve


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Fizično varovanje
Referenčna številka dokumenta: JN-4702
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79710000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Fizično varovanje
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79710000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
JN-4702
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.08.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.08.2021   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.08.2021   10:48
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
BANKA SLOVENIJE
Slovenska cesta 35
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.07.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.08.2021   11:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Na podlagi Javnega naročila št. JN004974/2021-B01 z dne 20.7.2021 naročnika prosimo za naslednja pojasnila oziroma odgovore:
V razpisni dokumentaciji naročnik od ponudnikov zahteva predložitev izjav o usposobljenosti ponudnika za izvedbo razpisanih storitev. Glede na to, da so objekti, kjer se izvajajo razpisane storitve objekti posebnega družbenega pomena pozivamo naročnika, da v izogib zmanjšanja varnostnega tveganja pri izbiri izvajalca razpisanih storitev, zahteva predložitev vseh dokazil, ki potrjujejo resničnost podanih izjav, kot v obrazcu št. 9 razpisne dokumentacije.

1. Naročnik od ponudnikov zahteva 24/7 odziv na varnostne dogodke z varnostniki interventi na različnih lokacijah naročnika (tudi v primeru potrebe po odzivu v enakem terminu na petih različnih lokacijah). Ali naročnik zahteva glede na to, da gre za odziv na varnostne dogodke v bančni instituciji in so objekti naročnika posebnega družbenega pomena kar bi bilo strokovno utemeljeno, odziv oboroženih varnostnikov (interventov)?

2. Zahteva se 24/7 razpoložljivost varnostnikov (interventov) tudi v primeru istočasne potrebe po odzivu na petih različnih lokacijah. Za eno 24-urno službo varovanja potrebujemo po naslednjem izračunu - upoštevaje veljavno delovno pravno zakonodajo RS, je povprečna mesečna delovna obveznost varnostnika je 174 ur. Povprečni mesečni fond ur ene 24-urne službe varovanja znaša 730 ur. Ob upoštevanju povprečno 2 dni letnega dopusta mesečno (16 ur) in povprečno 6-odstotne bolniške odsotnosti (10 ur) ima varnostnik 148 efektivnih ur, torej potrebujemo za izvajanje 24-urne službe najmanj 5 varnostnikov (730 ur / 148 ur = 4,93). Ali zahteva naročnik za izvajanje ene 24/7 službe predložitev dokazil za vsaj 5 zaposlenih varnostnikov (interventov)?

3. Naročnik od ponudnikov zahteva izvajanje storitev z oboroženimi varnostniki 2 x 24 ur/dan (izvajanje rednega dela na področju fizičnega varovanja v dnevnem in nočnem času ter redno delo v internih nadzornih centrih BS v dnevnem in nočnem času). Naročnika prosimo za pojasnilo, najmanj koliko zaposlenih s pooblastilom za nošenje orožja mora torej imeti ponudnik za izvajanje razpisanih storitev (vezano na 3. vprašanje v zvezi z izračunom potrebnega števila varnostnikov za 24/7 službo)?

4. Naročnik na obrazcu 15 (Predračun) navaja, da so cene na enoto fiksne za celotno obdobje veljavnosti pogodbe, v osnutku pogodbe (4. odstavek 3. člena) pa navaja, da se cene za storitve lahko usklajujejo sporazumno v skladu z zakonom, določenim za dvig minimalnih plač oz. če so izpolnjeni pogoji iz 95. člena ZJN-3). Naročnika prosimo, da jasno odgovori na vprašanje, ali se bodo cene storitev predmetnega javnega naročila letno usklajevale z zakonsko predpisano višino dviga minimalne plače?ODGOVOR
Na podlagi Javnega naročila št. JN004974/2021-B01 z dne 20.7.2021 naročnika prosimo za naslednja pojasnila oziroma odgovore:
V razpisni dokumentaciji naročnik od ponudnikov zahteva predložitev izjav o usposobljenosti ponudnika za izvedbo razpisanih storitev. Glede na to, da so objekti, kjer se izvajajo razpisane storitve objekti posebnega družbenega pomena pozivamo naročnika, da v izogib zmanjšanja varnostnega tveganja pri izbiri izvajalca razpisanih storitev, zahteva predložitev vseh dokazil, ki potrjujejo resničnost podanih izjav, kot v obrazcu št. 9 razpisne dokumentacije.

Odgovor:
Naročnik nima v tem delu namena spreminjati razpisne dokumentacije.

1. Naročnik od ponudnikov zahteva 24/7 odziv na varnostne dogodke z varnostniki interventi na različnih lokacijah naročnika (tudi v primeru potrebe po odzivu v enakem terminu na petih različnih lokacijah). Ali naročnik zahteva glede na to, da gre za odziv na varnostne dogodke v bančni instituciji in so objekti naročnika posebnega družbenega pomena kar bi bilo strokovno utemeljeno, odziv oboroženih varnostnikov (interventov)?

Odgovor:
Da, odziv oboroženih varnostnikov.

2. Zahteva se 24/7 razpoložljivost varnostnikov (interventov) tudi v primeru istočasne potrebe po odzivu na petih različnih lokacijah. Za eno 24-urno službo varovanja potrebujemo po naslednjem izračunu - upoštevaje veljavno delovno pravno zakonodajo RS, je povprečna mesečna delovna obveznost varnostnika je 174 ur. Povprečni mesečni fond ur ene 24-urne službe varovanja znaša 730 ur. Ob upoštevanju povprečno 2 dni letnega dopusta mesečno (16 ur) in povprečno 6-odstotne bolniške odsotnosti (10 ur) ima varnostnik 148 efektivnih ur, torej potrebujemo za izvajanje 24-urne službe najmanj 5 varnostnikov (730 ur / 148 ur = 4,93). Ali zahteva naročnik za izvajanje ene 24/7 službe predložitev dokazil za vsaj 5 zaposlenih varnostnikov (interventov)?

Odgovor:
Izvajalec se zavezuje naročniku zagotavljati izredno fizično varovanje z oboroženimi varnostniki v režimu 24/7 v roku do 2 uri od prejema posamičnega poziva, kar v praksi pomeni, da v tem času fizično varovanje zagotovi z oboroženimi varnostniki interventi, do prihoda drugega, ustreznega varnostnika.

3. Naročnik od ponudnikov zahteva izvajanje storitev z oboroženimi varnostniki 2 x 24 ur/dan (izvajanje rednega dela na področju fizičnega varovanja v dnevnem in nočnem času ter redno delo v internih nadzornih centrih BS v dnevnem in nočnem času). Naročnika prosimo za pojasnilo, najmanj koliko zaposlenih s pooblastilom za nošenje orožja mora torej imeti ponudnik za izvajanje razpisanih storitev (vezano na 3. vprašanje v zvezi z izračunom potrebnega števila varnostnikov za 24/7 službo)?

Odgovor:
Najmanj 14 oseb s pooblastilom za nošenje orožja oz. v skladu z zahtevami naročnika in predmeta pogodbe (obrazec št. 14), kjer so razvidne zahteve za pooblastila in glede na obrazec št. 15 ter obsega nadomeščanja v točki i.

4. Naročnik na obrazcu 15 (Predračun) navaja, da so cene na enoto fiksne za celotno obdobje veljavnosti pogodbe, v osnutku pogodbe (4. odstavek 3. člena) pa navaja, da se cene za storitve lahko usklajujejo sporazumno v skladu z zakonom, določenim za dvig minimalnih plač oz. če so izpolnjeni pogoji iz 95. člena ZJN-3). Naročnika prosimo, da jasno odgovori na vprašanje, ali se bodo cene storitev predmetnega javnega naročila letno usklajevale z zakonsko predpisano višino dviga minimalne plače?

Odgovor:
Cene za storitve se lahko usklajuje sporazumno v skladu z zakonom, določenim za dvig minimalnih plač oz. če so izpolnjeni pogoji iz 95. člena ZJN-3, kot je navedeno v osnutku pogodbe (3. člen).
Datum objave: 10.08.2021   13:54
V informacijo in pojasnilo navajamo, da v okviru navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (7.3 Pogoji za sodelovanje Ekonomski in finančni položaj) ter v obrazcu 6, naročnik zahteva obrazec AJPES S.BON-1 ali S.BON-1/P, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja od SB1 do največ SB7 ali primerljive bonitetne ocene agencij Moody's, S&P ali Fitch, ki ob izteku roka za oddajo ponudb za predmetno javno naročilo ni starejši od 60 dni.